(Endnu) mere om Durban II

Af Jacob Mchangama, Justitia 134

I en kronik her i avisen gør Udenrigsminister Per Stig Møller rede for, hvorfor, at han mener Danmark fortsat bør deltage i forberedelserne til Durban II konferencen til april 2009. Dette på trods af, at de foreløbige forberedelser viser klare tegn på, at de muslimske lande i OIC vil forsøge at gøre kritik af religion som en krænkelse af menneskerettighederne til et tema på konferencen. Udenrigsministerens indlæg er kulminationen på en længere debat, der bl.a. også har været ført her på bloggen. Da debatten rammer ned i kernen af den hjemlige værdipolitiske, debat går tonen ofte højt. Jeg vil i dette indlæg forsøge at demonstrere, hvorfor jeg mener, at en boykot er berettiget, uden dog at gøre mig til talsmand for at den modsatte holdning nødvendigvis er udtryk for uforsvarlig kapitulation.

Udenrigsministerens argument for at fortsætte i forberedelserne til Durban II er, at dansk og vestlig boykot vil overlade scenen til de stater, der søger at indskrænke ytringsfriheden, og at man derfor bør satse på at påvirke stater i modsat retning ved at stå fast på sine principper under forberedelsen. Udenrigsministeren skriver bl.a.:

”betyder det så, at Danmark og de øvrige EU-lande skal kaste håndklædet i ringen allerede under forberedelsen af konferencen? Skal vi overlade initiativet til de lande, der ønsker at lægge begrænsninger på menneskerettighederne? Skal vi være så udemokratiske, at vi forbyder andre at komme med forslag? Ytringsfrihed betyder også retten til at sige noget forkert, og den demokratiske debat består i at gendrive det forkerte. Retten til debat, gendrivelse og tvivl er selve udgangspunktet for den europæiske kultur og dynamik…Dialog er noget, man har med dem, man er uenig med. Taler man kun med dem, man i forvejen er enig med, er det en monolog. I en dialog må man selv have noget at komme med”.

Havde Durban II været et enestående tilfælde, havde jeg været tilbøjelig til at give Udenrigsministeren ret. I så fald ville det ikke være produktivt at blive borte på trods af, at vestlige staters opfattelse af ytringsfrihedens væsen er afgørende forskellig fra OIC-landenes. Men det er vigtigt at påpege at Durban II blot er en fortsættelse af en langvarig kulturkamp om menneskerettigheder i FN-regi. En kulturkamp, hvor vestlige stater længe har været i defensiven og grundet regionale alliancer næppe kan vinde indenfor den overskuelige fremtid.

Det er således FNs Menneskerettighedsråd (”Rådet”), der forbereder Durban II. Rådet afløste FNs Menneskerettighedskommission, der, bl.a. på grund af, at en række af verdens værste menneskerettighedskrænkere brugte Kommissionen til at dække over hinanden, blev så politiseret og ineffektivt, at forhenværende FN Generalsekretær Kofi Annan udtalte, at Kommissionen led af et ”troværdighedsunderskud..der kaster en skygge på hele FN systemet”. Men siden Rådets start i 2006 har situationen ikke forbedret sig. Snarere tværtimod. Rådet har stadig deltagelse af en lang række grove menneskerettighedskrænkere, som Pakistan, Rusland, Saudi-Arabien, Cuba, Rusland og Kina. Ud af 47 medlemmer er kun 22 kategoriseret som ”helt frie” af den amerikanske NGO Freedom House. Særligt de muslimske lande i OIC – i samarbejde med Kina og Rusland – har været dygtige til at sætte en dagsorden, der er i direkte modstrid med EU-landenes. En rapport udgivet af European Council on Foreign Relations viser på udmærket vis, hvorledes EU-landene er trængt i defensiven i FN generelt og i Rådet i særdeleshed. Af de resolutionsforslag, som ikke har været enstemmige, har EU-landene været i mindretal i mere end 50 % af tilfældene. Ifølge rapporten har EU-landene endvidere afholdt sig fra at fremsætte forslag, som man på forhånd vidste ville blive nedstemt. 

Desuden har Rådet nærmest systematisk undgået at tage kritisk stilling til en række af verdens mest presserende menneskerettighedskrænkere såsom Zimbabwe, Kina, Hviderusland. Selvom Sudan har været genstand for resolutioner, har Rådet til stadighed ikke fordømt Sudans regering for dens rolle i Darfur, hvor flere hundrede tusinder mennesker er blevet dræbt. Rådet har til dato fordømt Israel tyve gange, Myanmar fire gange og Nord Korea én gang. Ingen andre lande er blevet udsat for fordømmende kritik.

Derudover er OIC-landene lykkedes med at vedtage en resolution om ”Bekæmpelse af æreskrænkelse af religioner”, der opfordrer til at kriminalisere kritik af religion, en direkte udløber af Muhammed-krisen. EU-landene måtte i 2007 true med helt at forlade Rådet for at bibeholde Rådets adgang til at udnævne landespecifikke rapportører. Men for prisen dette var bl.a., at det ikke-vestlige flertal fik stoppet landerapportørers mandat til at granske menneskerettighedssituationen i Cuba og Hviderusland.  De ikke-vestlige lande står også hårdt på en dagsorden, der advokerer en rettighedstilgang, der er i opposition til kapitalisme og frie markeder og søger at gøre udviklingsbistand til en menneskeret.

Hvor OIC-landene dygtigt og aggressivt forfølger deres agendaer har EU-landene ikke været tilstrækkelige insisterende på egen dagsorden. Ved at afstå fra at fremsætte forslag ud af frygt for afstemningsnederlag og udadtil at insistere på Rådets fortsatte relevans har EU allerede legitimeret et FN organ, som dybest set ikke fortjener det. Rådet har således langt fra levet op til sit mandat om at ”promovere universel respekt for beskyttelsen af menneskerettigheder…på en fair og lige måde..at adressere…grove og systematiske krænkelser af menneskerettigheder”, samt om, at Rådets arbejde skal være ”upartisk, objektivt og ikke-selektivt”.

Deltagelse i Durban II – hvis forberedende komite har nedsat et udvalg der ledes af Libyen og har Cuba og Iran, som aktive deltagere – vil derfor blot være en forlængelse af stridighederne i Rådet. Udsigterne for, at EU-landene vil kunne få kritisk ordlyd med i slutteksten er dermed ikke gode. Der et intet der tyder på, at lande som f.eks. Iran vil opgive deres aktive modstand mod vestlige interesser i FN-regi.

Rådets seneste ordinære session afholdt i september viste således, at OIC stadig forfølger tanken om at indsnævre grænserne for kritik af religion. Så sent som den 23. september kunne Irans præsident Ahmadinejad endvidere opleves på talerstolen i FNs Generalforsamling, hvor han kom med stærkt anti-semitiske udtalelser, der blev modtaget med klapsalver fra salen og endog med et knus fra Generalforsamlingens præsident. Grundet de regionale alliancer er der reelt ingen mulighed for, at sådanne udtalelser, eller Irans diskrimination af kurdere og etniske arabere vil kunne blive genstand for behandling på Durban II. Det vil næppe heller være muligt at få behandlet den vidtgående forfølgelse af etniske minoriteter i Sudan eller Kinas undertrykkelse og systematiske diskrimination af tibetanere og muslimske Uighurer.  Sådanne grove eksempler på etnisk diskrimination og/eller forfølgelse vil derfor blive fortiet, og chancerne for, at EU-landene overhovedet tager sådanne emner op er givetvis meget lille (ligesom EU-landene næppe vil være villige til for alvor at lade deres egne problemer blive genstand for kritik).

Min umiddelbare vurdering er, at en sejr for EU-landene givetvis vil bestå i en sluttekst, der ikke indeholder en fordømmelse af æreskrænkelse af religioner og andre specifikt anti-vestlige agendaer. Prisen herfor vil sandsynligvis være et udvandet slutdokument, indeholdende en lang række højtidelige erklæringer fyldt med politisk korrekte strofer om, hvorledes FNs stater tager kampen mod racisme og diskrimination seriøst, men uden fokus på nogle af de konkrete eller landespecifikke eksempler på sådan racisme eller diskrimination. Det var i høj gad tilfældet med det ulæselige slutdokument fra Durban I, hvis værdi i kampen mod racisme er højst tvivlsomt, fordi det indeholder ordlyd, der afspejler en lang række vidt forskellige regionale og NGO særinteresser og derfor mangler fokus og konkret og brugbart indhold.

Mulighederne for meningsfuld dialog på Durban II er stærkt begrænsede, idet de ikke-vestlige lande i langt højere grad end EU-landene står fast på egne røde linjer. Røde linjer, der begrænser kritik, meningsfuld dialog og i sidste ende basale menneskerettigheder. Det er i den forbindelse også værd at huske på, at dialogen jo ikke foregår med befolkningen i Iran, Kina, Saudi-Arabien m.v. Det er ikke iranske studenter, modige muslimske egyptiske fortalere for ytringsfrihed eller kinesiske dissidenter, der styrer disse landes agendaer, men derimod ikke-folkevalgte styrer, i ikke-demokratiske lande. Disse styrer er kun ved magten fordi de systematisk undertrykker grundlæggende menneskerettigheder og har derfor ikke nogen egentlig interesse i at fremme et effektivt internationalt system til beskyttelse af sådanne rettigheder. Et sådant system ville jo risikere at medføre, at styrerne blev fjernet fra magten. Hvis Danmark og EU-landenes røde linjer løber der, hvor frihed bliver til undertrykkelse, og hvor rettigheder bliver til censur, er der derfor god grund til at overveje om ikke disse linjer allerede er blevet overskredet, og om man ikke burde sende et klart signal ved at blive væk.

 

134 kommentarer RSS

 1. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Peter Buch:

  Er det lovligt under dansk lovgivning at bruge falske navne naar man skriver noget som er bestemt for offentligheden ?

  Kan de danske lovgiverer skrive under paa en lov med er falsk navn ?

  Kan danskerer skrive under paa en chek med et falsk navn ?

  Hvis det er lovligt under dansk lov, at bruge falske , eller andre folks indentiteter, ja, saa er der jo ingen mensker som kan have nogen som helst respekt for danske statsborgerer ???

  Men der igen, danskerne er maaske ligeglad med deres navn og rygte rundt omkring i denne verden ???

  Undskyld mit danske sprog, men jeg har ikke boet i Danmark i mere end 50 aar nu, og jeg er 76 aar gammel, men heldigvis opdraget til, at ‘fagte med open pande’ som der staar skrevet i den gamle danske national sang,’ Kong Christian stod ved hojen Mast, i rog og damp…….. jeg er ikke en skiderik, som gemmer sig bag et falsk navn, og jeg tager ansvar for mine handlinger, samt hvad jeg siger og skriver, baade privat og offentligt.

  Hvis de ikke er tilfreds med det, saa vil jeg anbefale at de anlagger en injurie sag imod mig.

  Yours truly,

  Balther J. Jensen

  aka. Abdullah.

  British Columbia, Canada.

 2. Af Peter Buch

  -

  Hr. Jensen

  Ja, det er lovligt, der er ikke krav om at personer skriver deres rigtige navn på steder som her, blogge og lignende er ikke underlagt krav om angivelse af de navne personer der deltager har er nævnt. Det ville vist vise sig i det øjeblik man skulle sende skrevet- senest- at der blev meldt, at det skulle være ens rigtige navn der blev benyttet, eller det ville stå nævnt på blog-siden eller på siden med de enkelte blogge, Deres syn som i tilfældet med hvor De nævnte begrebet islamisering skulle være brugt her er jo godt, så mon ikke De ville have set det, hvis krav om opgivelse af korrekt navn fandtes et sted på disse sider? Blogge er underlagt de almindelige love, er der nogle der bliver truet eller andet der kan rejses sigtelse for, kan der ske politianmeldelse og proceduren med at prøve at finde den der skal sigtes kan begynde, det er dog ikke specielt enkelt, hvad De sikkert kan forstå.

  Et krav eller en lov om at navne på deltagende nævnes ville desuden kræve en identitetskontrol specifikt her fra avisens side der vist ville være svær at udføre. Man kan jo læse det skrevne i Hobro og i Hong Kong. Og skrive derfra.

  Danske lovgivere der skriver under på love er få, så vidt jeg ved, skal Dronningen altid underskrive nye love med sit eget navn, såfremt hun var i udlandet når love skulle konfirmeres, ville det på hendes vegne være en af hendes afløsere der skrev under for Hendes Majestæt Dronningen, tror jeg- De spørger godt, det må jeg se nærmere på senere- desuden er der underskrifter fra mindst to andre – men jeg er ikke sikker på antallet, jeg tror disse under strafansvar skal skrive deres rigtige navne.
  Det er jo ikke en blog som denne de pågældende i det tilfælde skriver under på og signerer.

  Jeg tror det danske folks ry er nogenlunde, De selv er jo fortsat med at skrive her. De har dog nok opholdt Dem tilstrækkelig tid i udlændigheden til at De er påvirket af proceduren med eller tanken om at anlægge sag ved den mindste mulighed, den fremgangsmåde er ikke ret udbredt her- endnu.

  Jeg er ked af Deres sag med ejendommen ikke er løst. Har De sendt oplysningerne – de officelle akter fra hjemmesiden plus Deres egne kommentarer til de større medier i Danmark?

  På cheks skal det under strafansvar være rigtige navne der benyttes.

  Respekt er et ord vi normalt ikke bruger, men jeg forstår mere og mere hvor udlændigheden har været beklagelig negativ på visse felter for Dem.

  Danskerne ser meget forskelligt på deres navn og rygte, nogle mener vi har et rigtigt dårligt omdømme der næppe kan blive værre, andre synes vi har et godt ry, og andre igen er ganske ligeglade med noget sådan.
  Ja, der er sikkert flere typer opfattelser jeg ikke har fået med mellem disse få nævnte, det beklager jeg, men må lige nævne- jeg synes Durban2 samlet burde gøre sit til at sprede noget ytringsfrihed til den ganske verden.

  Venlig hilsen Peter Buch
  Søndre Fasanvej 35. 1.t.h.
  2000 Frederiksberg

 3. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Peter Buch:

  Det mest vardifulde et mennesker har er:

  Ens gode Navn og rygte, og ens gode helbred.

  Hvis man mister sit gode Navn og rygte, eller gode helbred :

  Ja, saa er man meget fattig, og ingen vil have nogen respekt for en, og man kan ikke gore forretninger med nogen, man mister sin kreditrating, og ingen vil give saadant et menneske noget arbejde, job eller stilling, og ingen vil have noget at gore med saadant et menneske.

  Og naar man har misted sit goode helbred. Ja, saa er man ogsaa meget fattig, man er fardig, kaput, finish.

  Derfor Peter, er ens Navn,rygte og helbred det mest vardifulde et menneske har i denne verden.

  Yours truly,

  Balther J. Jensen

  aka. Abdullah.

  British Columbia, Canada.

 4. Af Peter Buch

  -

  Hr. Jensen

  Det er altid rart at få at vide hvordan andre end en selv ser på forskellige ting.
  Jeg lægger ikke selv vægt på rygte eller respekt, måske er det derfor jeg kommer godt ud af det med langt de fleste.

  Der hvor jeg færdes er respekt ikke noget vi normalt beskæftiger os med.
  Jeg forstår De har været i andre omgivelser og udlændighed i årevis, og mener, det er dette, der er årsagen til Deres synspunkt med at nævne “respekt” og “gode navn og rygte”.

  Ja, helbred optager også mange her i dette land, igen meget efter hvor man er, og hvad man er optaget af, arbejder med eller som faktor set samfundsmæssigt økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og meget meget mere hvor det er en betydelig faktor i forhold til for 50 år siden.
  Personligt tror jeg ikke det hele aktuelle er til det bedre i forhold til tidligere tiders syn på og optagethed af emnet helbred.

  Mit eget udgangspunkt er at mennesket er en ikke målelig gnist, der lejlighedsvis opholder sig nær et legeme, men den tanke er der få der er enige i. De fleste mennesker heromkring er vist materialister- ikke dialektiske materialister- men bare materialister, og så får de jo noget materielt at beskæftige sig med også ved deres optagethed af helbred.

  Jeg vil ikke her i dette indlæg yderligere detaljeret beskrive mit eget helbred- eller andres for den sags skyld, men nøjes med at ønske Dem en God Aften- for nu skal jeg se fodbold!

  I øvrigt mener jeg Durban2 bør være en konference for mere ytringsfrihed i hele verden. Alt andet synes mig i den sammenhæng umuligt at ønske at mødes om.

 5. Af Peter Buch

  -

  Engelsk artikel med opsamling af diverse om Durban2:
  http://www.jihadwatch.org/archives/023049.php

  Det kan være hr. Jensen ikke læser den når jeg oplyser, at en person der er tilknyttet en organisation for progressiv jødedom og en person der oprindelig er katolik er indblandet.

 6. Af Balther J. Jensen

  -

  @ TIL: Peter Buch:

  I believe that all people were born free, and that they can speak, and do as they please.

  People can blaspheme all people, and prophets as they please, and they can steal from each other as they please, as well as kill each other as they please, and that nobody can make laws to tell their fellow people, what they can do, and not do.

  If anybody do,that is Dictatorship.

  But if anybody contravene God’s laws, then they must be prepared for the consequense.

  If anybody make any laws, designed to suppress other peoples freedom to do as they please, and that include the Danish Government, the Jews and the United Nations, then, they are exeding God, and his authority in this world.

  But despite that, I believe in the United Nations Universal Declaration of Human Rights Articles 18 and 19 of 1948, whish is more than I can say about the Danish Government and the Israeli Government, who want to prohibit other people in denying that the murder of 6 Million Jews never tok place.

  Personally I believe, at many Jews was murdered by the Nazist, but I was born in 1932 in Denmark, and therefor newer saw that there was that many murdered, despite, I saw some Jews murdered by the Germans, on the beach in Denmark, after a Danish Fishing boat was sunk by a German patrol boat, after it had attemted to bring some Jews to safety from rodvig havn, to Sweden in 1942,if I recall right.

  I also saw 2 likvidated danish Nazist (Stikkerer), but it was well deserved, they was responsible for several Danish peoples death, at the hands of the Danish and German Nazists hands.

  But that is another long story.

  Yours truly.

  Balther J. Jensen.

  aka. Abdullah.

  British Columbia, Canada.

 7. Af Peter Buch

  -

  Hr. Jensen

  Jeg forstår mere og mere at udlændigheden har været et alvorligt slag for Dem.

  Der er såmænd også mennekser her- det er ikke det- der mener, der ingen grænser er for deres udfoldelse, at man kan gøre lige hvad man vil. En del af disse er lokalt indlagt eller indsat i forskellige institutioner.
  Nogle er stadig på fri fod.
  Velsagtens fordi de ikke har brudt love, eller er opdaget og anmeldt brydende love eller konstateret skyldige i ugerninger, der har haft institutionalisering som konsekvens af deres handlinger for nogle sikkert med baggrund i deres og Deres eget syn på at de kan gøre som de vil uden konsekvenser.

  I den aktuelle sag om tilbageholdelse af to forlangt udleveret til Tyskland på basis af hvad der forekommer lovligt i Danmark er sagen for en dansk domstol og hvis Danmark skal være andet end et navn uden indhold bliver udlevering selvfølgelig nægtet. Men jeg er jo ikke dommer.

  Der er ikke forbud mod holocaust-benægtelse i Danmark, det er vist kun i Tyskland og Østrig noget sådan findes, jeg tror ikke holocaust-benægtelse er forbudt i Israel, men ved ikke noget om det. Deres uvidenhed om lokale forhold efter Deres udlændighed er her hvad dette emne angår tydeligt.

  Berlingske Tidende, Hodja og Balder skriver noget om sagen om udlevering af tilbageholdte og jeg har selv nævnt lidt om sagen i kommentarer på Snaphanen.

  De nævner Guds love og så vidt jeg har forstået Dem mener De, De har et bevaret eksemplar- hvorfor valgte Gud dog netop at trykke dem og lade Dem få et eksemplar?

  Almægtig med fjernbetjening remote control kunne lovene vel præsenteres såfremt nogen brød dem eller allerede inden de brød dem betydeligt lettere. Eller Gud kunne have sat systemet op så det skabte kun kunne operere inden for de af Gud satte rammer- det ville da have været betydeligt lettere fra Guds side ville jeg synes.

  Jeg formoder Deres lovsamling det også er love der gælder for blinde og analfabeter hvilket ville være forventeligt såfremt lovene skulle gælde for alle.
  Eller De ser Dem måske som fortolkeren for disse der ikke formår selv at se i Guds love?

  Den tyske aktion mod jøder skete natten mellem 1. og 2. oktober 1943.

  I øvrigt synes Durban2 en god lejlighed til at tale om ytringsfrihedens indførsel på verdensplan.
  De har ganske ret i at nævne at det ikke kun er nogle muhamedanere ( dette læses mellem linjerne ) men også jøder der er impliceret i arbejdet med forsøg på begrænsninger af ytringsfriheden- selv steder hvor denne har eksisteret før – og nogle arbejder endda for at begrænse ytringsfriheden steder hvor den ikke findes i nævneværdigt omfang. Der er dog også jøder der er for ytringsfrihed og dennes udvidelse fra det aktuelle niveau.

  God bedring.

  -med venlig hilsen Peter Buch

 8. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Peter Buch:

  Guds love var givet til Moses, som du kan lase paa hans stentavler (de 10 Bud) og de var givet til Muhammad (PBUH) som du kan lase i the Qur’an.

  Og hvis man bryder de Bud ( befalinger), ja, saa er der en pris at betale.

  Ud over det, saa er alle mennesker fri til at gore hvad det passer dem bedst.

  Men, Gud naade og troste dem som ikke folger Guds Bud og Befalinger.

  Men, der igen, der er mange mennesker som mener at Gud ikke existerer, og de spiller Gud dem selv ?

  Yours truly,

  Balther J. Jensen

  aka. Abdullah.

  British Columbia, Canada.

 9. Af Peter Buch

  -

  Hr. Jensen

  Som kristen protestant er jeg af opfattelsen at der er to bud- det ene er at ære Gud, det andet at elske næsten.

  Læse det nye testamente, og læg venligst det gamle tilside en stund.

  Ja, der er enkelte, nogle og sine steder mange der mener at sidde inde med de rette svar på alle spørgsmål, sådan har jeg det ikke selv- har De det sådan?

  Eller holder de af forenkling- selv om de ikke er ekspert på alle områder vil De generelt mene bla. …ytring fordømmelse …bla. …ytring afstandtagen… bla. m.m. og således lade Deres opfattelse komme til andres vidende?

  -venlig hilsen Peter Buch

 10. Af Peter Buch

  -

  Lidt engelsk til interesserede:
  …spokesperson in the battle of Islam with the West. This was the case in the the cartoon controversy as it is now with the current efforts of the OIC to subordinate the UN Human Rights Declaration of 1948 to sharia law. This notion aims at subduing criticism regarding the Islamic view on human rights.

  Udsnit af tekst på linket:
  http://www.pi-news.org/2008/08/the-eu-islam-and-turkey/#more-61
  Teksten kan også ses på tysk ved klik ude på nævnte link jeg hentede hos Anna Lyttiger.

 11. Af Peter Buch

  -

  http://www.respublica.dk/?p=113
  Lidt om hvad der ligger bag nogle gør som det passer dem.

 12. Af Peter Buch

  -

  Hr. Mchangama

  Jeg beklager at have brugt Deres blog i sådan en udstrækning.

  De kunne eventuelt selv sætte rammer for kommentarers bredde og omfang m.h.t. antal kommentarer tydeligt op i kolofonen eller i oplæg så ville meget – muligvis- kunne filtreres fra.

  Med venlig hilsen Peter Buch

 13. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Peter Buch:

  Jeg laser til stadighed baade det nye testamente,det gamle testamente, the Qur’an, og mange andre boger.

  Hvis man ikke laser forskellige boger, og sammenholder dem med hinanden, saa larer man aldrig noget rigtigt.

  Det er saa sandelig ikke nok med at lase bare en bog, saa faar man jo kun den ene side af sagen, og ikke den anden side af sagen.

  Lad mig lige minde dig om den engelske Filosofer, Herbert Spencer’s beromte quation:

  ” There is a principle which is a bar against all information, which is proof against all argument and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance – that principle is contempt prior to investigation.”

  – Herbert Spencer.

  The reason that many people are very uneducated, and remain so, are,- that they have ‘contempt prior to investigation’, therefor, they will remain in lack of knowledge of specific subject the rest of their lives.

  Yours truly,

  Balther J. Jensen

  aka. Abdullah.

  British Columbia, Canada.

 14. Af Preston Preston

  -

  I feel sorry for the person who can not get genuinely excited about his work. Not only will he never be satisfied, but he will never achieve anything worthwhile.

  ****************************************
  Use This Tool to Secretly Spy on Your Competitor

 15. Af stintougs stintougs

  -

  x
  x
  madafakerimpresarionte

 16. Af Ornariaginype Ornariaginype

  -

  Mega Millions, Powerball, Lotto 6/49, Super 7, Euro million, New York Lotto – Be the Next Jackpot Winner With The Only Online Service That Enables You To Purchase Official Lottery Tickets From Around The World.

 17. Af mexcaxpremy mexcaxpremy

  -

  Find all alaska jobs.

 18. Af prokatauto-com prokatauto-com

  -

  ?????? ?????????, ?????? ??????????? ? ??????, ?????? ?????

 19. Af baturin-studio baturin-studio

  -

  ?????? ?????? ????????? – ?????? ?????????, ??????? ???????, ???????

 20. Af corrosion-com corrosion-com

  -

  ??????????????,????????????

 21. Af tirescentre-com tirescentre-com

  -

  ?????? ??????

 22. Af travels-tour-ru travels-tour-ru

  -

  ?????? ? ??????? ???????????

 23. Af cybercityru cybercityru

  -

  cms, ipb, vbulletin, wordpress, dle, joomla, smf, drupal, seo

 24. Af Hoommainape Hoommainape

  -

  come by virginia slims ultra light cigarettes
  shoddy doral cigarette for a song doral cigarette|base doral cigarettes
  cut-price doral cigarettes two-bit doral cigarettes
  cheap gpc cigarette budget-priced gpc cigarettes
  tuppenny gpc cigarettes budget-priced gpc cigarettes
  discount pall mall cigarettes

 25. Af himiknick himiknick

  -

  ????????? ?????? ?????? ? ????????? ?????. ??????? ?? ??? 525 (?????), ????? ?? ? ???????? ???? CLS
  CLS ??? ????? ????????? ???????? (???????), ??? ??? ?? ???? (???? ??????????? ?? ?????????? ?? ????-??????? ??????? ? ???? ????? ???), ??? ??????????????? (?????? ?????????? ??????, ???? ???????? ?? ??????? ??????, ?????? ?????????), ?????? ??????? ??? ???????, ????? ?????? ? ?????????? ????????-??? ??? ?? ????? ????????????, ? ?? ??????\??????? ? ?????, ????? ??????? ?????? ???.

  ??? ??????? ??? ?? ?????????????? ? ??????? ??????? ??????????? ??????????

 26. Af generic ambien online generic ambien online

  -

  I will recommend this site to all my friends without delay. Very good job.

 27. Af reductil purchase reductil purchase

  -

  This is a masterpiece of the site. Great work!

 28. Af liquid http://www.acarballeira.es/moodle/user/profile.php?id=14473

  -

  I think the admin of this site is truly working hard in favor of his site, since here every stuff is quality based stuff.

 29. Af papeirosy http://www.articlesubmissionsite.net/11389/intellicigmaker-cn-creative-received-through-footsie-massive-uk-national-cigarettes/

  -

  Within YouTube video embed code you can also specify parameters based to your hope like width, height or even border colors.

 30. Af epapierosy http://blog.sportstimebd.com/groups/intellicig-maker-cn-creative-received-simply-by-footsie-huge-uk-u-s-cigarette-smoking/

  -

  Hi there to every body, it?s my first visit of this blog; this blog carries remarkable and actually good stuff in favor of readers.

 31. Af yxnyztec yxnyztec

  -

  xdku [url=http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html]swarovski sale[/url] [url=http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html]swarovski sale[/url] juaz
  [url=http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html]swarovski crystal[/url] [url=http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html]http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html[/url] slkc
  [url=http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html]http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html[/url] [url=http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html]http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html[/url] rvjc
  [url=http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html]swarovski uk[/url] [url=http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html]swarovski crystal[/url] mlpv

  wsvm
  yakb
  cyes [url=http://www.spritz.it/Swarovski-uk.html][/url] [url=http://www.melico.org/Swarovski-Uk.html][/url]

 32. Af Leonel Leonel

  -

  gratispornopeliculas.com

Kommentarer er lukket.