Symbolpolitikkens blindgyde

Af Jacob Mchangama, Justitia 72

I et blogindlæg på JP hylder debattøren Kasper Støvring symbolpolitikken. Støvring skriver bl.a.:

Symbolpolitik er vigtig, ja, helt afgørende, fordi symboler og dermed den værdi og betydning, vi tilskriver ting og mennesker, rører ved det, der betyder allermest for os. Nemlig kultur, identitet og følelser.

Støvring tager derefter udgangspunkt i tre eksempler på symbolpolitik som han tilsyneladende mener er væsentlige og legitime tiltag: Modstanden mod den såkaldte ”Ground Zero” moské i New York, det schweitziske forbud mod minareter og forslaget om burkaforbud.

Det er en deprimerende udmelding. For konsekvensen af dette samfundssyn er, at alt er politik. Man skal blot være tilstrækkeligt overbevist om, at ens egne værdier også er afgørende for samfundets fortsatte beståen, så er det legitimt at indføre forbud, der tvinger disse værdier ned over hovedet på andre. Dermed bliver private bygninger, beklædningsgenstande og arkitektur offentlige anliggender, som et hvilket som helst flertal kan gøre sig til herre over. Og det er uden hensyn til andre værdier såsom lighed for loven, personlig frihed, privat ejendomsret og spørgsmålet om, hvorvidt symbollovgivning overhovedet virker.

For den national-konservative er det altafgørende at fastholde nationale og kristne værdier (som defineret af den national-konservative selv) og som derfor skal have forrang.  Men med dette principløse udgangspunkt er det umuligt at modsætte sig alle mulige andre gruppers krav om symbolpolitik. For multikulturalisten er det eksempelvist afgørende at skabe et ”tolerant” samfund uden racisme og fremmedhad. Derfor er det helt afgørende at straffe folk, hvis holdninger strider mod multikulturalismen for at markere samfundets afstandtagen fra ”islamofoben” eller ”racisten”. Ligesom det for den hårde multikulturalist er afgørende at samfundet markerer sin accept af andre kulturer, ved at eksempelvis at tolerere islamiske og jødiske domstole i familieretlige spørgsmål. For feministen er det afgørende, at samfundet markerer sin afstandtagen fra undertrykkelse og diskrimination ved at indføre positiv særbehandling og forbud mod prostitution og for sundhedsfanatikeren må samfundet absolut forbyde alkohol, tobak og reklamer for usunde fødevarer. Fortsæt selv. Listen af ”væsentlige værdier” som samfundet nødvendigvis må markere tilslutning til er nemlig potentielt uendelig, men de ”væsentlige værdier” er ofte også indbyrdes modstridende. Desuden er de ofte virkningsløse. Man kan ikke udrydde racisme, chauvinisme eller tobak ved forbud. En imam i en moské i en kælder med skimmelsvamp kan også udmærket sprede langt mere giftige budskaber end en imam i en moské med minareter. Og hvem tror i fulde alvor på, at man vinder kampen mod radikalisering ved at forbyde burkaer? Kampen for at vinde de muslimske medborgere, der vakler mellem radikal og moderat islam skal ikke vindes ved at forbyde beklædningsgenstande, men ved utrætteligt at forsøge at overbevise disse om, at det frie samfund er det rigidt lovreligiøse langt overlegent. Det er først og fremmest en kamp om sindet ikke om tøj, arkitektur og bygninger.

Hvis det afgørende for samfundets indretning i hver henseende er, at man kan få et flertal til at bakke op om sine egne værdier kan man givetvis lune sig i de tider, hvor man her flertallet med sig. Men på lang sigt afvæbner man sig selv. For når et alternativt værdisæt opnår flertal kan man ikke på troværdigvis modsætte sig dette flertals indskrænkning af individuelle rettigheder – og dermed retten til at leve i henhold til sine værdier. For principperne har symbolpolitikeren givet køb på.

Betyder det så, at værdier er ligegyldige? Ingenlunde. Der er nemlig et sæt værdier, der tillader troende og ikke-troende, multikulturalister og monokulturalister, højre- og venstreorienterede at leve sammen i fred på egne præmisser. De værdier har den personlige frihed, lighed for loven og individuelle rettigheder som udgangspunkt og er fundamentet for det liberale demokrati. Disse tanker gennemsyrer væsentlige og banebrydende dokumenter som den amerikanske uafhængighedserklæring og den (første) franske menneskerettighedserklæring fra 1789. Herhjemme er tankerne om bl.a. omfattende ånds- ytrings- religionsfrihed og privat ejendomsret – også for de uglesete – måske bedst formuleret af Grundtvig som var inspireret af engelsk liberalisme.

Heldigvis er der også mange konservative – måske særligt af den angel-saksiske variant – der slutter op om disse principper. Som den tidligere trefoldige konservative britiske premierminister Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830 – 1903) udtalte:

“By a free country, I mean a country where people are allowed, so long as they do not hurt their neighbours, to do as they like. I do not mean a country where six men may make five men do exactly as they like.”

Salisburys ord burde være fælles konservativt-liberalt tankegods og symbolpolitik – hvad enten den er national-konservativ, feministisk eller multikulturalistisk – forkastes som en fatal blindgyde.

72 kommentarer RSS

 1. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat lytteren lytter: “Undskyld men du har da vist tabt det store overblik.”

  Hvis du kalder det du besidder for “overblik” skal jeg da gladeligt indrømme at være det foruden.

 2. Af Claus A.K

  -

  For overblikkets skyld tar’ vi den lige igen.

  @lytteren lytter
  “Jacob tror at han kan rede verden med sin logik at bare det kommer fra dansk folkeparti så må der være en bedre måde at gøre det på. Lige som obama.”

 3. Af Thomas Schrøder

  -

  Niels P:
  Du er stolt af latin, kristendom og arbejderbevægelse. Udefra kommende inspiration – du kan sikkert tåle mere. Tempoet er noget vi som samfund sætter i fællesskab. Fin ide med en tænketank som kan vejlede og afgrænse de konservative i forhold til LA og Venstre.
  Folketingsgruppen har ikke en vaks analytiker som Niels Krause Kjær, og Per Stigs afløser er endnu ikke dukket op.

  Jacob og Thomas H Jensen:
  Smukt og gennemført. Altid en fornøjelse at følge jeres argumentation. Jeres ønske om et samfund hvor alle kan leve indeholder en erkendelse af at vi skal tilpasse os en global virkelighed. Jeg finder det prisværdigt at i går i dialog med de bekymrede. Deres kommentarer dominerer også på denne blog. Udveksler i erfaringer og flytter i holdninger hos dem eller jer selv? Er blogs ikke komplet uegnet – mikrofonen fri til de højtråbende?

 4. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Thomas Schrøder: “Jeg finder det prisværdigt at i går i dialog med de bekymrede. Deres kommentarer dominerer også på denne blog. Udveksler i erfaringer og flytter i holdninger hos dem eller jer selv? Er blogs ikke komplet uegnet – mikrofonen fri til de højtråbende?”

  Jeg har bevidst valgt at blogge her på Berlingeren, da jeg netop ikke er borgerlig eller liberal. Jeg mener grundlæggende, at det er sundt at blive udfordret på ens synspunkter, fordi det er den eneste chance du har for at lære noget og udvide din horisont. Og jo, jeg har flyttet mine holdninger (eller justeret dem) i min tid her på Berlingske.

  Mht blogs som redskab for debatten har du i hvert fald delvist ret. De højtrådende dominerer debatten. Denne blog skulle handle om symbolpolitik (jvf blogoplægget), men kommer nærmest per automatik til at handle om islam og muslimer.

  Jeg forsøger selv at være lidt selektiv i hvem og hvad jeg gider svare på. Nogle bloggere her på siderne ønsker tilsyneladende mest at få luft for deres frustrationer og fordomme, og virker absolut ikke til at ønske en debat. Andre synspunkter end ens egne er i hvert fald ikke velkomne.

  jeg er lige ved at råde dig til at sætte dine forventninger tilpas lavt, for så bliver du ikke skuffet. Til gengæld kan du til tider blive positivt overrakset, som nu for eksempel med Niels P’s svar på tiltale ovenfor.

 5. Af Thomas H Jensen

  -

  @Niels P: Hvor lidt liberal jeg egentligt er, ses nok bedst af en videreførsel af dit eksempel med fri hash.

  Jeg er tidligere her på bloggen blevet beskyldt for at være Stalinist, fordi jeg argumenterer for, at du som borger ikke har lov til at ødelægge dit liv med usund mad, mangel på motion, druk og så videre.

  Argumentet er, at du er en investering fra velfærdssamfundet, der har postet millioner i gratis hospitaler, gratis skolegang osv til dig. Hvis velfærdssamfundet skal bestå, er det vigtigt, at vi som borgere er parate til at yde noget til gengæld.

  Mht liberalismens former plejer jeg at operere med følgende termer:

  De folketingsliberale er parate til at forsvare de liberale dyder lige indtil de bliver politisk ubelejlige. De egoliberale vil forsvare enhver liberal frihed de selv drager fordel af, men vil ignorere enhver anden. Anarkisterne (de ultraliberale) har du beskrevet bedre end jeg. Endeligt har du de idealliberale, der vejer ethvert tiltag mod liberalismens idealer og dømmer ud fra det, uden skelen til egne fordele og ulemper.

  Personligt bedømmer jeg Jacob Mchangama til at tilhøre den sidste kategori, og han dømmer symbolpolitikken efter det.

  Selv er jeg ikke liberal, men når alligevel til den samme konklusion som han, når vi snakker symbolpolitik.

  I Danmark lovgiver vi ens for alle (eller forsøger i hvert fald på det). Vi kunne ikke drømme om at have en færdselslov der giver en personbil lov til at køre 60km/t og en anden 80km/t bestemt af førerens religion/indkomst/højde eller lignende. Vi kunne ikke drømme om at lave en straffelov der afgør skyldsspørgsmålet forskelligt fra person til person. Vi kan ikke forbyde burkaen uden samtidigt at forbyde ALLE religiøse klædninger, og selv da er det bare ikke godt nok.

  Symbolpolitikken sætter det princip under pres.

  Når vi nu har forbudt moskeer, burkaer og påbudt svinekøb med videre og det ikke har hjulpet på vores frygt og fordomme, hvad så? Skal vi kræve, at muslimer ikke må beklæde offentlige stillinger (har DF allerede haft gang i mht dommerstanden)? Skal vi kræve, at de ikke må virke i servicefagene fordi vi andre er utrygge ved dem? Eller skal vi kræve, at muslimer bærer en halvmåne syet på deres tøj når de bevæger sig ud i det offentlige rum?

  I mine øjne er symbolpolitikken glidebane, og jeg gruer for hvor den vil ende.

 6. Af Per Frederiksen

  -

  @“By a free country, I mean a country where people are allowed, so long as they do not hurt their neighbours, to do as they like. I do not mean a country where six men may make five men do exactly as they like.”

  Smuk tanke, men hvem er det lige, der afgør, hvornår man generer sin nabo?

  Hvis jeg vil spille høj musik, mens jeg danser tango uden tøj på i min have, og min nabo føler sig pissed over det, skal jag altså ifølge ovenstående indskrænke min frihed til at gøre det?? Eller skal jeg indskrænke min nabos frihed til fred og ro fordi mine “værdier” (ifølge mig selv) er bedre end hans?

  Vi kan også lave en afstemning blandt alle beboerne på villavejen og komme frem til at seks er imod og fem for, at man må danse nøgentango i sin have til høj musik. Fik vi så demokrati, eller røg vi ind i problemet i slutningen af ovenstående citat.

  Vi kan ikke ordne mellemmenneskelige forehavneder med lov og ismer og smarte citater – beklager. Vi er nødt til at gå den besværlige vej og tale os til rette med naboen.

  Det betyder også at vi af og til skal finde os i at VORES PERSONLIGE FRIHED INDSKRÆNKES, selv om vi finder det urimeligt,når naboen faktisk ikke synes, det vi gør er okay.

  Det er en af de mest besværlige øvelser for mennesker, og det er meget fristende at intellektualisere sig bort fra den med smarte dogmer og lommefilosofi.

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Thomas.

  Hvem er bange for muslimer?

  Det er dig,, der er blevet blind af frygt…

  Jeg er blot ekstremt vred over, at en dansk-somalisk islamist, der var blevet hjernevasket af en muslimsk hadprædikant i Danmark, myrdede omkring tyve somaliske muslimer, herunder tre ministre, i et terrorattentat i december.

  Og vred over, at en anden dansk muslim fra den samme muslimske terrororganisation forsøgte at myrde antiracisten Kurt Westergaard senere i december.

  Jeg er mindst lige så vred over unyttige idioter, som dig, der bagatelliserer religiøs terror og nægter at identificere problemet korrekt, og dermed forhindrer en konstruktiv løsning på de evindelige islamismekriser, der begyndte med Khomeinis dødsdom over Salman Rushdie, og som blot er eskaleret i antal siden da.

  Det er HVERKEN danske “racisters” skyld, eller den demokratisk orienterede, somaliske elites skyld, at en dansk hadprædikant radikaliserer danske muslimer, så de forsøger at stoppe Somalias udvikling ved hjælp af terror.

  Det er desuden noget paranoidt vrøvl, at”vi nu har forbudt moskeer, burkaer og påbudt svinekøb med videre”, samt at disse fiktive forbud “ikke har hjulpet på vores frygt og fordomme”.

  Heldigvis er de danske forfattere blevet klogere af erfaringen, og bakker nu helhjertet op, om Flemming Roses selvfølgelig ret til at udgive en så vigtigt kulturhistorisk dokumentation, som hans bog om forløbet omkring JP’s islamismekrise er.

  Der er blevet givet byggetilladelse til to store moskeer i København i år, ingen bliver tvunget til at spise mad, som de ikke ønsker, og det er muslimen Naser Khader, der vil forbyde total tilsløring af muslimske kvinder, for at forhindre den udbredte, religiøst begrundede kvindeundetrykkelse i nogle muslimske miljøer.

 8. Af Per Frederiksen

  -

  @Thomas H Jensen
  30. august 2010 kl. 07:01

  “Vi kunne ikke drømme om at have en færdselslov der giver en personbil lov til at køre 60km/t og en anden 80km/t bestemt af førerens religion/indkomst/højde eller lignende”

  Vi differentierer da ellers adgangen til socialt boligbyggeri, folkeskolen m.m. ud fra hudfarve, religion og etnicitet..

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Burkaproblemet kan løses på en let måde, der ikke er undertrykkende, tværtimod. Lav en lov, der forbyder nogle, at tvinge andre til at gå med en religiøs uniform.

  Islamofoberne er selvfølgelig dem, der er blevet så blinde af angst, at de giver sig selv og andre ikkemuslimer skylden for, at radikale, danske hadprædikanter indoktrinerer danske islamofascister til at indlede en religiøst begrundede terrorkrig mod moderate, demokratisk orinterede muslimer i Somalia, og forsøger at SLAGTE en gammel, antiracistisk karikaturtegner, der ikke har ladet sig skræmme af deres terror, men tværtimod latterliggør den!

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Per.

  Er det danske racisters skyld, at en unge dansk muslim lod sig indoktrinere af en dansk hadprædikant til lige før jul at myrde omkring tyve højtstående, demokratisk orienterede muslimer fra landets elite, der skulle genopbygge og udvikle Somalia?

 11. Af Per Frederiksen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  30. august 2010 kl. 07:42
  “Per.

  Er det danske racisters skyld, at en unge dansk muslim lod sig indoktrinere af en dansk hadprædikant til lige før jul at myrde omkring tyve højtstående, demokratisk orienterede muslimer fra landets elite, der skulle genopbygge og udvikle Somalia?”

  Nej da, men det har jeg vist heller ikke hævdet.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Per.

  Pointen, med mit retoriske spørgsmål, som selvfølgelig kun har det svar, du gav, er, at det ALDRIG er vores skyld, at radikale, antidemokratiske muslimer begår terror! ALDRIG!

  Det var HVERKEN Juste, Roses eller Westergaards skyld, at de er blevet dødsdømt og forsøgt myrdet af religiøse sociopater!

  Det er med andre ord INTET anstændigt, ved at tage afstand fra trekløveret, som alt for mange danskere ufatteligt nok stadig gør.

  Heldigvis er forfatterne blevet LIDT klogere, men kun lidt. De støtter nu udgivelsen af Roses bog.

  Tidligere ville et stort mindretal i PEN have dem straffet!

  Det burde være en selvfølgelighed, at ALLE, der går ind for menneskerettighederne støttede dem, for de skabte ikke det allerede eksisterende problem mmed muslimsk terror:
  De gjorde samfundet opmærksom på de reelt eksisterende islamismekriser, som begyndte med Khomeinis dødsdom over Salman Rushdie, og som blot er taget til i tal siden.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Alle muslimer, moderate, som ikkemoderate, burde kunne støtte mit forslag til at stoppe burkatvangen, for der er jo ingen tvang i islam, vel?

 14. Af Kristian Andersen

  -

  Der er INTET BURKAPROBLEM!!!! Det er noget der eksisterer i hovedet på fjolser!

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Så længe en fordomsfyldt egoist, som Kristian, ikke selv er tvunget til at gå med burka eller niquab, er han ligeglad med de kvindelige, muslimske ofre for islamistiske mandschauvenisteres ofte ekstremt grove, religiøst retfærdiggjorte undertrykkelse.

  Du må jo hade undertrykte muslimske piger og kvinder i ufattelig grad, Kristian: hvad har de dog gjort dig? eller er det frie kvinder i al almindelighed, som du frygter? Er du m.ao. gynofob?

 16. Af Kenneth Priisholm

  -

  @Jacob Mchangama: Godt skåret igennem, 100% enig.

 17. Af J Hage

  -

  @ Jacob Mchangama: Prisværdigt klart og logisk sammenhængende indlæg – og indlysende rigtigt. Som Radikal har jeg hidtil set f.eks. Racisme-paragraffen som en god begrænsning for de mest rabiate udgydelser (som jeg også kan se at der er rigeligt af blandt disse blog-kommentarer), men jeg er nu blevet overbevist om at den bør fjernes. Den er lige så udemokratisk og frihedsbegrænsende i sit væsen som et burkaforbud eller et forbud mod moskébyggeri ville være.

 18. Af Thomas H Jensen

  -

  Kære Jakob Schmidt-Rasmussen.

  Ethvert udgangspunkt for en fornuftig debat og dialog må alle dage være et mindstemål af respekt for og forståelse af modpartens synspunkter.

  Du formår i løbet af ganske få linier både at fejlcitere mig, tildele mig holdninger jeg ikke har, at påstå min holdning udelukkende er udtryk for en frygt (underforstået at du ikke behøver at tage stilling til den) og endeligt at kalde mig en idiot.

  Hvis du ønsker at indgå i en civiliseret og fornuftig debat, så start med at læse mine indlæg igen (dog denne gang med det formål at forstå dem). Tag derefter stilling til hvad der står.

  Hvis du blot ønsker at postulere dine egne holdninger uden den mindste risiko for rent faktisk at lære noget, så fortsæt som du har gjort hidtil. Det går ganske fint.

  Som lakmusprøve på din seriøsitet kan vi jo starte med følgende lakmusprøve: Stik mig en undskyldning for at have kaldt mig en nyttig idiot.

  Er du moden nok til det?

 19. Af Rasmus J.

  -

  Det lyder fornuftigt, Mchangama. Hvad laver du egentlig på samme fløj som Kasper Støvring, Morten Uhrokse og Michael Jalving?

 20. Af Niels P

  -

  @Rasmus J.

  “Hvad laver du egentlig på samme fløj som Kasper Støvring, Morten Uhrokse og Michael Jalving?”

  Svar: Graver grøfter.

 21. Af Thomas H Jensen

  -

  @Niels P

  Nu har du i hele denne tråd haft nogle fornuftige og velargumenterede borgerlige standpunkter – ikke at jeg er enig, men du argumenterer sagligt for dine standpunkter.

  Jeg synes dog det er ufornuftigt at hævde, at Jacob Mchangama graver grøfter med sin kritik af symbolpolitikken.

  Eller mener du, at borgerlige i hvert fald da ikke skal kritisere borgerlige, også selvom de laver noget man mener er forkert?

  Er rigtigt og forkert defineret af hvem der står for handlingen?

 22. Af Erik Mørk

  -

  Søren Farup –

  du anbefaler andre at læse G. K. Chestertons vidunderlige ‘Den flyvende kro’. Det kan jeg også kun opfordre til – og i samme åndedrag også pege på ‘Du store kineser!’ og ikke mindst min absolutte yndling ‘Manden, der var Torsdag’ af selvsamme vidunderlige forfatter.

  Den sidstmævnte findes i en fremragende radiooplæsning med Preben Neergaard, som jeg herme dopfordrer alle ikke-fyrede repræsentanter for den halvkongelige dampradio til at finde frem og støve af.

  ‘Manden, der var Torsdag’ handler om en hemmelig politiagent, der bliver pålagt den opgave at snige sig ind i anarkisternes hemmelige og ulovlige eksekutivkomité, hvis medlemmer har dæknavne i form af ugedagene … og lederen er den vældige Søndag. Hans motto er ‘Do it in the open and no one will notice’.

  Bogen er fra 1908, og tænk: dengang var man rædselsslagne for tilfældige terrorbomber fra anarkister, der ønskede at omstyrte den bestående samfundsorden … men ganske gradvist viser det sig, at … nej, jeg vil ikke ødelægge plottet.

  Til Jacob McHanga: undskyld, at jeg misbruger din blog til litteratursnak. Du vil altid få problemer i et samfund, for hvornår er det lige, at nogen faktisk selv mener, at de har lov til at leve i fred med andre på egne præmisser … det mener man fx ikke på Christiania, men muligvis i Vollsmose, hvor man har haft egen retshåndhævelse siden i hvert fald 2008.

Kommentarer er lukket.