Endnu et FN anslag mod ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 178

Der har i Danmark været meget fokus på FNs racisme konference, den såkaldte Durban II, som jeg og andre tidligere har skrevet om. Som bekendt søger en række lande – organiseret af OIC – at bruge Durban II til at begrænse ytringsfriheden når det kommer til kritik af religion. Men kampen mellem ytringsfrihed og religion foregår ikke kun i Menneskerettighedsrådet, der forbereder Durban II. Kampen foregår i hele FN-systemet og symboliserer den globale magt- og værdikamp, som denne organisation hærges af. En magt- og værdikamp mellem vestlige stater og værdier på den ene side, og en alliance af ikke-vestlige lande og en blanding af kulturrelativistiske og anti-vestlige værdier på den anden side.

I øjeblikket udgør FNs Generalforsamling slagmarken for denne kamp. Generalforsamlingen forbereder i øjeblikket en resolution til ”Bekæmpelse af bagvaskelse af religioner”. Det nuværende udkast, hvis forgænger var endnu værre, indeholder endnu engang et frontalangreb på ytringsfriheden. Udkastet viser med al tydelighed, at OIC-landene anser det for magtpåliggende at få beskyttet religion – særligt Islam – mod kritik. I udkastets præambel hedder, det bl.a., at medlemsstaterne:

understreger at ærekrænkelse af religion udgør en alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed”. Udkastet fastslår også, vigtigheden af, ”på effektiv vis at bekæmpe ærekrænkelse af religion”, at ”ærekrænkelse af religion…kan lede til social uharmoni”. Udkastet udtrykker ”dyb bekymring over intensiveringen af kampagner for ærekrænkelse af religioner” og ”understreger behovet for at bekæmpe ærekrænkelse af religioner”. Udkastet nævner kun ytringsfriheden et enkelt sted. Og da kun for at understrege, at ytringsfriheden kan begrænses af en række modstående hensyn. Med andre ord skal religionens stilling – primært islam – styrkes og skærmes mod kritik både nationalt og internationalt. Ytringsfriheden skal derimod begrænses. Hermed vender udkastet menneskerettighedernes væsen og formål på hovedet. Det er ifølge denne logik en krænkelse af menneskelig værdighed at kritisere en abstrakt størrelse som religion. Det er derimod ikke en krænkelse af den menneskelige værdighed at straffe det enkelte menneske, hvis samvittighed byder det at bruge sin ytringsfrihed til at kritisere religiøse dogmer. Dette uagtet hvor undertrykkende og diskriminerende den pågældende religion måtte blive håndhævet.  I en række OIC-lande vil religiøse minoriteter derfor ikke blot skulle leve med religiøs tvang og undertrykkelse, men også være afskåret fra at protestere mod sådan undertrykkelse, fordi den er religiøst begrundet.

 Den endelige ordlyd af udkastet vil være en meget væsentlig strømpil for, hvad der kan forventes af Durban II. Såfremt dele af den ovennævnte ordlyd bibeholdes og senere godkendes af et flertal af Generalforsamlingen er der god grund til at tro, at det samme vil komme til at ske på Durban II. Det er nemlig de selvsamme FN-lande, der skal udforme slutteksten på denne konference. At det nuværende udkast til ovennævnte resolution indeholder så eklatante eksempler på begrænsninger af ytringsfriheden demonstrerer, at den dialog som EU landene og Danmark håber, vil føre til fælles fodslag i FN-regi, er en illusion. Danmark og de øvrige EU-lande deler ikke på menneskerettighedsområdet værdier med regeringerne i Egypten, Saudi-Arabien, Pakistan og Iran, som kun er ved magten fordi de systematisk krænker basale rettigheder, herunder ytringsfriheden. Vi deler heller ikke værdier med Rusland og Kina, som støtter op bag OIC-landene for at svække Vestens globale indflydelse og for at sikre sig et flertal mod kritik af egne menneskerettighedskrænkelser. Det globale værdifællesskab på menneskerettighedsområdet findes ikke og derfor udvander man egne værdier, hvis man insisterer på kompromis, mens modstanderen stålsat holder på sit.

I en tale til europæiske liberale i Stockholm den 30. oktober 2008 gjorde statsminister Andes Fogh Rasmussen sig til en passioneret forsvarer af ytringsfriheden og udtalte bl.a. følgende:

”FNs Menneskerettighedsråd forsøger nu at gøre religionskritik til en strafbar forbrydelse. Det er blevet klart i forbindelse med forberedelserne til…Durban II. De lande der står bag dette er, næsten uden undtagelse, de samme lande, som gentagne gange krænker nogle af vores mest fundamentale rettigheder og friheder. Disse lande ønsker at bruge FN til at dække over krænkelser og begrænsninger af ytringsfriheden begået i religionens navn. Det er totalt og fuldstændigt uacceptabelt. EU må skærpe sin linje i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Lad os arbejde hen imod et EU, som vil intensivere sin kamp for fundamentale, universelle, ukrænkelige friheder. Europa må forenet stå sammen med øvrige frie demokratier i det globale forsvar for basale menneskerettigheder. Menneskerettigheder er til for at beskytte vores ret til at tænke, tale og tro som vi ønsker. De er ikke til for at beskytte religioner fra debat og kritik.”    

Statsministerens tale viser en klar forståelse af den situation EU landene og Vesten står konfronteret med i FN. Men spørgsmålet er, om statsministeren og de øvrige EU-lande også er klar til at tage konsekvensen af talens indhold, når og hvis valget mellem ytringsfriheden og fortsat opbakning til FN for alvor bliver sat på spidsen.

Hvorvidt FN har været en succes eller fiasko når det kommer til menneskerettigheder, og om liberale demokratier fortsat bør slutte op om FN på dette område er i øvrigt emnet for CEPOS’ Menneskerettighedskonference den 5. december 2008.  

 

178 kommentarer RSS

 1. Af Steffen

  -

  Hej Samir.

  Den lesbiske muslim er sikkert nok Irshad Manji fra Canada.
  Du spørger mig, om jeg oplever megen falskhed fra muslimer. Jeg kender faktisk en del også nogle med tankegang som dig, og jeg har faktisk et godt forhold til en del muslimer, som jeg bestemt ikke vil kalde falske. Ang. falskhed tænker jeg nok mest på imamer som Abdul Wahid Pedersen, som ikke tager afstand fra steninger i muslimske lande, men snakker udenom. Det opfatter jeg som falsk tale. Men måske er han i den kattepine, at han inderst inde ikke bryder sig om stening f.eks., men er afskåret fra tage absolut afstand, da det er påbudt af religionen, eller så ved han, at det ikke sælger billetter at gå ind for stening af kvinder og homoseksuelle og andre uhyrligheder. Den “moderate” leder af Euroislam Tarek Ramadan siges at tale med to tungen. Jeg har nogle kommentarer til dit sidste spørgsmål. Men jeg vil hellere fortælle dig det mere personligt. Men jeg kan godt se vanskelighederne ved at gøre det.

 2. Af Arjen " Aryan " Rudd

  -

  @ Abdullah/Balter
  Ja, jeg er nu klar over at du er ikke en Muslim, men bare en idiot

 3. Af Samir

  -

  Abdulla. Nej, jeg er ikke jøde, men født af muslimsk forældre, men vil ikke styres af islam, eller dikteres af koranen, da jeg er total ustyrlig på det område. I kan styre så meget som i vil, men i kan ikke styre mig! Du er simpelthen for meget, hvorfor skal jøder nu disses for..? Når ja, de er jo også en del af muslimernes hadobjekt. Eller rettere sagt ynglings hadeobjekt. Og en anden ting, så er jeg til fyre, og rigtig glad for det. Take that!

 4. Af Samir

  -

  Abdullah nu er diskussion reduceret til børnehaveniveau. Hvorfor rejser du ikke ud af DK, hvis du hader det så meget. Da dig og din forældre havde brug for husly i DK, fik i det. Da i var sulten, gav de jer mad. De passer på jer, giver jer husly, mad, tøj og særbehandling. Hvor er taknemligheden henne. Jeg siger ikke at vi skal være taknemlige hele tiden. Tror sgu danskerne vil blive trætte af folk der for evig og altid er taknemlige. Men du kan vise det på andre måder. Hvad med at have en interesse i at være med til at DK fortsat skal blive vore allesammens lille hyggelig smørhul.
  Men siden du taler så meget om islam, så kan jge ikke forstår hvorfor et land som Saudi Arabien ikke har tilbudt folk som dig, og andre fanatiske islamdyrkere, til at bosætte sig i deres land. Der vil I fungere fint.
  Så lige i nyhederne at kvinder ikke har noget at skulle have sagt. Alle kvinde går burkaklædt, og sharialovgivning lever i bedste velgående. Bortset fra at en saudi kvinde, er blevet tv-vært, og er begyndt at gå i mod strømmen. En udvikling, der forhåbentlig breder sig. Om der så skal tage 50 år, kan ingen stoppe den udvikling, så folk kan blive frie fra den fanatiske dødskult islam. Alle de muslimske lande burde have hjulpet dig og din familie i nød. Men nææ nej, det var jo dem du kalder for vantro, der hjalp dig, og gav dig mulighed for at udvikle dig. Så du burde rette din frede mod din muslimske brødre. Sikken nogle forræder! At de aldig hjalp og lod dig i stikken, til vesten.
  Men i mine øjne er du i DK på “tålt ophold”. Persona non grata! Så håber virkelig du pakker sydfrugterne, og rejser hjem.

 5. Af Samir

  -

  steffen: tak, det er nemlig hende Irshad Manji fra Canada, jeg mente.
  Med hensyn til imam Pedersen, så giver jeg ikke en skid for ham, og hans meninger. Han blev engang spurgte om han gik ind for sharialovgivning…svaret var: ikke officielt. Det siger jo det hele. Han er jo en kære ven af forrædern Akkari. Ham og hans kompagner rejste de muslimske land tynd, for at sprede had og død over DK, og ikke mindst Kurt Westergaard. Selvom imam Pedersen ikke var deltager, har han ikke taget afstand for de forræderier de har begået. Dvs. han samtykker!
  Og den afdøde abou Labban, gjorde heller ikke tingene bedre under muhammedkrisen. Men siden manden er afgået ved døden, gider jeg ikke tale så meget om ham.
  :-)

 6. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  På en anden blok i BT, har “Anna Tuneserens kone”, skrevet flere indläg, hvor hun bla. om taler, at hun med sin mand havde planeret, at skaffe en bil, så de kunde besöge hendes svigerforäldre i Tunis!

  Når Tuneseren, som nu er her på tålt ophold, fordi han ikke kan udvises til Tunis, da man frygter at han udsättes for tortur, allerede inden sin andholdelse, havde planeret en ferierejse til Tunis, hvor han åbenbart ikke frygtede noget, ser det hele ikke rigtig ud til at passe sammen.

  Hvor kommer denne pludselige frygt, for at rejse til Tunis fra?

  (Mon den kommer fra Dansk flygtninge hjälp)?

  Jeg syntes unägtelig at det ser mystisk ud!

  M.v.h.

 7. Af Hans

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen.

  Du skriver:

  “Og det er sharialovgivning som er ulovlig i demokratier! ”

  Nej, selvfolgelig vil ‘demokratier’ ikke have sharialovgivning, for saa kan de jo ikke begaa alle de forbrydelser som det passer dem.

 8. Af Hans

  -

  @ Samir:

  Samir:

  Du skriver til Abdullah:

  ” Men i mine øjne er du i DK på “tålt ophold”. Persona non grata! Så håber virkelig du pakker sydfrugterne, og rejser hjem. ”

  Du er en imbacile Samir:

  Abdullah er hjemme, og har varet det i mange aar, men det er saa sandelig ikke Danmark, hvis det er det du fejlagtigt tror.

 9. Af Hans

  -

  @ Samir:

  Hvorfor pakker du ikke sydfrugterne og rejser ned til Jerusalem hvor du horer hjemme.

 10. Af Hans

  -

  @ Til: Samir:

  Dette er hvad alle de gode joder laser i Jerusalem.

  The Prophet then proceeded. The Quraysh people were certain that he would stop at Al-Mash’ar Al-Haraam (in Muzdalifah, short of Arafat), in the same way as the Quraysh used to do before Islam. The Prophet, however, proceeded until he came to the dome, which was erected for him at Namirah and dismounted there. When it was midday, he ordered that his she-camel, Al-Qaswa’, be prepared for him and proceeded to the middle of the valley (of Arafat).

  In breaking with the Quraysh traditions, the Prophet put the pilgrimage rituals back to their original state, as performed by the Prophet Abraham and his son the Prophet Ishmael (peace be upon them). Their practice continued to be followed until the Arabs deviated from the pure divine faith, introducing idolatry and polytheism. This led them to invent new practices, some of which meant giving the Quraysh, the tribe living in Makkah, a status with special privileges, such as refraining from attendance at Arafat. They argued that since they lived in the Haram area, they could not leave it to Arafat, which is outside it, because the Haram area is the blessed one. This is contrary to the Qur’an and the Prophet’s practice.

  Perhaps we should briefly comment on the fact that after her Umrah, Fatimah, the Prophet’s daughter, put on a colorful dress and wore make up. This is perfectly normal in Islam, and it is practiced in many Muslim countries, such as Pakistan and African countries, where Muslim women go out wearing Islamic dress of all colors.

  “The Prophet addressed the people and said: ‘Your blood and your properties are forbidden among you in the same degree of sanctity as this day, in this month, in this city. Everything, which belonged to jahiliyyah (the state of ignorance that is the antithesis of Islam) is hereby forgone and placed under my feet. The blood (i.e. revenge killing) of jahiliyyah is hereby forgone. The first (victim) whose blood I forgo from among our own people is Ibn Rabee’ah ibn Al-Harith (the Prophet’s own cousin). He was nursed in the tribe of Bani Saad and was killed by the tribe of Hudhayl. All the usury of the days of jahiliyyah is wiped off. The first of it I wipe off is that which belongs to Al-Abbas ibn Abd Al-Muttalib (the Prophet’s own uncle). All of it is hereby forgone. Fear God in (your treatment of) women. You have taken them on to yourselves with peace from God, and they are lawful to you with God’s word…’ He continued his speech until he said: ‘They (women) have a right against you to provide for them and to dress them in accordance with what is reasonable. I am leaving with you God’s book. If you hold fast to it you will never go astray. You will be asked about me, but what will you say?’ They (i.e. the people present) replied: ‘We declare that you have delivered the message perfectly and have given sound counsel.’ He pointed his forefinger raising it to the sky and, pointing it to the people, said: ‘My Lord! Bear witness.’ (He repeated this three times).”

  The Prophet’s speech at Arafat was longer than what is quoted here, but Jabir quotes the most relevant parts, re-emphasizing the total prohibition of vengeance killing and usury. The Prophet gives the lead, making clear that what belonged to his own relatives in these two areas was ended and forgone.

  The Prophet again speaks about the importance of kindness to women. It is well known that women were ill treated in pre-Islamic Arabia, as they have been, and remain, ill-treated in many parts of the world. Islam gives women equal status with men and requires all men to be most kind to their women folk. Unfortunately, many Muslims do not heed the Prophet’s orders, even in our own time. This is a depressing state of affairs. No God-fearing Muslim could abuse a woman under his care or deny her what God has given her and remain God-fearing.

 11. Af Arjen " Aryan " Rudd

  -

  @ Abdullah/Balther/Hans
  “Hvad du tror om mig rager ikke mig !

  Judging from your name ‘Aryan’, you must be an nazist ?”

  Kære idiot

  Jeg tror ikke, jeg ved…

 12. Af Jakob Schmidt

  -

  De radikale islamister nyder også godt af tros- og ytringsfrihed …

  Samir skriver til Abdullah:

  “siden du taler så meget om islam, så kan jeg ikke forstår hvorfor et land som Saudi Arabien ikke har tilbudt folk som dig, og andre fanatiske islamdyrkere, til at bosætte sig i deres land. Der vil I fungere fint.”

  Islamister som Abdullah, bliver nok i Danmark, selvom de foragter deres medborgere og landetsw folkevalgte politikere, fordi de er langt friere til at udøve deres religion, som de vil her i landet,end de som regel ville være i de muslimske hjemlande, som de er flygtet fra.

  Det kræver bare at de også tolerer os og vores værdier, som de selv nyder godt af. F.eks. må de tolerere, at de fleste danskere ikke er muslimer og derfor ikke er forpligtet af muslimske regler for ditten og datten.

  De radikale, revolutionære islamister er ikke velkomne i de muslimske lande, som de jo er flygtet fra. Der er en grund til at f.eks. de terrormistænkte tunesere og andre herboende, terrordømte islamister opholder sig her og ikke i f.eks. Tunesien, som er muslimsk …

  For nylig iværksatte Saudi Arabien en kampagne mod al Queda og for et par dage siden afviste Saudi Arabien at give Taleban lederen mullah Mohammad Omar.

  Antidemokratiske islamister er altså uvelkomne overalt, hvor lige netop deres muslimske sekt ikke har magten. Alligevel hader og bekæmper de den frihed, somde selv nyder godt af, men ikke under andre.

  Tilhængere af Hizb-ut-Tahrir, Hizbollah, Al Queda, og andre revolutionære, islamofascistiske organisationer, har langt friere forhold her i landet, NETOP fordi vi har den tros- og ytringsfrihed og lighed for loven, samt respekterer de menneskerettigheder, som de bekæmper så indædt …

  Abdullah anbefalede i et tidligere indlæg her i bloggen, at man skulle læse Sayyid Qutbs bog Milestones, hvis man vil lære den sande islam, at kende.

  Abdullah er altså Al Queda-tilhænger. For Qutb er om nogen, den der inspirerede al Azwahiri, der grundlagde al Queda sammen med bin Laden.

  Zawahiri besluttede sig for at blive hellig kriger, kort efter at Qutb var blevet henrettet for at have opfordret til at vælte den egyptiske regering, som han ellers havde støttet under den egyptiske revolution.

  Qutb afviste en benådning fra muslimen Nasser og begik i realiteten dermed selvmord, hvilket er en af de største synder ifølge Koranen.

  Qutb overtog og videreførte islamistens Maududidis på en gang revolutionære og antidemokratiske fortolkning af islam, som bin Laden viderefører i dag.

  Men ikke alle herboende islamister er som Abdullah; nogle vælger at være konstruktive medborgere i Danmark. F.eks. den erklærede islamist Khalid Alsubehi, der mener at sharia er nødvendigt for at forhindre at ”anden-G’ere” bliver kriminelle.

  Khaled Alsubehi medvirkede i filmen ‘Gå med fred Jamil’, der beskriver de konflikter, der opstår her i landet mellem sunnier og shiaer. Filmen foregreb de mange skydeepisoder, som vi har set i København i de seneste måneder.

  Filmens intention er, at fortælle shiaer og sunnier, at en fortsættelse af deres 1400 år gamle, voldelige konflikt, kombineret med æresbegreber, der kræver boldhævn, kun skaber tragedier. Filmen er ikke henvendt til et etnisk dansk, ikkemuslimsk publikum og er voldsomt populær i muslimske lande. Herhjemme kaldte de sædvanlige “antiracistiske” tågehorn filmen for en racistisk og islamofobisk hetz mod muslimer …

 13. Af Samir

  -

  Gider virkelig ikke kommentere om jeg skulle være jøde eller ej. Men er ikke jøde. Men skulle det være et problem, hvis jeg var det. Det er da lige meget hvor man kommer fra. Lad være med at prøve at afspore debatten, for de eneste jeg er interesseret i, er, at alle de herboende fanatiker, skrider ud af DK. Og så er jeg er ligeglad hvor velintegreret det er.
  Om de så læser til læge, eller har en cand. uddannelse. Nogle af hi-jackerne fra world trade center, var også veluddannede. En islamist er en islamist. I flere år har mange prøvede at banke fornuft ind i jer. En person som aysan Ali, men nej, hun hun bliver forfulgt, og må leve i frygt for islamisterne. Men det er jo det afslørende ved islamister. I løser konflikter med vold, og drab. Og hvis folk ikke makker ret, så skal de have med sværdet.
  Som jeg sagde før, har ikke noget imod jeres religion, så lade være med at afspore debatten, ved at involvere jøder. Og så kalde mig for jøde, når jeg ikke er det. Men siden jeg bliver kaldt for jøde, så fortælle det mere om jeres had til jøder, end det fortæller noget om mig. Gør en indsats i DK, lære sproget, integrere jer, komme i arbejde. Overholde og respektere de danske love. Og dyrke jeres religion i hjemmets 4-vægge. Er svaret nej, så rejs hjem! For vi andre gider ikke høre mere bullshit fra jer.

 14. Af Hans

  -

  @ Til: Jakob Schmidt:24.nov.2008,kl,11:02

  @ Jakob Schmidt !

  Du skriver:

  ” Tilhængere af Hizb-ut-Tahrir, Hizbollah, Al Queda, og andre revolutionære, islamofascistiske organisationer, har langt friere forhold her i landet, NETOP fordi vi har den tros- og ytringsfrihed og lighed for loven, samt respekterer de menneskerettigheder, som de bekæmper så indædt ”

  Gud hvor er du fuld af LOGN.

  Hvor F….n er den ‘lighed for loven og respekt for menneskerettigheder i Danmark som du taler om’.

  Lognhals som du er.

  Las bare: http://www.corrupt-denmark.com

  og kom saa og fortall mig lidt om de menneskerettigheder der findes i Danmark.

  Og husk endelig at minde Ombudsmanden, Hans Gammeltoft-Hansen, om alle de vidunderlige ‘love
  og menneskerettigheder ‘ som danskerne fejlagtigt tror de har.
  R…….l, lognhalse, forbryderer og hyklerer som danskerne de er.

 15. Af Hans

  -

  Til: Samir:

  Muslimer hader joder fordi joder lyver og stjaler.

  Det er grunden til at Hitler onsked at udslette alle joder.

 16. Af Steffen

  -

  Hej Samir.

  Prøv at checke dette link ud. Jeg tror, det vil kunne interessere dig. http://www.trykkefrihed.dk/

 17. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Nu er Hans-Abdullah- Balther, samme person, som tror at hans idioti, bliver mere virkningsfuld, ved at benytte forskellige navne!

 18. Af jens holm

  -

  Det er åbenbart ikke tilladt at finde en mellemvej, hvor alle skulle tage og styre sig lidt.

  Nogen trives åbenbart bedst ved at vælte sig i lort uanset om det er ens eget eller andres.

  Og er der ikke nok, så laver man bare noget…

 19. Af jenni

  -

  Her er hvad Durban II handler om.

  Det erklæres hermed på grundlag af ovennævnte principper følgende:

  Artikel 1:
  (a) Hele menneskeheden udgør én familie, hvis medlemmer er forenede gennem deres underlæggelse af Allah og efterkommer af Adam. Alle mennesker er lige i termer af grundlæggende menneskelig værdighed og grundlæggende forpligtelser og ansvar, uden nogen diskrimination på basis af race, farve, sprog, tro, køn, religion, politisk tilhørsforhold, social status og andre betragtninger. Den sande religion er garantien for fremdriften af sådanne værdigheder og vejen mod menneskelig integritet.

  (b) Hele menneskeheden er Allah’s undersåtter, og de der er mest elskede af ham, er de der er mest gavnlige for hans undersåtter, og ingen har myndighed over andre, undtagen på grundlag af fromhed og gode gerninger.

  Artikel 2:
  (a) Livet er en gudsgiven gave, og reetten til liv er garanteret ethvert menneske. Det er individers, samfunds og staters pligt at sikre denne ret mod forbrydelse, og det er forbudt at tage liv, undtagen af grunde foreskrevet af Sharia.

  (b) Det er forbudt at ty til nogen foranstaltning der kunne lede til folkmordsudryddelse af menneskeheden.

  (c) Bevaringen af menneskeligt liv gennem tiderne efter Allah’s vilje, er en pligt foreskrevet i Sharia.

  (d) Sikkerhed mod kropslig skade er en garanteret ret. Det er statens pligt at sikre dette, og det er forbudt at forbryde sig mod dette uden en grund foreskrevet af Sharia.

  Artikel 3:
  (a) I tilfælde af brugen af magt og i tilfælde af væbnet konflikt, kan det ikke tillades at dræbe ikke krigsførende, såsom gamle mænd, kvinder og børn. De sårede og syge skal have ret til medicinsk behandling; og krigsfanger skal have ret til mad, ly og tøj. Det er forbudt at skænde eller afmontere døde kroppe. Det kræves at krigsfanger udveksles, og at besøg eller genforeninger af familie der blev skilt under krigen, foranstaltes.

  (b) Det er forbudt at fælde træer, destruere afgrøde eller husdyr, at destruere civiles bygninger og installationer gennem bombning, sprængning eller lignende.

  Artikel 4:
  Ethvert menneske har ret til menneskelig ukrænkelighed og beskyttelsen af sit gode navn og ære gennem livet og efter døden. Staten og samfundet skal beskytte den enkeltes krop og gravsted fra at blive skændet.

  Artikel 5:
  (a) Familien er samfundets grundlag, og ægteskab er basis for etableringen af en familie. Mænd og kvinder har ret til ægteskab, og ingen restriktioner af racemæssig, farvemæssig karakter, skal forhindre dem i at udøve denne ret.

  (b) Samfundet og staten skal fjerne alle hindringer for ægteskab og facilitere det, og skal beskytte familien og sikre dens velfærd.

  Artikel 6:
  (a) Kvinder er mænd lige i menneskelig værdighed og har deres egne rettigheder at nyde, såvel som pligter at udføre, og har deres egen civile eksistens og finansielle uafhængighed, og retten til at bevare sit navn og sin slægt.

  (b) Ægtemanden er ansvarlig for vedligeholdelsen af velfærden i familien.

  Artikel 7:
  (a) Fra fødselsøjeblikket har ethvert barn pligtskyldige rettigheder fra forældrene, samfundet og staten, til ordentlig pleje, uddannelse og materiel, hygiejnisk og moralsk pleje. Både foster og moder må beskyttes og tages vare for.

  (b) Forældre og lignende kapaciteter har ret til at vælge hvilken type uddannelse de ønsker for deres børn, under hensyntagen til at de tager barnets interesser og fremtid i betragtning, i overensstemmelse med etiske værdier og principperne i Sharia.

  (b) Begge forældre har ret til visse rettigheder fra deres børn, og slægtninge har rettigheder i forhold til deres slægtninge, i overensstemmelse med principperne i Sharia.

  Artikel 8:
  Ethvert menneske har ret til at nyde en legitim kvalificerbarhed med alle dens privilegier og forpligtelser i tilfælde af, at sådan kvalificerbarhed mistes eller forringes, har personen ret til at blive repræsenteret af hans eller hendes værge.

  Artikel 9:
  (a) Søgen efter kundskab er en forpligtelse, og anskaffelsen af uddannelse er samfundets og statens pligt. Staten skal sikre rådigheden af måder og midler til opnåelsen af uddannelse, og skal garantere dens mangfoldighed i samfundets interesse, således at mennesket kan fortroliggøres med religionen Islam, og afdække universets hemmeligheder til gavn for menneskeheden.

  (b) Ethvert menneske har ret til at modtage både religiøs og verdslig uddannelse fra varierende uddannelsesinstitutioner, uddannelse og vejledning, inklusive familien, skolen, universitetet, medierne og så videre, og som sådan på en integreret og balanceret maner der udvikler menneskelig personlighed, styrker menneskets tro på Allah, og promoverer menneskets respekt for, og forsvar af, rettigheder og pligter.

  Artikel 10:
  Islam er religionen af sand uforfalsket natur. Det er forbudt at udøve nogen form for pres på mennesket, eller udnytte hans fattigdom eller uvidenhed, med henblik på at tvinge denne til at skifte til en anden religion eller ateisme.

  Artikel 11:
  (a) Mennesker er født frit, og ingen har ret til at slavegøre, ydmyge, undertrykke eller udnytte dem, og der kan ingen underlæggelse forekomme, bortset fra underlæggelsen under Allah den Mægtige.

  (b) Kolonialisme af enhver art, værende én af de mest onde former for slavegørelse, er forbudt. Folk der lider efter kolonialismen har deres fulde ret til frihed og selvbestemmelse. Det er alle staters pligt at støtte kampen for koloniserede folks i afslutningen af alle former for besættelse, og alle stater og folk har ret til at bevare deres uafhængige identitet og kontrol over velstand og naturressourcer.

  Artikel 12:
  Enhver har ret til, inden for rammerne af Sharia, frit at bevæge sig og udvælge bosted, værende indenfor landets grænser eller udenfor landets grænser, og hvis forfulgt, har ret til at søge asyl i et andet land. Landet der flygtes til, har pligt til at sørge for beskyttelse for den asylsøgende, indtil dennes sikkerhed er sikret, med mindre asyl er motiveret gennem en handling der af Sharia betragtes som kriminel.

  Artikel 13:
  Arbejde er en ret garanteret af staten og samfundet for enhver person med evnen til at arbejde. Enhver skal frit kunne vælge det arbejde der passer denne, og bedst tjener dennes interesser såvel som samfundets interesser. Arbejdstageren skal have ret til at nyde tryghed, sikkerhed og andre sociale garantier. Ingen kan pålægges arbejde ud over den enkeltes kapacitet, ej heller kan nogen underlægges tvangshandling, udnyttelse eller skade på nogen måde. Enhver har ret – uden diskrimination mænd og kvinder imellem – til rimelig løn for sit arbejde, uden forhaling, såvel som feriepenge og udnævnelser som fortjent. For arbejdstagerens vedkommende kræves, at denne er dedikeret og omhyggelig i sit arbejde. Skulle det komme til uoverensstemmelse arbejdstager og arbejdsgiver imellem, skal staten intervenere for at afgøre striden og klagerne skal afhjælpes, rettighederne bekræftes og retfærdigheden håndhæves uden fordomme.

  Artikel 14:
  Enhver skal have ret til at leve et legitimt liv uden monopolisering, svindel eller påførelse af skade på sig selv eller andre. Åger (Usury) er udtrykkeligt forbudt.

  Artikel 15:
  (a) Enhver har ret til at eje ejendom erhvervet på lovlig vis, og skal have ret til dette ejerskab uden fordomme mod sig selv, andre eller samfundet i almindelighed. Ekspropriation er ikke tilladt, med mindre det tjener offentlighedens interesse, og under omgående og rimelig kompensation.

  (b) Konfiskation og beslaglæggelse af ejendom er forbudt, undtagen undernødvendigheden dikteret af loven.

  Artikel 16:
  Enhver skal have ret til at nyde frugterne af sine videnskabelige, litterære, kunstneriske og tekniske arbejde, af hvilke denne er skaber; og denne skal have retten til beskyttelse af sin moralske og materielle interesser stammende derfra, under hensyntagen til at dette ikke strider mod principperne i Sharia.

  Artikel 17:
  (a) Enhver skal have ret til at leve i et rent miljø, væk fra usædelighed og moralsk korruption, der kan favorisere en sund etisk udvikling hos personen, og det påhviler staten og samfundet i almindelighed at stille denne ret til rådighed.

  (b) Enhver skal have ret til medicinsk eller social omsorg, og til alle offentlige rettigheder ydet af samfundet og staten, inden for grænserne af til rådighed stående ressourcer.

  (c) Staten skal sikre den enkeltes ret til et anstændigt liv, der kan muliggøre denne at møde sine egne behov, og de der er afhængige af denne, inklusive mad, tøj, husly, uddannelse, medicinsk pleje og andre grundlæggende behov.

  Artikel 18:
  (a) Enhver skal have ret til et liv i sikkerhed for sig selv, dennes religion, dennes afhængige, dennes ære og dennes ejendom.

  (b) Enhver skal have ret til privatliv i udførelsen af sine private affærer, i sit hjem, blandt familien, angående dennes ejendom og relationer. Det er ikke tilladt at spionere mod denne, overvåge denne, eller besmudse dennes gode navn. Staten skal beskytte denne mod tilfældig interferens.

  (c) Privat residens er i alle tilfælde ukrænkelig. Der tillades ikke indtrængen uden godkendelse fra beboerne eller på nogen ulovlig måde, ej heller skal hjemmet ødelægges, konfiskeres eller beboerne sættes på gaden.

  Artikel 19:
  (a) Alle individer er lige for loven, uden skelnen mellem regent og undersåt.

  (b) Retten til at søge retfærdighed er garanteret alle.

  (c) Ansvarlighed er essentielt personlig.

  (d) Der findes ingen kriminalitet eller straf ud over den der gives i Sharia.

  (e) En anklaget er uskyldig indtil dennes skyld er bevist i en hurtig rettergang, i hvilken denne skal gives alle garantier for forsvar.

  Artikel 20:
  Det er ikke tilladt uden legitim grund at arrestere et individ eller begrænse dennes frihed, at udvise eller straffe denne. Det tillades ikke at underkaste denne fysisk, psykisk tortur eller anden form for umenneskelig, grusom eller nedværdigende behandling. Ej heller er det tilladt at udsætte et individ for medicinske eller videnskabelige eksperimenter uden dennes samtykke, eller risikere dennes liv eller helbred. Ej heller er det tilladt at fremsætte nødlove, der tillader ledelsens autorisation af sådanne handlinger.

  Artikel 21:
  Under nogen form at tage gidsler for noget som helst formål er forbudt.

  Artikel 22:
  (a) Enhver skal have ret til frit at ytre sine meninger på en sådan måde, at det ikke er i strid med Sharia.

  (b) Enhver skal have ret til at advokere hvad der er rigtigt, og udbrede hvad der er godt, og advare mod hvad der er forkert og ondt efter normerne af islamisk Sharia

  (c)Information er en vital nødvendighed for samfundet. Den må ikke udnyttes eller misbruges på en sådan måde, at den forbryder sig mod helligheder og profetens ære, underminerer moralske og etiske værdier, eller opløser, korrumperer eller skader samfundet eller svækker dets tro.

  (d) Det er ikke tilladt at tilskynde til nationalistisk eller doktrinært had, eller gøre noget der kan være en tilskyndelse til nogen form for racediskrimination.

  Artikel 23:
  (a) Autoritet er tillid; og misbrug eller ondsindet udnyttelse heraf er udtrykkeligt forbudt, for at garantere fundamentale menneskerettigheder.

  (b) Enhver skal have ret til at deltage, direkte eller indirekte i administrationen af dennes lands offentlige affærer. Denne skal også have retten til at indtage offentligt embede i overensstemmelse med bestemmelserne i Sharia.

  Artikel 24:
  Alle rettigheder og friheder fastlagt i denne erklæring er emne for Islamisk Sharia.

  Artikel 25:
  Islamisk Sharia er den eneste kilde til reference for forklaring eller afklaring af nogen af artiklerne i denne erklæring.

  http://vip.bt.dk/literally/index.php?id=711&no_cache=1&nonce=W7Ggu8iD&openid.mode=cancel

 20. Af jenni

  -

  Hvad har Manu Sareen tilfælles med Kurt Westergaard? Hvad har Bjørn Nørgaard tilfælles med Ralf Pittelkow? Hvad har Anne Knudsen tilfælles med Nikolaj Cederholm? Og hvad har de alle tilfælles med Peter Øvig Knudsen, Farshad Kholghi, Jørgen Leth, Kai Sørlander, Palle Weis, Benn Q. Holm, Jes Stein Pedersen, Claes Kastholm Hansen, Kåre Bluitgen og mange flere?

  De har alle underskrevet en opfordring til den danske regering om at boykotte den forestående Durban 2-konference i FN’s Menneskerettighedsråd.
  (…)
  Du kan støtte vores initiativ til at beskytte menneskerettighederne i FN ved at sende en mail til adressen

  mail@durban2.dk

  med dit navn og stillingsbetegnelse – og følge løbende med på

  http://www.durban2.dk.

  http://vip.bt.dk/literally/index.php?id=711&no_cache=1&nonce=W7Ggu8iD&openid.mode=cancel

 21. Af NYDANSKER 2g

  -

  SAMIR

  For dig et liv.
  Kan du ikke se, når du sviner din religion til for du ros, thi du aldrig har tilhørt den religion.
  For mig virker du en som prøver kraftigt at være “wanna be a danish”(altså spegepølse dansker), men kan ikke og derfor må give op på de værdier du har fået til din opvækst, sikke en psyke du må besidde af, jeg har virkelig ondt af dig.

  P.s. Det er ikke ondt ment at man gerne vil være dansker. Jeg synes bare at man sagtens kan være dansker uden at opgive de værdier/kultur man besidder af.

 22. Af DrovosekusDD DrovosekusDD

  -

  ???????? ????????? ????? ?????! ????? ??????? ;) ?? ????? ???? ??????????? ?????, ???????? ? ????? ??????? ?????????.

 23. Af UnitedVoodoBoy UnitedVoodoBoy

  -

  ???????????,
  ??????? – ??? ?????! ?????? ????????? ?????????????? ?????? ? ?????? ?????? :-)
  UnitedVoodoBoy

 24. Af Mads Toft

  -

  Du kan finde arabiske aviser fra lande som Yemen og Iran hvor folk af f.eks. jødisk tro latterliggøres af racistiske tegninger, der ville have gjort Hitler stolt mens da JP lavede Muhammedtegningerne, så var det helligbrøde!
  Du har i Saudi Arabien hvor der er forbudt at være i besiddelse af en andre religiøse skrifter end Koranen. Masser af eksempler på udenlandske arbejdere i det land er blevet udsat for fængsel og tortur pga. at havde medbragt en bibel.
  Du har i Egypten hvor Kristne egyptere bliver udsat diskrimination dagligt.
  Også har de Muslimske lande den frækhed at sige at man skal respektere religioner når de selv ikke engang ønsker at respektere andres? Så hvorfor skal vi Så respektere at Islam?

 25. Af wr.Gromoboy wr.Gromoboy

  -

  ????? ???? ??????? ???-????, ??? ??????? ??? ????? ??????? ???? ???????.

 26. Af OIC takes fight against freedom of speech to the UN | The Global Citizen

  -

  […] The Durban Review Conference a.k.a. Durban II may not have created many headlines outside the blogosphere and NGO web-sites yet but represents in fact one of the most important battlegrounds in the ongoing […]

 27. Af OIC takes fight against freedom of speech to the UN | The Global Citizen

  -

  […] Durban Review Conference a.k.a. Durban II may not have created many headlines outside the blogosphere and NGO web-sites yet but represents in fact one of the most important battlegrounds in the ongoing […]

 28. Af Anonym http://monclerkids.suppa.jp/

  -

  I??m still studying from you, but I??m improving myself. I definitely love studying every part that is written in your blog.Hold the tales coming. I liked it!

Kommentarer er lukket.