Muhammed-krisens uendelige efterdønninger

Af Jacob Mchangama, Justitia 172

En række danske aviser har modtaget en skrivelse fra en saudiarabisk advokat, der truer med retsskridt med mindre aviserne bl.a. undskylder for at have bragt Jyllands-Postens Mohammed-tegninger.  Heldigvis har ingen danske redaktører rystet på hånden og skrivelsen er uden større postyr blevet afvist. I en kommentar til sagen skriver Politikens Anders Jerichow bl.a. følgende:

 Striden om tegningerne står ikke længere mellem muslimske stater og – hverken – de danske tegnere, de danske aviser eller den danske stat. Ingen muslimske regeringer går op i denne sag længere…. Tegningesagen er i praksis bilagt i muslimske lande. Det er ikke noget, man snakker om, ikke noget, der udløser heftige demonstrationer eller nogen voksende boykot mod Danmark og danskere. Det er heller ikke noget, som de lokale aviser tager specielt alvorligt.

Det er givetvis rigtigt, at Muhammedtegningerne ikke har den samme ophidsende effekt på de masser, der brændte ambassader af i 2006. Men der er desværre ikke meget, der tyder på, at tegningesagen er bilagt i de muslimske lande. Det er FNs ”Ad-hoc Committee on the elaboration of Complimentary Standards” et godt eksempel på.

Denne komité er nedsat af FNs Menneskerettighedsråd og ledes af Algeriets ambassadør i Geneve. Komitéen har til formål at udarbejde såkaldte ”komplementære standarder” til FNs Racekonvention i form af en ny konvention eller en tillægsprotokol. Fra starten har det været klart, at Menneskerettighedsrådets flertals virkelige ærinde er at religion og religiøse følelser, der ikke er direkte beskyttet af racekonventionen skal falde ind under racismebegrebet. Samtlige vestlige lande – samt Japan og Sydkorea – stemte da også i mod beslutningen om at oprette komiteen. Komitéen er bl.a. nævnt i slutdokumentet fra Durban II konferencen, hvilket er et godt eksempel på, at dette slutdokument ikke begravede spørgsmålet om religionskrænkelse på FN-niveau.

Komiteens næste samling er i oktober 2009. Til brug for denne samling har en række FN-stater i løbet af dette forår fremsendt deres kommentarer til komiteen. Og det gøres meget tydeligt, at en række muslimske lande bestemt ikke anser Muhammedtegningerne for et overstået kapitel.

Irans bemærkninger indleder med at harcelere mod den stigende intolerance mod muslimer og fornærmelser og ”ideologisk vold” mod islam. Iran opfatter det manglende (danske) forbud mod genoptrykningen af Muhammedtegningerne og ligegyldighed overfor en ophidsende dokumentarfilm imod Koranen (Fitna af Geert Wilders) som udtryk for en hyklerisk tilgang til FNs principper.  Iran henviser også til den tidligere FN ekspert Doudou Diennes rapport, hvor denne fastslår, at Muhammed-tegningerne er et tegn på den stigende islamofobi i Vesten. Irans mål med Komiteen er, at eksempelvis blasfemiske karikaturer, film og medier og forsætlige fornærmelser af religion skal forbydes.

Pakistan har på vegne af de islamiske lande i OIC også fremsat en række bemærkninger, hvor et af de vigtigste temaer er ”religionskrænkelse”. Pakistan og OIC ønsker således, at en lang række forhold såsom krænkelse af religiøse personligheder, hellige bøger, skrifter og symboler indgår i Komiteens arbejde med at udarbejde nye standarder for racismebegrebet.

Til Danmarks ros skal det nævnes, at den danske delegation fremsatte et særskilt indlæg, hvor det klart anføres, at ”komplementære standarder, der på nogen måde underminerer eller griber ind i religions- og trosfrihed, ytringsfrihed i alle dets former eller andre fundamentale menneskerettigheder….er uacceptable”.  Det danske indlæg var nødvendigt fordi EU landenes samlede indlæg – fremsat af Tjekkiet – var tandløst og ikke specifikt imødegik kravet om udvanding af ytringsfriheden.  

Disse eksempler viser tydeligt, at Muhammed-krisen ikke er glemt og, at en række muslimske lande stadig er opsat på at få indskrænket ytringsfriheden når det kommer til religion (læs: islam). Derfor er det også vigtigt, at danske medier per instinkt afviser kravene fra den saudiske advokat og ikke lader sig skræmme. Men nok så vigtigt er det også ikke at lade (forståelig) Muhammed-træthed sænke paraderne. For selvom ytringsfrihedens fjender muligvis har hvilet sig i ringhjørnet, er de klar til at gå endnu flere opslidende runder, der skal udfordre og teste forsvarerne af ytringsfrihedens kampvilje.

172 kommentarer RSS

 1. Af Gert Nielsen

  -

  Hej Mads,

  Tak for dit indlag.

  Ja, der er mange aspekter i det.
  jeg var i Vietnam da tegninger kom op til debat ude iverden, og pludselig havde bekendte der ringe til mig fra Malaysia for at horer hvad det var aviser i Danmark havde gang i.!!!

  Da vi nu er tilbage i Malaysia, og det kommer op ad og til, naar folk finder ud af jeg er fra Danmark, saa trakker de fleste blot paa smilebaandet og udtrykker sin forbloffels over danskere kan vare saa udvidende, og ikke vil udvise den mindste respekt for andre folkeslag, og deres trosretning.!!!

  Men blot skarer alle over en kam, og udraaber dem til terroister, eller sympatisere med terroister.

  At hverken JP eller de bosatte udlandinge i Danmark der rejste til mellemosten, for at halde bezin paa et mindre baal tandt af uvidenhed hos JP i Aarhus, og begge parter ikke endnu har faaet sin straf efter den danske grundlovs paragraffer er ubegribeligt.

  Desvarre saa har sag blot for til at danske tiltag for at indforer demokratiske principper, rundt omkring i verden, hvor der mange steder er haardt brug for det, er bombet arevis tilbage med nogle faa simple pennestroj.

  Det er da saa udemokratisk som det kan blive, naar de lande i OIC der mener sig forettet og tager sag op i FN, blot bliver haanet igen.
  Blot fordi man tilader sig den frihed at protestere, uden at brande bygninger af, fremfore sig med voldelige demonstrationer, eller, eller bruge et beskidt og sjofelt sprog i sin protest.

  Skal demokrati i 2009 iflg. dansk standard foregaa paa bunden af en rendesten, blot fordi vi har trykkefrihed og ytringsfrihed???

  Vi har da vidst selv plads til at gore det bedre, har vi ikke ???

  Med venlig hilsen

  Gert Nielsen
  Malaysia

 2. Af dan mark

  -

  Gert ….mener du at det af forfølge og gasse 6 millioner jøder er det samme som at tegne nogle foragtelige tegninger ?

  Mener du og dine værter at muslimer bliver forfulgt i DK fordi der er kritik af muslimske kotymer og en dyb foragt generelt for sharia og kønsdiskriminationen i islam blandt danskere i al almindelighed. ?
  Eller hvad mener du/i med forfulgt..sådan at jeg kan se og forstå hvordan i kan sammenligne det med en den biologisk racemæssige nazistiske extermination af mennesker der muligvis var ateister,kristne eller muslimer men født af jødiske forældre.
  Hvad fanden bilder du dig egetnlig ind…har du ingen proportionssans eller har du været dhimmie for længe i et lande der pisker unge kvinder for at drikke en øl på et diskotek ?
  Mener du det er forkert at kritisere noget man anser for at være skadeligt, særligt når man endda forholder sig helt koncist til det man ikke bryder sig om. For en ateist; at man ikke har nogele rettigheder i sharia loven eller andet…det er da efter en muslims egen definition racisme. eller kan du forklare mig det på en taqyiia måde, så det bare handler kærlighed og respekt for mig totalt ikke gudstroende person at jeg ikke er lige med en muslim i et religiøst retsligt opgør.
  Jeg kan ikke se den forfølgelse du taler om nogen steder i dk. Slet ikke en der fører til industriel effektiviseret aflivning og afskaffelse døde jødelig børn som voksne. Eller medicinske eksperimenter…lampeskærme med tatovveringer lavet af jødehud.
  Er det den slags forfølgelse du mener der finder sted, eller er på vej her i DK….?
  Alle de muslimer og nyttige idioter der bruger den sammeligning at muslimer er de nye jøder…..bræk…de er afkyvækkende racister og jødehadere…iøvrigt tænk lidt over hvor mange hinduer islam har på samvittigheden +80 millioner stykker…..imponerende af nogen der vil overtage jødernes medlidenhed og medfølelse..
  Muslimer bør kunne acceptere at blive udsat for samme behandling og status som ikke troende bliver det ifølge sharia,koranen,haditherne osv. Eller ville du og dine muhammedanervenner finde det racistisk at blive behandlet sådan….? eller kalde dem forfulgte fordi nogen gjorde mod dem som de tydeligt ønsker og udtrykker de vil mod andre ikke enstroende individer.
  Det komiske……..det gør vi jo heller ikke vi har jo tegnet en million jesustegninger siden 60érne uden nogen afbrændinger og hadekampagner….jjthorsens liggende nøgne jesus med stiv pik på allerød st. som eks….
  Islam må forstå at vi ikke behandler dem anderledes end vi behandler tosser fra pinsebevægelse indre mission eller andet…
  religionsfrihed er også retten til at blive fri for eller kæmpe for at fravende naivie sjæle fra det religiøse bedrag incl islam….islam missionerer jo efter andre troende og ikke troende…hvad er problemet med at ateister gør det samme ved at påpege fejlene og selvmodsigelserne i islam og kristendom mm. ?

 3. Af peter kocsis

  -

  Jacob Schmidt

  “Jeg skriver ikke, at Westergaards bombetegning viser, at alle muslimer er terrorister, men at tegningen konstaterer det faktum, at islamistiske terrorister, anser Muhammed for deres chefideolog, og at de – i modsætning til moderate muslimer – opfatter selvmordsterror som en måde at forsvare og udbrede islam”

  Du har lige foretaget det, man billedanalyse- fagsproget kalder en ” vild tolkning.”
  Dette betyder at man ikke holder sig til et billedes til ethvert tid givne indhold,,men digter subjektivt og udokumenterbart hjernespind ind i billedet.

  Billedet har 3 kun betydningnsbærende elementer:

  1) en ond og agressivt udseende profet.
  2) bomben.
  3) den islamiske trosbekendelse.

  Det er det hele, der findes ikke mere.

  Jeg ser ikke skyggen af en eneste ” islamistisk terrorist”på billedet, gør du?
  Og heller ikke nogensomhelst angivelse af at billedets indebyrd er,hvad disse terrorister mener eller ikke mener.
  Skulle tegneren have illustreret det, du siger,ville det have krævet, at han havde fremstillet en tegning med f.eks. en terrorist, der i en TANKEBOBLE forestillede sig profeten velsigne hans bombe.
  hermed havde vi både fået blevet klare over, at kritikken gjaldt terroristen, og at profetens rolle i terroren udelukkende var baseret på teroristens private, subjektive misbrug af islam.

  men jeg vil opfodre dig til at konstruere et kontraeksempel.

  Lad os forestille os at Westergård selv var overbevist om at profeten var en terrorist, og han ville lave en tegning af ham som sådan.
  Altså ikke længere en tegning af sådan som nogle terrorister ser ham, men som tegneren selv så ham.
  Prøv nu at forestille denne nye tegning, og se
  hvilke tilføjelser til den eksisterende tegning de skulle til for at give den det nye mening.
  Hvilke forskelle ville være i forhold til den aktuelle?

 4. Af dan mark

  -

  jeg oplever vel at shariaen er mere stødende end de tegneinger burde være for en muslim….det er en muslim sikkert ikke enig med mig i…….hvorfor skal jeg bøje mig og være “submissiv” i forhold til islam og ikke omvendt…mit demokrati og ovebevisnig spottes og karikeres i islamiske lande…hvorfor er min “sårethed” og krænkelse ikke så betyedelig som en muslims i en muslims øjne…hvordan er det at de redegør for forskelsbehandlingen ….. jeg vil ikke foregive respekt og ydmyghed ved at forfalde til at føje deres dogmer og tabuer..
  Jeg vil ikke have et samfund og verden der bliver mere islamisk……det kømper jeg for at slippe for som andre fritænkre gjorde da de befriede os fra katolicismen

 5. Af dan mark

  -

  kocsis…ved læsning af koranen er det da tydeligt at muhammed efter nutidige standarder var krimiinel og endda måske terroristisk i sin krigførelse og ovefald på karavaner……jøderne i medina historien viser jo hvad muhammed ville have sine tilhængere til at gøre ved dem der spottede ham og islam…….drøbe dem….kort og godt….er det ikke terror eller kriminelt….er det forkert at nævne noget muhammed selv nævner i sine erindringer eller tage det for pålydende…?
  Hvorfor er det så langt ude at opgradere hans sabel lidt…hvad er hånen i det…han var jo våbenfør selv…….eller hvad kocsis…var han ikke en krigens og erobringens mand……må hans selverklærede fjender så i et demokrati finde sig i at de ikke må hudflette koranen og islam uden det er at forfølge dem…det er jo ikke løgn det jeg nævner…..slå selv efter i koranen…..
  muhammed var en voldelig mand og derfro har alle ret til at kritisere ham hvis de har lyst uanset hvad hans tilhængere syntes om hans mord og lignende….for ikkemuslimer er der jió intet helligt i de gerninger og jeg kan ikke se det rimelige i at jeg hopper med på islam bedrag og citatfuskeri…og underkaster mig deres veneration for en mand jeg finder den dybeste og inderligste afsky for…

 6. Af peter kocsis

  -

  Niels O

  Også tak for dit svar!

  “Du ser “en aldeles ond, agressiv og usympatisk person,som jeg nødigt ville møde på en øde mørk gade”.
  Det er personligt første gang, at jeg hører en sådan udlægning. Sådan har jeg ikke selv set tegningen. Men det er jo de øjne, der ser.”

  Jeg vil bede dig om at sammenligne profetens fjæs på tegningen med andre tegninger, der forestiller store religiøse personligheder eller helgener, så tror jeg du straks ville kunne se forskellen mellem en positiv og en negativ skildring af en person.Hellige personer skildres normalt som uendeligt smukke overjordiske,harmoniske , blide, bløde væsener, mener du virkeligt at du kan genfinde noget af dette i tegningen?

  “Men ærlig talt, de to indsigelser kan da ikke have nogen afgørende betydning for “fornæmelsen”. Skulle du have ret i, at satiretegningen, der var stilet til et dansk publikum, har en mindre faktuel fejl, så kan resten af verden da ikke bruge det som et validt argument for sin fornæmelse.”

  jeg har aldrig påstået, at den lille fejl med turbanen har nogetsomhelst at gøre med retten til at blive fornærmet, men kun pointeret at fejlen udelukkende illustrerer tegnerens uvidenhed om det opgave han har sat sig for at løse.
  Til gengæld er den ondskabsfulde udseende absolut med til at give tegningen dets modbydelige karakter af hadefuld hetz.

  “Udtrykket har sin oprindelse i Adam Oehlenschlägers (1779-1850) skuespil “Aladdin” (1805). Den rige købmand kaster appelsiner ud til de legende børn, en af dem falder i Aladdins turban, dvs. hans hovedbeklædning.

  Det subtile ved tegningen er vel, at det kritiseres, at muslimerne har ladet terrorister verden over misbruge profeten med deres ugerninger.”

  nu betyder udtrykket der “falder en appelsin i ens turban ” jo at man er heldig, og dette betragtes normalt en positiv ting.
  Så med mindre tegneren påstår at profeten (eller Islam) er heldig , når han bliver misbrugt af islamisterne kan jeg ikke se hvad meningen skulle være med metaforen…

  “Jeg ville da hellere høre din kommentar til resten af min udlægnig af tegningen. F.eks. hvorfor tror DU, at bomben ligger i turbanen – og ikke f.eks. under ham?”

  Fordi hvis den lå under ham, ville han selv være truet af den ( og så ville det passe med din kristne bilede)medens han selv har den gemt i turbanen ” bag øret” viser, at det er en organisk del af hans tanke, ham selv og ergo noget TRUENDE.

  “Der kan laves en tilnærmeligvis sammenligning med en fiktiv symbolsk satiretegning fra 1200-tallet, hvor en korsridder – forblændet af sin egen mission – i fuld mundering og i kamp ikker ser, at han faktisk kommer til at dræbe Jesus Kristus ved samme lejlighed.”

  men her har du indirekte givet mig ret i min kritik af tegningen , som jeg overfor ( 4. september 2009 kl. 15:00) har givet.

  jeg skrev:

  “Jeg ser ikke skyggen af en eneste ” islamistisk terrorist”på billedet, gør du?
  Og heller ikke nogensomhelst angivelse af at billedets indebyrd er,hvad disse terrorister mener eller ikke mener.
  Skulle tegneren have illustreret det, du siger,ville det have krævet, at han havde fremstillet en tegning med f.eks. en terrorist, der i en TANKEBOBLE forestillede sig profeten velsigne hans bombe.
  hermed havde vi både fået blevet klare over, at kritikken gjaldt terroristen, og at profetens rolle i terroren udelukkende var baseret på teroristens private, subjektive misbrug af islam.”

  som du selv skriver det , kræver dit billede af den kristen terrorist,for at blive forståelig,også at der findes en ekstra person, nemlig korsridderen, der ødelægger Kristus, ligesom jeg hævder at profet- billedet kræver en ekstra person , nemlig en islamist, for at give betydningen en kritik af islamisme.

  Du ville aldrig kunne fremstille betydningen “kristne ødelægger jesu tro” ved udelukkende at fremstille Jesus, og dette gælder mutatis mutandis også selvfølgelig også for profettegningen.

 7. Af peter kocsis

  -

  dan mark

  “kocsis…ved læsning af koranen er det da tydeligt at muhammed efter nutidige standarder var krimiinel og endda måske terroristisk i sin krigførelse og ovefald på karavaner……jøderne i medina historien viser jo hvad muhammed ville have sine tilhængere til at gøre ved dem der spottede ham og islam…….drøbe dem….kort og godt….er det ikke terror eller kriminelt….er det forkert at nævne noget muhammed selv nævner i sine erindringer eller tage det for pålydende…?”

  Men du skriver selv ” nutidige standarter.”

  Man kan selvfølgelig ikke bedømme fortidige begivenheder efter nutidige standarter,for så ville der ikke være en eneste tidligere regent eller konge nogle steder overhovedet i verdenshistorien hverken i Danmark eller andetsteds der ville slippe for betegnelsen kriminel eller terrorist, og profetens krigsmæssige indsats ville fortone sig i det latterligt betydningsløse, i virkeligheden nogle fuldstændigt ligegyldige stridigheder og træfninger mellem nogle ørkenflækker, med allerhøjst en håndfuld døde på begge sider…

  “Hvorfor er det så langt ude at opgradere hans sabel lidt…hvad er hånen i det…han var jo våbenfør selv…….eller hvad kocsis…var han ikke en krigens og erobringens mand…”

  Hvis han var blevet tegnet med en sabel var der ingen der havde sagt et kuk- det er netop i “opgraderingen” at løgnen ligger.

  “…og underkaster mig deres veneration for en mand jeg finder den dybeste og inderligste afsky for…”

  Afskyr du så også hele den danske kongerække indtil 1848, som alle hver for sig måske med undtagelse af Frode Fredegod har begået både langt værre og langt mere aktuelle ” kriminelle og terrorhandlinger” end profeten?

 8. Af Mads N

  -

  @Peter Kocsis: “Du har lige foretaget det, man billedanalyse- fagsproget kalder en ” vild tolkning.”

  Det kan også være, at Jacob Schmidt har hørt Kurt Westergaards egen forklaring af tegningen, som faktisk er, som Jacob beskriver. Så er vi ikke længere ude i vild tolkning, men må tage tegnerens ord for gode vare. Hvis ikke vi gør det, er vi netop ude i vild tolkning…

 9. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der er ingen islamistisk selvmordsbomber på billedet, men der er en af de bomber, som muslimske selvmordsterrorister benytter sig af.

  Tegningens budskab er, at islamistiske selvmordsbombere mener, at de udfører Allahs vilje, når de sprænger sig selv og tilfældige civilister i luften, og at det er helt i overensstemmelse med Muhammeds opfattelse af jihad. Og det er jo desværre sandt …

 10. Af peter kocsis

  -

  Mads N

  “Det kan også være, at Jacob Schmidt har hørt Kurt Westergaards egen forklaring af tegningen, som faktisk er, som Jacob beskriver. Så er vi ikke længere ude i vild tolkning, men må tage tegnerens ord for gode vare. Hvis ikke vi gør det, er vi netop ude i vild tolkning…”

  Netop ikke, sagen er den, at tegneren Westergård ikke har lykkedes at give udtryk for sine intentioner i tegningen,noget der ofte forekommer hos kunstnere, og disses egne forklaringer på værkerne er ofte helt misvisende eller også skyldes de en efterrationalisering.
  hvis Westergård entydigt hade ment,at billedet kun skulle kritisere nogle islamiske terrorister, hvorfor forankrede han ikke sin mening i en ledsagende TEKST, hvad der ofte er tilfældet for vittighedstegninger?så havde da der ikke været noget at misforstå?
  Nu må Westwegård hævde, ,at alle de millioner af muslimer, der føler sig krænkede, alle som en MISFORSTÅR ham,hvad der yderligere forøger svineriet, for det førstre krænker han milioner, og bagefter får de at vide at de er så dumme at de ikke engang er klar over ,at det IKKE er en krænkelse.

 11. Af peter kocsis

  -

  Jakob Rasmussen

  “Der er ingen islamistisk selvmordsbomber på billedet, men der er en af de bomber, som muslimske selvmordsterrorister benytter sig af.”

  Nej netop ikke ,de islamiske selvmordere benytter sig ikke af den slags bomber overhovedet, sagen er den at sådanne runde bomber med lunte som tegneren har afbildet, er kendt som stammernde fra illustrationer forestillende ANARKISTER der kan føres helt tilbage fra før århundredeskiftet.

  Det er intet hentydning overhovedet i bombens form til moderne islamistiske selvmordere, så skule profeten være iført en bombevest.

  Tværtimod er bomben er symbolsk opdatering af profetens sværd,og bombens form er en kendt symbol på terrorisme i almindelighed,og betydningen af tegningen bliver følgelig, at enten var profeten selv terrorist, eller også
  er Islam som sådan en terrorreligion, hvilket trosbekendelsen antyder.

  “Tegningens budskab er, at islamistiske selvmordsbombere mener, at de udfører Allahs vilje, når de sprænger sig selv og tilfældige civilister i luften, og at det er helt i overensstemmelse med Muhammeds opfattelse af jihad. Og det er jo desværre sandt”

  Hvis du mener at det er sandt, at Profeten opfatter jihad som terror, og ergo er en terrorist,hvorfor mener du så at en tegning der forestiller ham som netop denne terrorist absolut ikke skal forstås som et billede af ham som terrorist.men udelukkende afbildende nogen andre terrorister man ikke engang kan se på billedet?

  men jeg vil opfodre dig til at konstruere et kontraeksempel.

  Lad os forestille os at Westergård selv var overbevist om at profeten var en terrorist, og han ville lave en tegning af ham som sådan.
  Altså ikke længere en tegning af sådan som nogle terrorister ser ham, men som tegneren selv så ham.
  Prøv nu at forestille denne nye tegning, og se
  hvilke tilføjelser til den eksisterende tegning de skulle til for at give den det nye mening.
  Hvilke forskelle ville være i forhold til den aktuelle?

 12. Af dan mark

  -

  kocsis

  Sjovt du tager almindelige dødelige danske konger uden betydning for nogen….kan du ikke se der er forskel på en ligegyldig regent på et tidspunkt i historien…kontra en postuelret såkaldt profet (profant)der ikke må afbildes af frygt “for idolatry” ha haha…….jeg har aldrig oplevet et menneske der dyrkes som en gud på samme måde som muhammed……….
  Det er som ham malyen der mener at muslimer ligeså hårdt som jøderne…har i ingen proportionsans…….HAHA…..Om det er en bombe eelr sabel er måske ikke ligegyldigt for en muslim, men for en af dem muahammed ville forfølgw og dræbe for at være gudløs er det ligemeget om det var en bombe eller en sabel der dræbte mig…det samme kan de millioner der er døde som islams ofre gennem historien….masser af afrikanere, europæer, og andet…….for os er han da terrorist og så rager muslimers syn på ham os ikke en skid…..
  Er muhammed ikke lige præcis det “perfekte” menneske som alle bør efterlige peter ? er der nogen der mener at tidligere konger er perfekte…nej det gør ingen…netop der i ligger det perverse ved i slam,…..De idoliserer en der efter vor tids standard er et ækelt menneske og kriminel helt igennem…de tilbeder ham og brænder ambassader i hans navn………brandbomnbe eller krudtbombe…..hvad er forskellen kocsis….. det er jo kernen der tæller ….ISLAMS ointolerance og racisme overfor anderledes troende…det er DET DER ER ISLAMS og OMVERDENS PROBLEM……..Islam skulle holde kæft om andre troende og ikke prøve at hverve nye troende …VED MINDRE de accepterer de samme spilleregler for alle andre troende eller ikke troende…..lige ret for alle…basta…
  Vil nogen kommentere min kritik af sammeligningen mellem jøder og muhammeddanere, mener i stadig at muhammeddanere lider som jøderne i hitlers lejre……

 13. Af Mads N

  -

  @Peter Kocsis: Du er ude i vild analyse – både om tegningen og tegnerens intentioner. Der er ingen, der nogensinde har sagt, at tegneren har så dybsindige tanker, at de går tilbage til attenhundredeoggrønhvidkål. Der er ingen, der påstår, at han er en stor kunstner. Det kan lige så godt være, at den slags runde bomber er valgt, fordi de er lidt mere Anders And-agtige i det, netop for at illustrere satiren. Han tilkendegav iøvrigt sine intensioner med tegningen kort tid efter, at tegningerne blev bragt og inden, at hans navn var offentligt kendt.

  Handler det, når sandheden skal frem, ikke bare en lille smule om, at du har taget den beslutning om, at tegneren, tegningen og JP er hadsk og racistisk uanset, hvad de måtte bringe?

 14. Af Axel Hammershmidt

  -

  T. Petersen, 4. september 2009 kl. 06:54

  Rigsadvokaten har ellers “regnet” grundigt på det. Du kan læse hans afgørelse her:

  http://www.rigsadvokaten.dk/Default.aspx?id=176&recordid176=887

  Især bilag 1, en gennemgang af relevante retsregler mv.

  Link til Bilag 2 er desværre dødt.

 15. Af Niels O

  -

  @peter kocsis

  4. september 2009 kl. 15:36

  Nå, jeg ser, at jeg ikke er den eneste, som du er dialog med. Uha da da…

  Desværre har jeg ikke tid til et langt svar nu, men vender “frygteligt” tilbage. So watch this space…

  Ind til da vil jeg foreslå, at du googler på ordene “bombe i turban” og “appelsin”. Så vil du se, at jeg ikke er den eneste, der fremhæver brugen af det danske idiom i forbindelse med tegningen.

 16. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Jeg fandt min egen kopi af Bilag 2 som jeg hentede dengang siden kom op.

  Det starter:

  ‘Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og profeten Muhammed (eller Muhammad) i det omfang, det har betydning for vurderingen af Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt”, der blev offentliggjort i avisen den 30. september 2005.’

  Og det slutter:

  ‘Det må herefter konkluderes, at der i islam ifølge hadith formelt gælder et forbud mod afbildning af profeten Muhammed. Billedforbudet efterleves dog ikke konsekvent af alle muslimer, og der forekommer således billeder af Muhammed både i ældre tid og nutiden, der dog fremstiller profeten med respekt og i en række tilfælde uden ansigtstræk.’

  Der er så vidt jeg kan se ikke noget kontroversielt i det der står i bilaget.

 17. Af S.E. Hendriksen

  -

  Moské drejer det sig slet ikke om Muhammed-tegningerne….kan dagsordenen være en helt anden?

  Jeg tænker her på de 30 dages betænkningstid, urimelig lang tid, men så går tiden, og så er der kun 60 dage til COP 15 klimatopmødet i København.

  Stort set hele den Muslimske verden tilhører G77 landene (130 lande, herunder Kina og Indien). http://g77.org/doc/members.html

  De olieproducerende muslimske lande vil i lighed med den Afrikanske Union (AU) have kompensation for mistede indtægter fra oliesalget. AU har krævet 350 mia. dollars om året for at underskrive. FN generalsekretæren er blevet økonomisk sneblind under sit nuværende besøg i Arktis og kræver 600 mia dollars til de fattige lande om året.

  FN, IPCC og Danmark kan ikke sidde en sådan påstand om religiøs krænkelse overhørig på et klimatopmøde der handler om verdens fremtid.

  Eller kan de ?

 18. Af peter kocsis

  -

  Mads n

  @”Peter Kocsis: Du er ude i vild analyse – både om tegningen og tegnerens intentioner. ”

  “Handler det, når sandheden skal frem, ikke bare en lille smule om, at du har taget den beslutning om, at tegneren, tegningen og JP er hadsk og racistisk uanset, hvad de måtte bringe?”

  .Du afviser mig med abstrakte almene påstande uden at gå ind på en eneste af mine fuldstændigt konkrete analyser af
  tegningen.

  Endvidere begynder du nu på mangel af passende modargumenter at psykologisere mine mine mulige bevæggrunde.

  Sagen er den, at når man bringer en almen symbol i en tegning kan den ikke partikularises ved at tilføje tegningen et ligeså alment attribut.
  Symbolet vedbliver at være ligeså totaliserende.

  Men derfor vil jeg vil opfodre dig til at konstruere et kontraeksempel, (denne opgave har jeg også stillet Scmidt, men han besvarer det ikke ,af gode grunde.)

  hvad med dig?

  Lad os forestille os at Westergård selv var overbevist om at profeten var en terrorist, og han ville lave en tegning af ham som sådan.
  Altså ikke længere en tegning af sådan som nogle terrorister ser ham, men som tegneren selv så ham.
  Prøv nu at forestille denne nye tegning, og se
  hvilke tilføjelser til den eksisterende tegning de skulle til for at give den det nye mening.
  Hvilke forskelle ville være i forhold til den aktuelle?

 19. Af peter kocsis

  -

  “det samme kan de millioner der er døde som islams ofre gennem historien….masser af afrikanere, europæer, og andet…….for os er han da terrorist og så rager muslimers syn på ham os ikke en skid…..”

  må jeg lige bemærke at det er de kristne der har startet 2 verdenskrige med mindst 100 milloner døde, mern det synes du åbenbart er helt i orden…

  Sjovt du tager almindelige dødelige danske konger uden betydning for nogen….kan du ikke se der er forskel på en ligegyldig regent på et tidspunkt i historien…kontra en postuelret såkaldt profet (profant)der ikke må afbildes af frygt “for idolatry” ha haha…

  Disse dødelige konger har faktisk været med til at forme Danmarks historie og har haft hver især langt større virkning end Profeten nogensinde vil få i Danmark…

  “.Islam skulle holde kæft om andre troende og ikke prøve at hverve nye troende ”

  islam prøver ikke på at hverve nye troende- har du måske nogensinde fået en brochure?

  “jeg har aldrig oplevet et menneske der dyrkes som en gud på samme måde som muhammed……….”

  så kender du ikke Jomfru Maria…Endvidere kan profeten ikke gøre for at senere tider dyrker ham som Gud…

 20. Af peter kocsis

  -

  dan mark

  “det samme kan de millioner der er døde som islams ofre gennem historien….masser af afrikanere, europæer, og andet…….for os er han da terrorist og så rager muslimers syn på ham os ikke en skid…..”

  må jeg lige bemærke at det er de kristne der har startet 2 verdenskrige med mindst 100 milloner døde, mern det synes du åbenbart er helt i orden…

  Sjovt du tager almindelige dødelige danske konger uden betydning for nogen….kan du ikke se der er forskel på en ligegyldig regent på et tidspunkt i historien…kontra en postuelret såkaldt profet (profant)der ikke må afbildes af frygt “for idolatry” ha haha…

  Disse dødelige konger har faktisk været med til at forme Danmarks historie og har haft hver især langt større virkning end Profeten nogensinde vil få i Danmark…

  “.Islam skulle holde kæft om andre troende og ikke prøve at hverve nye troende ”

  islam prøver ikke på at hverve nye troende- har du måske nogensinde fået en brochure?

  “jeg har aldrig oplevet et menneske der dyrkes som en gud på samme måde som muhammed……….”

  så kender du ikke Jomfru Maria…Endvidere kan profeten da ikke gøre for at senere tider dyrker ham som Gud…

 21. Af T. Petersen

  -

  @Hammerschmidt

  Jeg kender den udmærket. Jeg foretrækker en retssag p. g. a. den er offentlig tilgængelig, og parternes gensidige kontradiktionsmulighed overfor hinandens argumenter og anbringender.

  Særlig er Rigsadvokatens irettesættelse af JP’s fejlagtige opfattelse af “ytringsfriheden” og at den ikke kan gradbøjes og tillader “hån, spot og latterliggørelse” jo berømt.

  Det var jo JP Rigsadvokaten hev i ørerne, men egentlig AFR, der i fjernsynet havde tordnet det samme, som han var efter, men det turde han ikke sige.

  Utroligt at vi stadig kan se JP’s og AFR’s vrøvl fra den gang på en debat som denne i dag.

 22. Af T. Petersen

  -

  @Jakob Schmidt

  Wilders er ikke frifundet, statsadvokaten i Holland har besluttet ikke at rejse tiltale. Det er noget andet.

  Det får næppe betydning for Yamanis søgsmål (med mindre han anlægger en sag i Holland, hvad jeg ikke tror). Mit bud er forsat England.

 23. Af Axel Hammershmidt

  -

  Ja, siden er nyttig. Man kan bl.a læse hvad det var Rose faktisk skrev.

 24. Af jens boving

  -

  Ud af FN,spar en masse penge for ikke at deltage i deres syge non demokratiske arbejds grubber, som kun har til virke at gavne specielle interesser, i dette tilfaelde rabiate islamiske taabelige synspunkter og had mod vesten, med vores superior kultur, for de har ingen

 25. Af Gert Nielsen

  -

  Hejsa,

  Dan mark, (om det nu er det du hedder.???)
  jeg sammenligner ikke en tegning med KZ lejre i nazi Tyskland, jeg sammenligner det med Nazister forfolgelse af Joder fra Hitler udgav mein kampf, og tidsrum op til krystalnaten.

  Mht. til danske avisers trykning af annoncer for illegal og organiseret kimminel prostitution, saa notere jeg at der ikke er 1 debator i denne blog der har bare en kommentar til dette!

  Dvs. danske avisers fremme af slavehandel med kvinder, er aabenbart helt ok, for vi har jo trykkefrihed og ytringsfrihed i Danmark.!
  Saa lange annoncer giver penge i kassen, saa skidt med alt det andet, det er nogle andres problem!!!

  (Vi mangler virkelig nogle kvindelige debatorer i denne blog!!!)

  Hvad med organiseret kriminalitet af nakotika, og salg af dette?, hvorfor kan der kan udtages et navne forbud mod er person der er taget paa fesk gerning i at transportere herroin.?

  Hvordan hanger det sammen med at vi har ytringsfrihed og trykkefrihed i Danmark.?

  Hvad med de personer i Danmark der kober og bruger nakotika, og endnu mere de bagmand der organisere dette, nakotika som er dyrket i Afganistan.

  De medvirker direkte til at financiere fanatiske grupper, om de nu er politiske, religiose, eller blot kriminelle bander der nu er med til at bombe danske, andre nato landes udstationerede soldater i Afganistan.
  At de ogsaa draeber Afganere er vel bare en biting, eller skal de taelles som ligevardige med nato soldater.?

  Er det for svart et enme at tage op, da det omhandler nogle af vores egne kare danske drenge og piger.???
  Er Nakotika og penges medviken til mafiatilstande i andre fjerne lande et mindre problem, end de maaske 50 kvinder der af uforstaaelige grunde gaar rundt i et stykke stof, der fuldtstendigt daekker deres krop saa der bare et bitte smaa huller de kan kigge ud af???

  Saa hvor er logik eller vores demokratiske principper henne, naar vi kan nedlagge navneforbud for eet individ der er bidrager til organiseret kiriminalitet som nakokurer og er taget paa fersk gerning.?

  Men en avis der bevidst lagger et trossamfund for had og bespotelse og lagger op til forfolgelse af dette trossamfund, som kun omfatter godt og vel en milliard mennesker, saa kan vi ikke gore nogen ting overhovedet. Da vi jo har ytringsfrihed og trykkefrihed i Danmark.

  Alle andre trossamfund, hvor individer, grupper eller bander begaar mord paa modstandere eller religiose grupper de nu ikke bryder sig om, de ikke faar hele trossamfund stemplet som varende terroister, eller sympatisere med terroister, nej det er skam noget helt andet.!

  Er vi alle stadig lige for loven, som grundloven foreskriver???

  Eller har danske aviser anfort af JP kollektivk traadt i spinaten, overtraadt grundloven og bare pure nagter at indromme det???
  Og med deres uforsonelige holdning trukket alle danskere ned paa et niveau der er gadens parlament naar det er vaerdst.?

  Med venlig hilsen

  Gert Nielsen
  Malaysia

 26. Af Jakob Schmidt

  -

  “Tværtimod er bomben er symbolsk opdatering af profetens sværd,og bombens form er en kendt symbol på terrorisme i almindelighed,og betydningen af tegningen bliver følgelig, at enten var profeten selv terrorist, eller også
  er Islam som sådan en terrorreligion, hvilket trosbekendelsen antyder.”

  Næ.

  Tegningens pointe er, at fanatiske muslimer som f.eks Osama bin Ladens stormtropper, og Irans shiamuslimske regime, mener, at de er bedre muslimer end moderate muslimer, og at det er i overensstemmelse med Muhammeds antidemokratiske og racistiske ideologi, at islamitiske selvmordsterrorister begår bombeterror mod tilfældige civilister.

  Og det er jo et faktum.

  Det kan aldrig blive til misbrug af ytrindgsfriheden, at kritisere et faktum, som f.eks. at islamistiske terorister begår bombeterror i Muhammeds navn.

  Men selvfølgelig har antidemokratiske islamister behov for at lukke munden på folk, der kritiserer deres overgreb; Det, de kalder for krænket ære, er vrede over at deres overgreb bliver afsløret og fordømt, i stedet for at blive opfattet som heroiske.

  De blev jo også ekstremt vrede på Ayaan Hirsi Ali og dødsdømte hende, fordi hun kritiserede den ekstremt grove, seksuelle undertrykkelse af piger og kvinder i den msulimske kultur, som hun flygtede fra.

  Og ikke mindst forhindrerede OIC-landene i sommeren 2008, at FN’smenneskerettighedsråd diskuterede de mange ekstreme overgreb på muslimske piger og kvinder i OIC-landene, der retfærdiggøres med at overgrebene er i overenstemmelse med Muhammeds misogyne ideologi, der krænker kvinders menneskerettigheder systematisk.

  Der er tale om irrationelle voldsmænd, der har behov for at lukke munden på folk ved at hyle op om “islamofobi”, når nogen kritiserer deres mange og sytematiske overgreb, herunder bombeterror mod civilister, fordi sandheden afslører dem som æresløse forbrydere, der endda påstår at gud støtter deres systematiske og æresløse krænkelser af muslimske kvinders menneskerettigheder.

  Domstolen i Haag, der afviste at der kunne rejses tiltale mod Wilders, konstaterede da også at tegningerne ikke kunne udlægges, som en hetz mod alle muslimer, og at der derfor ikke engang var basis for at rejse tiltale mod Wilders.

  Nøjagtigt på samme måde, som sagen blev afvist herhjemme, fordi satirisk kritik af religiøse er en helt almindelig del af dansk kultur.

 27. Af Jakob Schmidt

  -

  De Anstændige

  (Citat fra artiklen ”Historien om en bog, der udløste en kulturkrig”, pol, 24/1:

  ”For tre år siden var vi én sølle stemme i det britiske parlament fra, at blive belemret med en lov (loven om religiøst had), der ville have betydet, at man risikerede syv (7!) års fængsel for krænkende sprogbrug, SELV HVIS KRÆNKELSEN VAR UTILSIGTET OG HENVISTE TIL EN FASTSLÅET KENDSGERNING” – som filmen Fitna f.eks. gør. Fitna viser udelukkende religiøst begrundede overgreb og religiøst begrundet hadpropaganda, der stammer fra virkeligheden.)

  De mest radikale Anstændige mener, at kritik af religiøst begrundet vold og undertrykkelse er respektløst og bør straffes …
  Det er i de Anstændiges optik ikke religiøst begrundede overgreb, der er problemet, som f.eks. muslimer, der begår bombeterror mod tilfældige civilister i Allahs navn: Det er folk, der gør grin med de religiøse terrorister, som f.eks. den ældre, kulturradikale humorist Kurt Westergaard, der i De Anstændiges troldspejl bliver til en ”islamofob”, der har været utilgiveligt respektløs overfor de islamistiske terrorister.

  De ”Anstændige” påstår igen og igen, at Westergaards bombetegning var et utilgiveligt angreb på alle muslimer, selvom det heldigvis kun er et stort mindretal blandt muslimer, der støtter bombeterror. Det er et udtryk for groupthink, en form for internaliseret politisk korrekthed, hvor man først og fremmest opfatter folk som en del af en gruppe og deres holdninger og handlinger, som udtryk for en gruppes kultur.
  Men det er netop et udtryk for, at man tager individer alvorligt, at man reflekterer frit over deres holdninger:

  Religiøse er ikke børn eller åndeligt mindrebemidlede, som alt bør tilgives, thi de ved ikke bedre …

  Men det er langt mere problematisk, at De Anstændiges holdning til religionskritik gør selv rimelig og nødvendig kritik af f.eks. rabiate muslimske terrorister, radikale muslimers religiøst begrundede retfærdiggørelse af hustrumishandling, tvangsægteskaber, stening af voldtægtsofre for hor, mv.

  De Anstændige udlægger kritikken af specifikke eller principielt begrundede, dvs. religiøst eller kulturelt ”begrundede” overgreb, som had til en angiveligt svag og undertrykt gruppe.

  De Anstændige opfatter ikke religiøse terrorister som individer, der frivilligt vælger at begå overgreb i deres guds navn. Religiøst begrundede holdninger og handlinger opfatter De Anstændige, som udtryk for en gruppes holdninger og handlinger; og derfor er enhver kritik af overgrebet kritik af en angiveligt undertrykt gruppe.

  Det er kulturalisme, at påstå, at f.eks. muslimers individualitet er underordnet deres tro, for det fratager dem deres personlige ansvar for deres egne holdninger og handlinger, den tro som de er født med, og som de kan blive dræbt for at forlade, hvis de er muslimer, der bor i et fundamentalistisk miljø.

  Følgen af den form for kulturalisme, som De Anstændige tror at de forsvarer, er, at det er respektløst, at forholde sig reflekterende, og dermed nogle gange endog meget kritisk til de holdninger, idealer, tabuer og kosmologier som religiøse. Det eneste respektable er respekt for enhver handling eller ytring, der er religiøst begrundet:
  Vantro har med andre ord bare at underkaste sig, og holde kritikken af religiøst begrundede overgreb for sig selv, ellers er de selv skyld i de retfærdige og grusomme følger af deres ”uanstændige” kritik.

  De Anstændige forstår ikke, at de gør tænkende troende en gigantisk bjørnetjeneste, ved et fritage religiøse filosofier og religiøst begrundede overgerb for kritik i den hellige (multi)kulturalismes navn, for det er de religiøst begrundede overgreb, der får tænkende idnivider til at lægge aftsand til enhver form for bevidstløs, ureflekteret fundamentalisme, uanset om der er tale om ”videnskabelig socialisme” eller religiøs fundamentalisme.

  (De ”Uanstændige” er Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh, Kurt Westergaard, Taslim Nasrin, osv – der er tale om en uendelig liste af intellektuelle, der bliver forfulgt, fordi de forholder sig reflekterende til religiøses holdninger og handlinger, og listen vokser dag for dag .)

 28. Af Mads N

  -

  @Peter Kocsis: Jeg er nok ikke så skarp i billeanalyse som dig, så jeg kan ikke umiddelbart konstruere noget modeksempel. Jeg er nok mere blond og naiv og tager derfor ophavsmandens ord for gode varer.

 29. Af Mads N

  -

  @Gert Nielsen: “Mht. til danske avisers trykning af annoncer for illegal og organiseret kimminel prostitution, saa notere jeg at der ikke er 1 debator i denne blog der har bare en kommentar til dette!”

  Det vil jeg gerne så. Jeg synes, at de annoncer er klamme og at debatten om disse fortjener deres egen blog. Lad os håbe, at én af blogskribenterne tager emnet op en dag.

 30. Af Niels O

  -

  @peter kocsis

  4. september 2009 kl. 15:36

  Jeg kan ikke fortsætte med at forholde mig til, at du synes, profeten er aftegnet ondskabsfuldt. Dit problem.

  Beklageligt, at du ikke umiddelbart kan afkode en satiretegning, men vil have alle mulige støtteforklaringer med. Så har en satiretegning da først dømt sig selv ude.

  Jeg anførte blot i mit første indlæg, at det subtile i afkodningen nok gik hen over hovedet på mange læsere af JP, da idiomet om appelsinen ikke var så kendt mere (specielt for den yngre generation) samt slet ikke for udlændinge. Problemet med sidstnævnte blev så meget stort, da der var “nogen”, der ønskede at tage sagen op i den arabiske verden. Men tegningen var oprindeligt stilet til læserne af JP.

  Men Peter, ærlig talt, at du ikke kan se, at udtrykket netop får en omvendt betydning, når appelsinen bliver skiftet ud med en bombe, viser nok bare noget om dine egne evner m.h.t. afkodning af en tegning. Det kan tegneren ikke klandres for.

  I øvrigt har jeg siden hen googlet lidt på “bombe i turban” og “appelsin” og konstateret, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har været opmærksom på brugen. Selv tegneren bliver citeret for inspirationen.

  Jeg havde forstået det sådan, at fornæmelsen over bomben i turbanen var, at man tolkede det som, at Muhammed burde sprænges i luften. Det var derfor, jeg spurgte til, at hvis det var tilfældet, hvorfor så placere bomben dér og ikke under ham.

  Nu siger du så, at det var tegnerens intention at vise profeten som een med “bomber på hjernen”. Jeg ser, hvad du mener. Har ikke selv set det sådan (holder mig til appelsin-i-turban), og har ikke hørt den teori før. Men måske du kan dokumentere, at det var DETTE, der var tegnerens intention.

  Endelig Jesus-analogien. Jeg havde netop anført “en tilnærmeligvis sammenligning”. Jeg skal sørme da beklage, at den ikke var konstrueret 1:1.
  Havde jeg foreslået et billede af Jesus, hvor et korsriddersværd kommer flyvende gennem luften imod ham, tror jeg bare ikke ret mange ville forstå meningen. Fordi situationen ville udspille sig i 1200-tallet, mens alle i dag forstår, at en bombe i forbindelse med islam betyder terrorisme. Jeg kan ikke på stående fod finde en nutidig parallel. Men måske kan du?

  Jeg har det nu som een, der har fortalt en avanceret og subtil vittighed, som nu skal til at forklare den op og ned ad stolper for tilhøreren. Og ligegyldigt hvor god jeg er til det, vil jeg og vittigheden i sidste ende fremstå som ringe, hvor det i virkeligheden er “modtageren”, der mangler evnen til at forstå/afkode.

  Også set i lyset af, at bloggen er mudret til med andre personer, som du debatterer med om samme emne, hvor jeg måske BÅDE er uenig med dig og modparten, vil jeg foreslå, at vi stopper vores diskussion nu. Selvfølgelig er du velkommen til at kommentere ovennævnte, men jeg kan ikke love dig et svar – da jeg selv finder diskussionen udtømt.

 31. Af Gert Nielsen

  -

  Hejsa,

  Mads, det er da rart du er parat til at staa op for kvinders rettigheder, og tager afstand fra sex annoncer baseret paa slavehandle med kvinder, uanset hvilket land de nu maatte komme fra.

  Mht. til de mange udfald mod islam, og haardnakkede udfald mod muhammed og fastholdelse af deres synspunkt, at han var terroist, det maa jo staa for deres egen regning.

  Er jesus saa ogsaa terroist, efter som inkvisationen torturerede og myrdede mennersker rundt omkring i Europa, blot fordi de tillod sig at modsige den kristne katolske kirke.
  Eller var det Joderne der var terroist, eller gaar de fri, blot fordi de fik Rommerne til at udfore det beskidte arbejde med korsfastelsen af Jesus.

  Eller hvad med Jodedomen. Iflg Biblen var der 10 stammefolk i Judea omkring jesus tid og Joderne var et af de 10 stammer.
  Da der nu omdage stort set kun er 2 tilbage og Israel gor deres bedste for at der kun er plads til Joder, og langsom men ganske sikkert tilrager sig jord i bestatte omraader i direkte stid mod Genevekonventioner om kirgsforelse, gor det saa David til en terror konge, og alle joder til terroister?

  At udrense et etnisk mindretal i et besat omraade hedder da paa nudansk genocide, om jeg husker rigtigt.

  Var det ikke saadan det blev betegnet i det tidkligere Yoguslavien?

  At bygge en mur paa nabolanets omraade er da at geninforer apartheid, som vi efter mange bestrabelser har faaet afskaffet i Sydafrika.
  Tysklands adskillelse af en mur faldt ogsaa i 1989, efter smaa 30 aar.

  I Israel derimod er en mur skam et murvark til selvforsvar, mod de onde mennersker der vil varre herre i deres eget land igen.

  Saa igen, hvad er det for en logik eller principper vi har i vores fortolkning af at alle er lige for loven.???

  Er vores fortolkning af demokrati, og brug af forskellige principper for hvem der er terroist, og hvem der ikke er det, trovardig?

  Eller er det bare lidt dobbeltmoralsk, og rent faktisk hullet som en si?

  Om vi gaar tilbage til WW2 et ojeblik, saa var Nazi Tyskland og Musolinis Italien begge kirgsforbrydelser mod menneskeheden.
  Den Japanske Imperialisme derimod, var ikke saa slemt, da det mest gik ud over asiater.!
  Saa overhoved for det Japanske Imperie, sidder paa sin trone den dag i dag, og det officielle Japan benagter stort set de krigsforbrydelser de fortog sig i Kina, Korea, og Sydostasien.

  Min kare frue der aldrig har modt sine bedste fadre, da de begge midste livet under Japanernes besattelse af Malaya.
  Hendes farfar blev likvideret da han forsogte at redde kvinder og born som ogsaa alle blev likvideret, efter forsog paa at tage dem dybt ind i junglen, i det centrale Borneo.
  Hendes morfar blev tortureret i Japansk fangelejr paa Borneo, ved at blive tvangsfodret med saebe, og dode af dette faa uger efter krig var slut.

  Hvorfor var et Tysk, Italiensk og Japansk statsoverhoved og krigsforbryder takseret til ganske vidt forskellig straf.?

  Min kare frues farfar, var iovrigt fra Skotland, saa det var jo ikke bare asiater der blev tortureret og myrdet herude i det fjerne osten.!

  Nok om det.

  Jeg er ganske enig i at Demokrati er det bedste middle mod grusomheder verden over, men vi vil staa meget bedre med vores argumenter for dette, hvis vi selv evener at holde alle lige for loven, og udviser almindelig dannelse som civiliserde mennesker.
  Dette via princip om at som vaert respektere man sin gaest, og som gaest respektere man sin vaert.
  Hjemme hos os selv forst!
  Derefter, naar vi er ude i den store verden, omkring os.

  Med venlig hilsen

  Gert Nielsen
  Malaysia

 32. Af Jakob Schmidt

  -

  Fundamentalistiske, islamistiske terrorister tror, at de følger Muhammeds eksempel

  – når de sprænger sig selv og uskyldige civilister i luften,

  – når de smider syre i ansigtet på skolepiger,

  – stener voldtægtsofre for hor og forsvarer deres voldtægtsmænd,

  – velsigner tvangsægtskaber mellem små piger og granvoksne mænd,

  – forsvarer slaveri,

  – truer kvindelige, muslimske satirikere på livet,

  – dødsdømmer den modige feminist Ayaan Hirsi Ali, osv.

  Hvis Gert Nielsen er humanist, er han “humanist” på linie med de Stalin-beundrende “humanister” fra midten af forrige århundrede, der kendte alt til folkemorderen Stalins grusomheder, men alligevel forsvarede ham til det sidste.

  Gert Nielsen kender selvfølgelig også til islamisternes endnu grovere grumsomheder.

 33. Af peter kocsis

  -

  Niels O

  “Nu siger du så, at det var tegnerens intention at vise profeten som een med “bomber på hjernen”. Jeg ser, hvad du mener. Har ikke selv set det sådan (holder mig til appelsin-i-turban), og har ikke hørt den teori før. Men måske du kan dokumentere, at det var DETTE, der var tegnerens intention.”

  Ingen vil kunne dokumentere tegnerens intention.Den blev først tilkendegivet for offentligheden efter tegningens publikation, og kan derfor være en efterrationalisering.

  “Jeg kan ikke fortsætte med at forholde mig til, at du synes, profeten er aftegnet ondskabsfuldt. Dit problem.”

  Nej ,det er dit, fordi du vil ikke kunne forstå udtrykket på en tegning, hvis du ikke sammenligner den med udtrykket med andre sammenlignelige tegninger.Dermed har du låst dig fast i en tilstand af billedmæssig analfabetisme.
  En tegnings udtryk fremgår kun af forskellen til andre tegninger.

  “Beklageligt, at du ikke umiddelbart kan afkode en satiretegning, men vil have alle mulige støtteforklaringer med. Så har en satiretegning da først dømt sig selv ude.”

  Og hvad med din støtteforklaringer, der baserer på en obskur dansk romantisk drama ingen længere kender?

  “Jeg kan ikke på stående fod finde en nutidig parallel. Men måske kan du?”

  Jeg har kommet med en glimrende parallel ovenfor: Jesus fremstilles i færd med at begå voldtægt på nogle børn medens han siger Fader Vor.Tegningen påstås herefter af tegneren at være en satire over pædofile kristne præster.

 34. Af peter kocsis

  -

  Mads N

  @Peter Kocsis: Jeg er nok ikke så skarp i billeanalyse som dig, så jeg kan ikke umiddelbart konstruere noget modeksempel. Jeg er nok mere blond og naiv og tager derfor ophavsmandens ord for gode varer.”

  Men så må du jo nødvendigvis hævde at samtlige af de millioner af muslimer der har set og følte sig såret af den, har misforstået tegningen?

  Kan det måske skyldes at tegningen KAN misforstås?

  Og hvorfor har en så erfaren tegner som Westergård ikke forankret tegningen i en tekst, som på forhånd ville eliminere enhver misforståelse, i stedet for at gøre sig stor umage med at forankre den i en ARABISK tekst,nemlig den muslimske trosbekendelse,som kun bevirker til at gøre misforståelsen større?

 35. Af peter kocsis

  -

  Niels O

  . “Men tegningen var oprindeligt stilet til læserne af JP.”

  Hvorfor var så tegningen forsynet med en arabisk tekst, som ingen af JP’s læsere forstår, men som en milliard muslimer forstår?

 36. Af peter kocsis

  -

  Jakob Schmidt

  “Tværtimod er bomben er symbolsk opdatering af profetens sværd,og bombens form er en kendt symbol på terrorisme i almindelighed,og betydningen af tegningen bliver følgelig, at enten var profeten selv terrorist, eller også
  er Islam som sådan en terrorreligion, hvilket trosbekendelsen antyder.”

  “Næ.

  Tegningens pointe er, at fanatiske muslimer som f.eks Osama bin Ladens stormtropper, og Irans shiamuslimske regime, mener, at de er bedre muslimer end moderate muslimer, og at det er i overensstemmelse med Muhammeds antidemokratiske og racistiske ideologi, at islamitiske selvmordsterrorister begår bombeterror mod tilfældige civilister.”

  Jeg konstaterer, at du ikke har nogen
  argumenter tilbage og kan ikke på nogen måde imødegå mine talrige KONKRETE analyser af tegningen, men udelukkende i mekanisk tomgang bliver ved med at gentage dine egne forkerte og uargumenterede synspunkter på abstrakt vis.Du har tabt diskussionen.

 37. Af Gert Nielsen

  -

  Hejsa,

  Kare Jakob Schmidt, jeg har da ikke pa noget tidspunkt sagt at grusomheder begaaet af individer, grupper, regeringer i Muhammed eller Islams navn er OK.!

  Grusomheder er begaaet i mange religioners navn, indklusive kirstendommen, hiduismen, Jodedommen, etc. og de er da alle at betegne som krigsforbrydelser, eller terroisme, naar der ikke officielt er foreligger en krigserklaring.!

  De der havder at vare u-religiose, saa som kommunister, de har da begaaet grusomehder, krigsforbrudelser, terroisme, og de er da alle at betegne som krigsforbrydelser, eller terroisme, naar der ikke officielt er foreligger en krigserklaring.!
  Saa min sympati for stalin kan da ligge paa et meget lille sted, og maaske ganske taet op af Putin’s erklaring i Polen i sidste uge. Sovjet unionens & stalins pagt med nazi tyskland, om opdeling af Polen var en fejl.

  Mht. til din liste opremset af grusomheder udfort at individer, elelr grupper der havder at vare muslim, eller representere Islam, saa er din liste af sager ganske enkel at svare paa.

  Disse ting er alle forbut iflg. Koranen og hvis nogen person uforer saadanne handlinger saa vil de absolut blive straffet i Malaysia, som er et muslimsk demokrati regeret af en samlings regering der baade har muslimer og ikke muslimer i regering, som ministre, etc. da det striber baade mod den civile lov og sharia lov i Malaysia.!

  Faktisk har vi pt. en sag herude, med ekstreme muslimer der demonsterede mod en flytning af et Hindu tempel.
  De muslimer der overtradte loven i dette tilfalde, er anholdt od indenrigsminister (som er muslim) er i fuld gang med at undesogen sagen sammen med statsadvokaten, og politiet herude.

  Jeg notere du ikke havde nogen kommentar til mit tidligere indlag om slavehandel med kvinder i Danmark, og danske avisers brug af trykkefrihed til at tjene penge paa annoncer med salg af sex, udfort af piger fra mange froskellige lande, solgt til dette formaal, og dette foregaar rundt omkring i Danmark aar 2009
  Men det mener du maaske er OK?

  Tilbage til tegning .
  Taenk engang om man nu paa JP have evnet at staa frem og sige, den tegning var tiltankt at vise en danskers opfattelse af osama bin laden.

  At folk i fjerne land opafatter tegning som en haan mod islam og profeten muhammed var ikke tiltaenkt, og derfor var tegningen fra deres synspunkt ubetanksom, og iflg. Islam forbudt.

  Eftersom vi har religions frihed og forbud mod forfolgelse af personer eller grupper pga. deres religion eller politiske overbevisning i Danmark, saa representere tegningen ikke Muhammed, ej heller opildner den til at haande muslimer, eller det islamiske trossamfund, da det islamiske trossamfund er fuldt ud lovligt i Danmark.
  Saa ville den tegnings sag aldrig var blevet til mere end en storm i et glas vand.!!!

  Men nej, saadan skulle det ikke vare.
  Vi fastholder staedigt vores ret til trykkefrihed og ytringsfrihed, og ser let og elegant bort fra resten af grundloven, med det resultat sag gik helt over gevind.

  Er det nu smart?
  Er det begavet?
  Er det civiliseret?
  Er det et godt eksemplel paa demokrati i praksis, og demokratiske principper om respekt for andre mennersker, og at de har ret til at have deres egen mening, og ret til at vare uening med dig?

  Eller er det bare gadens parlament, naar det er vardst, opildnet fra JP i Aahus.?

  Med venlig hilsen
  Gert Nielsen
  Malaysia

 38. Af Niels O

  -

  @peter kocsis

  I starten troede jeg, at jeg diskuterede med et intelligent menneske, men kan nu konstatere, at der tale om en ikke kun intellektuel dværg, men en infam og perfid sådan.

  Jeg har spildt min tid.

 39. Af Mads N

  -

  @Peter Kocsis: “Men så må du jo nødvendigvis hævde at samtlige af de millioner af muslimer der har set og følte sig såret af den, har misforstået tegningen?”

  Ja, sådan er det med satire. Jeg misforstår givetvis også nogle fra tid til anden. Og nogle tegninger forstår jeg ganske enkelt ikke. Nogle af dem, som jeg finder platte, synes andre er lårklaskende sjove. Og omvendt. Uanset tror jeg, at liver går ubesværet videre om vi er kristne eller muslimer.

  Jeg synes, at din analogi med Jesus, der voldtager børn, giver meget god mening som du beskriver den. Jeg har endnu ikke grejet meningen med Jens Jørgen Thorsen Jesus-udsmykning af Birkerød Station, men igen er billedanalyse heller ikke min stærke side.

 40. Af Axel Hammershmidt

  -

  peter kocsis, 5. september 2009 kl. 17:18

  “Hvorfor var så tegningen forsynet med en arabisk tekst, som ingen af JP’s læsere forstår, men som en milliard muslimer forstår?”

  Westergaard har vel set så mange andre steder, hvor den arabisk tekst optræder sammen med en krumsabel, Kalashnikov maskingeværer mm, at han fandt det naturligt at det osse kunne optræde på en gammeldags krudtbombe med tændt lunte.

 41. Af peter kocsis

  -

  niels o

  @peter kocsis

  “I starten troede jeg, at jeg diskuterede med et intelligent menneske, men kan nu konstatere, at der tale om en ikke kun intellektuel dværg, men en infam og perfid sådan.

  Jeg har spildt min tid.”

  det er synd at du har spildt din tid.

  men måske synes du så også det er spild af tid at læse den hidtil eneste OFFICIELLE “beskrivelse” af tegningen,nemlig rigsadvokat Henning Fodes, der, selvom hans opgave udelukkende er manipulerende at bagatellisere tegningerne så meget som muligt, alligevel ikke kan undgå at beskrive tegningen således:

  “Tegning 2: Et bistert udseende mandeansigt med skæg og en turban udformet som en antændt bombe. ”
  Altså et BISTERT ansigt.

  Hvis vi nu huser ,at advokatens beskrivelse er eufeministisk, kommer vi nødvendigvis til at at forkaste dine “teorier” med den allerede en gang bragte argumentation.

  du skrev nemlig.

  “Så tegningen kan fortolkes som et forsvar for profeten, der er ved at blive sprængt i luften af sine egne tilhængere.”

  og jeg svarede:

  Godt forsøg, men tolkningen falder helt til jorden på grund af det enkle faktum , at profeten på tegningen er fremstillet som en aldeles ond, agressiv og usympatisk person,som jeg nødigt ville møde på en øde mørk gade.

  Derfor er det ikke en positiv ,og misbrugt person, vi ser, men en 100% negativ.

 42. Af peter kocsis

  -

  Mads N

  Her er lidt om jyllandspostens grænseløse hykleri hvad angår ytringsfrihed:

  “I 1984 bifaldt Jyllands-Posten f.eks. censur mod Jens Jørgen Thorsens vægmaleri i Birkerød, der blev beordret overmalet af daværende trafikminister Arne Melchior, fordi Jesus var afbildet med erigeret lem. … I 2003 blev Jyllands-Posten tilbudt at bringe en tegning, der afbilder Jesus mildt karikeret i færd med at udføre forskellige hop og spring som en humoristisk kommentar til opstandelsen. Jyllands-Postens daværende søndagsredaktør afviste imidlertid at bringe tegningen med følgende begrundelse: »Jeg tror ikke, at Jyllands-Postens læsere vil more sig over at se tegningen. Faktisk tror jeg, at den ville udløse et ramaskrig. Derfor vil jeg ikke gøre brug af den.«

  “I 1984 fik kunstneren Jens Jørgen Thorsen lov til at afbilde Jesus med erigeret lem på et vægmaleri i Birkerød. Jyllands-Postens daværende chefredaktør, Asger Nørgaard Larsen forlangte at få det fjernet. Maleriet blev senere overmalet på trafikministerens ordre. En handling som chefredaktøren roste i sin leder med følgende ord:
  “Trafikministeren har vist både fornuft og mod til at forlange smøreriet fjernet, selv om han kan forvente nye råb om grundlov og censur”.

 43. Af peter kocsis

  -

  niels o

  @peter kocsis

  “I starten troede jeg, at jeg diskuterede med et intelligent menneske, men kan nu konstatere, at der tale om en ikke kun intellektuel dværg, men en infam og perfid sådan.

  Jeg har spildt min tid.”

  det er synd at du har spildt din tid.

  men måske synes du så også det er spild af tid at læse den hidtil eneste OFFICIELLE “beskrivelse” af tegningen,nemlig rigsadvokat Henning Fodes, der, selvom hans opgave udelukkende er manipulerende at bagatellisere tegningerne så meget som muligt, alligevel ikke kan undgå at beskrive tegningen således:

  “Tegning 2: Et bistert udseende mandeansigt med skæg og en turban udformet som en antændt bombe. ”

  Altså et BISTERT ansigt.

  Hvis vi nu husker ,at advokatens beskrivelse er eufemistisk, kommer vi nødvendigvis til at at forkaste dine “teorier” med den allerede en gang bragte argumentation.

  du skrev nemlig.

  “Så tegningen kan fortolkes som et forsvar for profeten, der er ved at blive sprængt i luften af sine egne tilhængere.”

  og jeg svarede:

  Godt forsøg, men tolkningen falder helt til jorden på grund af det enkle faktum , at profeten på tegningen er fremstillet som en aldeles ond, agressiv og usympatisk person,som jeg nødigt ville møde på en øde mørk gade.

  Derfor er det ikke en positiv ,og misbrugt person, vi ser, men en 100% negativ.

 44. Af peter kocsis

  -

  Axel Hammershmidt

  “Westergaard har vel set så mange andre steder, hvor den arabisk tekst optræder sammen med en krumsabel, Kalashnikov maskingeværer mm, at han fandt det naturligt at det osse kunne optræde på en gammeldags krudtbombe med tændt lunte.”

  Det var ikke på bomben, men på turbanen teksten er anbragt, og herved bliver det yderligere bekræftet, at det misbrug af islam som visse yderliggående voldelige sekter foretager sig, på tegningen bliver GENERALISERET til at blive en påstand om ALLE muslimers voldelighed.

 45. Af Axel Hammershmidt

  -

  Fordi det stod på turbanen. Come on…!

  Den arabiske tekst står (fortsat idag) på nationalflag, plakater og mange andre steder.

 46. Af Axel Hammershmidt

  -

  Og så går Sikher iøvrigt osse med turban.

 47. Af peter kocsis

  -

  Axel Hammershmidt

  “Den arabiske tekst står (fortsat idag) på nationalflag, plakater og mange andre steder.”

  ja, selvfølgelig…

  men du ser det ingen steder stå på turbanen hos en bombeklædt profet, undtagen hos vor geniale tegner…

 48. Af Axel Hammershmidt

  -

  So what?

 49. Af peter kocsis

  -

  Axel Hammershmidt

  “Og så går Sikher iøvrigt osse med turban.”

  Og Karen Blixen også, men hvad kommer det sagen ved?

 50. Af Mads N

  -

  @Peter Kocsis: Hvad Jyllands-Posten vælger og fravælger grundet forskellige omstændigheder da er sagen fuldstændig underordnet. Carsten Juste er den tredie chefredaktør siden Asger Nørgård Larsen og verden bevæger sig på 20 år.

  Spørgsmålet er, om du synes, at Jyllands-Posten dengang skulle have bifaldt Jens Jørgen Thorsen maleri og i 2003 have bragt den satiretegning, som du nævner? Altså, hvad tænkte du i 1984 og 2003 om JJT’s maleri? Og her taler vi altså om et maleri, der hang til offentlig skue. Ikke et billede, man skulle købe sig til i en avis. Personligt kunne det ikke få mig op af stolen, men jeg var også teenager dengang.

Kommentarer er lukket.