Opgør med krænkelseskulturen

Af Jacob Mchangama, Justitia 93

[Dette indlæg blev bragt som Kanten på P1 den 15/9-2010]

Da den endeløse debat om Muhammedtegningerne kørte på sit højeste var det i særdeleshed folk af konservativ og liberal overbevisning der argumenterede for, at ytringsfriheden også indebærer retten til at tegne profeter, selvom det måtte krænke religiøse dogmer og dermed såre religiøse følelser, mens en række mennesker på venstrefløjen var mere uldne.

Men forsvaret for frihedsrettigheder og retten til at krænke er – særlig fra konservativ kantforstummet i forbindelse med sagen om det planlagte muslimske kulturcenter et par gader fra Ground Zero i New York. Amerikanske konservative har slået til lyd for, at New Yorks myndigheder skulle gribe ind og stoppe byggeriet.

I en kant her på kanalen kunne man høre den konservative debattør Kasper Støvring udtrykke sympati for ønsket om at få stoppet kulturcentret, fordi det er “forhånende” over for ofrene for 11. september. Også Naser Khader fra det Konservative Folkeparti har udtrykt ønske om at stoppe byggeriet af kulturcentret, uden at tage udgangspunkt i ejernes ubestridelige ret til at opføre det.

Støvring, Khader og andre borgerlige, som støttede Jyllands-Postens ytringsfrihed og ret til at krænke muslimer, vil således ikke støtte muslimers religionsfrihed og ret til at krænke new yorkere. Venstrefløjens mantra om: “Jeg støtter ytringsfrihed, men Muhammedtegningerne er for krænkende”, er for visse/nogle borgerlige blevet til:  “Jeg støtter religionsfrihed men et islamisk kulturcenter to gader fra Ground Zero er for krænkende”.

Man kan mene om Muhammedtegningerne og kulturcentret på Manhattan hvad man vil. Det er fuldstændig legitimt at mene, at både tegninger og byggeriet er forhånende, ufølsomt og krænkende. Men når man stiller spørgsmålstegn ved retten til ytre sig eller udøve sin religion på privat ejendom, bliver det stærkt problematisk i et demokratisk samfund.

Hverken kritikere af Muhammedtegningerne eller det islamiske kulturcenter har ret i, at det er intolerant at trykke religiøse karikaturer eller bygge et kulturcenter. I et liberalt demokrati er tolerance først og fremmest en fordring til de, der er uenige om at acceptere andres ret til at udtrykke kontroversielle meninger eller udøve en bestemt tro, uanset  modvilje.

Tolerance er ikke et påbud om, at kontroversielle holdninger eller uglesete trosretninger skal lægge bånd på sig selv for ikke at støde andre medborgere – det være sig medlemmer af et mindretal eller en majoritet. I modsat fald legitimerer man en krænkelseskultur, hvor basale frihedsrettigheder er underlagt højtråbende minoriteter eller majoriteter. Det er den direkte vej til selvcensur, kvælende politisk korrekthed og flertalstyranni. Selv en opmærksomhedshungrende amerikansk præsts principielle ret til at brænde koranen bør forsvares.

Selvom bogafbrændinger lugter af fanatisme, og mange forståeligt nok har taget afstand fra den ekstremistiske metode, må man i et demokratisk samfund holde fast i, at det, at afbrænde en religiøs bog på privat ejendom, ikke skader andre mennesker. Uanset hvor provokorende og sårende det måtte opfattes. Hvor usympatisk den amerikanske præst end måtte forekomme, må og skal vi holde fast i, at den egentlige fare mod tolerance, ytringsfrihed og fredelig sameksistens mellem religioner udgår fra dem, der på grund af ’sårede religiøse følelser’ truer med at myrde præsten og amerikanske soldater i Irak og Afghanistan. Med tanke- ytrings- og religionsfrihed har enhver borger muligheden for at følge sine overbevisninger og markere sin opbakning, kritik eller afstandtagen fra andre medborgeres holdninger.

Det skaber rammerne for det oplyste demokrati, hvor genstridigheder og uoverensstemmelser kan løses ved fredelig debat, og hvor man kan dele sig efter anskuelse uden at skulle frygte for liv og levned. Krænkelseskulturen – der findes både til højre og til venstre – er en direkte udfordring af denne demokratiske model. Et opgør med krænkelseskulturen er derfor bydende nødvendig, hvis det liberale demokrati skal bygge på tolerance, lighed for loven og friheden til at tænke, tale og tro som man vil.

93 kommentarer RSS

 1. Af enzo .

  -

  JM’s fejl i dette indlæg er, at han fordeler ansvaret 50/50 til “højre og ventre” som han skriver. Den problematiske krænskelseskultur hvor man ønsker ting direkte forbudt og anerkender retten til, at udøve vold på baggrund af fremsatte ytringer findes imidlertid især hos de mulsimske organisationer og hos muslimske borgere rundt om i verden, også Europa. Det er entydigt her hunden ligger begravet hvilket JM er enig i, og det kan derfor undre hvorfor han skal forsøge at gøre sagen til en ligegyldig “vi har alle lige meget fejl” sag. Det er mod OIC kampen står og ikke imod Naser Khader.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Per Petersen – 16:07

  Den bemærkning er jeg også stødt på, så hvis vi ikke stemmer imod – el hjælper til en forståelse for normal og civiliseret adfærd her, så vil vi alligeve få volden ind på livet, så lad bare de arabiske lande, der åbenbart også visse steder betaler for disse moskéer (Hvorfor mon?) – blive fornærmede.

  De er ligeglade, også selv om de kan forstå tingene, det urimelige, det uacceptabel etc.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Per Petersen – 16:07

  Ud fra den tankegang, at forh¨åbentlig kan de fleste muslimer her ikke følge denne imam – og forstå en mee reglementeret, dannet adfærd her for netop ikke at øve ufred.

  Ellers er formålet jo oplagt at se, så enhver form for udtalelser, der vil fred – netop er at ligne med ufred fra den kant.

 4. Af Tom Romdal

  -

  Birgit Hviid Lajer skriver:
  “Muhamed-tegningerne, fx den med bobem var ment som en ‘reminder’ til omverdenen, at et ikke er acceptabelt at bombe blanet civilbefolkninger.”

  Det er en af de idiotiske myter som islamofoberne prøver at bygge op. Tegningerne var skabt udelukkende for at krænke og håne muslimer, dels for at se hvordan det danske muslimske mindretal ville reagere på hetz, og (som et figenblad) for at se om tegnerne ville turde gøre det. Tegningerne havde som udgangspunkt intet, INTET, med terror at gøre. Jeg bliver nødt til at gentage: INTET.

  Birgit, har du nogensinde SET tegningerne?

 5. Af Rasmus Sonderriis

  -

  Supergod idé at kæde Mohammedtegningerne sammen med kulturcentret i Lower Manhattan, så de “krænkede” på hver sin side kan spejle sig i hinanden.

  Jacob Machangamas usædvanlige kendemærke er ufortrøden konsekvens i forsvaret af friheden. Godt gået!

 6. Af Yasin C

  -

  ->61. Tom Romdal
  Godt at der er en dansker med fornuften i behold.

  Tegningerne af Vores Profet (Fred være med ham) var en hån mod mig som menneske.

  Når I tager så let på det med troen er det fordi i mangler tiltroen til den ophøjede skabelse.

  I fornøjer jer med at drikke og kneppe naboens kone efter julefrokosten, for det er jo den eneste etik i har tilbage.

  Jeg synes ikke tegningerne skulle forbydes, for Islam er stærk nok til at tåle nogle drenges mastuberende fantasier.

  Men tegningen af Profeten (Fred være med ham) sagde at Islam inspirerer troende til terror.

  Det er sårende på ‘os, som forsøger at integrere os i Jeres samfund.

  Tænk over hvordan andre opfatter Jeres ytringer.
  Så skal vi nok forstå jer.

 7. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Lad dem bygge det er deres ret.
  Men svar mig lige hvorfor må, Skt Nicolaus Kirke ikke genopføres. ?
  Græsk orthodoks kirke, som den eneste bygning udenfor World trade center, som blev ødelagt.
  Svar mig på det. ? Og lad dem bygge de har ret…
  Men er det klogt. ?

 8. Af J J P

  -

  Juridisk set har du ret og ligeledes logisk, men i et frit land er det også nødvendigt at tage hensyn til hinanden, hvilket jeg ikke kan læse ud af din blog.
  Måske glemmer du også, at Danmark egentlig ikke er et demokrati, men en stat med parlamentarisme. Mindst en gang hver fjerde år har vi suverænitetsafgivelse via et kryds på et stykke papir, men det skal ikke forveksles med demokrati, der betyder folkestyre.

 9. Af Peter Rasmussen

  -

  Jeg savner Dave Allens sketches over den katolske kirke. hyllende morsomme.

 10. Af enzo m.

  -

  @ Yasin C, Hvilket parrallel univers lever du i ? Naturligvis inspirerer islam til terror. Det er du vist ene om ikke, at anerkende. Du burde se Bill Mahers “Religilous”, -der er intet ophøjet eller specielt ved religion eller religiøse følelser, -tværtimod.

 11. Af Martin Larsensen

  -

  Tænk hvis Danmark var styret af jurister af Jacob Mchangamas uomtvistelige karat. Så ville småting som kultur, fædrelandskærlighed, forræderi, standpunkter, meninger og al menneskelig irrational adfærd ikke findes. Han ville altid kunne finde lovtekster eller juridiske spekulationer for og imod. Alt ville kunne gøres ligeværdigt. I hans verden er tankeentropien=0, dvs. alt er perfekt velordnet og veltilrettelagt – og hvis det ikke er, kan han pænt og magtfuldt sætte det hele på plads, så det bliver det. Afstikkere fra normen er kun vildfarne menneskers indbildte tvangstanker. Eksempel: kan man være landsforræder i en globaliseret verden?

  Jeg bliver pludselig glad for vores hjemlige og ufuldkomne politikere!

 12. Af Odin Wotanson

  -

  Yasin C din religion er en hån mod mig som menneske. Din kultur er tilbagestående og barbarisk og en hån mod mig som menneske. Islam er en ond ideologi på højde med Nazismen og muslimer er robotter uden selvstændig tanke gang. Islam inspirere i aller højste grad til terror der er en grund til at 99% af alle terror handlinger bliver udført af muslimer. Du taler om Etik hvilket på mig er som at høre Hitler tale om at behandle jøder pænt. Muslimer har ingen etik eller morale, ellers ville de jo ikke være så krimminelle

 13. Af Odin Wotanson

  -

  Yasin C måske du kan forklare mig hvorfor Muslimer for fængseldomme mens jøder for Nobel priser? Er det måske fordi jeres religion er usund software til hjernen og faktisk er skyld i mellemøsten er verdens røvhul

 14. Af Kim H

  -

  @Yasin C “I fornøjer jer med at drikke og kneppe naboens kone efter julefrokosten, for det er jo den eneste etik i har tilbage.” Tror du bør finde nogle andre naboer. Du har intet begreb om Danmark og danskere. Dine generaliseringer bekræfter mine værste fordomme om Islam.

 15. Af Finn Jørgensen

  -

  Den der ultra liberale frihedstanke er simpelthen ikke bare forfejlet men direkte forvrøvlet, og selv om de pæne herrer fra Cepos bærer slips, og dét noget så nydeligt, er deres ideologiske standpunkt ofte hentet i det aller værste af det værste hippie udkrads.
  Kristne(og folk af andre religioner) chikaneres i udbredt grad i mange lande med muslimsk flertal, så vil de opnå noget i vesten kan det selvfølgelig kun ske hvis forholdene bringes i orden i deres hjemlande. Enten udviser vi lidt chauvinisme på vor kulturs vegne, eller også uddør den.

 16. Af Martin Larsensen

  -

  Som jeg forstår begrebet ytringsfrihed, så har det at gøre med, at nogen siger sine tanker højt, så andre kan høre dem. Hvis nogen bliver krænket, kan de føre en injuriesag ved retten og få stemplet ytringerne som retsstridige. Hvis tankerne bag Muhammed-tegningerne var blevet fundet krænkende iflg. injurielovgivningen, skulle Jyllands-Posten have sagt undskyld, og dermed var den sag ude af verden.

  Noget andet er, når tankerne materialiseres, bliver håndgribelige – og måske står i 1000 år, som moskeen ved siden af Ground Zero kan komme til. Kan injurielovgivningen bruges i dette tilfælde?

  Man kan vel ikke hive nogen i retten på forhånd, fordi ytringerne ikke er udtalt, men blot camoufleret som en moske? Man kan vel heller ikke bruge injurielovgivningen, når moskeen står færdigbygget, selv om mange vil føle sig krænket, fordi den står ved siden af Ground Zero?

  Dette lyder måske som tågesnak for mange, men tænk, hvis man i stedet for tegningerne af Muhammed havde opstillet en statue af Muhammed på Rådhuspladsen. Hvad havde der så sket?

  Jacob Mchangama, hvad siger juraen i dette tilfælde?

 17. Af Odin Wotanson

  -

  Martin Larsensen Den har allerede været der husker den tydeligt den hed den indre svinehund men muslimerne genkendte den ikke for hvad den var. Men kritik er ikke just islam og dens kulturelt handicappede følge største glæde, bare se den offer mentalitet der hersker blandt dem.

 18. Af Jacob Weil

  -

  @ Irene Pedersen

  Er det ikke ligeså ubegavet, at ønske den arabiske verden afskåret fra resten af verden, på grund af trusler og udtalelser fra et fåtal af muslimer?

 19. Af fg df

  -

  Syntes der er mange af jer som rammer forbi i jeres kritik af JM. Han siger jo netop at det KAN være provokerende at bygge den moske, og at folks ytringer KAN være krænkende osv. Han mener jo blot at denne vurdering er subjektiv, og at have lovgivning mod denne form for handlinger og ytringer er en skråplan, netop i kraft af at det er subjektivt. Derudover stoler han også på at folk er rationelle nok til at støde krænkende ytringer mm. fra sig – som han gang på gang argumentere for i sine blogs..
  Ellers kan det anbefales at læse hans blogs mere end én gang således man får alle hans pointer med, og så ikke læg ord i hans mund – hvilket jeg syntes i er meget gode til nogle gange…

  Og så en lille ting til – skal vi ikke lige holde kammertonen herinde:-)..

 20. Af Bjarke Hansen

  -

  “Er det ikke ligeså ubegavet, at ønske den arabiske verden afskåret fra resten af verden, på grund af trusler og udtalelser fra et fåtal af muslimer?”

  Egentlig ikke.
  Ihvert fald ikke så længe OIC landene vil bestemme, hvad vi skal have ret til at sige vedrørende religion.
  En afsondring ville give dem fred til at udkæmpe deres uoverensstemmelser over udlægningen af Koranen, og folk som Yasin C ville kunne leve et liv uden fornærmelser og i overensstemmelse med deres tro.

  Det villle være op til ehvert land, effektivt at bekæmpe truende og terroristiske elementer hvis de ønskede kontakt til den øvrige verden.

  Jeg for min del ville være fri for, at der blev bedt i min mad.

 21. Af Bjarke Hansen

  -

  @ fg df

  En del af kammertonen er, at man ikke skriver under pseudonym!

 22. Af Niels Hansen

  -

  “I er flok indavlede bonderøve”. Se, der brugte jeg den højhellige ytringsfrihed, som i er så forelskede i, og hvad fik jeg ud af det? Ikke en hattefis. Jeg kom ikke engang af med mine frustrationer. Jeg ignorerede ting som respekt, etik og moral, som burde komme først. Jeg er dybt uenig med de fleste af jer danskeres holdning. Dyb generalisering. Jeg kender ganske mange etniske danskere som stadig ved hvad respekt, etik og moral er – og som ikke opfører sig uhøvisk overfor fremmede mennesker bare fordi de ikke er blegfede med leverpostejfarvet hår. Ligesom jeg kender ganske mange muslimer, som, hvad respekt, etik og moral angår, langt overgår det middelalderlige stade, der bliver eksponeret i denne debat.

  Forestil jer at vi havde haft en afrikansk Pia Kjærsgård i stedet for Madiba (bless his heart!) her i Sydafrika da det gjalt. Jeg ryster ved tanken, men det er måske den situation i i virkeligheden gerne vil have i Danmark. Og nej! Her i Sydafrika kan man ikke bare sige/skrive hvad man vil om andre og påberåbe sig ytringsfriheden. Respekt, etik og moral betyder igen noget i dette land, som det gjorde engang i Danmark. I ’70erne slog vi ikke alle irere eller tyskere i hartkorn fordi der var nogle sataner i IRA eller RAF. Vi kunne skelne.

  Til sidst: hvorfor er i så bange? Er i bange for at nogen skal komme og stjæle jeres frikadeller og brune sovs? Er i bange for at jeres nationale identitet og kultur er i fare? Så kig indad, for det er jer selv, der er i gang med at ødelægge jeres eget samfund. Indvandrene har rasende lidt med det at gøre: i klarer det ganske udmærket selv.

 23. Af Jesper Jakobsen

  -

  Det var et godt indlæg i kanten. Som trofast P1 lytter er det rart at der endelig er kommet nogle borgerlige stemmer i “Kanten” som længe virkelig var præget af nogle ekstreme udfald fra eks. forsangeren fra magtens korridorer

 24. Af Finn Jørgensen

  -

  Niels Hansen

  Hvor er du dog bare skøn! Det lyder vist nogenlunde sådan her inde i dit hovede; “det er alt sammen vores egen skyld fordi vi er dumme. Og muslimerne er bare meget bedre end os, nemlig ja – ævse bævse.” :o)

 25. Af Søren J

  -

  Fornemt indlæg. Dine indlæg i P1’s Kanten er altid interessante.
  Fascinerende i øvrigt hvordan kommentartråden sætter pointens vigtighed i relief – ‘in real time’.

  Endeligt mener jeg, det er forrykt, at Mikkel Kessler’s søster har en striptease klub på Amalienborg!

 26. Af Niels Hansen

  -

  Finn Jørgensen: eminent indlæg, det har du nok overvejet længe før du skrev det? Ævse bævse!?

 27. Af Finn Jørgensen

  -

  Næh, i lighed med naturen af dit indlæg lå der ingen dybere tankevirksomhed til grund.

 28. Af Niels Hansen

  -

  Finn Jørgensen: Jamen, så kunne du jo prøve at informere mig om hvori min tankeløshed ligger. Hvis du har nogle gode argumenter til at vise hvorfor det jeg siger er så tankeløst kan det jo være du kan få mig til at ændre mening? Eller der er måske mere i “ævse bævse” end jeg lige kan se?

 29. Af Finn Jørgensen

  -

  Jeg kan ikke forestille mig, det er dig magtpåliggende, at forsvare en forening hvis regler foreskriver mord på jøder, homoseksuelle, frafaldne og utro kvinder.
  At du så finder, dine muslimske bekendtes moralske habitus er os dødelige danskeres overlegen, er fint nok for mig. Men i givet fald, håber jeg, at du respekterer dem som mennesker og ikke som troende. Jeg ved ikke om den lilla ble strammer for meget, til at du kan se forskellen.

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Tom Romdal – 16. sept. – 18:52

  Jeg taler kun fo rmig selv, og tegningen med bomben var for mig at se også humoristisk – og jeg forbandt det med en muhamedaner p gr a klædedragten; men det var altså den muslimske verden, der i høj grad fortalte også mig, at det var Mohamed – og da han var såvel købmand som militær-strateg, såvel som grundlægger af islam, hvor han tog lidt fa jødedom, lidt fra kristendom og lavede sin egen religion og meddelte sine tilhængere, at alle andre var vantro, så var det jo ikke Allah, der er forbudt at tegne for muhamedanere – men ikke for os, som det heller ikke er forbudt for os at tegne Mohamed – el blot en muhamedaner.

  Opgaven for tegnerne var vist Mohamed, som de så ham – men omend vi ikke skal krænke mennesker unødigt (det gøres jo ganske ‘fint’ den anden vej og til overflod! hvor man gerne vil diktere os osv.), så skal vi i f humor og satire ikke ligge under for, at vi ikke engang kan sige et vits.

  Intet skal være udelukket for hverken homor, ironi, selvironi sarkasme etc. – det er mere el mindre udmærkede afløb for en aggression, fornærmelser, fremfor, at vi begyndte at bombe blandt civilbefolkninger i arabiske lande fx.

  For du vil vel ikke benægte, at der er begået bommeterror i Vesten. Det kalder jeg ikke islamofobi!

  Så – denne overophedede stemning da i de arabiske lande, hvad vil du så kalde den fobi!? Og jeg henholder mig til den tegning med bomben, da jeg kun i forbifarten har set de andre – og er vant til både humor, ironi og sarkasme. Bedre end at begynde at slå folk ihjel.

  Og – er du selv bekendt med, hvilke uhyrligheder der fremstilles i den arabiske verden inden for satire etc. Det slår alle rekorder og er ikke satiriske tegninger underlegen fra en vis periode i det forrige århundrede overfor jøderne.

  Så – vi har ikke disse forbud; men ikke mærkeligt, at en sådan tegning kan finde indpas, når direkte civile angreb er foretaget.

 31. Af Niels Hansen

  -

  Finn Jørgensen: Respekt for mennesker som mennesker, jep! Hvorvidt de er af den ene aller anden trosretning rager mig en høstblomst så længe det forbliver et privat anliggende. Derfor – fordi eet menneske af en observans ter sig idiotisk er det derfor ikke automatisk sådan at alle af samme observans også er idioter. Og selvfølgelig: den der slavisk følger biblen, koranen eller hvad det måtte være, forstår nok ikke at læse indenad… Derfor mit indlæg om ytringsfriheden som værende specielt saliggørende uden hensyn til respekten for andre mennesker. Så måske er vi ikke så uenige endda, men bleen må stå for din egen regning.

 32. Af Per Petersen

  -

  Niels Hansen synes ikke man må sige det man vil -for man kunne jo gøre andre utilpas, ved at fortælle dem noget de helst ikke vil høre. Hvor vil verden dog blive stille… -stillestående -gå i stå……
  Nogle har brug for en “Far” hele livet -så skal de ikke selv tænke -hvilket omtalte ser ud til at hidrøre til. Men tegner man “Far” -så skal man sgu myrdes!
  Niels Hansen -kig dig omkring, og du vil se ALT der har gjort verden bedre end den var i stenalderen, stammer fra mennesker der tænker frit -islamiske tvangstanker har intet positivt givet os. Og svin da bare os der spiser leverpostej til -du får ingen mord trusler af den grund!

 33. Af Finn Jørgensen

  -

  Hvorfor fa’en skulle du så pointere, at dine bekendte er muslimer? Du ville jo aldrig pleje venskab med folk, der bekendte sig til et politisk parti med en agenda i stil med den islamiske, uanset hvor flinke de måtte forekomme. Og jeg kan godt love dig, at DF’s partiprogram er det rene sødsuppe i forhold til de muslimske skrifter. Men det er det sædvanlige jammer – hver gang det drejer sig om religion, særligt islam, så smider folk sig fladt på maven i godhedens navn.

 34. Af Niels Hansen

  -

  Finn Jørgensen: OK fair enough, det var kun et eksempel for ligesom at bygge en kontekst. Og det er altsammen godtnok hvad du siger, men igen, fordi der er nogen der ter sig idiotisk behøver vi jo ikke at gøre det. Og eksemplet er også godt nok, for mit spørgsmål er stadig relevant: hvad er i bange for? Jo, der er så sandelig brodne kar i den muslimske lejr om du vil, men det var der jo også i Tyskland da RAF rumsterede. Det fik os da ikke til at skide i bukserne af skræk selvom Tyskland var lige om hjørnet.

  Og til Per Petersen: Nej du har helt ret: jeg mener ikke man bare kan sige hvad som helst til hvem som helst uden selv at stå til ansvar for det og bare gemme sig bag en “ytringsfrihed”. _Det_ er nemlig at have een at holde i hånden. Og igen hvis du ikke skulle have fattet det: at nogen opfører sig idiotisk betyder ikke at du også er forpligtiget til at gøre det samme. Det skulle du have lært allerede i børnehaven hvor den lilla ble og ævse bævse er vægtige argumenter.

  Jeg taler ikke om at vende den anden kind til og ikke forsvare mig hvis jeg bliver angrebet, slet ikke. Så hvis det er nødvendigt at forsvare sig, så fortæl hvorfor. Og forklar mig hvorfor du tilsyneladende forventer et venligt svar fra dem du sviner til for det er vi jo så vant til med sarkasme og ironi. Hvis jeg nu syntes at det var sjovt at tegne et billede af din mor eller en anden du har kær i en kompromiterende situation og derefter hængte det op i lygtepælene under Pia Kjærsgård og påberåbte mig min højhellige ytringsfrihed ville det så holde dig fra at give mig en over nakken? Nej vel?

 35. Af Per Petersen

  -

  Du kan tegne hvad du vil fister Niels Hansen -mig får du ikke til at brænde dit flag af den grund!!!
  Du har ikke fattet en brik af frihed under ansvar! (Ansvar betyder ikke at man skal lade sig skræmme til ikke at kommentere latterlige ting -så som islam -nærmest tvært imod!) Ingen sviner islam til -ud over islam selv!

 36. Af Torn B

  -

  For det første blev tegningerne ikke slået op på en moske for at fornærme – men bragt ganske som satiriske tegninge – ganske som vi plejer i en dansk avis. Imam Rauf og co. har først erhvervet (første navn Cordoba house – nu Park 51 – imam Dauf kalder dog stadig stedet Cordoba House) i 2008 – 180 m fra Ground Zero. -Deres første intension var at bygge -condoms- så hvor kom ideen fra til at bygge dette imposante islamiske center netop her?
  Hvordan kan man sammenligne en tegning som nogle finder fornærmende med at ville bygge en moske og ville invitere de efterladte indenfor i et memorial center opført i samme religion – i hvis navn deres kære er blevet dræbt i?
  Jeg håber virkelig. at rigtigt mange har set imam Rauf i Larry King d. 13.09, hvor han nærmest truede med repræsalier, hvis ikke det islamiske center blev bygget netop på dette sted. Denne nydelige imam med de rigtige kontakter “kan ikke” give efter for de efterladtes følelser for stedet pga. radikale muslimske kræfter. Hvad bliver dog det næste disse radikale kræfter tvinger os til?
  Til slut ingen vil begrænse muslimers religion.
  De har jo flere andre moskeer i området.

 37. Af Morten Thiessen

  -

  Selvom JM formelt har ret i sin kritik glemmer han noget som mange liberale i deres legalistiske ensporethed overser: De bagvedliggende værdier er ganske forskellige, og selvom man ikke bør forbyde muslimer at opføre moskeer hvor man efter lokale regler kan opføre den slags bygninger, så understreger trangen til at bygge et så følsomt sted at der er tale om en agressivt ekspansionistisk tankegang. Hvis man vil sammenligne retten til at kritisere selvcensur i sit eget land med retten til at opføre en bygning som repræsenterer en religion på et sted hvor der i samme religions navn er dræbt ca. 3.000 civile, så er der noget alvorligt galt med ens dømmekraft. Sammenligningen mangler i den grad proportioner, da den koran der oplæses fra stadig ekplicit i sværdversene kræver død over alle vantro, uanset hvad iøvrigt sympatiske muslimer måtte sige om sameksistens. Der fandtes givetvis også rare og humane nazister JM, og de ville sikkert græde af sorg og medfølelse mens de gennede dig og andre ikke-ariere ind i gaskammeret, men jeg vil tro at ofrene i bund og grund var ligeglade med bødlernes følelser mens de brændte op i tvillingetårnene.

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  En moské ved Ground Zero er så stor en krænkelse, som – medmindre moskéen nedlægges, efter at den måtte være etableret – til stadighed vil stå dette ganske konkrete sted, hvor tusindvis af mennesker passerer hver dag fra ind- og udland.

  Og dette scenarie ville kunne være undgået, hvis de involverede omkring moské-byggeriet ikke havde en ganske anden og uacceptabel dagsorden, fordi de SELV må bøje sig for deres åbenbart stadig udenlandkse autoritet i f islam.

  Det siges så højt til USA, at der vil blive meget mere ballade, hvis vi ikke gennemfører dette projekt .. og jeg anser det for PRÆSIDENT OBAMA’s opgave med alle kræfter og embedets muligheder at formå dette forhold: at bygge en moské lige dér – slet og ret bragt til ophør.

  Det vil være en konstant trussel også mod verden og verdensfreden som sådan, så der er også kræfter på spil på ganske anden vis – og det er knapt så uskyldigt, hvem der er sponsor på en moské i denne forbindelse.

  USA, de mennesker det også direkte berører, såvel som alle andre, bliver tvunget til at acceptere en sådan krænkelse ud over alle grænser, de får ganske enkelt armen vredet om, såvel som OBAMA som præsident ligeså og endog bliver svækket grueligt, fordi der henvises til ytringsfrihed, religionsfrihed og privat ejendomsret.

  Og at sådant skal kunne tåles, dvs tolereres i et frit og demo´kratisk samfund, hvor alle så har at rette ind! Og i den forbindelse så kan blive beskyldt for snart sagt alt muligt – omend enhver kan se forholdet og diverse konsekvenser.

  Der er så megen også storpolitik i dette, at USA bliver kujoneret på denne vis, dvs krigen blot ført på anden måde her, endnu anden måde.
  Og igen – en slags manifestation af, at det var i orden, at I lige fik en gang TERROR midt i New York, og at 2.752 mennesker blev dræbt!

  Det kan ikke sammenlignes med helt lovlige satire-tegninger i DK – omend muslimer kan føle sig såret, især hvis de er flygtet. Naturligvis kan de føle sig stemplet – men ved nærmere eftertanke, så vil de forstå og kunne se, hvis de er/kan være demokratisk indstillet, at sådant kan forekomme/forekommer, at mennesker afreagerer, nøjagtig som i sikkert alle de hjemlande, de forskellige muslimer kommer fra, hvor vi så ikke har haft ‘tradition’ for at brænde flag og billeder af af folk af, såvel som Muhamed også siges allerede at være gengivet i en el anden billedform i f de arabiske lande, såvel som visse af disse lande selv kraftigt benytter sig af uhyrlig og perfid satire for at nedgøre andre mennesker anderledes troende, såvel som alle andre er vantro, hvis de ikke har islam som tro.

  Dette sidste vanskeliggør også integration for mange muslimer, som således også kan blive og føle sig kontrolleret, måske truet af andre muslimer.

  At tegne noget satirisk er ikke det samme som at befæste et stk jord i et fremmed land, som er i konflikt og endog i krig på forskellig vis med flere muslimske indvandreres hjemlande – og måske også med den pågældende imam’s ens eget hjemland, imamen’s; men hvor det ses, at det nye hjemland, dvs USA, dets befolkning med Præsident Obama i spidsen skal holde for og bøje sig!?

  Det skal det ikke af den grund, dvs en imam’s opfattelse og ønsker, fordi det kunne skabe præcendes, såvel som det er at undergrave et land, der har kunnet tage imod ham og andre igen med andet religiøst tilhørsforhold, så det er uhørt mange-artet uopdragent ligefrem, såvel som der er hensyn til tusindevis af mange andre.

  Og kan man ikke ekspropriere el andet i området? Ja, hvad ved jeg, så har en sådan handling så langtrækkende, igen mangaartede og komplekse virkninger, at det bude kunne indses af en imam. En såkaldt lærd.

  Ellers er det samtidigt også at underminere Vesten iøvrigt og alle de indvandrere, der måtte opholde sig dér – og ikke kun de med muslimsk baggrund!

  Der forlanges og udnyttes af vores frihed i Vesten, at vi langsomt må indføre så mange skærpelser, regler og love, som vi ikke tidligere har haft nødig. Og for mig at se ofte forid, man ikke vil indse, ikke har intersse i at indse og forstå selv åbenlyse ting og forhold.

  Det er dette dog det mest åbenbare eksempel på.

  Og – hvem griner? Hvem skal betale prisen? Også økonomisk? Hvad eskaleres yderligere? Hvilke flere krige skal der til? Formentlig ingen fordi en moské, som ovenikøbet tillades, skal ligge et andet sted. Men i hvert faldt meget forudsigeligt, hvis den kommer til at ligge på dette sted.

  Hvorfor skulle det være SÅ komfortabelt igen at ligge ved Ground Zero?

  Hvis det ikke fattes, så er det fordi man ikke har interesse i at fatte det. Og fatte handler om at begribe, lidt mere end blot at forstå, i hv f hvis det ikke har en affekt og kan efterleves ganske uden skærmydsler – men snarere en enighed i en forståelse.

  Selv et mindre barn, hvis det var på min bopæl, og jeg havde givet det farver til at tegne og male med, ville forstå, at hvis det var begyndt at tegne/male på mit tapet el andet indbo hos mig, at jeg så måtte henvise det til et stykke papir i stedet for, fordi en del af min hjem/indbo ellers ville blive ødelagt.

  Barnet er ikke forhindret i at tegne – men kan uhindret fortsætte sin aktivitet med min accept, uden at blive forstyrret i egen aktivitet.

  Så – helt ærligt, almindelig og velanstændig opførsel hos voksne mennesker, hvor forskellen på uacceptabel adfærd og acceptabel adfærd, hvor begge parter tilgodeses, bevarer det gode forhold og begge har ‘overlevet’, kan ses el snarere er åbenbart som god tone mellem voksne mennesker i et hele taget, indskærpet undervejs i den tidlige barndom!

  Og – dette kan anses for at være et:

  ÅBENT BREV til den AMERIKANSKE AMBASSADE i København, som bedes videresende dette ad de rette kanaler, hvis det kan lade sig gøre, til PRÆSIDENT OBAMA.

  De bedste hilsner,
  Birgit Hviid Lajer

  PS. Jeg forsøgte i lørdags at få en mail igennem til Ambasaden; men adressen, opgivet på Ambassadens hjemmeside, bliver afvist på min PC. Så denne hensigt kom jeg så nu i tanke om ved påbegyndt skrivning af dette, som således blev lidt et både lidt længere og lidt ændret indlæg i debatten.

  Og skal/kan andet gøres, er andet bedre og muligt, så er jeg ikke svær at finde frem til, såvel som jeg naturligvis står til rådighed, hvis mit ønske måtte kræve andet og mere. ds/BHL

 39. Af Erik Larsen

  -

  Hjernedød diskussion. Man må da tegne alle de karrikaturer og al den satire, humor, gas m.m. man kan finde på uden at helt hjernedøde fanatikere skal tryne een. Hvor er vi så henne? JO, det ved vi så idag, men ikke alle kan se det. Glistrup så det. Få andre kan se det- vi er nu der hvor der ikke går lang tid før Europa igen har brug for nogle amerikanere (som de sjovt nok hakker på) til at hjælpe dem når halshugninger, mord på de “vantro ” starter. – Men, men, men jeg tror, at selv Obama har fået nok af Europa og lader os klare os selv. Så God fornøjelse! Det bliver ikke rart for vores børn og børnebørn. Men det kan eller vil de venstreorienterede jo ikke se.

 40. Af Erik Larsen

  -

  Iøvrigt – Birgit helt enig med dig – men HUMOR det er der sgu ingen, ingen muslim, islamist der forstår”!!!! De forstår det simpelthen ikke ironi er længere ude end Mars f0r dem.
  Som gammel sportsmand gav vi altid meget “gas” lig med ironi, men muslimer, islamister, fanatiske religiøse – DE FORSTÅrDet simpelthen ikke!!!

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ha, ha Erik Larsen – 1913

  Så er jeg åbenbart heldig, at være stødt ind med mennesker med muslimsk baggrund, der har både intelligens og humor, såvel som det mindre mig om jøder, jeg har kendt, såvel som om min tyske penneven, som jeg havde som ung.

  Du ved man siger også, at tyskere ikke har humor. Så vi mennesker er såmænd ikke så forskellige, som man vil gøre os til, :-)

  Men glad for din enighed her.

  Det blev så enslags ‘prøveballon’ her – men ellers kan jeg jo tage direkte henvendelse igen på en hverdag og i det hele taget forhører mig om et brev til Mr. President – og om han overhovedet har veto-ret i slige sager.

  Det var det, jeg skrev i min korte mail da, og hvordan jeg skulle forholde mig.

  Nå – men jeg får se. Det er noget forenklet el meget enkelt sagt, så jeg kan naturligvis sige mere om denne kompleksitet o.a. – men det skal vel også her være så enkelt som muligt, så det er mest muligt lige at gå til, Mvh BHL

 42. Af J. Jensen

  -

  Hr. Mchangama

  Hvorfor må borgerne i New York ikke bruge deres demokratiske rettigheder i et demokratisk samfund til at protestere mod byggeriet af en moské uden straks at blive sammenlignet med Taleban?

  En mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering burde egentlig medføre større forståelse for folkets demokratiske rettigheder. Jeg har mistanke om, at den mastergrad i højere grad har været hjernevask i muslimernes opfattelse af “menneskerettigheder” end en rigtig akademisk uddannelse.

 43. Af Tarik H

  -

  Jeg var først en anelse forarget over de karikaturtegninger, som jeg anså som en provokation for provokationens skyld. Men sålænge tusindvis af “krænkede” muslimer står parat til at give gratis reklame til enhver fremmedfjendsk galning i Vesten, har jeg konkluderet, at kun hvis den slags provokationer bliver hyppige nok, vil det vel ind dag fise ind hos mine mere fanatiske muslimske brødre. De skal lære ikke at vende den anden kind til, men simpelthen at trække på skulderen.

Kommentarer er lukket.