Penneven med Al-Qaeda?

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

Oprettelsen af Guantanamo lejren har været en katastrofe. Guantanamo etablerede de facto et retsløst vakuum, hvor fangerne i lang tid ikke har haft mulighed for at få berettigelsen af deres frihedsberøvelse prøvet. Det er også klart, at de forhørsmetoder der er blevet brugt over for en række fanger ikke på nogen måde kan retfærdiggøres. Den amerikanske højesteret har da også fastslået, at visse aspekter af Guantanamo er retsstridige. Propagandamæssigt har Guantanamolejren været endnu værre. Når man som USA – berettiget – udråber kampen mod terrororganisationer som Al-Qaeda og Taleban som en kamp for frihed er det fatalt at oprette en lejr, der i den grad symboliserer det modsatte og underminerer den folkelige opbakning og skaber mistillid til politikere, efterretningstjenester og militærpersonel.

Men det forhold, at fangernes rettigheder er blevet krænket og at en række har vist sig at være uskyldige – såsom den russiske balletdanser Ravil Minganzov – betyder ikke, at Guantanamo er nutidens Gulag fyldt med demokratiforkæmpere og samvittighedsfanger. Men det er næsten det indtryk man må få når man ser Amnesty International Danmarks seneste kampagne. På Facebook har Amnesty oprettet en gruppe, hvor man opfordres til at skrive breve til fangerne på Guantanamo. Amnesty skriver bl.a.

Præsident Obama lovede for et år siden, at lejren ville blive lukket, men trak sit løfte tilbage i december 2009. D. 11. januar i år var det otte år siden, at Guantánamolejren blev oprettet. Næsten 800 mennesker har siden da været ulovligt tilbageholdt, og i dag sidder knapt 200 mænd stadig fængslet i Guantánamo.

Størstedelen af fangerne er aldrig blevet stillet for en dommer, og er hermed heller aldrig blevet sigtet for en forbrydelse.

Amnesty International har længe krævet, at fangerne får en retfærdig retssag, og at de uskyldige bliver løsladt.

Amnesty International har oprettet denne side for at vise fangerne på Guantánamo, at de ikke er glemt. I Amnesty ved vi, at en støtteerklæring til et menneske, der sidder uretfærdigt fængslet kan gøre forskellen mellem liv og død. Lad fangerne på Guantánamo vide, at de ikke er glemt – skriv en hilsen. Din hilsen er med til at give dem håbet tilbage.

Facebook gruppen – med p.t. 613 medlemmer – har allerede en lang række sympatitilkendegivelser fra danskere. Som eksempelvis “Ea”, der skriver:

I hope that even do [sic] the world might only seem cruel and evil now, that you will find a peace of mind later thought [sic] love and justice. A hope is send out to you from Denmark

Eller ”Ann Mari” der skriver:

I would imagine that people, who are caught in the living hell of Guantanamo, are people who have been fighting for what they believe in. Or maybe people who have been in the wrong place at the wrong time, and have done no harmful actions towards anybody.

Flere refererer også til fangerne som “brothers”. Amnestys kampagne er – på overfladen – meget lig den som startede Amnesty, da den engelske advokat Peter Benenson blev inspireret til at støtte samvittighedsfanger efter at han i 1961 læste om to portugisiske studenter der blev dømt 7 års fængsel for at udbringe en skål for friheden.

Guantanamo huser dog ikke bare forfulgte uskyldigheder eller frihedshungrende studenter. Den vel nok mest kendte fange på Guantanamo er Khalid Sheikh Mohammed (kaldet KSM), der er anklaget for at have udtænkt angrebet på WTC og Pentagon 11. september 2001, og siden 90’erne har været dybt involveret i international terrorisme på flere kontinenter, som man kan læse meget mere om her.  Der er desuden en række eksempler på, at personer, der er blevet løsladt fra Guantanamo har påbegyndt eller genoptaget terrorvirksomhed. Denne Pentagon-rapport er blevet kritiseret for at overdrive andelen af recidivister, men den indeholder en række konkrete eksempler på Guantanamofanger, som man positivt ved har begået terror efter de er blevet løsladt. Som eksempelvis Abdullah Saleh Ali al Ajmi, der blev løsladt i 2005 og i 2008 udførte et selvmordsangreb i Mosul i Irak. Eller Ibrahim Bin Shakaran og Mohammad Bin Ahmad Mizouz, der i 2004 blev løsladt og sendt til Marokko og i 2007 dømt fængselsstraffe for at rekruttere til et terrornetværk.  Eller flere eksempler på afghanere, der efter løsladelse er vendt tilbage til og er døde i kamp for Taliban.  Sådanne personer skal selvfølgelig også være omfattet af grundlæggende rettigheder, såsom retten til domstolsprøvelse. Men at ophøje personer, der med voldelige midler kæmper for at indføre et totalitært styre, hvis konsekvenser er langt værre end Guantanamo, er efter min mening udtryk for en grov underkendelse af den trussel som mange vestlige samfund står overfor i form af international terrorisme.

At Guantanamo huser en række personer, som med overvejende sandsynlighed har begået terror og/eller ville begå terrorisme hvis de fik muligheden, er også grunden til at Obama-administrationen ikke har kunnet indfri sit vigtige og nødvendige løfte om at lukke lejren endnu. Guantanamo udgør et dilemma for den frie verden fordi det i dette tilfælde er mere end svært at finde den rette balancegang mellem frihed og sikkerhed. I Amnestys verden synes dette dilemma dog ikke at eksistere. Her er kun tale om ofre. Folk der (som undertegnede) er kritisk overfor stramninger af terrorlovgivning bliver nødt til at erkende, at det dilemma som Guantanamo udgør, betyder, at det ikke altid er udtryk for alarmisme når andre vil trække grænserne for retsstaten snævrere i terrorbekæmpelsens navn. Man bliver også nødt til at erkende, at det at lægge afgørende på vægt frihed og retsstatsprincipper medfører en risiko for, at uskyldige liv kan gå tabt, som eksempelvis de irakere, der blev ofre for Abdullah Saleh Ali al Ajmi. Hvis man ikke anerkender dilemmaerne og risikoen ved at forsvare retssikkerhed og frihed i kampen mod terror fortjener man ikke at blive taget alvorligt af dem man er uenige med eller dem man vil overbevise.

67 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra Wikipedias artikelom den danske Guantanamo-fange, Slimane Hadj Abderrahmane:

  “Slimane Hadj Abderrahmane (born August 5, 1973) is a citizen of Denmark who was held in extrajudicial detention in the United States Guantanamo Bay detention camps, in Cuba.[1] His Guantanamo Internment Serial Number was 323. The US Department of Defense reports he was born on August 5, 1973, in Roskilde, Denmark. His mother is Danish and his father is Algerian.[2]

  Abderrahmane was captured, in December 2001, in Afghanistan, near the Pakistan border.[3]

  Abderrahmane’s explanation for how he came to be captured was that he had traveled there to enroll in an Afghan military training camp to undergoing training so he could go fight with Muslim rebels in Chechnya.[3]

  Abderrahmane was held in Guantanamo Bay for over two years.[4] According to an article in US News & World Report he was released in spite of reservations from US security officials because the Danes had threatened to withdraw their troops if he was not released.

  After his release Abderrahmane announced plans to travel to fight in Chechnya.[3]

  He said he regarded the document he signed promising not to take part in terrorist activity as “toilet paper”…

 2. Af jens holm

  -

  Michael Larsen

  Man fandt tomme hylstre fra gasgranater og ellers ikke noget.

  Og ja, man finder også stadig bomber her på starndene og i fiskernes garn. Hvordan man så skal angribe med disse granater og evt. sennepsgas på dåse eller tube eller glas er mig en gåde.

  Man fandt ingen fabrikker – end ikke i det glorværdige Falluja.

  Man fandt nogle vogne med udstryr til at fremstille plantebeskyttelsesmidler. De var da også labgt ude på markerne i landets store landbrugsområder.

  Det mange fly, man fremturede med, var rent skrot gravet ned i sandet. De manmge tanks var rene antikviteter og en god del nærmest kun selvkørende kananoner af primitiv slags(typen T34-loppemarked).

  Af reelle overraskelser var der kun en stor portion af især nordkoreansk oprindelse.

  Nej, Du tager også helt fejl på et andet område : Det var ikke Irak, som skulle bevise sin uskyld på en række helt horrible anklager.

  Irak havde simpelthen ikke økonomi til noget, de havde ikke teknologi til meget og så var der embargo.

  Mit bedste bud på konsekvens i dine falbelader er, at Du smider alt af dit eget ud, hvor der er dele af fra fx Kina.

  Er der noget, som hedder bodeganiveauet, Carten Jensen brugte det om de mange fri ytringer uden konsekvenser i Folketinget…

  Det er skammeligt at man forsøger at promovere os som et videnssamfund, når Du og flere andre gang på gang rent ud sagt slår bunden ud.

  Måden er jo desværre ikke ny. Man brugte for mange år den med, at række ffanden en lillefinger – så slem er du jo ikke; men det er altså nærmest sort sol og rene pøbelargumenter, kreationisme, ønsketænkning.

  Per >Stig Møller fra Fol´ketingets talerstol : Saddam kan udslette os om 45 minutter. Hvad f… vidste han fra hvor.

 3. Af jens holm

  -

  Og man kan fortsættet med denne: INGEN- INGEN har benægtet, at Slimane er/var/formopdentlig er/var en grim karl i en række henseender.

  Det er ikke det samme som man kan spjælde folk i 2 år eller meget mere juden dom/retssag/dommer.

  Du/I snakker udenom. Udgangspunktet er, hvor mange uskyldige, man skal lade fængsle på denne måde. Udgangspunktet er om man så skal torturere såvel skyldige som uskyldige.

  Guantanamo er så kun een blandt mange andre lejre.

  Disse indfangede skulle straks være stillet for en dommer uanset om man så skulle via det civile eller militære med muligheder for et forsvars indblik i bevisbyrden.

  Og så er jeg P… ligeglad med om det er meget værre i andre lande. Den slags bør ikke foregå jævnfør mine og heller ikke i det hellige USA.

  Man er uskyldig til man er dømt. Det må være udgangspunktet.

 4. Af jens holm

  -

  Anja Jensen .

  Nogle af disse fanger var beviseligt turister. Mange hundrede fra AfghPak rejser til deres oprindelsesegne for at se deres oprindelsesland.

  Det gør mange incl. de i de palæstinensikske flygtningelejre, som vi har taget via FN-kvoter.

 5. Af Thyra Danebod

  -

  Kære Anja.
  Tak for søsterloyalitet. Ja, der angribes på en helt anden (usaglig) måde, når det er et kvindenavn. Jeg kan godt forstå, du er “skarp”, det er sgu nødvenligt.
  K.h.
  Thyra Danebod
  vogter af den danske grænse.

 6. Af Bjarke Hansen

  -

  @ jens holm

  Langtfra nok!

  “Men det er sikkert lige dig princippet om, man er skyldig til man selv har bevist det modsatte.”

  Hvem skal til danskprøve?

  Den uskyldsformodning, som du hænger dig så fast på, er ikke universelt gyldig.

  Sharia har f.eks. en ganske anden indfaldsvinkel.

  Det franske retssystem, er delvis baseret på romerretten, og går også ud fra andre kriterier.

  Der er sågar steder, hvor man overhovedet ikke interesserer sig for skyldsspørgsmålet.

  I den del af verden, som vi taler om, kan man spjælde hvemsomhelst inde ligeså længe man vil, torturere dem, eller slå den ihjel, forudsat at man har de nødvendige magtmidler.
  Spørg blot de, som er undsluppet fra talibanfangenskab med hovedet i behold.

  Det er imidlertid et aspekt, som du ikke kommer videre ind på.

  Og nu vil du i din vestlige arrogance påtvinge de stakkels fanger, at de skal behandles i overensstemmelse med vore normer, og ikke som det har været skik i Afganistan i hundreder af år.
  Ingen synderlig respekt for lokale traditioner må man vel sige!

  Dit indlæg vidner om ringe indsigt i juridiske spørgsmål.

  Er det, som du udgiver for en glorie af retfærdighed, i virkeligheden din horisont?

  Sennepgas (dichlor-diethyl-sulfid) kan fremstilles af en hvilkensomhelst person uden noget synderligt kompliceret apparatur.

  Fosgen ligeledes, så dit argument med manglende teknologi er ikke gyldigt.

 7. Af Ole Juul

  -

  Jeg synes det var/er en fin ide med Guantanamo, -så har man da i en periode fået isoleret en del “Liste Ø`s” helte, fra den normale verden.

  Efterfølgende kunne jeg godt have brugt en juridisk domstol på stedet, så man hurtigere kunne få luset ud i pakket!

  Rigtig mange har IKKE været isoleret der, -men de har heller ikke opført sig som morderiske psykopater.

 8. Af peter kocsis

  -

  Michael Larsen

  “Man kan vel kalde det udsagn for en sandhed med modifikationer. Irakerne levede ihvertfald ikke op til deres forpligtelse om at bevise, at restlagrene, eller for den sags skyld deres våben, var blevet destrueret. Jeg mindes da også, at amerikanerne fandt mindst 1 “våbenlager” med, så vidt jeg husker, gasfyldte artilleri granater, der var blevet efterladt i ørkenen efter Iraks krig med Iran(granaterne kunne ikke bruges i krig, men giften var stadig farlig). Det er problematisk, da Irak dermed ikke ville have kunnet bevise, at alle deres masseødelæggelsesvåben var ødelagt.”

  Fundet af nogle gamle rustne granater ude i en ørken var ikke engang noget som Bush kunne tage alvorligt- at dette ville udgøre en lille miljøproblem for Irak er uomtvisteligt, men beskyldningerne drejede sig om Masseødelæggælsesvåben og ikke om manglende oprydning på nogle lossepladser.

  Irak have dokumenteret destruktionen ved at aflevere en række rapporter , var de 50000 sider?

 9. Af peter kocsis

  -

  Bjarke Hansen

  “Sennepgas (dichlor-diethyl-sulfid) kan fremstilles af en hvilkensomhelst person uden noget synderligt kompliceret apparatur.

  Fosgen ligeledes, så dit argument med manglende teknologi er ikke gyldigt.”

  Men herfra til at true Danmark på 45 minutter med det, kræver alligevel en hel del teknologi ,som du ikke lige kan fremstille med den “Lille Kemiker” , vel?

 10. Af Bjarke Hansen

  -

  @peter kocsis

  “Men herfra til at true Danmark på 45 minutter med det, kræver alligevel en hel del teknologi ,som du ikke lige kan fremstille med den “Lille Kemiker” , vel?”

  Nej, de 45 minutter var det rene sludder!

  Men hvad forlanger du af politikere?

  Hvis de var så smarte, som de foregiver ville de vel være i stand til at finde meningsfuld beskæftigelse.

 11. Af jens holm

  -

  Bjarke Hansen

  Jeg vil skide på hele den verden af undtagelser, du meget smukt disker op med. Jeg snakker om det, som VI HÆVDER ER VORE IDEALER.

  Et grundprincip er, man snarest muligt bliver stillet for en dommer civil eller militær.

  Jeg har endnu meget tydeligt både skrevet og antydet, at når VI/I holder Vores fane så højt, så sksl man ikke sløjfe grundlæggende principper for at tilnærme sig Sharia og hvad Du så ellers disker op med i stedet for Vores egne love vedtaget i Vores Folketing – eller for den sags skylds USA`s modsvarigheder.

  Det handler om begrebet begrundet mistanke. Her er det akkurat som ved COP15 fuldstændig knald i låget at anholde fx 1000 mennesker i en anmeldt demonstration eller fordi man så overværer denne.

  VI har ret til at demonstrere i dette land. Oveni købet var mange kommet den halve jord rundt for de demonstrationer og mange af dem med akkreditiver som NGO`er.

  Den samme glidebane har man benyttet omkring urolighederne ved det gamle Ungdomshus eller daglige visitationer af samme type mennesker jævnfør knivcikulæret, som ser mistænkelige ud – Jatak en meget stor procentdel af ydre Nørrebros vistnok 25.000 indbyggere er faktisk indvandre eller efterkommere af dem og den altoverevejende del er i den grad ikke kriminelle eller for den sags skyld potentielt kriminelle. Men det er disse typer, man hiver fat i og spreder ben på, foruden så dem med tatoveringer i leverpostejafdelingen.

  De virkelige problemer og opgaver griber man stort set ikke fat i. Når Kbh`s kommune overskrider sine budgetter pga en ekstra indsats på det sociale område, så kæfter alle Bjarke Hansen typerne op om penge; men eller s kan man jo heller ikke holde grynde i kog.

  Man kunne for 30 år siden for ganske billige penge have sejret BZ`erne i hjel ved at bygge et par hundrede ungdomsboliger; men næh nej, nu skal de først vente i 10 år med vandkæmmet hår og gaberdinebukser. Spørger de så pænt, får de at vide, at de er frække og udenomsparlamentariske og de kan fornadre noget, når de får stemmeret.

  Når endelig en socialdemokrat får fingere ud og vil bygge billige ungdomsboligerm, så falder hele Vk0 over hende.

  Det er jo ikke demokrati, Bjarke Hansen. I bedste fald er det winner takes it all.

  Her er det akkurat samme mønster igen. Istedet for at få at kontrollere sine love og følge deres hensigter, så skal hele den frembragte gyllletank gennem retsmaskineriet og/eller hos Ombudsmanden.

  Den er så akkurat samme forkvaklede stilart man hører fra din mund, når Du henviser a la når de stjæler, så må jeg da også…eller hvad det nu er.

  Jeg skal endnu en gang gøre opmærksom på, at det er os der er i deres lande med vores militær og vi dagligt dræber flere afghanere end de dvs kun Al Kvajda gør her om året.

  Oveni kommer så deres mange indbyrdes strider, hvor Kvajda og Talebanerne dræber langt flere af deres egne.

  Her er det så vores korstog tilfører så store midler til såvel venner som fjender og ødelægger så meget, at man har mangedoblet opiumseksporten hertil. Noget for noget, et øje for et øje pris…Ja, det så være være noget med en blind og døv kyklop.

  Måske er det så derfor enkelte borgere endelig er tøet op og ser positivt på heroin til de største stofbrugere.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Saddam Hussein forsøgte konstant, at skaffe nye masseødelæggelsesvåben, og han havde vist sin vilje til at bruge dem, da han brugte giftgas til at begå et mindre folkemord på kurdere.

  F.eks. var Saddam meget tæt på at konstruere en serie gigantiske kanoner, der var så kraftige, at de i princippet ville kunne bruges til at sende missiler ud i rummet, og med lethed kunne ramme mål på andre kontinenter. Læs Wikipedias udmærkede artikler om kanonerne søg efter Projekt Babylon og kanonernes konstyruktøt Gerarad Bull.

  Kort uddrag: “Project Babylon was a project commissioned by the Iraqi president Saddam Hussein to build a series of superguns. The design was based on research from the 1960s Project HARP led by the Canadian artillery expert Gerald Bull. Although the details are sketchy, it appears[who?] that there were four different devices in total included in the program.

  The project ran from 1988 and was supposedly halted in 1990 after Gerald Bull was assassinated and parts of the superguns were seized in transit around Europe.”

  Det var i vørigt Mossad, der myrdede Bull, for Saddam var ude efter Israel, som han jo beskød med Scudmissiler under befrielsen af Irak.

  Nu er Iran – også ifølge det internationale atomagentur – ekstremt tæt på at kunne fremstille atomvåben.

  Og Iran begår ikke “kun” massemord på sin egen befolkning: Iran støtter islamistiske terrororganisationer, og har adskillige gange erklæret, at atommagten Israel skal udslettes…

  Desuden besatte iranske styrker for et par uger siden, et stort oliefelt på den irakiske side af grænsen…

  Men Iran truer ikke bare sin egen befolkning, og de nærliggende, muslimske lande i lokalområdet, som Saddam gjorde:

  Iran truer verdensfreden, og landets islamistiske regime er mindst lige så utilregneligt, som det stalinistiske regime var op til Cubakrisen.

  Det er forhåbentligt kun få af de “progressive”, der dyrker Che Guevara, der ved, at den glødende stalinistiske “frihedskæmper” Che Guevara, der bla. oprettede koncentrationslejre til dissidenter, der blot ønskede demokrati, ærgrede sig over, at det ikke kom til atomkrig mod USA.

  “Det cubanske folks helt” Guevara og andre topfolk fra det illegitime diktatoriske regime erklærede endda, at de var parat til at ofre den cubanske befolkning, som de havde taget magten over, i en atomkrig mod USA.

  En anden interessant detalje, som de færreste “intellektuelle” cubaelskere kender til, er, at Fidel Castro først beunderede den tidligere socialist Mussolini, da han var belevet diktator i Italien.

  Endnu færre ved i øvrigt at Mussolini blev anvendt som pavirkningsagent af englænderne under Første Verdenskrig, da den kommende fascistiske diktator stadig var socialistisk journalist, men det kom også først frem for et par måneder siden.

  For at par år siden forsøgte det iranske regime i øvrigt at skabe en alliance med venstreekstremister ved at invitere bl.a.a Che Guevaras datter Aleida Guevara til en konfernce, der sammenlignede den islamistiske “frihedshelt” Mostafa Chamran med Che Guevara.

  Aleida Guevara tog FULDSTÆNDIGT afstand fra islamisternes gustne forsøg på at skabe en allinace, og forlod konfernce kort efter den var begyndt, sammen med resten af den cubanske delegation.

  Det ville klæde danske “progressive”, hvis de tog lige så klart afstand fra antidemokratiske, racistiske og misogyne islamister, som Aleida Guevara gjorde…

  Aleida havde ikke glemt, at det iranske regime masskarede sine venstreorienterede allierede kort efter, at krigen mellem Irak og Iran var slut.

 13. Af Bjarke Hansen

  -

  @ jens holm

  “Jeg vil skide på hele den verden af undtagelser, du meget smukt disker op med. Jeg snakker om det, som VI HÆVDER ER VORE IDEALER.”

  Vi er en hel del, som efter at have læst dit indlæg sørger os selv om svaret på spørgsmålet:

  “Hvad i alverden foregår der i hovedet på jens holm?”,

  i virkeligheden ligger i din sidste sætning:

  “Måske er det så derfor enkelte borgere endelig er tøet op og ser positivt på heroin til de største stofbrugere.”

 14. Af jens holm

  -

  Hvem eller hvad er en hel del Bjarke Hansen – Begge 3.

  Det modsatte af de indfaldsvinkler kan jo sommetider også være udfaldsvinkel.

 15. Af Bjarke Hansen

  -

  @ jens holm

  Jep, mindst 3.
  Et kvalificeret flertal.

  “Det modsatte af de indfaldsvinkler kan jo sommetider også være udfaldsvinkel.”

  Den maa du forklare naermere!

  Hvad har optikkens love at goere med forhandlinger med Al-Qaeda?

 16. Af Kejser Basheer

  -

  Maradona Isho og Bjarke Hansen

  Jeg har det faktsik fint med, at jeg står på to stole – hvis det behager dig/jer, for derved at stille spørgsmålstegn ved troværdigheden af det, jeg siger – for jeg kan gå i split.

  Jeg vil gerne understrege, at uanset om man er morder eller tyv, er man uskyldig indtil andet er bevist. Dette gæder uden undtagelser. Og det er entop dette, der er årsagen til, at DK er et af de sikreste lande i hele verdenen. DK er sikrest fordi, der er ingen grund til at hævne og dermed fortsætte en krise mellem flere parter, som det unægteligt bliver til. De skyldige er nemlig med 99,9 % sikkerhed skyldig, når vedkommende dømmes i danske retssale.

  Men herfra til, at det er i orden at dømme nogen, hvis man selv føler sig usikker på sin sikkerhed. Jeg ved ikke med jer, men jeg er imod dette. Og jeg er imod det uanset modsatrettede interesser. Jeg kan simpelthen ikke se mig selv harme en anden fysisk eller psykisk bare fordi, jeg er bange.

  Det er netop ikke vores holdning, når vi snakker om Irak og Afhganistan.

  Ad Irak:
  Det kan godt være, at USA “troede” at Irak havde våben, som de ikke måtte. Men som demokrater og forkæmpere for menneskerettigheder var deres pligt at afvente et 100 % sikkert bevis. Men nej, der var nemlig slet ikke interessen.

  USA havde indset, at med en potentiel økonomisk nedtur og stigende oliepriser, kan USA ikke overleve. Og selvom krisen ikke kan afværges, så kan den minimeres, hvis der er kontrol på olien. Det var hvad man fik. Og vi danske – “røvslikkerne” – gik som sultne hunde efter USA og GB samt imod størstedelen af den rige EU.

  Vi vidste, at krigen ikke handlede om demokrati, frihed og andet sofistikeret …t

  Ad Afghanistan:
  Hertil skal bemærkes, at det er ejendommeligt, at Afghanistan skal bombes fordi USA er bombet. Hvad er sammenhængen? Verdenen er blevet oplyst, at Osama Bin Laden stod bag. Og fordi en masse ikke kristne og hvide, men alligevel amerikanere døde, så hoppede vi alle på den.

  Hvad er det for noget, når man siger: Jeg smadre den gulde, for en af de andre gule slog nogen af dem, som jeg kendte, og derfor er de gule farlige.

  Hold dog op. Hvornår indser verdenen, at USA en efter en smadre alle de lande, der har potentiale til at slå Israel. Der er to tilbage. Iran og Pakistan, og kun Iran er homogent. Vågn op!

 17. Af Obama og Guantánamo – ti år efter … — Magt og Marked

  -

  […] kan i dag fejre sit 10 års jubilæum.  Uanset om man hører til dem, der ser fangelejren som en skamplet på vestlige værdier–inkl. de frihedsrettigheder, retssikkerhed og magtens flerdeling, som USA selv […]

Kommentarer er lukket.