Danmark – En oase for racister?

Af Jacob Mchangama, Justitia 80

Jyllands-Posten har siden juli kørt en række historier, hvor NGO’er og menneskerettighedskomitteer kritiserer Danmark for ikke efterleve FNs Konvention om Afskaffelse af alle former for Racediskrimination (Konventionen).

Den første historie drejer sig om, at Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) tilsyneladende kan påvise, at den danske regering har udeladt nogle tal om racistisk motiveret vold og chikane i sin officielle rapport til FN’s Komité for Afskaffelse af alle former for Racediskrimination (Komiteen), der overvåger overholdelsen af Konventionen.  Den seneste historie tager udgangspunkt i at Komiteen i to nye afgørelser har konkluderet, at Danmark har overtrådt Konventionen ved ikke at retsforfølge hhv. Pia Kjærsgaard og Søren Espersen for overtrædelse af racismeparagraffen for nogle udtalelser om somaliere og omskæring.

Umiddelbart kunne det lyde, som om Danmark har forsømt at tage kampen mod racisme alvorligt. Men spørgsmålet er, om Konventionen er det rette forum for denne (vigtige) kamp eller om den gør mere skade end gavn. Og derfor om Danmark overhovedet bør være bundet af konventionen?

Bag konventionens noble formål gemmer der sig således nogle bestemmelser, der er særdeles svære at forene med ytrings- og forsamlingsfrihed. Derudover står komiteen for en fortolkning af Konventionen, der søger at iklæde en multikulturalistisk dagsorden menneskerettighedssprog.

Af konventionen fremgår det bl.a., at staterne er forpligtet til at kriminalisere både racistiske ytringer og organisationer, selvom bl.a. Danmark oprindeligt var modstander af dette. Konventionen er den direkte årsag til, at den danske racismeparagraf blev voldsomt udvidet i 1971, og at hate-speech-lovgivning blev udbredt som en menneskerettighedsforpligtelse i Vesten i 1970’erne. Komiteen har bl.a. også kritiseret Frankrig for ikke at søge at forbyde Salman Rushdies bog ”De Sataniske Vers” da denne udkom.

Dogmet om, at racisme skal bekæmpes med forbud frem for (med) debat, gennemsyrer komiteens arbejde. Både ved Danmarks ”eksamen” i 2006 og 2010, kritiserede komiteen, at Danmark ikke førte flere sager om overtrædelse af racismeparagraffen. I 2006 blev det således kritiseret, at der ikke blev rejst tiltale i forbindelse med Muhammed-tegningerne. I 2010 anbefalede Komiteen Danmark at oprette ”et uafhængigt og multikulturelt” organ, der skal føre tilsyn med anklagemyndighedens behandling af anmeldelser efter racismeparagraffen. Komiteen udtrykte også bekymring over danske politikeres ønske om at ophæve racismeparagraffen, men modtog tilsyneladende garantier om at en sådan ophævelse ikke vil komme på tale fra den danske delegation.

 Men komiteen beskæftiger sig også med andre emner, som er svære at forene med kampen mod racisme.
Eksempelvis har komiteen kritiseret danske familiesammenføringsregler, og at dansk integrationspolitik afskrækker indvandrere fra at »udtrykke og udvikle deres kultur«. Komiteens multikulturalistiske kritik af dansk indvandringspolitik og ”racisme” er ikke tilfældig. Multikulturalisme som ideal er mainstream tankegods i hele FN’s menneskerettighedssystem. I adskillige af Komiteens publikationer og rapporter anbefales det således, at støtte aktiviteter og organisationer der arbejder for at fremme multikulturalisme.

Derudover er det værd at bemærke, at komiteens medlemmer sjældent har noget særlig intimt kendskab til de lande de bedømmer, og de læner sig derfor ofte op ad såkaldte skyggerapporter fra NGO’er. I Danmark er det typisk NGO’er som DRC, SOS Racisme og foreninger, der støtter asylansøgeres rettigheder, som står for disse rapporter.

Disse organisationer bruger således komiteen til at få international støtte til deres modstand mod dansk udlændingepolitik med den ekstra bonus, at kritikken kan iklædes menneskerettighedssprog, så den udadtil fremstår som uafhængig og neutral og den kritiserede politik som umenneskelig og uretfærdig. Dermed gøres det politiske spørgsmål om, hvorvidt samfundet bør være multikulturelt eller ej til et spørgsmål om menneskerettigheder, hvor modstand mod multikulturalisme er lig med modstand mod menneskerettigheder, hvilket afsporer debatten.

Et andet eksempel på NGO-aktivisme i forhold til komiteen er, at godt 20 af de mere end 45 klagesager, der er indgivet mod de stater, der anerkender komiteens kompetence, omhandler Danmark. I de fleste tilfælde er det DRC, der direkte eller indirekte står bag klagen. I omkring seks af disse sager har komiteen fundet, at Danmark har overtrådt konventionen eksempelvis på grund af manglende effektiv undersøgelse af en klage om diskrimination. Dermed fremstår Danmark officielt som et af verdens mest racistiske lande, selvom det langt fra er tilfældet.

De mange problemer med konventionen bør medføre, at Danmark seriøst overvejer, om ikke konventionens kur er værre end omfanget af det problem, som den søger at løse. Konventionen fremstår således først og fremmest som et ideologisk stykke symbolpolitik, der skal bruges til at fasttømre en særlig vision af det gode samfund.

At træde tilbage fra konventionen vil på ingen måde betyde, at der pludselig er frit slag for diskrimination. Grundlovens § 70 forbyder således forskelsbehandling på baggrund af religion og afstamning, ligesom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention forbyder forskelsbehandling på baggrund af bl.a. race og (hud)farve. Et opgør med Konventionen ville være et vigtigt skridt på vejen til at afpolitisere menneskerettighederne således, at disse vigtige rettigheder tjener og ikke modvirker deres eneste meningsfulde formål: At sikre frihed og beskytte mod vilkårlige overgreb.

80 kommentarer RSS

 1. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  Åh, nu igen:

  “Fanatisme (I denne forbindelse jeres fanatiske had til muslimer) gør mennesker blinde Kim.”

  Vi har været det igennem så mange gange bette Kristian.

  Kom nu med bare et enkelt eksempel på mit påståede had til muslimer.

  Når du nu efterlyser at man forholder sig til virkeligheden, er det vel ikke for meget forlangt at du underbygger dine barnlige beskyldninger..

  Du svarer jo nok som sædvanlig ikke når du bliver afkrævet et direkte svar.

  Du er en “svagpisser” som igen og igen beskylder folk herinde for at være kriminelle uden mindste skygge af bevis eller dokumentation.

  Det er folk som dig der afsporer debatten, og i virkeligheden ødelægger du en ellers god og fornuftig sag med dine paranoide udfald.

 2. Af jenni christensen

  -

  Gunnar Langemark
  9. september 2010 kl. 17:08

  Daværende læspende Justitsminister Erling Olsen indkaldte “Pædofilforeningen” personligt til møde for at drøfte de pædofiles holdning til, at loven om, at porno er lovligt skulle tilføjes en undtagelse: “at porno med børn under 18 år er ikke.”

  Han holdt møde med de pædofile om det.

  P.s.
  Ligenu er der nogen, der prøver at kuppe en lovlighed igennem.
  Tricket er smart.
  De påstår, at grafiske skildringer af børn i seksuelle situationer ER lovligt nu.[det ER det IKKE]
  Men de vil altså have det til ny afstenmning nu, hvor de – nok – håber, at få nedstemt forbuddet.
  Og vupti har de så ved manipulering fået noget strafbart gjort lovligt.
  Perfides manipulerende Salamiglidebane.

  Det er trist at se at en kendt tidligere sexmisbrugt endda er gået aktivt på banen og plæderer for at få lovliggjort porno som skildrer børn.

 3. Af Per Pares

  -

  Jacob har ret – den infame racisme fra muslimernes side skal ophøre øjeblikkeligt. Muslimske piger skal have lov til at gå på diskotek og blive berørt af danske drenge – hvad ellers ? Muslimske drenge må godt røre ved kristne piger.

 4. Af Jacob Mchangama

  -

  @Claus T: To citater fra Niels Erik Hansens kronik i Politiken fra maj 2009 som eksplicit spiller på Danmarks “førerposition” jf. FN klager:

  Derfor er det også særdeles trist at måtte konstatere, at Danmark i perioden mellem 1. og 2. Durbankonference er rykket op på førstepladsen som det land i verden, der flest gange er blevet ’dømt’ for overtrædelse af FN’s racediskriminationskonvention. Ud af en række enkeltklager til FN’s racediskriminationskomite er der fire gang fundet overtrædelser af konventionen (sag om diskrimination i forbindelse med banklån, to sager om racistiske ytringer og en om praktikplads).

  RC vil derfor fortsat indgive klager på vegne af vores brugere til FN (som eksempelvis de nye klager i sagerne om Thai og Kenya Airways), så Danmarks ’førerposition’ i forhold til overtrædelser af FN’s konvention imod racediskrimination vil således formentlig blive yderligere udbygget i den kommende tid. Om den danske regering så vil lade sig påvirke heraf, er en helt anden diskussion?

  http://politiken.dk/debat/kroniker/714531/efter-durban-2–hvad-saa/

 5. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Birgit Hviid Lajer skriver

  “Det vi reagerer imod er en uacceptabel fremfærd (…) Vi er reelt mere udsatte omkring vold og hærværk, fordi unge fra indvandrerefamilier ikke kan forstå at finde fodfæste endnu i det danske samfund”

  Husk på at der er stor forskel på egen selvopfattelse og så omverdenens, som helt sikkert også, f.eks i medierne kan udtrykke sig i lige så generaliserende vendinger om danskerne, som du selv gør.

  Men når Danmark faktuelt har EU’s mest restriktive udlændingepolitik, det er lettere for en asiat at få visum til Nordkorea end hertil og vi samtidig nu i stedet for at være kendt for hygge og HC Andersen, er verdenskendt for at ville provokere muslimerne ifm nogle tegninger, så skal der altså ikke meget til at danskerne får et omdømme som fremmedangste, racister osv.

  Naturligvis dybt unuanceret og mindst lige så fordomsfuldt som når nogle i generaliserende vendinger kan skrive at “unge fra indvandrerefamilier ikke kan forstå at finde fodfæste endnu i det danske samfund.”

  “Lønnen blandt unge andengenerationsindvandrere med ikke-vestlig baggrund overhaler nu de etniske danskeres løn på flere niveauer, viser ny analyse fra DI.”
  berlingske.dk/danmark/efterkommere-tjener-mere

  “Unge kvinder med en anden etnisk baggrund er helt i top med videregående uddannelser. De overgår deres etniske danske medsøstre.”
  epn.dk/samfund/article2157968.ece

 6. Af Thomas Overgearet

  -

  Det gode man kan sige om det niveau denne debat efterhånden er kommet på er, at de personer, der sidder i forskellige organer og organisationer og plejer og suboptimerer egne interesser er, at det for den almindelige dansker er blevet helt ligegyldigt og uinteressant.

  De personer har en egen interesse i at prøve at fortælle, at vi danskere er racister. De lever af at tale og skrive om al dette fnidder. Giv dem en skovl og send dem til et eller and land og gør nytte, så vi kan blive fri for at høre om deres tåbelige påfund.

  Og lad os så have lov at have en mening og en sund bedømmelse af, hvad vi mener er rimeligt at udsætte vores samfundsøkonomi og kultur for.

 7. Af U N

  -

  Måske skal vi til at have mere fokus på, hvad der menes med ordet “multikulturalitet”. Det bruges hyppigt, og som om enhver ved, hvad der menes. Og det er centralt for at forstå, hvad der tænkes på, når vi taler om “racisme”.
  På den ene side har et land som Danmark altid været multikulturelt i den betydning, at der altid har været immigranter, der har præget samfundet og kulturen, og der har fandtes subkulturer, som f.eks. hippiebevægelsen. På den anden side er der dele af kulturen, som aldrig kan være “multi”, især lovgivningen: vi kan ikke have sæt af love tilpasset forskellige subkulturelle grupper. Loven må være lige for alle. Selv om vi hylder frihed for den enkelte, er der også mange områder, hvor der er behov for konsensus. F.eks. er det måske ikke direkte ulovligt, hvis en person klæder sig outreret, og på den måde reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, men erklærer, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, og på den måde kan leve af overførselsndkomster, selv om vedkommende er fuldt arbejdsfør. Man kan klæde sig outreret på mange måder ud over niqab.
  Det er ikke udtryk for racisme, hvis man kritiserer et sådant mønster. Men hvis der bliver råbet racisme ad kritikeren risikerer man mindst to ting: Dels at man aldrig får klarlagt, hvor stort eller beskedent problemet reelt er, og dels at ordet “racisme” mister sin udsigekraft, der går inflation i det, og det mister sin værdi. På længere sigt kan man derfor gøre de etniske mindretal en bjørnetjeneste ved for letfærdig brug af ordet “racisme”, fordi det giver grobund for myter og fordomme.

 8. Af Michael Petersen

  -

  @ Michael Larsen

  “Ifølge UNICEF er 95-98% af alle somaliske kvinder udsat for omskæring eller andre former for “FGM”. Hvis man ikke kan “generalisere” på baggrund af 95-98% af en population, så er vi godt nok langt ude”.

  Dit indlæg mindede mig om en debat for en del år siden i folketinget vedr. statens bibliotekstilskud. En hvis DF’er plæderede imod en øgning af bibliotekstilskudet med begrundelsen (frit fra hukommelsen): “en rapport viser at 30% af alle kvinder og 35% af alle mænd aldrig benytter bibliotekerne, så hvorfor øge tilskudet til en service som 65% af befolkningen aldrig benytter?”…

 9. Af Lars Jensen

  -

  Lederen for DRC var i en længere årrække den kriminelle Eric Tinor-Centi.

  Tinor-Centi blev dømt i Norge i 1998 for bedrageri og underslæb (kilde: BT, Bestyrelsesmedlem går efter retsmøde)

  At DRC frivilligt associerede sig med en kriminel og plattenslager siger vist alt om den etiske standard i godhedsindustrien.

  Formanden for det nu nedlagte Nævnet for etnisk ligestilling (NEL) var Bashy Quraishy .- også kendt som aAlpehuen. Quraishy hhar i Ekstra Bladet argumenteret for statslig censur af De sataniske vers.

  Samme nævn for etnisk ligestilling udgav en antologi om religionsfrihed, i hvilken holocaustfornægteren Roger Garaudy blev fremhævet som et forbillede for unge muslimer.

  Så hverken straffedomme for alvorlig kriminalitet,
  støtte til statslig censur eller hyldest til notoriske antisemitter er nok til udskamning i det fine antiracistiske selskab.

 10. Af Lars Jensen

  -

  Alle, der ønsker et indgående kendskab til det såkaldte dokumentationscenters historie kan anbefales at Google på “Eric Tinor-Centi”.

  Det er artige sager, som kommer frem ved en søgning på de norske kilder.

  Med Niels Erik Hansen har DRC indtaget en mindre synlig og mere akademisk tilgang til dets arbejde, selv om der ikke er nogen tvivl om, at
  Tinor-Centis “ånd” stadig spøger i centerets rabiate holdningsbearbejdende virksomhed.

  Man kan håbe, at internettets muligheder for informationssøgning gør det vanskeligt for en anløben person som Tinor-Centi at fortsætte med sin brændte jords taktik i forskellige lande. Der må vel være grænser selv for statens dumhed.

  But who knows?

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Zeki Laurent Sadic

  Hvor ser du i mit indlæg, at jeg udtrykker mig generaliserende om danskerne, er det inklusive indvandrere – du mner.

  Naturligvis er det ikke alle unge fra indvandrerfamilier, der ikke kan forstå at agere i det danske samfund; men udgangspunktet for mig var at fortælle, at vi er ude i at måttte forsvare os – og en tegning omkring en muslim med en bombe i turbanen er jo ikke helt ukorrekt – el uforståeligt at reagere imod.

  Vi udsteder jo ikke ligefrem fatwa’er og forfølger mennesker i andre lande, der udtrykker sig mod vores kultur, på samme måde.

  Og – nogle gange så udtrykker vi os ikke direkte i enkeltsager el begivenheder, så derfor taler vi også overordnet i forhold til den problematik, der er blevet værre med indvandringen – mere vold og hørværk – og det at brænde biler af har jeg ingen erindring om fra den danske ungdoms side tidligere.

  Vi er ligedan i f egne dører, såvel som fra udlandet, under pres – fordi vi ikke lige har en ‘passende’ religion el kultur, hvor mange fra lande med islam som religion må se deres indbyggere flygte hertil, hvorfor visse også kommer i konflikt i forholdet til opfattelsen af deres gamle hjemlande, både mht til religion/politik og dermed kulturel opfattelse, dvs civilisationens udvikling i disse.

  Skyndsomst skrevet – og god weekend. Nærmere når jeg ikke at komme det.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  2det afsnit skal forstås på den måde, at det jo er en mild form for ‘irettesættelse’ at lave en tegning som svar på reelle bombardementer af civile i visse hovedstæder i også Europa – udover 9/11.

 13. Af Michael Larsen

  -

  Michael Petersen

  “Dit indlæg mindede mig om en debat for en del år siden i folketinget vedr. statens bibliotekstilskud. En hvis DF’er plæderede imod en øgning af bibliotekstilskudet med begrundelsen (frit fra hukommelsen): “en rapport viser at 30% af alle kvinder og 35% af alle mænd aldrig benytter bibliotekerne, så hvorfor øge tilskudet til en service som 65% af befolkningen aldrig benytter?”…”

  Pointe? Er der nogen?

  Med venlig hilsen

 14. Af Trine Christensen

  -

  Jeg bor i Portugal og oplever derfor omtalen af Danmark som meget nærværende og også meget skræmmende. Det bliver endnu værre, når jeg kommer hjem til Danmark og læser de forskellige aviser.
  Debatten er blevet meget ensporet og til tider også meget grov. Det er blevet helt legalt at tale negativt om muslimer, men under ingen omstændigheder legalt, at kritisere os selv.
  Så vidt jeg husker har DF prøvet mere end 1 gang at lukke teaterforestillinger, der udtalte sig negativt om regeringens politik.
  Er det ytringsfrihed? Nej!!
  Det er heldigvis ikke lykkedes dem endnu, men hvad sker der den dag det gør? Hvis der samtidig ikke er en racismeparagraf, så er min frygt, at endnu mere yderliggående meninger får frit spil.
  Vi må heller ikke glemme, Danmark er et af de lande, der modtager færrest invandere til forskel for feks Portugal, hvor debatten er meget mere åben og lige. Her må de fremmede også gerne have en mening.
  Jeg håber epoken med ” I er enten med eller imod os” stopper og Danmark igen kan få en civiliseret tone og her spiller racismeparagraffen en vigtig rolle.

 15. Af David K

  -

  Netop, Mchangama. Og FN har brugt 8 år (!!) på at nå frem til kritikken af Danmark ifb debatten da lovforslaget imod kvindelig omskæring blev fremsat. Det er i sig selv lidt besynderligt.

  Man må snart kunne stille spørgsmålet : Hvilken eksistensberettigelse har FN egentlig tilbage? Eller mere præcist – hvad får et land som Danmark ud af FN som overstatsligt, neutralt forum?

  I gennem de sidste 10-15 år kan jeg ikke mindes at FN har gjort en positiv forskel. Man har “magt” ift de ordholdende, konventionsoverholdende lande (overholdende i hvert fald i intention) såsom Danmark (20 ud af 45 sager er lidt vanvittigt) medens man går med listesko overfor de mere tunge eller aggressive regimer, der kører deres helt eget løb. FN har reelt ingen straf eller sanktionsmuligheder, så med de rigtige “venner” kan man gøre som man vil. Her tænker jeg ikke alene på de “onde” mellemøstlige regimer, som folk almindeligvis nævner – det er meget mere generelt : FN spillede eksempelvis totalt fallit ifb Irakkrigen eller “den fredsskabende aktion Kosovo”. FN står endvidere magtesløs når det gælder store katastrofer, nødhjælp etc. Og hvornår er det lykkedes FN at få omstødt en dødsdom, forhindre en krig, stoppe en krig (Østtimor, måske) få frigivet gidsler eller ophævet f.eks diskriminerende love i et land – f.eks ift kvinder og arbejdsmarked og uddannelse?

  Det er muligt det er sket, men som tidligere meget stor (naiv) FN-tilhænger, hvor jeg så en slags verdensregering i 2050 osv, altså en fremadrettet fortløbende proces imod noget større, blot med et par setbacks, er jeg i dag virkelig skuffet og desillusioneret.

  Eller se klimaspørgsmålet. Hvad har FN egentlig bedrevet? IPCC og FN har primært brilleret med en flok hystader, der sammenligner transport af kul med togvognene der transporterede jøder til gaskamrene under holocaust, og har i øvrigt “godkendt” eller finansieret et utal af suspekte rapporter. Der er nok forbrugt mere CO2 i den proces, end rapporterne har resulteret i reduktion af CO2-udledning.

  FN er reduceret til et organ hvor “gode” lande (i FN-optik) som implementerer konventionerne mødes med stigende kritik, medens “mindre gode” lande bruger FN som stødpude IMOD kritik! F.eks apropos kvindelig omskæring, så slog FN i 2008 fast, at man ikke må eller kan diskutere omskæring i FN, fordi “alle religioner bør have en særstatus, og at disse ikke kan kritiseres”, uagtet at kvindelig omskæring ikke har noget med religion at gøre, i hvert fald ikke een bestemt religion.

  Metoden du beskriver, ift hvordan man fabrikerer de kritiske rapporter – dvs at det netop handler om inderigspolitik forklædt som stor international forargelse er i øvrigt det samme som man ser med det europæiske EUMC. Her tager man til Danmark i et par uger, interviewer DRC og nogle indvandrerdebattører i en ghetto om de føler sig diskrimineret, og så kan man fabrikere en stor rapport der fremstiller Danmark som det rene helvede for minoriteter.

 16. Af Stanislaw Rydzewski

  -

  Hvem har inviteret her til Danmark – de islamske racister fra Mellemøsten og Afrika eller Asien? Hvis De betragter Danmark som en oase for racister, så bør de forsvinde her fra jå hurtigere desto bedre for danske samfund.
  Danskerne har levet her godt uden jer forbandede araber. Jeres kultur bliver aldrig godkendt her i Danmark. . .

 17. Af Thomas Lund Nielsen

  -

  Og ved du hvad, der var engang i Danmark at man mente det samme om polakker som du mener om arabere.

 18. Af Michael Petersen

  -

  @ Michael Larsen

  Ha, ha. Det er noget med procenter. Resten må du selv tænke dig til..

  Med venlig hilsen

 19. Af Michael Larsen

  -

  Michael Petersen

  Tja, kan man ikke forklare sig, så kan man jo altid bede modparten spekulere…

  Med venlig hilsen

 20. Af Jern Henrik

  -

  Racistisk vold mod indvandrere i Danmark er nærmest ikke-eksisterende, mens muslimers racistiske overfald på danskere forekommer dagligt, men presse og politikere ønsker ikke, at disse overfald omtales.

  I stedet forsøger de at bilde befolkningen ind, at det forholder sig modsat…

 21. Af JensF _

  -

  Michael Petersen:

  Jeg forstår heller ikke din indvending mod Michael Larsen. 95-98% af somaliske kvinder er da 95-98% af somaliske kvinder, og det ændres ikke af DF-kalkylen 30% af alle kvinder + 35% af alle mænd = 65% af hele befolkningen. Hvordan kan du sammenligne de to? Eller mener du at kunne jorde modstanderen og vinde diskussionen bare ved at smide de magiske bogstaver “DF” på bordet?

 22. Af Michael NIelsen

  -

  For det første misbruges racisme så meget nu om dage at det basalt set betyder alt.

  Racisme, er i definition forskelsbehandling baseret på race, om du er asiat, hvid, sort, rød, gul eller grøn. Det er hvad racisme er.

  Altså racisme er diskrimination pga noget du ikke kan gøre for, som feks din hudfarve.

  Kultur, religion, m.v. som nu er blevet indført under racisme, har intet med racisme at gøre, det er kultur/religion krig, som altid har været der og altid vil være der, når hvisse kulture/religioner har til formål at udrydde alle anderledestroende mennesker, feks Kristendommen, islam, og mange andre.

  Hate-Speech, er den nye koncept, fordi racisme er for let gennemskueligt som en misbrugt koncept. Hate-speech er ren og skær censur, hvor du ikke må sige noget som helst om andre der kan opleves som kritik – i den bredest form af lovene.

  Jeg kan forstå man indføre love, i mod direkte at opfordere til vold mod andre racer/kultur, som feks Muslimerne der angreb en jøde her i landet, eller man opforder til jøde/muslim drab. Men at kritisere religioner for omskæring af børn, at kritisere kulturer for at nægte deres pigebørn en udannelse, eller at kritisere kulture for at hælde syre over pigebørn der lod sig modtage lidt undervisning, den lags SKAL der være plads til.

  Samt kritik af sharia, som opfordre til stening, pisk, m.v. er nødvendig, ellers er det stiltiende accept, som desværre flertallet af verdens lande indførere, i det politisk korrekt navn.

  Nej. Diskrimination baseret på race skal bekæmpes, da det ikke høre til i et civiliseret samfund, men kultur, og religion er frivillige valg, som kan medføre man ikke kan bestride hvisse jobs – man efterlever ikke arbejdspladsens krav om påklædning, og/eller arbejdstider, så kan man ikke bestride dette job, det er et frivilligt valg, at vælge ens religion over ens arbejde.

  Derfor bør kultur, og religion aldrig nyde samme beskyttelse som race.

 23. Af Jens Jensen

  -

  @Trine Christensen

  Kan du dokumentere, at DF har forsøgt at lukke regeringskritiske teaterforestillinger?

  Det er sandsynligt men en ret alvorlig beskyldning, som enten må bevises eller trækkes tilbage.

  Venstrefløjen begår en fejl hvis den hopper med på den slags løse rygter.

  Der er nok hykleri i DF’s politik til at det turde være unødvendigt at “opfinde” sager.

  Pia truede med at smide Asmaa ud af Folketinget, hvis hun mødte i tørklæde.

 24. Af Thomas Larsen

  -

  Det er underligt, at der er så mange, der har så forbistret travlt med at proklamere, hvad andre lande mener om Danmark. Har man da været rundt i Europa, USA, Afrika, osv. og snakket med et pænt udsnit af befolkningen disse steder om, hvad de synes om Danmark, således at man kan komme med bare et relativt godt gæt på, hvad resten af verden mener om Danmark?

  Eller har man bare spurgt sine få venner rundt omkring i verden, læst udvalgte artikler, der bekræfter fordommene – og derefter truffet sin konklusionen på baggrund af disse meget få og meget selektive vidner og artikler, hvor man formentlig kun har taget det, som man kunne bruge i sin konklusion?

  Mit gæt: det meste af verden er komplet ligeglade med Danmark. 95 procent af alle mennesker vil have svært ved at udpege landet på et kort. Vi er lidt upopulære hos visse religiøse tågehoveder i den muslimske verden samt hos mennesker, der lever af at finde racisme selv der, hvor der ikke er racisme – men det ser jeg mere som et ridderslag.

 25. Af JensF _

  -

  Thomas Larsen, du har så ganske ret.
  Det er en ganske søgt påstand, at Danmark skulle have et ry i udlandet. Og i den udstrækning man i f.eks. Mellemøsten skulle have en generel mening om vores land og folk på baggrund af Mo-tegningerne, er den tåbelig og uvidende, reelt set fordomsfuld og racistisk.
  Bekymring om omverdenens ukvalificerede holdninger til os er på linje med den småborgerlige bekymring om, “hvad naboen mon ikke tænker”.

 26. Af Kristian Andersen

  -

  Det er sjovt, at dem der aldrig har været uden for Danmarks grænser (på nær Mallorca) postulerer, at vi har det finest ry i udlandet…Tåber ;)

 27. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen,

  Nu aner du jo ret beset ikke hvordan bloggernes rejsevaner er.

  Jeg rejser en del (12 forskellige lande i år), og jeg bliver altså heller ikke mødt med hverken kulde eller undren over tingenes tilstand i Danmark. De fleste ved ærlig talt ikke helt hvor Danmark ligger, eller hvordan vores udlændingepolitik er. Det kan selvfølgelig have noget med hvilke kredse man færdes i.

  Det ligner et lidt søgt argument fra visse bloggere: Jeg ved jeg har ret, for det siger alle de andre også, altså ikke alle de andre herhjemme men i det stoooore udland hvor jeg færdes hjemmevant:)

 28. Af Michael Nielsen

  -

  Det skal også huskes at der er folk med en agenda om at nedbryde ytringsfrihed, som er meget interesseret i at sprede rygter om racisme i lande der har en stor grad af ytringsfrihed. Deres agenda er indførselen af censur.

 29. Af Tarik H

  -

  Få kan være uenige i, at racisme eksisterer i Danmark og bør bekæmpes. Men hvad nu, hvis racismeparagraffen og FN-konventionen forgæves forsøger at lægge låg på nogle symptomer, men reelt STYRKER den bagvedliggende racisme? Bør alle gode anti-racister så ikke gå ind for at afskaffe dem???

 30. Af Katrine Lassen

  -

  Mchangama’s naive tro på ultraliberal frihed er en trussel mod fred og tolerance.

  Hvordan kan man foreslå at racister skal ha mere frihed til at svine minoriteter til?

  Friheden giver ikke nogen ret til at råbe brand i et teater.

  Hvis ytringsfriheden ikke har grænser er resultatet anarki og intolerance.

  Og når samfundet ikke beskytter minoriteten kan den tilsidst føle sig drevet til selvtægt.

  Det er sikkert fint i redneck amerikanernes hellige land men i Danmark må vi tage hensyn til vores muslimske medborgere.

  Muslimer er de nye jøder. Det er jo blevet helt stuerent at overfalde dem i medierne.

  Der er ingen farlige muslimer der vil indføre sharia i Danmark.

  Danskerne har udviklet sig til et selvtilstrækkeligt og bange folk.

  Jeg skammer mig over at være dansker.

Kommentarer er lukket.