Ytringsfrihed – også for Kaj Vilhelmsen

Af Jacob Mchangama, Justitia 571

I går blev Kaj Vilhelmsen idømt 30 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 266b også kaldet ”racismeparagraffen”.  Efter min opfattelse understreger dommen i hvert fald to dybt problematiske forhold ved racismeparagraffen. Det første og vigtigste problem er moralsk. I bund og grund straffer racismeparagraffen folk for deres holdninger uden skelen til deres handlinger.

Der er ingen tvivl om at Kaj Vilhelmsens holdninger er rabiate. Han er bl.a. dømt for at udtale følgende:

”Vort land er forvandlet til den tredje verdens affaldsplads” og ”Vi ønsker ikke noget bastardsamfund, hvor tilfældige fremmede kalder sig danskere”.

Disse udtalelser blegner dog sammenlignet med tidligere udtalelser, som Vilhelmsen er dømt for herunder, at:

”Der er kun to mulige måder at reagere på, hvis man skal forhindre denne bombeterror: Enten at fordrive alle fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, så de ikke kan komme til at lægge bomber, eller at udrydde de fanatiske muhamedanere, det vil sige at slå en betydelig del af de muhamedanske indvandrere ihjel. Det er naturligvis at foretrække at fordrive alle de fremmede muhamedanere fra Vesteuropa, for det er den humane løsning. Det er altså repatriering, vi må vælge”

Ifølge PET-Kommissionens beretning (bind 11) havde Kaj Vilhelmsen som formand for Nationalpartiet Danmark tillige uformelle forbindelser til Danmarks Nationalsocialistiske bevægelse i 90’erne, ligesom han udtrykte forståelse for angreb mod flygtningecentre.  Kaj Vilhelmsen er altså ingen frihedskæmper, og hans tanker ville givetvis føre til et totalitært samfund, hvis de blev ført ud i livet. Men bør det virkelig være statens opgave at straffe en person for at have holdninger, som heldigvis ikke deles af størstedelen af befolkningen uanset, hvor provokerende, sårende og totalitære de måtte være?  Det mener jeg ikke.

Vores samvittighed er nu engang vores egen, og der er noget totalitært over at straffe folk for at give udtryk for hvad deres samvittighed og overbevisning byder dem at mene. Ligeså lidt som Sovjetunionen kunne overbevise dissidenter om kommunismens lyksaligheder ved at sende dem i Gulag kan man overbevise Kaj Vilhelmsen og hans sympatisører om det forkastelige i deres holdninger ved at straffe dem. Måske snarere tværtimod. I modsætning til Sovjetunionen besidder det frie samfund dog den store styrke, at Kaj Vilhelmsens holdninger kan udfordres og imødegås af Vilhelmsens medborgere, herunder de minoriteter som Kaj Vilhelmsen lægger for had. Det er et svagt demokrati, der ikke har tillid til, at dets borgere kan sortere mellem holdninger, der er hhv. forenelige og i modstrid med de grundlæggende værdier, som det demokratiske samfund er bygget på. Endvidere må man altid være skeptisk overfor effekten af sådanne indskrænkninger i ytringsfriheden. Ofte vil et forbud udfærdiget i den bedste hensigt og med ædle hensigter kunne medføre utilsigtede konsekvenser.

Den amerikanske højesteretsdommer Oliver Wendell Holmes udtrykte det klarest i en berømt dissens fra 1919, hvor han skrev, at:

“Persecution for the expression of opinions seems to me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power, and want a certain result with all your heart, you naturally express your wishes in law, and sweep away all opposition”

Med andre ord, hvis man er fuldstændig overbevist om, at kampen mod racisme, kommunisme, islamisme, nazisme, m.v. er altafgørende for samfundets overlevelse er det en naturlig – og stærk – menneskelig impuls at ville forbyde holdninger, der står i vejen for det gode samfund. Men intet menneske er født med evnen til at forudse fremtiden eller vide sig sikker på, at ens holdninger nødvendigvis er korrekte og ufejlbarlige, og derfor skal man heller ikke have ret til at tvinge andre til at rette ind. Og historien er da også fyldt med eksempler på personer og ideologier, der har udviklet sig til det onde i kampe for det gode. Derudover er der også grund til at frygte de indskrænkninger i ytringsfriheden, der ikke skyldes gode hensigter men som simpelthen er et forsøg på at lukke munden på kritikere eller folk som udfordrer den politiske konsensus.

Derfor må indskrænkninger i ytringsfriheden være begrænset til, når ytringer giver anledning til en eller anden form for kvalificeret skadevirkning såsom ved en opfordring til vold, bedrageri eller afsløring af fortrolige oplysninger. Eller med Wendell Holmes ord:

I think that we should be eternally vigilant against attempts to check the expression of opinions that we loathe and believe to be fraught with death, unless they so imminently threaten immediate interference with the lawful and pressing purposes of the law that an immediate check is required to save the country.”

Der er også praktiske grunde til at afskaffe racismeparagraffen. I en internet alder er det nærmest umuligt at kontrollere ytringer som kan spredes på internettet og dermed på tværs af landegrænser på et splitsekund. Som vi har set det med brugen af Twitter og Facebook under oprøret mod det iranske præstestyre er det en god ting fordi det underminerer totalitære regimers adgang til at styre informationsstrømmen. At der så også kan blive spredt propaganda, had og løgne er mere end prisen værd.

Da Kaj Vilhelmsen har en radioudsendelse, er han nem at identificere og straffe. Men der findes i tusindvis af (ofte anonyme) blogindlæg og særligt blogkommentarer, som indeholder lignende eller endnu mere grelle ytringer og som aldrig nogen sinde bliver retsforfulgt. Skulle de det, ville det kræve en omfattende overvågning af internettet. Derfor vil der nærmest uundgåeligt herske stor vilkårlighed i forhold til hvem, der straffes for ”racistiske” ytringer, hvilket vores retspleje ikke kan være tjent med. Den teknologiske udvikling er simpelthen løbet fra tanken om at kontrollere og håndhæve forbud mod visse ytringer. Der er derfor stærke moralske og praktiske grunde til at afskaffe racismeparagraffen.

571 kommentarer RSS

 1. Af Hanne Hammer

  -

  @Kocsis og Sameh. Nu I har stiftet foreningen til gensidig selvros, vil jeg skrive til jer begge på en gang. I er så hurtige til at sætte etiketter på andre, så det er på tide, I selv får de præcise etiketter på:

  paranoia: sindsygdom med vrangforestillinger, ofte i form af forfølgelses- eller storhedsvanvid. (Kilde: Fremmedordbogen).

  Jeres indlæg og især Samehs lyser af paranoia. Og jeg er ikke DF, eller hvad I ellers kan finde på. Men jeg overvejer at blive det, når jeg læser jeres indlæg.

 2. Af Margrethe Dam

  -

  Ja, alt skal gøres her på nettet, så er det lettere for PET at følge det.

 3. Af Sameh Niazy

  -

  Hanne Hammer

  Ha ha, den har jeg hørt før. -Ja selvfølgelig har du ikke stemt på DF før, og selvfølgelig overvejer du det efter at have læst især mine indlæg :D

  Det synes jeg faktisk du skal gøre. Jo flere som stemmer i den retning, jo sværere bliver det både for den borgerlige og den “røde” blok at føre en ordentlig EU politik… Så spring ud som DF’er :)

  -Jeg er personlig ligeglad, på trods af at jeg aldrig kunne drømme om at støtte på noget som helst parti som agter at danne regeringssamarbejde med DF. Selvom jeg ufatteligt gerne ville stemme både blåt eller rødt.. Men det lader ikke som om at det er grundholdninger som driver den politiske maskine i Danmark mere. Derfor er du et glimrende eksempel på mangel principfasthed, og manglende moralsk vision. Hvis der ikke skal mere til end lidt ytringsfrækhed og “rygklapperi” mellem Kocsis og mig, til at skubbe dig over på “the dark side”, så passer du alligevel heller ikke ind i det borgerlige værdipolitiske miljø. Så jeg vil ønske dig god fornøjelse med at bruge din demokratiske ret til at falde Dansk Folkeparti for patten.

  Prøv at slå ordet “antisemitisme” op i fremmedordbogen, nu når du alligevel sidder med den i hånden. Det er vigtig historisk viden om hvorfor vi idag overhovedet har en såkaldt “racismeparagraf”, men det forventer jeg ikke at du orker at sætte dig ind i som kommende medlem af Dansk Folkeparti.

 4. Af peter kocsis

  -

  “Imamen fra Aarhus
  18. januar 2010 kl. 22:46

  @Kocsis og Sameh. Vov vov vuuuuufffffff vov vov.

  Kan I kun være alvorlige. Det er s.. da kedeligt. Pyha, en kultur uden humor. Den vil vi ikke have. I er så uopfindsomme, godt jeg er en kat, så jeg ikke skal i nærkontakt med jer, der ville blive gabende kedeligt. GAB.”

  Jeg har masser af humor. Nu skal du bare høre.

  Pia Kjærsgård er på besøg i flygtningelejren, hvor en lille dreng sidder i rendestenen og leger.

  “Hun går hen til ham og spørger. ” Hvad laver du så , min lille ven?”

  Han svarer. “Jeg slår skidt og lort op til en figur.”

  ” Nå, og hvad forestiller figuren så?”

  “Peter Skårup!”

  Næste uge er Pia Kjærsgård igen på besøg i flygtningelejren,hun ser igen den lille dreng i rendestenen og spørger:

  ” Hvad laver du så , min lille ven?”

  Han svarer. “Jeg slår skidt og lort op til en figur.”

  ” Nå, og hvad forestiller figuren så?”

  “Søren Krarup!”

  Næste uge er Pia Kjærsgård igen på besøg i flygtningelejren,hun ser igen den lille dreng i rendestenen og siger:

  ” Jeg ved godt hvad du laver!”

  ” Nå, hvad laver jeg så?”

  “Du slår skidt og lort op til en figur, og jeg ved også hvem det skal forestille!”

  ” Hvem?”

  ” Pia Kjærsgård!”

  ” Nej”, svarer den lille dreng, ” for så meget skidt og lort findes der ikke i hele verden!”

 5. Af Per Hansen

  -

  @619. Peter Kocsis

  “Her skriver du rent ud, at du i givet fald selv vil overtræde lovene, som den demokratiske retsstat har indført.
  Eftersom du selv her ikke udelukker at optræde udemokratisk, kan jeg ikke se ,med hvilken ret netop du vil holde indvandrere ude med den påstand at de er udemokratiske, eftersom der intetsteds er skrevet, at du som statsborger har mere ret til at være udemokratisk end indvandrende ikke-statsborgere.”

  Civil ulydighed er under visse omstændigheder en legitim reaktion på tyrannisk magtudøvelse. Jeg overholder naturligvis § 266 b, så længe den tolkes tilstrækkeligt snævert af de retsanvendende myndigheder, men skulle loven blive tolket så udvidende, at den defacto kriminaliserer det jeg mener, vil jeg anse dens håndhævelse for et brud på den sociale kontrakt.

  At respektere den demokratiske retsstats love må jo forudsætte, at disse love ikke hindrer fremsættelse af politiske anskuelser. Hvis staten imorgen indførte et bredt formuleret forbud mod kollektiv ærekrænkelse, der i praksis kategorisk umuliggjorde ytringsangreb på visse befolkningsgruppers politiske og sociale interesser, ville der være tale om en kortslutning af demokratiet, og enhver borger måtte herefter afgøre med sin egen samvittighed, om fortsat lydighed over for loven var fornødent.

  Da ytringsfriheden er den primære kontrolmekanisme, som borgerne kan benytte sig af i et afvæbnet samfund, følger det, at magthaverne i fald de unødigt begrænser ytringsfriheden betræder en farlig vej. Hvor meget der skal forstås med unødigt er naturligvis en flydende målestok, som varierer fra person til person.

  Det jeg plæderer for er den moralske legitimitet i civil ulydighed betinget af forskellige hypotetiske omstændigheder. Modsat visse aktører på den yderste venstrefløj, er jeg ingen varm tilhænger af civil ulydighed, så længe demokratiet levner muligheder for en vis ytringsfrihed om offentlige anliggender.
  Så længe § 266 b af alle myndigheder tolkes meget indskrænkende, kan jeg leve med den. Jeg forholdte mig blot til en hypotetisk situation, hvor bestemmelsen blev tolket så udvidende, at min ytringsfrihed blev fuldstændigt afskåret.

  Da du grundlæggende sympatiserer med tanken bag loven, forventer jeg naturligvis ingen forståelse fra din side.

 6. Af peter kocsis

  -

  per larsen

  “Civil ulydighed er under visse omstændigheder en legitim reaktion på tyrannisk magtudøvelse”

  “Jeg forholdte mig blot til en hypotetisk situation, hvor bestemmelsen blev tolket så udvidende, at min ytringsfrihed blev fuldstændigt afskåret.”

  Her taler du om berettigelsen af civil ulydighed i situationer af “tyrannisk magtudøvelse” og ” total afskærelse af ytringsfriheden”- eftersom du her antyder en reaktion på et diktaturstats bestemmelser kan vi selvfølgeligt ikke være
  uenige.

  “Hvis staten imorgen indførte et bredt formuleret forbud mod kollektiv ærekrænkelse, der i praksis kategorisk umuliggjorde ytringsangreb på visse befolkningsgruppers politiske og sociale interesser, ville der være tale om en kortslutning af demokratiet”‘

  Imidlertid mener jeg du her skifter niveau i diskussionen, idet denne betingelse du her skildrer er jo ikke længere under diktatur, men under demokrati,hvor en kritik af visse befolkningsgruppers politiske og sociale interesser også er muligt uden at foretage et kollektivt æreskrænkelse af disse grupper.Netop 266B forhindrer bredt ærekrænkelsen, men ikke kritikken.
  Så den tilstand du hypotetisk vil opponere imod med borgerlig ulydighed er jo allerede indtrådt.

 7. Af Per Hansen

  -

  @634. Peter Kocsis

  Der er ingen skelsættende forskel på ærekrænkelse og kritik, i al fald ikke når lovgrundlaget er formuleret som det er i tilfældet § 266 b.

  Det fordi, begreber som forhånelse og nedværdigelse jo kun adskiller sig fra kritik derved, at førstnævnte af retten skal findes at realisere et meget vagt intensitetskriterium, uden noget krav til meddelelsens beviselig urigtighed.

  Derudover skal man også bemærke, at Vilhelmsen blev dømt for at kalde det multikulturelle samfund for et bastardsamfund, hvilket jo ret beset er et angreb på samfundstilstanden og ikke nødvendigvis på de grupper, der drager fordel af den førte politik. Hvis loven modsætningsvis kan tolkes så udvidende, at et udtryk som bastardsamfund straffes som ærekrænkelse af et kollektiv, er der reelt ingen forskel på retsstridigheden i at bruge et groft frisprog om visse grupper og på at bruge sin politiske ytringsfrihed til at hetze mod det multikulturelle samfund, da et angreb på det multikulturelle samfund af staten opfattes som et angreb på de grupper, der lever i det.

  En lov som § 266 kan derved analogiseres til det gamle engelske forbud mod undergravende ærekrænkelse, eller seditious libel, hvorunder grove ytringer om regenten eller regeringsformen blev behandlet som anslag mod samfundsordnen.
  Jeg mener dog først, at § 266 b berettiger til civil ulydighed i det øjeblik, at loven faktisk håndhæves i dens fulde potentielle udstrækning. At forsvare loven som et ærekrænkelsesforbud er en negation af ytringsfriheden, da forbrydelsens gerningsindhold jo ikke har nogen relation til, om ytringen er sand eller falsk eller bare afvigende dissens.
  Men som loven håndhæves idag, kan jeg leve med den, skønt jeg naturligvis ønsker den afskaffet.

 8. Af Per Hansen

  -

  @565. Peter Kocsis

  “Jeg stiller kun dokumentationskrav for udtalelser der kan dokumenteres, ikke for udtalelser, der ikke kan udtales offentligt,fordi det ville være kriminelt, og som derfor ikke kan dokumenteres.”

  Så hvis jeg beskylder Peter Kocsis for at nære latente men ikke realiserede pædofile tilbøjeligheder, som imidlertid ikke kan dokumenteres, fordi det ville være kriminelt at udleve dem i strafbar seksuel omgængelse med børn, er det altså pludselig i orden at rette en helt ubeføjet anklage mod ham, fordi det er vanskeligt eller umuligt at fremskaffe dokumentation for anklagen.

  Du godeste. Din etik er da fuldstændigt forkvaklet. Du tillægger DF alle mulige hensigter, som du overhovedet ikke kan dokumentere, og når du så tages i skole for din egen dobbeltmoral, retfærdiggør du dig med, at du er fritaget for dit eget dokumentationskrav, fordi dokumentation af tilslørede men ikke realiserede kriminelle hensigter er umulige at føre sandhedsbevis for.
  Den tanke har naturligvis ikke strejfet dig, at dokumentationen for DFs påståede intentioner og hemmelige politik ikke findes, fordi disse hensigter slet ikke eksisterer.
  Nu mener jeg rent faktisk, at injurielovgivningen altid burde ansvarsfritage sigtelser, som den krænkede part ikke kunne modbevise i retten, så din pointe om, at det er umulig at bevise tilslørede kriminelle hensigter, kan jeg godt forstå.
  Men jeg tror bare ikke, det er den holdning du konsistent indtager i forhold til ytringer om eksempelvis voldtægter i muslimske familier.

 9. Af peter kocsis

  -

  per hansen

  “Du godeste. Din etik er da fuldstændigt forkvaklet. Du tillægger DF alle mulige hensigter, som du overhovedet ikke kan dokumentere”

  Jeg har da dokumenteret dem:

  Nu skal jeg gentage:

  Pia kjærsgård:

  1)»Det er naivt at forestille sig, at man kan påtvinge danskerne det multietniske samfund, som overalt i verden har vist sig skæbnesvanger overfor udviklingen, for hvorfor i al verden skulle vi frivilligt tillade etableringen af et brohoved for en religion, som har til formål at komme vor egen tro og levevis til livs? En religion, som kun har hån og foragt til overs for os og det vi tror på og føler. Hvorfor skulle vi, i trosfrihedens hellige navn, acceptere begyndelsen til vor egen undergang som kristent folk …?!« (Årsmødetale, 2.10.1999).

  2)“»Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance.« (Årsmødetale, 2.10.1999)”

  “Acceptere begyndelsen til vores egen undergang”:

  betyder jo , at Islam som en uforanderlig NATURLOV eller EPIDEMI vil udrydde kristendommen.

  “som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden.”:

  betyder jo, at en uforanderlig PSYKOLOGISK LOV for evigt vil forhindre integrationen.

  Begge dele typiske omskrivninger for den tilgrundliggende pseudobiologiske diskurs.

  Eller CAMRE:

  “Vores samfund har en voksende underklasse af mennesker, som aldrig vil blive integreret, men som dag for dag vil rive det danske samfund i stykker, fordi den islamiske kultur ødelægger ethvert samfund.”

  Det islamiske kultur river ETHVERT samfund i stykker, dvs også ethvert fremtidigt tænkeligt.
  Islamsk kultur anses som en pseudobiologisk destruerende NATURKRAFT.

  CAMRE:

  »Forestillingen om ‘fornuftige muslimer’, der støtter demokrati og menneskerettigheder, er en illusion.« (Kristeligt Dagblad, 8.3.2006).

  ALLE muslimer er naturnødvendigt og for evigt irrationelle, ja tanken om det modsatte kan ikke engang tænkes.

  (Grundlovstale: Rhododendronparken, Brønderslev, 5.6.2006).

 10. Af peter kocsis

  -

  per hansen

  “Så hvis jeg beskylder Peter Kocsis for at nære latente men ikke realiserede pædofile tilbøjeligheder, som imidlertid ikke kan dokumenteres, fordi det ville være kriminelt at udleve dem i strafbar seksuel omgængelse med børn, er det altså pludselig i orden at rette en helt ubeføjet anklage mod ham, fordi det er vanskeligt eller umuligt at fremskaffe dokumentation for anklagen.”

  Ja, hvis du af mine andre udtalelser kunne rekonstruere ,at der lå pædofili som styrende motiv, ligesom jeg har rekonstrueret den pseudobiologiske racisme som styrende motiv for alle Df-udtalelser.

 11. Af peter kocsis

  -

  Per Hansen

  “Den tanke har naturligvis ikke strejfet dig, at dokumentationen for DFs påståede intentioner og hemmelige politik ikke findes, fordi disse hensigter slet ikke eksisterer.”

  DF ’s pseudobiologiske racisme eksisterer som styrende ideologi bag alle DF.udsagn.

 12. Af Per Hansen

  -

  @636. peter kocsis
  Du skriver:
  ““Acceptere begyndelsen til vores egen undergang”:

  betyder jo , at Islam som en uforanderlig NATURLOV eller EPIDEMI vil udrydde kristendommen.”

  Ja og det er jo ikke en påstand eller hypotese, som er egnet til falsifikation her og nu, og burde derfor være beskyttet af ytringsfriheden. Du kan ikke modbevise en hypotese om, hvordan samfundsforholdene vil blive betinget af en fortsat udviklingstendens. Du kan højest gætte, og lovens formål kan ikke være at tage parti i denne konflikt.
  Udsagnet er heller ikke baseret på accepten af en biologisk teori om menneskers uforanderlighed, men forudsætter rigtigt nok, at mennesker med trossystemet islam ikke kan integreres, hvis de forbliver tro mod dette ideologiske system.
  Deri ligger ikke, at PK nødvendigvis vil tage afstand fra eks-muslimer, der frasiger sig islam, eller at hun mener, det er umuligt for mennesker med rødder i den muslimske religion at blive integreret, såfremt de forkaster islam.

 13. Af Niels B. Larsen

  -

  Det turde være klart for ethvert fornuftigt tænkende menneske at mennesker med en tro på koranen som kilde til den eviggyldige sandhed ikke kan integreres i et samfund som det danske.

  Den indfødte befolkning er jo blandt korantilhængerne at tælle mellem dødsfjenderne.

  Og hvem kan så meget som fable om at integrere sig med dødsfjenden?

 14. Af Thomas H. Jensen

  -

  Niels B Larsen: “Det turde være klart for ethvert fornuftigt tænkende menneske at mennesker med en tro på koranen som kilde til den eviggyldige sandhed ikke kan integreres i et samfund som det danske.”

  Du tager helt fejl i forudsætningerne for din påstand, og hvordan du tager fejl er blevet forklaret for dig – igen og igen og igen og…

  Jeg nægter at tro at du ikke er mentalt i stand til at forstå, at det farlige ikke er islam eller koranen, men de tolkninger af islam og koranen som nogle mennesker praktiserer.

  Når jeg nu engang nægter at tro at du ikke KAN forstå det her, må jeg jo så i stedet konkludere, at du ikke VIL forstå det.

  Og når jeg så først er nået dertil, må jeg jo også konkludere, at du ikke nødvendigvis selv tilhører kategorien af “fornuftigt tænkende mennesker” som du bringer på banen.

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  Det er netop islam og koranen, som er farlige – eftersom de lægger op til de farlige tolkninger.

  Bortset fra at koranen er endnu mere racistisk end selv Mein Kamp.

 16. Af Jakob Bjerre Jensen

  -

  Du (Jacob Mchangama) skriver:

  “Derfor må indskrænkninger i ytringsfriheden være begrænset til, når ytringer giver anledning til en eller anden form for kvalificeret skadevirkning såsom ved en opfordring til vold, bedrageri eller afsløring af fortrolige oplysninger”.

  Men er det så nemt? Hvad med injurierende udtalelser? Skal det være lovligt at kalde navngivne folk mordere uden dokumentation? Og er der flere undtagelser fra den totale ytringsfrihed? Dit indlæg viser ihvertfald, er du ikke går ind for absolut ytringsfrihed, hvilket jeg er enig i. Men når man først har renonceret på dette, så er det vel legalt at diskutere, hvor grænsen så bør gå. Har du et bud på en lukket formel for ytringsfrihed, hvor de to nævnte (og evt. andre) undtagelser bliver naturlige konsekvenser?

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jakob Bjerre Jensen

  Ytringsfriheden bør være total og eneste sanktionsmulighed bør være injurieparagrafferne, som den enkelte krænkede kan anvende til privat sagsanlæg.

  Staten skal ikke spille barnepige og folkerøgter.

 18. Af Per Hansen

  -

  @Tom Romdal
  “Hedegaard er ikke anklaget for sine tanker eller holdninger, men for en specifik løgn han pådutter alle muslimer, og det er noget andet. Enhver kan stille sig frem og sige at de hader muslimer, jøder eller alle fra Enhedslisten. Det er helt fint at have den holdning.”

  Deri har du uret. Hedegaard retsforfølges ikke for at lyve men for at overtræde § 266 b.
  Efter denne bestemmelse er det ikke afgørende, om det sagte er beviseligt urigtigt. Derudover er folk faktisk blevet dømt for andet end fremsættelsen af beviselige løgne.

  Diana Brälye blev netop dømt for en holdningstilkendegivelse somret beset burde ligge inden for ytringsfrihedens kerneområde.

  “»København er i forhøjet beredskab IGEN!!! … hvordan kan man have noget som helst til overs for minoriteter, når de fucker SÅ meget op … ??? Så ta’
  daa hjem … I fucking perkere
  … skrid for helvede ud af vores by og vores land … Jeg hader Jer … først de autonome … og nu indvandrerne … selvfølgelig skal de overvåges. De
  er farlige, og de har farlige opgør mellem hinanden. Opgør i det offentlige rum, der omfatter skydevåben … alle andre skal bare rette ind til højre …
  for disse små uhyrer … og den med, at man ikke skal dømme alle over én kam, den er Long Gone … Jeg møder et fåtal, der er fornuftige … men snakker
  vi 13-25 år … glem det … forældrene skulle smides for porten … eller sendes »ad helvede til« … Indvandrerne … er utilpassede … og belønnes
  med overlevelsesture til Sverige … og hvad får vi så til gengæld … en folk, faktisk ret mange, små røvhuller, der stadig er lige kriminelle, der er
  utilfredse, og lader det gå ud over en masse uskyldige … Folk får deres biler brændt af og risikerer livet i form af ildebrænde op ad deres boliger …«”

  Hvis hendes sag var blevet vurderet efter en lov, der krævede, at det sagte var beviseligt urigtigt, er der næppe nogen tvivl om, at hun ville være blevet frifundet, da det værste skudsmål man kan give hendes udtalelser er disses mangel på urban tone.

  Kaj Vilhelmsen blev dømt for fremsættelsen af følgende kritik af det multikulturelle samfund:
  ”Vort land er forvandlet til den tredje verdens affaldsplads” og ”Vi ønsker ikke noget bastardsamfund, hvor tilfældige fremmede kalder sig danskere”.

  Alle disse udtalelser er rene holdningstilkendegivelser, og kan ikke eller kun vanskeligt anses for faktuelle postulater egnet til falsifikation.

 19. Af Frankrig: Jean-Marie Le Pen frikendt for opfordring til had mod Muslimer » Balder Blog

  -

  […] Jacob Mchangama 12 januar 2010 – Ytringsfrihed – også for Kaj Vilhelmsen […]

 20. Af Noultiguini Noultiguini

  -

  ????? ??? ???? ??? ??? ???? ???????? ???? ??? ?? [url=http://www.nikeairkutujpnew.com/???????-big-ups-outlet-4.html]??? ?????[/url] ?? ??? ????? ??????? ??? [url=http://www.timberlandallboot.com/????????-???????-outlet-6.html]???????? ??[/url] ?????? ??? ?? ????? ??????? ??? ???? ?????
  ????? ????? ??? ???????? ???? ??? ??? ???? ?????? ???? ???? [url=http://www.timberlandallboot.com/????????-??-outlet-8.html]timberland ????[/url] ????? ?? ?? ??????? ??? ???? ??? [url=http://www.nikeairkutujpnew.com/???????-big-ups-outlet-4.html]????? ????[/url] ?????? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ???
  ???? ???? ???????? ?? ????????? ???? ?? ????? ????? ???? [url=http://www.nikeairkutujpnew.com/???????-big-ups-outlet-4.html]????? ?[/url] ????????? ?? ????? ?? ??? [url=http://www.timberlandallboot.com/]???????? ????[/url] ??? ??? ? ??? ???? ?????? ?? ????
  ???? ??? ??? ??? ????? ??????? ???? ????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ?? [url=http://www.timberlandallboot.com/]timberland[/url] ????? ????? ??? ?????? ???? ??????? ????? [url=http://www.nikeairkutujpnew.com/]nike ?????[/url] ???????? ??? ???? ??? ???? ??? ??????? ???? ???? ????

 21. Af SowAssini SowAssini

  -

  Thanks a lot for this information.
  It’s actually really valuable.

Kommentarer er lukket.