Terrorens pris bliver også betalt med frihed

Af Jacob Mchangama, Justitia 30

For præcis en måned siden stod vi 30.000 danskere samlet på Østerbro i en værdig mindehøjtidelighed, der sendte et signal om, at national samhørighed på tværs af politiske, etniske og religiøse skel er det vigtigste våben i kampen mod den … Fortsættes

Efter terroren. Hvad nu?

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Dårligt har krudtrøgen oven på de seneste dages franske tragedie lagt sig, før justitsministeren og flere andre politikere melder ud, at nu skal PET have flere beføjelser. Mette Frederiksen udtalte således, at – Vi kommer til – det føler jeg … Fortsættes

Fælles opfordring til beskyttelse af personoplysninger

Af Jacob Mchangama, Justitia 11

I efteråret 2014 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe under henholdsvis Kulturudvalget og Retsudvalget, som fik til opgave at ”undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse”. … Fortsættes

Kalendergate og den politiske klasses dobbeltmoral

Af Jacob Mchangama, Justitia 83

For både medier og politikere har det altoverskyggende fokus i ”Kalendergate” været det politiske spil. Ville Enhedslisten endelig sætte magt bag sine uforløste mandater og sende Morten Bødskov på porten sammen med den borgerlige opposition anført af en revanchistisk Pia … Fortsættes

Har Yahya Hassan overtrådt racismeparagraffen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 145

Det er med blandende følelser, jeg skriver denne blog, eftersom jeg nødigt vil være medvirkende til at politi og anklagemyndighed sigter og tiltaler nogen i sager om overtrædelse af straffelovens § 266b (racismeparagraffen). Men i kølvandet på den omfattende debat … Fortsættes

Er Greenpeace pirater?

Af Jacob Mchangama, Justitia 105

 28 aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace og 2 fotografer sidder lige nu fængslet i Murmansk i Rusland. Greenpeace og de russiske myndigheder er enige om, at to aktivister prøvede at klatre om bord på Prirazlomnaya-olieplatformen for at hænge et banner på … Fortsættes

En retssikkerhedsmæssig fuser

Af Jacob Mchangama, Justitia 8

I en kronik i Politiken d. 14. marts 2013 adresserer justitsminister Morten Bødskov dele af den kritik, som forslaget til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) er blevet mødt med. Forslaget indebærer, at der sker en lovregulering af PETs virksomhed, herunder … Fortsættes

Holger K kan føre SF-politik og stoppe SKATs tele-tyranni

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

Som led i politikernes indsats mod sort arbejde og skatteunddragelse har skiftende regeringer løbende udvidet skattemyndighedernes beføjelser og udstyret dem med en række vidtgående muligheder for at føre kontrol med og få adgang til at indhente personfølsomme oplysninger. Efter skattekontrollovens … Fortsættes

Martin Henriksen og det åbne samfund

Af Jacob Mchangama, Justitia 128

I gårsdagens JP kunne man læse, at Dansk Folkepartis Martin Henriksen foreslår et forbud mod indvandring fra muslimske lande. Forslaget skyldes, at mange efterkommere fra en række lande med muslimsk flertal gifter sig med andre efterkommere snarere end etniske danskere. … Fortsættes

Roskilde Festival – vigtigere end den private ejendomsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

  Alle kender Roskilde Festival, den årligt tilbagevendende folkefest der som Nordeuropas største musikfestival i den grad har formået at sætte Roskilde og Danmark på det musiske – hvis ikke verdenskort – så i al fald europakort. Det er muligvis … Fortsættes

Styrk kontrollen med efterretningstjenesterne

Af Jacob Mchangama, Justitia 13

Sagen om Henrik Sass kontakt til en rocker og PETs vurdering deraf har fået flere politikere til at kræve større åbenhed om PETs sikkerhedsvurderinger og omgang med fortroligt materiale. Det er jo fint, at politikerne kerer sig om deres egen … Fortsættes

Ny regering samme retspolitik

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

Sidste mandag fremlagde den nye S-R-SF-regering sit regeringsprogram, ved navn ”Et Danmark, der står sammen”. Et regeringsgrundlag, der primært har fokus på økonomi og vækst. Skiftet i Thornings økonomiske politik er fornuftigt, men har forståeligt nok givet anledning til massiv … Fortsættes

Holck- og tunesersagen viser retssikkerhedsmæssigt skred

Af Jacob Mchangama, Justitia 45

I efteråret 2010 offentliggjorde Justitsministeriet en redegørelse vedrørende erfaringerne med terrorpakkerne. I sammenfatningen hed det bl.a.: Det bemærkes i øvrigt, at der i forbindelse med indførelsen af de 2 anti-terrorpakker i høj grad var fokus på at skabe en lovgivning, … Fortsættes

Når hensynet til staten går forud for borgerne

Af Jacob Mchangama, Justitia 43

For tredje år i træk har CEPOS foretaget en optælling over antallet af love, bekendtgørelser og anordninger, der giver offentlige myndigheder adgang til privat ejendom uden retskendelse. Og for tredje år i træk er antallet af sådanne love og regler … Fortsættes