Prisen for at handle med Kina: Demokratiske frihedsrettigheder

Af Jacob Mchangama, Cepos 21

Denne blog er en redigeret version af en kronik bragt i Weekendavisen 11/4 2014 Er retten til fredelige protester en grundlæggende menneskerettighed? Dette afhænger af, hvem der demonstreres imod. Det synes at være svaret, hvis man spørger flere europæiske demokratier. … Fortsættes

Logning: Hvad nu regering?

Af Jacob Mchangama, Cepos 22

Den 8. april erklærede EU-Domstolen logningsdirektivet for ugyldigt grundet uforenelighed med retten til privatliv og persondatabeskyttelse i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Logningsdirektivet indeholder en forpligtelse for alle EU lande til at logge forskellige data såsom teledata (oplysninger om hvem … Fortsættes

Europarådets Menneskerettighedskommisær på vildveje

Af Jacob Mchangama, Cepos 86

Ifølge Europarådets statut bekender medlemsstaterne sig til ”personlig frihed, politisk uafhængighed og til et styre hvilende på lov og ret – principper, som danner grundvolden for ethvert sandt demokrati”. Det er svært at komme på en menneskerettighed, der er mere … Fortsættes

Er tibetanske flag en sikkerhedstrussel?

Af Jacob Mchangama, Cepos 31

Den 19. februar afgjorde Københavns Byret, at politiet ulovligt frihedsberøvede en person alene på grund af, at vedkommende viftede med et tibetansk flag under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark. Fire andre personer blev bortvist fra Christiansborgs … Fortsættes

Rituelle slagtninger og religionsfrihed – en juridisk vurdering

Af Jacob Mchangama, Cepos 189

Den 17. februar trådte en ny bekendtgørelse med hjemmel i dyreværnsloven fra Fødevareministeriet i kraft, der bl.a. indfører et forbud mod rituel slagtning uden forudgående bedøvelse. Ifølge Fødevareministeren medfører forbuddet ingen konsekvens, eftersom der angiveligt ikke er nogen, der foretager … Fortsættes

25 år efter Rushdie-affæren: Hvad er status?

Af Jacob Mchangama, Cepos 92

I morgen er det 25 år siden, at Ayatollah Khomeini udstedte en fatwa indeholdende en dødsdom mod den britiske forfatter Salman Rushdie.  Det er derfor nærliggende at spørge, hvordan situationen ser ud her 25 år senere.  Fatwaen betød ikke blot, … Fortsættes

Tidehverv for ytringsfriheden II

Af Jacob Mchangama, Cepos 126

I en opsigtsvækkende udvikling melder de konservatives formand Lars Barfoed ud, at det er på tide at revidere straffelovens § 266b, og får (diskret) støtte fra Venstre. Jeg skal ikke trætte læserne med alle de argumenter, jeg tidligere har fremført … Fortsættes

Skal muslimer nægtes dansk indfødsret?

Af Jacob Mchangama, Cepos 207

Skal statsborgerskab afhænge af religiøst tilhørsforhold? Det synes Dansk Folkeparti at have åbnet for en debat om, da partiet stemte mod L 53 om indfødsrets meddelelse, bl.a. med den begrundelse, ”at langt hovedparten af de personer, som tildeles statsborgerskab med … Fortsættes

Kalendergate og den politiske klasses dobbeltmoral

Af Jacob Mchangama, Cepos 83

For både medier og politikere har det altoverskyggende fokus i ”Kalendergate” været det politiske spil. Ville Enhedslisten endelig sætte magt bag sine uforløste mandater og sende Morten Bødskov på porten sammen med den borgerlige opposition anført af en revanchistisk Pia … Fortsættes

Ordet er aldrig frit

Af Jacob Mchangama, Cepos 93

En kaospilot, iværksætter, forfatter og bachelor i nordisk sprog og litteratur, Jonathan Løw, har i Jyllands-Posten fået trykt et indlæg om ytringsfriheden, der ifølge Løw ”aldrig er fri” og ikke kan skelnes fra handlinger og disses konsekvenser. Her skriver han … Fortsættes

Tidehverv for ytringsfriheden?

Af Jacob Mchangama, Cepos 214

Det ville være forkert at påstå, at debatten om ytringsfrihedens rolle er rykket ud af værdipolitikkens minefelt. Men indenfor det seneste år har udviklingen bevæget sig i en retning, der gør mig optimistisk i forhold til at ”afideologisere” spørgsmålet om … Fortsættes

De Konservatives dans om diktaturstaterne

Af Jacob Mchangama, Cepos 28

Som jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. Og desværre uden, at vi må få at vide, hvorvidt Danmark har lagt stemmer til, at lande som Kina og Saudi-Arabien … Fortsættes

Giver Danmark diktaturstater friplads i FN?

Af Jacob Mchangama, Cepos 41

Er Menneskerettighedsrådet et forum, hvor verdens undertrykte kan forvente oprejsning og deres undertrykkere fordømmelse? Og står Danmark her i første række, når det handler om at mindske diktaturstaternes indflydelse i Rådet, eller er vi rent faktisk med til at styrke … Fortsættes