Danmark og Vesten til grin i FN (igen)

Af Jacob Mchangama, Justitia 141

I går blev der til FN’s Generalforsamling afholdt valg til nye medlemmer af FN’s Menneskerettighedsråd. Som bekendt har Menneskerettighedsrådet siden dets oprettelse i 2006 været en fiasko, der har undermineret de menneskerettigheder det er sat i verden for at forsvare. Og med gårsdagens afstemning er fiaskoen total. Blandt de nye medlemmer af Rådet er Qatar, Malaysia og for at fuldende den tragikomiske forestilling; Oberst Gaddafis Libyen. Disse tre lande skal altså nu være medlemmer af et organ, der har som formål at fremme:

universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal manner” og som kræver at medlemsstaterne: ”shall uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights”.

Hvis man skulle være i tvivl om, at disse tre lande ikke lever op til kravet om at opretholde de højeste menneskerettighedsstandarder kan man læse mere om dem her, her og her.

Det mest nedslående ved denne udvikling er ikke det forhold, at Gaddafis Libyen nu har sæde i det, der officielt er FNs mest prominente menneskerettighedsorgan. Her sidder i forvejen en perlerække af ikke-demokratiske stater som Rusland, Kina og Saudi-Arabien. Det mest alarmerende er, at vestlige lande, herunder EU-landene, ikke højlydt og i fuld åbenhed protesterer over den kontinuerlige udvanding af Menneskerettighedsrådet.  Intet har man hørt fra Lene Espersen og heller ikke hendes udenrigsministerkollegaer i de andre EU-lande har markeret sig. Til Danmarks forsvar skal det siges, at vi så vidt vides, undlod at stemme for Libyen. Men Danmarks repræsentant i Generalforsamlingen satte efter sigende kryds ud for både Qatar og Malaysia.

Helt galt står det til med USA. Under George W. Bush og den tidligere FN-ambassadør John Bolton boykottede amerikanerne Rådet fordi man ikke ønskede, at medvirke til at legitimere et organ domineret af menneskerettighedskrænkere. Endvidere besluttede Kongressen at amerikanske skattepenge ikke måtte gå til Rådet. Da Obama-administrationen kom til magten var der store forhåbninger til, at det ville ændre dynamikken og, at man derved kunne bryde Rådets dødvande. Men i stedet har amerikanerne gang på gang demonstreret, at Obamas insisteren på dialog og konsensus går forud for hensynet til grundlæggende menneskerettigheder. Amerikanerne har således stået bag en resolution om ytringsfrihed med Egypten, der åbner for forbud med religionskritik, undladt at modsætte sig OIC landenes forsøg på at vedtage en tillægsprotokol til FNs Racekonvention, der vil forbyde ”religionskrænkelse” og efter afstemningen i går udtalte amerikanerne så, at Rådet ikke skal bedømmes på dets medlemskreds, men på dets praksis. Som om man kan adskille de to. Den amerikanske ”Kumbaya” tilgang til menneskerettigheder har fået den forudsigelige konsekvens, at det kun er USA og de vestlige lande, der i dialogens navn giver køb på grundlæggende principper, mens autoritære stater opnår stadigt flere indrømmelser.

Den danske og vestlige tavshed overfor den groteske udvikling i Menneskerettighedsrådet aktualiserer en sag fra den hjemlige debat. Tidligere på måneden søsatte Venstres Michael Aastrup Jensen en ide om at Danmark aktivt skal medvirke til at vælte diktatorer og kæmpe for demokrati og ytringsfrihed i udemokratiske dele af verden. Ikke med F 16 fly og tanks, men derimod ved eksempelvis at oprette radiostationer, der kan transmittere ufiltrerede nyheder til Somalia, hvilket var en vigtig ”blød” strategi under den kolde krig, ligesom danskere som bekendt nød godt af illegale radiotransmissioner fra London under besættelsen.  Aastrup Jensens forslag medførte et hav af hånende og hovedrystende kommentarer fra både opposition og udenrigsministeren, der kaldte forslaget for ”på kanten af det naive”.  Set i lyset af Danmarks manglende kritik af Menneskerettighedsrådet og aktive støtte til Qatar og Malaysias kandidaturer, tegner afvisningen af Aastrup Jensens forslag et lidet flatterende billede af dansk udenrigspolitik på menneskerettighedsområdet.

Det malaysiske styre har siddet på magten uafbrudt siden 1957. Udover en stigende islamisering af det malaysiske samfund undertrykker styret ytrings- og forsamlingsfrihed. Det bedste eksempel på dette er styrets fængsling af den tidligere finansminister Anwar Ibrahim, der måtte tilbringe 6 år i isolationsfængsel på frit opfundne anklager, da han faldt i unåde. Ibrahim er i dag en markant og populær oppositionspolitiker og burde være Vestens våde drøm om en leder i et muslimsk domineret land fordi han – der er troende muslim – kæmper for demokrati og menneskerettigheder, inklusiv lige rettigheder for Malaysias religiøse minoriteter, der i stigende omfang bliver udsat for chikane. Jeg havde fornøjelsen af at møde Anwar Ibrahim til Oslo Freedom Forum i sidste uge, hvor vi begge efterfølgende deltog i en paneldebat om menneskerettigheder (der kan ses her (Anwar Ibrahims tale begynder 4:52 inde i klippet) og her). For en mand, der har mærket styrets vrede på egen krop – og som i disse dage er genstand for en politisk retssag, hvor han er anklaget for bl.a. homoseksualitet – udviser Ibrahim et ufatteligt mod ved at kritisere Malaysias manglende respekt for grundlæggende rettigheder. Det er også bemærkelsesværdigt, at Ibrahim lægger afgørende vægt på, at forsvare det enkelte menneskes samvittighedsfrihed som eksempelvis muslimers ret til at forlade islam uden konsekvenser.

Men ifølge Danmarks menneskerettighedspolitik vil det åbenbart være ”naivt” og ”skadeligt” at støtte en mand som Anwar Ibrahim, som ellers er det bedste håb for et demokratisk Malaysia. Så er det tilsyneladende bedre at give det styre som undertrykker ham og resten af Malaysias befolkning et sæde i Menneskerettighedsrådet, hvor man kan føre ligegyldig, uforpligtende og tandløs dialog om menneskerettigheder på det abstrakte plan, samtidig med, at Malaysia kan udgøre en sikker stemme for OIC-blokken og dens krav om at indskrænke ytringsfriheden.   

Det er i overvejende grad Vesten, der finansierer FN og dermed også Menneskerettighedsrådet. I FNs Charter står, at FN skal ”styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale frihedsrettigheder”. Så længe vestlige lande lader sig køre rundt i manegen af diktaturer, der lader hånt om FNs formål er vesten til grin for egne penge. Man må spørge sig selv, hvorfor vi overhovedet skal være med i og finansiere Menneskerettighedsrådet, hvis vi alligevel har tænkt os kritikløst at overlade det til nogle af verdens værste stater.  

141 kommentarer RSS

 1. Af Niels Jørgensen

  -

  @ peter g

  Har du lagt mærke til, at når man beder om konkrete eksempler på herligheden ved nogle påstande, så bliver der stille.

  Måske er det rigtigt, at facts kan dræbe normale diskussioner; men ikke imod fanatikere, som mangler argumenter.

 2. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Kristian Andersen.

  Jamen lille kristian det er da vist rigtig nok, at du lovede mig, at jeg ville blive politianmeldt, af dig fölgende dag, og i denne andledning sendte jeg dig personnummer og adresse; men så sker der ingen ting, derfor betragter jeg dig, ikke bare som landsforrädder,; men også som en lögnhals, hvis ord man ikke kan regne med, så din status som menneske, og dine blokindläg, kan vist ikke blive ret meget ringere vurderet, end de bliver nu.

  Så kristian, föj for f…..!

  M.v.h.

 3. Af Karsten Aaen

  -

  Mht. Venstre’s Michael Aastrup Jensen (MSJ) forslag om støtte til modstand mod diktaturer, heriblandt en radio free somalia, så kom jeg til at grine – ikke af ond vilje, men hvor mange radioer er det nu lige, der er i Somalia?

  Og hvorfor vil MSJ ikke (også) have en Radio Free Arabia eller en Radio Free China? De her to stater undertrykker altså langt mere deres befolkning end andre lande gør; Saudi-Arabien har jo olien, og i Kina får vi jo produceret vores varer…

 4. Af Gorm Andersen

  -

  Peter G: Enig – måske er det det samme der sker i FN?

 5. Af Kristian Andersen

  -

  Søg hjælp Carl-Erik. Du er jo syg i roen! Endnu en af Danmarks volds-psykopater der statdig er på fri fod!

 6. Af peter g

  -

  @Karsten Aaen

  Du bør ikke undervurdere radioens rolle i Den tredje Verden: Radio Rwanda og Radio Télévision Libre des Mille Collines i Rwanda spillede en væsentlig og ikke positiv rolle i forspillet og igennem massakrerne. Og hvem er nogensinde kommet til at lide nød af at få flere synspunkter serveret? Hellere dænge dem til med information end våben.

  Men ellers har du jo ret i, at vore fordømmelser og tiltag er betinget af hvem gerningsmanden er. Vi boycottede Sydafrika, og boycotter Burma, og det er for at hjælpe indbyggerne. Da det så var Sovjetblokken i sin tid, eller Kina nu, så er det altså samhandel og udveksling som fremmer folkets interesser. Hmmm! Og Saudiarabien er jo et helt kapitel for sig.

  @Gorm Andersen

  Sikkert nok. Det er som om mange har en idé om, at FN er en eller anden kilde for den ultimative retfærdighed, mens det i virkeligheden er en frivillig tandløs mødeklub. Dog, så længe vi ikke har noget andet, så er det det eneste forum, hvor de fleste snakker sammen (og gør organisationen rent til grin, indimellem). Hvordan bringer man en forandring i dette?

 7. Af Kristian Andersen

  -

  Der er ikke noget galt med FN. Der er noget galt med de lande der boykotter resolutioner pga. egne sær-interesser. USA er et pragteksempel på et land der konstant forhindrer FN i at fungere. Her tænker jeg på USA’s konstante veto’er af resolutioner imod bla. Israel.

 8. Af Vagn R

  -

  Jacob Mchangama!

  Hold venligst kæft, og venligst med tilvirkende kraft.
  Hvem betaler dog for den gang ultraliberal gylle, som kommer fra Cepos.

 9. Af Jon de Linde

  -

  “Der er ikke noget galt med FN. Der er noget galt med de lande der boykotter resolutioner(…)”

  -Naivitetens dans om diplomatiets guldkalv.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Vagn.

  Efter min mening er der ikke noget specielt borgerligt, endsige ultraliberalt, ved Mcangamas forsvar for FN’s universelle menneskerettigheder.

  Tværtimod; hvis Mchangama udelukkende var økonomisk liberalist, ville han måske kunne se fordelen ved et de facto-fascistisk system, som Kina har udviklet sig til, hvor regimet og landets virksomheder ikke behøver at respekteres almindelige kinesiske arbejderes basale behov, fordi de ikke har ret til at oprette regimeuafhængige fagforeninger eller frie partier, der kunne varetage deres interessser, hvilket betyder, at Kinas økonomi buldrer frem.

  I nogle borgerlige kredse er man faktisk begyndt at tale om en eller anden form for indskrænkning af demokratiet af samme grund; f.eks. ved at tage stemmeretten fra folk på overførselsindkomster.

  Alle, der støtter undertryktes ret til liv og frihed, burde støtte ham i denne sag!

  For det er først og fremmest undertrykte befolkningegrupper og forfulgte dissidenter, der har brug for, at FN kæmper står fast på, at FN’s universelle menneskerettigheder respekteres – også i de muslimske OIC-lande, der har underskrevet Cairoerklæringen om menneskerettigheder i islam, der netop sætter en lang række menneskerettigheder ud kraft i større eller mindre grad af religiøse grunde.

  F.eks. henrettede det iranske regime for et par dage siden fem demokratiforkæmpere, fordi det teokratiske regime anså deres kamp for folkestyre, for at være “en forbrydelse mod allah”.

 11. Af Bent Vilhelm Andersen

  -

  Dette for at rette en misforståelse. Nyhederne fra London blev sendt af BBC, som ikke var ilegal.Modtagelsen af nyhederne har heller ikke forbudt i Danmark, hvilket fremgår af at man i de danske radioforretninger kunne købe rammeantenner, så man kunne dæmpe de tyske støjsendere. Forøvrigt blev i hvert fald i Aalborg kun de dansksprogede udsendelser forstyrret, mens de tysksprogede kunne høres uforstyrrede ligesom de svenske nyheder fra TT.

 12. Af C. Hansen

  -

  Det gode ved FN er, at der er skabt et forum hvor alle verdens lande kan mødes.

  Det dårlige ved FN er, at organisationen er styret af despoter og religiøse tosser.

  Danmark bør støtte en gennemgribende reform af FN, så organisationen kan leve op til sit eget charter. Kan dette ikke lykkes, så bør organisationen lukkes.

  Idag er FN til grin. Det eneste organisationen bruges til er legitimering af undertrykkende regimer og racistiske angreb på demokratiske lande, særligt Israel.

  ps. Sørgeligt at se at folk som Kristian Andersen altid skal gentage hans racistiske angreb på Israel, hvergang man diskuterer frihedsrettigheder. Man kan kun konstatere at Stalins (og Hitlers) holdninger desværre lever videre hos nogle.

 13. Af Y. Jensen

  -

  Selvfølgelig er det grotesk, at Libyen, Qatar og Malaysia er medlemmer af netop FN’s Menneskerettighedsråd. Men Mchangamas opfordring til dansk (og vestlig) protest er jo et håbløst slag i luften, eftersom de pågældende lande er fuldgyldige medlemmer af foreningen, altså af FN. Ergo kan de – som alle andre medlemmer – selvfølgelig vælges til et hvilket som helst råd i FN. Skulle der være logik i Mchangamas moralske kvababbelse, burde de pågældende lande (plus en del andre) jo ekskluderes af FN. Eller hvad? Og hvor groft skal man egentlig overtræde menneskerettighederne, før en eksklusion kan komme på tale? Hvor ligger USA på den skala, når vi medregner deres behandling af “fjender” uden for USA’s grænser? Abu Graib, Guantanamo osv.

 14. Af Kristian Andersen

  -

  C. Hansne jeg er gift med en Jøde og har gode vnenr der er Jøder både i Danmark samt Israel og har endda boet i Israel. Så kom ikke med dit latterlige sludder om racisme. Israel har alt for meget på samvittigheden ligemeget om du så som visse andre vender det blinde øje til!!!

  Mellemøsten og VESTEN får aldrig fred før Israel gør store indrømmelser og stopper med at lege Herrefolk. Og det er jeg ikke ene om at mene. Mange Jøder mener faktisk det samme som jeg gør og er enige i, at Israel bør stoppes i deres Apartheid Politik.

 15. Af Jon de Linde

  -

  @Kristian Andersen

  Hvis du har den kontakt med jøder du siger du har vil du også vide at der er eet eneste overskyggende paradigme der optager Israel:

  Sikkerhed.

  Kan Hamas og Fatah garantere en sikkerhed er der en mulighed for fred.

  Fatah har på trods af at de er bundkorrupte og nepotistiske vist sig til at forhandle med. Hamas vil kun sige ja til en “våbenstilstand” og har i øvrigt kidnappet en israeler som de holder som gidsel.

  Vis mig en person der forsøger at give hånd til en knyttet næve og jeg skal vise dig en idiot. (Variation over Golda Meirs ord).

  Hamas indoktrinerer sine børn med et ubeskriveligt had til alt jødisk. Prøv at skabe fred med det.

 16. Af peter g

  -

  Og hvis Israel forsvinder fra jordens overflade i morgen, så vil palæstinenserne nøjes med at dyrke appelsiner, og shiiterne vil kaste sig om halsen på sunnierne og omvendt, og freden vil sænke sig over denne jord. Er det ikke en sød fabel?

  Eller måske vil nationerne blot søge efter en ny prügelknabe, som man kan skylde alt muligt på. For det at kigge på sig selv først…næææh, enhver anstændig nation har jo ret til at have en ekstern grund til al elendighed.

 17. Af Bo Magnussen

  -

  J jeg bryder mig jo ikke synderligt om hr Mchangama’s politik og tilknytning til den “tænke”tank der med garanti bliver Danmarks første version af Fox News (you heard it here first)men jeg er fuldt ud enig i at FN og alle dens instanser er en hån mod alt hvad der er godt i denne verden. Den er et klassisk eksempel på fine ord og skummel handling. Deri ligner den både kristendommen, kommunismen og alle andre velmenende instanser der i tidens løb har forsøgt at sætte skik på vores lille stykke af kloden. Sandheden er at der er nogle mennesker i denne verden der kun forstår en lige højre; om den så bliver afleveret af en fornuftig mand på gaden eller et NATO missil i nakken af en sudanesisk diktator. Og så er i ellers velkomne til at modargumentere med et batteri af FM succeshistorier… Nå ikke? Det troede jeg heller ikke. Kærlighed til kærlighed. Kærlighed til utilfredshed. Store fucking scudmissiler til mænd der dræber kvinder og børn! Det er sådan man skaber retfærdighed.

 18. Af Niels B. Larsen

  -

  FN bør nedlægges og en ny organisation udelukkende bestående af demokratier oprettes.

  Den organisation kan passende anvendes til at bekæmpe totalitaritet. Ikke mindst den muslimske.

 19. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ud af FN nu!
  De nationer, vi i Danmark sammenligner os med, og söger sammenarbejde med, kan ikke längere få gennemtrumet noget i Fn regi, da vi er i mindretal, overfor fundamentalistiske diktaturer!

  Ved forsat medlemskab stötter vi disse diktaturer, både ved medlemskab, som signalerer samarbejde, og ökonomisk ved gebyr betalning! Ingen af delene, kan vi väre bekendt, eller tillade os.

  Så for Danmarks vedkommende burde situationen väre klar, da vi moralsk, ikke längere kan tillade os, at gå diktaturenes ärinde, ved medlemskab af ovennävnte organisation!

  Samtidig, burde vi opsige mange af vore menneskerets aftaler med EU, da de direkte modarbejder Danmarks nationale interesser!

  M.v.h.

 20. Af peter g

  -

  @Carl Erik Pedersen

  Det er blandt mange andre ting også menneskeretsaftalerne og vores i det store og hele overholdelse af dem, som udgør forskellen mellem os og dem som du er så utilfreds med.

  Jeg har ingen ambitioner om at Danmark skal ligne diktaturstaterne. Har du?

  Det er årtusinders erfaringer der lang om længe har frembragt det minimale sæt af rettigheder for alle mennesker. Sådan som vi skal modstå OIC landenes erodering af disse rettigheder, så skal vi da sandelig heller ikke undergrave dem selv, vel?

 21. Af Hubert Jensen

  -

  Kære læser
  at være født i 1. vedenskrigs skygge – og hermed have gennem/medlevet de frygteligste diktatorer vor tid har set, – nemlig Josef Stalin, Musolini, Adolf Hitler og Franco her i Europa og helt op til Idi Amin i Uganda – da jeg boede i Kenya og var partner med Barack Obama – altså faderen, der arbejdede sammen med mig for Mwai Kibaki – og jeg tilmed fulgte den socialpolitiske udvikling i Danmark – med baggrund i ophold i Tyskland og i Japan fra 1949 – ja så må jeg sige at verden står ove for den største karruselkørsel nogensinde. Min fantasi kan ikke overskue det, – min viden slet ikke – men det bliver en begivenhedsrig oplevelse – det garanterer jeg for.

 22. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  peter g.

  Ja, men du har da så fuldständig ret, til et vist punkt!

  Når diverse menneskerettigheder, tvinger den Danske skatteyder, til at betale, ophold og forsörgelse, i Danmark, til personer fra udlandet, som er uönskede, i de fleste lande i verden. Så giver jeg ikke meget for menneskerettigheder, for så er det Danskernes menneskerettigheder, der til bla.a., at selv bestemme i eget hus, der trädes under fode!

  M.v.h.

 23. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  PS. peter g.
  Danmark skal idet hele taget, internationalt tale med meget klarerer röst, mod den korupte diktaturstyrede organisation, FN har udviklet sig til!

  Det ädle formål FN blev oprettet for, er for längst borte, jeg vil tro det skete da den tidligere Nazi propaganda officer Kurt Waldheim, blev chef for FN!

  Danmark bör for närvärende fastfryse alt kontigentbetalning til FN.

  vi kan simpelt hen ikke tillade os, at stötte Islamske diktaturer, og kvindeundertrykkelse, ved forsat at bidrage til denne parodi!

  M.v.h.

 24. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hubert Jensen.

  Ja du har så sandelig ret i, at verden kommer ud i en hidtil, historisk set, aldrig prövet karruseltur, som höjst sandsynligt vil koste menneskeliv, ikke i million klassen; men i milliard klasse!

  Men du og jeg har jo stort set levet vores liv, så vi kan jo dive fanden i idioterne!

  M.v.h.

 25. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “Men du og jeg har jo stort set levet vores liv, så vi kan jo dive fanden i idioterne! Dét kan I da sagtens – specielt hvis I er uden EFTERKOMMERE! :)

 26. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hans Henrik Hansen.

  Jeg har skam efterkommere; men da jeg ikke personligt kan göre ret meget, for deres overlevelse, kan jeg kun håbe, at de har fået så mange af mine gode overlevelses gener, “sisu” eller “fanden anamme”, at de vil klare sig gennem de kommende verden genvordigheder!

  Og, at vi får et ragnerok, er jeg ikke i tvivl om!

  Verdens krybbe er tom, og nu begynder hestene at bides!

  M.v.h.

 27. Af Y. Jensen

  -

  Bloggen er jo fuldstændig løbet af sporet. Hvorfor kan I ikke bare forholde jer til Mchangamas oplæg? Hvorfor skal vi læse om jeres mærkværdige antisympatier om snart sagt hvad som helst? En børnehave, hvor ingen aner, hvad bloggerne egentlig diskuterer. Alting og ingenting. Hvad med at tage jer sammen.

 28. Af Lenette Tine Nielsen

  -

  Ja, Y. Jensen.

  Bukkejagten er gået i gang…mænd opfører sig mærkeligt. (SMIL).

 29. Af Why is the West financing the Human Rights Council? | The Global Citizen

  -

  […] is my translation of a column that featured in Danish daily newspaper Berlingske Tidende on May 14th 2010. The column is written […]

 30. Af Y. Jensen

  -

  Kære Lenette

  Tjah, du har måske ret – selvom både “bukkejagt” og “SMIL” er tvetydige begreber :-)

  Måske er bloggen bare gået død. Mchangama gider jo åbenbart heller ikke selv bidrage med noget. Ret sløjt af en mand, der ellers fører sig frem med høj profil.

 31. Af Camilla Langberg

  -

  @Niels B. Larsen. Netop! Lige i øjet, hvad du siger: FN bør kun bestå af demokratier. Og dette nye FN burde så “bekæmpe”-oplyse totalitære regimer.

 32. Af Y. Jensen

  -

  Camilla Langberg

  Mange såkaldte demokratier krænker også menneskerettighederne. Hvordan afgør vi, hvem der kan være medlemmer af foreningen? Kan USA være medlem (inkl. henrettelse af kriminelle, heraf mange uskyldige)? Hvad med Danmarks flere måneder lange isolationsfængslinger uden dom? Asylansøgere i helvedes limbo i syv år? Italienske koncentrationslejre for flygtninge? Ungarns og Rumæniens systematiske forfølgelse af sigøjnere/romaer? Hvem vil du mene overhovedet kan være medlem af FN? Nævn mig et rigtigt, vaskeægtigt demokratisk land. som kan leve om til de betingelser, du vil stille.

 33. Af J Hole

  -

  Inden vi synker hen i opgivenhed over at vaere gjort til grin (igen) som Jakob skriver, kan det vaere nyttigt at traede et skridt tilbage og se paa os selv udefra. Vesten har i en meget lang periode domineret verdensordenen og i forbindelse med dominansen helt sikkert ind imellem ydmyget andre lande. I disse aar sker der et skifte hvor lande som Kina, Rusland, Brasilien og Indien faar stoerre oekonomisk magt og derigennem stoerre politisk selvtillid og indflydelse. De har en anden holdning til menneskerettighederne, prioriterer anderledes, som vesten gjorde det da vi var udviklingslande. Disse lande, og deres partnere i den 3. verden, vil ikke laengere finde sig i vestens arrogance og dobbeltmoral. En tilstand vesten selv har bidraget til at accellerere gennem korumpering af de idealer vi praediker. Se blot paa vestens finansielle management praeget af uaerlighed og svindel, og fremfaerd i Irak og Afghanistan de seneste aar. Hvis vesten vil respekteres for vore idealer maa vi goere os fortjent til det. Tiden er ovre for ydmygelse og konfrontation. Vejen frem gaar over dialog og samarbejde. Mon ikke det er hvad President Obama har indset?

 34. Af Camilla Langberg

  -

  Y. Jensen. Ja, også i demokratier sker der overtrædelser, men demokratiet kunne være et udgangspunkt for medlemskab af FN.

  I øvrigt tror jeg, det er sandsynligt, der i fremtiden kommer en ny dominerende styreform i verden, udgået fra Kina.

 35. Af S Karlsen

  -

  Tænk på hvordan det bliver, hvis S, SF og R, understøttet af EL kommer til magten. Så kommer vi til at takke ja til det hele, bare for ikke at blive “forvekslet med racister”.

 36. Af peter g

  -

  @S Karlsen

  Enig. Jeg er også bange for, at hvis VKO forbliver uhæmmet ved magten, så vil “forvekslinger” ikke en gang komme på tale mere.

 37. Af S Karlsen

  -

  @peterg. Bare du har det sjovt – indtil da.

 38. Af Martin Larsen

  -

  S.Karlsen: Du har fuldstændig ret. Hvis S,Sf,R og de autonome kommer til er Danmark færdig som nation – helt færdig!

 39. Af Freddie Boysen

  -

  Y Jensen og J Hole
  2 gode indlæg i der kommer med,livet er nemlig ikke så enkel som nogen vil gøre det til og vi mennesker er da slet ikke.
  vh

 40. Af Erik Larsen

  -

  Ja, Danmark går en meget, meget slem tid imøde.
  Vi har kun gamle mennesker der intet kan gøre mod “invasionen”, vi har politikere der kun i ca. 15% hjælper danskernes sag. Vi har unge mennesker der KUN tænker på¨sig selv – OG blandt andet at komme uuuud af Danmark hurtigst muligt. Her bliver kun tilbage bistandsmodtager, indvandrere, forbrydere og gamle, gamle borgere på plejehjem og så en masse små børn der får et frygteligt, frygtelig liv. Hvem er skyld i det her??? Jeg ved det godt, men ikke ret mange bloggere har samme mening og heller ikke ønske om at Danmark skal blive normalt igen!!! DER ligger problemet,

 41. Af Tankekorset » Utdaterte FN

  -

  […] når Qatar, Malaysia og Libya er med i FNs menneskerettighetsråd, kan man virkelig snakke om bakvendtland. Det er greit nok at jeg liker absurde tegneserier, men jeg har ikke lyst å oppleve dem i […]

Kommentarer er lukket.