Storbritannien undergraver ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 224

Den britiske regering har besluttet, at den hollandske politiker Geert Wilders, ikke må rejse ind i landet, da han ifølge regeringen udgør ”en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse”, hvilket i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed kan begrunde afvisning af EU-borgere. Wilders er inviteret til at vise sin kontroversielle Fitna film for en række britiske parlamentsmedlemmer i det engelske Parlament. Den britiske beslutning om at afvise Geert Wilders er muligvis i i strid med EU-reglerne for fri bevægelighed. Det er således svært at se, at Wilders besøg skulle udgøre en alvorlig trussel mod en samfundsmæssig interesse. Wilders holdninger er således ikke forbudt i Storbritannien og han er (heldigvis endnu) ikke dømt i sit hjemland. Under alle omstændigheder er beslutningen endnu et sørgeligt eksempel på, i hvor høj grad den nuværende britiske regering er villig til at give køb på de grundlæggende rettigheder, som man med rette kunne forvente briterne var de fremmeste til at forsvare i Europa.

Geert Wilders har nogle kontroversielle holdninger til Islam. Wilders mener bl.a., at Islam er sammenlignelig med en fascistisk ideologi og ansvarlig for de terrorangreb, som radikale muslimer har begået i Vesten.

Man kan være enig eller uenig i disse holdninger.  Men at Wilders skal have ret til at udbrede dem offentligt burde være en selvfølge, så længe han ikke opfordrer til vold, hvilket han mig bekendt aldrig har gjort. Det forhold, at Wilders er en folkevalgt politiker og er inviteret til at debattere med andre folkevalgte politikere, gør i mine øjne beslutningen endnu mere urimelig og autoritær. Er der virkelig emner som er for kontroversielle til, at der britiske parlament må debattere dem? Den britiske regering sender et signal om, at radikale muslimers krav om særbehandling af Islam kan gennemtvinges ved hjælp af trusler om vold. Det er stærkt bekymrende. Eftergivenhed overfor trusler om vold og optøjer er et utilgiveligt signal at sende i et hvert demokrati. Særligt i et land, som har mærket fundamentalistisk islamistisk terror på egen krop og som derfor burde have en åben og fri debat om dette emne, og hvor også kontroversielle og stødende synspunkter kan komme til orde.

Efter min mening er Wilders ikke den frihedshelt, han er ifølge egen opfattelse og som denne sag vil gøre ham til i visse dele af offentligheden. Wilders vil f.eks. forbyde Koranen, hvilket i sig selv ville være et eklatant brud på ytringsfriheden og helt uforeneligt med et principielt forsvar for det vestlige liberale demokrati (og at Mein Kampf er forbudt i Holland er ingen valid undskyldning). Men hvis den britiske regering er uenig med Wilders kunne regeringen blot tage afstand fra visse af Wilders udtalelser uden at skride til så indgribende et tiltag som at forbyde ham indrejse. Wilders-sagen viser, hvorledes politikere ofte er villige til at ofre frihedsrettigheder, når det politiske hensyn tilsiger det. Sagen viser også, at sådanne politiske hensyn ikke kun rammer afgrænsede og bestemte grupper, men efter omstændighederne kan anvendes overfor enhver, også personer og grupper, som man ikke havde forudset ville blive berørt. Derfor er det afgørende, at de der går ind for frihedsrettigheder, siger fra overfor vilkårlige og vidtgående indgreb både når det gælder kampen mod terror og tiltag overfor kontroversielle politiske udmeldinger. I modsat fald bliver frihedsrettighederne til tomme værdipolitiske kampråb, som kun tages i brug, når de støtter ens egen agenda. Dermed bliver frihedsrettighedernes beskyttelse vilkårlig og i sidste ende ikke eksisterende. En tilstand, som alle i Vesten uanset politisk overbevisning bør medvirke til at forhindre.

UPDATE: De britiske myndigheder har tilsyneladende netop afvist Wilders i Heathrow lufthavn.

224 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Dåren Balther.

  menneskeheden har tjent meget ved, at organisere sig!

  Mem Balther, nu skal du forklare mig, at når jeg skriver at jeg ved meget om 1800 tallet, så svarer du mig, at man kun ved, hvad man selv har set!

  Men i tidligere dialoger, fortäller du mig en masse om fremmedlegionen, som du har hört, da du aldrig selv har väret der.

  Hvorledes får du disse argumenter til at passe sammen? syntes du ikke dine konklussioner viser at du er “IDIOT”?

 2. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl Erik.

  Jeg har varet paamonstred en norsk Tankbaad, hvor der var en anden besatningsmedlem, en fhv. dansk Fremmedlegionar, som var i Vietnam.

  Han var en ren og skar psykopat, samt jeg kender 2 fhv. Canadiske soldater, som ogsaa har varet i den Franske Fremmedlegion, de er ogsaa rene psykopater, og samtidig alkoholiker.

  Det var ham den danske forovrigt ogsaa.

  Saa vidt jeg kan se, saa lider dem som har varet i Legionen af mentale skader og bliver alkoholiker eller narkomaner.

  Du er jo aabenbart en alkoholiker, eftersom at du har skrevet at du bliver fuld et par gange om ugen. Det er jo kun mentalt skadet mennesker som gor saadan noget.

  Normale mennesker drikker sig ikke fulde.

 3. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Balther (Dåren).
  Har du mödt en psykopat? Jamen Balther, da har du jo väret i passende selskab.

  I to, må have haft meget at tale om!
  Holder i forbindelsen vedlige, eller er han måske blevet helbred i mellemtiden, så i ikke längere, har fälles udgangspunkter?

  Balther, nu kan jeg ikke med min bedste vilje, se hvad fanden mine alkohol vaner, angår dig eller debat emnet på blokken,
  Idiot.

 4. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl Erik.

  Dit alkohol forbrug vedkommer ikke mig, men alle som drikker sig fulde, er mentalt syge mennesker, derfor er de ikke til at stole paa, og de ved ikke hvad de taler om, samt de taler nedsattene om andre mennesker.

  Kore du maaske ogsaa bil i spiritus paavirket tilstand ?

  Tror du ikke det ville vare en god ide, at komme in paa en alkohol og narkotika afvannings sanatorium ?

  Du kunde jo fx. inlagge dig selv paa the ‘Betty Ford’ alkoholds afvannings klinik i the USA. Jeg har last at det kun koster $ 30,000. for en maaneds ophold ?

 5. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik.Pedersen:16.feb.2009,kl,19:23

  Unge mand, Carl-Erik. Du skriver:

  ” Carl-Erik. Pedersen.

  16. februar 2009 kl. 19:23
  Hvorledes England har ret til at nägte Wilder’s indrejse i England, når vi i Danmark ikke har ret til at nägte muslimer indrejse i Danmark forstår jeg ikke!

  Er der noget galt med EU? ”

  Carl-Erik.

  Der er hvist meget du ikke forstaar ?

  Prov og las din Fodselsattest, og se hvad der staar skrevet angaaende din ‘ret’.

  Hvis der ikke staar noget skrevet angaaende dine ‘rettigheder’, saa har du ikke nogen ‘ret’ her i livet.

  Hvis du var givet nogen ‘ret’ da du blev fodt, saa vilde det jo ogsaa staa skrevet paa din Fodselsattest ?

 6. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen.

  Du skriver:

  ” Carl-Erik. Pedersen.

  15. februar 2009 kl. 20:46
  Christian Toffini.

  Verdens problemer, ser jo ud til at väre kädet sammen med ukontrolabel befolknings tilväkst.

  Så det er vel närmest et problem, som drejer sig om, at for hele verden at reducere befolkningstilväksten, og det lyder lidt pänere, end kort og godt at kräve muslimer kastareret!

  M.v.h. ”

  Tror du nu ikke, at det vilde vare en good ide, at krave alle nuvarende samt fhv. Fremmedlegionarer kastareret ???

 7. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Christian Toffini.

  Det er unödvendig at kräve Balther kastereret, da han er homoseksuel.

 8. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen.

  Du er en meget syg mand.

  Du kender mig ikke, samt min kvindelige ven mener ikke at jeg er en bosse.

  Jeg tror at det er paa tide, at du kommer paa et sanatorium og faar bugt med dit alkohol misforbrug, saa du kan tanke klart, og uden at beskylde andre mennesker for noget du ikke har noget kendskab til, og isar mennesker som du aldrig har set ?

 9. Af Peer Gynt

  -

  Lad os få en ordentlig debattone!
  Drop mudderkastningen, hvilket gøres bedst ved helt at ignorere indlæg der ikke har noget med emnet at gøre…..og fsv. emnet er det helt klart en kæmpe fejl den britiske regering har gerådet sig ud i.

 10. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Peer Gynt.

  Du har ret lad os blive ved emnet!

  Jeg mener England gör en stor fejl, selv om England er presset af en meget stor muslimsk befolkningsgruppe, i England.

  England bör väre som jeg kender Engländere, stok konservative, der aldrig giver sig een millimeter, kämpe for sin forfatning, samt i det hele taget leve op til arvet efter Sir Winston Churshill. Never give upp!

  M.v.h.

 11. Af Flora Danica Møller

  -

  CHRISTIAN TOFFINI
  Gentagelsen siges at være visdommens moder—så spids nu øre Hr Toffini–
  Det er spild af tid at slås om jomfruer, hvor saligt end tanken forekommer en del frussere,
  men der er ikke lovet nogen hverken 70 eller 72 af slagsen, hvor mange vantro de så end får
  drejet hovede tom på,på den ene eller på den anden måde.

  Der er tale om en oversættelsesfej–idet HUR
  betyder rosiner ,som var en kostbar ting i den tids Arabien–selvmordbombefolket kan med andre ord forvente en tjener med en bakke og 72 rosiner. (Se Irshad Manji i bogen Problemet med islam) Kan vi så lære det.

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Flora Danica Møller

  Hvorom alt er… så er jeg overbevist om at det eneste, der møder døde muslimer efter døden er forrådnelseslugten fra tidligere døde muslimer.

 13. Af Balther Jensen

  -

  @ Niels B. Larsen:

  Du skriver:

  ” Niels B. Larsen

  17. februar 2009 kl. 22:55
  @ Flora Danica Møller

  Hvorom alt er… så er jeg overbevist om at det eneste, der møder døde muslimer efter døden er forrådnelseslugten fra tidligere døde muslimer.”

  Hvordan tror du at lugten fra dode danskerer eller Joder er ?

 14. Af Balther Jensen

  -

  Nu maa man jo huske, at england er ikke noget stort land, men det har mange handels og okonomiske interesser i mange muslim lande.

  Saa hvis england tillader, at Gert Wilders kommer ind i England, det kan koste Engelske handels interesser umaadeligt store tab.

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Balther Jensen

  Ikke meget anderledes. :-)

 16. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Jacob Mchangama.

  Ser du Jacob, jeg bryder mig ikke om Nazister, fordi de bekender sig til en ideologi, som jeg tager afstand fra, og derfor proklamerer jeg tydeligt, at jeg hader nazister!

  Dette er min ret med hensyn til ytringsfriheden!

  Med hensyn til muslimer, så hader jeg de ideer, de lever efter “Koranen/Sharia”, og vil ikke akceptere dette i mit land!

  Da jeg tror på demokratiet, vi har i Danmark, med alle menneskers lige rettigheder, også kvinders!

  Derfor er jeg i min fulde ret til at sige, at jeg hader muslimer, med henvisning til ytringsfriheden!

  Hvis der skulle väre muslimer der siger, at de ikke går ind for sharia, så vil jeg da gerne holde dem ude fra mine udtalelser; men til videre står jeg fast!

  M.v.h.

 17. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen:

  Er det skrevet i den Danske Grundlov, at du har ‘ret’ til at ‘hade’ Nazister og Muslimer ???

 18. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen.

  Du skriver i dit sidste inlag”

  ” Da jeg tror på demokratiet, vi har i Danmark, med alle menneskers lige rettigheder, også kvinders! ”

  Mener du dermed, at alle de Muslimske invanderer i Danmark har de samme rettigheder som dig, og alle andre etniske Danskerer ???

 19. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Balther.

  Jeg ved godt at det er et problem for dig, at du er muslim og bösse, men hvis du holder op med at henvende dig til mig, så skal jeg nok holde käft, og lade väre med at afslöre dig!

 20. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik.Pedersen:

  Ja, jeg er en Muslim, har du noget imod det?

  Men jeg er ikke en’bosse’ som du skriver, og jeg er heller ikke en, som drikker sig fuld et par gange om ugen, som du jo selv har skrevet i et tidliger inlag, at det er din vane.

  Derfor kan jeg kun udlede, at du er en dranker, eller alkoholiker.

  Men det er meget almindeligt for tidliger lejesoldater, at blive alkoholikerer,og derfor ikke ved, eller kan huske, hvad de skrive, eller taler om.

  Jeg har set det i mange tilfalde blandt fhv. Canadiske soldater, som er blevet alkoholikerer paa deres gamle dage, og som alle var lejesoldater, som i den Franske Fremmedlegion, som du skriver, at du har arbejded for, imod betaling, gaar jeg ud fra.

  For jeg gaar ikke ud fra, at du var ansat uden betaling, og arbejded gratis ?

 21. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg ville skamme mig over at være af europæisk afstamning og vedkende mig tilhørsforhold til en inhuman ideologi som islam. :-(

 22. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Balther.
  Selvfölgelig arbejde jeg gratis, jeg gjorde det for ärens skyld, jeg kunne lide det!

  Får du nogle kärlighedsbreve fra din homoseksuelle ven, imanen i århus?

  Balther det må väre hårdt at väre homoseksuel muslim, du risikere jo livet, og at blive set ned på af dine muslimske venner i Canada!
  Nå; men det kommer jo ikke mig ved! Det må du selv rode dig ud af!

 23. Af Balther Jensen

  -

  @ Carl-Erik.Pedersen.

  Carl-Erik.

  Jeg kender ikke nogen Mennesker i Aarhus, samt jeg er ikke homosexuel, det har jeg jo aldrig skrevet, hvorimod du har skrevet i et inlag, som jeg har gemt, at du bliver fuld et par gange om ugen, hvilket fortaller mig alt om dig.

  Jeg tror forresten at du er fuld af logn, naar du siger at du arbejded gratis, og du gjorde det for ‘arens’ skyld.

  Jeg har aldrig hort om nogen lejesoldater som arbejder gratis, og kun arbejder for ‘arens’ skyld ?

  Jeg ved fx. at alle de Danske, Canadiske og Amerikanske lejesoldater i Afganistan faar en meget god betaling af deres regeringer, og de arbejder ikke kun for ‘aren’ som betaling for deres arbejde.

  Er det ogsaa ‘ aren’ som betaler for dit spiritus forbrug ?

  Eller er det’ aren’ som betaler for dine -et par gange om ugens fuldeture, som du skriver ?

 24. Af Uffe Meulengracht

  -

  Storbritannien har også andre problemer med ytringsfriheden. Fredag (12/10)beklagede The Guardian et forbud retten har nedlagt mod rapportering fra det britiske parlament. De må ikke engang sige hvad sagen drejer sig om. Men det handler vist om et spørgsmål der er stillet i parlamentet angående firmaet Trafigura der dumpede giftigt kemisk affald i Elfenbenskysten.

Kommentarer er lukket.