Langballe og racismeparagraffen

Af Jacob Mchangama, Justitia 180

Rigsadvokaten har anmodet Justitsminister Lars Barfoed om at ophæve Jesper Langballes parlamentariske immunitet med henblik på at indlede en sag om overtrædelse af straffelovens §226 b den såkaldte racismeparagraf. Jeg må tilstå at jeg er overrasket over den beslutning. Anklagemyndigheden har hidtil haft en meget tilbageholdende linje når det drejer sig om politikere og der er – både fra politikere og andre – fremsat udtalelser, særligt om muslimer, der i min optik er langt værre end Langballes. Men det bekræfter blot, at tiltalepraksis er vilkårlig og der ikke er nogen overordnet rød tråd. I det hele taget demonstrerer den bebudede sag mod Jesper Langballe udmærket, hvorfor racismeparagraffen bør ophæves.

Jesper Langballe skyldes følgende kommentarer i et debatindlæg i Berlingske Tidende:

Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”

Efter min opfattelse er Langballes udtalelser klart nedsættende fordi de nærmest kun kan forstås derhen, at muslimske fædre generelt voldtager deres døtre og ignorerer onklers voldtægt. Men nedsættende og andre ”stødende” kommentarer bør ikke straffes men derimod imødegås via den offentlige debat. Og det blev Langballes kommentarer da også. Fra SF til Vestre og de Konservative tog det politiske liv afstand fra Langballes udtalelser. Selv Langballes partiformand Pia Kjærsgaard måtte – med ukarakteristisk tvetydighed – melde fra overfor udtalelserne.

At langt de fleste politikere, avisledere m.v. tog afstand fra Langballes udtalelser viser, at den offentlige debat besidder sin egen sikkerhedsventil. Så længe Langballes ytringsfrihed til at udtale sig nedsættende og generaliserende modsvares af en ytringsfrihed for andre til at kritisere og imødegå den slags kommentarer er vi som samfund bedst tjent med at lade debatten udfolde sig frit uden holdningspoliti.

Jesper Langballe har efterfølgende udtalt at han står ved substansen i sine udtalelser. Det viser også klart, at man hverken kan eller skal forsøge på at ændre folks holdninger med straf eller truslen derom. Hvor uenige de fleste danskere end måtte være med Langballe, kan vi ikke tvinge ham til at opgive sin tankefrihed, eller tvinge ham til at tie om de emner som hans samvittighed byder ham at udtale sig om. Derudover må man også sige, at retsforfølgelse er et gedigent selvmål hvis man ønsker at visse holdninger skal nyde mindst mulig udbredelse i offentligheden.  Langballes udtalelser bliver p.t. udbasuneret i diverse telegrammer fra nyhedsbureauer, på websiderne hos alle større aviser og på TV2 News har studieværten gentaget indholdet hele dagen. Dermed har Langballes udtalelser opnået langt større udbredelse end Langballe kunne have håbet på ved sit debatindlæg. Hvis ord virkelig er så farlige burde vi således også forbyde pressen at gengive Langballes udtalelser. Og så ville vi for alvor få indført begrænsninger på den offentlige debat. Endelig er en retssag mod Langballe som skabt til at tildele ham en offerrolle, hvorved Langballe kan fremstille sig selv som en ytringsfrihedens martyr, hvis ”sandhed” er så farlig, at systemet må skride til straf. Den status fortjener hans udtalelser ikke.

180 kommentarer RSS

 1. Af Søren Farup

  -

  Kære Yassin C

  Ak – ak kære ven!
  Med hensyn til hvor meget kvinder har at skulle have sagt i hjemmet, tror jeg ikke, der er den store forskel kulturerne imellem.
  Som Dostojevski siger, så er det at diskutere med en kvinde som at forsøge at læse en avis i stormvejr.
  Kvinden er det næres forsvarer – Gud ske lov for hende!
  Men at du ikke ønsker at forholde dig til det særlige i din muslimske kultur, er og bliver din sag.
  At du derfor læser Langballes udsagn i forsvarsposition og med fjendtlige briller, er for så vidt forståeligt, men det bliver det blot ikke mere rigtigt af.

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 2. Af michael hansen

  -

  jeg havde nok holdt min mund og det skulle langballe osse have gjort,jeg mener dog ikke ikke det samme som ham voldtægter af børn forekommer jo i alle samfundslag og af alle mulige tror ikke det har så meget med religion at gøre

 3. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er jo et spändende pronlem, det der med rasisme!

  Rasisme er udbredt over hele verden!

  Selv i dyreriget!

  Muslimer demonstrerer en väsentlige hårdere rasisme, end for eks. Danskere!

  Eksempelvis har syd-afrikanske sorte, demonstreret, et udbredt had mod hvide personer, dette er også sket andre steder i Afrika, som eks. Zimbabwe!

  Danskere, har vist en härd rasistisk linie, efter anden verdenskrig, i deres had mod Tyskere!

  Der har i Köbenhavn, de förste år efter krigen, väret demonstreret et udbredt Svensker had. og sådan kan jeg blive ved med at hente sager frem om rasisme, i flere år!

  Jeg personligt kan ikke fordrage “Islam”, og mener at “Islam”, er roden til meget af verdens ondskab. Derfor forbeholder jeg mig retten til, at have den mening, og også, at udtale den!

  Alt i alt må jeg konkludere, at rasismeparagraffen, er en svipser i lovgivningen! Man kan ikke lovgive om, hvad mennesker skal kunne lide, eller ikke lide!

  Vi er frie mennesker til, at have vore fordomme, eller preferencer!

  M.v.h.

 4. Af peter g

  -

  “My right to stretch my arm ends where your nose begins”

  Findes i mange udgaver, og forfatteren er vist ikke entydigt identificeret.

 5. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Peter G.

  That depend on, where you are sniffing around.

  M.v.h.

 6. Af peter g

  -

  @Carl-Erik Pedersen

  He he – den var faktisk go’ :-)

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Michael Nielsen – 10.6. – 18:17

  Racer findes ikke, der er kun en menneske-type, omend vi kan have forskellige femtrædelsesformer.

  Vi har alle hjerte, nyrer og lunger siddende ens – og vi har samme type hjerne, modsat dyrene.

  Der er så diverse genetiske forskelle på os –
  men vi er stadig samme race, om du vil – så der er tale om forkert sprogbrug på den måde, omend racisme betyder, at man anser en anden gruppe af mennesker for underlegne el lign.

  Det er kulturforskelle, forskelligt udseende,
  forskellige samfund og disses opfattelser religiøst/politisk, forskellig klædedragt og andre traditioner for mad, helligdage – og hvad der iøvrigt er helligt el måske værdifuldt, som håndhæves el er attraktivt i en konkret kultur.

  Så – vi bruger ordet racisme og racist også som skældsord – eller som disse forskelle, som nogle stadig opfatter som forskellige racer, altså typer i forståelsen af forskellige menneskertyper på et andet niveau – og nemmere, hvis indvnadrere/flygtninge kommer fra mindre civiliserede egne af verden og med ringere uddannelse.

  Så – det i sig selv giver nogle skel.
  Forståelige – og også forståeligt, at vi ikke kan goutere alt, eller skal det.

  Og – iblandt os selv har vi således også racisme, hvis vi ynder dette ord, fordi der er mennesker fra vores eget land, vi heller ikke ynder af forskellige årsager – og naturligvis også tager afstand fra voldelige og kriminelle etc.

  Så – vi burde måske afskaffe ordet, fordi det vel fik ekstra styrke i 30’erne og i tiden frem til vore dage.

  Men – vi er mennesker, med forskellige traditioner og fra forskellige kulturer, så derfor også svært at integrere, da vi ikke er interesseret i tilbagestående opfattelser fra forskellige egne af verden, hvor mennesker ikke har undegået samme udvikling som vi selv.

  Så – i vore dage, hvor vi i langt større grad har mødt mennesker med andre fremtrædelsesformer end vore egne – lige fra former og farver, højde og drøjde, you name it – så må vi være kommet så langt, at vi kan se dette forhold.

  Så – ‘andet’ er det ikke!

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Så indenfor arten: mennesket – kun en af slagsen, omend disse forskellige fremtrædelsesformer.

  Vi er slet ikke så forskellige – det er de nu engang mere el mindre udviklede kulturer, der er udslaggivende også, ligesom vi som danskere er indbyrdes forskellige, også i opfattelser – omend vi er fra samme kultur og historiske baggrund, så er vores individuelle historier udslaggivende for, hvilke personligheder vi ender som.

 9. Af Jens L. Lorentzen

  -

  Naar en straffesag som her ivaerksaettes af ministeren , er det naturligvis af politiske grunde. Og ikke, som Mchangama synes at tro af retsideelle grunde.

  De konservative har god brug for at faa medie-opmaerksomheden rettet lidt vaek fra egen miserabel optraeden, og DF kan have stort udbytte af en sensationssag om udstraekning og omfang af “aeresdrab” og “onkelsex” i muhammedanske kredse. En sag som har betydeligt potentiale for europaeisk profilering, med ekstra bonus for DFs hjemlige islam-agenda.For der er ganske mange blodige tilfaelde at gengive fra britisk, tysk og fransk kriminalpresse.

  Koeligt betragtet synes beslutningen om tiltale at maate vaere var stemt af paa forhaand mellem de herrer Barfoed og Langballe.

  Men ioevrigt har Mchangama da helt ret i , at straffelovens blasfemi- og racismeparagraffer boer ophaeves, jo foer jo hellere.

 10. Af t. petersen

  -

  En rutinesag er der ikke tale om, men at påstå tiltalerejsningen er vilkårlig i Danmark er nok at spænde buen.

  Der er en klar rød tråd gennem alle tiltaler i Danmark, og den hedder, at kun personer der kan undværes tiltales, og at ingen tiltales dersom det vil være pinligt for medlemmer af de øverste rangklasser.

  Med hensyn til Langballe bryder jeg mig ikke om vi sagsøger mennesker i hans alder, når de tydeligvis ikke kan overskue konsekvenserne af at deltage i en offentlig debat. Men jeg vi gerne se en tiltale/anklageskrift først før jeg udtaler mig om i aspekter af Langballesagen.

  Det man så kan håbe på er, at anklagemyndigheden nu vil gøre op med den udbredte forestilling, at vi har en særlig udvidet ytringsfrihed for særlige grupper i samfundet. Det har vi naturligvis ikke, da vi har afskaffet standsforskelle for længst, og der dermed kun findes en ytringsfrihed, – nemlig den som alle har.

  Naturligvis kan man forbyde Langballe at sige hvad hans samvittighed kunne tænke sig. Det kunne lige passe, at vi ikke af hensyn til almenvældets vel kunne forbyde ham at røbe militærer hemmeligheder, selvom hans samvittighed mase sig nok så meget på, eller vi ikke kunne tilpligte ham at tale sandt som vidne i retten selv om hans samvittighed havde nok så megen lyst til at lyve.

  Det kan vi naturligvis, og i følge min kalender er der ingen, der har skrevet noget lige så dumt i 68 dage. Jeg ville ønske jeg kunne sige: Keep up the good work.

 11. Af Jan Nielsen

  -

  Er lige snublet over debatten. Orker ikke at læse alle de givetvis relevante indlæg. Men, såvidt jeg læser JM er rascismeparagraffen overflødig. Helt enig! Ord skader ikke, gerninger kan!

  Fx, for mín del kan Herr Langballe ytre hvadsomhelst, hvorsomhelst og nårsomhelst. Det må være op til lytteren/læseren at (re-)agere. Ikke staten – eller dig og mig. Skulle manden fornærme mig personligt, ja så er det en sag mellem ham og mig. Det rager sgu’ ikke staten eller andre. Undtaget selvfølgelig opfordringer til vold og andre ulovligheder( det må juristerne afklare)

  Jeg erindrer en eller anden i toppen af bloggen nævnte ordet “tankepoliti”. Det skal vi ikke have, det har vi ikke brug for. Tankepoliti og Tankepolitik hænger sammen — fy føj..

 12. Af Jens Hansen

  -

  Denne debat fik mig til at tænke på om det ikke er langt værre hvis samfundets institutioner benyttes til politisk forfølgelse end at enkelte borgere udtrykker sig mindre heldigt?

  Hvis der er opstået en skjult konsensus visse steder om at bryde princippet om magtens tredeling så vort retsvæsen har ladet sig trække ind i de politiske processer?

  For at starte med Langballe: Så mener man ikke i retsvæsenet at det er i orden at han udtaler sig som han gør, derimod synes det at være i orden at begå vold med politisk motiv mod et medlem af folketinget idet politiet simpelthen opgiver sagen fordi gerningsmanden ikke mener at have tid til at møde til forhør?

  Læg dertil at vi for tiden har 2 borgerlig, liberale politikere som afsoner lange fængselsdomme, før det en tidligere justitsminister der endte i en rigsretssag om tidens mest betændte politiske emne og en ultraliberal partileder der flere gange måtte i fængsel dels for sine gerninger og dels for sine synspunkter!
  Desuden at racismebegrebet er skredet fra at handle om egentlig racisme til at kunne rumme stort set alle ytringer som visse kredse måtte finde upassende!

  Men hvis Langballes sag kunne give anledning til at afdække om der er politiske kræfter som strækker brugen af retsvæsenet længere end det er rimeligt så har den måske ikke været forgæves.
  Om ikke andet hvis man som borgerlig liberal begynder at overveje om man er helt tryg ved det der foregår?

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er forstemmende, at en rigsadvokatur sådan lige kan anlægge sag imod en politiker – og med hvilken ret.

  Steen Marr udtalte tidl. på boggen, at man engang imellem tog en sag, fordi retsvæsenet ikke ville som køn at dømme folk – men også at kunne frikende.

  Så – en rigsadvokatur må jo have en hensigt her for almenvellet – eller?

  Måske Jakob Mchangama selv har en idé her?

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er meget alvorligt at skulle ophæve en dansk politikers immunitet – og jeg mener ikke, at nogen af os har brug for sådan en sag, fordi jeg opfatter det som rent SPROGLIGT/GÆNGS SPROGBRUG i f det danske sprog, det, der ses at være problemet, ifølge også dette oplæg fra JM – så en politisk sag, medmindre man vil andet samtidig med sagen ???

  Så – vi er naturligvis også nødt til at afvente en anklages ordlyd!

 15. Af Albert Hansen

  -

  Rigsadvokaten er måske glad for at muslimerne slår deres døtre ihjel, fordi så udrydder de sig selv. Derfor må Jesper Langballe ikke komme dem til undsætning.

 16. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Dette der med racismeparagraffen, burde jo gälde alle borgere i Danmark. Sådan forstået at det ikke alene er etniske Danskere, der til tales for rasisme, men at loven også gälder for muslimer!

  Jeg vil nu vove at komme med en udtalelse, som muligvis udlöser en tiltale for rasisme, for simpelthen, at vise hvor åndsvag rasismeparagraffen er!

  Muslimer skal i Danmark, og Europa, behandles nöjagtig, som det er foreskrevet i Koranen, at kristne, og andre religioner, skal behandles. Hverken mere eller mindre. da muslimer selv hylder bestraffelse öje for öje, tand for tand, syntes jeg dette ville väre en rimelig behandling af muslimer i Danmark!

  Dette var en gammel, såkaldt rassist’s tanker, angående rasismeparagraffen, og rimelig behandling.

  Velbekomme!

  M.v.h.

 17. Af I Fast

  -

  Visse politikere og andre kendisser får tilsyneladende et “kick” af at være i rampelyset og hvad gør man så når rampelyset ikke mere rammer en- man fremsætter selvfølgelig bare nogle skingre, helst retsstridige, udtalelser og går så og håber på at nogen vil “bide på krogen” så man igen kan blive badet i det herlige prosektørlys. Tillykke til Langballe–det lykkedes for dig!ligesom Glistrup, Jørgen Leth, Morten Messerschmidt og Søren Krarup klarede du at springe ud af ligegyldighedens og glemslens tusmørke og lige ind i den oplyste manege.

 18. Af Jens L. Lorentzen

  -

  t.petersen. jeg er bange for, at de misforstod meningen med min lille kommentar om forlods enighed mellem minister Barfoed og pastor Langballe om tiltalerejsning for sidstnaevntes
  udtalelser om aeresdrab og seksuelle misbrug i muhammedanske miljoer.

  Mit mulige point var , at begge parter plus deres resp. baglande kan have betydelig gevinst af et stoerre medieshow om retssagen, hvortil der jo er meget omfattende og ind i mellem ganske makabert mateiale at fremlaegge fra ind- og isaer udland til belysning af de fremsaette kommentarer.

  Jeg vil da tro , at med blot en smule hjaelp , vil der vaere betydelig interesse fra dele afk tysk, hollands og britisk og dermed fra dansk presse.

  Det juridiske spoergsmaal om “racisme”-paragraffens aktuelle brug og misbrug i Dk er af ringe interesse, al den stund at dette, med vores efterhaanden noget forhutlede retsvaesen, jo ganske aabenbart svinger og svajer efter dagens opportunitet.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lad os håbe, at justitsminister Barfoed vil have is nok i maven eller kølighed nok i bedømmelsen af henvendelsen fra rigsadvokaten til at se, at ingen ka være tjent med at have en sådan sag.

  Vi er blevet belørt om via pressen, at der er disse sager, og at de skal kunne drives frem yderligere, fordi der er en formulering, der ikke lige, for mig at se, forstås som en taleform – det er ‘far out’!

  Tjener ingen – men at se, at sådan taler vi, også nu om: mænd er, kvinder er, fodspillere er, TV-medier er ..

 20. Af Allan Nielsen

  -

  Der hvor jeg syntes, det bliver helt grotesk er, at man kan dømmes efter § 266b, for at sige noget der er sandt, fordi nogen føler sig krænket og hånet, så kan samtlige politikere på venstrefløjen, efter min mening, dømmes efter § 266b, for særdeles grove ærekrænkende og hånende udtalelser, om DANSK FOLKEPARTI og deres vælgere, lige siden DANSK FOLKEPARTI blev stiftet.

 21. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Kort og godt, så ser det ud til at Domstolene i Danmark, har mere end rigeligt, at göre, med at dömme kriminelle!

  At de skal påtage sig et slags tanke politi job, med at dömme hvad mennesker kan tillade sig, at mene om andre mennesker, overstiger hvis deres kapacitet, med en enorm mänge sager, de aldrig ville kunne få behandlet!

  Derud over, er tanken absurd, og jeg personlig, vil til mine dages ende, sige hvad jeg mener, om hvem som helst, når som helst, det passer mig!

  Dem der vil hindre mig i dette, vil få väldig travlt!

  M.v.h.

 22. Af t. petersen

  -

  @Jens L. Lorentzen

  – Jeg har ikke læst Deres kommentar, og kan derfor vanskeligt have misforstået den.

 23. Af t. petersen

  -

  @Allan Nielsen

  Det er vidst også “sandt” at danskere myrder deres døtre, og er ligeglade med onklernes voldtægter.

  Vi har i hver fald set flere sager hvor danske fædre har myrdet hustru og fælles børn, og vi har også set i flere danske pædofilisager at danske onkler har været involveret.

  Problemet er vist den grove generalisering. Nok er der danskere der har opført sig som beskrevet, men det er de færreste danskere, der opfører sig sådan, og skal finde sig i at blive omfattet af den nedsættende (og uholdbare)generalisering.

  Men lad os se. Der er tidligere fundet alkoholiserede børnepornoglade dommere i det danske retssystem (tilmed uden tørklæde, hvid grønlænderanorak eller fez), og har man ikke har fundet den sidste, så kan det være vedkommende kommer til at dømme Langballe-sagen. Det ville da være morsomt …

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg er ikke klar over, hvorfor mit indlæg fra i går ikke er at se på bloggen; men jeg forsøger igen:

  Jeg så diskussionen ml Søren Krarup og Marianne Jelved, hvor det åbenbart ikke var ‘comme il faut’, ifølge Jelved, at formuleringer åbenbart er mere subtile – fordi så kan de åbenbart misforstås, hvor en Langballe kan blive straffet endog med fængsel, fremfor at sproget kunne forstås og ikke tjene, for visse, også til et konkret formål.

  Der er desværre nogen, der har deres interesse i at ikke forstå el decideret misforstå.

  Så Marianne Jelved har en anden dagsorden – og måske et lille hævntogt kørende; omend det er rigtigt, at ord kan føre videre endnu – og ligefrem til folkedrab.

  Jeg holder mig til den konkrete tekst – og fra et folketingsmedlem, hvor jeg mener, at der ikke er hold i noget. Da racismeparagraffen blev fremført på TV samtidig, så var min første tanke, at det ikke kan komme ind under denne.

  Langballe formulerer sig ikke på en sådan måde, at man kan tro, at alle muslimer er taget til indtægt for sådant.

  Men – vi ved alle, at det kan forekomme i muslimske lande, hvilket i sig selv er oprørende, så jeg ser, at man naturligvis med en vis sarkasme har lov til både at påpege og tage afstand her.

  Ligedan så jeg interviewet med overrabiner (emeritus) Bent Melchior, som gav et fint eksempel på frihed, at den ikke er ultimativ – såvel som jeg er enig med Bent Melchior og andre i, at racismeparagraffen ikke skal slettes nødvendigvis; men det må jo naturligvis bero på den ‘historiske erfaring’, man har med denne paragraf i f retssystemet.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  En interessant tanke, finder jeg – når vi, der ikke har islam som tro, bliver beskyldt for at være vantro – og over én kam, uanset trosforhold eller ateist osv.

  Og – hvilken domstil skulle kunne afgøre dette?

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der skal stå: domstol – i sidste linje, en lille trykfejl herfra. Beklager. BHL

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I mit indlæg 8:23 ‘efterlyste jeg et mit indlæg fra i går’ – det, opdager jeg nu, fik jeg skrevt på Khaders blog pt, så sorry. Men gentagelsen her gør jo næppe noget. Mvh BHL

 28. Af J. Pedersen

  -

  DER FINDES INGEN RACISMEPARAGRAF. BEGREBET RACISME FINDES IKKE I STRAFFELOVEN. Det er let at konstatere. Søg retsinformation. I titelfeltet: Skriv straffeloven. Tryk søg. Kør ned til kapitel 27, hvori § 266b findes.
  Kapitlets indhold beskrives i dets overskrift: Freds- og ærekrænkelser. Altså er § 266b en ærekrænkelsesparagraf.
  I § 266b står race. Race er noget biologisk, genetisk,arveligt. Der findes kun 3 racer, negroid, mongolsk og kaukasisk – alle med få racespecifikke træk af synlig karakter. Et eller flere skal være nævnt og følgende groft forhånet offentligt for at være omfattet af ærekrænkelsesparagraffen.
  Hvor har vi dokumenterbart med link set det?

 29. Af Racismeparagraffen og ytringsfrihed « janusk

  -

  […] var generelt til med racismeparagraffen i dansk lovgivning, indtil jeg læste denne artikel. Det fik mig til at tænke, at (1) denne lov urimeligt begrænser ytringsfriheden, fordi at […]

 30. Af Anonym http://monclerdown.tobiiro.jp/

  -

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

Kommentarer er lukket.