Europarådets Menneskerettighedskommisær på vildveje

Af Jacob Mchangama, Cepos 86

Ifølge Europarådets statut bekender medlemsstaterne sig til ”personlig frihed, politisk uafhængighed og til et styre hvilende på lov og ret – principper, som danner grundvolden for ethvert sandt demokrati”. Det er svært at komme på en menneskerettighed, der er mere … Fortsættes

De Konservatives dans om diktaturstaterne

Af Jacob Mchangama, Cepos 28

Som jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. Og desværre uden, at vi må få at vide, hvorvidt Danmark har lagt stemmer til, at lande som Kina og Saudi-Arabien … Fortsættes

Giver Danmark diktaturstater friplads i FN?

Af Jacob Mchangama, Cepos 41

Er Menneskerettighedsrådet et forum, hvor verdens undertrykte kan forvente oprejsning og deres undertrykkere fordømmelse? Og står Danmark her i første række, når det handler om at mindske diktaturstaternes indflydelse i Rådet, eller er vi rent faktisk med til at styrke … Fortsættes

Kæmper Danmark for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Cepos 111

I regeringsgrundlaget fra 2011 fremgår det, at ”Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne” og, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Adskillige gange har udenrigsminister Villy Søvndal også fremhævet menneskerettigheder som et … Fortsættes

Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Cepos 47

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt … Fortsættes

Storbritannien og Venezuela i samme båd?

Af Jacob Mchangama, Cepos 62

I et interview med BBC udtalte Storbritanniens Premierminister David Cameron, at landet muligvis vil træde tilbage fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne ”nuclear option ” blev uddybet af den britiske justitsminister og værdikæmper Chris Grayling i et interview i the Spectator, … Fortsættes

Skal vi have flere menneskerettigheder i dansk ret?

Af Jacob Mchangama, Cepos 39

Den 4. september havde Venstres næstformand Kristian Jensen en kronik i Jyllands-Posten, hvor han gjorde gældende, at Venstre ikke støtter såkaldt inkorporering af flere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret. Kristian Jensen udtrykker bl.a. bekymring over den inflation i menneskerettighedsbegrebet, som … Fortsættes

Har menneskerettigheder reddet millioner fra fattigdom?

Af Jacob Mchangama, Cepos 38

I en kronik 21. juli jubler udviklingsminister Christian Friis Bach (CFB) over, at der indenfor de seneste 10-15 år er sket en dramatisk reducering i antallet af ekstremt fattige, at flere får uddannelse, og at færre dør som følge af … Fortsættes

Politisk flertal giver diktaturstater fripas i FN

Af Jacob Mchangama, Cepos 19

Den 21. maj behandlede Folketinget beslutningsforslag 127 ”Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks stemmeafgivelser ved valg til FN-organer med menneskerettighedsfunktioner”, fremsat af Liberal Alliance. I beslutningsforslaget hedder det bl.a., at ”Folketinget pålægger regeringen at forpligte sig til ikke at stemme på … Fortsættes

Institut for Menneskerettigheders hvidvaskning af OIC

Af Jacob Mchangama, Cepos 43

I en analyse i Politiken den 9. april plæderer Marie Juul Pedersen (MJP) fra Institut for Menneskerettigheder for, at den islamiske samarbejdsorganisation OIC vil være en god partner for Danmark, når det gælder pragmatisk samarbejde om bl.a. nødhjælp, konfliktforebyggelse og børns … Fortsættes

Justitsministeren tager fejl om domspraksis

Af Jacob Mchangama, Cepos 15

I går (tirsdag den 8. januar)var justitsministeren kaldt i åbent samråd af DFs Martin Henriksen på baggrund af min analyse, hvor jeg har set på mulighederne for at udvise flere kriminelle udlændinge, og som jeg også tidligere har omtalt her … Fortsættes

Forår eller efterår for menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Cepos 35

Uden nogen særlig opmærksomhed i medierne offentliggjorde Justitsministeriet i december kommissoriet for ”Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet”. Udvalget skal behandle tre spørgsmål og i den forbindelse: fremsætte anbefalinger om, hvorvidt Danmark bør – inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk … Fortsættes

Om hvorfor reglerne for udvisning bør skærpes

Af Jacob Mchangama, Cepos 60

I min forrige blog beskrev jeg, hvordan der efter min opfattelse er sket en udvikling i Menneskerettighedsdomstolens praksis, der giver øget mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.  Både bloggen og det underliggende notat kan forekomme lidt abstrakte, da der her … Fortsættes