Ytringsfriheden under angreb i FN (igen igen igen)

Af Jacob Mchangama, Justitia 116

Da FNs såkaldte Durban II konference konkluderede med en fælles sluterklæring i april 2009 blev det udråbt som en sejr for ytringsfriheden af bl.a. Udenrigsminister Per Stig Møller. Der var da også tale om at de vestlige landes bestræbelser – ledet af Danmark – medførte, at nogle af de værste afsnit – om såkaldt ”religionskrænkelse” – blev fjernet fra det oprindelige udkast. På denne blog og i en kronik i Jyllands-Posten (samt i radio- og tv debatter med Jeppe Kofoed, Mogens Lykketoft og Jonas Christoffersen) gjorde undertegnede dog opmærksom på, at sluterklæringen indeholdt en række afsnit, der gav de muslimske lande i OIC (Organization of the Islamic Conference) rygstød til fremtidige forsøg på at indskrænke ytringsfriheden når det kommer til religion (læs: islam). Som jeg har været inde på før er der nedsat en Ad-hoc komite for udviklingen af ”komplementære Standarder” ledet af den algierske ambassadør i Geneve, hvilken komité er nævnt to gange i sluterklæringen fra Durban II. Netop i disse uger er komiteen i session og de foreløbige diskussioner bekræfter til fulde, at kampen for at gøre religionskritik såvel som ytringer rettet mod religiøse grupper til en strafbar forbrydelse ikke er ovre.

Kort og forenklet sagt kan man sige, at to blokke står overfor hinanden. En blok bestående af OIC og den afrikanske gruppe af lande (og deres sympatisører) som ønsker en tillægsprotokol til FNs Racekonvention, der hovedsageligt skal forbyde visse former for ”hatespeech”, således, at tillægsprotokollen udvider Racekonventionen til også at forbyde ”hate speech” baseret på religion og religiøse grupper. Heroverfor står en blok bestående af vestlige lande og sympatisører, der mener, at de ”huller” der findes i forhold til at gøre de eksisterende menneskerettighedskonventioner, herunder racekonventionen og anti-diskrimination mere effektiv skal findes i staters mangelfulde anvendelse af de eksisterende instrumenter. Enighed om eventuelle nye tiltag skal alene bestå af såkaldt ”best practices” og ”guidelines” som er juridisk uforpligtende.

At den største udfordring således består i medlemslandes mangelfulde implementering af allerede eksisterende lovgivning har overvejende støtte i de to seneste rapporter, som Menneskerettighedsrådet har anmodet om i forbindelse med arbejdet i Ad Hoc Komiteen. Ligeledes er dette den klare konklusion, som blev draget på det seneste internationale seminar om forholdet mellem ytringsfrihed og begrænsninger heraf, der blev afholdt i Geneve i oktober 2008. Ved denne lejlighed konkluderede 11 ud af 12 uafhængige eksperter på området, at der ikke er brug for at udarbejde nye komplementære standarder for at håndtere nutidens udfordringer. OIC og de afrikanske lande har brugt mange ressourcer på at søge at underspille disse rapporter og konklusioner ved at konkludere, at udfaldene heraf ikke tager højde for muslimers bekymringer.

I sidste uge blev det som led i et kompromis besluttet at stryge ”religionskrænkelse” og spørgsmålet om diskrimination baseret på seksuel overbevisning fra komiteens arbejdsprogram, da disse emner er ”røde linjer” for hver af blokkene. Men Nigeria fremsatte på vegne af den afrikanske gruppe en række forslag til ordlyd til en tillægsprotokol til Racekonventionen, der de facto omfatter religionskritik samt ytringer mod religiøse grupper. Dette forslag blev pure afvist af Danmark, der påpegede, at der ikke er behov for sådan ny lovgivning, med henvisning til ovennævnte rapporter fra uafhængige eksperter. På en intervention fra Danmark om at bevise behovet for yderligere indgreb i ytringsfriheden (maskeret som anti-diskriminations bestemmelser) undlod Nigeria at give en saglig forklaring herpå, men påpegede blot, at ”flere end 200 millioner mennesker er hverdag på Internettet og udveksler xenofobiske og racistisk ytringer”. Det er således bl.a. den frie og ofte kontante debatform på Internettet som OIC og de afrikanske lande vil ramme, fordi Internettet har gjort det sværere at kontrollere kritisk debat og holde undertrykkelse af religiøse minoriteter, ”afvigende religionsfortolkninger” og religionskritik skjult.

Spørgsmålet er så hvor hele denne diskussion lander. Det er muligt at OIC landene vil være tilfredse med ”salami-metoden”, hvor man konstant og ufortrødent fremturer med en række meget vidtgående forslag, som vestlige lande kun kan skyde ned ved at indgå en række kompromisser, der på overfladen virker uskyldige, men som i længden rykker grænserne mere og mere i retning af censur og kontrol. Som det sås i forhold til spørgsmålet om boykot af Durban II er der lang fra enighed om linjen mellem EU-landene og en række af disse lande har reelt ingen større interesse i at spørgsmålet om ytringsfrihed og religion skal udgøre en prioritet for EU’s (forsøg på) fælles udenrigspolitik i FN.

Man må i den forbindelse håbe, at amerikanerne finder tilbage til Bush tidens stålsatte forsvar for ytringsfriheden i FN-regi, frem for den konsensuslinje som Obama-administrationen har lagt for dagen og som allerede har medført, at man fremstår som vaklende og inkonsistent når det gælder håndteringen af OIC. Uden USA kan det blive svært for Danmark at overbevise de øvrige EU-lande om at ytringsfriheden skal sættes i højsædet, også når det kan have konsekvenser for diplomatiske forbindelser og øvrige udenrigspolitiske agendaer.

UPDATE: Jeg glemte at nævne at en række organisationer og NGO’er (herunder CEPOS) har underskrevet følgende brev til Ad-Hoc komiteens formand med en opfordring til at droppe alle tiltag, der indskrænker ytringsfriheden. Bemærk de mange organisationer fra muslimske lande som Indonesien, Somalia, Bangladesh, Tyrkiet, Bahrain og Pakistan, som går mod deres hjemlandes officielle linje i dette spørgsmål. Et levende bevis på, at der også findes muslimer, der anser ytringsfriheden som en universaliserbar rettighed og at der skal være mulighed for kritik af islam. De er muligvis ikke mange men de der principfast kæmper for ytringsfriheden fortjener al den støtte og opmærksomhed de kan få.

UPDATE II OIC landene har i denne uge fremsat et udkast til det rituelle resolutionsforslag om “bekæmpelse af religionskrænkelse” i FNs Generalforsamling. Hillary Clinton har heldigvis været ude og tage afstand.

116 kommentarer RSS

 1. Af Sameh Niazy

  -

  Maradona Isho

  Det passr ikke helt at den kritik som man retter kommer fra muslimer selv. For enhver ved at islamisk fundamentalisme er lige så grimt som kristenfundamentalisme. DF bruger aktivt islamismen til at fremme et had mod den jævne muslim. Heri ligger forskellen.

 2. Af Sameh Niazy

  -

  Maradona Isho

  Og min sidste kommentar til dit seneste indlæg er desuden, at nok laver DF ikke medicinske forsøg med muslimer, men til gengæld er der mange rabiate DF-proselytter som fantaserer om deportation, fratagelse af statsborgerskab, hjemsendelse til tortur, nedskydninger af muslimer og så længe der findes en underskov af den slags mennesker så liggr faren og lurer med hvad DF’s vælgere rent faktisk i værste fald er kapable til.

 3. Af Sameh Niazy

  -

  Maradona Isho

  Når krisen virkelig kradser i europa om 2 år,, hvad sker der så hvis en DF’agtig “Fører” får magten over unionen? Kan du forestille dig hvilke konsekvenser det kunne få?

  -Personligt frygter jeg ny-antisemitisme mere end islamisme. For det er ny-antisemitismen som fremprovokerer islamisme når vi velvilligt marginaliserer muslimer og radikaliserer både unge med arabisk/muslimsk etnicitet men også etniske europæere som i højere grad støtter højreekstreme partier.

 4. Af Niels Andersen

  -

  Sameh Niazy: Du er de fundamentalistiske islamisters veltalende forlænget arm. For enden af din arm ser jeg dit krumme sværd. Må Allah være med dig, når du møder mit kristne sværd.

 5. Af peter g

  -

  Min tidligere pointe om at vores interesse i menneskerettigheder og ytringsfrihed er til salg er i øvrigt senest eksemplificeret ved EUs behandling af Uzbekistans Karimov (“Slagteren fra Andijan”), se http://politiken.dk/debat/analyse/article818435.ece. Vi ser endnu engang, at realpolitiske betragtninger overtrumfer menneskerettigheder og ytringsfrihed. Ideen om at støtte en eller anden grum diktator, blot fordi vi kan bruge ham i kampen mod en anden grum diktator, er blevet brugt og genbrugt, og ikke altid – for at sige det mildt – med heldige resultater. Fx var Saddam støttet af hele vesten, da han kæmpede mod Iran.

 6. Af Sameh Niazy

  -

  Niels Andersen

  Tak for en klassisk indstuderet bemærkning som siger mere om dig end om mig.

 7. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  Paranoia kan behandles. Få en tid hos din praktiserende læge hurtigst muligt, så vi kan diskutere på et sagligt oplyst niveau, og ikke ud fra dine personlige fobier;)

 8. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen
  Nå, men jeg prøvede da i det mindste at føre en venlig dskussion med dig…

 9. Af William Jansen

  -

  Hillary Clinton om resolutionen:

  “The United States will always seek to counter negative stereotypes of individuals based on their religion and will stand against discrimination and persecution,” Clinton stated. “But an individual’s ability to practice his or her religion has no bearing on others’ freedom of speech.”

  http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/10/130937.htm

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Niazy er en naiv hykler, der beskytter nazisympatiserende islamister…

  Niazy skriver godt nok, at han mere frygter, at antisemitismen kommer igen, end han frygter islamismen.

  Men antisemitismen er her allerede igen. Den kom med islamismen…

  EU’s forrige råd til bekæmpelse af nazisme, EUMC, forsøgte for nogle år siden at hemmeligholde en rapport, fordi den viste at det er unge muslimer, der står bag langt de fleste antisemitiske overgreb i Europa.

  Og der ER skam i både i historisk forstand, i praktisk forstand og ideologisk forstand tæt forbindelse mellem radikel islamisme og nazismen.

  Talsmanden for det antidemokratiske islamistiske parti Hizb ut-Tahrir er dømt tom gange efter racismeparagraffen, for at opfordre til mord på jøder med et citat fra koranen. Muslimske Hamas-sympatisører heiler til anti-israelske demonstrationer. Mein Kampf strøg ind på en tredjeplads på den tyrkiske bestsellerliste, da islamisten Erdogan tillod, at dette ultimative eksempel på antisemitisk hadpropanganda kunne udgives i Tyrkiet. Det islamofascistiske parti Hamas citerer Zions vises protokoller, som var nazisternes næstvigtigste antisemitiske propagandaskrift, i den prargraf, hvor Israel kræves udslettet.

  Hitler beundrede den aggressive krigerreligion islam, som udbredes med sværdet, langt højere end kristendommen, som han mente ville have været den perfekte religion for hans krigeriske forfædre.
  Hitler oprettede et muslimsk SS-korps, der massakrerede jøder på Balkan. Og det var palæstinensernes religiøse og politiske leder, stormuftien af Jerusalem, der overtalte Hitler til at udrydde samtlige Europas jøder, og ikke kun nogle få af dem, som det oprindeligt var planen, i stedet for at ekspatriere dem, fordi stormuftien vidste at mange af dem ville tage til det Britiske Mandatområde – det senere Israel/Palæstina.

  Desuden meldte den tidligere formand for Folkebevægelsen mod Nazisme, der var valgt til Københavns byråd for socialdemokraterne, sig ud af socialdemokraterne og ind i DF, fordi Socialdemokraterne nægtede at irettesætte et andet Socialdemokratisk byrådsmedlem fra København, på trods af, at han havde deltaget i flere møder med Hizb ut-Tahrir, hvis talsmand som skrevet er dømt to gange for at have opfordret til mord på jøder.

  Alt det ved Niazy, for det har jeg oplyst ham om adskillige gange før…

  Så du er mildest talt dobbeltmoralsk, når du kalder et nationalkonservativt parti, som DF, for nazistisk, mens du bliver forarget når antidemokratiske, antisemitiske islamister helt korrekt bliver sammenlignetm med de nazister, som de støttede under anden Verdenskrig.

  Niazy kritiserer altså kun hvide nazisympatisører, mens han konsekvent forsvarer ikkehvide nazisympatisører. Altså er han ikke bare apologet for antidemokratiske antisemitter; han er også racist …

 11. Af Kristian Andersen

  -

  Hvad med danskernes ytringsfrihed når de ikke er enige i VKO’s politik? Medierne giver ikke plads til modsigelser og man er jo efterhånden Politisk flygtning i dette land hvis man ikke makker ret!

 12. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  Du får da al den plads du kan ønske dig. Skru ned for paranoiaen og bestil et abonnement på Politiken.

 13. Af Lars Busk

  -

  @Kim Olsen

  Kristian Andersen huserer allerede i Politikens blogs som Kris Hansen.

  Samme holdning,samme baggrund, samme retorik og de samme stavefejl!

 14. Af Liberty Frihed

  -

  @Sameh Niazy
  Du fremstår præcis ligeså tåbelig som du altid gør de steder du kommenterer, Sameh Niazy. At kalde Uriasposten ‘nazistisk’ er ikke alene barnagtigt og latterligt, men også komplet usubstantieret vås. En møgspreder som dig håber altid på, at noget lort hænger ved dem du dynger til, men det ændrer aldrig ved, at det er dig selv som er fuld af lort.

  Sameh, det fremstår meget mærkværdigt, at du sviner folk til som ikke har det mindste med nazisme at gøre ved at kalde dem nazister, men islamister som netop har mange sammenfald samt de historiske links mellem nazister, Hitler, og islamister, falder dig slet ikke ind. Du påstår du er noget andet, men agerer altid som apologet for islamismen og sviner altid dem til, som kritiserer den supremacistiske totalitære ideologi islamisme til.

 15. Af Jørn Jensen

  -

  Bortset fra sikkerhedsrådet, er FN i dag domineret at fascistiske (islamistiske) stater. Vi bliver nok nødt til at opdele verden i civilisation kontra fascisme (islamisme), og tage konsekvensen heraf.

 16. Af Jørn Jensen

  -

  Sameh Niazy. Jeg har en formodning om at du mener, at islamisme (fascisme) er det bedste, det har du selvfølgelig lov til at mene. Vedrørende kristen fundamentalisme, kan jeg meddele dig, at hekseafbrændinger fra middelalderen for længst er ophørt. Derimod er den fascistiske islamisme stadig gældende, med eksempelvis stening af voldtægtsofre.

Kommentarer er lukket.