Også kristne angriber ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 113

[Dette blogindlæg er en redigeret og udvidet version af lørdagens klumme i Berlingske]

I en kronik den 18. april uddyber Lars Hedegaard (LH) baggrunden for Trykkefrihedsselskabets (TFS) og Fri Debats initiativ om at få ophævet blasfemi- og racismeparagrafferne.  LH skriver blandt andet når det gælder blasfemiparagraffen er det” jo islam, vi taler om. Jeg har endnu ikke hørt nogen kristen, buddhist, hindu, jøde, jain eller asa-troende melde nogen til politiet for forhånelse af deres religion.”

Det overrasker næppe nogen at TFS’ primære motivation for den fælles kampagne er vendt mod islam. Men LH tager ganske enkelt fejl når han reducerer krav om blasfemilovgivning til et muslimsk problem. Nok er der et massivt religiøst pres på ytringsfriheden fra muslimske kredse – bl.a. med OIC landenes FN kampagne om forbud mod religionskrænkelse og muslimske organisationers sagsanlæg mod danske aviser. Men der er desværre masser af eksempler på at også kristne ønsker forbud blasfemi. Historisk set har Danmark – særligt efter reformationen – haft ekstremt hårde straffe for blasfemi med udgangspunkt i mosaisk ret. Hvor mange danskere der har måttet lade livet eller er blevet lemlæstet for gudsbespottelse er der dog ingen der ved. Da Grundtvig i 1826 blev idømt livsvarig censur var det bl.a. med henvisning til, at man ikke måtte laste eller forhåne den kristelige lære.

Ingen er dømt for overtrædelse af blasfemiparagraffen siden 1938 (og ingen er vist nogensinde dømt for at krænke islam efter samme). Men i 1971 anmeldte to præster Danmarks Radio for at have tilladt Trilles satiriske sang om Øjet i det Høje. I 1973 indsamlede folkekirkepræster mere end 100.000 underskrifter mod Jens Jørgen Thorsens Jesusfilm og både de Konservative og Venstre lagde pres på for at få ophævet støtten til filmen. Kristeligt Folkeparti krævede endog folketingsvalg, hvis filmen ikke blev stoppet. Internationalt fik filmen også stor opmærksomhed. Paven fordømte den som et angreb på den kristne religion og ukendte gerningsmænd kastede brandbomber mod den danske ambassadørbolig i Rom. Efter henvendelse fra Kristeligt Folkeparti beordrede den daværende (jødiske) trafikminister Arne Melchior i 1984 Jens Jørgen Thorsens maleri af Jesus med erigeret lem fjernet fra Birkerød station da maleriet ifølge Melchior både var blasfemisk og grundlovsstridigt!

Udenfor landets grænser findes der utallige eksempler på, at kristne kræver censur af ”blasfemiske” ytringer. Det mest kendte eksempel er givetvis Monthy Pythons geniale film ”Life of Brian” fra 1979, der skabte international furore og blev forbudt i adskillige britiske byer (i Torbay blev den først tilladt i 2008), samt i Irland og Norge.

I Tyskland er redaktørerne af det satiriske magasin Titanic netop blevet mødt med mere end 100 klager til pressenævnet og to politianmeldelser på grund af en karikatur der kan tolkes som om at en præst udøver fellatio på den korsfæstede Jesus. Det er angiveligt 10. gang på godt 20 år, at Titanic sagsøges af kristne grupper. I Storbritannien nægtede filmcensuren at give tilladelse til  offentliggørelse af filmen ”Visions of Escstasy” der indeholdt erotiske scener med en nonne og Kristus, da filmen var blasfemisk. I Storbritannien fik en række kristne klagere også medhold i at en reklame for en shampoo, der indeholdt henvisninger til kristne temaer sammenblandet med erotik skulle forbydes, da reklamen ”groft krænkede kristnes følelser”. Også i Italien og Frankrig har kristne grupper fået nedlagt forbud med ”blasfemiske” reklamer, ligesom en journalist i Frankrig er blevet dømt for at forhåne kristne ved at kæde det Nye Testamente og den katolske kirke sammen med antisemitisme og Holocaust. Da den russiske museumsinspektør Yuri Samodurov i 2003 politianmeldte kristne hærværksmænd, der havde smadret en angiveligt blasfemisk kunstudstilling blev sigtelserne mod hærværksmændene droppet. I stedet blev Samodurov tiltalt og senere dømt for blasfemi og religionskrænkelse. I marts i år startede en lignende sag mod Samodurovs tidligere kollega Andrej Jerofejev der stod bag udstillingen ”forbudt kunst” med bl.a. et værk af Lenin på korset. De russiske myndigheder har endvidere rejst sag mod en tv-kanal, der viste tegneserien South Park, der ifølge myndighederne fornærmer religiøse følelser og opfordrer til religiøst had.  I Polen indsamlede kristne grupper i 2009 mere end 5000 underskrifter med krav om at forbyde Lars Von Triers film Antichrist. Samme år udtalte paven at et israelsk satireprogram havde medført at Jomfru Maria var blevet “latterliggjort med blasfemiske ord og billeder”, og at indslaget var “en vulgær og stødende handling, der viser intolerance over for troende kristnes religiøse følelser”. I 2003 blev den østrigske satiriker Michael Haderers bog ”the Life of Jesus”, der bl.a. indeholdt billeder af en hashrygende Kristus, forbudt i Grækenland, hvor Haderer i 2005 også blev idømt 6 måneders betinget fængsel in absentia. I Haderers hjemland Østrig fik en privat kunstbiograf beslaglagt og konfiskeret sin kopi af den satiriske film Das Liebeskonzil af de østrigske myndigheder på grund af filmens blasfemiske indhold. I den indiske delstat Meghalaya opstod der for nyligt optøjer efter det kom frem, at en skolebog indeholdt et billede af Jesus med en øl og cigaret, hvilket krænkede den lokale kristne befolkning og medførte krav om vedtagelse af en ny blasfemi lov.

Disse eksempler – som TFS’ ledelse tilsyneladende er totalt uvidende om – viser, at konservative muslimer langt fra er de eneste der ønsker, at religion skal fredes fra kritik og satire, også reaktionære kristne kan være med.  Hvis man besværer sig med at følge lidt med i internationale nyheder vil man også vide, at der blandt både hinduer, sikher og sågar buddhister findes grupper, der kræver forbud mod ytringer, film, kunst m.v. der krænker disse religioner.

Ingen religion bør være undtaget kritik og satire. Hvorvidt det er sarte muslimer, kristne, jøder eller andre religioners tilhængere der ønsker at straffe blasfemi, kræver sådanne angreb på det frie ord et resolut og principfast forsvar for ytringsfriheden. Derfor er det vigtigt at få ophævet blasfemiparagraffer og styrket ytringsfriheden i både Danmark og udlandet.

113 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ja, haha, Nygaard…

  Du ville ikke grine, hvis du havde fulgt med i flere blogdebatter i Berlingske Tidende i den sidste uges tid, hvor debattører fra de politiske yderfløje argumenterer for, at indskrænke de demokratiske rettigheder for borgere på overførselsindkomster – nogle ville også tage valgretten fra offentligt ansatte – af hensyn til væksten.

  Liberal Alliance, der kan blive tungen på vægtskålen om nogle år, bliver finansieret af en rigmand, der rent faktisk også har fremsat forslag om, at tage stemmeretten fra “fattiglemmer” på overførselsindkomst.

  Desuden skrev Peter G rent faktisk, at “Det er nemlig dette, som illustrerer den største fare overhoved mod ikke blot ytringsfriheden, men mod civilisationen som vi kender den: idioter med stemmeret.”

  Den der kun tager spøg for spøg
  og alvor kun alvorligt
  han og hun har fattet begge dele dårligt…

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mange tak for dit svar, Jacob Mchangama.

  Jeg håber virkeligt, at Fri debat vil gå videre med sagen, der rent faktisk kriminaliserer de russisksprogede oversættelser af Hubbards værker, som udgives af det forlag i Danmark, der udgiver flest bøger i udlandet.

 3. Af Orla Nygaard

  -

  Sjovt at du vælger det citat. Jeg havde tænkt at det passede godt på din respons. men jeg tror altså ikke at vi ser det fra samme vinkel. Jeg har fulgt med på denne og andre tråde i lang tid og kender både dine og Peter G´s synspunkter. Min opfattelse ligger meget i tråd med hans

 4. Af S. Hagenborg

  -

  Ytringsfrihed er retten til at kunne ytre sig imod magten, dvs. en regering eller en præstestand, medmindre kritikken udmønter sig i blasfemi.

  Da der ikke er nogen præstemagt i Danmark er der så heller ikke megen blasfemi – der er dog stadig den blasfemi der udarter sig som mobning af mindre grupper i Danmark. Så lad os her i DANMARK beholde blasfemi paragrafen som et værn mod den mobning.

  Bemærk så, at ytringsfriheden ikke er friheden til at sidde i et højrefløjsparti og rakke ned på mindretals religioner i Danmark.

  Ytringsfriheden er for os som befolkning – Ytringsfriheden er ikke for en mobbe-regering og dens mobbe-støtter eller mobbe græsrødder.

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Karin Bennedsen

  Der er værre vira i omløb end islamofobi.

  De to absolut farligste er multikulturalismen og kulturrelativismen.

  Disse vira æder al sund fornuft ud af mennesker, som pådrager sig dem.

 6. Af Bjarke Hansen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Vi du fratage Rusland retten til at lovgive paa deres eget teritorium?

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Lov og retfærdighed er ikke synonyme begreber, og derfor er det vigtigt, at tage kraftigt afstand fra uretfærdige love, der krænker de basale menneskerettigheder.

  Det er aldrig i orden, at undertrykke menneskerettighederne så groft.

  Tros- og ytringfrihed er grundpillerne i frie og retfærdige samfund.

  Dit spørgsmål ligger op til en retsrelativisme, hvor man lige så godt kunne spørge; synes du ikke, at Saudi Arabien har lov til at vedtage love, der betyder, at utro kvinder kan dømmes til at blive halshugget på chop-chop square i Riyahd, eller at Afghanistan har ret til at vedetage en lov, der betyder, at mænd fra et shiamuslimsk mindretal nu har ret til at nægte deres koner føde, hvis de ikke vil lade sig voldtage hver fjerde dag?

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Desuden ved jeg egentlig ikke, hvordan jeg skulle fratage det russiske regime muligheden for at vedtage alle de undertrykkende og uretfærdige love, som det ønsker.

  Men derfor synes jeg selvfølgelig alligevel, at man bør protestere over så indlysende uretfærdigheder, før de eskalerer til en egentlig forfølgelse af religiøse.

  Hvis Rusland virkeligt vil praktisere den lov er det sandsynligt, at der i løbet af ikke særlig lang tid sidder en masse russiske scientologer i fængsel, udelukkende fordi de er scientologer.

  Var nazi-Tysklands jødelove i orden?

  Det er ikke mange år siden, at det var livsfarligt, at være religiøs i Rusland, uanset hvilken religion man tilhørte.

 9. Af T HA

  -

  Mchangama
  Man må beundre din research. Du har været vidt omkring, både i tid og sted, for at finde eksempler på kristne reaktioner på religiøse krænkelser.
  Dermed er det lykkedes dig at tage LH i en fejl. Til lykke med det.

  En,indrømmet overfladisk, gennemgang af dine opremsninger påviser dog ingen proportionalitet eller sammenlignelige forhold, hhv krænkelser og reaktioner taget i betragtning.

  Vedr salig Jens Jørgen Thorsen opførte han et maleri af en Jesus afbildet med erektion, først på en nordsjællandsk lokalitet. Efter nogle dage blev det overmalet.
  Siden drog JJT med følge (af bla en jublende pressekreds til Aalborg,) hvor han gentog stuntet I FULDT DAGSLYS på en af byens centrale pladser. Også dette kunstværk blev efter et par dage malet over.
  Men INGEN drømte om at krumme et hår på kunstnerens hovede under hele den langstrakte, fuldt belyste og offenligt debatterede proces.
  Det forekommer at være til nogen og væsentlig forskel fra Profettilhængernes reaktionsmønster,de velkendte tegninger, eller Theo van Gogh, feks taget i betragtning?
  Mere væsentlig endda end LHs citerede ordvalg.

  For resten er jeg ikke sikker på, blasfemiparagraffens afskaffelse ville tjene til nogen forbedring, idet den i princippet kan tjene til et retsligt afløb for de krænkede retslige følelser. Alternativet er ikke så rart. Specielt ikke fra visse kulturkredse.

 10. Af T HA

  -

  retsligt afløb for de krænkede religiøse følelser selvf

 11. Af M E. Gade

  -

  Jeg kan ikke lide tanken om at være enig med et CEPOS medlem, men blasfemi paragraffen hører kun hjemme i et totalitært samfund, hvor tanke og tale kan gøres kriminel. Vi lever i det 21. århundrede, og en middelalderlig holdning til omtale af en middelalderlige verdensopfattelse er… middelalderlig. For at vende tingene på hovedet: Med en blasfemi lovgivning, vil jeg mene at også udtalelser der latterliggør eller fornedrer ateisme, eller ligefrem påstår at evulotions teori er usand, bør straffes på ligefod med den gode gammeldags blasfemi.

 12. Af » En Uhrskov af stråmænd - blogs.berlingske.dk

  -

  […] et fremmedord. Der er tillige masser af eksempler på, at hate-speech- og blasfemilovgivning bruges til at straffe europæere, der kritiserer kristendommen. Et område, der sjældent tildeles meget […]

 13. Af Anonym http://monclerdown.tobiiro.jp/

  -

  Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards!

Kommentarer er lukket.