Prisen for at handle med Kina: Demokratiske frihedsrettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 23

Denne blog er en redigeret version af en kronik bragt i Weekendavisen 11/4 2014 Er retten til fredelige protester en grundlæggende menneskerettighed? Dette afhænger af, hvem der demonstreres imod. Det synes at være svaret, hvis man spørger flere europæiske demokratier. … Fortsættes

Kæmper Danmark for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 111

I regeringsgrundlaget fra 2011 fremgår det, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” og, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Adskillige gange har udenrigsminister Villy Søvndal også fremhævet menneskerettigheder som et … Fortsættes

Hizb-ut-Tahrir skal ikke gøres til martyrer

Af Jacob Mchangama, Justitia 139

I november 1939 anmodede den konservative politiker Carsten Raft daværende statsminister Thorvald Stauning om at forbyde Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Et ønske som Raft langt fra stod alene med. Baggrunden var Sovjetunionens nært forestående invasion af Finland. På trods af, at DKP … Fortsættes

Lømmelpakken i praksis: politistat eller rettidig omhu?

Af Jacob Mchangama, Justitia 187

Reaktionerne på lørdagens masseanholdelser af demonstranter i forbindelse med COP 15 har med enkelte undtagelser været forudsigelige. (Groft sagt) har en hel del personer til venstre i det politiske spektrum – og særligt klimaaktivisterne – talt om politistat og endog … Fortsættes

40 dage til Gandhi?

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

I et tidligere indlæg har jeg på denne blog beskæftiget mig med den såkaldte “lømmelpakke”. Jeg var i den anledning særligt kritisk over for den tidsmæssige udvidelse af administrative frihedsberøvelser fra 6 til 12 timer. Jeg har uddybet i dette … Fortsættes