40 dage til Gandhi?

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

I et tidligere indlæg har jeg på denne blog beskæftiget mig med den såkaldte “lømmelpakke”. Jeg var i den anledning særligt kritisk over for den tidsmæssige udvidelse af administrative frihedsberøvelser fra 6 til 12 timer. Jeg har uddybet i dette … Fortsættes

Mere om burkaforbud

Af Jacob Mchangama, Justitia 156

OPDATERET DEN 16. NOVEMBER SE NEDERST Justitsministeriet har netop afgivet svar i spørgsmålet om burkaforbud og uddybet, hvorfor et sådant forbud sandsynligvis vil være i strid med ikke bare grundlovens lighedsgrundsætning, men også religions- og ytringsfriheden i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. … Fortsættes