Endnu et FN anslag mod ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 178

Der har i Danmark været meget fokus på FNs racisme konference, den såkaldte Durban II, som jeg og andre tidligere har skrevet om. Som bekendt søger en række lande – organiseret af OIC – at bruge Durban II til at begrænse ytringsfriheden når det kommer til kritik af religion. Men kampen mellem ytringsfrihed og religion foregår ikke kun i Menneskerettighedsrådet, der forbereder Durban II. Kampen foregår i hele FN-systemet og symboliserer den globale magt- og værdikamp, som denne organisation hærges af. En magt- og værdikamp mellem vestlige stater og værdier på den ene side, og en alliance af ikke-vestlige lande og en blanding af kulturrelativistiske og anti-vestlige værdier på den anden side.

I øjeblikket udgør FNs Generalforsamling slagmarken for denne kamp. Generalforsamlingen forbereder i øjeblikket en resolution til ”Bekæmpelse af bagvaskelse af religioner”. Det nuværende udkast, hvis forgænger var endnu værre, indeholder endnu engang et frontalangreb på ytringsfriheden. Udkastet viser med al tydelighed, at OIC-landene anser det for magtpåliggende at få beskyttet religion – særligt Islam – mod kritik. I udkastets præambel hedder, det bl.a., at medlemsstaterne:

understreger at ærekrænkelse af religion udgør en alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed”. Udkastet fastslår også, vigtigheden af, ”på effektiv vis at bekæmpe ærekrænkelse af religion”, at ”ærekrænkelse af religion…kan lede til social uharmoni”. Udkastet udtrykker ”dyb bekymring over intensiveringen af kampagner for ærekrænkelse af religioner” og ”understreger behovet for at bekæmpe ærekrænkelse af religioner”. Udkastet nævner kun ytringsfriheden et enkelt sted. Og da kun for at understrege, at ytringsfriheden kan begrænses af en række modstående hensyn. Med andre ord skal religionens stilling – primært islam – styrkes og skærmes mod kritik både nationalt og internationalt. Ytringsfriheden skal derimod begrænses. Hermed vender udkastet menneskerettighedernes væsen og formål på hovedet. Det er ifølge denne logik en krænkelse af menneskelig værdighed at kritisere en abstrakt størrelse som religion. Det er derimod ikke en krænkelse af den menneskelige værdighed at straffe det enkelte menneske, hvis samvittighed byder det at bruge sin ytringsfrihed til at kritisere religiøse dogmer. Dette uagtet hvor undertrykkende og diskriminerende den pågældende religion måtte blive håndhævet.  I en række OIC-lande vil religiøse minoriteter derfor ikke blot skulle leve med religiøs tvang og undertrykkelse, men også være afskåret fra at protestere mod sådan undertrykkelse, fordi den er religiøst begrundet.

 Den endelige ordlyd af udkastet vil være en meget væsentlig strømpil for, hvad der kan forventes af Durban II. Såfremt dele af den ovennævnte ordlyd bibeholdes og senere godkendes af et flertal af Generalforsamlingen er der god grund til at tro, at det samme vil komme til at ske på Durban II. Det er nemlig de selvsamme FN-lande, der skal udforme slutteksten på denne konference. At det nuværende udkast til ovennævnte resolution indeholder så eklatante eksempler på begrænsninger af ytringsfriheden demonstrerer, at den dialog som EU landene og Danmark håber, vil føre til fælles fodslag i FN-regi, er en illusion. Danmark og de øvrige EU-lande deler ikke på menneskerettighedsområdet værdier med regeringerne i Egypten, Saudi-Arabien, Pakistan og Iran, som kun er ved magten fordi de systematisk krænker basale rettigheder, herunder ytringsfriheden. Vi deler heller ikke værdier med Rusland og Kina, som støtter op bag OIC-landene for at svække Vestens globale indflydelse og for at sikre sig et flertal mod kritik af egne menneskerettighedskrænkelser. Det globale værdifællesskab på menneskerettighedsområdet findes ikke og derfor udvander man egne værdier, hvis man insisterer på kompromis, mens modstanderen stålsat holder på sit.

I en tale til europæiske liberale i Stockholm den 30. oktober 2008 gjorde statsminister Andes Fogh Rasmussen sig til en passioneret forsvarer af ytringsfriheden og udtalte bl.a. følgende:

”FNs Menneskerettighedsråd forsøger nu at gøre religionskritik til en strafbar forbrydelse. Det er blevet klart i forbindelse med forberedelserne til…Durban II. De lande der står bag dette er, næsten uden undtagelse, de samme lande, som gentagne gange krænker nogle af vores mest fundamentale rettigheder og friheder. Disse lande ønsker at bruge FN til at dække over krænkelser og begrænsninger af ytringsfriheden begået i religionens navn. Det er totalt og fuldstændigt uacceptabelt. EU må skærpe sin linje i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Lad os arbejde hen imod et EU, som vil intensivere sin kamp for fundamentale, universelle, ukrænkelige friheder. Europa må forenet stå sammen med øvrige frie demokratier i det globale forsvar for basale menneskerettigheder. Menneskerettigheder er til for at beskytte vores ret til at tænke, tale og tro som vi ønsker. De er ikke til for at beskytte religioner fra debat og kritik.”    

Statsministerens tale viser en klar forståelse af den situation EU landene og Vesten står konfronteret med i FN. Men spørgsmålet er, om statsministeren og de øvrige EU-lande også er klar til at tage konsekvensen af talens indhold, når og hvis valget mellem ytringsfriheden og fortsat opbakning til FN for alvor bliver sat på spidsen.

Hvorvidt FN har været en succes eller fiasko når det kommer til menneskerettigheder, og om liberale demokratier fortsat bør slutte op om FN på dette område er i øvrigt emnet for CEPOS’ Menneskerettighedskonference den 5. december 2008.  

 

178 kommentarer RSS

 1. Af Al

  -

  Berlingkes blogsider, stedet hvor fanatikere mødes.

 2. Af jens christensen

  -

  abdullah..hvordan mener du så shariaen passer sammen med menenskerettigehderne, nu du selv nævner dem.
  Retten til frit at vælge tro og seksualitet. Shariaen er et stort menneske rettighedsovergreb.
  Efter DurbanII er der ingen danskere med kendskab til samme der gider være med i FN mere.

 3. Af DK

  -

  what sad bunch of nutters my country has become

 4. Af Abdullah

  -

  @ Jacob Mchangama:

  OK, Jacob !

  Hvis du mener at jeg er en ” formorket bigot,” tja, saa maa det jo vare rigtigt, jeg kan jo ikke domme migselv ?

  Men:

  Maa jeg anbefale, at du, og alle ‘intelligente’ etniske danske statsborgerer, kober og laser bogen “Milestones” by Seyyid Qutb, publised by Dar Al-Ilm, Damascus, Syria. 160 sider, paperback edition.

  Naar du laser denne bog, saa vil du kende til alt om Islam.

  Jeg anbefaler denne bog, fordi, jeg finder det utroligt hvor mange ” formorkeded bigots ” der findes i Danmark.

  Jeg ved ikke om bogen findes i en dansk oversattelse, hvad jeg tror er tvivlsomt, men den findes i engelsk oversattelse fra arabisk.

  Seyyid Qutb var en skolar, men henrettet af President Nasser, 29. August, 1966.

  Seyyid Qutb var the founder af the Muslim Brotherhood i Egypten.

 5. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Hvorfor, er der flere der kalder diskremation, for rasisme?

  For mig er to forskellige begreber, man kan vel godt dikremere noget, uden at väre rassist,eller kan man ikke det?

  M.v.h.

 6. Af Børge Simonsen

  -

  Nej, “Abdullah”, du er slet ikke tydelig, det er heller ikke at forvente, når du, tilsyneladende, alvorligt mener “Guds love”. Sørgeligt, blot af en så stor del af menneskeheden ikke er kommet længere end 600-tallet, suk! Men jeg synes faktisk du skal blive ved: Hvert eneste tåbeligt ord du bedriver her og andre steder, er med til at få det danske folk (og andre europæere) til at vågne, så vi snart kan få smidt rabiate typer som dig ud.
  Iøvrigt har vi ikke brug at vide spor mere om “islam”, vi kender rigeligt til denne fredens og kærlighedens “religion”. Primært drejer den sig om håndsafhugning, stening, offentlig hængning af homoseksuelle, udspredelse af løgne, kvindelig omsæring og undertrykkelse samt, ikke at forglemme, amatørpiloter, der flyver passagerfly ind i høje opretstående genstande.
  Iøvrigt; når du nu tilsyneladende hader den overlegne vestlige kultur så meget, hvorfor fedter du så ikke bare et sted hen, hvor befolkningen er mere i overensstemmelse med dig. Nå, selv et liv på overførselsindkomst i DK er vel at foretrække frem for Sudan, medmindre altså du jvf. din “Guds” love kan være med til stening af en 13-årig voldtaget pige. God rejse, vent ikke.

 7. Af Codex_voltaire

  -

  Man vil have friheden til uden kritik at tage friheden fra fredelige, oplyste mennesker der blot ikke deler de samme middelalderligt absurde apartheidforherligende og teokratfascistiske holdninger som een selv.

  Det er ligesom med de mennesker venstrefløjen kalder “frihedskæmpere”. Folk der vil have friheden til at praktisere ovenstående på fredelige anerledes tænkendes bekostning. Det er en degradering og tilsmudsning af selve ordet at kalde eksempelvis FARC, Hizbollah og den socialistiske side af modstandsbevægelsen for frihedskæmpere.

  Islam, fascisme, klassisk- og national socialisme har det principiele tilfælles, at de alle som een, er tvangskollektivistiske ideologier og tilhængere af disse må IKKE kunne bruge liberale værdisæt til at smadre samme i hverken nationalstats- EU- eller FN regi og de må heller ikke kunne accepteres som frihedskæmpere igennem begrebspervertering.

 8. Af jens christensen

  -

  Abdullah der findes ingen gud og der har aldrig fundtes nogen. Af samme årsag er koranen menneskabt og lovene deri det samme.
  Gud kan ikke bevises at eksistere på nogen måde overhovedet. Eller vil du nu pege på dig og mig osige ve er beviset, eller vil du læse første side af koranen op som bevis ?
  Der er ligeså meget sandhed i det og den som hele “the elder scrolls of zion”. Syg fantasi.
  De 1-2 miliard muslimer du nævner er jo i konflikt med alle deres naboer de andre 4-5 milliarder, som foragter jer og jeres sharia. Alle steder kræver i særregler for islam og hjemme i jeres egne diktaturer forfølger og generer i alle andre troende. Salafister er jo fyldt med løgn med allahs godkendelse.
  Accepter Abdullah at for jordens 4-5 milliarder ikke muslimer er i kuffahs og bør behandle som sådan.

 9. Af Detective Murtaugh

  -

  Du mener vel kafir …?

 10. Af Codex_voltaire

  -

  Carl-Erik Pedersen:

  “Hvorfor, er der flere der kalder diskremation, for rasisme?”

  Venstrefløjen har udviddet den eksisterende betydning af ordet racisme, fordi de var ved at løbe tør for de rigtige af slagsen.

  Ved at udvidde den eksisterende betydning af ordet racisme kan man også skabe flere racister og dermed også “flere ofre for racismen” man efterfølgende kan redde og hore sig til stemmer på. Dermed har man politisk genskabt behovet for sig selv, ved på denne måde at producere flere “ofre for racisme” igennem bergrebspervertering.

  Det handler bl.a. om, at venstrefløjen er panisk angst for at miste de dæmoner, de selv påstår de vil af med. Mister de specielt specielt den racistiske dæmon, har de også mistet størstedelen af deres politiske eksistensberettigelse.

  Læg mærke til, at venstrefløjen er helt på linje med teokratfascisternes dagsorden i FN når de kalder europæiske islamiseringsskeptikere for racister, så snart disse taler imod en videre islamisering af europa. Ingen må nemlig komme i vejen for venstrefløjens nye importproletariat, det som skal erstatte det, de har tabt til rødvinen og boliglånene.

  Venstrefløjen er politisk 100% afhængig af islamiseringen af europa. Islam som sociologisk masseødelæggelsesvåben er deres sidste chance for selv at få ram på det frie vesten og deres sidste mulighed for at nå de 51% de skal bruge for demokratisk at kunne realisere deres politiske revolutionsdagsorden.

  Venstrefløjen fjerner modstanden imod islamiseringen af europa og arbejder imod mere restriktive indvandringslovgivninger og de tilvandrende muslimske horder belønner dem til gengæld med stemmer.

  De handler i Troja’s port, der er en rød-islamisk alliance.

 11. Af Børge Simonsen

  -

  Codex_voltaire: FREMRAGENDE!

 12. Af Mads

  -

  @Abdullah: Jeg tvivler stærkt på, at dine holdninger repræsenterer andet end et mindretal blandt muslimer. Et mindretal, der nogle steder i verdenen har vundet magten igennem deres fanatisme, evner til at minpulere og aggresive metoder og har sendt millioner af andre gode muslimer på flugt.

 13. Af kåre

  -

  Det glade vanvid.

 14. Af Codex_voltaire

  -

  @Mads:

  Think again:

  http://blog.tv2.dk/codex_liber/entry250758.html

 15. Af Codex_voltaire

  -

  Abdullah er vist et strålende eksempel på hvor galt det kan gå, når en hel civilisation har praktiseret minimum 1500 års uafbrudt, lineær tvangsindavl.

  Det gør nok ikke ligefrem mirakler ved middelbegavelsen…

 16. Af 2'ger

  -

  jeg er den steriotype anden g invandre. Jeg bor på blågårdsplads, er brund i huden og muslim. Per definition er jeg derfor kriminel eller islamist. Jeg har utalige gange inden på min uddannelses institution, CBS, hørt ordet perker blive brugt som en betegnelse for en ikke hvid dansker. Samtidigt har regeringspartiet DF utalig gange nedgjort islam og muslim, med et sprog valg der for 10 år siden aldrig vil være blevet accepteret. Så jo, rasime grænsen er blevet rykket til et punkt hvor ydringsfrigheden skal bruges som undskyldninng for forsvare det man siger.
  Selvfølgelig skal der være ytringsfrihed, og den skal bruges ikke misbruges. Jeg er træt af at vi skal udstilles som stenalder folk der ikke kan andet end at fordømme den vestlig verden og slå på kvinder. vi lever i et oplysningssamfund hva med lige at se læse lidt om koranen og muslimer andet end dem der er i jihad.Nu må der snart komme en anden definition af hvad en muslim er, det adet er sku for primitivt og nemt.

 17. Af Samir

  -

  Abdullah! Jeg er selv født af muslimisk forældre, og totalt uenig i alt det du skriver. Selvom jeg er lidt muslim, kan jeg sku da ikke være sikker på at findes en Gud. Ved du hvad…vi unge muslimere er faktisk begyndt at tænke selv, og vil ikke længere maniplueres af fanatikere som dig! Tro mig, om 10-20 år vil de fleste mennesker være ligeglad med koranen og hvad den siger. Vi er blevet for danske, og det kan du ikke lave om på!
  Desuden så håner du det land du er flyttet til ved at nedgør deres kultur og ikke mindst deres kvinder! Ved du hvad jeg kalder en kvinde, der har sex med forskellige mænd..Nej, ikke en luder, men en kvinde der er ved at løbe hornene af sig. Hun gør ikke nogen fortræd, og det er ikke kriminelt! Så opføre dig ordentlig, og have noget respekt for de danske kvinder! Man er og bliver ikke et dårligt menneske af at dyrke sex!
  Når du er så optaget af din religion, vil det nok gavne os andre, og danskerne, at du prøvet at finde et nyt land at bo i. Helst et muslimisk land! For vi andre gider sku ikke hører på jer mere! Tro mig os velintegret muslimere, og som opfører os ordentlig, og elsker DK for den, den er, og følger de regler danskerne har lavet. Vi bliver en dag større og større, og så skal vi nok få skubbet jer fanatikere ude på kanten. Grin du bare ad mig, hvis du har lyst, men en dag så kommer der et oprør! Ligesom da Dansk folkeparti kom til- der var det oprøret fra højre.
  Til alle jer andre vil jeg opfordre jer andre til at give modstand til en fanatiker som Abdullah. Abdullah! Skik følge, eller land fly!

 18. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Codex Voltaire!

  Tak for svaret!

  Ja, for jeg ser ingen fejl ved diskreminering, ud fra, at man selv bestemmer hvad man bryder sig om, og hvad man tager afstand fra.

  Hvor i mod rassisme er når man tager afstand fra for en race, eks. negre.

  der er mange ting jeg diskriminere i hverdagen, som for eks. kriminelle, personer der råber og skriger, folk der betler, påträngende sälgere, kärnemälk, o.s.v.

  Så en diskreminering, af muslimer der praktisere Sharia, er i mine öjne nödtvendigt, og ikke rassisme.

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 19. Af Jacob Mchangama

  -

  @Codex Voltaire:

  Mon ikke du kunne finde på bedre og mere lødige argumenter mod Abdullahs obskurantisme end kommentarer som heller ikke ligefrem vidner om høj begavelse hos dig selv?

 20. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Samir!

  Det var rart, at endelig höre, fra en muslim, der ikke er bange, for det muslimske gruppetryk, og tör sige sin mening, fra min side skal du have meget ros, for dit mod, og din vilje, til at akceptere det Danske samfund!

  Og Samir, nu da du tör, at träde frem, og sige hvad du mener, i en posetiv ånd, over for Danmark, er der mange Muslimer, som Danskere, der värdsätter din posetive handling, og gläder sig over dette.

  Tak skal du have Samir, for du viser, at det ikke er alle muslimer der er negative.

  Held og lykke fremover, og lev vel!

  Med venlig hilsen Carl-Erik. Pedersen.

 21. Af Hans L

  -

  Lige en oplysning til alle der tager anstød af Abdullah, hans borgerlige navn er Balther J Jensen, han spammer samtlige blogs med sin infantile snak, og som tidligere skrevet så har jeg tænkt mig at modarbejde Balther J Jensen aka Abdullah hvergang han blokker.

  Årsagen er hans kvindesyn, han omtalte samtlige Danske ikke muslimske kvinder som Ludere.

  Min kone er såvidt jeg ved ikke luder, men en selvstændig tænkende smuk kvinde.

 22. Af Hans L

  -

  PS Abdullah bor ikke i Danmark heldigvis, og har ikke gjort det i den del år.

 23. Af 2'ger

  -

  @ Samir

  Jeg er uenig med at vi velintegreret muslimer vil opgive vores religion. Jeg har min religion og min børn skal også opdrages efter den. Tro ikke jeg glemmer mine rødder, de samflettes bare med mit danske jeg. Fordi jeg er muslim udlukker det ikke at jeg ikke respektere de danske regler eller kulturen, som de mange dansker ådenbart tror. Jeg bidrager possetivt til samfundet og stadig bliver jeg stemplet som islamist der er modstander af samfudet og krimminel. Hvor lang tid skal der gå før jeg bliver behandlet lige ligt som en “hvid” ???

 24. Af 2'ger

  -

  og PS. lad vær med at tros “abdullah” representær os unge muslimer. Han snakker for en meget lille del af samfundet, så derfor lad vær med at give ham nogen form for opmærksomhed

 25. Af Codex_voltaire

  -

  @Jacob Mchangama

  “Mon ikke du kunne finde på bedre og mere lødige argumenter mod Abdullahs obskurantisme end kommentarer som heller ikke ligefrem vidner om høj begavelse hos dig selv?”

  Lad være med at udtale dig imod bedre vidende, det er som regel kun dumme mennesker der gør det…

  http://avisen.dk/indavl-goer-nydanske-boern-ubegavede_72563.aspx

  Stig du bare ned af dit renskurede, højmoralske elfenbenstårn og stik fingeren i virkeligheden sammen med os andre.

 26. Af peter jensen

  -

  Kan jeg anbefale Abdullah og andre herinde at læse:

  The Truth About Muhammad: Founder of the World’s Most Intolerant Religion
  By Robert Spencer

  Den sande historie om en pædofil, morder og meget andet ubehageligt !!

 27. Af peter jensen

  -

  The Truth About Muhammad:
  Founder of the World’s Most Intolerant Religion

  Kan købes her:
  http://www.amazon.com/gp/product/1596980281/102-9197660-0482563?ie=UTF8&tag=robertspencer-20&linkCode=xm2&camp=1789&creativeASIN=1596980281

 28. Af peter jensen

  -

  Mohammed = Terror !!

 29. Af Lars

  -

  Hej Jacob

  To korte observationer:

  Du siger (et stykke oppe): Hvis EU-landene stemmer for resolutioner som udkastet vil EMD have mere ammunition til at indfortolke en individuel ret til ikke at blive krænket.

  Men det er der vel heller ikke noget der tyder på. EU stemmer netop normalt ikke for denne resolution.

  Du siger endvidere i dit oprindelige indlæg, at vedtagelsen af den omhandlede resolution vil give en indikation på hvad der vil blive vedtaget i Durban II.

  Det viker på mig ret forenklet stillet op. Forhandlingsdynamikken er vel ganske anderledes i Durban II, som er en stort anlagt konference i modsætning til en tilbagevendende resolution. Hvor OIC vedr resolutionen ikke har problemer med at gennemtrumfe deres holdninger uden EUs støtte, vil de ganske anderledes ikke have råd til at EU udvandrer fra konferencen, da udkommet i så fald ikke vil have nogen troværdighed whatsoever. Jeg tror derfor ikke helt du har ret i at resolutionen kan bruges særlig meget som retningspil for hvor Durban II ender.

  Tak for en god blog.

 30. Af Samir

  -

  Til 2’geren.

  Jeg talte om fanatiske muslimer, ikke alm. muslimer. I min øjne kan dyrke islam som du vil, så længe vi andre ikke skal høre på det, og få at vide hvor fantastisk islam er. For vi er ikke interesseret. Jeg står fast på min mening, at skik følge eller land fly. Er du parat til at gøre en indsats for det land du og din familie har valgt at flytte til, er du mere end velkommen. Er du til gengæld fanatisk, og vil dyrke din religion offentligt, så alle skal høre om det. Så rejs hjem!
  Jeg, som “2.gere” kan ikke tage når indvandrere med muslimske baggrunde bliver ved med at fortælle om det ene og det andet om deres religion, og at de vil accepteres, og have en stor moske. Pladder! Udnyt de muligheder DK giver jer, i stedet for at brokke, og spille racisme kortet, hver gang i bliver udfordret. Og Allah her og allah der.
  Tro mig religion er ikke nogen lykke, og har aldrig været det. De fleste krige er startede pga. religion. Sjovt nok, har fanatiske muslimere ikke været de mest tilbageholdnene, når det drejede sig om at bruge deres tro for at bekæmpe vesten. Fint for mig, at du kalder dig muslim, og lever efter de regler din relgion har stillet. Men vi lever i 2008, snart 2009. Tiden har ændret sig, folk ændre sig, og verden har ændret sig. Vi unge gider sku da ikke være ligesom vores forældre, hvor islam sættes alt for højt i vores daglig dag.
  Specielt skal de fleste muslimere husk på, at vi lever i DK, ikke libanon eller Kuwait. Jeg er ikke bange for at sige, rejs hjem, hvis du ikke kan lide at vi har ytringfrihed, og kan tegne og svine en religion som vi har lyst til. Mange gøre da også grin med jesus, så hvorfor skulle muhammed har det bedre…

 31. Af Samir

  -

  Carl.Erik P. Tak for ros. Det var rigtig sødt af dig:-) Men tro på mig, når jeg siger, at en dag så kommer der et oprør mod de fantatisk muslimere, og alle de ballademager, der brænder biler af, og er direkte ødelæggende for vores lille hyggelig samfund:-) For vi er rigtig mange mange, der er pisse træt af dem!
  Håber bare på, at etniske danskere, og velintegeret indvandrere en dag rotter sig sammen, og giver dem modstand, så de frivilligt rejser hjem. Ellers må vi lave vores eget lille parti, og sende dem hjem. Ærgerligt, at der trods for en stram udlændingepolitik, ikke bliver gjort tilstrækkeligt med udvisninger af de samfundsødelæggende mennesker. Havde jeg gæster på besøg, og han/hun ikke opførte sig ordentligt, så kan du tro de røg ud. Derfor må et hvert land beskytte sig mod mod disse uvelkomne personer. Der er nok af brodne kar herhjemme, der er ikke behov for flere.

  Men tak for din søde besked. Selvom jeg har meget på hjertet.:-)

 32. Af KLH

  -

  2’ger

  I Danmark har vi religionsfrihed… så ingen skal opgive deres tro. Men i Danmark er religion en PRIVAT sag.

  Vi danskere har levet fredeligt side om side med andre religioner i mange mange år, KUN med fanatiske muslimer har vi store problemer.

  Du spørger: “hvor lang skal der gå før jeg bliver som en “hvid” (dansker).

  Der er meget svært for danskerne, at skelne mellem integrerede/IKKE integrerede muslimer, da vi KUN ser og HØRER de fanatiske muslimer.

  Mennesker som du og Samir må træde meget mere frem. Det er rart, at høre fra en moderat muslim. Held og lykke fremover.

 33. Af Arjen 'Aryan' Rudd

  -

  @Abdullah/Balter

  Så du er muslim hva’?
  Shia eller sunni?

 34. Af KLH

  -

  Samir:

  Det er en fornøjelse, at se en moderat muslim på denne blog. Danskerne ønsker meget, at i træder frem, og siger fra over for den ødelæggelse af Danmark vi er ude for.

  Det er rart, at høre at i også er “pisse trætte” af deres ødelæggelse af vores dejlige samfund.

  Tro mig danskerne er IKKE af natur racister.
  Vi lever stadig fredeligt side om side med andre religioner. Men Islam kan vi ikke leve med… eller rettere muslimer kan ikke leve fredeligt med andre religioner.

  Det ER muligt, at leve efter danske love og normer og samtidig bevare sin religion inden for privatlivet.

  Jeg håber også, at en dag vil ETNISKE danskere OG velintegrerede indvandrere vil “rotte” sig sammen og give dem alvorlig modstand, for vore venstrefløjs politikere skal vi ikke regne med.
  Der er en råben og skrigen, når en for landet farlig muslim skal udvises.

  Du skriver du har meget på hjerte…lad os høre.

  Held og lykke fremover.

 35. Af Jakob Schmidt

  -

  Kort uddrag fra “Al-Qaeda’s Egyptian Prophet: Sayyid Qutb and the War On Jahiliya”.

  Læs hele artiklen på: http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=23409)

  “If the war on terror is to be won, we must first understand the perspective of our opponent. One of the principal inspirations for the type of Islamist ideology pursued by Osama bin Laden and his Egyptian chief lieutenant, Dr. Ayman al-Zawahiri, is the work of Egyptian Islamist Sayyid Qutb (1906-66). Qutb was an important theorist in the Islamist movement and a leader of the Muslim Brotherhood (al-Ikhwan al-Muslimun). His opposition to the secular Arab nationalism of Nasser led to his execution in 1966; he was accused of plotting to overthrow the Egyptian government. Qutb’s elegant prose barely conceals the rage against injustice and immorality that drove him, but it was his militant interpretation of jihad (“striving in the cause of God”) that would later inspire Dr. Abdullah Azzam (1941-89), the late founder of the organization that would become al Qaeda. While studying at Cairo’s Al-Azhar University (Sunni Islam’s preeminent theological school), Azzam became close to Qutb’s family and legacy. Working in large part from Qutb’s ideas, Azzam transformed radical Islam from a group of disparate national movements into a potent international force during the Afghan-Soviet war.

  Shortly after Qutb’s death came a proliferation of radical Islamist groups in Egypt, inspired by the works of Qutb and Mawlana Abul A’la Maududi (1903-79), an Indian-born journalist who became a leading Islamist theorist in post-independence Pakistan. Qutb admired Maududi and was deeply influenced by Maududi’s conception of Islam as a revolutionary force.

  As Maududi expressed it in 1926, “Islam is a revolutionary ideology and program which seeks to alter the social order of the whole world and rebuild it in conformity with its tenets and ideals.”

  Qutb er altså om nogen ideologen bag den terroristiske fortolkning af jihad, som al Quda står for.

 36. Af Steffen

  -

  Samir.

  Det er rart at læse dine indlæg. Men kan du antyde, hvor mange unge af muslimsk baggrund, der er, som tænker som dig? Og hvor mange vil turde træde frem? For det er vel ikke uden risiko? Endvidere hvornår vil man tillade piger af muslimsk baggrund at gifte sig med en “vantro”? (Drengene får jo lov til meget mere). Og er der basis for et forum bestående af etniske danskere og indvandrere af muslimsk baggrund, som deler dine holdninger? Her vil det være sværere at bruge racismekortet.

 37. Af jens holm

  -

  Steffen.

  Man kan selvfølgelig påstå så meget, man vil. Det gælder både en Samir og en Steffen.

  Fællestrækket er imidlertid nok, at man som person og berøringsflade ikke dækker særligt mange. Måske gør man for en by/et område, hvis man går på handelsskole eller er på en stor arbejdsplads.

  En af mine egne målepinde er, hvordan man overfylder såvel kvinde- som mande krisecentre med, folk, som tænker anderledes end den gamle norm.

  Her må mn naturligvis dele op. Er det ok, at gifte sig med en anden bare det er fra samme oprindelsesegn. Er det ok, bare det er en muslim, Er det ok, hvis det er en kristen. Er det Ok at være single.

  Der ER eksempler på, at muslimske mænd kan giftes med kristne kvinder og omvendt. Det handler meget om tradtion og hvordan man er multikulturelle/religiøse. Det skal medgives at Yassir Arafat mest var kendt for sine sekulære gerninger, men han var kristent gift.

  Og så skal man heller ikke glemme, at de muslimske kvinder også må tage Deres egen kønskamp. Hverken stemmeret for mænd eller kvinder kom jo lige ned fra himlen/kristendommen. Kristendommen er i sin grund meget patriarkalsk, selvom kvindernes stilling gennemgående er mere fri igennem århundrederne end i de fleste muslimske sammenlignelige kredse.

  En vigtig detalje er her, at såvel drenge som piger HER kommer til at kunne læse koranen. Man kan så med bogstaverne i hånden bevise, at man IKKE må giftes mod sin vilje fremfor hvad en mullah/imam jævnfør lokal tradition påbyder.

  En række muslimske kvinder går derfor ind for en menneskerettighedskonvention, som jævnfør koranen er delt på køn og har altså nogle minimumskrav til en tryg og værdig tilværelse.

  En anden vigtig detalje er, at mange, også på denne side, ignorerer en række vigtige detaljer. Den ene er man også blandt slægten, faktisk i stort omfang har set, hvilke ulykker dårligt arrangerede ægteskaber forårsager. Man får altså bedre matchede ægteskaber og har herunder fremmet, at det er europæiserede muslimer, som gifter sig med med hinanden.

  En anden er tidsafstanden og geografien. Dele af det går begge veje. Det ser ud til(ser ud til), at man også sender færre den anden vej. Det er jo også lidt mærkeligt, at alle muslimske kvinder fra Danmark er så uduelige til helt andre krav. Og selvfølgelig tager man den slags meget mere med.

  En tredie er, at man i alt for stort omfang glemmer fyrene. På den ene side kæmper vi som land for at pigerne/kvnderne kommere mere ud på lige fod med andre. På den anden side har vi i høj grad fiasko med at få mændene på banen. Noget af det skyldes den sociale arv, hvor man som mand(jævnfør osv osv) pr definition i det mindste ved giftermål kan hæves(undskyld udtrykket) over kvinderne.

  Men man får altså et en overvægt af dårligt uddannede mænd jævnfør kvinder ad den vej. Den slags sociale ambitioner skaber jo også ravage selv i det danske af idag.

  Og dette slags patriarkat kæmper man også idag med i en række kristne sammenhænge og i en række andre samfund incl. enkebrændinger.

  Det fælles FORUM, som Du tilsyneladende efterlyser har jeg svært ved at indse i det hele taget er relevant.

  Der er tale om en slags indre kamp og et opgør med patriarkatets fordele og ulemper og en bedre sortering og prioritering af disse.

  Man har så 2 instanser at holde sig til : 1) Hvad koranen faktisk siger og 2) Hvordan den muslimske Sunni/sædvane kan ændres, så ens børn klarer sig godt i det land, hvor de for det meste er født, hvor deres børn også skal kunne klare sig.

  Min egen ønskeliste omfatter, at er der problemer, så kommer det sekulære Danmark PERSONLIGT i hjem, hvor man oplever problemer. Det er, hvad vi kan gøre udover almindelig folkeoplysning. Oveni kommer så den såkaldte mægling, hvor man enten må ty til private muslimske rådgivere af en vis lødighed eller dansk uddannede muslimske rådgivere. Det k u n n e være socialrådgivere,psykologer.

  Regeringen med liste 0 i spidsen har faktisk meget få bud på den slags. Det er næsten helt en politiopgave i deres primitive øjne. Oveni købet, så mangler man både nok i antal og kvalitet og har i den grad reformeret såvel politi som retsinstanser helt ud til de skal bære kapper a la Lancelot og Zorro.

  Man kvier sig heller ikke for at søge at ophæve de skarpeste skel mellem de 3 hellige søjler, som dansk demokrati er baseret på(og så Berlingeren naturligvis som nr 4). Senest har man hørt Brian Mikkelsen. I min sammenligning er han er pære, der aldrig har været lys i. Jeg skal ikke genere hestene i denne sammenhæng.

 38. Af Thomas Rasmussen

  -

  Boykotten
  Den franske filosof Pascal Bruckner skriver i sin boykot opfording:
  »Anti-racisme er i FN blevet en ideologi, som de totalitære stater bruger i deres egen interesse. Diktaturer og notoriske halve diktaturregimer som Libyen, Pakistan, Iran, saudi Arabien, Algeriet, Cuba og andre regimer misbruger det demokratiske sprog og instrumentaliserer juridiske standarder for at danne front mod demokratierne…En ny inkvisitation har etableret sig som brændemærker kritik af religion for at kvæle enhver tendens til tvivl, specielt i de muslimske lande. I hænderne på denne magtfulde og organiseret lobby er FN blevet et instrument for den bagstræberiske verden, selv om det blev skabt for at fremme retfærdighed, fred og menneskelig værdighed. Europa må stå fast mod denne magtvælde: Boykot det.«

  Om Durban 2 – Så rigtigt sagt og skrevet.

 39. Af Samir

  -

  Steffen: Tak for dit spørgsmål. Jeg skal gøre mit bedst for at besvare det. Det er selvfølgelig meget svært at bryde ud, og komme ud med det offentligt, fordi man forventer at en muslim, altid vil være sin muslimsk bror tro. Men, når jeg ser min såkaldte muslimske brødre opføre sig som de gøre, og udtale sig både negativt og hadsk, og håner det land de er flyttet til- Bare se Abdullah her..kalder danske kvinder for ludere og nødgør danskerne som det passer ham. Tak for kaffe siger jeg bare! Og ingen kaffe til ham! Så kan jeg ikke ikke sidde tilbage og smile, og sige: han er min broder, så ham holder jeg med, fordi vi har den samme relgion.
  Vi unge skal lave om på tingene, og gå imod de muslimske normer, selvom det er svært. Men jo flere der gør det, jo stærkere bliver modstanden mod fanatisme. En imam kan fortælle den unge muslim, at alle hans syndere ville blive renset, hvis han blot tager på pilgrimsrejse til mekka, og bekender sine synder, så bliver han ren og frelst. Han vil simpelthen lovprist for sine ugerringer. Det er sku da nemt nok..gør hvad du vil, og så kan du blive tilgivet, selvom du har drabt et andet menneske- men når ja, du dræbte jo en vantro, så gør det ikke noget! Fatter ikke muslimere hopper på sådan noget! Hvis det var så nemt, og sandt, hvorfor er så de fleste danskere ikke muslimer….? Svaret er nemt: Det er fordi de ikke er dumme! Og heldigvis for det. De kan tænke selv. De kunne mange muslimere lærer meget af. Jeg har det fint med der bor muslimere i Dk, men jeg er meget glad for at DK ikke er, og aldrig bliver muslimsk! Så havde tingen set anerledes ud, og tænk på hvordan kvinderne ville blive behandlet!
  Så hvis i vil have hallah kød, tilslørede damer, mosker og fanatiske imamer, så er det ikke DK i skal bo i. Gæster udefra kan ikke komme og lave om på ens hjem, så vil man blive sur! Dk er et lille land, derfor skal invandringen styres, så det ikke løber løbsk.
  Fatter virkelig ikke hvorfor mange muslimere kan være så dumme! Tænk på alle de muligheder der er i et frit land. Hvorfor ikke udnytte de muligheder man få. Og intet kommer nemt. Jeg har altid sagt til min forældre: når man flytter til et andet land, om man er danskere eller tyrker..så skal man arbejde 10.000 gange hårdere end man gør i sit eget land! Du skal jo gøre dig fortjent til tingene! Ikke komme og stille krav på krav. Men tænk, hvad kan jeg gør for det land jeg er flyttet til, end omvendt!

 40. Af Samir

  -

  Hey steffen igen. Se, nu føler ikke jeg har svarede dig ordentligt. Så prøver igen.

  Jeg mener som sagt at vores generation. Dem som skal vokse op her, og skal leve her i DK. Stifte familie, og videregive de sunde og gode værdier videre til den næste generation, så vi kan være stolte over, og turde give dem ansvaret for landets ve og vel.

  Vi skal simpelthen lave om på tingene. Step by step. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske over night. Det kan være det kommer til at tage 10-30 år. Men kampen er værd! Tvivl ikke! Jeg vil ønske at indvandrere kvinder en dag kommer til at opleve fuldstændig frihed. Frihed til at være sig selv, og nyde sig selv som kvinde, og blive forelsket i en peter eller lars. Hvad skulle der være galt i det..Ved udmærket godt, at det er meget provokerende på mange muslimere, at jeg udtrykker sådan noget, og jeg er sikker på Abdullah har reserveret et specielt sted for en person som mig i helved. Men at have et syn, om at kvinde kun skal forelske sig i en muslimsk mand, er en anden form for dominans. Så den muslimske kvinde stadig holdes nede, og undertrykkes, og må blive en mands eje, og love at ære og elske ham, og gør alt for ham.

  Håber bare en dag sådan noget ender, og at mennesker generalt begynder at tænke på fællesskabet, og hvordan vi kan gøre jorden til et bedre sted at leve i. Håber alle bliver frie, og kan opleve ubetinget kærlighed uanset etnisk baggrund. Men det er noget jeg er nødt til at give videre til min børn. På den måde så vi sat en stopper for fanatisme, og undertrykkelse. Kampen er lang, og den bliver hård, men meget nødvendig.

  Cherrs!

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Sålænge islam har religion og politik så sam-
  menflettet – så vil slet ikke være muligt at
  frede religiøse emner,

 42. Af Arjen 'Aryan' Rudd

  -

  @Abdullah/Balther
  Kom nu ind i kampen , debatten er jo blevet helt stueren

 43. Af Steffen

  -

  Samir.

  Tak for dine uddybende svar. Jeg håber, de er udtryk for en bevægelse blandt unge indvandrere af muslimsk herkomst.Jeg kan godt forstå, at man kan være bange for at træde frem pga den sociale kontrol,jeg fornemmer, der er inden for muslimske kredse. Men det er vigtigt, at muslimer af din slags kommer på banen. Jeg ved, at Cherif El Ayouty har synspunkter, der matcher dine, og han er ret aktiv i debatten. Angående det multikulturelle samfund vil jeg sige, at “rettigheder” bør være individuelle. Det skal være tilladt at konvertere, hvorhen man vil. Til islam, kristendommen, ateismer you name it. Ligeså med ægteskab. Og så skal samfundet slå hårdt ned på trusler. Der bør være et forum for folk som os. Men måske er det moderate muslimer, man bør støtte op om?

 44. Af Samir

  -

  Abdullah. En muslim har vel også en hjerne..eller hvad…? Det kan da godt være at du påstår at Gud er herskerne og han ifølge dig ønsker hellig krig mod de vantro, men tror du ikke Gud følger med tiden, med den menneskelig udvikling osv. Det kan være han sat dig på jorden, for at teste dig, og få at åbne dit hjerte op. Også over for dem du kalder de vantro. Koranen er ikke andet end en bog, der er skrevet flere tusinder over siden. Tror du virkelig på, at den en dag dumpede ned fra himlen…? Så dum kan du vel ikke være. Eller så dum får muslimer altså ikke lov til at være!
  Jeg er egentlig ret ligeglad med om folk er muslimer, kristne eller tilbeder en ko. Så længe folk opfører sig ordentlig, og respektere og indordner sig efter de regler det land de har valgt at flytte til. Så er bedøvende ligeglad med om du kalder mig for vantro, og skriver at Allah er hersker og jeg ved ikke hvad. Du skal bare opfører dig ordentlig og lade være med at sidde bag din pc’er og skrige højt om islam som en 10-årig dreng. Du prøver at virke intellektuel ved at at skrive flotte ord, men det hele falder igennem din egen forklædning, når du så begynder at svine folk til. Ikke andet end fake. Prøver faktisk at hjælpe dig, og andre muslimer, til at forstå, at DK er et fantastisk land, hvor du har masser af muligheder for at udvikle dig som menneske. Men du spilder det hele på guvlet ved at skrige højt om Allah og hans love. Tror sgu snart Allah er træt af dig! Bliv nu voksen, og tage og opføre dig som en mand!

 45. Af Steffen

  -

  Abdullah.

  Det er en forbavsende ærlighed, du lægger for dagen. Jeg vil tro, at mange af dine mere tvetungede venner, er ret irriterede på dig og tænker: kunne han dog ikke holde sin mund. Din ærlighed går direkte imod en mere smart strategi, der går ud på at berolige danskerne. Som for eksempel når imamer ikke utvetydeig kan tage afstand shariadomme som stening af kvinder og dødsdomme for frafald fra islam og blasfemi. Her beroliges vi med, at vi kan tage det helt roligt, for det vil ikke her og nu finde sted i Danmark. Men hvad er så problemet med utvetydigt at tage afsted fra disse shariadomme? Desværre tror jeg ikke, at Abdullah er ene de holdninger, han giver udtryk for. Han tilhører ikke nogen forsvindende lille minoritet. Der er lande som Saudi Arabien og Sudan, som styres efter disse principper. I Sudan gik en frådende masse på gaden for at få dødsdømt en engelsk lærerinde, fordi hun har givet en bamse navnet Muhammed. Og så skal jeg da lige tilføje, at jeg forbavses over, hvor store og velorganiserede Hitz Butt Tahrirs demonstrationer ned af Nørrebrogade er. Til strudsede vil jeg sige: Der er ingen grund til at stikke hovedet i busken og læne sig tilbage i hængekøjen og vente på, at tingene løser sig af sig selv. Derimod bør man udvise rettidig omhu og prøve at få afdækket problemets omfang.

 46. Af Carl-Erik. Pedersen!

  -

  Efter min forståelse af Islam, kan man ikke gradböje muslimer, enten er man muslim, og går ind for hele koranen, inklusiv sharia, eller også er man ikke muslim!

  Derfor er benävnelser, som “moderat muslim” en utopi, en moderat muslim, går også ind for koranen, inklusiv sharia!

  Og det er sharialovgivning som er ulovlig i demokratier!

  Så kravet på en dialog med moderate muslimer er et vildspor, og naivt!

  M.v.h.

 47. Af Samir

  -

  Steffen:

  Ja, jeg forstår godt hvad du mener med hensyn til de mere “moderate” eller retter sagt, dem der lader som om. Det er desværre også et problem. Og du kender vel det med, at de værste i blandt os, er engang imellem de værste i blandt os. Jeg har det fint med de såkaldte moderate muslimere, men engang imellem har også fundet en del af dem som værende falske. Når de bliver udfordret og spurgte om deres holdninger til sharialovgivning, stening af kvinder og homoseksualitet, så er svaret engang imellem ligså fanatisk som ham fanatiker, der står ved det. Grunden til at de giver de rigtige svar, er pga. de gerne vil gøre et godt indtryk, og berolige danskerne. Men tør en “god” imam f.eks. mene at stening af kvinder er forkert, og at den hollandsk ysian Ali havde sin fulde ret til at deltage i filmen “submission” Og Kurt Westergaard må tegne Muhammed ligeså tosset som han har lyst til..Nej, vel…så i min øjne er de ikke andet end fupmager!

  Håber bare min generation snart åbner øjne op en dag, og ligger alle de “hellige” bøger på hylden, eller endda brænder dem! Men så snart DK giver lov til hallahkød, piger helt nede i 8 års alderen med tørklæde, og en stor moske. Ja, så er vi ude på skideren. Forleden læste jer om at muslimer gerne vil have besøg af Fogh i en moske. Så sidder jeg og tænker…hvorfor i alverden skulle han det. Hvad skulle han få ud af det, eller retter sagt hvad skulle DK få ud af det.
  Hvorfor skal religion sættes alt for højt, i forhold til menneskeheden, fælleskaber og alle de god og sunde værdier. Jeg fatter det ikke!
  Hvem gider dikteres af en bog skrevet flere tusinder år siden. Og læser man om muhammed så kan man kun konludere at han var en ægte egotripper. 3-4 koner, guld og grønne skov, og når man nu er en profet, så hvorfor ikke gøre det helligt, og få det nedskrevet i koranen. Så Muhammed har virkelig været det modsatte af hvad en mand burde være i min øjne. Han er det forkerte forbillede for muslimer. Så abbdullah nyd du bare din koran, og så kan du sidde og forbande mig, og ønske mig langt ned i helved. Men sjovt nok, de mennsker som mange muslimer siger kommer ryger i helved, er det sødeste og rareste mennesker jeg har kendt. Og dem som påstår de er på den rette side, er typisk sådan nogen som Abdullah, og andre fordømmende vrede og formørkede mænd.

 48. Af Samir

  -

  vil lige rette noget, i mit indlæg. Når jeg skriver de værste i blandt os, er de værste i blandt os er noget sludder. Jeg mente selvfølgelig at de stille i blandt os, er engang i mellem de værste i blandt os:-)

 49. Af Steffen

  -

  Samir.

  Tak for formidlingen af din insiderviden. Jeg ved godt, at der er megen tvetungethed, at man må lyve over for vantro, og hvis det tjener islams sag. Alt dette gør det hele vanskeligt. Jeg mener, at man bør også gå de moderate på klingen og bede om klare svar på, hvordan de stiller sig til sharia, dødsdomme for frafald fra islam, kvinders rettigheder, stening af kvinder i muslimske lande. Her har imamerne haft megen uld i munden. Vi/pressen skal turde stille de væsentlig og mindre behagelige spørgsmål. Er der en “ubekvemmelig sandhed”, som vi må forholde os til? Så kunne jeg godt tænke at høre, hvad “halalhippierne” vil sige til dine oplysninger.

 50. Af Samir

  -

  Steffen. Ifølge halalhipperne er jo nok vantro. Abdullah skrev at jeg var vantro i hans øjne. Hilket er fint med mig, da jeg ikke er den stor fan af relgion, så bliver jeg ikke let foraget. Men bliver pissesur, at en person som ham, mener at han kender hele sandheden. En muslimsk kvinde- eysan Ali, er moderat, og har flere gange sagt til muslimere, at de ikke tage koranen alt for højtidligt. Hun er i dag forfulgt, og må leve med sikkerhedsvagter. Nasser K. lider samme skæbne, men i ikke så en ekstrem grad som Eysan Ali. Naser har gjort meget godt arbejde for DK, bortset fra hans projekt Libral Alliance. Kunne ikke finde på at stemme på ham, men synes er en god fyr, og en god far. Han må også leve med sikkerhedsvagter døgnet rundt.
  En pakistansk forfatter, var i DK og holde foredrag om islam, og hun er både muslim, og lesbisk. Det kan man da ikke, råber nogen op! Desværre kan jeg ikke huske navnet på hende.
  Hun sagde også til muslimerne, på godt engelsk: don’t the quran too seriously. Men ingen lytter, man tror hun bare vil provokere. Men hun prøver at fortælle dem, at ja, jeg er muslim, og jeg er lesbisk, og jeg tager ikke koranen for højtidelig! Som de alle sammen ikke burde gør. Men, nej hun må ikke sige sin mening. Fint med mig, hvis man er muslim, kristen, buddist eller whatever, hvis det kan give ro i sjælen, og gør folk gode, så er det jo bare godt for dem. Men så snart det skal påduttes, tvinges, råbes højt om, så står jeg af, og må sige fra.
  Men steffen, oplever du falskhed fra en del muslimer….

Kommentarer er lukket.