Hvad med ofrene?

Af Jacob Mchangama, Justitia 25

I mit forrige blogindlæg gjorde jeg rede for, hvorfor sluterklæringen for Durban 2 ikke freder ytringsfriheden. Spørgsmålet om ytringsfrihed er naturligvis et vigtigt parameter for konferencens succes. Men det diplomatiske spil om den præcise udformning af paragrafferne i sluterklæringen skygger over den mest slående mangel ved Durban 2. Durban 2 er en opfølgningskonference, hvor FNs stater skal evaluere, hvorledes forpligtelserne til at bekæmpe racisme og diskrimination er blevet implementeret. Det gentages igen og igen, at millioner af ofres håb for en bedre fremtid, hviler på konferencens udkomme. De fleste landes indlæg består således af vidtløftige bemærkninger om vigtigheden af, at bekæmpe racisme på det internationale plan og de initiativer, de selv har iværksat.  Men ofrene er totalt fraværende fra den officielle del af konferencen. Der er heller ingen objektiv og uafhængig vurdering af staternes efterlevelse af de principper de har skrevet under på. Dermed er der heller ingen kritik af de stater, som alle ved begår systematisk diskrimination og overgreb mod forskellige minoriteter. Når staterne nævner, at der i rundt omkring i verden er massive problemer på dette område er man – udover Israel-Palæstina konflikten – aldrig konkrete. Det er som om disse krænkelser bliver begået i et parallel-univers. Ikke af de selvsamme stater, som tager afstand fra racisme og diskrimination. Der er dog masser af konkrete eksempler, som FNs stater kunne adressere. Det mest oplagte eksempel at tage op ville være situationen i Darfur, hvor 300.000 sorte afrikanere er blevet slået ihjel af Sudans regering. Men der er også en række andre lande, hvor religiøse og etniske minoriteter forfølges. Disse reelle eksempler på præcis den adfærd, som Durban skulle forhindre bliver dog ikke taget op på konferencen. Man må derfor spørge, hvad værdien af en sådan opfølgningskonference egentlig er?

Hvis FNs stater ikke bliver holdt op på de principper de hylder, via ”naming and shaming”, underminerer man FNs troværdighed. Det var netop det forhold, at Durban 2 gav en platform til Ahmedinejad, men ignorerede millioner af mennesker udsat for systematisk forfølgelse, der på en konference tidligere i dag fik den franske intellektuelle Bernard Henry-Levy til at kalde Durban 2 for ”en skandale”. Det var tavsheden om Darfur, der fik Gibreil Hamid, hvis familie er blevet dræbt i Darfur, til på samme konference at sige, at han var ”træt af FN”. Hvis man skal påpege noget positivt ved konferencen, er det netop de mange begivenheder, der arrangeres af NGO’er her i og udenfor Palais des Nations. Her har man blandt andet kunne høre eksiliraneren Amir Taheri tale om det iranske styres diskrimination mod kurdere, baha’i og sunnier. Den canadiske muslim Fatah Tarek holdt et oplæg om racisme i den muslimske verden, hvor sorte muslimer i visse lande har andenrangs status. Et forhold som aldrig bliver kritiseret af de afrikanske lande, der her på konferencen alene angriber vesten for dens historiske racisme mod sorte afrikanere. Der er en række af sådanne konferencer, hvor ofrene for racisme og diskrimination, der burde have været Durban IIs hovedpersoner får en stemme og kan fremkomme med den kritik af undertrykkende regimer, som sjældent fremføres af de stater, som ellers har forpligtet sig til at bekæmpe racistisk og diskriminerende undertrykkelse.

Næste gang FNs medlemsstater mødes for at tale om menneskerettigheder, bør det være et krav, at man rent faktisk adresserer de problemer, der findes i de enkelte lande og giver ofrene en stemme. En sådan udvikling vil dog kræve en reform af FN. Her kan Danmarks spille en rolle. Danmark kunne gå forrest i kampen for at gøre FN til et troværdigt forum. Hvis ikke Danmark og andre lande er villige til dette eller sådan reform mislykkes, må man spørge om menneskerettighederne overhovedet bør varetages af FN.     

25 kommentarer RSS

 1. Af Hans Nielsen

  -

  “Hvis FNs stater ikke bliver holdt op på de principper de hylder, via ”naming and shaming”, underminerer man FNs troværdighed.”

  Jeg kunne ikke være mere enig. Det er præcis opfattelsen af, at man kun vil dialog med troværdige dialogpartner, at du adskiller dig fra Uffe.

  At indgå en dialog med utroværdige aktører er kun med til at skabe signalforvirring om ens forståelse af menneskerettighederne.

  Hele konferencen har været fuldstændig latterligt,hvis du spørg mig. Det er godt, at slutdokumentet ikke er juridisk bindende for så havde vi først været på den.

  Dernæst gider jeg ikke som nulevende vesterlændinge at påduttes skyld for fortidens synder i kolonitiden. De lande der kom til at udgøre det i vi dag kalder den u-landene var jo ikke noget paradis før europæerne kom, og endelige nyder mange u-lande også godt af den vestlige civilisations kulturelle (videnskabelige) goder i dag.

 2. Af Kurt Dejgaard

  -

  Kære Jacob Mchangama

  Ind til videre har den overvejende mediedækning drejet sig om færdigpakkede meninger af enten “Hurrah!” eller “Oh-rædsel!” typen.

  Men se så løjer: Så kommer Jacob og op af posen trækker han “Konstruktiv kritik”!

  Det er det der er brug for.
  Mere hvor det kom fra! :-)

  (En iøvrigt ret spændende ide, som faktisk fortjener sin helt egen konference, efter min mening).

 3. Af Enzo .

  -

  @ Mchangama, Selvom jeg altid bliver irreteret når Uffe Elleman’s rygklappere (f.eks. NKK) bruger spalteplads på hans blog på, at fedte for og skamrose vores forhenværende udenrigsminister, vil jeg gerne sige tak for nogle velskrevne indlæg omkring Durban 2. Fortalerene for konferencen har ikke taget til genmæle på et eneste af dine argumenter, -men du har også et let sag.
  I fortsættelse af dit indlæg kunne jeg ønske mig, at vi i Danmark startede en omfattende diskussion onkring racismen i Sudan/Darfur. Det er en skandale, at FN har ladt de sorte Sudanesere i stikken omend det ikke er overraskende. Danmark og resten af den frie verden bør ikke følge FN’s eksempel. Desværre tror jeg ikke det sker, da folk som Uffe Elleman ikke ønsker, at fornærme den muslimske verden, -og det er præcis hvad man gør når man forsøger at forhindre forsættelse af folkedrabet i Darfur. Det har vi tydelig set på OIC landenes trods-reaktion på arrestordren på Bashir.

 4. Af Flora Danica Møller

  -

  Som Machangama rigtigt peger på–ofrene glemmes.
  Det hele virker som en gang arabisk
  tæppevævning.Værdien er lig nul.

  Hvad med de dræbte i Dafur–hvad med de jøder som diskrimiernes i Europa ?
  Hvad med singaleserne som dræbes af tamilske tigre som 30 km over vandet har en kæmpestat Tamil-Nadu,men absolut vil tilegne sig dele af det nordlige Sri Lanka,det tidliger Ceylon.
  Hvorfor manipuleres verden til at tage parti for tamilske terrorister ?
  FN virker ikke efter hensigten.

 5. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jakobs indläg er helt rigtigt, og nödvendigt.

  Mon ikke begyndelsen skal göres, ved at opsige de dele af konventioner der begränser ytringsfriheden, og som Danmark har underskrevet?

  Derefter tage fat på de aktuelle menneskerets problemer, med konferencer, om Sudan, Zimbabwe, og hvad der eller kan stöves op world wide, for virkelig, at få gjort noget ved de aktuelle problemer, og ikke väre stötte for diktaturer der kränker alt hvad vi står for.

  Dette kan ikke göres med FN i dets nuvärende form!

  M.v.h.

 6. Af Karin Bennedsen

  -

  FN’s vigtigste opgaver ligger indenfor hovedområderne: Fred og sikkerhed, menneskerettigheder, udviklingsaktiviteter og humanitære indsatser.

  Med 192 meget forskellige medlemslande, er det klart, at eventuelle forandringer/forbedringer, f.eks. på menneskerettighedsområdet, foregår med små skridt i nogle af landene.

  Derfor er det vigtigt med konferencer som Durban I og II, hvor landenes repræsentanter mødes, forhandler og prøver at flytte synspunkter i den ønskede retning.

  I den sammenhæng vil der naturligvis være forskellige interesser, som landene forsøger at skaffe lydhør for, men det vigtige er, at man gennem dialog og forhandlinger når frem til et resultat, som man kan ‘enes’ om.

  Det er klart, at når slutdokumentet fra Durban II ikke er juridisk bindene for de medlemslande, der underskriver, så vil det ikke blive efterlevet af alle (det ville det sikkert heller ikke, selvom det var bindende), og det kan man så kritisere, men hvis der trods alt bliver flyttet nogle grænser hver gang man mødes og der måske skabes tilfælde af gensidig, mellemfolkelig forståelse, så må konferencen siges at have opfyldt et delmål.

  “Hvis FNs stater ikke bliver holdt op på de principper de hylder, via ”naming and shaming”, underminerer man FNs troværdighed.”

  Jeg er ikke sikker på, at Durban II var det rigtige forum til ‘naming and shaming’. Det synes jeg, at Ahmedinejads vulgære og svulstige angreb på Israel var et godt eksempel på. Boycot af konferencen og udvandring under talen er ganske vist manifestationer af ens holdning, men spørgsmålet er så bare, hvem der ‘vandt’ den kamp.

  Tilsvarende angreb på andre stater, der heller ikke overholder menneskerettighederne, ville sikkert have forårsaget andre udvandringer og protester, og slutresultatet ville ganske givet blive gensidig fornærmethed og vrede i stedet for den forholdsvis enighed, man trods alt opnåede.

 7. Af C. Hansen

  -

  Durban I og Durban II viser vel med rette hvad FN er idag – et problem og ikke et middel til en løsning.

  FN er blevet kuppet af en række korrupte diktaturer, som bruger det til at legitimere deres undertrykkende styrer. Desværre har vesten ikek været villige til at kæmpe for frihedsrettighederne, som man kunen have ønsket, og derfor må det forventes at den negative udvikling kun vil blive forværret i de kommende år.

 8. Af Hans Nielsen

  -

  @ Karin Bennedsen

  Hvad med ofrene?

  Hvis man ikke kan diskutere (“angribe” i din terminologi) krænkelser af det som konferencen handler om, hvad skal man så tale om på en sådan konference?

  Og med hensyn til hvem der vandt kampen er jeg sikker på, at “pro-ahmadinjad-medier” vil bruge hans tale til at italesætte den arabiske verden som et offer og Ahmadinejad som en “David”, der tør gå op imod den stygge vestlige verden. Dermed skyder de fokus væk fra egne problemer og det synes jeg grundlæggende gør dem utroværdige.

  Det er altid nemmere at pege på andres problemer frem for sine egne, og jeg er grundlæggende uenig i den meget udbredte virkelighedsforståelse i den arabiske verden af, at den er et offer for vesten.

  Fair nok at kritisere vestens handlinger over for sine egne borgere, men fej for en egen dør først og vær konkret i kritikken alt andet bliver til en utroværdig og ukonstruktiv gold moralisme.

 9. Af Karin Bennedsen

  -

  @Hans Nielsen

  Jeg ved ikke rigtig, hvad du forventer at få ud af en konference, der måske udelukkende kom til at handle om mudderkastning og angreb på de lande, der ikke overholder menneskerettighederne.

  Vi i Vesten bryder os da bestemt ikke om at blive udskreget som racistiske og skyldige i alverdens problemer, og på samme måde tror jeg, at andre lande og regioner har det, og det uanset hvor rigtigt eller retfærdigt, det kan synes.

  Det betyder selvfølgelig ikke, at ofrene for diktatoriske regimer ikke skal nævnes og deres forfølgere kritiseres. Jeg mener bare ikke, at Durban II er det rigtige forum at bruge til det formål.

  Ahmedinejad blev med god grund stærkt kritiseret fra den vestlige verden for at bruge konferencen som sin egen anti-Israelske platform.

  Den samme kritik ville vi også stå til, og med god grund, hvis vi gjorde det samme, f.eks. med stærk kritik af de islamiske lande, Kina, Nordkorea, Burma, Sri Lanka, Zimbabwe m.fl.

  Hvis man ønsker at nærme sig noget der minder om fælles forståelse af menneskerettighederne, her omkring racisme og diskrimination, tror jeg mere på dialog end gensidig mudderkastning.

 10. Af Steen Erik Blumensaat

  -

  Ifølge skribenten så tror han på syndflods mytehistorien, Noa og hans sønner. Syndfloden kommer, gør jer klar til arken.

 11. Af Hans Nielsen

  -

  @ Karin Bennedsen

  Jeg er ikke enig i, at den udelukkende kom til at handle om mudderkastning på de lande, der ikke overholder menneskerettighederne.

  Konferencens fokus bør være på hvordan stater behandler, herunder beskytter deres egne borgere. I stedet blev den benyttet af suspekte politikere til INTERNATIONAL mudderkastning og selvpromovering over for specifikke målgrupper.

  Derudover så synes jeg ikke, at vesten behøver at nærme sig Irans osv. forståelse af menneskerettighederne. Det bør være omvendt.

  Hvis de virkelig ønsker at vise, at de har en forståelse af menneskerettighederne, hvorfor indfører de ikke bare frie valg, kun pålæggelse af straf efter en retfærdig rettergang (domstole) osv.

  Jeg kan ikke se, hvad forhindrer dem i det?

  I Danmark er tonen i den offentlig debat til tider skarp. Alt efter sindelag kan man lide det eller ej. Selv har jeg ikke noget problem med tonen i den danske debat.

  For mig at se skal der vides mulige rammer for ytringsfriheden i den offentlige debat, og det må være op til den enkelt om vedkommende ønsker at deltage og bruge tid på at blande sig i debatten. Det betyder selvfølgelig at den enkelte skal have et privat rum, hvor vedkommende kan trække sig ud af debatten, hvis de ikke gider at deltage, fordi de f.eks. finder andre debatdeltagere utroværdige.

  Dette gælder selvsagt også på internationalt niveau herunder Durban II, hvor jeg finder Ahmadinejad, politikere fra Sudan og mange andre utroværdighed på menneskerettighedsområdet og derfor ser jeg ingen grund til at skulle diskutere menneskerettigheder med dem.

  Hvis de ønsker at lære om, hvordan vi har udformet grundlæggende rettigheder i Danmark og om hvorledes de virker i praksis, så hjælper jeg dem gerne. For efter min vurdering har vi i Danmark i grove træk en udemærket lovgivning der beskytter individets civile, politiske og sociale rettigheder mod diskrimination på f.eks. arbejdsmarkedet og når myndighederne udøver magt.

  Denne hjælp vil jeg dog ikke yde på en stor anlagt international konference, hvor adskillige af de deltagende staters troværdighed på menneskerettigheder er meget lille. Det gør konferencen utroværdig og sår tvivl om formålet for deltagelsen hos mange af staterne.

  Med deltagelse fra så mange utroværdige stater i en sådan konference, bliver det spild af tid og ressourcer, at Danmark deltager heri.

 12. Af Ib Snaphane

  -

  Karin Bennedsen,

  Du snakker/skriver udenom så snart du skal tage stilling!
  Du mudderksater mod alt og alle der har en anden holdning.
  Du er åleglat og uden demokratisk værdi.
  Du gør absolut null for andre mennesker end dem du er pot og pande med, eller er dit stemmekvæg.
  Du er socialdemokrat eller ?
  Du kan bare ikke give mennesker der er dine meningsmodstander det mindste smule ret.

  Har jeg ret? Hvis ikke, hvorfor ikke?

 13. Af Jesper Berg

  -

  “Jeg ved ikke rigtig, hvad du forventer at få ud af en konference, der måske udelukkende kom til at handle om mudderkastning og angreb på de lande, der ikke overholder menneskerettighederne.”

  Delvist enig. I den nuværende situation med et flertal af landene i FN som delvist støtter brud på menneskerettighederne er FN i hvert fald ikke det rette forum til dette. Naming and shaming egner sig bedst til at gå ud over et lille mindretal.

  Med mindre man kunne enes om et (nogenlunde) objektivt system til at bedømme menneskerettighedernes tilstand med i hvert enkelt land. Altså et system som det Freedom House anvender til at estimere friheden i Verden med:

  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=445

 14. Af Jens Hansen

  -

  FN er idag en del af problemet og ikke en del af løsningen. De demokratiske lande bør klart overveje at oprette et eget ‘Demokratiernes FN’. Det nuværende FN er totalt styret af diktatur-stater, og det betyder at FN idag kæmper mere for at bekæmpe frihedsrettighederne i de demokratiske lande, end at kæmpe for udbredelsen af disse rettigheder i diktatur-staterne.

 15. Af Vivi Andersen

  -

  Angående dette at de islamiske lande skulle nærme sig menneskerettighederne, jo tak, men det sker ikke i den udgave Vesten står for.

  Der er jo en årsag til at de arabisk-islamiske lande fik konstureret deres egne menneskerettigheder, benævnt som Cairo-erklæringen.

  Og årsagen hedder Sharia, altså islamiske regler og love.

  Islamiske menneskerettigheders rygrad er, præcist som de såkaldte islamiske demokratiers rygrad, Shariaen.

  Og der er Fanden til forskel på de vestlige demokratier og Universelle Menneskerettigheder og så de islamiske dittoere.

  Hvordan man kan snakke menneskerettigheder med de arabisk-islamiske lande på de forudsætninger forstår jeg egentlig ikke.

  For det er faktisk kampen om HVILKE der skal bestemme, der drejer sig om.

  Kampen, der ikke tales om men som ikke des mindre er i fuld sving er den om hvilken kultur, den Vestlige eller den Islamiske, der skal bestemme … også her i Vesten!

  De 2 kulturer har intet tilfælles, er reelt hinandens modsætninger.

  Jeg vil gøre hvad jeg kan for at medvirke til at den Islamiske kultur tvinges tilbage til hvor den kommer fra.

  Kan overhovedet ikke klare tanken om at mine børn, børnebørn og ders efterkommere kan risikere at skulle leve i et Eurabia fordi VI, vores generationer, IKKE udviste Rettidig Omhu og fik udført det nødvendige for at bevare vores vestlige kultur, menneskerettigheder og demokratier .

 16. Af Vivi Andersen

  -

  Jens Hansen 11:38

  Du har helt ret.

  Men der er intet nyt i dette at den arabisk-islamiske verden på bedste snyltervis skive for skive erobrer hvad andre har skabt.

  Hele den arabisk-islamiske historie, lige fra MOs dage og frem til nu er een lang beretning om hvordan dette foregår – og hvordan araberne, når de har taget hvad andre har, gør til deres.

  Om det drejer sig om landområder eller videnskab, eller nævn et tilfældet område, så har Islam gjort det til deres og efterfølgende beskrevet det som deres opfindelse osv..

  I den virkelig verden har Islam ikke præsteret nogen som helst selvstændig opfindelse osv..

  De har stået og står stadig på andre kulturers og befolkningers grundforskning, viden, opfindelser og arbejder.

  Dette kaldes også “Islam´s Dishonorable History”

  Men læse selv på
  http://www.6thcolumnagainstjihad.com/Commentary_P7.htm

 17. Af J Kristiansen

  -

  Racismen mod Palæstinenserne var da rimelig nærværende på konferencen. Men det har man selvfølgelig ikke ytringsfrihed til at tale om…

 18. Af Rasmus Jensen

  -

  @J Kristiansen

  Hvodan kan man vaere racistisk indstillet overfor palestinensere, naar de ikke udgoer en race?

 19. Af Jeroen A

  -

  Jacob Mchangama,
  Det siges at man skal være parat til at kæmpe for demokrati og frihedsrettigheder.
  Hvis dette er rigtigt, hvorfor så ikke også være parat til at kæmpe for disse på Durban II?

  Hvis man alternativt boykotter så har man jo indirekte givet demokratiet fingeren.
  Og indirekte har du også sagt at FN kan være lige meget.
  Vil du helst have at vi nedlægger FN?

  Jeg kan kun være enig i, at der er mange andre problemer end Palæstna. F.eks. den du nævner i Darfur.
  Men, Jakob, gør det at vi ikke skal løse konflikten i Palæstina?
  Efter min mening er konflikten i Palæstina en af de største motiverende faktorer bag islamisk terrorisme.
  Om ike andet kan du jo bare lytte til hvad landene siger. Så må det være tydeligt at det opfattes som et problem.
  Vesten har ingen direkte ansvar i Darfur?
  Men, Vesten har temmeligt direkte ansvar for Palæstina. Vi oprettede staten. Israel er en del af Vesten. Og Israel har i årtier givet en række FN-resolutioner fingeren.
  Altså er løsningen på den snak, at Vesten lægger massivt pres på Israel og får rydet op dernede med det samme.
  Der skal en tostatsløsning til og grænserne skal højst sandsynligt være præcis dem fra 1967.
  Der skal nedlægges en række ulovlige bosættelser.

  Jakob, velkommen til den nye verden, hvor du har indsigt i NGO’ernes rolle.
  Du kunne jo stort set skrive det samme forhold om samtlige store konferencer, der er blevet holdt de sidste 20 år.
  Dagsordenen på de bonede gulve er en anden end ude blandt græsrødderne.
  Det gælder miljø, klima, diskrimination, ligestilling, udviklingsbistand, uddannelse, etc. etc. etc.

  Set i en lidt mindre målestok gælder det også hjemme i lille Danmark.
  Græsrødderne stod på gaden og demonstrerede foran USA’s ambassade mod en invasion af Irak.
  Den danske regering lukkede øjnene for disse NGO’er og græsrødder, der burde have formuleret den officielle danske politik, Jakob.
  Så havde vi undgået at involvere os i løgnene om WMD, Abu Ghraib, Bagram, Waterboarding, tortur, olieindustrien, våbenindustrien og de hundredetusindevis af civile Irakere, der nu er døde.

  Demokrati er beskidt Jakob, det er rodet, kaotisk, forvirrende og provokerende.
  Men, det er bedre end både diktatur og designerpolitik.
  Derfor er det bare at kæmpe videre. Ikke med boykot.

 20. Af Jakob Schmidt

  -

  Terrorattentaterne den 11/9 2001 blev begået tre dage efter, at det ikke lykkes for OIC-landene at på stemplet staten Israel som racistisk på Durban I, der sluttede den 8/9 2001.

  Det faktum er sært nok blevet overset – især af de “venstreorienterede” sammensværgelsesteoretikere, der er overbevist om, at det var neokonservative jøder, der stod bag attentatet.

  De tror vel også, at Zions Vises Protokoller, som Hamas nævner i den paragraf i partiprogrammet, hvor Israel kræves udslettet, er den rene og pure sandhed …

  Den tidligere naziofficer Kurt Waldheim, der stod bag antisemitisk propaganda, der opfordre cicilister til at deltage i folkemordet på jøderne under Anden Verdenskrig, blev valgt til Genralsekretær i FN i 1972.

  Det var under Waldheims ledelse, at FN begyndte sin antisemitiske og proislamistiske kurs.

  “Much historical interest has centered around Waldheim’s role in Operation Kozara[8]. According to one post-war investigator, prisoners were routinely shot within only a few hundred yards of Waldheim’s office[9], and at the Jasenovac concentration camp. Waldheim later stated “that he did not know about the murder of civilians there.”[9]

  Waldheim’s name appears on the Wehrmacht’s “honor list” of those responsible for the militarily successful operation.”

  “According to Eli Rosenbaum, in 1944, Waldheim reviewed and approved a packet of anti-Semitic propaganda leaflets to be dropped behind Russian lines, one of which ended, “enough of the Jewish war, kill the Jews, come over.”[11]”

  “In 1972 Waldheim refused to condemn a letter sent to him by Idi Amin which applauded the massacre of the Israeli Olympic athletes in Munich and said Germany was the most appropriate locale for this because it was where Hitler burned more than six million Jews.

  “It happened because Hitler and all of the German people knew that the Israelis are not a people who work for humanity and because of that they burned them alive and killed them with gas on the soil of Germany.” [13]

  In November 1975 the United Nations General Assembly, under his guidance adopted Resolution 3379 which asserted Zionism to be a form of racism (the General Assembly rescinded this resolution in December 1991 with Resolution 46/86). In a 1976 security council debate he described the Israeli rescue of hijacked airline passengers at Entebbe, Uganda as “a serious violation of the national sovereignty of a United Nations member state. ”

  Waldheim ville altså ikke fordømme en hyldest til Holocaust …

  Det var altså, som skrevet, under naziofficeren Kurt Waldheims ledelse, at FN begyndte sin antisemitiske og proislamistiske kurs.

 21. Af Jakob Schmidt

  -

  Waldheim fordømte i øvrigt også at israelske agenter befriede de jødiske gidsler, som socialistisk og ilsmaistiske terrorister trmed at dræbe.

  Han mente at befrielsen var en overtrædelse af folkeretten …

 22. Af Jeroen A

  -

  Jakob Schmidt
  24. april 2009 kl. 10:14

  Jeg håber virkelig ikke at der kommer til at ske et nyt stort angreb på den vestlige verden 3 dage efter Durban II.
  Jeg håber at det er et tilfældigt sammenfald af datoer. Og medmindre noget direkte forbinder de to begivenheder så vil jeg tillade mig at betragte det som en tilfældighed.
  Så vidt jeg ved forsøgte Osama BL flere gange at fremskynde angrebene og de var altså ikke forbundet til nogen specifik dato.

  Hvad angår Kurt Waldheim så kan jeg kun beklage at en sådan type nogensinde fik forfæste i FN. Men derfra og så til at påstå at der er en decideret antizionistisk og proislamistisk kurs der er dog trods alt et stykke.
  Jakob Schmidt, hvad bygger du disse antagelser på?

  Jakob Schmidt: Så vidt jeg husker er du en rimelig seriøs debattør.
  Du vil muligvis klassificere sådan en som mig som “venstreorienteret”.
  Ingen tvivl om at jeg i en eller anden grad har en sådan fortid. Men, jeg er blevet ældre og jeg har flyttet på mig med hensyn til mange holdninger.
  Jeg kan dog ikke helt forlige mig med din beskrivelse af FN.
  For mig er der stadig lidt tilbage af FN’s glorie. Men, jeg indrømmer at den slides.
  Vil det være en fordel at oprette et nyt demokratiernes FN som nogen debattører hævder?
  Og hvordan bibeholder vi i så fald en dialog med den muslimske verden?

 23. Af Flora Danica Møller

  -

  Jacob Mchangama..beklager forkert stavning
  tidligere af efternavn.

 24. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg kan ikke se at denne verdens demokratier, har nogen särlig vigtig grund til, eller interesse i, at opretholde nogen som helst dialog, med den muslimske verdenen!

  Tvärt imod önsker jeg, at vi giver den muslimske verden ultimatummer, hvor vi gör krystal klart for dem, hvad vi tolererer, med hensyn til deres antidemokratiske religionsudövelse, og i det hele taget, hvor meget religiöst skaberi, vi akceptere fra deres side!

  Samtidig bör der i Europa arbejdes intens på afvikling, (hjemsendelse), af den del af muslimer som vi fejlagtig har fået til Europa, hvor de ikke hörer hjemme, og er fejl placeret, både til skade for dem selv, som til skade for Europärer!

  Det er dette fremtiden bör dreje sig om!

  M.v.h.

Kommentarer er lukket.