Ytringsfriheden under angreb i FN (igen igen igen)

Af Jacob Mchangama, Justitia 116

Da FNs såkaldte Durban II konference konkluderede med en fælles sluterklæring i april 2009 blev det udråbt som en sejr for ytringsfriheden af bl.a. Udenrigsminister Per Stig Møller. Der var da også tale om at de vestlige landes bestræbelser – ledet af Danmark – medførte, at nogle af de værste afsnit – om såkaldt ”religionskrænkelse” – blev fjernet fra det oprindelige udkast. På denne blog og i en kronik i Jyllands-Posten (samt i radio- og tv debatter med Jeppe Kofoed, Mogens Lykketoft og Jonas Christoffersen) gjorde undertegnede dog opmærksom på, at sluterklæringen indeholdt en række afsnit, der gav de muslimske lande i OIC (Organization of the Islamic Conference) rygstød til fremtidige forsøg på at indskrænke ytringsfriheden når det kommer til religion (læs: islam). Som jeg har været inde på før er der nedsat en Ad-hoc komite for udviklingen af ”komplementære Standarder” ledet af den algierske ambassadør i Geneve, hvilken komité er nævnt to gange i sluterklæringen fra Durban II. Netop i disse uger er komiteen i session og de foreløbige diskussioner bekræfter til fulde, at kampen for at gøre religionskritik såvel som ytringer rettet mod religiøse grupper til en strafbar forbrydelse ikke er ovre.

Kort og forenklet sagt kan man sige, at to blokke står overfor hinanden. En blok bestående af OIC og den afrikanske gruppe af lande (og deres sympatisører) som ønsker en tillægsprotokol til FNs Racekonvention, der hovedsageligt skal forbyde visse former for ”hatespeech”, således, at tillægsprotokollen udvider Racekonventionen til også at forbyde ”hate speech” baseret på religion og religiøse grupper. Heroverfor står en blok bestående af vestlige lande og sympatisører, der mener, at de ”huller” der findes i forhold til at gøre de eksisterende menneskerettighedskonventioner, herunder racekonventionen og anti-diskrimination mere effektiv skal findes i staters mangelfulde anvendelse af de eksisterende instrumenter. Enighed om eventuelle nye tiltag skal alene bestå af såkaldt ”best practices” og ”guidelines” som er juridisk uforpligtende.

At den største udfordring således består i medlemslandes mangelfulde implementering af allerede eksisterende lovgivning har overvejende støtte i de to seneste rapporter, som Menneskerettighedsrådet har anmodet om i forbindelse med arbejdet i Ad Hoc Komiteen. Ligeledes er dette den klare konklusion, som blev draget på det seneste internationale seminar om forholdet mellem ytringsfrihed og begrænsninger heraf, der blev afholdt i Geneve i oktober 2008. Ved denne lejlighed konkluderede 11 ud af 12 uafhængige eksperter på området, at der ikke er brug for at udarbejde nye komplementære standarder for at håndtere nutidens udfordringer. OIC og de afrikanske lande har brugt mange ressourcer på at søge at underspille disse rapporter og konklusioner ved at konkludere, at udfaldene heraf ikke tager højde for muslimers bekymringer.

I sidste uge blev det som led i et kompromis besluttet at stryge ”religionskrænkelse” og spørgsmålet om diskrimination baseret på seksuel overbevisning fra komiteens arbejdsprogram, da disse emner er ”røde linjer” for hver af blokkene. Men Nigeria fremsatte på vegne af den afrikanske gruppe en række forslag til ordlyd til en tillægsprotokol til Racekonventionen, der de facto omfatter religionskritik samt ytringer mod religiøse grupper. Dette forslag blev pure afvist af Danmark, der påpegede, at der ikke er behov for sådan ny lovgivning, med henvisning til ovennævnte rapporter fra uafhængige eksperter. På en intervention fra Danmark om at bevise behovet for yderligere indgreb i ytringsfriheden (maskeret som anti-diskriminations bestemmelser) undlod Nigeria at give en saglig forklaring herpå, men påpegede blot, at ”flere end 200 millioner mennesker er hverdag på Internettet og udveksler xenofobiske og racistisk ytringer”. Det er således bl.a. den frie og ofte kontante debatform på Internettet som OIC og de afrikanske lande vil ramme, fordi Internettet har gjort det sværere at kontrollere kritisk debat og holde undertrykkelse af religiøse minoriteter, ”afvigende religionsfortolkninger” og religionskritik skjult.

Spørgsmålet er så hvor hele denne diskussion lander. Det er muligt at OIC landene vil være tilfredse med ”salami-metoden”, hvor man konstant og ufortrødent fremturer med en række meget vidtgående forslag, som vestlige lande kun kan skyde ned ved at indgå en række kompromisser, der på overfladen virker uskyldige, men som i længden rykker grænserne mere og mere i retning af censur og kontrol. Som det sås i forhold til spørgsmålet om boykot af Durban II er der lang fra enighed om linjen mellem EU-landene og en række af disse lande har reelt ingen større interesse i at spørgsmålet om ytringsfrihed og religion skal udgøre en prioritet for EU’s (forsøg på) fælles udenrigspolitik i FN.

Man må i den forbindelse håbe, at amerikanerne finder tilbage til Bush tidens stålsatte forsvar for ytringsfriheden i FN-regi, frem for den konsensuslinje som Obama-administrationen har lagt for dagen og som allerede har medført, at man fremstår som vaklende og inkonsistent når det gælder håndteringen af OIC. Uden USA kan det blive svært for Danmark at overbevise de øvrige EU-lande om at ytringsfriheden skal sættes i højsædet, også når det kan have konsekvenser for diplomatiske forbindelser og øvrige udenrigspolitiske agendaer.

UPDATE: Jeg glemte at nævne at en række organisationer og NGO’er (herunder CEPOS) har underskrevet følgende brev til Ad-Hoc komiteens formand med en opfordring til at droppe alle tiltag, der indskrænker ytringsfriheden. Bemærk de mange organisationer fra muslimske lande som Indonesien, Somalia, Bangladesh, Tyrkiet, Bahrain og Pakistan, som går mod deres hjemlandes officielle linje i dette spørgsmål. Et levende bevis på, at der også findes muslimer, der anser ytringsfriheden som en universaliserbar rettighed og at der skal være mulighed for kritik af islam. De er muligvis ikke mange men de der principfast kæmper for ytringsfriheden fortjener al den støtte og opmærksomhed de kan få.

UPDATE II OIC landene har i denne uge fremsat et udkast til det rituelle resolutionsforslag om “bekæmpelse af religionskrænkelse” i FNs Generalforsamling. Hillary Clinton har heldigvis været ude og tage afstand.

116 kommentarer RSS

 1. Af peter g

  -

  @B. Jensen

  Ja nemlig. At hedde noget andet end Jensen og samtidigt påstå at være dansk er jo helt klart latterligt.

 2. Af jens holm

  -

  Måske skulle Sameh Niazy Brønshøj og Zeki Laurent Sadic have brugt begreber som største supportere, nærmeste artsfæller eller det mere altfavnende fascister.

  Måske skulle de så efter Jeres mening kastes ud med en faldskærm eller uden eller hvad.

  listen af Jeres egne udskejelser er naturligvis mere stuerene.

 3. Af Jens Hansen

  -

  Hvad FN gør kan næsten være ligemeget, når nu EU er godt igang med at vedtage en såkaldt ‘hate-crime’-lovgivning, som skal forbyde kritik af islam og islamisk praksis. EU-parlamentet har allerede vedtaget loven, og det ventes at ministerrådet gør det samme. Denne nye ‘dhimmi’-lov vil være juridisk bindende i alle 27 medlemsstater:

  http://www.hudsonny.org/2009/10/if-all-goes-as-planned.php

 4. Af Martin Q

  -

  Hvis krænkende ytringer overhovedet skal forbydes, bør man begynde med disse fra (den nye oversættelse af) Koranen – og kom nu ikke med Det gamle Testamente, da Det nye Testamente er et nyt paradigme!:

  Koranen, oversat af Ellen Wulff, Forlaget Vandkunsten 2006

  2:228) Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til, men mændene står et trin over dem.
  3:12) Sig til dem, der er vantro: ”I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!” Hvilket ulykkeligt hvilested!
  4:11) Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn.
  4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej.
  4:34) Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere imod dem. Gud er ophøjet og stor.
  4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.
  5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.
  8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!
  8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker ikke de troløse.
  9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold!
  9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantroen frem for troen!
  9:29) Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat.
  9:39) Hvis I ikke rykker ud, vil Han tildele jer en pinefuld straf og erstatte jer med et andet folk.
  9:61) (…) men de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente.
  9:73) Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt!
  9:111) Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt (…)
  9:123) I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!
  22:19-22) Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Skoldende hedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern venter dem. Hver gang de i deres elendighed ønsker at komme ud af den, bliver de bragt tilbage dertil: ”Smag flammernes straf!”
  29:64) Dette jordiske liv er kun adspredelse og tidsfordriv. Den hinsidige bolig er livet.
  33:26) Han fik dem af skriftens folk, der havde bistået dem, til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange.
  33:36) Når Gud og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde frit at vælge i deres sag.
  33:50-52) Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til profeten, og profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende. Vi ved, hvad vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder – for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende og barmhjertig.
  Du kan holde, hvem af dem du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig, og hvis du så begærer en af dem, som du har sendt bort, begår du ingen overtrædelse derved. Således vil de snarest være glade og ikke bedrøvede, tilfredse med, hvad du giver dem. Gud ved, hvad I gemmer i hjertet. Gud er vidende og langmodig.
  Det er dig ikke tilladt at tage andre kvinder herudover og heller ikke, at du skifter nogle af dine hustruer ud med dem, selvom deres skønhed behager dig, bortset fra slavinder. Gud holder øje med alt.
  33:53) Hvis I vil bede kvinderne om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng.
  33:60) Hvis hyklerne og de, der bærer sygdom i hjertet, og de, der spreder rygter i Medina, ikke holder inde, så vil Vi pudse dig på dem! Så vil de kun være dine naboer dér en kort tid endnu.
  33:66) På den dag, hvor deres ansigt vendes rundt i Ilden. De siger: ”Gid vi havde adlydt Gud og adlydt Udsendingen!”
  34:2) Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver.
  47:4) Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter. De, der bliver dræbt for Guds sag, deres handlinger vil Han ikke lade gå tabt.
  57:11) Hvem vil give Gud et smukt lån, så Han vil betale ham det mangefold tilbage? Han har en gavmild løn i vente.
  58:4-5) I skal tro på Gud og Hans udsending. Dette er Guds bud. De vantro har en pinefuld straf i vente.
  De, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending, bliver kuet, ligesom de, der var før dem, blev kuet.
  58:8-9) Har du ikke set dem, der har fået forbud mod at føre fortrolige samtaler indbyrdes, men som alligevel gør, hvad de har fået forbud mod, og i synd og overtrædelse og oprørskhed mod Udsendingen fører fortrolige samtaler? (…) De fortjener ikke bedre end Helvede, hvori de skal brænde. Hvilket ulykkeligt endeligt!
  60:1) I, der tror! Hvis I er draget ud for at kæmpe for Min sag og i ønsket om at være Mig til behag, så skal I ikke tage Mine og jeres fjender til venner, som I tilbyder kærlighed!
  60:11) Hvis nogle af jeres hustruer går over til de vantro, og I derpå foretager et hævntogt, så giv dem, hvis hustruer er gået bort, en andel svarende til deres udgifter.
  61:6) Da Jesus, Marias søn, sagde: ”Israels børn! Jeg er Guds udsending til jer, kommet for at bekræfte det, der var før mig, Toraen, og for at bringe det gode budskab om en udsending, der kommer efter mig, hvis navn skal være højt lovprist.”
  65:8) Hvor mangen en by trodsede ikke sin Herres og hans udsendinges befaling! Så drog Vi den eftertrykkeligt til regnskab og gav den en frygtelig straf.
  66:1) Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas?
  66:5) Måske ville hans Herre, hvis han skilte sig fra jer, give ham hustruer i stedet, der var bedre end jer: Kvinder, der havde overgivet sig til Gud, troende, ydmyge, bodfærdige, tjenende og andægtige; såvel tidligere gifte kvinder som jomfruer.
  69:44-46) Havde han udspredt løse rygter om Os, så ville vi have grebet ham med den højre og skåret hans pulsåre over (…)
  111:1-5) Måtte Abu Lahabs hænder forgå! Måtte han forgå! Hans ejendom og det, som han har erhvervet sig, nytter ham intet. Han skal brænde i en flammende ild, og hans hustru, som brændebærerske, om hendes hals er der et reb af palmefibre.

 5. Af Sameh Niazy

  -

  Haha, ja det siger meget om bloggere at de sidder og “googler” deres moddebattører, for efter at komme baldrende ind i en debat og smide et link til en helt anden sag. Det virker på mig en kende psykopatisk. Derudover, bor jeg heller ikke i Brønshøj længere, -men det er aldrig noget jeg har skilte med, så hvad siger det om dig Niels O??

  Det fortæller om dig at du sidder og spekulerer i personlighedskrænkelser lige som en del andre af dine venner på urias-nazi-posten. Det lyder meget uskyldigt at du “tilfældigvis” goglede mig, haha, ja, helt sikkert. Det sker tilfældigvis tit for dig og dine urias-nazivenner.

  Du kan for øvrigt se alle mine billeder inde på den anden gruppe “1.000.000 som gerne vil af med DF. .. :) Det er sgu iikke ehn hemmelighed jeg har lavet de billeder, for ellers ville jeg vel ikke have lavet dem :) Men som sædvanligt vil jeg sige tak for den gratis reklame, og det glæder mig at du også faldt pladask for min provokation, ligesom resten af de åndsforsnottede DF proselytter.

 6. Af Sameh Niazy

  -

  PS. Løverne runder snart 30.000 medlemmer, og jeg anbefaler alle som støtter sagen at blive medlem af gruppen på Facebook. Her laver vi sjov med DF og forsøger at organisere en fælles modstand uanset politisk ståsted.

  Tilmeld Jer gruppen idag her:
  http://www.facebook.com/group.php?gid=121247621025&ref=ts

  Tak for omtalen Niels O!

 7. Af Peter Buch

  -

  Sameh Niazy
  27. oktober 2009 kl. 09:47
  Peter Buch

  Hvis du gerne vil leve i et samfund hvor negroide udstilles som aber og hvor hvide mennesker udstilles som vortesvin så siger det alt om din personlighed. -Logisk nok.

  Sameh Niazy
  27. oktober 2009 kl. 09:51
  Peter Buch

  -Og hvis vi fjerner racisme paragraffen så kan vi vel lige så godt også fjerne love om diskrimination…. logisk nok,,

  Citater slut

  Når racisme af nogle defineres som noget der ikke har med race at gøre forekommer det mig allerede på et sådan grundlag rigeligt til at afskaffe en paragraf, der forbyder diskrimination på basis af race. Som jeg for øvrigt allerede ser rigeligt dækket af love og bestemmelser mod diskrimination generelt.

 8. Af Daniel L

  -

  @ Sameh

  Kan du ikke holde op med at kalde alle og enhver nazister, fordi de tillader sig at være uenig med dig?

  Det er trættende, det er usagligt og det bærer tiltagende vidnesbyrd om egen intellektuel utilstrækkelighed, når man ikke formår at modargumentere ordet men snarere forsøger at karaktermyrde debattøren.

  Jeg kunne sagtens kalde “Danmarks Løver…” for fascister, fordi deres forståelse af demokrati tilsyneladende inkluderer at lukke munden på demokratiske partier, men så lavt (som dig) ønsker jeg ikke at synke.

  I håbet om at du forstår et vink med et vognstang og vender tilbage til debatten.

 9. Af Sameh Niazy

  -

  Kære Daniel L

  Hvor mange gange har DF sammenlignet muslimske tørklæder med hagekors? Hvor mange gange har DF ført kampagner udelukkende rettet mod muslimer i Dannark? Hvilket parti har sammenlignet muslimer med cancer? -Jeg kan blive ved. Alt hvad DF siger og gør minder mere og mere om nazisternes virkemidler før 2. verdenskrig. -Jeg er så flabet at karrikere DF som nazister, og det virker som om at DF ikke kan klare at få en smule af sin egen medicin. -Det var for øvrigt IKKE mig som startede med at snakke om denne sag, det var “elefanten i glashuset” -Niels O som kom væltende ind i glasbutikken:

  “Niels O
  27. oktober 2009 kl. 13:54
  Til alle interesserede:

  Se her, hvordan Sameh Niazy Brønshøj og Zeki Laurent Sadic også benytter deres ytringsfrihed – sakset fra facebooksiden Danmarks Løver:”

  Daniel, jeg synes først og fremmest det ville være på sin plads at du henstiller Niesl O om at “komme tilbage til debatten”..Vi havde faktisk en venlig debat kørende før urias-klovnen kom væltende ind. Hav en god dag. Mvh Sameh

 10. Af Sameh Niazy

  -

  Her kan I se alle billederne:
  http://www.facebook.com/group.php?v=photos&gid=6172873559

  Og jeg er forøvrigt ikke den eneste som karrikerer DF som nazister.

 11. Af Peter Buch

  -

  Citatudsnit

  Sameh Niazy
  27. oktober 2009 kl. 14:08
  Uriasposten er det “nationalkonservative” mobbeforum hvor, kendte nazister som f.eks. Jonni Hansen tit er set som kommentatorer.

  Citatiudsnit slut.

  Links til pågældene begivenheder mangler og er uden eksempler en påstand uden noget som helst troværdigt belæg. Set herfra.

 12. Af Sameh Niazy

  -

  Peter Buch

  Jeg gider af rent princip ikke linke til omtalte smædeskrift. Du kan selv gå ind på siden, du kender den jo åbenbart så godt så gå ind på den og slå dig løs.

 13. Af jens holm

  -

  Kend din fjende er en af de bedste betingelser for at vide.

  Man kan også se vore krige i Asien. En forudsætning for at vinde er jo at kunne sprog og kultur…

  Jeg googler jævnligt folk for at se, om de er medlem af foreninger og partier, så man ved, hvad de ellers måske har på tapetet.

  Det kan også være man så ikke er helt så meget fjender alligevel eller måske dog har visse interesser fælles.

  Et mundheld om det : Din fjendes fjende er din ven. Det er så den xtreme variant.

 14. Af Daniel L

  -

  @ Sameh

  Du forstod så åbenbart IKKE et vink med en vognstang.

  Din persisteren på ulødige debatstunts trætter mig ærligt talt, og jeg gider på ingen måde forholde mig til din “jamen-se-på-de-andre” skolegårds-retotik, specielt da jeg hverken stemmer på eller gider forsvare Dansk Folkeparti.

  Jeg taler udelukkende om hensynet til og respekten for andre debattører.

  Set ud fra svaret til mig og til andre efter mit seneste indlæg, har du i mine øjne forlængst kapituleret intellektuelt – det sidste strå kom da du ikke engang gad dokumentere dine påstande fom og fra et andet website med en nedladende bemærkning om debattørens karakter, siden han åbenbart kendte siden.

  Livet er for kort til debat med folk der udelukkende (og knapt nok) magter at polemisere uden at kunne forholde sig til egne kontradiktioner, så dette er mit sidste svar til dig.

  @ Jacob

  Det er et fint indlæg, og demonstrerer så nydeligt hvilket pres vi er under.

  Har du en holdning til EU’s lovgivning på samme område ?

 15. Af jens holm

  -

  Sameh Niazy.

  Jeg mener nu nok, det er lige tæt nok at kalde Df for reformerte nazister.

  Omvendt mener de så nærmest, at have pligt til at kalde andre for kommunister, selv hvis de har startet et parti som reaktion på Sovjet.

  Det er jo lidt synd for nazierne, når de sådan føler trang til en slags repatriering. Det ville sikkert være godt, hvis det var malteserkorset, de i sin tid var samlet om.

 16. Af Sameh Niazy

  -

  Daniel L

  Nej, for jeg kender netop disse personligheder og deres virkemidler. De gør det igen og igen. Og jeg gentager, det var IKKE mig som startede Nazi-diskussionen i denne tråd. Det var Niels O.

  Før han kom ind i diskussionen havde vi en venlig debat em EMNET. Slut herfra.

 17. Af Peter Buch

  -

  Sameh Niazy

  Jeg har ikke observeret det du påstår. Du kunne have belæg for ytringer eller udelade hvad der uden belæg fremstår som pragteksempler på løse påstande. Efter min mening.

 18. Af Sameh Niazy

  -

  Peter Buch

  Jeg gider ikke debattere urias-polemik når JM’s emne er ytringsfrihed. Jeg synes jeg har besvaret alt hvad der har med den sag at gøre på trods af t det 1. ikke var mig som startede emnet 2. Ikke har en skid med kronikørens oplæg at gøre.

 19. Af Peter Buch

  -

  Sameh Niazy

  Din fremsatte påstand om at Uriasposten har bragt, “kendte nazister som f.eks. Jonni Hansen tit er set som kommentatorer”, ser stadig ud til at være fremsat uden ringeste belæg.

  For ringe for argumentationen og for ringe for emnet efter min opfattelse.

 20. Af Peter B. Jensen

  -

  Et stort problem ved ubegrænset ytringsfrihed er ofte at en stor, og for sagen uvedkommende, gruppe ligeledes tages til indtægt for den enkelte ytring fordi personerne deler et eller andet fællesskab. Således er jeg som dansker påvirket af muhammedtegningernes efterdønninger, og tendensen kan spores i samtlige kontroverser.

  Det er måske en del af demokratiets bagside, at står man fælles om et så står man fælles i alt – ihvertfald set fra et udefrastående perspektiv hvor nuancerne forsvinder.
  Jeg går ind for ubegrænset ytringsfrihed, men så snart andre taler på mine vegne direkte eller indirekte så forventer jeg ikke at de taler over det mandat de har fået. Og her er så problemet med vores repræsentantskab der har svært ved at afgrænse den ufattelige magt de får tildelt ud fra blot et fåtal af emner. Det gælder nok i samme grad for religiøse ledere som vores sekulære trosforkyndere.

  I takt med at kommunikationsbarrieren bliver ophævet bliver denne problematik stigende, fordi også rabiate ytringer ment for en lille indforstået skare potentielt kan inddrages i andre sammenhænge og tilpasses andre agendaer og redigeringspotentialet er næsten uendeligt. En tur omkring liveleak eller holdningsbestemte organer burde demonstrere pointen til fulde.

  Jeg tror den mest nærliggende løsning hvis vi netop ikke vil begrænse ytringsfriheden er at sikre at folk kun taler på egne vegne, og hvis de taler som repræsentanter for et fællesskab så har de langt kortere snor. Det bør primært være baglandets opgave at sikre denne kontrol.

  Og så et lille kuriosum. Hos os er det jo helt normalt at man får begrænset sin ytringsfrihed af arbejdsgiver fordi hensynet til aktiekursen sættes højere end offentlighedens kendskab. Er dette en begrænsning vi ønsker og accepterer, selv om det gør det meget lettere at dække over de skandaler der dukker op med jævne mellemrum?

 21. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  “Jeg er for 117. gang ikke muslim.”

  Det har jeg da heller aldrig påstået. Jeg forstår på din reaktion, at det ikke er ønskværdigt for dig at blive omtalt som muslim.

  I stedet for almindeligheder som ovenstående kunne du måske forholde dig til spørgsmålet i mit sidste indlæg.

 22. Af Sameh Niazy

  -

  Smid lige det konkrete spørgsmål igen, du snakkede om offer rolle m.m, som jeg egentlig mener er irrelevant, men måske er de ikke det som du du vil ha svar på?

 23. Af Sameh Niazy

  -

  Til alle som måtte være i tvivl om trykkefrihedsselskabet… Trykkefrihedsselskabet er blot en megafon for DF’s interesser og synspunkter, under et skalkeskjul som en “beskytter af ytringsfrihed”.. Men i virkeligheden er det intet andet end en strømlinet propagandavirksomhed med én dagsorden. -At skabe had mod muslimer 2. At propagandere had mod muslimer videst muligt i den danske presse:

  Citat wiki: “Trykkefrihedsselskabet blev grundlagt i oktober 2004 af journalist Lars Hedegaard, historiker David Gress, folketingsmedlemmerne Søren Krarup og Jesper Langballe, sognepræst Katrine Winkel Holm og filosoffen Kai Sørlander. Anledningen var, at Lars Hedegaard blev nægtet optagelse i Dansk PEN på grund af hans kritik af islam og muslimer. Navnet er inspireret af det historiske Trykkefrihedsselskab”

 24. Af Sameh Niazy

  -

  ooops jeg fik ikke lige kilden med, den kommer her:
  http://da.wikipedia.org/wiki/Trykkefrihedsselskabet_af_2004

 25. Af Sameh Niazy

  -

  Citat Wiki:

  “Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden opfatter Trykkefrihedsselskabets forsvar for ytringsfriheden som et skalkeskjul for had mod muslimer og fremmede. Han har derfor været en uforsonlig kritiker af selskabet og dets medlemmer. På et møde arrangeret af Trykkefrihedsselskabet den 2. oktober 2007 om truslerne mod den svenske kunstner Lars Vilks udtalte Seidenfaden blandt andet:
  “Vi er samlet i dag for at markere vores tilslutning til en helt elementær norm. Normen siger, at den part, der i en diskussion griber til vold og trusler om vold, har tabt diskussionen og afsløret sin intellektuelle og menneskelige afmagt. … Når jeg er mødt op her i dag, er det derfor ikke kun for at markere min støtte til denne elementære norm. Det er lige så meget for at sige lidt om de mennesker, der bruger og misbruger den selvfølgelige støtte til denne norm til at lufte deres dybt problematiske, ja i nogle tilfælde direkte afskyelige synspunkter på muslimer og islam. Mennesker, der skamrider den aktuelle sag til at lufte deres paranoia, deres hadefulde og rabiate verdensanskuelse, deres intolerante, indeklemte og smålige syn på millioner af medmennesker. … Nej, med afskyelighed tænker jeg på nogle af de mennesker og i særdeleshed på den forening, der står bag arangementet i aften, en forening der her i aften promoverer sig selv og snylter og nasser på vores allesammens selvfølgelige solidaritet. Jeg tænker på Lars Hedegaard, der vistnok er formand for selskabet. Jeg tænker på Helle Merete Brix, der har skrevet mange spaltekilometer paranoid, skinger og hadefuld tekst om muslimer hjemme og ude, … Lars Hedegaard kunne for et par år siden ikke blive medlem af PEN, fordi medlemmer af den forening betragtede mange af hans udsagn som hate speech. Og nu står han og hans hyperaggressive Trykkefrihedsselskab, der i realiteten er et sammenrend af intolerante muslimhadere, som arrangør af et fint møde her i Forfatterforeningen. Ak ja, sådan kan skidt komme til ære. … I aften har jeg derfor fundet det relevant til at bruge min ytringsfrihed til at markere, hvordan de pågældende nasser på en elementær norm og bruger den til at promovere deres gennemført usympatiske og problematiske dagsorden i den offentlige debat.”

  Derudover, på JP ansættes KUN bloggere med relation til Trykkefrihedsselskabet,, Kunne Asmaa nogensinde være en potentiel blogger på JP??? -Næppe

  Pointen er at der er en fastlagt dagsorden om hvad der skal blogges om. Muslimmer omtales per definition som “kriminelle muslimer” og man fokuserer udelukkende på sociale problemer med indvavdrere men sammenkæder ALTID sociale problemer med indvandrernes religion, islam.

  JP & Trykkefrihedsselskabet er et indvandrerfjendtligt muslimstigmatiserende samarbejde, som INTET har med saglig religionskritik at gøre eller lødige interesser.

 26. Af Sameh Niazy

  -

  Trykkefrihedsselskabet forsøger hyppigt at foregøgle at de forsvarer borgerlige normer, men man finder ikke én eneste person i selskabet med andet end “nationalkonservative” interesser. Trykkefrihedsselskabet foregøgler at tage vare om vigtig samfundsdebat og de vælger typisk personligheder med “fine titler” så de fremstår som en akademisk og intellektuel organisation. Men deres agenda er pseudointellektuel, og samfundsdestruktiv, og jeg ville ønske at redaktionen på Berlingske indså dette og fokuserede på borgerlige liberale bloggere som f.eks. Jacob M, og droppede de bånd med folk som Søren Pind & Pia Kjærsgaard. De har taletid nok på JP, hvorfor skal de lige være på Berlingske?

 27. Af Niels Andersen

  -

  Ytringsfriheden er ikke kun under angreb i FN, men også her i Danmark. Også vores demokrati og danske værdier er under angreb af fundamentalistiske muslimer, som vi desværre har modtaget med åbne arme i barmhjertighendens hellige navn. Hvis man siger dette højt som jeg, så bliver man stemplet som racist eller det som er værre. Jeg er sgu en helt almindelig dansker, som vil have mit lands værdier i fred, og gæsterne skal opføre sig ordentligt. Jeg er træt af utilpasset 2. generationsindvandrere, imaner m.m.. Forlad venligst vores land.

 28. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  Her er spørgsmålet:

  Hvordan vil du så forklare at du er en af de mest aktive bloggere:

  “Vor tids “ytringsfrihed” er den ytringsfrihed som massemediet giver de få udvalgte som siger det som pøbelen gerne vil høre. Mediakraturet tillader ikke afvigelser fra stereotype fremstillinger ”

  Medmindre det altså er dig og dine ligesindede du beskriver som “de få udvalgte”

  PS: Sørgeligt at læse dine indspark på Uriasposten – det vidner ikke ligefrem og vilje og ønske om dialog.

 29. Af Kim Olsen

  -

  sameh,

  “….og droppede de bånd med folk som Søren Pind & Pia Kjærsgaard. De har taletid nok på JP, hvorfor skal de lige være på Berlingske?”

  Når vi nu taler om ytringsfrihed:)

  Endnu en sørgelig selvmodsigelse fra dig!

 30. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen

  Jeg taler ikke om at fratage disse folks ytringsfrihed, jeg snakker udelukkende om at der burde være mere variation i mediebilledet. JP er stedet hvor folk som har tilhørsforhold til DF egentlig hører hjemme, fint nok, men hvorfor også Berlingske..Vil Berlingske ikke være forskellig fra de andre?? Skal vi altid høre de samme meninger fra alle medier og kan det være rigtigt at der ikke er mere mod til at få bloggere ind på Berlingske som virkelig kan sætte skub i samfundsdebatten? F.eks. Johanne Schmidt Nielsen,, fra enhedslisten kunne være et glimrende eksempel på lidt modspil. Hvorfor må der ikke være modspil på borgerlige aviser?
  Det er en fornøjelse at læse Børsen det det som jeg ser det er et rigtigt godt nyhedssted med mindre politisering, og mere konkret og nøgtern. Derudover har Børsen 10 gange så lødige blogger end hvad du finder alle andre steder, -ud over Politiken.

  Nå, men nok om det.

  Kim Olsen, min kommentar drejede sig om “Muslimske talere” som JM omtaler i sit oplæg:

  Citat: “Et levende bevis på, at der også findes muslimer, der anser ytringsfriheden som en universaliserbar rettighed og at der skal være mulighed for kritik af islam. De er muligvis ikke mange men de der principfast kæmper for ytringsfriheden fortjener al den støtte og opmærksomhed de kan få.”

  Nemlig, vigtig pointe. Og min kommentar kredsede sig om JM’s pointe. -Man ønsker nemlig ikke at fremhæve “muslimske ytringsfrihedsekstremister” i den offentlige debat, -med mindre disse muslimer er stereotyper som alle skal sige det samme og helst ikke må afvige synderligt. -Jeg savner mere fokus på folk som faktisk gør en forskel,, faktisk er Asmaa et godt eksempel, for selvom hun er praktiserende muslim, er hun stadigvæk medlem af Enhedslisten som netop har sekulære mærkesager som ytringsfrihed, antidiskrimination. Men problemet er at folk lader sig provokere af forskellighed, og med den indstilling vil samfundsdebatten stå stille, når der fokuseres på folk som Naser Khader, Farshad Kholgi osv. Det virker som om at man kun har valgt at fremhæve en stereotype og ignorere forskelligheden blandt muslimer som rent faktisk vil Danmark godt. Personligt kan jeg da sagtens se hvorfor man vælger fordanskede “perkere”, men det er ikke det som skal til hvis indvandrerdebatten skalforbedres. VI skal se anderledes muslimer i øjnene som de er, lytte til deres synspunkter UDEN automatisk at sætte dem i bås med islamister og terrorister. Heri ligger problemet i vor tids integrationsdebat. Og når f.eks.”trykkefrihedsselskabet” er toneangivende så er vi stensikre på at INGEN får noget godt ud af debatten.

 31. Af john p

  -

  @Sameh Niazy
  Johnni Hansen har aldrig kommenteret på uriasposten.net og man kan da også være i tvivl om hvorvidt han er i stand til det. Hvilke andre kendte nazister mener du skulle kommentere dér?
  Jeg er tæt på at mene, at du bare er fuld af løgn.

 32. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  Der må da for min skyld være al den variation i mediebilledet som du ønsker. Jeg deler bare ikke din holdning at folk kan benytte sig af deres ytringsfrihed, så lang tid “man” (dig) kan bestemme tid og sted….

  Det selvmodsigende i din argumenter, at når politikere eller vi andre ytrer ting du ikke er enig i, så har du ret til at stemple dem som f.eks. nazister. (Jvf. dine skrifter på Uriasposten)

  kunne man forestille sig, at du anerkendte dine politiske modstanderes frihed til at ytre sig, og samtidig afholdt dig fra at stemple dem som massemordere, gaskammeroperatører, etniske udrensere (nazister) m.v.? Næppe, og deri udstiller du din dobbeltmoral.

  Nu er trykkefrihedsselskabet næppe toneangivende på nogle områder, så din frygt er aldeles ubegrundet.

  Med hensyn til Asmaa, så tegner du et meget glorværdigt billede af en person, der ved flere lejligheder har tilkendegivet, at hun ikke anerkender danske værdier og samfundsnormer.

  Og for en god ordens skyld. Jeg har aldrig ytret mig i retning af at du skulle være muslim. faktisk er jeg temmelig ligeglad med dit religiøse tilhørsforhold.

 33. Af Alfred B Andersen

  -

  At den rablende islamist Asmaa Abdolly H. skulle kunne gavne samfundsdebatten i Danmark virker ærlig talt temmelig usandsynlig.
  Fundamentalisten ønsker jo ingen debat, men derimod det muslimske kalifat hvor vantro allernådigst kan få lov til at leve som dhimmier.

 34. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen

  Jeg har flere gange uddybet at mig nazi sammenligning er en PROVOKATION, som svar på at DF selvsamme retorik om muslimer, og som svar på t DF bruger samme metoder som Hitler brugte mod jøderne i 30’erne. Kald det hvad du vil, jeg kalder DF for NAZISTER. Derudover, flere af DF’s proselytter har flere gange offentligt fantaseret om deportationer af muslimer, -selv nedskydninger af muslimer. DF forsøger at skabe et image om at partiet er “stuerent”, men når det kommer til stykket er mange af DF’s vælgere klar til at tænde op for ovnene.

  Derudover,, Urias posten har vist glemt at sætte mit citat i KONTEKST. Kan du se den smiley som jeg har ved min kommentar..??? Folk som kender mig ved at jeg kokede, men selvfølgelig med en grad af alvor, som beskrevet ovenover. Og derudover, jeg var udemærket at uriasposten havde gang i narrestreger så jeg var udemærket klar over at den gode KM pønsede på at få lidt kød på hans blog, -jeg grinte faktisk da jeg så det,, og det kan nærmest betragtes som en “bestilling” fra min side. Manden er jo så forudsigelig som især amen i kirken.

 35. Af Sameh Niazy

  -

  -Jeg har aldrig mødt ham eller haft en debat med ham, men sjovt nok har han udvalgt mig som en af hans utallige prügelknapper. Helt ærligt,, det er så plat, at jeg ikke gider at spilde meget mere krudt på den sag. haha “Velkommen på forsiden” … Prøv at være lidt mere Ekstra Bladet Wannabee agtig… Muligvis har han en blog som er læst af mange, men dem som kender til blogs ved udemærket at siden er et langt smædeskrift. Og nej, jeg gider ikke sidde og rode hans idiotiske oplæg igennem, det lader jeg dig om.

 36. Af Sameh Niazy

  -

  Men jeg vil da gå så langt at sige, – når DF selv holder op med at sammenligne muslimer med nazister, og når DF igennem mere end 2 år har fokuseret på relevante samfundsproblmer i deres annoncekanpagner, så lovr jeg dig, at jeg aldrig igen vil sammenligne DF med nazister, men det kan enhver regne ud at uden muslimhad,, -intet DF.

 37. Af Kim Olsen

  -

  Jaja Sameh,

  Masser af fordomme og fordømmelser. Hyg dig med dit sort/hvide verdensbillede…

 38. Af Sameh Niazy

  -

  Jeg synes blot det er lidt sjovt,, hvorfor skriver den gode KM ikke en kommentar til mig når nu han var igang med at tage et “screenshot”?

  Enhver med lidt fornuft kan da regne ud at man kan tage en kommentar ud af kontekst og få folk til at se rablende gale ud… -Og hvis KM ville debat så ville han ikke siddeog spilde sin tid med den slags barnlige fjollerier. Kom til sagen mand!! Drop det poopaganda.

 39. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen

  Du spørger mig, og jeg svarer dig, ovenikøbet ærligt og høfligt. Jeg tror faktisk ikke engang at du selv ønsker en debat,,, Men det havde jeg regnet ud for lang tid siden, derfor synes jeg det var irrelevant at tage diskussionen op. Men nu ved du det.

  Jeg kender da et par relativt flinke folk som stemmer med DF, men det står klart for mig at de stemmere på DF baseret på frygt og medieunderkastelse.. -Jeg mopper da også dem som “nazister”, -med et smil på læben,, men sålænge DF selv sammenligner andre med nazisme synes jeg de selv skulle holde op med at være så nærtagende.

 40. Af Sameh Niazy

  -

  En sidste kommentar til den snak, er at DF hyppigt bruger ordsproget:

  “Det kan godt være at det ikke er alle muslimer som er terrorister, -men alle terrorister er muslimer”…

  -Den vil jeg faktisk vende om til:

  “Det kan godt være at det ikke er alle DF’ere som er nazister,,,-men alle nazister stemmer på DF.”…..

  -Jeg håber du har forstået min pointe.

 41. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  Jeg forstår skam godt din pointe om at du bruger din ytringsfrihed til at kalde almindelige mennesker for nazister. Det er dit niveau, og ingen er som bekendt forpligtet ud over sine evner.

 42. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen

  jeg synes faktisk at jeg har uddybet hvorfor jeg karrikerer DF som nazister.

  1. Pga. deres smædekampagner mod muslimer
  2. Pga. deres aktive sammenligning mellem tørklæde og hagekors.
  3. Idet hele taget fordi de kun bæres oppe af et indvandrerfjendtligt/muslimfjendtligt partiprogram

  Hvis ikke du synes det er grund nok, så er det fint nok, men det er ihvertfald min begrundelse.

 43. Af Sameh Niazy

  -

  Et godt eksempel:

  Se DF’s seneste “Antimoske kampagne”:

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/99/219499_600_800.jpg

  Den har jeg lavet lidt sjov med, netop for at sammenligne DF’s retorik om muslimer men bare vendt mod kristendommen, så folk får en ide om hvilke “virkemidler” DF bruger:

  http://www.facebook.com/photo.php?pid=45775&op=1&o=global&view=global&subj=6172873559&id=100000223659397

 44. Af Sameh Niazy

  -

  Kim Olsen

  Hvorfor er det kun OK at Df kalder muslimer for nazister? -Når DF selv gentagne gange provokerer bevidst, hvorfor skal DF’s så ikke provokeres bevidst?

 45. Af Sameh Niazy

  -

  Hvorfor er det kun ok at håne islamisk fundamentalisme,, må man ikke håne kristen fundamentalisme?

 46. Af Maradona Isho

  -

  @Sameh Niazy skriver:

  “Jeg har flere gange uddybet at mig nazi sammenligning er en PROVOKATION, som svar på at DF selvsamme retorik om muslimer, og som svar på t DF bruger samme metoder som Hitler brugte mod jøderne i 30?erne. Kald det hvad du vil, jeg kalder DF for NAZISTER.”

  Du skal være forsigtigt med at tro man vil opfatte sammeligning af nazisterne som parodi, hvis det er det du antyder. – At sammeligne nogen med nazister er en ret alvorlig beskyldning, fordi 2 verdenskrig på mange måder har bidt sig fast.

  Det Hitler beskyldte jøder for, kom fra Hitler og nazister selv. – Jøder havde ikke lange klør, de spiste ej tyske børn i deres religiøse ritual/bøn, og de undertrykkede ikke tyskere.

  Det Dansk Folkeparti beskylder muslimer for, kommer ikke fra deres vælgere, den komemr faktisk fra muslimer selv: dræbt på frafaldende og homoseksuelle, manglende rettigheder for minoriteter, religiøst fundamentalisme eller når man jæger grønlændere ud af en bydel fordi de drikker, og ikke mindst diverse kedelige statistkker etc etc.

  Og selv om/hvis Dansk Folkeparti har ret i deres anskuelse, vil de næppe exprimentere med muslimer iform af blodtranfusion fra heste, eller lade dem i trykkemaskin for at teste hvor mange kg en menneskekrop kan klare, eller bore et hul i skinneben uden bedøvelse som nazisterne gjorde.

  – Så at sammeligne DF med nazistere er ude i hampen, det rene vrøvl og dybt useriøst, der blot vil aflede opmærksomheden fra de reele problemer.

  Vi kan så diskutere om Freverts udtalelse om at muslimer er kræftceller, eller når Søren Espersen sammeligner Islam med nazisme er produktivt. – Tilsyneladende nej for min vedkommende, for man vinder ikke de tavse muslimers støtte på denne måde, som Naser Khader korrekt formulerede det.

 47. Af Kim Olsen

  -

  Sameh,

  Jeg kender ikke svarene på dine sidste spørgsmål da jeg ikke udøver de ting du taler om.

  Generelt taler du lidt i cirkler min ven, så jeg vil ønske dig held og lykke i din fortsatte jagt på sandhed og retfærdighed.

  Om du vil finde vejen ved at udskælde dem der ikke er enig med dig som nazister finder du selv ud af i sidste ende…

  Slut herfra:)

 48. Af Maradona Isho

  -

  – Og ikke mindst synes jeg at er på tiden at Jacob Mchangama letter røven og starter med etabering af organisation der kan give en modspil til både Dansk Pen og Trykkefrihedsselskabet.

  Vi skal ikke være politisk korrekte som Tøger Seidenfaden, radikale venstre og Dansk Pen, der fornægte enhver form problemstilling blot fordi det er “uanstændigt” – Men på den ene side skal man næppe kun fokuserer på ensidet kritik af islam, som Trykkefrihedsselskabet efterhånde er optaget af.

 49. Af Sameh Niazy

  -

  OK, men her er dokumentation for den berømte hagekors/tørklædesag:

  http://politiken.dk/indland/article286086.ece

  »For så vidt som man siger, at hagekorset er symbolet på nazismen, så er det jo altså af samme art som Islams tørklæde«, siger Søren Krarup

 50. Af Sameh Niazy

  -

  Maradona Isho

  Jeg forstår godt din pointe, men jeg er nok blot mere “counter provokative”. Hvis det er så “alvorlig” en sag at trække nazikortet så burde netop DF kende til alvoret. Ydermere så holder DF sig ikke tilbage med at bruge samme retorik om muslimer som Hitler brugte om jøderne. Det er der ovenikøbet flere danske jøder som kan nikke erkendende til. Det holder ganske simpelt ikke at holde DF hellig for nazikortet, især slet ikke når de hyppigt trækker det selv.

Kommentarer er lukket.