Ris og ros til “lømmelpakken”

Af Jacob Mchangama, Justitia 80

I søndags præsenterede Justitsministeren et nyt lovforslag, der skal give politiet bedre muligheder at skride ind overfor optøjer og uro eksempelvis i forbindelse med demonstrationer. Nogle mener, at lovforslaget sætter ytrings- og forsamlingsfriheden under pres. Det er nok at gå for vidt. Store dele af pakken handler alene om at forhøje straffen for allerede strafbare forhold. Efter min opfattelse er det ikke retssikkerhedsmæssigt betænkeligt eksempelvis at forhøje straffen for at forhindre politiet i at rydde gader og stræder for voldelige aktivister eller for at lave hærværk. Der har længe været behov for at skride hårdere ind overfor den slags optøjer, uanset om det drejer sig om autonome, indvandrere i Tingbjerg og andre ghettoer, hvor volden eskalerer, eller “aktivister”, der forveksler vold med ytringsfrihed. Endvidere er stramningerne generelt begrænset til situationer, hvor der er tale om ”grov forstyrrelse af den offentlige orden eller sikkerhed”. Det er således ikke enhver demonstration, hvor stramningerne vil være relevante.

Der, hvor jeg ser et stort problem med ”lømmelpakken”, er udvidelsen af politiets mulighed for at foretage administrative frihedsberøvelser, hvor personer bliver frihedsberøvet på stedet efter politiets skøn. Administrativ frihedsberøvelse i henhold til politiloven er en undtagelse til Grundlovens § 71 om den personlige friheds ukrænkelighed. Den grundlovssikrede ret til personlig frihed er en hjørnesten i den vestlige frihedstradition, og det at blive berøvet sin frihed er da også et af de mest vidtgående indgreb, man som borger kan udsættes for. Umiddelbart kan det lyde uskyldigt, at man skulle kunne frihedsberøves i 12 timer. Enhver ved jo, at når man bliver anholdt, skal man fremstilles for en dommer inden 24 timer – det såkaldte grundlovsforhør. Men regeringens lovforslag medfører, at man kan frihedsberøves, selvom man ikke er mistænkt for at have foretaget en strafbar handling. Det er nok, at man udgør en ”fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed”, og at mindre indgribende foranstaltninger som påbud om at fjerne sig ikke er tilstrækkeligt til at afværge faren.

Farevurderingen foretages af politiet på stedet og giver derfor et vidt skøn til politiet. Der er selvfølgelig mulighed for efterfølgende domstolskontrol, men det vil ikke kunne rette op på det forhold, at man måske uberettiget har været frihedsberøvet, ligesom det vil være en langsommelig proces. Man kan muligvis sætte spørgsmålstegn ved, om udvidelsen af adgangen til at foretage administrative frihedsberøvelser i alle tilfælde vil leve op til kravene i den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5, der sikrer retten til personlig frihed, da der er eksempler på domme, hvor frihedsberøvelser af kortere varighed end 12 timer har medført krænkelse (men der er også eksempler på det modsatte).

De administrative frihedsberøvelser er blot et ud af flere eksempler på, at politiet bliver tillagt en række kompetencer til at foretage meget vidtgående indgreb i den personlige frihed og privatlivets fred, som man almindeligvis ville kræve en højere grad af kontrol med. Også visitationszoner – hvor borgerne kan visiteres uden konkret mistanke – og zoneforbud – hvor borgere kan beordres til ikke at opholde sig i et 500 m2 stort område – er gode eksempler. Herved giver man politiet så vide rammer til selv at beslutte, hvornår og hvordan man vil anvende tvangsmidler, at man begynder at pille ved grænserne mellem udøvende og lovgivende magt. Et godt eksempel på, at politiet ikke nødvendigvis respekterer rammerne for deres beføjelser, er den langstrakte praksis, hvorefter man i strid med politiloven oprettede visitationszoner i hele kommuner og det meste af Københavns Politikreds (en praksis der så vidt ses nu er ændret efter kritik fra bl.a. CEPOS).

Der er dem, der vil mene, at eksempelvis forudgående domstolskontrol vil være for besværligt og tidskrævende. Men det er faktisk også meningen. Domstolskontrol og andre retssikkerhedsmæssige procedurekrav er netop til for at lægge hindringer i vejen for vidtgående indgreb i den personlige frihed. Man må også spørge, om disse tiltag i virkeligheden hjælper politiet, eller om der mest er tale om symbolpolitik. Man kan hvert fald konstatere, at visitationszonerne ikke har medført, at de kriminelle bander er stoppet med skyderier på trods af, at tusinder af borgere er blevet visiterede. Når det gælder zoneforbuddet, viser et svar på en aktindsigtsbegæring, jeg fremsendte tidligere i år, at hverken Østjyllands eller Fyns politi har anvendt muligheden for udstedelse af zoneforbud. Købehavns Politi har udnyttet muligheden 15 gange. Men i 8 af tilfældene er zoneforbuddene – uvist af hvilken grund – ikke blevet forkyndt, hvorfor de ikke er trådt i kraft. Endvidere fremgår det af skrivelsen fra Københavns Politi, at de zoneforbud, der rent faktisk trådte i kraft, ikke er blevet forlænget efter udløb den 7. oktober 2009. Per 15. oktober 2009 er der således ikke nogen zoneforbud i kraft i Københavns Politikreds. Det tyder ikke ligefrem på, at politiet anser zoneforbuddene for et effektivt middel mod banderne.

Disse erfaringer burde få regeringen til at genoverveje, om det virkeligt er en farbar vej at lade politiet få stadigt større beføjelser til selv at vurdere, om der skal anvendes vidtgående tvangsindgreb. Man kunne starte med at droppe forslaget om udvidelse af adgangen til at foretage administrative frihedsberøvelser, således at den vigtige indsats overfor professionelle ballademagere ikke skæmmes af betænkelige udhulinger af den personlige frihed.

80 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Jeg siger det igen:

  Det er bedre med en uretmässig präventiv tilbageholdelse, som der kan kompeteres for, når den har vist sig at väre uretmässig; end smadre ruder og butikker, afbrändte biler, stenkastning mod brandfolk, politi, busser, afbrändte containere, o.s.v.!

  Dette er faktisk sagen i en nöddeskal!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 2. Af Sameh Niazy

  -

  Carl Erik Pedersen

  Det holder ikke. Det kan aldrig være et retsstatsprincip at anholde eller tilbageholde uskyldige for “en sikkerheds skyld”. Groft sagt man overføre den logik til amerikanske dødsgange, hvor man hellere henretter en for meget end en for lidt… Det er ikke en retstat værdigt at anholde/tilbageholde/straffe mennesker på nogen som helst måde med præventive formål. Det er, undskyld mig, en pervers afmontering af ædle retsstatsprincipper som priimært går ud på at man er uskyldig til det modsatte er bevist. -Man anholder ikke bare mennesker “for sjov”, -nogen skal også betale for uretsmæssige anholdelser såfremt staten sagsøges, ikke?? Hvem skal f.eks. betale 1500 erstatninger for erstatninger og godtgørelser?? Det skal skatteborgerne, så i sidste ende er vi lige vidt om strøget bliver raseret eller om der udbetales hundredevis/tusindevis af erstatninger til krænkede borgere som man har anholdt “præventivt”. Det er uholdbart fra ende til anden, uanset hvordan du vendereller drejer det. Og sidste men ikke mindst er det et “totalt sellout” af menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Der er intet andet at gøre end at gøre som vi altid har gjort,-nemlig at pågribe så mange som mulige ballademagere med brosten i rygsækken. Sådan ser jeg det, -helt firkantet.

 3. Af Sameh Niazy

  -

  T Larsen

  Efter hvad jeg har set adskillige gange kan jeg blot konstatere at politiet på ingen måde har et adfærd som svarer til forsvarlig håndtering af fredelige demonstrationer. Bare det at politiet tæver løs på siddende demonstranter fratager enhver legitimitet til at bruge hårdere midler. Hvis politiet ikke engang kan styre deres frådene knippelsving, -hvordan skal de så kunne administrere yderligere magtbeføjelser?? Det er absurd at det overhovededet er kommet på tale. Politiet har magt nok, -muligvis er “Show of force” løsningen, hvor man tæt opdækker zoner med politifolk op til demonstrationer uden at blande sig eller fremprovokere unødvendige situationer. -Det ville efter min mening være det mest rationelle at gøre. Men hvis politiet bruger vold mod siddende fredelige demonstranter så kan på ingen måde se nogen form for logik i politiets magtanvendelse. -Folk skal straffeshvis de har begået ulovligheder, men man bør efter min mening ikke bruge vold mod fredelige demonstranter. Selvfølgelig har politiet voldsmonopolet, men som jeg ser det gælder monopolet udelukkende når politiet bliver mødt med vold, -resten er blot dårlige undskyldninger og bortforklaringer hvis politiet ikke engang kan opløse en demonstration uden at tæve løs på folk. -Det er ikke en retsstat værdigt.

 4. Af Sameh Niazy

  -

  Findes der f.eks. en logisk forklaring på hvorfor politiet ikke bare brugte tåregas foran Brorson Kirken i stedet for at tæve løs på folk?

 5. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Vi varetägts fängsler, også borgere uden at de er dömte, af en dommer, på begrundet mistanke!

  At administrativ tilbagehold af folk i op til 6 timer, på begrundet mistanke, kan faktisk ikke väre et särligt stort ingreb i deres tilvärelse, og den erstatning de får ved uretmässig tilbageholdelse, kan vel ikke dreje sig om andet end småpenge.

  Samtidig nävner du fantasital op til 1500 personer, hvorfor tror du, at det kommer til at dreje sig om tal, i den störrelse? Jeg kan ikke forestille mig, at det rörer sig om den mängde!

  Du glemmer en ting, og det er skadegörelse på forretninger, privat ejendom, o.s.v. ofte löber op i million belöb, som i förste hånd forsikringsselskaberne betaler, for herefter at forhöje forsikringsprämierne, så kunderne kommer kommer til at betale til sidst, og kunderne, der er almindelige uskyldige arbejdende mennesker, kommer til at betale for utilpassede lömlers härvärk!
  Dette kan der ikke väre meget retfärdighed i!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 6. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Ja der findes en ganske god forklaring på politiets brug af knipler, ved Brorsons kirken, for det förste fortjente lömlerne en gang täsk, for at pröve, at forhindre vort lovlige politi, i deres lovlige arbejde.

  Og for det andet, koster tåregas patroner penge, vilket der er brugt rigeligt af, på det opmödte rakker pak, og det gör knippelslag ikke!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 7. Af Sameh Niazy

  -

  Tja, det her er så kulsort som jeg egentlig anede:

  “der findes en ganske god forklaring på politiets brug af knipler, ved Brorsons kirken, for det förste fortjente lömlerne en gang täsk”

  Aha, ok. Præcis dérfor at “lømmelpakken” blot giver anledning til mere magtmisbrug. Det er ganske simpelt misbrug af voldsmonopolet.

 8. Af Sameh Niazy

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Tæver du også dine børn når de er uartige?

 9. Af Sameh Niazy

  -

  Hvis børn nægter at gøre hvad læreren siger i folkeskolen skal barnet så have en omgang tæv? Eller hvad med når børn og unge på institutioner nægter at gøre hvad pædagoger siger skal de så også have en “omgang tæsk”?

 10. Af Sameh Niazy

  -

  -Og hvad med fartsyndere??? -De må da vel være en del farligere en siddende demonstranter,

  -fartsynder i biler fortjener vel også en omgang tæsk?

 11. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Sig mig engang, er du på stoffer?

  Politiet, er statens lovlige institution, til at opretholde lov og orden!

  At pröve, at forhindre politiet i deres tjeneste/arbejde er ulovligt, og når politiet siger “ryd gaden”, så er det meningen, at denne ordre skal udföres öjeblikkeligt, da det ikke er noget diskutionsopläg, politiet kommer med, men en utvetydig ordre! Dette ved de fleste Danskere!

  Når man ikke lyder politiets ordre, her i landet, er det let sluppet med et par over nakken, det kunne have gået meget värre!

  Når du har sovet rusen ud, opfatter du nok min meddelelse!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 12. Af Sameh Niazy

  -

  Ja, det er skam sandt at politiet udsteder utvetydige ordrer som bør efterkommes, men at sidde på asfalt er ikke at møde politiet med hverken vold eler magt og derfor bør politiet ikke selv anvende vold. At nægte at følge olitiets ordre er blot et lovbrud blandt tusinde variationer. -Et lovbrud som ikke er en trussel mod politiets førlighed eller helbred. Derfor er det helt misforstået at politiet er berettiget til at anvende vold i situationer som disse, det svarer rent faktisk til at politiet tæver alle andre personer som begår den ene eller anden form for “kriminalitet”. Ja, man bør gøre hvad politiet siger, men det er ikke lige frem denne regel som hersker på de danske motoeveje vel?

 13. Af Sameh Niazy

  -

  Det er ikke politiet som bestemmer, det er lovene som bestemmer. Politiets eneste job er rent faktisk at håndhæve lovene på bedste vis. Hvis folk begår forbrydelser skal de blot anholdes på fredeligvis med den fornødne magtanvendelse. En fuldvoksen mand er trods alt langt stærkere end en lille teenage pige så det burde egentlig ikke være det store problem at flytte et barn så fredeligt så muligt. OOg hvis der skal lidt tåregas til så går det vel nok også, men at tæve lystigt løs så fråden flyver fra munden finder jeg en kende uciviliseret og særdeles usympatisk.

 14. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Hvad politiet gjorde er helt rigtig, en flok venstre orienterede lömler, skal ikke på nogen måde pröve, at forhindre politiet i deres beordre lovlige arbejde!

  Og dette er minst 90% af den Danske befolknings indstilling, som du kommer at böje dig for! (I det ucivilicerede samfund du nu er havnet i)!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen

 15. Af Sameh Niazy

  -

  Haha,, jeg er på ingen måde “havnet” i Danmark, jeg arbejder i udlandet,og jeg ved hvad jeg taler om.

 16. Af Benny Madsen

  -

  Til Ole H.
  Så må man da håbe at du ikke lige er i nærheden og bliver forvekslet med en venstreorienteret, problemet her er lige som med våbenloven at den vil ramme uskyldige, det her at lidt a la Nazityskland hvor borgere som dig gik med til til det hele under devisen det var jødernes skyld. Prøv at tænk lidt mere bredt. Er det her liberal tradition fx.? Du kunne prøve at læse Fogh Rasmussen bog og så ville du svare nej. Prøv også lige at tænke på at dag sidder der måske en regering netop af dem du ikke bryder dig om, og hvilket værktøj er det så lige du har foræret dem? Er det også blevet forbudt at tænke i Danmark?

 17. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Ja, men det er interessant, at höre, at du arbejder i udlandet!

  Hvorledes tror du politiet ville opföre sig, i det udland du arbejder i, hvis gadens parlament, pröver at forhindre dem i at udföre deres arbejde???

  Det kunne også väre relevant, at du fortäller om hvilket land det drejer sig om, så vi kan tage korrekt stilling til dit svar!

  Du plejer jo, at väre flink til at svare på alle indläg!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 18. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Efter en del erfaring vil jeg gerne i stilfaerdighed tilraade alle at undlade at saette spam-senderen under betegnelsen “Sameh Niazy” igang med nogensomhelst reaktion paa disse stroemme af kvaerulantisk
  vroevl.

  Betaenk , at formaalet med alt dette spam jo helt tydeligt er at afspore enhver ordentlig og saglig debat paa alle de blogs , som den eller de paagaeldende bag betegnelsen “Sameh Niazy” overhovedet kan overkomme overkomme
  at inficere.

 19. Af T Larsen

  -

  @Sameh Naizy
  Du tager aldeles fejl i din beskrivelse af vort politikorps. Politiet har på intet tidspunkt i nyere uddelt “frådende knippelsving”. Enkelte betjente begår til tider fejl, sådan som mennesker gør. Men det er aldeles utidigt og respektløst at skreve/tale om politiet på den måde i generelle vendinger.
  Desuden er det noget sludder at påstå at politiet ved sin blotte tilstedeværelse kan “fremprovokere unødvendige situationer”. At nogen opfatter politiets tilstedeværelse som en provokation, siger langt mere om den vedkommendes omtanke og hensigter, end om kvaliteten af politiets indsats.
  Tilsyneladende forveksler Niazy sin påståede liberalisme med hvad der ligner faktuel anarkisme.

 20. Af T Larsen

  -

  @Sameh Niazy.
  “Findes der f.eks. en logisk forklaring på hvorfor politiet ikke bare brugte tåregas foran Brorson Kirken i stedet for at tæve løs på folk?”

  Ja. Der var naturligvis ikke grund til at ramme de forbipasserende fredelige borgere med tåregas- tåger, når passende knippelslag på armene rakte til at bryde demonstranternes forsøg på at forhindre politiets arbejde. Vi er vel ikke uenige om at det, udover at være ulovligt, er noget svineri at forhindre politiet i at udføre de opgaver de er sat til?

 21. Af Sameh Niazy

  -

  Carl Erik

  Jeg bor i Hong Kong, som er så viviliseret, fredeligt, liberalt og effektivt som et land bør være. -Multikulturelt og velfungerende. Man plejer at sige at Hong Kong på er den mest udemokratiske frihed man kan kan opnå :)

  Politiet kunne ikke drømme om at tæve løs på demonstranter, -de tager hårdt fat i demonstranter, én for en såfremt der opstår tumult. Hong Kong er for øvrigt det asiatiske land med mest fredelig politisk aktivisme i verden. Her demonstreres i gennemsnit 2,15 gange om dagen. Og jeg har aldrig oplevet eller set noget som helst som sætter politiet i dårligt lys. Politiet i Hong Kong er top-proffessionelle, hjælpsomme som stort set aldrig griber til magtanvendelse. -Måske i virkeligheden detfor at der stort set kun er fredelig demokratisk aktivisme på netop disse breddegrader.

 22. Af Sameh Niazy

  -

  (Hov lige en gang til)

  Carl Erik

  Jeg bor i Hong Kong, som er så civiliseret, fredeligt, liberalt og effektivt som et land bør være. Nul moms, 15% skat, -Multikulturelt og velfungerende. Man plejer at sige at Hong Kong på er den mest udemokratiske frihed man kan kan opnå :)

  Politiet kunne ikke drømme om at tæve løs på demonstranter, -de tager hårdt fat i demonstranter, én for en såfremt der opstår tumult. Hong Kong er for øvrigt det asiatiske land med mest fredelig politisk aktivisme i verden. Her demonstreres i gennemsnit 2,15 gange om dagen. Og jeg har aldrig oplevet eller set noget som helst som sætter politiet i dårligt lys. Politiet i Hong Kong er top-proffessionelle, hjælpsomme som stort set aldrig griber til magtanvendelse. -Måske i virkeligheden detfor at der stort set kun er fredelig demokratisk aktivisme på netop disse breddegrader.

 23. Af Sameh Niazy

  -

  I Hong Kong er der dermimod en enorm “Show of force” når der er optræk til demonstrationer eller hvis der er fest i gaden. -Og det er “Show of force” som reelt virker hvis man vil forhindre destruktive optøjer.

 24. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Jeg har aldrig väret i Hong Kong; men haft en del med Hong kong kinesere, at göre i Fransk Po lynesien! Det er dem, sammen med “banc de indochine” der sidder på forretnings livet på Tahiti, og Fransk Polynesien!

  Og min opfattelse af dette er, at alle folk fra Syd Öst Asien, er höflige velopdragede mennesker, modsat muslimer fra Mellem Östen!

  Vi ser også dette forhold tydeligt i Danmark!

  Held og lykke med dit arbejde i Hong kong!

  Med venlig hilsen, Carl-Erik. Pedersen.

 25. Af Sameh Niazy

  -

  Carl Erik

  Prøv at arbejde i Hong Kong og du vil erkende at forsinkelser i Hong Kong som tommelfingerregel ALTID skyldes dig selv :) Der er ingen undskyldninger, her har du alle de muligheder som du kunne ønske dig.

 26. Af Sameh Niazy

  -

  -Det koster små 2500 DKR at starte det som svarer til et anpartsselskab. Der er ingen skattefar som voldtager din økonomi på trods af at du ingen penge reelt har tjent, -ingen moms, lav skat, dog stadigvæk et offentligt sygehusvæsen for de absolut svageste i samfundet. OK, man betaler selv for uddannelse og børnepasning, men til gengæld kan du tilrette dit liv friere når du ikke er underlagt pres og regnskabstyranni. Du kan skabe en forretning, starte et firma stille og roligt, og tage tingene som de kommer, det eneste du risikerer er reelt de 2500 DKR som du har skudt i dit selskab. Den offentlige transport fungerer punktligt, oveniløbet til en latterlig lav pris, så hvis du ikke har råd til en bil, vil du formentlig være hamrende ligeglad, alle mennesker som kan og vil har muligheder i Hong Kong :)

 27. Af Carl-Erik Pedersen.

  -

  Sameh Niazy.

  Ja din udredning, om de ökonomiske forhold i Hong Kong lyder unägtelig besnärende.

  Og kunne väre en overvejelse värd for mange:; men desvärre ikke for mig, der er kommet op i pensionalderen, og kun arbejer max. 20 timer om ugen.

  Med venlig holsen, Carl-Erik. Pedersen.

 28. Af Lømmelpakken rammer ikke kun klimademonstranter | Svensson

  -

  […] Borgarmedia: Politiken1, 2, 3, 4, Information1, 2, 3, 4, Berlingske, Läs även andra bloggares åsikter om Lømmelpakken, Gadeoptøj, Klimatopmøde, Enhedslisten, […]

 29. Af Lømmelpakken « Kristian Bro

  -

  […] Blog af Jacob Mchangama Share this post! […]

 30. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Og nu er vi så nået dertil i vores demokrati hvor vi på national TV kan høre landets justisminister rose Politiet for at anholde flere hundrede helt uskyldige mennesker.

Kommentarer er lukket.