Lømmelpakken i praksis: politistat eller rettidig omhu?

Af Jacob Mchangama, Justitia 187

Reaktionerne på lørdagens masseanholdelser af demonstranter i forbindelse med COP 15 har med enkelte undtagelser været forudsigelige. (Groft sagt) har en hel del personer til venstre i det politiske spektrum – og særligt klimaaktivisterne – talt om politistat og endog om tortur, mens personer til højre i det politiske spektrum (i denne sag med markant folkelig opbakning), ligefrem udtrykker begejstring over lømmelpakken og politiets håndtering. Der er dog grund til at gå i rette med begge disse holdninger.

Danmark er ikke nogen politistat – heller ikke med lømmelpakken – og der er heller ikke på nogen måde tale om, at frihedsberøvelserne kan kategoriseres som tortur uanset, at jorden var kold for de tilbageholdte demonstranter. Endvidere er det klart, at en så stor begivenhed som COP15 kræver, at politiet skal finde en svær balance mellem på den ene side at lade demonstranter udnytte deres ytrings- og forsamlingsfrihed og på den anden side at sørge for ro og orden i en hovedstad, der er på den anden ende med deltagelse af titusindvis af delegerede, statsoverhoveder og demonstranter. Det er også et faktum, at en række demonstranter er kommet for at lave optøjer og sætte en dagsorden præget af vold, hvilket selvsagt ikke er omfattet af grundlæggende frihedsrettigheder. Alt for mange af disse aktivister synes at have en opfattelse af, at det forhold, at de – i egen optik – kæmper for en retfærdig sag og klodens redning, betyder, at de kan sætte sig udover samfundets love og regler. Men uanset disse delvist ekstraordinære hensyn kan de ikke retfærdiggøre, at politiet skal have ubegrænsede beføjelser eller at hensynet til præventivt at undgå ballade tillægges afgørende vægt.

Ifølge politiloven er frihedsberøvelse da også kun tilladt, såfremt mindre indgribende tiltag ikke formår at afværge faren mod den offentlige orden. Umiddelbart virker anholdelserne lørdag af op mod 1.000 mennesker, hvoraf politiet ifølge eget udsagn fik uskyldige med, ikke som det mindst indgribende middel, men snarere som om politiet valgte at anholde tilpas mange til at sikre, at man fik alle de reelle voldsudøvere med. Umiddelbart virker det ikke som om, politiet eksempelvis beordrede demonstranterne til at ophøre med deres handlinger eller til at forlade området, hvilket manglende påbud i så fald vil have gjort det nærmest umuligt for lovlydige demonstranter at fjerne sig fra de voldelige. Hvis det er tilfældet, er det svært at forene med lømmelpakkens bestemmelser og i særdeleshed med respekt for ytrings- og forsamlingsfriheden, hvis beskyttelse. som bekendt, ikke er afhængig af politiske flertal eller folkestemninger.

Klarhed over dette spørgsmål får vi dog næppe, før domstolene har taget stilling til de mange bebudede klager. Hvis det viser sig, at politiet kan vise, at langt de fleste frihedsberøvelser var nødvendige, er der grund til at rose politiet for at have frihedsberøvet ballademagere samtidig med, at hoveddemonstration fik lov til at udfolde sig fredeligt. Såfremt det derimod viser sig, at en væsentlig del af de frihedsberøvede får medhold i deres klager og bliver tildelt erstatning, vil det være vanskeligt at betegne aktionen lørdag som en succes.

I så fald vil man have frihedsberøvet en lang række af de fredelige demonstranter, som man med aktionen ville beskytte mod de voldelige, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt. Det vil også vise faren ved at lægge afgørende vægt på præventive tiltag frem for på reelle handlinger. Dog er der også grund til i denne situation at stille spørgsmålstegn ved, om det er politiet eller den lovgivende magt, der i givet fald vil bære skylden. De retssikkerhedsmæssige ventiler, som er inkluderet i lømmelpakken, er nærmest umulige at anvende i praksis, når politiet er konfronteret med ophidsede demonstranter. I en sådan situation vil man som indsatsleder nærmest uundgåeligt vælge den fortolkning af reglerne, som giver politiet flest mulige beføjelser, fordi der ikke er tid til at foretage de mellemregninger og vurderinger, som lovbestemmelserne ellers kræver. I tilfælde af, at det viser sig, at masseanholdelserne i lørdags medførte et væsentligt antal uretmæssige frihedsberøvelser, vil skylden således først og fremmest være at placere hos de politikere, der vedtog den og som selv af domstolene var blevet advaret om de potentielle konsekvenser. Det skal i øvrigt også blive interessant at se, hvorvidt lømmelpakken og masseanholdelserne i lørdags får almindelige borgere til at afholde sig fra at deltage i demonstrationer fremover af frygt for at ende i strips. Det er i den forbindelse interessant at se, at der, trods den store folkelige opbakning til lømmelpakken i gårsdagens meningsmåling, er 18 %, der giver udtryk for, at de frygter præventive anholdelser, hvilket næppe var regeringens hensigt

Den endelige dom over lømmelpakken og lørdagens masseanholdelser lader sig derfor ikke fælde endnu, hvorfor der blandt både tilhængere og modstandere af lømmelpakken er grund til at vente med at tage de mest markante adjektiver i brug, når man skal beskrive begivenhederne og de mennesker man er uenig med.

187 kommentarer RSS

 1. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Der er ingen undskyldning for at tilsidesætte demokratiske grundlovssikrede rettigheder.
  Der er tydeligvis tale om overtrædelse af den grundlovssikrede ret til at forsamle sig, at demonstrere i lovligt anmeldte demonstrationer samt frit ytre sig.
  Når 1000 mennesker arresteres i en lovligt anmeldt demonstration hvor alt tyder på at politiet ikke har respekteret grundlovens bestemmelser om hvad der skal til for at opløse en lovlig demonstration og man samtidig ender med at kun at rejse sigtelse mod 3 personer, så virker det som en klar tilsidesættelse af grundloven
  Jeg er generelt tilhænger af at forbrydere skal have en hård straf og det uanset om de terroriserer samfundet eller er landets justitsminister hvis denne overtræde landets love.
  Det ændre så ikke på at de er uskyldige indtil det modsatte er bevist samt at der skal være en sammenhæng imellem den forbrydelse folk har udført og den straf de har fået. Hvis landets justitsminister tilsidesætter grundlovens paragraffer så bør han idømmes livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse før dødsdag.

 2. Af B. Torn

  -

  per pedersen.
  At søge om tilladelse til at demonstrere eller at anmelde en demonstration. Forskellen er vel ens :-), idet politiet kan nægte tilladelse til en demonstration, ikke? Så selv sludder :-)

 3. Af Bjarne Thyregod

  -

  @Finn Knudsen det er en meget interessant tekst du der har fundet. Jeg har ikke set den før (kan du angive et link til teksten)men jeg synes meget tydeligt den understreger min pointe fra flere indlæg – nemlig at “Sort blok” ikke skulle være blevet presset ind i vores demonstration.

  Hvis politiet har været vidende om dette (hvilket jeg er helt sikker på de har jvfr aflytning af CJA folkene) så burde de aldrig nogen sinde have blandet dem ind i en kæmpe menneskemasse.
  Politiet skulle have isoleret disse på Højbro Plads.

  Og nej de aflyttede CJA folk er netop ikke en del af miljøet omkring “den sorte blok” – de optræder umaskerede og har løbende haft møder med politiledelsen og lagt deres hensigter tydeligt frem.

  Altså undlad venligst at blande tingene sammen.

  Forhold jer dog til det at demonstranterne er mange forskellige grupperinger, CJA er en erklæret ikke voldelig organisation.
  Den Sorte blok var ikke en del af arrangørerne ved demonstrationen, de ønskede ikke at deltage og de har andre ønsker for aktioner og handlinger end alle andre.
  Igen : HVORFOR BLEV DE SKUBBET IND I VORES DEMONSTRATION AF POLITIET ?

 4. Af peter kocsis

  -

  Bjarne Thyregod

  “Den Sorte blok var ikke en del af arrangørerne ved demonstrationen, de ønskede ikke at deltage og de har andre ønsker for aktioner og handlinger end alle andre.
  Igen : HVORFOR BLEV DE SKUBBET IND I VORES DEMONSTRATION AF POLITIET ?”

  Fordi hele politiets massearrestation-scenario var en nøje udtænkt og forud planlagt straffeaktion og magtdemonstration, udelukkende med den hensigt at skræmme totalt fredelige demonstranter.

  Det var nøje planlagt, at vognene ikke skulle hente ofrene før i sidste øjeblik, samt at ofrene ikke måtte forrette nødtørft eller få vand, selvom politiet herved brød egne regler.

  Imidlertid fik politiet et problem, da de sortklædte ikke ville gå med i den store demonstrationen- herved ville politiet jo miste deres undskyldning for masseanholderne.

  Derfor oplevede man det absurde, at politiet direkte henvendte sig til de sortklædte og bad dem slutte op bag demonstrationen.

  Alligevel har politiet endnu ikke kunnet fremvise en eneste video eller foto, der viser de påståede stenkast, der skulle være årsag til
  aktionen, og selvom vi forudsætter,at der har fundet et par stenkast sted, har vi senere set eksempler på, at politiet ved hjælp af civilklædte betjente nemt under en demo kan fiske de par stykker ud , som man ønsker at få fat i.

 5. Af per pedersen

  -

  b torn, læs grundlovens § 79, 3. pkt.: Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
  nej, det er ikke det samme. der er meget stor forskel på, om bevisbyrden er på den ene eller den anden side.
  når du er i gang, så læs grundlovens § 80: Ved opløb må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, efter at mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles.
  var der opløb på amagerbrogade? gad vide om de på amagerbrogade blev opfordret til at skilles? i think not. jeg mener, at politiets handlinger var grundlovsstridige, men jeg er altså ikke expert på statsret.
  og så kan du jo synes, at det er ligemeget når det kun gælder folk med mærkeligt hår, påklædning og opførsel, men næste gang er det dig eller dine det gælder.
  du kan finde al dansk ret på retsinfo.dk

 6. Af T Larsen

  -

  @Bjarne Thyregod m.fl.
  Vi har konstateret at avisernes referat af hændelserne kan tolkes på flere måder, så vidt så godt. Ligeledes havde vi forskellige oplevelser ved demonstration i lørdags. Min pointe er at automatkritik af politiets indsats ingen steder fører hen. Det er en stupid automatreaktion der ofte ses fra venstrefløjen. Jf. bl.a. de legitime rydninger af ungdomshuset og Brorsons Kirke. Det er OK med mig at det ses som en fordom. Man kunne også søge indad og se om det er et gran sandhed i påstanden.
  Det næste problem er venstrefløjens støtte til de tilbageholdte aktivister, uagtet sagerne ikke er behandlet endnu. Et den støtte et udtryk for respekt for retsstaten? Nej. Er den støtte et udtryk for respekt for individets rettigheder og pligter? Nej. En klar afstandtagen fra de åbenlyst ulovlige aktioner ville klæde jer. Ikke blot en bisætning i 5. kommentar til Jacobs blog.
  De tredje problem er at den yderste venstrefløj benytter COP15 til egentlig irrelevante problemstillinger og politisk plat. En ligeså ubegavet tilgang og med samme relevans som Thulesen Dahls ønske om juletræer i Bella Center under COP15. F.eks. er lejligheden benyttet til at ytre modstand mod krigen i Afghanistan, modstand mod visse energiformer eller blot til indenrigspolitisk mudderkastning. Hjælper det klimaforhandlingerne? Nej. Styrker det NGOernes budskab? Nej.
  Og så tager vi lige for 117. gang, en holdning jeg har udtrykt i denne og flere andre debattråde: Jeg ser frem til en afgørelse af klagesagerne efter retsstatens principper. Derefter kan vi finde adjektiver frem. Imidlertid er det langt væsentligere at folketinget overhovedet vedtog lømmelpakken, end det at politiet benytter de værktøjer korpset er stukket i hænde. Men igen: Det glemmes næsten helt i automatkritikken af politiet.
  Så jo, Bjarne. Politiet har et forklaringsproblem. Regeringen risikerer at få et forklaringsproblem. Men I fra enhedslisten har imidlertid også et særdeles alvorligt forklaringsproblem. Skal I tages alvorligt politisk, nytter det ikke at fifle med retsstatens betingelser med det formål at levere et politisk budskab eller støtte tilbageholdte og/eller fængslede kammerater. Således er det endnu ikke lykkedes Thyregod, trods de mange linjer og det Thyregod kalder en grundig analyse at forholde sig kritisk. Hverken til politiets eller egne parti- og meningsfællers indsats.

 7. Af Ole Juul

  -

  Her hvor der tilsyneladende er kommet en rimelig aftale i stand – efter forholdende, -som ingen p.t. kunne have opnået bedre, -så er det helt betryggende at den kloge skolelærer Willey, til morskab for folket, med vanlig elegance stikker kniven i ryggen på Lars Lykke før blækket er tørt og vi ved, hvad der er aftalt præcist.

  Hold dog fast hvor er han en led stodder.

 8. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Der ses også at være fornuftige folk i Konservativ Ungdom, da de også finder at politiet er gået for vidt i deres aflytninger.

  http://politiken.dk/klima/Topmode_i_Kobenhavn/article863688.ece

  Man kan da kun opfordre dem til at opstille en modkandidat til Brian Mikkelsen på næste opstillingsmøde i Brian Mikkelsens nuværende opstillingskreds,

  Tiden er kommet hvor det er nødvendigt at forsvare de frihedsrettigheder som vores forfædre ofrede livet for.

  Selv har jeg taget den beslutning at det er liberal alliance der giver det bedste forsvar af borgerlige værdier om personlig frihed og demokrati

 9. Af per pedersen

  -

  t larsen, lige for en god ordens skyld: hvorfor blander du den konkrete situation sammen med ungdomshuset og brorsons kirke? det er æbler og sushi eller mao helt forskellige ting.
  om det var kvikt eller ej kan man skændes om i lang tid, men der er næppe nogen, der i al alvor vil hævde at ungdomshuset og brorsons kirke stred mod loven.
  men det er anklagen i dette tilfælde.
  sidst jeg kikkede efter var en anklaget uskyldig indtil en domstol havde sagt noget andet. såvidt jeg ved er der endnu ingen der er dømt for forhold begået i de seneste par uger.
  det er derfor helt utilstedeligt at klandre folk for støtte til uskyldige. eller du foretrækker måske en stalinistisk standret når nu du har afgjort skyldsspørgsmålet?
  det er på den baggrund lettere komisk når du henviser til “retsstatens principper”.
  du ville ikke kunne genkende “retsstatens principper” om de så ramte dig i panden.

 10. Af per pedersen

  -

  ole juul, din gamle maoist, it takes one to know one!

 11. Af Michael Larsen

  -

  For det første er det eneste element at “lømmelpakken”, der har været i spil forlængelsen af muligheden for præventive anholdelser (det altså eksisterede i forvejen) fra 6 til 12 timer. Det kan dårligt betegnes som et angreb på grundlægende rettigheder. Der er snarere tale om en ændret taktik fra politiets side.
  For det andet kan successen af denne ændrede taktik ikke med mening bedømmes på antallet af erstatninger. Præventive indgreb er det i sagens natur svært at bevise nødvendigheden af, da man netop griber ind før den ulovlige handling. Det samme dilemma eksisterer i terrorsager. Skal man gribe ind før handlingen sker med den følge, at det er svært at bevise, at de pågældende ville have udøvet terror, og derfor muligvis bliver frifundt eller slet ikke tiltalt. Eller skal man vente til terroren, hærværket eller volden har fundet sted, så man har sikre beviser og få de pågældende dømt.
  Bedømmelsen af de præventive anholdelser kan kun bedømmes på resultatet, og det kan allerede nu bedste beskrives som meget positivt, da der stort set ikke har været hærværk eller uroligheder.

 12. Af peter g

  -

  @Michael Larsen

  Præventive anholdelser er med andre ord det Columbus-æg, som kan udradere kriminaliteten i Danmark!

  Weeeeeeeeee! Vi arresterer bare alle. Den efterfølgende mangel på kriminalitet vil jo bevise den ændrede taktiks succes.

 13. Af Karsten Aaen

  -

  -øhm-

  En vis statsanklager har netop udtalt, at han vil prøve alle 100 sager med knive, hvor folk, helt almindelige folk, er blevet sigtet i. Er dette ikke resursespild? når Højesteret har sat en grænse, og bestemt at bøden er på ca. 3000 kr. og en betinget dom…?

 14. Af peter kocsis

  -

  Michael Larsen

  “Bedømmelsen af de præventive anholdelser kan kun bedømmes på resultatet, og det kan allerede nu bedste beskrives som meget positivt, da der stort set ikke har været hærværk eller uroligheder.”

  I samme ånd kunne man anholde samtlige julehandlende på Strøget præventivt, så ville der ikke ske et eneste butikstyveri.

 15. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  “Betyder det noget om man var med ved demonstrationen?”

  Naturligvis. Jeg tror mere på dem der befandt sig ved demonstrationen, end Hr. og Fru Kakkelbord i Thyborøn.

 16. Af Martin Salo

  -

  Bubber? Han skal sidde i benlås i hundebur i minimum 40 dage uden vand og børne-TV, fordi han ved at hænge i en lygtepæl har distraheret Per Larsen fra at holde øje med Dronningen og verdens ledere. Bubber er ganske enkelt en lands…nej VERDENSforræder og skal straffes, STRAFFES.

  Uha, ja. Lad Greenpeace-aktivisterne få lovens strængeste straf fordi de viste et banner for den folkelige, folkevalgte og aldeles igennem demokratiske Mugabe. PS. Hvordan slap Mugabe gennem sikkerhedskontrollen? Og hvordan kan det være, at det lykkedes for Mugabe at indsmugle et bordkort med hans navn på? Det må være noget for PET. Men mon det også var Bubber der havde leget med bordkortene?

 17. Af claus alexander

  -

  Lars Lökke… Med ham i förertröjen er alt paa forhand dömt ned af bakke – han kan ko ikke trække noget haardt..

  http://bikehugger.com/images/blog/old_guys.jpg

 18. Af Sameh Niazy

  -

  Haha, ja, og tænk en gang hvor mange børn som ser op til Bubber,, Nu er Bubber blevet martyr for Greenpeace og vi vil givetvis se hundreder eller tusinder nyudklækkede miljø-terrorister, alle tidligere “Bubbers Badekar” -seere.

  Bubber har naturligvis en livslang kontrakt med Danskerne (som ejer bubmand), og skal til enhver tid fremstå som et godt eksempel som rollemodel for os alle. Og se nu, nu bruger Bubber sit status som ridder af det store badekar til at trække stakkels uskyldige poder ind i hardcore miljø-amokisme. -Bubber skal dyppes i tjære og rulles i fjer, den usling :)

 19. Af Bjarne Thyregod

  -

  @T Larsen – Vi kan konstatere at du har forsøgt at omskrive avisernes tydelige udmelding: “Derfor fik de ca. 150-200 forsamlede omkring Absalon-statuen på Højbro Plads besked på at flytte sig, og de fik også med forsigtige og blide skub vist retningen. Politiet ville simpelt hen have koblet den sorte blok i enden på den store demonstration, og den øvelse lykkedes.” JP. 14.12.

  Vi kan konstatere at udfaldet af denne manøvre blev det forventede og det af NTAC på forhånd udmeldte.

  Vi kan konstatere at venstrefløjen støtter de anholdte som ikke efterfølgende blev sigtet.(ingen har støttet gerningsmændene)
  Vi kan konstatere at du er uenig du mener ikke at man skal støtte massearresterede som ikke sigtes.

  Vi kan konstatere at du støtter masseanholdelser og at venstrefløjen hellere vil forebygge kriminalitetens opståen og efterfølgende at venstrefløjen modsat dig kun vil arrestere forbryderne – ikke alle mulige andre mennesker.

  Vi kan konstatere at du mener at det er Ok at massearrestere i stedet for at forebygge problemernes opstående. Og vi kan konstatere at du mener at man skal undlade at problematisere masseanholdelser indtil de 4 sigtede evt. dømmes. (det skal bemærkes at de 4 sigtede meget vel kan være fra det voldelige overfald i Prinsessegade – og slet ikke en del af masseanholdelsen).

  Derudover er jeg grundlæggende uenig med dig i at der er tale om Lømmelpakken og politikernes tåbelige vedtagelse deraf – hvorfor fokus derpå vil fordreje fokus på det retslige problem. Jeg er faktisk enig med Per Larsen – masseanholdelsen falder ikke ind under Lømmelpakken den er en del af Politiloven.

  At du så lige har et afsnit der ud over at udstille, at du har et fordomsfuldt billede af venstrefløjsbegrebet – er helt uden relevans for den af Jacob rejste debat – ja det sætter din tidlige udtalelse om venstrefløjens forudindtagethed i relief.

  Istedet for at holde fokus på den af Jacob rejste problematik og evt at fokusere på mine tilføjelser forsøger du dig med det gammelkendte trick med at forsøge at mistænkeliggøre budbringerens hensigter – istedet for at forholde dig til indholdet.

 20. Af Kim Olsen

  -

  Martin Salo

  “Naturligvis. Jeg tror mere på dem der befandt sig ved demonstrationen, end Hr. og Fru Kakkelbord i Thyborøn”

  Forstået. Hvis man ikke var med blandt de sorte, kan man ikke udtale sig kvalificeret, og da slet ikke hvis man bor i Jylland.

  Meningsfascisme i højeste potens. Hvem var det lige der sagde at der er for meget “os og dem”?

 21. Af Kim Olsen

  -

  Tuvalu og Sudan satte dagsordenen ved topmødet. I stedet for at få det bedst opnåelige fik vi ingenting. Alt gik galt. Det viste sig at det virkelig var “sort blok” der fik deres vilje. Venstrefløjen kan så fryde sig over sammenbruddet. Hvorfor egentlig?

 22. Af B. Torn

  -

  per pedersen svar lidt sent på kommentar kl.22:46
  ”Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred”
  Jeg kan ikke se hvor bevisbyrde ligger i
  ” befrygte” kun en vurdering.
  Politiet greb reglementeret ind i demoen på Amagerbrogade, da der blev kastet med fyrværkeri m.m.
  Jeg er ligeglad med hvilket hår eller påklædning folk foretrækker, men når de forvandles til maskeklædte aktivister har politiet ret til at gribe ind.

 23. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  Det er ikke meningsfascisme at foretrække at tro på dem der var til stede. Det er ikke meningsfascisme at tro på dem der sad ned på en kold vejbane i timevis og pissede i bukserne.

 24. Af J Jensen

  -

  Kim Olsen
  “Forstået. Hvis man ikke var med blandt de sorte, kan man ikke udtale sig kvalificeret, og da slet ikke hvis man bor i Jylland.”

  Du synes ikke du hopper i samme grøft? Hvis man var til stede var man sort?

  Grunden til at de tilstedeværendes BERETNINGER har større vægt (end MENINGERNE hos folk som sad ved kakkelbordet i Thyborøn), er vel at de kan fortælle hvor lille en del af de tilbageholdte som rent faktisk var sortklædte (og da sort er en relativt udbredt farve på vinterjakker, var en del sortklædte også tilfældige borgere).

  I min optik (som er farvet af at det kun lige præcis lykkedes mig at undslippe politiet den 12.), burde politiet have valgt at opløse demonstrationen. Give folk som ikke var ude på ballade mulighed for at stikke af, og hvis sort blok ville “danse”, kunne politiet anvende magt.

 25. Af Tom Manczak

  -

  Tænk lige over hvad denne undersøgelse fortæller og hvordan den er blevet foretaget. Hvis du spørger, om man syntes det er et godt tiltag for at forhindre ballade, jamen så svarer de fleste “ja”, inkl. mig selv. Spørger man så om man syntes det er et godt tiltag, selvom det har konsekvenser for din ytringsfrihed, og du risikerer frihedsberøvelse uden at være skyldig, vil de fleste svare nej. Husk at være kritisk overfor sådanne undersøgelser, for det er altid måden hvorpå spørgsmålene stilles, som er afgørende for resultatet. Der er stillet adskellige spørgsmål i den undersøgelse, og enkelte spørgsmål kan pilles ud og offentliggøres, hvilket gør undersøgelsen upålidelig.

 26. Af Kim Olsen

  -

  Martin Salo, J Jensen

  Nu er oplægget jo lømmelpakken… Den kan man vel godt have enholdning til selvom “man sidder ved kakkelbordet i Thyborøn”.

  Endnu et rigtig grimt udtryk der vidner om jeres tolerance overfor anderledes tænkende.

 27. Af Kim Olsen

  -

  J Jensen

  “Du synes ikke du hopper i samme grøft? Hvis man var til stede var man sort?”

  Ved ikke hvor du har det fra. Paranioa kan behandles…

 28. Af Kim Olsen

  -

  Martin Salo,
  Du må da tro på hvem og hvad du vil. Når jeg skriver om meningsfascisme går det på at du ikke mener man skal udtale sig om lømmelpakken hvis man bor i Jylland. Din “vi alene vide” attitude er enormt anstrengende og selvpromoverende.

 29. Af T Larsen

  -

  @Bjarne Thyregod
  Kære ven. At fortsætte i samme rille med det samme ævl, rykker ikke en tøddel ved det uvederhæftige i din, dit partis og dine meningsfællers manglende afstandtagen til vold, hærværk og anden forbrydelse som politisk middel. Jeg forstår det ikke er belejligt at kommentere på når man selv er dybt sølet ind i Enhedslisten menneske og demokratifjendske dogmer, jf. blot partiet program.
  Jeg beklager om jeg har udtrykt mig uklart, men vil ikke igen gentagne min stillingtagen til Jacobs blog, blot for at selv Thyregod forstår teksten. Således må påstanden at jeg støtter masseanholdelser enten bero på en misforståelse, ønsket om at skyde mig holdninger i skoene, eller den politiske plat vi ser så klart fra den mest stupide ende af venstrefløjen i disse dage.
  Konklusionen er at Thyregod fortsat ikke har evnet forholde sig til problemstillingen beskrevet i Jacobs blog. Videre debat med rødgardisten forekommer nytteløs.

 30. Af J Jensen

  -

  Kim Olsen.

  For at være nedladende: Debatten (hvis der kun er en) handler om lømmelpakken I PRAKSIS. Som nogle har hævdet, var tilbageholdelserne lørdag den 12. måske ikke relateret til lømmenpakken, men til at politiet har taget nogle “gamle” rammer fra politivedtægten i brug for første gang. Men da JM i sit oprindelige indlæg forholder sig til disse tilbageholdelser, må anholdelserne fortsat være legitime at inddrage i debatten om politiets praksis.

  Her er der to elementer: Det principielle og det faktuelle (i forhold til forløbet den 12.). Hvad angår det principielle, vil jeg hjertens gerne høre samtlige af dine holdninger. Hvad angår forløbet i lørdags, synes jeg det er rimeligt at lægge vægt på øjenvidneberetninger.

  Især set i lyset af, at du har skudt dine “modstandere” i skoene at de skulle mene at kun de sortes beretninger var kvalificerede, samt hvor ubehagelige vi er som personer, synes jeg det er et rimeligt forbehold at tage.

  Mit indtryk fra debatten er, at “ballademagerne og deres venstreorienterede støtter” tilskrives nogle egenskaber, som gør at de ville fortjene en omgang. Og da en omgang er blevet delt ud, vil man gerne have de to grupper til at være identiske, så retfærdigheden er sket fyldest. Hermed vil ens opfattelse af forløbet rumme næsten 1000 sortklædte “ballademagere” (som abstrakt begreb) og syv “uskyldige” borgere. Derfor er jeg obs. på personlige oplevelser, i forhold til beskrivelsen af forløbet den 12.

  Jeg siger ikke direkte, at du personligt drager denne fejlslutning. Men i dit forsøg på at tale dine dine “modstandere” værre end de er, er du i hvert fald godt på vej.

 31. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  “Nu er oplægget jo lømmelpakken… Den kan man vel godt have enholdning til selvom “man sidder ved kakkelbordet i Thyborøn”.

  Endnu et rigtig grimt udtryk der vidner om jeres tolerance overfor anderledes tænkende.”

  Du må da mene hvad du vil om lømmelpakken. Har jeg sagt andet?

  Men jeg vil tro MEGET mere på dem der nu deltog i demonstrationen, og blev smidt i hundebur, end hvad Hr. og Fru Kakkelbord tror og tænker over i Thyborøn efter de har nærstuderet et par artikler i Ekstrabladet og set nogle klip fra TV2News-helikopteren.

  Det har ikke en skid at gøre med “anderledes tænkende”, der klipper og klistrer en alternativ virkelighed sammen, fordi den VIRKELIGE virkelighed er for ubehagelig!

 32. Af Kim Olsen

  -

  J Jensen

  Jeg forsøger ikke at tale mine “modstandere” værre end de er.

  Jeg argumenterer blot for at jeg godt må have en holdning til lømmelpakken selvom:
  – Jeg bor i Jylland
  – Jeg ikke var til stede ved demonstrationen

  Så simpelt er det. Jeg mener såmænd ikke mine indlæg trækker niveauet væsentligt ned i forhold til så mange andre:)

  Hr. og fru kakkelbord som Salo så elegant betegner os må vel også have en mening, eller er den slags forbeholdt “demokratiets flaskekastende frontkæmpere”??

 33. Af peter kocsis

  -

  SALO

  “Uha, ja. Lad Greenpeace-aktivisterne få lovens strængeste straf fordi de viste et banner for den folkelige, folkevalgte og aldeles igennem demokratiske Mugabe.”

  Bør Greenpeace aktivisterne ikke egentlig dømmes under terrorparagraffen, ligesom de blev det sidste gang, da de hængte en klud ud af et vinduet i gyllebaron-hovedsædet?

 34. Af Martin Salo

  -

  peter kocsis:

  Ja, de skal dømmes for terrorisme! Det minder lidt om andre regimer, hvor anderledes tænkende bliver stemplet som “fjender af staten” “Terrorister” er dagens “fjender af staten”.

  De skal naturligvis i hundebur i flere år, for at de taler magthavere imod.

 35. Af Bjarne Thyregod

  -

  @T.Larsen at du både er fordomsfuld og lidt ubegavet afsører dit udsagn: “det uvederhæftige i din, dit partis og dine meningsfællers manglende afstandtagen til vold, hærværk og anden forbrydelse som politisk middel.”

  Mit parti Enhedslisten har taget afstand fra voldsanvendelse hvilket en simpel Google søgning eller direkte søgning på partiets hjemmeside ville have afsløret for dig:
  Enhedslisten tager skarpt afstand fra ballade i forbindelse med klimademonstration.
  Sådan lyder en pressemedddelse udsendt allerede d. 12. december
  http://www.enhedslisten.dk/enhedslisten-tager-skarpt-afstand-fra-ballade-i-forbindelse-med-klimademonstration

 36. Af Kim Olsen

  -

  Martin Salo og jer andre fra de danske løver. Når i ikke vil gå i dialog, og blot svine anderledes tænkende til, kan i så ikke gøre det på Politikens blog, der passer jeres perfide indlæg bedre.

 37. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  Hvad er det for en dialog du efterlyser? Er det en dialog, hvor Hr. og Fru Kakkelbord prøver med en anden udlægning af begivenhederne, end dem der sad bagbundne på en kold vejbane i 6 timer, hvor de pissede i bukserne og blev gennet hen til et hundebur?

  Hvorfor skulle jeg tro mere på Hr. og Fru Kakkelbord end dem der var tilstede?

  Du skulle måske prøve dialogen med Hare Krishna og fortælle dem, at de havde en forvrænget virkelighedsopfattelse mens de deltog i demonstrationen. Fortæl dem, at det du har læst i diverse aviser er det rigtige, og at Hare Krishna er HELT gal på den.

Kommentarer er lukket.