Skidt at Danmark deltog ved åbningen af Durban 2

Af Jacob Mchangama, Justitia 92

Ingen kan være overrasket over, at Irans præsident Ahmedinejad netop har leveret en tale på Durban II, hvor Israel og Vesten var genstand for hårde angreb. Alligevel valgte Danmark og en række andre Europæiske lande valgt at give Ahmedinejad den perfekte platform for sine udgydelser ved at deltage på konferencen. Til Danmark og de øvrige europæiske landes ære udvandrede de dog, da Ahmedinejads anti-semitiske udtalelser begyndte. Men hvorfor var vi der overhovedet til at begynde med? Det var også bemærkelsesværdigt, at en række af de delegerede fra ikke-vestlige lande mødte Ahmedinejads tale med lange og gentagne klapsalver. Ahmedinejads udtalelser har således en solid platform i FN. Denne udvikling viser berettigelsen af at principfaste lande som USA, Canada, Australien, Holland og Tyskland valgte at boykotte Durban II. Derimod må Per Stig Møller ønske at man havde valgt at følge traditionelle allieredes boykot, frem for at være tvunget til at udvandre midt i den første tale.

Ahmedinejads tale og visse ikke-vestlige staters respons dertil, er et klart eksempel på den værdikamp der foregår i FN. Det er en værdikamp, som mange helst vil ignorere fordi FN opfattes som noget positivt – nogle gange nærmest helligt – af de fleste danskere. Men problemerne på menneskerettighedsområdet er så systematiske, at dramatiske skridt såsom boykot er nødvendige. Diplomater fra vestlige lande skal dagligt forhandle om helt grundlæggende og basale principper, som ytringsfrihed med diplomater fra lande, hvis erklærede mål er at forbyde kritik af religion. Det er ikke en udvikling Danmark eller de øvrige vestlige lande kan være tjent med. Jeg er derfor grundlæggende uenig med Uffe Ellemann Jensen – som jeg ellers anser som Danmarks bedste udenrigsminister i nyere tid – når han i et andet indlæg gør gældende, at det er godt for Danmark valgte at deltage.

Når Uffe Ellemann skriver, at ”det hele kan naturligvis udvikle sig på en måde, så man ikke kan være med længere. Og risikoen for, at det går sådan, forøges naturligvis, når mange af vore ligesindede på forhånd melder fra, formentlig på grund af hjemlige politiske overvejelser.” Så ignorerer Uffe Ellemann, at OIC allerede i december 2006 markerede, at Durban I skulle bruges til at beskytte religion og angribe Israel. Forhandlingerne har været i gang i mange måneder og på disse forhandlinger har man skullet sidde og diskutere, hvorvidt ytringsfrihed omfatter retten til at kritisere religion eller ej. OIC-landenes misbrug var altså systematiseret lang tid før boykotten blev indledt. Alene forhandlingsforløbet er efter min mening tilstrækkeligt til ikke at deltage.  Det kan ikke være meningen, at man i et menneskerettighedsforum skal diskutere den slags.

Derudover er det – endnu engang – vigtigt at påpege at de forbedringer, der er opnået i slutdokumentet blev tilføjet efter USA endelig havde besluttet for at boykotte. Hvis EU landenes dialog er så effektiv må man spørge, hvorfor de ikke allerede før boykotten kunne opnå de ændringer? Og hvorfor EU gang på gang bliver nedstemt på netop emnerne ytringsfrihed og Israel i Menneskerettighedsrådet. Det er også tvivlsomt om det alene er ”den israelske lobby”, der fik USA til at udvandre. Det nuværende udkast til Durban sluterklæringen indeholder ordlyd, der vil forbyde ytringer der er fuldt ud lovlige i USA. Som den kendte amerikanske advokat Floyd Abrams forklarede på en konference her i Geneve i søndags, er forbud mod opfordring til ”had” og ”diskrimination” i klar strid med amerikansk ret, hvor det første tillæg til forfatningen beskytter alle ytringer, så længe de ikke opfordrer til vold eller ulovligheder – og er påtænkt som sådan. USA har således taget reservation for artikel 20 i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, der forpligter stater til at forbyde visse former for hadsk tale.  Amerikanerne kan naturligvis ikke forventes at slutte op om en erklæring, der indeholder ordlyd i strid med den amerikanske forfatning og de værdier den bygger på. Det amerikanske udenrigsministerium har da også gjort klart, at ytringsfriheden er en af grundene til at man ikke deltager. Endelig er det uforståeligt, at Uffe Ellemann kritiserer USA for at bruge sluterklæringens henvisning til Durban I, som grund til at boykotte. USA undlod jo netop at stemme for denne sluterklæring, hvorfor det er fuldt ud logisk at amerikanerne ikke vil deltage i en konference, der insisterer på at bekræfte hele ordlyden af den første erklæring, som amerikanerne altså afviste.  Endelig er det vigtigt at slå fast, at der også er vigtige demokratiske muslimske stemmer, som tager afstand fra Durban II. Det kan man læse mere om i den trykte del af avisen i morgen.

92 kommentarer RSS

 1. Af Hans Nielsen

  -

  @ LKH

  “Hvis de arabiske stater lod være med at forsyne Hamas og Hizbollah med våben, så ville det eneste resultat være, at zionisterne kunne få fred til at stjæle de sidste stumper af palæstinensisk jord ved at oprette endnu flere bosættelser, uden at møde væbnet modstand af nogen art.”

  Irans strategi har jo ikke endnu ikke forhindret de såkaldte Zionister i at erobre nyt land. Hvor lang tid skal der gå før at denne straegi mister sin validitet?

  Hvis Iran stoppede ville det blive meget sværere for Israel at forsvare bosætterne, og for vesten at acceptere den israelsk bosættelsespolitik.

  Forudsætningen for fred er stadig de arabiske landes anerkendelse af Israels eksistens. Så længe kun et fåtal er villige hertil, kommer der ikke fred og Israel vil fortsætte med at bruge det territorium som det kontrollere i henhold til sin egne indenrigspolitiske interesser.

  Palæstinenserne er taberne i dette spil for de vil aldrig kunne få tilstrækkelig militær støtte fra Iran til at udslette Israel og så kan de jo ligeså godt erkende deres militære nederlag og begynde at forhandle i stedet.

 2. Af Ivan Broe

  -

  @ Yassin

  Citat: “Tørklæde-debat, stram udlændingepolitik, Tuneserloven, f.eks.” Det er da vist kun i dit hovede, at der er tale om overtrædelse af menneskerettigheder. Mig bekendt er Danmark ikke dømt i nogle af de forhold som du nævner. Til gengæld kan jeg tydeligt huske, at du tidligere har advokeret for, at man overtræder menneskerettighederne og sin ytringsfrihed, hvis man siger noget ufordelagtigt om en vis profet. Det hedder altså menneaskerettigheder og ikke muhammedrettighederm Yassin. Lær at forstå dette.

 3. Af Bjarke Hansen

  -

  “Måske var det på tide, at kaste skammen over Holocaust over venstre skulder og komme lidt videre.”

  Helt enig, det er jo 63 aar siden, og de fleste implicerede er jo doede nu.
  Saa kunne vi altsaa ogsaa slaa en streg over dannelsen af Israel. Det er jo 60 aar siden, og de fleste implicerede er jo doede nu.
  Og lad os for den sags skyld tage vestbredden og Gaza med. Det er jo ogsaa laenge siden, og de fleste, som protesterer var jo end ikke foedt paa det tidspunkt.

  Hvad med at erkende, at det er umuligt, at tvinge Israel til nogensomhelst indroemmelser med magt.

  Og lad os saa koncentrere os om at hjaelpe dem som vil, til at leve fredeligt i den nuvaerende situation.

  Efter en 60aarig periode kunne vi ogsaa begynde at laegge diverse terroraktioner paa hylden. Muenchen, Entebbe, 9/11, London 2007 etc etc.

 4. Af Kristian Andersen

  -

  @ Hans Nielsen

  Det er et yndet og tyndslidt argument fra Israel og Vestens side, at de Arabiske lande skal give noget først for at Palæstinenserne får deres Stat. Hvad med at vi for en gang skyld stopper undskyldningerne og støtten til Apartheid Statsdiktaturet? Faktum er, at Israel på snart 64 tyvende år har besat et andet folk med alle de grusomheder det medfører for civile Palæstinensere. Og pointen er, at Palæstinenserne aldrig får en Stat da det ikke er i Israels (og den Jødsike Lobby i USA interesse at skabe varig Fred. Deres Agenda er et Stor Israel og det har ikke ændret sig siden Golda Meir’s Zionistiske Vision. De fylde ros med usandheder da de godt ved, at der ville blive opstand hvis de (Israel) erklærede deres virkleige hensigter med besættelsen af Vestbreden!

  Så stop alt det sludder om, at det er Arabernes skyld at Israel har besat Palæstinensiske områder. Det er den største usandhed som du/i stadig følger blindt.

 5. Af Bjarke Hansen

  -

  Yassin

  Det virker ret ynkeligt, at hyle op over, at krige, som man startede for at flytte graenser ogsaa blev benyttet af sejrherren til at flytte graenser!

 6. Af Ivan Broe

  -

  Hvilken stat har palæsninenserne egentlig krav på Kristian ?

  Der har aldrig eksisteret en palæstinensisk stat. Før 2. verdenskrig hed det Transjodanien.

 7. Af Ivan Broe

  -

  Så vidt jeg ved vandt Israel Vestbredden fra Jordan under 6-dageskrigen i 1967. Så hvis nogen skulle have området tilbage, skal det da være Jordan – og ikke palæstinensere, som ikke har et legitimt krav på området.

 8. Af C. Hansen

  -

  @Kristian Andersen, Nu lyver du igen. Israel har ikke besat noget område i 64 år. Israel fandtes end ikke for 64 år siden – men det er nok ikke så vigtigt for dig.

  Samtidigt kan den originale befolknming vel næppe besætte en område?

  Besætter svenskerne skåne? Og hvad med alel de normænd som har besat Oslo?
  Faktum er at de arabiske lande overfalt Israel i 1948 og tabte. hermed fik Israel den form vi anerkender og respekterer idag.
  Senere blev Israel truet gentagne gange og forsvarede sig – hvilket har ført til at dele af jordan, syrien og egypten blev besat. Læg venligst mærke til at jeg præcist siger hvilke lande som Israel har besat områder fra !

  Israel har været åben for fred og tilbudt fred, men fået mord, vold og trusler fra mange af sine naboer. To lande er gået imod OIC og sluttet fred med Israel.

  Israel er et land hvor der er udbredt ytrings- og religionsfrihed. Mens alle naboer er kendetegnet ved at undertrykke ytrings- og religionsfrihed er netop Israel et lys i natten.

  Durban-konferencerne er ment at skulle debattere racisme og ikke komme med racistiske udfald imod jøder. Dette bør jødehaderne måske huske.

  mens Israel har gibvet sin befolknign og mindretal forbedrede ytrings- og religionsrettigheder, så er undertrykkelsen i OIC-landene kraftigt stigende.

  Mens Israel må evakuerer tusinder af jøder hvert år, fra forfølgelse, så rejser der tusinder og atter tusinder frit rundt og til de vestlige lande.

  Reacisme bør ikke gradbøjes, men vi må indrømme at det er et faktum at der er lande hvor racisme er mere udbredt og støtter af regeringerne – disse lande er alle uden undtagelse medlem af OIC, og kendt for netop at forfølge jøder og til en hvis grad også kristne.

 9. Af Hans Nielsen

  -

  @ Kristian Andersen

  Jeg taler ikke om at give først eller om at det er Arabernes skyld. Jeg konstaterer bare helt nøgtern, at de sidste 60’s års væbnede kamp fra palæstinensisk side ikke har båret frugt, og det kommer den aldrig til fordi militær magt ikke længere kan bruges til at løse konflikter med, når den ene part besidder A-våben.

  Jeg tvivler ikke på, at der i Israel er personer, der har ambitioner om et Stor Israel. det er der helt sikkert, men spørgsmålet om hvor udbredt det er.

  Her er vi uenig. Dine udtalelser indikerer i lighed med Hamas, Hizbolla og Iran, at du ikke anerkender staten Israels eksistens og at Israel skal opfattes som ekspanderende magt i Mellemøsten.

  Det sidste er noget vrøvl, for hvorfor afleverede Israel Sinai-halvøen tilbage til Egypten i slutningen af 1970’erne? Afgivelsen af dette landeområde stemmer i hvert fald ikke overens med din forvrængede forestilling om Israel som en ekspanderende regional magt i Mellemøsten.

 10. Af Bjarke Hansen

  -

  @C. Hansen

  Du spilder din tid, Kristian Andersen har aldrig ladet sine fordomme paa virke af facts.

  De er for ham udelukkende iritationsmomenter, som han bekamper med beskyldninger om racisme og undsigelser, men uden holdbare argumenter.

 11. Af Bjarke Hansen

  -

  Hvis Israels nabolande ikke havde vaeret ledet af taaber, som pga monstroes selvovervurdering havde formaaet at tabe mindst tre agrebskrige mod en talmaessigt og materielt staerkt underlegen modstander, ville Gaza og Vestbredden stadig vaere fast i arbiske haender. De tabte rescurser kunne have vaeret anvendt til faelles bedste alle have vaeret lykkeligere.

  Tilsyneladende finder en hel del , at saalaenge, arabere udbyttes, forfoelges og myrdes af arabere, er det helt i orden og ikke noget at tale om, men hvis Israel loefter haanden skriges der straks racisme.

  Hvi det er saa forfaerdeligt at vaere araber under israelsk styre, hvorfor bliver da saa mange i Israel i stedet for at saelge ud og flytte til deres broedre?

 12. Af Ivan Broe

  -

  Tjahhh…Hvem husker ikke den første Golfkrig, hvor palæstinenserne med usvigelig selvsikkerhed igen fik placeret sig på taberens side. “Nu kommer Saddam” lød det med sædvanlig arabisk patos. Mens de øvrige arabiske lande var stærkt bekymrede for, hvad galningen fra Baghdad nu kunne finde på. Så koæ 11. september Palæstinensere verden over var på gaden for at fejre sejren over den store Satan. Også i Odense. I mindre målestok har vi set palæstinensere jage Londons politi rundt i gaderne, heile og råbe død mod danske jøder. Og så forventer du, at jeg skal tage de folk og deres krav alvorligt…?

 13. Af Ivan Broe

  -

  Kristian…du har fundet dig en tabersag. Vi så under forrige sommers Hamas opgør med Fatah, hvad der er i vente. Udsmidninger fra høje huse af politiske modstandere. Nedslagting af deltagerne i en uskyldig bryllupsfes, og de særligt infame lemlæstelser af folk man ikke er enig med, gennem Hamas knæskuddet. Hvor modstandere bliver skudt gennem knæet,og kuglen går igennem underbenet og fodrodsknoglen. De kommer aldrig til at gå igen. Hvilke israelske overgreb berettiger til den slags vanvid, Kristian ???

 14. Af Kristian Andersen

  -

  @Kristian Andersen, Nu lyver du igen. Israel har ikke besat noget område i 64 år. Israel fandtes end ikke for 64 år siden – men det er nok ikke så vigtigt for dig.

  Undskyld min taste fejl. Der skulle selvfølgelig have stået 54 år. Men det gør nok ingen forskel for dig der jo mener Israel intet forkert gør og slet ikke har et racisme problem bla. overfor arabere med israelsk statsborgerskab (et B borgerskab) ;)

 15. Af Carsten Bern

  -

  Jeg er forbløffet over, at mennesker stadig kan se Israel-Palæstina konflikten som værende sort-hvid. Må være opslidende at håndtere konflikter i en almindelig virksomhed sammen med jer. Farve-TVet er opfundet…

 16. Af C. Hansen

  -

  @Kristian Andersen, hvornår har jeg skrevet at Israel igen fejl gør? Jeg siger kun at jødehadere som dig, er så forblændet af jeres had at i glemmer de store fremskridt som Israel har foretaget.
  Israel bør bedømmes i forhold til den region de tilhører, og ikke efter forhold som kun eksisterer i skandinavien.

  Når man taler om racisme og fremskridt, så er det tåbeligt at kræve at alle lande øjeblikkeligt fik det som i Danmark. Hvis der skal være lidt realisme bag kravene, så må man sætte nogle mål.
  Israel kan gøre mere for at forbedre mulighederne for sine mindretal, for deres rettigheder bliver ikke altid opfyldt. Men sammenlign venligst dette i forhold til dem du støtter: Iran, Libyen, Yemen, Nordkorea osv.

  Iran og dets venner giver ingen rettigheder til mindretal, men henretter tilfældigt osv osv. De burde starte med bare at have lidt ytringsfrihed og et retfærdigt retssystem.

  Derfor er det så tåbeligt, at hvergang man skal debattere racisme osv. Så skal man høre på de tåbelige udtalelser omkring Israel. Israel er årtier foran på områder som: Mindretalbeskyttelse, ytringsfrihed, retssystem, fagforeningsfrihed osv. osv. Mange af disse ting er direkte forbudte i lande som Kina, Iran, Libyen osv.

  Israel er ikke perfekt, langt fra. Men sammenlignet med et hvilket som helst OIC land, så er Israel så langt foran i udviklingen at det virker tåbeligt at man skal deltage i denne debat.

 17. Af Hans Krause Hansen

  -

  Nu hvor det viser sig, at Durban II netop er vedtaget eenstemmigt, se http://politiken.dk/udland/article694715.ece, og Libyen og Iran er blevet sat eftertrykkeligt på plads, ser jeg frem til at høre reaktioner fra alle modstanderne af dansk og europæisk deltagelse i konference. Jacob Mchangama og andre, som gik ind for boycot, hvad er jeres forslag? Skal den nye erklæring aktivt modarbejdes? Eller kom der alligevel noget godt ud af hele affæren? Måske ikke det optimale, men alligevel? Kan I og vi andre, som gik ind for dansk deltagelse, lære noget?

 18. Af Jonas Andersen

  -

  “Endelig er det vigtigt at slå fast, at der også er vigtige demokratiske muslimske stemmer, som tager afstand fra Durban II.”

  Ahh, den rituelle; Igen-igen er der problemer med islam/muslimer, men det er bare nogle af dem der har misforstået deres egen religion.

  Der er givetvis nogle muslimer der tager afstand. Intet tyder dog på at de er særligt mange, eller at de har nogen form for reel indflydelse, ikke engang som meningsdannere i den muslimske verden. At du kalder dem “vigtige” er bizart. De er kun vigtige i forhold til at berolige vesterlændinge som er nervøse over islams stigende og rædderlige indflydese overalt. Men vigtige i den islamiske verden og blandt muslimer; NÆPPE

 19. Af Enzo .

  -

  @ Hans KRause Hansen, -kan du ikke lige fortælle mig hvilke landvindinger som det nye dokument er kommet med ifht. menneskerettighederne som der har været defineret og efterlevet i Europa i årtier.
  Det nye dokument er (hvis det ligner udkastet fra i går) en klar tilbagegang og en indskrænkning af vores rettigheder. Bl.a. må vi ikke tale ondt om andre personer pga. deres religion. Altså hvis vi kritiserer andre for at begå kvindediskrimination, polygami, pædofili osv. risikerer vi, at blive meldt og dømt for racisme. Det er hvad vi har opnået ved deltagelse i konferencen. Det er helt sikkert, at konferencens slutdokument vil åbne for en syndflod af anmeldelser af racisme i Europa og vil være en døråbner for indførelsen af muslimske værdier på lige fod med vestlige værdier i europa. Det er hvad vi har opnået med vores deltagelse og underskrift på dokumentet. Er der nogle her på bloggen som tvivler på, at Støjbergs klare afvisning af tilladelse til polygami i Danmark, på sigt vil medføre at det føres for EU domstol og underkendes med henvisning til FN nye dokument. Det er hvad vi har opnået ved at deltage og skrive under. Muslimske værdier er med et slag blevet anerkendt, at skulle gælde i hele verden, herunder Danmark. Glidebanen er startet, og vil køre derudaf som et damplokomotiv. Det er hvad vi har opnået. Tillykke.

 20. Af Lars Kyhnau Hansen

  -

  Blot for at korrigere en tilsyneladende udbredt misforståelse, så er både Vestbredden og Gaza en del af det tidligere britiske mandatområde ved navn Palæstina. Det er derfor, at de mennesker, som bor her, omtales som statsløse palæstinensere.

  Ingen stat gør således officielt krav på disse områder, og der er ikke tale om, at de kan leveres “tilbage” til nogen stat. Det kan kun de områder, som Israel erobrede fra sine nabolande under de krige, hvor disse nabolande angreb Israel. Og i hovedsagen er disse områder allerede leveret tilbage i.f.m. fredsslutning mellem Israel og nabolandene.

  Den resterende strid drejer sig altså om, hvad der skal ske med resten af det gamle britiske mandatområde Palæstina.

  Her fremlagde FN allerede i forbindelse med etableringen af staten Israel en delingsplan. Men den blev aldrig realiseret. Og sidenhen er der som tidligere skrevet oprettet jødiske bosættelser på så store dele af arealet, at det er meget svært at se, hvordan en 2-statsløsning i dag skulle være realistisk, uden at en stor del af disse bosættelser rømmes igen.

  Og som en kommentar til Hans Nielsen er det derfor også svært at se, hvordan bosættelsespolitiken kan beskrives på anden måde end, at Israel er en aggressiv og ekspanderende magt i regionen.

  Den eneste alternative mulige beskrivelse er, at Israel er i gang med at etablere noget, som minder om den sydafrikanske apartheidstat. Altså en stat baseret på racistiske principper, hvor en stor del af majoritetsbefolkningen bliver klumpet sammen i såkaldte “homelands”. Og i øvrigt kun har sekundære borgerrettigheder.

  Der er således desværre mere hold end som så i kritikken, når en del lande i.f.m. Durban-konferencen har ønsket, at zionisme skulle stemples som en racistisk ideologi og Israel som en racistisk stat.

  For der er desværre meget saglige argumenter for, at begge dele er en fuldstændig korrekt beskrivelse. Og Israel var da også i sin tid en af de stater, som stod på bedst fod med apartheidstyret i Sydafrika.

  Et styre, som i øvrigt OGSÅ blev støttet af USA. Så kritikken imod de vestlige lande for generelt at bakke op om racistiske regimer, så længe det blot er “hvide” mennesker, der hersker i disse, er bestemt ikke så malplaceret, som mange i denne debat gerne vil gøre den til.

  Det kan godt være, at vi i Danmark mener, at kolonitiden er en fjern fortid, som i dag er aldeles irrelevant. Men sådan ser man altså ikke på det i de lande, som dengang var koloniserede af forskellige europæiske lande.

  Og forståeligt nok er man også meget følsom overfor de resten af kolonismen, som er tilbage. Og hvoraf staten Israel så absolut udgør den altdominerende del, nu hvor der er indført flertalsstyre i Sydafrika.

 21. Af Kurt Dejgaard

  -

  Kære Jacob Mchangama

  Nu er dokumentet så vedtaget.

  I den anledning, kunne jeg godt tænke mig (læs: vil jeg godt foreslå) at du og Uffe Ellemann hver laver en ny blog hvor i gør status, med slutdoumentet som reference.

  Du kan f.eks. behandle emnet “hvad tabte vi ved at deltage” og Uffe Ellemann kan skrive om “hvad vandt vi ved at deltage”.

  -Ikke fordi det her skal gøres til et væddemål om hvem der fik ret! Tværtimod!

  Jeg respekterer jer begge for jeres analytiske evner og finder det er vigtigt at vi får emnet opdateret, nu hvor det hele HAR udspillet sig og støvet begynder at lægge sig.

 22. Af Bo Lütken

  -

  Durban 1 var en skandale. Durban 2 er fortsættelsen.

 23. Af Jens Hansen

  -

  Kære Jacob Mchangama

  Kurt Drejgård kom med et glimrende forslag til hvad dit næste blog-indlæg kunne handle om, nemlig en status på det slutdokument der netop er vedtaget. Jeg kan kun tilslutte mig Kurt Drejgårds forslag. Jeg er en der med stor interesse har fulgt dit engagement i denne sag, både her på bloggen og i andre medier.

 24. Af Ivan Broe

  -

  Ingen af os kender dokumentet endnu. Det er ikke offentliggjort, så hold lige hestene…

 25. Af Kjeld Lehnsdal

  -

  Lars Kyhnau Hansens indlæg dækker for såvidt oplægget…

  Irans president har holdt sig til virkeligheden, – og bare nævnt tingene ved deres rette navn…

  Hvis nogen tror, at der bliver fred i Palestina i vor tid, er vedkommende naïv…

  Der bliver først fred i Palestina, når den retsstridige “stat” Israel bliver nedlagt, – og det palestinensiske territorium bliver organiseret som een multi-etnic, non-religious stat…!

  …for det bliver utvivlsomt enden på det eksperiment…!

  Hvornår det sker, – ved vi intet om… — det kommer an på, om de store lande vælger krig eller politisk / økonomisk tryk…

  For tiden, – skulle man mene, – er der ikke råd til mere krig… — men politik følger som bekendt ikke altid logik…

  Vi har set hvordan U.S.A. har formået at hive to krige ud af ærmet… — og det behøver ikke at være sidste skud på den stamme…!

 26. Af Ivan Broe

  -

  Til gengæld må jeg så lige “sure” lidt over Sundhedskommissonens forslag. Hvem her spurgt mig om jeg har lysr til at leve 3 år længere i et samfund, hvor rygere, alkoholikere og overvægtige skal bekæmpes. Helt ærligt Karel Capek beskrev fagre nye verden. Men jeg bestemmer selv over mit liv. Det ligger hverken i Mette Wiehe’s eller Lars Løkke’s hønder. Hel og lykke med slankekuren til både Birthe Rønn Hornbek, Lars Løkke og Per Stig Møller. I vejerstadig mere end jeg gør

 27. Af Kim Holmstrøm

  -

  @ Ivan Broe:

  Dokumentet er offentligt, det ligger på FNs hjememside:
  http://www.un.org/durbanreview2009/conference.shtml
  Det er det der hedder Draft outcome document (Rev.2), men der blev ikke foretaget ændringer, så det er enslydende med det endelige slutdokument.

 28. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hvergang jeg läser udtalelser om “demokratiske muslimer”, kommer jeg til at tänke på “kristne djävle”

  Hvorfor mon dette sker?

  M.v.h.

 29. Af Hans Nielsen

  -

  Her kan alle I tilhængerne af deltagelsen i Durban II se, hvor fornærmet visse regimer bliver, når man benytter sig af sin egen ytringsfrihed til at demonstrere, at man ikke gider at lytte til sludder.

  At Tjekkiet nu skal have en påtale vedrørende menneskerettigheder fra Iran er fuldstændig til grin.

  Jeg håber der kommer en samlet reaktion fra EU på denne påtale.

  http://www.berlingske.dk/article/20090421/verden/904210422/

  Den konference har givet Iran al for stor opmærksomhed.

 30. Af C. Hansen

  -

  @Keld Lehnsdal,
  Det er altid skræmmende at høre på folk som dig, der opfordrer til udslettelse af en stat. Ikke mindst når dine argumenter er så forkerte.
  Israel er et moderne land, som tydeligt har vist ønsket om at opnå fred med naboerne.
  Landet er oprettet på baggrund af en FN-godkendelse og har altid givet mindretal indenfor sine grænser bedre muligheder end sine naboer gør, for deres flertal.
  Eller mener du at Polen bør udslettes, for Polen ligger i stor grad udenfor sine historiske grænser.
  Lær at lev med det faktum, at Israel eksisterer og har sin berettigelse – for hvis dit ønske bliver opnået, vil vi have 6 millioner jøder som vil blive forfulgt, som de ikke er blevet i 64 år.

  @Lars Kyhnau Hansen,
  Du har såvidt ret i at Israel er oprettet indenfor det tidligere Britiske mandat. Men så stopper sandheden også.
  For det første så besætter de ikke længere Gaza – som Egypten annekterede efter 1948-krigen. Men de besætter vestbredden fra Jordan(som annektede dette landområde efter 1948-krigen), som man erobrede i seksdageskrigen. I begge krige var Israel i sin fulde ret til at bruge magt til at forsvare landet. I henhold til internationalret skal man herefter forhandle om en fredsafslutning, som Israel også har tilsluttes sig og opnået fred med to af sine naboer. I forbindelsen med fredsafslutningen med Egypten og Jordan opgav de to lande at opretholde annekteringen af jordområderne – hvorfor der var store problemer med at finde en forhandslingspartner, så stridighederne kunne afsluttes.

  Israel har i Camp David foreslået en palæstinensisk stat på 90% af vestbredden – de største bosættelser skulle med i Israel, da det ellers vil skabe for store problemer for begge stater – i stedet skulle der afgives Israelsk jord som kompensation. Desværre var den korrupte leder af PLO reelt ikke interesseret i at indgå fred, og aftalen blev ikke underskrevet.

  Mit ønske er at man gør som Danmark gjorde efter første verdenskrig – for vi er vel enige om at sønderjylland ikke skal tilbage til Tyskland? – at man laver en demokratisk afstemning, hvor befolkningen i stor grad for lov til at bestemme hvilket land som deres område skal være en del af.

  Når man hører tåbelige opfordringer til at udslette Israel, så må man undre sig om folk ikke har forståelse for hvad de opfordrer til. Ønsker i virkeligt at det eneste demokrati, det eneste land med ytrings- og religionsfrihed sla udslettes og erstattes af et undertrykkende kaotisk religiøst diktatur?

  Så kommer vi til din latterlige udtalelse om at Israel er et racistisk apartheid-lignende samfund. Det er simpelthen fordummende at igen skulle svare på. Det er forkert og man må undre sig over hvor du får den tåbelige indstilling?
  Israel har grundlovs sikrede rettigheder for mindretal og alle religioner, i modsætning til alel sine naboer. I Israel er der et sundt og velfungerende retssystem og gode medier der kan ytre sig.
  Endvider viser en hel række analyser, lavet af uafhængige NGO’ere at store dele(et klart flertal) af det arabiske mindretal er meget glade for at være en del af det Israelske samfund. Hvis Israel var hvad du siger, hvorfor skulel de sige dette?
  Selvfølgelig er der problemer på den jordanske vestbred – men disse problemer stammer i overvældende grad fra problemer direkte i forbindelse med Intifadaen og kampene mellem Fatah og Hamas.

  Kan vi ikke stoppe denne latterlige hetz, på et demokratisk samfund, som i forhold til alle sine naboer er langt friere og langt nærmere vores idealer end alle sine naboer. Hvordan kan det være, at det land som burde opfattes som en succes historie, altid skal forfølges af disse løgnagtige beskyldninger?

  Israel er ikke et perfekt land, de har store problemer. Men der er intet grundlag for de beskyldninger som nogle personer kommer med.
  Det undrer mig, at folk vil udslette Israel, men aldrig nogensinde ytrer modstand imod hvad vi ved finder sted i alle OIC-landene – har de personer ikke forstand på proportioner?

 31. Af Lars Kyhnau Hansen

  -

  C. Hansen:

  Sydafrika var under Apartheidstyret det mest succesrige land i Afrika målt ud fra en række parametre som f.eks. bruttonationalprodukt og så videre.

  Men retfærdiggør det racediskrimination som princip? Det er det store dilemma, som også gør sig gældende, når vi taler om Israel.

  Og når jeg taler om racediskrimination og apartheid, så hentyder jeg naturligvis til den situation, som de mange arabere på Vestbredden og Gazastriben har befundet sig i, siden staten Israel blev oprettet.

  Jeg er udmærket klar over, at de arabere, som bor i selve Israel, generelt lever en ganske udmærket tilværelse.

  Men jeg vil fastholde, at det er Israels ansvar, at der stadig ikke er fundet en løsning for alle de mennesker, som bor på Vestbredden og Gazastriben.

  Og jeg vil også fastholde, at eftersom disse områder reelt er under Israelsk kontrol og har været det i mange årtier, så foreligger der en situation, der med rette kan sammenlignes med de sorte “hometowns” i Sydafrika.

  Israel burde således ud fra almindelige demokratiske principper have tildelt israelsk statsborgerskab og fulde borgerrettigheder til alle de mennesker, som bor i de besatte områder, for mange årtier siden.

  Og hvis Israel ikke ønsker at gøre dette, fordi jøderne så vil komme i mindretal, ja så skulle de have afholdt sig fra at oprette så meget som en eneste bosættelse i området.

  Kun ved at holde sig helt ude af områderne, hvad Israel jo på ingen måde har gjort, kunne man med rette hævde, at man ikke havde noget ansvar for de mennesker, som bor der.

  Så skriver du:

  “Det undrer mig, at folk vil udslette Israel, men aldrig nogensinde ytrer modstand imod hvad vi ved finder sted i alle OIC-landene – har de personer ikke forstand på proportioner”.

  Nu har jeg aldrig skrevet noget om, at jeg ønsker Israel udslettet. Det gør jeg på ingen måde. Jeg anerkender fuldt ud, at de mennesker, som er født i Israel, har lige så meget ret til at blive boende i Israel og leve i fred, som alle vi andre har til at blive boende og leve i fred, der hvor vi nu engang er født.

  Ikke at det kommer sagen ved, men jeg har faktisk en kusine, som bor i Israel med sin israelske mand og deres 3 børn. Og naturligvis ønsker jeg ikke, at hverken hun eller hendes familie skal jages på flugt.

  Dit “proportionalitetsargument” er bare dybt problematisk, for fuldstændig det samme kunne man sige om apartheidstyret i Sydafrika.

  “Jamen hvordan kan folk dog tillade sig at kritisere apartheidstyret, når alting er meget værre i de lande, hvor de sorte har overtaget magten. Har folk da ingen proportionssans???”

  For mig er svaret på det spørgsmål, at ja det er rigtigt, at de sorte i Sydafrika på mange områder havde det bedre under apartheidstyret end de sorte i de “frie” afrikanske nabolande, ingen nævnt ingen glemt.

  Men på trods af dette kan ingen i længden være tjent med at leve i et “demokrati”, som er baseret på statsautoriseret racediskrimination.

  Hvad angår Israel, så tvivler jeg på, at overgang til arabisk flertalsstyre i landet inklusive de besatte områder vil være nogen farbar vej. Dertil er hadet og mistroen mellem arabere og jøder simpelthen for dyb.

  Så der må og skal laves en form for 2-statsløsning i området, så jøderne kan bevare en stat, hvor de udgør flertallet.

  I modsætning til dig mener jeg bare, at hovedparten af skylden for, at dette ikke er realiseret endnu, falder på de israelske politikere og ikke på araberne.

  Det er trods alt israelerne, som har skabt problemet ved at rykke ind i området, og derfor er det også deres ansvar at løse det.

  At påstå, at det er de onde og upålidelige arabere, som gør det umuligt at løse konflikten, samtidig med at man fortsætter med år for år at stjæle mere og mere land til bosættelser, er et hykleri, som jeg i hvert fald ikke gider at høre på mere.

  Det seneste “stunt” er f.eks., at man er i gang med at udbygge bosættelsen øst for Jerusalem, så det israelske område vil komme til at gå helt over til den jordanske grænse. Og dermed skære den potentielle palæstinensiske “stat” på Vestbredden midt over.

  Men det er naturligvis de upålidelige og blodtørstige araberes skyld, at fredsforhandlingerne gang på gang ender i fiasko, det er klart…..

 32. Af N. Jensen

  -

  Min dybeste foragt for det underlødige debatniveau,bestående af blindt famlende frisvømmere i indbildt tolerance, ytringsfrihed og simpel uvidenhed – ingen nævnt, ingen glemt.

  Hvis nu disse så “agtværdige og velhøjbårne noblemen of the West”, virkelig ønskede at foregå verden med et godt eksempel, kunne man passende afskaffe 5 medlemslandes ret til veto.
  At give nogle meldlemslande ved Durban en sådan vetoret, mens andre ingen har, er en konstitutionel selvmodsigelse af den officielt erklærede hensigt med selve konferencen.

  Hvis ellers førnævnte hylekor af uvidende idioter, hvoraf så mange så overbevisende optræder på disse sider, ikke overdøvede sig selv, kunne de have hørt at Ahmadinejad i sin tale foreslå ophævelsen af veto for de 5 medlemslande.

  God fornøjelse med den fortsatte nedgravning i uvidenhedens mudderpøl på disse sider. Det er en passende forberedelse på en situation, der begynder i en dansk sandkasse-debat, og via en lidt større international sandkasse-mudderkastnings opvisning i Geneve nok skal føre os endnu længere ned i den globale sump af elendighed, kald det krige eller fredsbevarende operationer efter eget forgodtbefindende.

 33. Af Søren Kristiansen

  -

  Jeg var rød som ung, bortset fra at mine instinkter ikke tillod mig at hade jøderne. (Jo, de røde hader jøder endnu mere end Hitler og hans bander gjorde) Hvis dog bare de der dumme arabere havde assimileret de få palæstinensere som jøderne jog ud dengangang…
  Det er ikke palæstinerserne der ønsker krig, det er mest alle røverstaterne i mellemøsten. Iran bør udslettes som stat (ikke indbyggerne) og hvis Israel en dag står med hælene helt ude i havet,så trykker de på knappen, og mellemøsten er væk. Det fortjener alle I primitive antisemitter, men fred ville være at foretrække

 34. Af C. Hansen

  -

  @Lars K. Hansen, Tak for dit svar. Vi er ikke enige, men det var interessan at læse dit svar. Havde vi tiden og et mere fornuftigt forum, så kunne vi sikkert være nået frem til noget mere konstruktivt – men dette handler om FN og Durban-konferencen, så det må vente til en anden mulighed.

 35. Af J Kristiansen

  -

  Nu har jeg ikke hørt Ahmedinejad’s fulde tale, men hvis han siger Israel er en racistisk stat, har han jo ret. Det kan jeg ikke se nogen kan fornægte.
  Det er vel også derfor folk udvandrer fra talen. Havde der ikke været en kerne af sandhed, ville folk ikke reagere på den fjollede måde.

 36. Af Ahmet Alsac

  -

  Ytringsfrihed når det passer med ens synspunkter og udgydelse når det ikke passer med synspunkterne. At kritisere Israel er ikke det samme som antisemitisme, det hedder antizionisme.
  Det zionistiske Israel er racistisk fordi den giver jord til hvilken som helst zionist fra et hvilket som helst nationalitet jord på besatte områder ved at fratage grunden fra den legitime indehaver, hvis ikke vedkommende er zionist. Basta.

 37. Af Ahmet Alsac

  -

  Der er nogen der mener at Israel er lysår foran et hvilket som helst muslimsk land. Jeg vil pointere at 1/3 af Israels BNP kommer fra USA i form af direkte eller indirekte økonomisk hjælp. Israels militærs isenkram og knowledge stammer hovedsageligt også fra USA. Udover USA og England er det kun Israel der har Apache helikopter og F 15 jager fly. Har Danmark noget af dem, selvom DK er med i forsvarsalliance med USA. Israel kan betragtes som en kunstig stat der forsynes med viden, penge og materielle værdier fra lande med stærk zionistisk lobby. Hvilke lande sikrede at Israel kom i besiddelse af atom våben? Hvilket land leverede tungt vand? Hvilket land leverede u-båd med kapacitet til at affyre a-missil? Hvilke lande leverede centrifuger, hvilke lande bidrog med teknologisk løsninger. Søg svarene på disse spørgsmål på wikipedia og så står det klart for dig hvor hyklerisk verden er.

 38. Af Flora Danica Møller

  -

  Hurra for Israel–det eneste demokrati i den del af verden–.Voila.

 39. Af Ulrik Winding

  -

  Hvor er webmaster/Moderator henne ?

  Jeg havde aldrig drømt om at jeg skulle ende med at forsvare Uffe mod perfide udokumenterede person angreb mod hans person og integritet her på Berlingske hjemmeside !

  Men – det man kan læse fra diverse højreloonies her på siden er så langt ude og væk fra enhver form for anstændig debatetik at man må spørge sig selv om Berlingske har en direkte linie til Vederfølner eller Dansk Front ?

  Hvad blev der af jeres “Borgerlige moral” ?

  Anstændigheden ? eller kravet om at kunne dokumentere sine perfide påstande ?

  Moderator – tag dig sammen eller find dig et job du er kapabel til

 40. Af Kristian Larsen

  -

  Her er talen: http://www.foreignpolicyjournal.com/2009/04/21/full-text-of-president-ahmadinejads-remarks-at-un-conference-on-racism/

  Jeg har svært ved at se at talen er “anti-semitisk”, for det kan vel næppe være antisemitisk i sig selv at kritisere Israel og Zionisme. Eller hvad?

 41. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Kristian Larsen.
  Nej abselut ikke, bare du begynder, at kritisere dig selv först, så har du fat i det rigtige!

 42. Af Casper Freundlich

  -

  Jeg er ikke ubetinget enig i din argumentation. Jeg ser det helt grundlæggende som problematisk at USA m.fl. i et forsøg på at illegitimere konferencen går glip af muligheden for at kritisere eks. Kina og netop Iran. Derudover nedprioriteres også det rationalistiske aspekt i at det internationale samfund helt overordnet gavnes af disse møder og af indgåelsen af kompromis, af frygt for at ende i en diskussion om mellemstatslig retfærdighed, hvor USA uden tvivl er bange for ikke at kunne bunde.
  Jeg giver til gengæld Uffe Elleman ret i at såvel diskussion som muligheden for at protestere til selve konferencen er vigtig. USA, Canada, m.fl. giver ved deres boykot udtryk for at ytringsfriheden kan bøjes (stik modsat hensigten) når man nægter at anerkende andre landes ret til at ytre sig med (et stykke af vejen) ganske rationelle argumenter – det var bare ikke det, vesten var kommet for at diskutere. Men derfor må vi aldrig gå i defensiven af frygt for diskussion.

Kommentarer er lukket.