Læren af terrortruslen: selvcensur eller mere “brænde til bålet”? II

Af Jacob Mchangama, Justitia 215

Nyheden om angrebet på Kurt Westergaard, som politiet heldigvis fik afværget, udstiller på skræmmende aktuel vis, hvor fejlagtig den holdning både Berlingske Tidende og Politiken lagde for dagen efter de seneste terrortrusler mod Westergaard og JP er. Som bekendt var holdningen den, at ”ansvarlighed” gjorde det påkrævet, at undlade at optrykke Westergaards Muhammedtegning igen. Men dagens begivenheder viser – hvis man skulle være i tvivl – at radikale islamister ikke tager bestik af sådanne udmeldinger og at det er nyttesløst at forvente at kunne tale fornuft med folk der er villige til at slå ihjel for en tegning. Derfor er den eneste konsekvens af ”ansvarligheden” selvcensur og dermed succes for de der ønsker at religiøse dogmer skal være afgørende for, hvad der kan diskuteres, tegnes og kritiseres i Danmark. Lad mig derfor bringe Kurt Westergaards karikaturtegning her på bloggen som en sympatitilkendegivelse overfor en person der har måtte opgive sin frihed og risikerer sit liv på grund af en tegning.

215 kommentarer RSS

 1. Af Don Hemmingsen

  -

  Kommentar:
  Vedrørende karikatur tegneren KUJONEN K. Westergaard!
  Det er umuligt at undgå indignation ved konstant at høre udtalelser om ”ytrings frihed”.
  Er der virkelig ingen i Danmark som har minimale kognitive evner til at analysere Westergaards handlinger?
  Vi befinder os i et demokratisk samfund med ”ytrings frihed” som er underlagt Injurie lovgivningen.
  Westergaard har injurieret profeten Muhammed da Muhammed intet havde at gøre med bomber, fordi på det tidspunkt Muhammed var i live , var bomberne ikke opfundet. Han er den øverste Islamiske religiøse symbol. Karikatur afbildninger er altid relateret til en sand hændelse. Hvis K. Westergaard var intelligent, ville han aldrig kunne finde på at afbilde Muhammed med bomber i turbanen, men derimod kunne han havde afbildt nogle af de rabiate Imamer som opilder til had mellem muslimer og andre religioner. K.W. har eksponeret hele Danmarks eksistens for bestialske terroristiske handlinger. En stor del af den danske befolkning sympatisere med K.W. og klamrer sig ved begrebet ytrings frihed, men ser bort fra injurie lovgivningen. På hvilken måde ville disse sympatisører og Kristelige fanatikere reagere hvis en muslimsk karikatur tegner afbidte Jomfru Maria som bordel luder og Josef som dandin (hanrej)? Hallo! Verden består ikke kun af 5 millioner Danskere. Dansk kultur er en individualist kultur ekstrem belastet af etnocentricitet. Danskerne undrer sig om grunden til at de har store vanskeligheder ved at beholde universitet uddannede personer fra udlandet. Højt uddannede danske ”Arier” flygter fra Denmark af samme grund som udlændinge. Lavt rangerende Danskere, funktionale analfabeter, omtaler højtuddannede personer som Nørderne. Ingen af disse individer har indsigt i hvad begrebet NØRD betyder. Det betyder FJOLS. En intellektuelt lavt rangerende indfødt Dansker tillader sig at benævne en universitet uddannet person som fjols er ikke til at appellere for tolerance.
  DR som magthavernes talerør forsøgte for nyligt at bevise for omverden at Danskerne er meget sociale og viste et indlæg i TV om den Danske venlighed over for udlændinge ved at skildre en Dansk Bøf fremstilling i samarbejde med en højt rangerende Amerikansk direktør og hans hustru.
  Hallo!
  I Danmark er der ca. 500.000 udlændinge. En håndfuld af dem bruges som bevis på at Danskerne er venlige mennesker. Hvad med de resterende mennesker med anden etnisk baggrund? Jeg er klar over at I på ingen måde vil tage stilling til det, da det er stor belastning for Jeres mentale evner.
  DF udtaler at de intet har imod udlændinge. Deres forestilling af en person med en anden etnisk baggrund er en person med en højde på 190 cm, lyst hår, atletisk bygning og med min. to universitets diplomer fra udlandet. Personen som har disse forestillinger er en primitiv rengørings kvinde ( Putz Frau) med sygeligt megaloman tendenser. Det er en Dansker i nøddeskal. Jeg benævner K.W. som største Danske KUJON på baggrund af en hændelse som er komparabel med hans KUJONSKE flugt fra terroristen. Det handler om den bedstemors forsøg på at redde sine to børnebørn fra flammerne. Flammerne er komparable med terroristens økse. Den gamle dame trodsede flammernes trussel og forsøgte at redde sine to børnebørn, desværre uden held. Hun er en helt!
  K.W. er en uværdig kujon da han kun har tænkt at redde sit usle uværdige liv og har efterladt sit barnebarn i terroristens hænder. Den Danske regering har besluttet døgn beskyttelse af K.W. Omkostningerne for det er ca. 10 million per år. Er det rimeligt at de danske skatte borgere skal betale for det. Jeg siger NEJ! Beløbet skal betales af de Liberales støtte avis Jyllands Posten og ikke af de danske skatteydere. Jyllands Posten har sammenblandet Danske interesse med Israelske og konsekvensen af det må være at udgifterne for beskyttelse af den uværdige person K.W. skal afholdes af J.P. og Israel. En anden løsning er at give K.W. en nyt identitet og eskortere ham langt ude på den Sibiriske slette og dermed skåne danskerne for den økonomiske byrde.
  Den optimale løsning er at den Danske stat lever op til de demokratiske principper og signalere til omverdenen og den muslimske verden at i et demokratisk samfund som den Danske tolereres ikke Injurier og dermed straffer K.W. for sine handlinger.
  En mindre optimal løsning er at fremføre udsagn i lighed med de om ikke eksistensen af udryddelses lejrene og den for nyligt fremførte påstand af Perle Moderen ved Københavns Politi vedrørende strisserens ytring over for en person med andet etnisk baggrund som Perker.

  Don

 2. Af Mihail Larsen

  -

  Skal vi ikke droppe alt det vrøvl om injurier og fornærmelser mod en forlængst afdød person? Det har aldrig været meningen med straffelovens § 167 (injurieparagraffen), at afdøde skulle kunne føle sig krænkede og have lovens tilladelse til at føre et privat søgsmål.

  Muhammed har af gode grunde ikke haft mulighed for at føle hverken det ene eller det andet i anledning af Kurt Westergaards tegning.

 3. Af Merete Koch

  -

  Copyright: Hvad med at se på, hvordan islam er en billig kopi af kristendommen. Kopier forbydes og tilintetgøres ifølge copyrightloven.

 4. Af Mihail Larsen

  -

  @ Merete Koch

  Det indlæg er et godt udtryk for, hvordan en diskussion kan afspores. Lad os holde fast i, at denne blog handler om ytringsfrihed.

  Nogle forsøger at afspore debatten ved at bringe et religiøst farvet sprog ind i den danske strafferet ved at påstå, at afdøde personer kan føle sig krænket iflg. injurielovgivningen. Det er naturligvis noget vrøvl. Venner, pårørende og tilhængere af den pågældende person kan muligvis føle sig stødte over ‘krænkende’ bemærkninger om afdøde, men det har ikke noget med ‘injurier’ at gøre.

  Det bliver først ‘injurier’, hvis de krænkende bemærkninger rettes mod nulevende mennesker. Det betyder for det første, at det er nødvendigt6 at skelne mellem a) afdøde Muhammned, b) muslimer i almindelighed og b) islamister.

  Muhammed er ude af injurie-spillet, fordi han er afdød – forlængst afdød. Muslimer i almindelighed har krav på respekt for deres egne, personlige meninger, sålænge disse meninger kun forpligter dem selv. Islamister vil tvinge andre til at mene det samme som dem selv; det er naturligvis helt ude i skoven og fortjener ingen anerkendelse overhovedet.

  Tværtimod ville der – hvis vi andre ikke-islamister var lige så nærtagende – måske være grund til indstævne islamisterne for injurier, når de kalder os ‘van-tro’, hvilket vel i sekulært sprog kan oversættes til ‘u-ærlig’, ‘u-vederhæftig’ o.lign. I al fald synes det i islamisters åndelige univers at retfærdiggøre ‘diskriminering’, hvis de havde magt, som de har agt. I flere muslimske (islamistiske) lande er der dødsstraf for ‘van-tro’.

  Alt dette har noget med ytringsfrihed at gøre. Men når du nu begynder at tale om ‘ophavsret’, så bliver det hele igen forvrøvlet.

  Hvem har i dag ophavsret til de store, monoteistiske religioner? Du skriver, at islam er en kopi af kristendommen. Det er i al fald forkert. Islam har groet på den jødiske stamme. Den humor, absurditet, refleksion og individ-centrering, der er kendetegnende for Ny Testamente, er der ingen spor af i Koranen. Derimod er der mange fordrejede plagiater af det Gamle Testamente i Koranen. Jødedom og islam er lovreligioner; det er kristendommen ikke.

  Men selv jødedommen er jo ikke al tings ophav. De jødiske forfattere af Torah’en har stjålet med arme og ben fra forudgående, ‘hedenske’ religioner, og det Gamle Testamente er så fuld af selvmodsigelser, at man skal være lidt dum for ikke at opdage dem. En af de første, som så dette med diskret, men ubønhørlig skarphed var filosoffen Spinoza.
  Ja, ja, ja. Han var jøde – jeg forudser allerede rasende indvendinger. Men han havde ret.

  Lad os lægge snakken om ‘ophavsret’ til side. Den fortoner sig alligevel i religiøse spørgsmål tilbage i før-jødiske kulturer. Og har i øvrigt intet med sagen at gøre. Tværtimod. Hvis man begynder at bruge den slags argumenter, så anerkender man indirekte det absurde cirkus, der opføres, når ærkeamerikanske og -russiske jøder pludselig føler sig berettigede til at rejse til Israel og kræve deres ‘ophavsret’ – ikke på tanker, men på jord, ved at fordrive palæstinensere, der har beboet og dyrket denne jord i umindelige tider.

  Jeg appellerer endnu engang til, at vi holder os til sagen – ytringsfriheden – i stedet for spørgsmål om den rette tro.

 5. Af Mihail Larsen

  -

  Tragedien Don

  Ovenfor er der et indlæg fra Don, som i upåklageligt dansk skriver noget, der kun har mening i en anden kultur – eller slet ikke i nogen kultur. Dons efternavn er Hemmingsen,men sproget og logikken tyder på, at Don har rødder i Mellemøsten. Der refereres til injurielovgivningen; i forhold til Danmark er det vrøvl (fordi Don åbenbart ikke ved, hvad vestlig ‘injurie’ dækker over), i forhold til muslimske lande er det meningsløst (fordi injurier i disse lande ikke er et retsligt begreb). Don blæser sig op med et sprog, der lyder imponerende, men dækker over uvidenhed.

  Westergaard ‘har injurieret profeten Muhammed’ – siger Don’. Han ved ikke, hvad injurier er i dansk og international ret. Han overfører et religiøst æresbegreb til en sekulær retspraksis, og er argumentatorisk helt på herrens mark. Det lyder flot, men er vrøvl fra enden til anden. Den stolte patos dækker over skellet mellem en sproglig kompetence og en faktuel kulturel uvidenhed. En uvidenhed, som ikke afholder Don fra at belære os om vores egen retspraksis. Og som givetvis giver ham en pondus blandt endnu mere uvidende meningsfæller.

  Vi får samtidigt at vide, at mennesker, der mener det modsatte af Don, mangler ‘kognitiionsevne’, og at mennesker, der søger ly mod brutale overfald, er ‘kujoner’. Ak ja. Don er naturligvis superintelligent og modig.

  Kan vi andre ikke snart blive fri for den slags umodne macho meninger? De er muligvis meningsfulde i de kulturer, Don identificerer sig med. Men hér er de for primitive til at bliver taget alvorligt.

  Lad os vende tilbage til emnet: Hvordan og hvorfor sikrer vi den uindskrænkede ytringsfrihed? I de lande, Don i praksis identificerer sig med, er det slet ikke noget problem. Der har man afskaffet ytringsfriheden. Med eller uden ‘kognitionsevne’ og ‘kujoner’. Godt nok skriver han henført om ‘demokratiet’, men hele logikken i hans argumentation peger i retning af et autoritært styre, der vil løse politiske problemer ved at “eskortere” besværlige personer ” langt ude på den Sibiriske slette og dermed skåne danskerne for den økonomiske byrde”. Måske burde Don et kort sekund overveje, om den slags tænkning ikke netop får en del af den danske befolkning til at overveje, om han og hans lige ikke burde sendes til Sahara.

  Lad os nu holde op med disse frugtesløse trusler og i stedet diskutere, hvordan vi kan sikre frie ytringer.

 6. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Mihail Larsen.

  Ja, selvfölgelig har du ret i at “Don Hemmingsen”, er muslim, under falsk navn, og din forklaring holder vand!

  M.v.h.

 7. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hen syn til emnet:

  Selvcensur, eller mere brände til bålet!

  Der er der ikke noget at diskutere!

  Selvfölgelig skal der mere brände til bålet!

  Islam skal modarbejdes, bekriges, hånes latterligöres, hvor som helst i verden!

  Selvcencur vil före til flere krav fra Islam, og er abselut ikke vejen frem!

  M.v.h.

 8. Af Don Hemmingsen

  -

  MISERIEN Mihail Larsen

  Fremover angivet som ML. En venlig advarsel til læserne: Forveksle ikke ML med Miserabelt Løgner, tak.
  Da du har stor indsigt i svinsk kommunikation, er jeg nødsaget at kommunikere med dig på samme måde.
  Citat fra et indlæg fra ML den 4.jan.2010.
  ”….Anderledes med de personlige meninger, der udtrykker det enkelte menneskes holdninger og synspunkter i en form, der henvender sig til andre; den slags må være forberedt på evt. kritik eller afvisning…”
  Enig!
  Kritik modtages med fornøjelse fra personer som er habile for problemet og har udviklede kognitive evner. Du kan ikke prale med det! Kritik fra individer som udskiller sin organismes fækalier via Cavum Oris, kan ikke blive taget seriøst. Derudover, kritik fra individer som er kommet til i verden fra deres moders forkerte åbning på hendes krop, er absolut ikke acceptabel.
  Du er ikke ophavs personen for dette citat og de samtlige andre tekster i dine indlæg, men du vildleder læserne ved ikke at opgive kildetekstens ophavs person. Ved at sammenligne sprogbruget af min indlægs kritik, er det usandsynligt at teksten i alle dine indlæg er din egen. Dette er et tydeligt tegn på mentalt svaghed. Du enten starter dine indlæg eller afslutter dem ved at efterlyse debat om begrebet ”Ytrings Frihed”. Hallo! Hvorfor skal man opfinde den dybe tallerken på ny ? Til enhver tid kan alle besøge f.eks. Wikipædia på Dansk og blive grundigt introduceret i Ytrings frihedens definition samt lovteksten til den. I alle dine indlæg antager du en alfaderlig attitude og ingen af deltagerne i denne blog har skrevet en tekst som du syntes er acceptabelt. Hallo! Du har indtrængende behov for et grundigt psykiatrisk eftersyn.

  Et Citat fra Wikipædia:
  ”Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed, men er ikke ubegrænset. Ytringsfriheden indebærer, at staten ikke på forhånd kan blande sig og forbyde borgerne at komme til orde. Derimod er friheden ikke til hinder for, at man efterfølgende står til ansvar for sine ytringer, f.eks. ved en domstol. Udtalelser kan ved dom blive kendt ubeføjede, hvis retten ikke finder dem dokumenteret, ligesom overtrædelser af de lovgivningsmæssige bestemmelser naturligvis kan medføre idømmelse af straf.”
  Samt:
  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 10:
  Stk. 2. “Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”
  Jeg antager at du er enten kraftig belastet af Debilitas Intellectualis ( Intelligenskvotient 56 – 75) eller af bradyphrenia (Nedsat hastighed ved udførelse af mentale processer). Du oplyser indirekte læseren med din kritik af mit indlæg ved at erkende at du har store vanskeligheder med at drage udbytte fra tekster sammensat med sætninger som indeholder mange holofraser. Mit indlæg berører mange emner fra det Danske samfund. Du overser alt med undtagelse af begreberne: ”Kognitivitet” og ”Injurie”. Vedrørende begrebet Kognitivitet er der ingen tvivl om at den er ikke en af dine stærke sider. Begrebet Injurie har jeg internaliseret ikke fra Jurister, men fra ordbøger hvor der Injurie angives som: ”Af Latin Injurie uret, uretfærdighed, fornærmelse.” Læs ovenfor Artikel 10: Stk.2 ! Juraen bekræfter utvetydigt sandheden af den Latinske sætning: ”Quot homines, tot sententiae”.
  Din påstand om at jeg har afstamning fra de muslimske lande er rent usandt konspirations antagelse. Mentalt er du på niveau med Carl-Erik Pedersen, som har været i fremmedlegionen og har uden tvivl pådraget sig meget alvorlige mentale læsioner. Jeg er mere Dansk end du er. Din attitude med forkærlighed til Pseudologi og tyveri af andres ophavs ret, tyder på at du har en afstamning fra de tidligere totalitære regimer i de Slaviske lande. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men det overlader jeg til læserne. Derudover kan jeg se ”krystal klart” kompetencen og habiliteten af Cepos juristen ved at gengive karikatur tegningen.
  Når jeg omtaler Danskerne, anvender jeg ikke ordet ”Vi”, da det er ubehageligt at blive identificeret med mange af de arrogante Danske funktionale analfabeter som f.eks. dig. Jeg er meget bekymret for de skader provokatøren K.W. har påført det Danske samfund og jeg frygter de fremtidige konsekvenser for Danske borgere fra de kyniske islamistiske terrorister. I tilfælde at du personligt bliver forulempet af terroristerne, vil jeg blive berørt på samme måde.
  Don
  PS Indholdet af dit indlæg om mig, illustrere tydeligt det patologiske angreb på din CNS af den genetisk nedarvet Etnocentricitet og Etnocentrisme. For at hjælpe din CNS, vedlæger jeg en forklaring for de to begreber:
  Etnocentricitet: ”Optagethed af egne etniske forhold hvorudfra andre folk vurderes og evt. anses som mindreværdige”.
  Etnocentrisme: ”Overbevisning om at ens egen kultur er overlegen i forhold til andre kultur”.

 9. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, det er en lettelse, at de gennem det falske navn ” Don Hemmingsen’S” producerede, svinske indläg, at få bekräftet, at manden er muslim, hvilket Mihail Larsen’s indläg også stadfästede!

  Det er en lettelse, fordi vi nu kender hans udgangspunkt i diskussionen, i forhold til, kristne demokratiske Danskere, og derfor med fuld ret, betragte ham som en fjende af vort samfund!

  M.v.h.

 10. Af Hans Nielsen

  -

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3467928.ece

  “Og vi takker for at nordmændene er med til sprede risikoen for terrorangreb. Nu kan det være, at det, der svarer PET i Norge, får travlt med at passe på Aftenspostens hovedkvarter”

  Kors hvor er jeg træt af de fundamentalister og diktaturstater i mellemøsten!!!!

  En del af dem har en vis legemesdel fuld af penge, og så bruger de dem på at ødelægge det for dem selv og os andre ved at sprede deres forkvaklede ideologi.

 11. Af Mihail Larsen

  -

  Jeg har forsøgt at stille spørgsmålet: Om det giver nogen mening at tale om injurier mod forlængst afdøde personer? Kan man f.eks. blive slæbt i retten for at ‘fornærme’ Christian IV? Teoretisk set ja; i praksis nej.

  En særlig kategori af ‘fornærmelser’ angår religiøse personer. Hel ulogisk i forhold til den almindelige, borgerlige straffelov anses Gud for en person, der kan ‘fornærmes’; det kaldes blasfemi. For hundrede år siden kunne det være en risikabel affære, for to hundrede år siden måske endda en fatal og for tre hundrede år siden næsten med garanti en kapital (= dødsdom). Sådan er det ikke mere, og blasfemiparagraffen fungerer i dag som en blindtarm, der i praksis ikke anvendes.

  En lidt speciel kategori angår menneskelige, religiøse personer – profeter, paver og helgener. De kan ikke gøre krav på en blasfemi-beskyttelse af deres gode navn og rygte, men må nøjes med injurie-paragrafferne.

  Her må man holde tungen lige i munden. ‘Injurie’ betyder almindeligvis ‘uret, uretfærdighed, fornærmelse’; det har Don Hemmingsen belært mig om ud fra en ordbog (det er en gratis service over for mig, der har undervist i latin).

  Ret og uret har altid en målestok – ret og uret i forhold til hvad? Hvis en person bilder sig ind, at han er en ny Jesus, en ny Napoleon eller en ny profet, så kan vedkommende begribeligvis føle sig stødt på manchetterne, hvis vi andre ignorerer det. Det er selvfølgeligt oprørende ‘fornærmende’ for vedkommende. Hvis vi oven i købet gør grin med vedkommende, er det utilgiveligt ‘fornærmende’. Men det er det kun, hvis man lægger vedkommendes (og evt. tilhængeres) selverklærede status til grund.

  Sådan er den oplyste, borgerlige jura. Den lader sig ikke lede af, at den ene eller den anden person (eller tilhængere af samme) påstår, at han eller hun er undtaget fra almindelig fornuft, fordi vedkommende er ‘religiøs’. Det er ganske vist rigtigt, at den almindelige fornuft er fraværende, men det er ikke et undskyldende argument i den borgerlige straffelov.

  At påberåbe sig injurie-paragraffen under den forudsætning, at man skal respekteres for det, man selv påstår man er – Jesus, Napoleon, profet – er at gøre grin med den borgerlige strafferet.

  Da nogle herboende muslimer forsøgte at få danske domstole til at erklære muhammed-tegningerne injurierende, viste det for det første, at sagsøgerne ikke forstår ånden i den borgerlige strafferet, for det andet at domstolene forsvarede denne – ved at afvise søgsmålet.

  Det er altså fortsat lovligt i Danmark at kritisere – endog latterliggøre – religiøse fantaster.

 12. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja, det er lovligt at kritisere, og latterlig göre religion, i Danmark!

  Men hvad siger grundloven, når en religion, der her i landet er tilladt p.g.a. religionsfrihed, opfordrer til mord???
  Når der fra höjtstående religiöse ledere i denne religions hjemlande, bliver udstedt dödsdomme, over borgere i kristne lande????

  M.v.h.

 13. Af Mihail Larsen

  -

  Ifølge de universelle menneskerettigheder har vi alle retten til at tænke, tro og tale frit. Vi har lov til at tænke hvad som helst – og det er specielt en fordel for den kritiske videnskab. Vi har også lov til at tro på hvad som helst – heri ligger en beskyttelse af personlig, religiøs overbevisning. Vi har endelig lov til at ytre hvad som helst – men her er vi underlagt nogle spilleregler, fordi ytringer (i modsætning til tanker og tro) nødvendigvis involverer andre mennesker. Ytringsfriheden har altså nogle grænser, som tanke- og trosfriheden ikke har.

  Hvor ligger disse grænser, og hvordan begrundes de? I sagens natur må de være almene; de må gælde for alle uden undtagelse. Man kan altså ikke begrænse ytringsfriheden, fordi den kan bruges til at kritisere sær-interesser. Man kan heller ikke begrænse den, fordi man finder visse ytringer upassende eller udtryk for dårlig smag. Man kan naturligvis heller ikke begrænse den, fordi nogle bruger den til at fremsætte idiotiske, ubegavede eller hjælpeløst formulerede ytringer.

  Men man kan begrænse den ved at kræve et ’sandhedsbevis’. I den offentlige debat siges der mangt og meget, som ikke lever op til dette krav; den almindelige holdning er, at ‘ordet er frit’. Ikke mindst i avisernes læserbrevsspalter og endnu mere i deres blogs bruges denne frihed temmelig uhæmmet. Sommetider i et sprog, der er klart injurierende. (Jeg er f.eks. blevet betegnet som ‘funktionel analfabet’, til trods for at jeg har en lang dansk og international universitetskarriere.)

  Når det drejer sig om ‘religiøse’ emner, så er ’sandhedsbevis’ noget mere problematisk. Hvad er ’sandhed’ – religiøst betragtet? Kan man ved en domstol tage stilling til religiøse dogmer? Ja, det kan man i stater, der ikke skelner mellem religion og politik. Men i Danmark? Nej, det kan man ikke. Og det skal de religiøse mindretal være glade for, for det fritager dem fra en ‘lovmæssig’ undertrykkelse.

  De religiøse mindretal – fra vores hjemmefødte dyrkere af nordiske guder til vores tilflyttede tilbedere af en mellemøstlig profet – kan alle prise sig lykkelige over at leve i et samfund, hvor religiøs overbevisning er et privat anliggende. Man kan leve i fred med sin religiøse overbevisning, men hvis man vil ‘politisere’ religionen, må man regne med at blive ‘undertrykt’. Hvis man tilhører en religiøs minoritet, er det en ret uhensigtsmæssig strategi.

  Den borgerlige strafferet anerkender kun OBJEKTIVE sandhedskriterier. Det udelukker på forhånd ‘religiøse’ argumenter, for de er ikke baseret på viden, men på tro. Igen: Det burde religiøse mindretal prise sig lykkelige over; det umuliggør nemlig, at religiøse mindretal kan dømmes ved danske domstole alene på grundlag af deres tro.

  Til gengæld må de samme religiøse mindretal acceptere, at også andre med en forskellig religiøs observans har ret til at give udtryk for deres overbevisning. På lige vilkår. Dvs. udsat for offentlig kritik.

  Vil man undgå den offentlige kritik, kan man holde mund og tænke sit. Lige som amatør-pianisten eller digteren, der ikke vil have sin præstation bedømt af offentligheden. Fred være med det. Men hvis man åbner munden i det offentlige rum og dermed inviterer til andres ‘respekt’, må man også tåle, hvis de andre vender tommelfingeren nedad eller slår en latter op. Der går råd i samfundet, hvis enhver kræver at blive ‘respekteret’ på helt private præmisser – som f.eks. da en X-faktor ansøger for nylig mente sig berettiget til deltagelse alene, fordi hendes afdøde fader forventede det af hende, og fordi hun havde medbragt hans aske i sin brystlomme under optagelsestesten.

  Den slags absurd kombination af etnisk identitet, religiøs tro og psykisk narcissisme er muligvis gangbar mønt i andre kulturer. Det er det heldigvis ikke i Danmark. Vi har retten til at udtrykke os, men vi har ikke retten til at blive ‘respekteret’ for det, vi siger.

  PS.
  Jeg fornemmer, at diskussionen på denne blog er ved at dø ud. Så dette er mit sidste indlæg, med mindre der kommer mere substantielle bidrag fra andre.

 14. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selv om vi har religionsfrihed, undre det mig, at en religion der prädikker, og opfordre til mord, på Danske statsborgere, kan väre lovlig at udöve i Danmark!

  Hvor er staten, henne med beskyttelse af sine medborgere, og skatteydere?

  M.v.h.

 15. Af Parwiz Yasin

  -

  halloo slap nu af venner!
  alt det i har lige læst, som Martin Q. har lagt her om koranen. det er hel forkert oversættet. jeg kan godt forstå jer at, i det nuværendes tid ser vi og oplever vi kun balade og terror fra muslimerne, men alt de ting de gør og siger er forkerte og forbudt i Islam. der er ingen religion giver en person lov til at dræbe uskyldige mennesker i hjel, (som Osama Bin Laden gøre) ligemeget hvilken reiligion de har. alt det vi oplever nu, er det kun politiske planer som de bruger religions navn for at nå deres mål.
  f.eks. USA og andre lande er i Irak, Afghanistan og andre lande for at hente demokrati og fred. prøv lig tænk engang, siden de har været i Irak og Afghanistan, hvad har de lavet? undtagen mere krig og at tage deres olie, guld og lignede. og det er også rigtigt at i Irak var Sadam Husain, han lavede mange ulovlige ting, men alligevel var der ikke så meget krig som det er nu. alle sagde at Irak har kemiske våben og atom våben, men ingen har fundet noget endnu. det samme i Afghanistan. i Afghanistan var Talibaan. de lavede utrolig mange ulovlige ting, som både ingen religion (selv Islam) og lov ville acceptere det. men alligevel var der mulighed for at arbejde, var lidt fred end det er nu. hvis vi tænker lidt dybere over alt de ting, altså udover at tænker hvad politikerne siger og hvad medierne siger. så er hel sikker på at vi kan udrede alle de misforståelser som jeg kan se her blandet folk. det nytter ikke noget at hævne eller at håne en person eller ens religion. det vigtigste er at tænke på at hvad der vil ske hvis vi tegner en der gør en anden person ond. eller hvad der vil ske med vores land og vores folk hvis vi bliver ved at tegne. med en side siger vi at vi holder menneskerretigheder og på den anden side såre vi dem? hvis vi ved at hvad menneskerretigheder betyder, så får vi ingen problemer. alt har en grænse, og hvis vi springer over grænsen, så får vi nok et eller andet problem. demokrati har jo også en græns. håber i kan forstå hvad jeg skrev, fordi min dansksprog er ikke særlig god.
  mvh. parwiz

Kommentarer er lukket.