Krænkelsesfundamentalisme i Rusland

Af Jacob Mchangama, Justitia 49

I lørdags faldt der dom i en meget principiel russisk sag om ytringsfrihed og religiøs tolerance. Museumsinspektørerne Yuri Samodourov og Andrei Yerofeyev blev begge idømt en bøde på hhv. 200.000 og 150.000 rubler for at opfordre til nationalt og religiøst had særligt mod kristne.  Samodourovs og Yerofeyevs forbrydelse bestod i at de i 2007 arrangerede en kunstudstilling i Moskva under overskriften ”Forbudt Kunst”. Kunstudstillingens værker var alle tidligere blevet bortcensureret på andre udstillinger og indeholdt bl.a. de værker som ses på billederne nedenfor.  Udstillingen blev anmeldt af den russiskortodokse organisation Folkets Konvent, og blev støttet af den russiske ortodokse kirke.

Det er ikke første gang, at Samodourov kommer i karambolage med den russiske anklagemyndighed og den ortodokse kirke. I 2003 blev en udstilling under overskriften ”Advarsel Religion” arrangeret af Samodourov angrebet af kristne hærværksmænd, der ødelagde flere af udstillingens kunstværker, som bl.a. indeholdt værket med Jesus indsat i Coca Cola reklamen, som fremgår af billedet nedenfor.  Da Samodourov politianmeldte hærværksmændene endte det med, at sigtelserne mod dem blev droppet. I stedet blev Samodurov tiltalt og senere dømt for blasfemi og religionskrænkelse. Den sag skal den Europæiske Menneskerettighedsdomstol nu tage stilling til.

I det større perspektiv er Samodourov sagen et godt eksempel på, hvorfor hate-speech og krænkelseslove er dødsensfarlige.  Forbuddet mod kunst der ”krænker” religiøse følelser viser det håbløse og totalitære i at gøre beskyttelsen mod krænkelser til en individuel rettighed, der skal afvejes mod ytringsfriheden. Det vil altid være subjektivt, hvorvidt en satiretegning, kunstværk eller litteratur er krænkende og man vil altid kunne finde en gruppe der mener, at en hvilken som helst udfordring af religion er krænkende, ligesom man altid vil kunne finde en Zenia Stampe, der ser racisme overalt.

 Samtidig afliver sagen myten om at det kun er muslimer, der kræver begrænsninger af ytringsfriheden. Kristne kan desværre også godt være med selvom muslimske krænkelsesfundamentalister så afgjort har førertrøjen på. Vejen frem er ikke at bede folk som Samodourov om at udøve selvcensur og holde inde med deres ”provokationer”. Der er derimod behov for at støtte folk som Samodourov og insistere på retten til og behovet for at udfordre religiøse dogmer således, at det en gang for alle slås fast, at det ikke er religion der skal sætte grænserne for den offentlige debat.

 

 

 

 

 

 

49 kommentarer RSS

 1. Af Sven Antik

  -

  “Udstillingen blev anmeldt af den russiskortodokse organisation Folkets Konvent, og blev støttet af den russiske ortodokse kirke.
  Det er ikke første gang, at Samodourov kommer i karambolage med den russiske anklagemyndighed og den ortodokse kirke.”

  Jeg forstår ikke helt, om der menes, at udstillingen blev anmeldt som kunstudstilling, eller om den blev politianmeldt af Folkets Konvent?

  Ej heller står det mig helt klart, om den ortodokse kirke støttede udstillingen, eller om det var en politianmeldelse af udstillingen, som støttedes af den ortodokse kirke.

 2. Af Yassin C

  -

  Uden at ville gå ind på selve indholdet af dit indlæg,så undrer jeg mig i den grad over, om det eneste du kan/gider skrive om, er indskrænkninger af din hellige ko, ytringsfriheden. Man skulle næsten tro, at du har misforstået ordet tænketank, og opfattet det som tænk-én-tanke.
  Selvom jeg er en fortaler for, at folk skal kunne tåle, at andre har lov til at ytre, hvad de vil, så må man da konstatere, at det åbenbart betyder noget for rigtig mange mennesker, at deres religiøse følelser ikke krænkes. Jeg synes derfor, at dine indlæg efterhånden har fået en snert af “jeg har den eneste sandhed, og I skal bare høre på mig, for jeg ved bedst”.
  Men kære Jacob, du ved ikke bedst, for du er vokset op i en andedam, hvor der ikke er set religiøse spændinger i snart 2 århundreder. Så du ved ikke noget om, hvordan man får et multireligiøst land som Rusland til at fungere med mindst mulig religiøs polemik, eller, og det er straks værre, hvordan man i Danmark fik stoppet meget lang tids religiøs konflikt. Har du nogensinde overvejet, om Danmark er blevet det foregangsland, det er, netop fordi man siden 1849 har haft ytringsrihed under ansvar? At Danmark er blevet det foregangsland, det er, fordi det nu en gang er nemmere at udvikle samfundet i en positiv retning, når ALLE borgere bliver inddraget i processen, i modsætning til når man på en mere eller mindre sofistikeret måde mobber en bestemt gruppe? Og hvordan passer det lige ind i en absolut tanke- og ytringsfriheds ånd, at du tillader dig at kritisere love, som er valgt på (det indrømmer jeg gerne, mere eller mindre) demokratisk vis?

 3. Af t. petersen

  -

  Landbruget (læs Venstre) i Danmark fik dømt Michael Witte til ikke at måtte sige, at danske svin var sunde, fordi de struttede af penicilin.

  Man behøver mao. Slet ikke være religiøs, for at føle sig krænket.

  At det virkeligt skulle være nødvendigt at forbyde de viste værker, for at opretholde almindelig ro og orden i Rusland, tvivler jeg på. Ligesom jeg tvivler på, at det var nødvendigt af hensyn til ro og orden, at forbyde Wittes udtalelser i Danmark.

  Problemet synes ikke så meget at være landbruget eller de russiske kristne, men derimod myndighederne, hvis afgørelser går ud over, hvad det er nødvendigt at forbyde af hensyn til den almindelige ro og orden.

 4. Af Hans Nielsen

  -

  Helt enig Jacob. Religion skal ikke sætte grænserne for den offentlige debat. I den offentlige debat må der ikke være nogen symboler der er hellige. Hvis folk ikke kan tåle en krænkelse af det symbol som de selv finder helligt, så må de lade være med at gå på museet, købe avisen eller også må de slukke for det elektroniske apparat, der formidler krænkelsen osv.

  Religiøse skal dog selvfølgelig have lov til at udøve deres religion inden for deres respektive ejendomme, og på disse må de selvfølgelig lave regler, der forbyder krænkelser. I en sådan situation er det dog ikke samfundets anerkendelse af symbolets hellighed, der beskytter symbolet, men derimod samfundets anerkendelse af frihedsrettigheder såsom den private ejendomsret, boligens ukrænkelighed og religionsfrihed.

 5. Af E N

  -

  @Jacob
  Dit angreb på religiøse og moralske mennesker er dybt krænkende og må være en overtrædelse af mindst 13 internationale konventioner!

  Spøg til side – jeg er ganske enig. At den slags sker i Rusland er måske ikke overraskende, men når det også sker i Tyskland, UK og Frankrig bliver man straks mere bekymret.

  Fortsæt endelig! “The smile of reason” kommer ikke af sig selv.

 6. Af Jørgen Madsen

  -

  @Yassin C

  “Har du nogensinde overvejet, om Danmark er blevet det foregangsland, det er, netop fordi man siden 1849 har haft ytringsrihed under ansvar?”

  Kære Yassin

  Danmark, sammen med resten af den vestlige verden, blev et fyrtårn for hele kloden ved at fortrænge religiøse argumenter som gyldige i det offentlige rum i almindelighed og den politiske debat i særdeleshed. Så enkelt er det.

  Med venlig hilsen
  Jørgen Madsen

 7. Af Thomas Andersen

  -

  Jeg finder det interessant, at kunstnerne bag disse værker – og der har jo været flere og andre – benytter en form, som netop kræver det samme som religionen.
  Kunsteren indhyler sine synspunkter i et halvmagisk skær af at præstere noget, der ikke kan underlægges almindelige begrænsninger eller anskuelser.
  Kunsteren kræver at være lige så ufejlbarlig i sit udtryk som forkyndere af anden religion.

  Bare man kalder det kunst, skal man åbenbart kunne give udtryk for eller slet og ret sige hvad som helst, og alle andre har bare at finde sig i det…

  …men nu har empati jo aldrig været liberalisternes mest prominente evne!

  Hvis man har religionskritik på programmet, så gør det i en sober og uangribelig form.

  Hvis enseste formål er at bære ved til ved provokatioener at holdeliv i konflikter menneske imellem – så luk disse individer inde i en stor kasse og giv dem et gevær med en kugle i hver – så skulle det problem være løst.

 8. Af Finn Holger

  -

  Vel talt, Jacob

  Når nu man ligefrem havde gjort det besværligt at se værkerne, og advaret om at de ville støde religiøse følelser, hvorfor opsøgte de religiøse mennesker dem så?
  Er de masochister? Eller er den hellige forargelse bare SÅ dejlig at opleve?

 9. Af Leif Nielsen

  -

  @ Yassin C:
  Hvis ikke man må fornærme nogen kan man intet sige, for ligegyldigt hvad man siger bliver nogen fornærmede.

  Blasfemi- og racisme-paragraffer er skabt til at blive misbrugt til at lukke munden på modstandere og kritikere.

  Derfor er det helt centralt at et frit land ikke har den slags lovgivning. Med den accelererende religionshævdning i det seneste årti – også i Danmark – har vi allerede set eksempler på forsøg på undertrykkelse af religionskritik.

  Der ses stort set dagligt kronikker og klummer der forsøger at hvidvaske kristendeommens betydning og gøre den til alle gode tings begyndelse. Kritiserer man den slags løgne udråbes man nærmest til landsforræder.

  Og forsøg da endelig ikke at kritiserer islam. Så er man jo både racist og selv ude om, hvis man bliver myrdet.

  En religion er kun tålelig for andre en tilhængerne, hvis religionen ingen magt har.

 10. Af Yassin C

  -

  @ Jørgen Madsen: ævl! Danmark blev et foregangsland, fordi det var et tolerant samfund, der evnede at samle folk med forskellig tro, og som i stedet for at blive ved med at slå hinanden i hovedet, kunne arbejde sammen om at udvikle landet i en positiv retning.

  @ Leif Nielsen: jeg synes, at du skulle udnytte det gode vejr til at finde dig noget litteratur om, hvorfor blasfemi- og racismeparagraffen blev indført. Ved nærmere eftertanke må du hellere holde dig inden døre, for det lyder til, at du har fået for meget sol… Der er forskel mellem saglig kritik, som er indenfor ytringsfrihendes rammer, og så fornærmende, injurierende ytringer, som hvad enten du kan lide det eller ej, befinder sig udenfor.

 11. Af Leif Nielsen

  -

  @Yassin C:
  Nej, der er ikke forskel på saglig kritik og fornærmende ytringer:
  Når jeg siger at der ingen evidens er for eksistensen af hverken Jahve, Allah eller Brahma er konklusionen at de respektive troende lider af vrangforestillinger (de tror på nået, der ikke eksisterer) på samme måde som hvis de troede på julemanden eller tandfeen. Det er rigeligt, kan jeg love dig for, til at nogle troende opfatter det som fornærmende og dog er det ganske sagligt.

  Måske skulle du læse noget om hvad “saglig” betyder. Kom igen, Yassin.

 12. Af Yassin C

  -

  @ Leif Nielsen: er det sagligt at generalisere?

 13. Af Leif Nielsen

  -

  @Yassin C:
  Hvor generaliserer jeg? Jeg sagde netop at _nogle_ troende lader sig fornærme. Ikke alle! Men det er nok, hvis de får lov at bestemme at kritik af religion ikke er tilladt. Religion uden kritik er det nærmeste vi kommer et helvede. Bare se på Iran.

 14. Af t. petersen

  -

  Kære Leif Nielsen

  Julemandens eksistens afhænger ikke af dine bevisevner (det er gudskelov kun dine påstande, der lider under dine evner).

  Mvh

  Julemanden

  – Ytringsfriheden er naturligvis begrænset, men det ikke virker til, at du har forstået, hvad religion er og hvorfor vi begrænset yrtingsfriheden, eller hvori forskellen er mellem den europæiske og amerikanske opfattelse består.

  Mvh
  T Petersen

 15. Af Lotte H

  -

  Jeg læser de viste billeder som en kritik af den ophøjelse af Lenin (kommunisme/socialisme), kaviar (luksus-liv /Russisk nationalisme) og coca-cola (kapitalisme) – kombiner yderligere de tre og find selv på flere – til religiøse størrelser, der skal tilbedes ukritisk i sig selv. Billederne har jo ikke gjort andet, end at de ved brug af tydelig religiøs indramning, udstiller, hvilke metoder, der bliver brugt for at få os til at labbe magthavernes dogmer i os, uanset hvilken ideologisk verden vi befinder os i.

  Det var jo så vældig opportunt for den russiske magttop at rette middel (religiøst sprog og symbolik) for mål (kritik af ovennævnte punkter og dem selv). Det burde dog ikke komme som den store overraskelse. Uanset om vi taler om en kollektiv størrelse, dvs. et samfund, eller et mennskeligt individ, så vil narcissister og psykopater altid kvæle enhver kritik med hårdhændede metoder. Desværre er narcissister og psykopater (og jeg taler stadig om både kollektiver og individer) fuldtændigt blottede for selvkritik, så det nytter ikke at appellere til deres fornuft og logiske sans, for det er de ikke i besiddelse af.

  Iøvrigt så har jeg aldrig forstået angsten for kritik af religion. Gud (eller hvilken gud man har) er jo stor, ja, uendelig, og med den præmis går der dermed ikke noget af Vorherre, når vi tager en verbal=ikke-voldelig holmgang med det tyranniske, voldelige og/eller intolerante. Paradoksalt nok er det jo netop i det øjeblik, hvor vi mennesker gør os til uimodsigelige eksperter på Gud og proklamerer blasfemi, og at vi dermed sætter os over Gud, at vi måske udøver blasfemi, altså krænker Gud. Men vi ved det jo rent faktisk ikke; måske sidder Gud og får sig et billigt grin over vores indbildskhed og vores skræppen op på ryggen af elefanten, at, ih, hvor vi larmer, så vi må da være vigtige. Hvis jeg var Gud, ville jeg ihvertfald skraldgrine over Durban II og den russisk ortodokse kirke og andre intolerante og indbildske. Det er måske også værd at overveje, at ultimativt kan Guds straf måske blive ganske sød: kanske helvede venter på dem, der bilder sig ind, at de ved, hvad der krænker Gud.

  I stedet for al hysteriet overfor andre, så lad os i stedet blive ved med at tumle rundt med overvejelserne om vores egne udtryk for vores indtryk og oplevelse af Gud, men altid huske at anerkende vores egen lidenhed og begrænsninger i vores opfattelse af det guddommelige.

  Jeg stiller mig med mit indlæg verbalt på Samodourovs side: religion og magthavere er ikke fritaget for kritik.

 16. Af Leif Nielsen

  -

  @ T Petersen:
  Jamen siden du åbenbart forstår dig på religion og ytringsfrihed, så forklar mig, hvorfor det at påpege det faktum, at der ingen evidens er for eksistensen af guder skal retfærdiggøre en straf for at være blasfemisk og racistisk. Dette har intet med kontinentale forskelle at gøre. Det er et spørgsmål om magt må være fritaget for kritik.

  Som Lotte H siger: Hvis guderne er store, hvorfor er de så bange for kritik?

  Og kan du producere evidens for guder så er du dygtigere end alverdens teologer. Tilgive mig at jeg ikke holder vejret i spænding. God arbejdslyst…

 17. Af Yassin C

  -

  @ Leif Nielsen: det med at generalisere var nu ikke møntet på dig specifikt. Jeg forstår bare ikke, at du ikke kan se forskellen mellem at komme med saglig kritik og så komme med en fornærmende udtalelse som, at religiøse er naive mennesker, der tror på en fantasifigur. Nu er det jo på ingen måde blasfemisk i mine øjne, for du hverken “håner eller nedgør” en guddom ved at ytre, at den ikke eksisterer. Det gør man til gengæld, når man siger, at en bestemt gruppes guddom er latterlig. Såvidt jeg ved, erklærede Nietsche Gud for død for længe siden, og det medførte ikke noget ramaskrig eller noget krav om anvendelse af blasfemibestemmelse. Jeg kan i øvrigt ikke forstå, at du ikke kan se, at et samfund ikke kan fungere optimalt med en ubegrænset ytringsfrihed, idet samfundet ved at tillade nedværdigende og spottende bemærkninger om en bestemt gruppe, mister sin samlingskraft (læs gerne Habermas på hans gamle dage).

  Dit og til dels Lotte H´s argument, hvorefter guderne ikke burde være bange for kritik, hvis de er store, er et stød langt under bæltestedet. Det er ikke Gud, der har beordret straf for blasfemi, men mennesker ligesom dig og mig. Selv i Islam er der således ikke forordnet nogen straf for blasfemi- tværtimod opfordrer Koranen flere steder muslimer til at vende den anden kind til. Ergo må grunden til en begrænset ytringsfrihed ikke findes i religionen selv, men må ses som et produkt af den virkelighed den opstod i. Og ytringsfriheden blev netop begrænset af blasfemibestemmelsen, fordi man igennem lang tid havde oplevet religiøse konflikter.

  Når nu vi alle kan blive enige om tage afstand fra mobning i skolegårde, på arbejdspladser, eller hvor vi nu har vores daglige gang, hvorfor skulle det så være mærkeligt, at man som troende også gerne vil være fri for mobning, fordi man nu engang tror?

 18. Af Rene Rasmussen

  -

  Religion er en ide, og uanset hvor meget nogen tror på lige netop deres version af ideen, må denne kunne kritiseres, gøres til grin, udstilles osv.
  Ideen indeholder trods alt et flyvende æsel, jomfrufødsel, talende buske, djinner/efritter, talende krybdyr, paradis/helvede, genopstandelse, en regenerende gris, en perfekt bog der laver om på sine egne regler osv

  Som Jacob Mchangama siger vil det altid være subjektivt om noget er krænkende – nogen vil altid føle sig krænket, og samtidig er det kun visse religioner der dækket ind af blasfemiparagraffen – Loven er her ikke lige for alle, men kun for et anerkendt ‘fåtal’.
  Hvorfor kunne man spørge – tror andre mennesker ikke nok, og hvorfor er det kun nogen ideer som skal ‘beskyttes’ mod kritik?

  @yassin c

  Hvad har mobning og kritik/kunst/satire af religion at gøre med hinanden?

 19. Af Søren Jensen

  -

  >>

  Rent hykleri. Jeg formoder du er muslim. Din krænkelseskultur kan du have i fred. Men ingen tvinger dig til at frekventere skrifter eller udstillinger, der krænker derwes følsomhed.
  Hvorfor er din trosbaserede “ret” til ikke at føle dig krænket en ekstern PLIGT for andre til ikke at krænke dig? Du vil ikke bare være i fred men kræver eller forventer at statsmagten griber ind for at yde din overtro en særlig beskyttelse.

  Hvis jeg nu citerer fra autoriserede biografier om profetens liv, hvoraf fremgår at han var en slavehandler, massemorder, torturbbøddel og voldtægtsforbryder, har jeg da sikkert krænket dine følelser men ikke løjet.
  Men samtidig kræver de troende dispensation fra hate speech love, sådan at forkyndere ikke kan retsforfølges for at citere fra Koranen. Det er en religiøs dobbelstandard, der bedst kan opsummeres som My house is my castle, your house is mine too.

  Religiøse vil hjertens gerne nyde beskyttelse mod andres krænkende tale, men samtidig vil de nødigt have deres egen religiøse skrifter bedømt efter samme standarder som nutidige politiske skrifter.

  Hvis Koranen var blevet skrevet idag, ville mange af de antisemitiske tekststeder overtræde både racisme- og terrorparagraffen.

 20. Af Yassin C

  -

  @ Rene: det er begge begrænsninger af ytringsfriheden, men mobning kan vi alle blive enige om, er forkert, mens nedværdigende og spottende bemærkninger om religion tilsyneladende skal accepteres.
  Jeg forstår i øvrigt ikke dette behov for at gøre alt til grin, men det skal nu i den forbindelse også med, at jeg på trods af en menneskealder i Danmark stadig ikke synes, at dansk humor er andet end perfid og en slet skjult form for kritik. Min holdning er, at ethvert menneske har krav på værdighed.

  @ Søren Jensen: vær venlig ikke at udtale dig på mine vegne. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at man ikke skulle kunne krænke folks religiøse følelser. Jeg har blot redegjort for, hvorfor lovligt baserede begrænsninger i yringsfriheden stadig kan være hensigtsmæssige.
  I øvrigt kommer du med påstande, som er fabrikeret i dit hoved, for det er da blevet slået fast af danske domstole, at det kan være strafbart at citere fra Koranen, hvis formålet er at opfordre til vold.
  Og ja, der er da intet galt i, at en minoritet søger statens beskyttelse. Spørger du mig, er det rent faktisk essensen i et demokrati.

  @ jer begge: havde I tilhørt en minoritet, havde I med statsgaranti ikke vært fortalere for en ubegrænset ytringsfrihed. Men det mest chokerende er rent faktisk, at I ved at kræve en ubegrænset ytringsfrihed netop render ekstremisternes ærinde, for ved at kunne sige hvad de vil, kan de for alvor få fat i den troende, som I har så travlt med at nedgøre, og derigennem skubbe væk fra jer.
  Gad vide om dagens største problem ikke er, at den gængse borger efterhånden mener sig klogere og bedre vidende end dem, der skabte det her samfund? Er det ikke megalomanien, der gør, at historien gentager sig gang på gang, selvom man skulle tro, at vi burde blive klogere?

 21. Af Rene Rasmussen

  -

  Jeg vil ikke have fat i de troende – det er ideen der skal kunne tåle at blive kritiseret og sat under lup, også uanset hvor meget nogen end måtte tro på ideen.
  Hvis ikke man kan kritisere religion, så bliver alt til religion – hvor skulle man stoppe, da der altid vil være mennesker som mener de tror nok til at have krav på/forlanger beskyttelse,
  Vi har stadig præster der mener børn uden for ægteskab er en synd, at kvinder ikke må tale i større forsamlinger, at homoseksualitet er en synd osv
  Muslimer der mener stening er en passende straf for hor/utugt, homofili osv

  Hvorfor skal de være fredet for kritik?

  En mands kritik er en anden mands mobning – hvordan vil du nogensinde trække grænse for noget så subjektivt som tro på magi/religion.
  Du kræver beskyttelse for noget som aldrig er bevist eksistere. Du kunne ligeså godt kræve rettigheder/beskyttelse for tro på starwars, disney, scientology, marsmænd osv

  Ja, jeg håber da meget vi er blevet klogere og mere vidende, og at vi burde være istand til at ændre os på baggrund af samme.
  Der er skabt en lov som reelt set ikke er lige for alle, men kun nogle udvalgte som har den rette tro.
  Hvorfor er det kun nogen ideer/religioner der skal beskyttes af den?
  Den bruges til at kræve særrettigheder, eller som trusselsmiddel – se feks politiken’s knæfald pga af angst for sagsomkostningerne.
  Det er som at forbyde holocaustbenægtelse istedet for at tage diskussionen. Man kunne få meninger/ytringer ud i det åbne, men istedet bliver det skjult, og får lov til stå som et åbent spørgsmål, istedet for at ’slå’ dem oven i hovedet med beviserne for faktiske hændelser.

  Ytringsfriheden er netop garant for at selv minoriteter får lov til at sige hvad de vil – Flertallet/magthaverne ville ellers let få patent på hvad ’sandheden’ er.

  Med hensyn til hvad gentager historien sig?

 22. Af t. petersen

  -

  @Leif Nielsen

  Hvis du gør opmærksom på, at der ikke er evidens for Guds eksistens, så bliver du hverken dømt for racisme eller blasfemi.

  Religiøse mennesker vil tværtimod være enige med dig i, at man ikke kan bevise Guds eksistens, og spørgsmålet om Guds eksistens således er en trossag.

  Men du virker ikke helt til at have forstået, hvorfor vi begrænser ytringsfriheden som vi gør i Europa.

  Indledningsvist kan vi sige at ytringsfrihed er karakteriseret ved, at den enkelte selv bestemmer hvilket sprog han vil tale på(det kan f. eks. være et hjemmelavet vrøvlesprog som en ikke en kat forstår), og at den enkelte selv bestemmer om han vil tale sandt eller lyve.

  Områder uden ytringsfrihed er altså dem, hvor du ikke selv kan bestemme om du vil lyve eller tale sandt, og hvor du ikke selv bestemmer på hvilket sprog du skal svare.

  Således forstået er vores ytringsfrihed altså kraftigt begrænset. Sproget i de danske retssale er dansk, så her har du ikke ytringsfrihed, og er du vidne vil du tilmed blive straffet, hvis du lyver.

  Og sådan forholder det sig på en lang række områder, om køb og salg, ægteskabs indgåelse børs- og forretningsforhold osv.

  Her må ikke lyves, og her er der altså ingen ytringsfrihed.

  Omvendt har vi også områder, hvor der er lyvepligt. Det gælder f. eks. for militære hemmeligheder, som det er strafbart at tale sandt om.

  Sammenfattende indskrænker vi ytringsfriheden for at samfundet kan fungere og parter kan have tillid til de erklæringer de modtager.

  Men bestræbelsen for at sikre ro og orden i samfundet går videre end det overfor beskrevne. Der findes ting, som den enkelte ikke kan gøre for, som han ikke selv har lod og del i, og derfor vil kunne blive ked af, ophidset over og måske voldelig af at skulle kritiseres for, og han således vil kunne bringe ro og orden i samfundet i fare (særligt hvis det drejer sig om en større flok).

  Det er forhold som f. eks. nationalitet, racetilhørsforhold, seksuel orientering og religion. Ingen har valgt sine forældre og sin racemæssige og seksuelle orientering, og at kritiserer mennesker herfor er således meningsløst. Heller ikke religion kan vi sige med sikkerhed at folk selv har valgt.

  Det er et gennemgående europæisk synspunkt, at det er strafbart at kritisere mennesker for det de ikke kan gøre for som f. eks. nationalitet, race, religion eller seksuel orientering. En sådan kritik tjener intet sagligt formål, men er efter europæisk opfattelse en trussel mod ro og orden i samfundene.

  I USA har man den modsatte opfattelse. Her er kritik af det mennesket ikke kan gøre for lovlig. Det er selvfølgeligt meningsløst, men den meningsløse kritik kan bruges som et disciplineringsinstriment, og det er den historisk baggrund for at den er tilladt i USA.

  Her havde slaveejerne brug for at kunne kritiserere slaverne for alt det slaven ikke kunne gøre for, så slaven kunne drives til selvmordets rand, og ville gøre hvad som helst, bare han kunne slippe for at høre på mere kritik over det han alligevel ikke kan ændre på. Slaven presses så yderligere af, at hvis han sætter sig til modværge fysisk vil blive straffet.

  Sagt lidt firkantet kan vi således sige, at i USA beskytter man bøllen og mopperen mod sit offer. I Europa gør vi det præcis modsatte, – nemlig at beskytte ofret mod bøllen.

  Af indlysende grunde er interessen i Europa for at blive hevet ned på amerikansk niveau særdeles beskeden.

  I det hele taget er jeg tvivlende overfor, at blasfemiforbuddet i Europa, skulle forhindre kritik af religion. Har du gode eksempler hører jeg dem gerne.

 23. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Dine udtalelser er en hån af mig, og min guddom. Han tager den slags meget alvorligt. Dine udtalelser er ekstremt nedgørende, og jeg føler mig dybt latterliggjort af dine holdninger.

  Kan du spare mig og min guddom for besværet, og melde dig selv til politiet?

 24. Af Leif Nielsen

  -

  @ Yassin:
  Der kan du se! Jeg mener netop at du er naiv, når du tror på Jahve, Allah eller Det Flyvende Spaghetti Monster (Må dets nuddeltentakler røre alle) og ja, de er alle latterlige fantasimonstre! Med tryk på Monstre, sådan som de gengives i de såkaldt hellige bøger og som de bruges til at dræbe og begå vold, overgreb og undertrykkelse i hele verden! Så sent som i dag har Sunnimuslimer dræbt shiamuslimer i et bombeangreb i Iran og i flere dage har der været religiøse optøjer i mellem protestanter og katolikker i Nordirland. Og lad mig ikke starte på den religiøse modstand mod aidsbekæmpelse, ligestilling, videnskab etc.

  Det opfatter du som fornærmende. Ikke desto mindre er de nævnte problemer (og mange flere) forårsaget af religion reelle. Tillykke, du har netop vist hvorfor man ikke kan bruge “at være fornærmet” til noget som helst i et retssamfund eller i debatten.

  Under bæltestedet? Hvor? På Jahve eller Allah? Har de et bæltested? Hvorfra ved du om de har?Og hvis ikke guderne selv vil forsvare sig hvorfor tror I troende så at I skal? Hvorfra ved du at det er det din gud ønsker?

  Kan I troende da ikke bare passe jer selv som os andre uden absolut at skulle trække jeres absurde ideer ned over hovedet på alle andre? Hvad rager det mig at en muslim ikke må tegne Muhammed? Hvis jeg vil lave en tegning der viser min opfattelse af en – muligvis historisk – person skal jeg da ikke rette mig efter hvad hans tilhængere iøvrigt har bildt sig ind eller er blevet indoktrineret med.

  @ t. petersen:
  Du har da vist set dig gal på USA?
  Du lyder som om du ikke tror, der findes injurielovgivning derovre.

  Apropo slaver blev kristendommmen i høj grad brugt i undertrykkelsen.

  Hvad beskyttelse af ofre har med kritik af religion at gøre kan jeg ikke se. Til gengæld er blasfemiparagraffen lige netop blevet ønsket brugt til at forhindre kritik af kristendom og inden for de senere år islam – heldigvis endnu uden at nogen er blevet dømt.

  I dag kaldes man også ofte racist bare man siger man ikke bryder sig om islam, selv om islam ikke er en race.

  Hvorfor opfattes det overhovedet som krænkende at man kritiserer eller latterliggør ideer som at Jesus skulle være genopstået eller at Muhammed skulle have fløjet på en bevinget hest? Der er næppe (endnu?) nogen der føler sig krænket over at man kritiserer eller latterliggør SFs eller Venstres ideer om samfundets udformning.

 25. Af Jon Jensen

  -

  Dette er måske et vildspor, men i den danske sag, hvor en 16-årig pige blev idømt en behandlingsdom for at stikke en skolekommerat med en urtekniv, blev en varetægtsfængsling opretholdt i et halvt år, bl.a. med henvisning til offentlighedens retsfølelse.

  Jeg har ingen viden om den pågældende sag, og mit ærinde er ikke at vurdere retfærdigheden i denne. Mit spørgsmål er blot: Er (offentlighedens) retsfølelse som argument så væsensforskelligt fra religiøse føleser?

 26. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: argumentation på børnehaveniveau gider jeg egentlig ikke forholde mig til, men jeg vil da gerne lige gøre dig opmærksom på, at dine imaginære antydninger om, at jeg på nogen som helst måde skulle have fornærmet dig, på absolut ingen måde påvirker samfundets sammenhængskraft. Jeg kan sagtens forsvare mig selv, hvorfor du kan sige hvad som helst, uden at du får andet end en hovedrysten tilbage. I øvrigt lyder dit indlæg som en protest fra en lille børnehaveklassedreng, der er fornærmet over, at han ikke får samme opmærksomhed som de andre. “Buhu, hvis de får særbehandling, skal jeg også”. Det var jo det med megalomanien…

  @ Leif Nielsen: det er jo netop det, der er problemet. At du projicerer dit syn på muslimer og islam over på mig, fordi der foregår ting i fjerne kroge af verdenen. Kan du ikke forstå, at jeg sgu da ikke skal stå til ansvar for det? Og kan du ikke forstå, at mange af de konflikter netop opstår, fordi man tillader en nedladende retorik om andre mennesker (se blot Rwanda konflikten)?
  Du har ret til at mene, at jeg er naiv, og jeg passede i øvrigt hellere end gerne mig selv, men problemet er jo, at jeg netop ikke får lov til det, fordi jeg hele tiden skal stå skoleret, og hele tiden skal forsvare, at jeg ganske enkelt tror.
  Og vær sød at lade være med at spille “fornærmet-kortet”. Det virker måske på usikre mennesker, men jeg er ingenlunde fornærmet over dine tomme ord, og jeg vil i øvrigt aldrig give dig fornøjelsen af at blive det.

 27. Af t. petersen

  -

  @Jon Jensen

  Det har du da en pointe med.

 28. Af Rene Rasmussen

  -

  @yassin c

  Jeg vil ikke have fat i de troende – det er ideen der skal kunne tåle at blive kritiseret og sat under lup, også uanset hvor meget nogen end måtte tro på ideen.
  Hvis ikke man kan kritisere religion, så bliver alt til religion – hvor skulle man stoppe, da der altid vil være mennesker som mener de tror nok til at have krav på/forlanger beskyttelse,
  Vi har stadig præster der mener børn uden for ægteskab er en synd, at kvinder ikke må tale i større forsamlinger, at homoseksualitet er en synd osv
  Muslimer der mener stening er en passende straf for hor/utugt, homofili osv

  Hvorfor skal de være fredet for kritik?

  En mands kritik er en anden mands mobning – hvordan vil du nogensinde trække grænse for noget så subjektivt som tro på magi/religion.
  Du kræver beskyttelse for noget som aldrig er bevist eksistere. Du kunne ligeså godt kræve rettigheder/beskyttelse for tro på starwars, disney, scientology, marsmænd osv

  Ja, jeg håber da meget vi er blevet klogere og mere vidende, og at vi burde være istand til at ændre os på baggrund af samme.
  Der er skabt en lov som reelt set ikke er lige for alle, men kun nogle udvalgte som har den rette tro.
  Hvorfor er det kun nogen ideer/religioner der skal beskyttes af den?
  Den bruges til at kræve særrettigheder, eller som trusselsmiddel – se feks politiken’s knæfald pga af angst for sagsomkostningerne.
  Det er som at forbyde holocaustbenægtelse istedet for at tage diskussionen. Man kunne få meninger/ytringer ud i det åbne, men istedet bliver det skjult, og får lov til stå som et åbent spørgsmål, istedet for at ’slå’ dem oven i hovedet med beviserne for faktiske hændelser.

  Ytringsfriheden er netop garant for at selv minoriteter får lov til at sige hvad de vil – Flertallet/magthaverne ville ellers let få patent på hvad ’sandheden’ er.

  Med hensyn til hvad gentager historien sig?

 29. Af peter g

  -

  @Rene Rasmussen

  Yassin C har da ret i at historien gentager sig.

  Hvorfor tror du vi har 266b? Det er jo faktisk årtusinders erfaringer som kulminerede efter WW2 og gav os 266b. Og hvem har egentligt “lidt” under den? På nær nogle meget fornærmede ekstremister?

  Den historiske gentagelse består af, at hver ny generation tror den er meget bedre og smartere end den gamle, og laver de samme fejl igen og igen. Det vil da være smartere at lave nye fejl.

  Hvis Trynefrihedsselskabet fik deres vilje, så kunne Osama bin Laden åbne et informations- og rekrutteringskontor i Danmark, under dække af politisk arbejde. Den slags konstellationer er set før, fx Sinn Fein/IRA eller Herri Batasuna/ETA.

  Og at den enes kritk er den andens blasfemi? Det kan da godt være, men det er derfor vi har domstolene til at håndtere den slags.

  Desværre synes mange her i Danmark ret forvirret og begrebet “kritik” – som de tilsyneladende tror at alt negativt, fra en uskyldig eller sjov bemærkning til en total nedsabling, kan fejes under det figenblad. Det er jo noget sludder, fordi alt afhænger af hensigten, og skillelinjen er ikke altid klar. Og derfor tak for domstolene.

  (I øvrigt kunne jeg faktisk godt tænke mig de der sharia-rådgivere der blev manet i jorden for ikke så længe siden, næste gang nogle rabiate muslimer hyler op om Muhammed-tegningerne. Det er jo totalt blasfemisk at myrde og bombe i Muhammeds navn, så Kurt Westergaard satte jo blot streg til hvad alle her i vesten umiddelabrt forstod. Det er terroristerne som de forargede burde vende sig imod – terroristerne har skabt ideen/billedet, ikke KW).

 30. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Hvorfor bliver du ved med at provokere? Det kan jo ende galt det her.

  Hvorfor bliver ved ved med at spotte og håne mig og min gud? Hvad får du ud af det? Giver det dig noget som menneske? Nej vel, du bliver et dårligt menneske når du på den måde håner andre mennesker. Hvis vi skal være enige om, at religiøse standpunkter skal have særstatus, så må det vel også gælde for mig og min gud? Eller er jeg blot i dine øjne et urent menneske med den forkerte tro, som blot er sat i verdenen for at tjene dig? Er jeg dømt til at være din slave?

  Hvis ytringsfriheden kun skal gælde for dig, så er det vidst tydeligt hvem der er megalomanen og pattebarnet.

 31. Af Leif Nielsen

  -

  @ Yassin:
  Vær sød at læse hvad jeg skriver. Jeg har ikke sagt du skal forsvare andre muslimers handlinger. Jeg påpegede at religion bruges af mennesker til at gøre meget ondt – og det er religion som skabt til.

  Det er et faktum at nogle muslimer bruger islam som begrundelse for at myrde løs og for at kræve at alle andre skal overholde deres irrationelle regler. Det gør de fordi der er elementer i f.eks. koranen der kan benyttes som begrundelse herfor.

  Derfor kritiserer andre mennesker koranen og en del af denne kritik er latterliggørelse – af den simple årsag at nogle af påstandende i denne og andre religioners skrifter er latterlige.

  Når du af den grund føler dig forfulgt og gjort til offer, så har du fuldstændig misforstået, hvad dette drejer sig om. Det er ikke dig, jeg er efter men ideerne i islam – og kristendom, asatro, hinduisme etc. Du skal skelne mellem angreb på ideer og mennesker.

  Den eneste årsag til at vi overhovedet har denne debat, er at der er mange der deler disse ideer og har følelser for dem. Hvis vi latterliggør ideen om at julemanden kan nå rundt til alle verdens børn på en nat er der næppe nogen, der kan hidse sig op til at myrde nogen for det.

  Du vil have at man f.eks. ikke må grine hele vejen til slagteren af ideen om at grise er urene dyr. Du vil have at man ikke latterliggør påstanden om at muslimernes profet Muhammed var det perfekte menneske, når et blik i koranen m.m. afslører ham som en pædofil, kvindeundertrykkende voldsmand. Ikke at det måske var så usædvanligt på den tid, men kritikernes pointe er jo netop at der er rigtig gode grunde til ikke at leve sådan som man gjorde i det 7. århundrede. For tusind år siden hærgede og myrdede nogle vikinger løs i Europa. Det ønsker vi os heller ikke tilbage til, vel?

  Man skal lytte til og deltage i debatten – hvad du heldigvis også gør. Ikke undertrykke den i misforstået kærlighed til bronzealdermyter. Det er debatten, der giver et bedre samfund. Jeg ved godt man kan have – store – følelser for ideer, men det har gang på gang vist sig at være farligt. Det er det samme der gør religioner og ideologier (se f.eks. kommunisme og nazisme) farlige.

  Af samme grund er det også ok at have denne debat om ytringsfrihed. Jeg forstår, du kan føle dig såret fordi jeg angriber en ide du har kær. Jeg håber du forstår at jeg ikke angriber dig, men at jeg angriber ideen. Jeg håber du forstår, at jeg gør det fordi jeg mener den er en trussel mod min – og din – frihed, som ideen er formuleret i dag.

 32. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: er du ikke sød at forklare mig, hvordan det lige er, at jeg fornærmer dig og din Gud, eller hvordan jeg på nogen som helst måde vil gøre dig til min slave?

  @ Leif Nielsen: jeg er ked af, at du anser religionen som en kilde til ondt. I mit tilfælde er den snarere inspiration til næstekærlighed, ærlighed, høflighed, trofasthed, tillid, hjælpsomhed, ansvar, ydmyghed, m.m. Jeg gentager gerne, at religion skal kunne tåle kritik, men vil du ikke medgive mig, at der er forskel mellem kritik og hån, og at sidstnævnte på ingen måde kan være konstruktivt, og dermed pr. definition ikke bidrager til samfundets sammenhængskraft?

 33. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Det er dybt krænkende for mig gud, når du kalder ytringsfriheden en “hellig ko”, antyder at det er muligt at skelne mellem en “saglig kritik” og “en religiøs fornærmelse”, og når du sig jeg lyder som et børnehave barn. Indsigelserne er vi mange med min tro der ville komme med, og med den hatespeech du fører, lægger du en hel religion for had.

  Min gud er ret fikseret på den slags, og derfor kan jeg ikke bare sidde det her overhørigt. Det er jo ikke mig der laver reglerne.

 34. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: kan du forklare mig, hvorfor du tror, at du forstår ytringsfrihedens funktion bedre end de mennesker, der udtænkte demokratiet og som netop definerede rammerne for ytringsfriheden?
  Hvis du i øvrigt går ind for en absolut og ukrænkelig ytringsfrihed, går du så også ind for, at jeg som et totalt frit menneske også kan sætte mig over de love, som udgør en retstat? Eller er myndighedsbeskyttelse godt nok, når du risikerer at få stjålet dine ejendele eller blive slået til plukfisk? Er samfundets fornemste opgave ikke at få dets medlemmer til at fungere bedst muligt sammen?

 35. Af t. petersen

  -

  @Leif Nielsen

  Der er ingen absolut norm, og det er op til den lokale regering selv at afsøge hvad, der er krænkende og ikke.

  Vi forbyder blasmefi af hensyn til at samfundet skal kunne fungere, og ikke af alle mulige anbdre grunde.

  Meningsløse begrænsninger i ytringsfriheden skal naturligvis bekæmpes, men blasmefibestemmelsen er ikke af dem.

  Vi har bestemmelsen for at sikre ro og orden i samfundet, og vi kan ikke afvise, at et eller andet “geni” i en fjern fremtiden kan konstruere en konflikt, hvis eneste løsning er at A skal indorene sig under B. Derfor opretholdr vi blasfemibestemmelsen

  Fastholder man i øvrigt, at ytringsfriheden er en frihed, så må den være en frihed for alle.

 36. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Min gud tror på ytringsfriheden, og når ikke-troende forsøger at sætte begrænsninger på den, så krænker det ham. Han ikke-troede måtte mene om demokrati er ligegyldigt – det vigtige er hvad min gud tror. Og det er jo dejligt, for i følge dig, må man jo ikke håne en religion, og derfor må du naturligvis afholde dig fra at kritisere ytringsfriheden. I modsatte fald vil der jo gælde ét sæt regler for dig og dine, og et andet sæt regler for mig og mine. Og det kan vi ikke have, vel? Ellers er det jo hykleri – ik’ sandt? Og så fungerer samfundet jo pludselig ikke til at få alle til at have det godt sammen.

 37. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: nu må du da holde op med dit ævl. Kan du finde ét sted, hvor jeg kritiserer ytringsfriheden??? Og hvis der er nogen, der er hykler her, så kan det vist ikke være andre end dig, for du er fortaler for en ubegrænset ytringsfrihed, og bebrejder tilsyneladende mig for at ville begrænse den. Og ved du hvad, det er sgu ikke mig, der har indført blasfemibestemmelsen i den danske retsstat, så hvis der vitterlig er nogen, du skal bebrejde, så må du sgu knap 2 århundreder tilbage.

  Hvis du i øvrigt har svært ved at falde i søvn, vil jeg anbefale dig at starte med at læse blasfemibestemmelsen, inden du konstruerer nogle fiktive eksempler om en guddom. Bid især mærke i begrebet “lovligt bestående religionssamfund”. Og skulle jeg i øvrigt tage fejl med hensyn til, om dit eksempel er fiktivt eller ej, så vil jeg da opfordre dig til at overbevise de relevante myndigheder om, at din guddom skal være et her i landet lovligt bestående religionssamfund.

  Lige et sidste spørgsmål- har du egentlig været forsømt som barn?

 38. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Der er ingen grund til at blive sur. Det er mig der er sur, fordi du krænker min gud. Og hvis du ikke vil begrænse ytringsfriheden – går du så ind for at blasfemiparagraffen skal nedlægges? Det er vel et simpelt spørgsmål at tage stilling til?

  Jeg vil anbefale dig at læse lidt om religionsfrihed. Desuden ved du jo slet ikke hvilken religion jeg bekender mig til, så hvorfor skulle min tro være ulovlig?

  Lige et sidste spørgsmål- er du grim?

 39. Af Rene Rasmussen

  -

  @ peter g / yassin c

  Hvorfor skal tro på magi/religion beskyttes bare fordi nogen tror nok?

  Hvorfor er det kun nogen bestemte former for tro på magi/religion der har krav på beskyttelse?

  Loven burde være lige for alle, men det er blasfemiparagraffen ikke.

  Og nej vi har ikke dommestolene til at tage sig af enhver lille sag om personlig krænkelse af tro på en nisse i skyerne – at vi overhovedet beskytter folk’s personlige subjektive tro på gud er mig en gåde.
  Politiken bukkede under for truslen om en dyr retsag – vi kunne se det samme gentage sig.

  Religion bliver brugt som skjold for pædofile, steningsstraf for utroskab, hængning for homofili, nye kampe i Irland fordi nogen ikke har den rette tro, trusler om helvede hvis man ikke er sød, trusler om død og ødelæggelse pga af en tegning osv osv

  Religion har ikke fortjent beskyttelse for hån, kritik, satire, spot og latterliggørelse, og selv hvis det var fortjent så er religion stadig kun en ide, og som alle andre ideer må den kunne tåle en spøg og kritik.

  Citat Rowan Atkinson
  I have always believed that there should be no subject about which one cannot make jokes, religion included.

  http://www.twoadverbs.com/rowan_atkinson.htm

 40. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: jeg ved ikke, hvilket land du befinder dig i, endsige hvilken planet, men i Danmark har ytringsfriheden siden dens indførelse været “under ansvar for domstolene”, og dermed er den ikke absolut, idet der åbnes op for begrænsninger ved lov.
  Jeg er personligt ligeglad, om blasfemibestemmelsen bliver afskaffet eller ej, for jeg vil som sagt aldrig give dig fornøjelsen af at lade mig fornærme af dine ord. Det ændrer dog ikke ved, at jeg i den grad synes, at den har en funktion i dag, ligesåvel som den havde da den blev indført.

  I øvrigt er det modsatte af et “lovligt bestående trossamfund” ikke en ulovlig tro, men det forstår du vel heller ikke.

 41. Af Paul Pringles

  -

  @Yassin C

  Så du føler dig ikke intellektuel i stand til at bestemme dig til, om blasfemiparagraffen bør afskaffes eller ej? Interessant.

 42. Af Leif Nielsen

  -

  @ Yassin:

  Nej, det vil jeg bestemt ikke medgive dig! Jeg har netop i dag i et butikscenter set en burka klædt kvinde (ja, det helt tildækkende cirkustelt) trippe ydmygt 2 meter efter sin mand. At det skulle være rimeligt er en ide jeg bestemt kun har latterliggørelse – eller hån vil nogen synes – tilovers for. Så ja hån er en del af den helt nødvendige kritik, når nogle ideer bliver for vanvittige.

  At gå rundt om den varme grød bidrager netop ikke til sammenhængskraften. Den slags undertrykkende holdninger skal udfordres og jo mere absurde de er jo mere eftertrykkeligt skal de udstilles som sådan. I nogle situationer gøres det bedst med debat, i andre bedst med latterliggørelse. For nogle vil den latterliggørelse føles som en hån mod ideen. Du kan lige så lidt skille latterliggørelse og hån, som du kan kritik og latterliggørelse. Det ene vil uværgeligt være en undermængde af det andet.

  @ t. petersen:
  Blasfemiparagraffen er netop en meningsløs begrænsning af ytringsfriheden.

  For det første er blasfemi en offerløs forbrydelse:
  Enten er der ingen guder eller også burde de være store nok til at kunne forsvare sig selv (ellers er de vel ikke vær at tilbede?), hvilket endnu aldrig er sket i verdenshistorien. I øvrigt er det de troende der skal bevise rigtigheden i deres påstande. Det er ikke anderledes troende eller ikke-troende, der skal modbevise dem.

  For det andet (og det er derfor den slags indføres): Blasfemiparagraffen kan lige netop bruges til at undertrykke religionsfriheden og religionskritikken til fordel for den eller de til enhver mest indflydelsesrige religion(er). Hvem kan garantere dig, at det netop indbefatter din trosretning? Derfor bør også troende være varsomme med at ønske sig blasfemiparagraffer. Måske bliver de anvendt mod jer selv en dag. Når alt kommer til alt findes der ikke to religioner (eller bare trosretninger), der er bare nogenlunde kompatible. Kristne og muslimer bliver f.eks. aldrig enige om Jesus’ rolle, så i bund og grund vil de altid kunne tolkes som gensidigt blasfemiske.

  Det er et af hovedproblemerne med religion. Alt kan tolkes som det passer en selv. Derfor findes der troende, der aldrig vil gøre en flue fortræd og troende, der sprænger sig selv og andre i luften og begge slags handler ud fra de samme skrifter.

  At blasfemiparagraffen, hvis eneste formål er at undertrykke kritik, skulle gøre samfundet mere sammenhængende er jo absurd! Det svarer præcist til undertrykkelse af ytring af anderledes holdninger. Så kan du godt skrotte demokratiet. Og når du nu synes religion øger sammenhængskraften, så indfør dog teokrati i stedet, så alle tror det samme og livet bestemmes ud fra biblen – eller hvilke hellige skrifter, der ender med at få overtaget. Det må da være paradis på jord, ikke? Som jeg sagde tidligere i tråden: Bare se på Iran – det paradisiske helvede. Jeg har nu også svært ved at se forskel på de troendes ideer om helvede og paradis.

  Din elskede blasfemiparagraf sørger netop for, at der er øget risiko for at A skal indordne sig under B. Derfor skal den afskaffes. Religion er menneskets værste opfindelse. Den skal kunne kritiseres på alle ikke-voldelige måder!

 43. Af Yassin C

  -

  @ Paul Pringles: det er åbenbart ikke studenterhuen, der trykker, for jeg skrev tydeligt, at jeg mener, at blasfemibestememslen “har en funktion i dag”. At du i øvrigt mener, at man skal have en klar holdning til alt, er rent ud sagt dybt rystende. Du lyder som en fundamentalist, der ser alt sort eller hvidt, og som udtaler sig om alt, blot fordi der er ytringsfrihed. Kære Paul, nogen gange er ting i en gråzone, og så er det fint nok at komme med sine synspunkter, blot man lytter til, hvad folk der kender bedre til området, siger. Tale er ganske vist sølv, men i dit tilfælde er det åbenlyst, at tavshed er guld!!

 44. Af Yassin C

  -

  @ Leif Nielsen: pudsigt, for da jeg var ude at løbe forleden, så jeg et muslimsk ægtepar løbe rundt om Utterslev mose sammen, et andet sidde på en bænk med et meget forelsket blik i øjnene, og et utal af par med deres børn på legepladsen. Du vælger at finde et eksempel frem på, at muslimske kvinder er undertrykte, og deducerer heraf, at det er sådan, fordi de er muslimer. Det er sgu ikke argumentation, der er et tænkende menneske værdigt.

  Det er i øvrigt rystende, at du i dit svar til t. petersen fortsætter med at sætte lighedstegn mellem kritik og blasfemi. Lad dog være med det, for sådan er virkeligheden ikke. Straffelovens § 140 omtaler spot og forhånelse, ikke kritik. Det kan sgu da ikke være så svært at forstå?!

 45. Af Yassin C

  -

  @ Leif Nielsen: hvilket butikscenter var det i øvrigt? Jeg spørger, fordi min tredje kone går i burka, og jeg havde sendt hende til Frederiksberg Centeret, så hvis det er hende, og hvis hun har gået 2 meter fra en fremmed mand, må jeg hellere ud og samle sten.

 46. Af t. petersen

  -

  @Leif Nielsen

  “Blasfemi” kommer fra græsk og betyder “den onde ytring”. Om forbrydelsen er offerløs kan vi ikke vide, men vi ved at troende kan frygte den blasmefiske ytring, fordi de frygter at deres guder vil straffe hele samfundet og ikke blot den, der har fremsat den blasfemiske ytring (sådanne troende må i det omfang de findes siges at være ofre).

  Om der udenfor menneskelige fantasi findes guder, der foretager kollektive afstraffelser, skal jeg ikke gøre mig klogt på.

  Det du skal huske på er, at vi straffer blasfemi for at opretholde ro og orden i samfundet. Vi kan ikke have store grupper af troende til at rende rundt og frygte deres guders vrede og til at begå selvtægt mod end ene og anden “skyldige” for at formilde deres guder og prøve på at frelse samfundet.

  Blasfemibestemmelsen er sjælden brugt i Danmark (befolkningen er generelt ikke troende, og kun de færreste forestiller sig at guderne griber aktivt ind i vores tilværelse). Jeg kan ikke se, at blasfemibestemmelsen på nogen måde hindre kritik og debat af religion. Bestemmelsens sigte er alene at kriminalisere en ondskabsfuldhed mod guderne, der har en sådan kraft at troende må frygte at vi alle rammes af gudernes vrede, og de derfor skaber uro i samfundet.

  Ideen er at de troende i sådanne tilfælde kan fortælle deres guder, at samfundet har straffet den formastelige, og der derfor ikke er grund til at guderne straffer yderligere.

  Sålænge vi har troende mennesker, der forestiller sig gudernes aktive indgriben i vores tilværelse, er der ræson i at have en blasfemibestemmelse – just in case.

  Mister en gruppe i samfundet besindelsen vil det under alle omstændigheder være nødvendigt, at samfundet reagere, og er det ikke at foretrække, at vi sender en provokatør en bøde, eller smider ham i fængsel, fremfor at skulle sætte politi og militær ind i mod opskræmte og urolige troende?

 47. Af Leif Nielsen

  -

  @ Yassin:
  Jamen så kom du med en bedre forklaring på, hvorfor hun gik i burka. Og jeg sagde ikke at alle muslimske kvinder er undertrykte. Jeg arbejder sammen med en meget sød og moderne muslimsk pige, der ikke virker specielt undertrykt. Der findes kristne kvinder der bliver undertrykt med begrundelse i biblen. Fælles for dem er, at det er religionen, der bruges som undertrykkelsesværktøj.

  Og lad mig så gentage for 117. gang:
  Kritik kan udemærket bestå i spot og forhånelse. Det er simpelthen nogen gange det mest passende svar på absurde påstande. Jeg kan ikke altid bruge timer på at pille en tåbelig påstand fra hinanden, når spot kan gøre det på 10 sekunder. Det er livet for kort til.

  At nogle muslimer ønsker at dræbe danske tegnere fordi de ikke fulgte muslimske regler (som iøvrigt heller ikke alle muslimer følger), bør faktisk kun have et svar: Millioner af tegninger af Muhammed.

  Ingen skal diktere regler for andre begrundet i fuldstændig ufunderede påstande. Hvis jeg påstod du skulle give mig 100.000 fordi en engel havde visket mig det i øret ville du forhåbentlig rulle skraldgrinende rundt på gulvet.

  Spot og hån ville være det eneste passende svar.

  Nøjagtig det samme gælder rigtig mange religiøse påstande f.eks.:
  – Jorden er kun 6000 år gammel – selv om al indsamlet viden tyder på den er ca. 4,5 milliarder år gammel.
  – Grise er urene dyr og må ikke spises eller bare røres – selv om de faktisk er meget renlige og en ganske sund og fornuftig spise.
  – Tusinder af mennesker rejser sig fra gravene – uden at det bemærkes af historikere i området på den tid.
  – De såkaldt hellige skrifter er fejlfrie og gudernes sande ord – på trods af at de er fulde af fejl og selvmodsigelser.

  Du kan sikkert selv fortsætte listen…

 48. Af Leif Nielsen

  -

  @ t. petersen:
  Nåh ja, din gud er så ondskabsfuld at han straffer alle andre, når en ikke-troende gør nar ad ham…

  Hahaahaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  ROFLMAO

  Tak for aftnens bedste grin!

  Og du mener seriøst at såden en gud er vær at tilbede? Rent bortset fra at der ingen evidens er for guder overhovedet.

  Du mener ikke at det måske var mere fornuftigt og givtigt at beskytte de stakkels ofre, som de rablende gale troende render rundt og myrder bare fordi de har drillet en, der burde være stor nok til at forsvare sig selv?

  Hvilken lille, patetisk, stupid, impotent, umoralsk og perfid gud!

  Jeg mener det er jo ligesom de myrdede der er ofrene, ikke?

  Du tror ikke, det ku’ være man skulle smide de gale troende på en sindsygeanstalt, når de ikke kan lade være med at myrde løs?

  Jeg tror vist det siger alt om, hvorfor blasfemiparagraffen skal afskaffes. I rest my case! Og tak for hjæpen.

  Jeg er ked af at sige det: Du vrøvler. Bedre argumenter, tak, ellers er livet altså for kort til denne debat.

 49. Af t. petersen

  -

  @Leif Nielsen

  Til din oplysning er jeg ateist. At vi begrænser ytringsfriheden af hensyn til ro og orden i samfundet (også den blasmefinske ytring) virker du ikke til at have forstået.

  Det er en udbredt opfattelse, at guder straffer kollektivt og ikke blot straffer den enkelte. I GT kan man læse om den ene kollektive afstarffelse efter den anden.

  Den skyldige bliver naturligvis offer for de ophidsedes selvtægt, hvis de får fat i ham.

  Og, nej vi kan ikke tvangsindlægge 100.000 pga deres opfattelse (der tilmed er udbredt og almindelig). Vi har trods alt trosfrihed.

  Jeg har ingen ideer om, hvad der kunne rejse en sådan bølge, at der kom krav om straf af de formastelige, men noget skal der vel nok være.

Kommentarer er lukket.