Det er tid til at lægge pres på OIC

Af Jacob Mchangama, Justitia 36

I går blev den pakistanske politiker Salman Taseer myrdet af sin egen livvagt, der tømte to magasiner – op mod 40 skud – ryggen på ham. Hvad var Taseers brøde?Efter alt at dømme det forhold, at han var tilhænger af afskaffelse af Pakistans blasfemiparagraf (der i realiteten dækker over paragrafferne 295-298 i den pakistanske straffelov)og bl.a. kan medføre dødsstraf, selvom der endnu ikke er eksempler på, at folk er blevet henrettet (af staten) for blasfemi.

Ifølge Freedom Houses rapport “Policing Belief” om blasfemilovgivning  fra 2010 er der i Pakistan fra 1984-2004 registreret omkring 5.000 blasfemisager og rejst tiltale i 964 sager. Omkring halvdelen af de sager, hvor der har været rejst tiltale, har været rejst mod Ahmadiyya-muslimer, kristne og hinduer, selvom disse kun udgør omkring tre procent af befolkningen. Pakistans blasfemilovgivning bliver således brugt til at forfølge religiøse mindretal, og i mange tilfælde er der tale om chikane. Et godt eksempel er sagen om den kristne Asia Bibi, som er blevet dømt til døden for blasfemi, efter at hun kom op at skændes med nogle muslimske kolleger, der ikke ville drikke vand af en kop, der var rørt af en ikke-muslim. Bibi er dog indtil videre sluppet billigt, i forhold til den kampagne af bombeangreb og attentater som fundamentalistiske sunni-muslimer har udført mod pakistanske Ahmadiyyaer.

En række såkaldt moderate pakistanske imamer har efter drabet på Taseer udsendt en udtalelse, der beordrer pakistanere til ikke at begræde eller sørge over drabet, der i stedet roses.

Udviklingen i Pakistan er ikke enestående. Kristne og andre religiøse minoriteter er under stigende pres i flere muslimsk dominerede lande som eksemplificeret ved massakren på uskyldige i en irakisk kirke i november og bomben mod egyptiske kristne i Alexandria forleden.  

Alt imens muslimske ekstremister fører krig mod religiøse minoriteter – inklusiv muslimer der ikke er tilstrækkelig ortodokse – sidder regeringerne i lande som Pakistan og Egypten lammede tilbage og lader begivenhederne udfolde sig uden at yde de udsatte minoriteter tilstrækkelig beskyttelse. Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC) udsender godt nok fordømmelser af (nogle) af angrebene, men holder ikke sine medlemsstater ansvarlige for udbredelsen af stadigt mere intolerante (og ofte statsstøttede) versioner af islam, som medfører den radikalisering, som afføder massakrerne.

I stedet fortsætter OIC ufortrødent sin kampagne for at kriminalisere kritik af religion (læs islam) og “islamofobi”. Det selvom muslimske medborgere i vestlige lande har flere rettigheder og en større grad af frihed end enhver medlemsstat af OIC, og at de overgreb og den diskrimination, muslimer udsættes for i Vesten, på ingen måde kan sammenlignes med de overgreb som både religiøse terrororganisationer og regeringer i flere muslimske lande udsætter både muslimer og i særdeleshed ikke-muslimer for.  

Havde EU nogen form for ambitioner med Menneskerettighedsrådet, ville man forsøge at indkalde en ekstraordinær samling af dette organ med henblik på at sætte fokus på de systematiske overgreb med religiøse minoriteter i lande som Pakistan, Egypten og Nigeria. Det kommer dog aldrig til at ske. I stedet vil OIC givetvis få held til at vedtage endnu flere resolutioner om religionskrænkelse og afholde konferencer, hvor ytringsfrihed – og ikke rå og religiøst betinget vold mod anderledes troende og tænkende – vil blive præsenteret som det reelle problem. Men i takt med at fundamentalismen bliver stadig mere voldelig, er det afgørende at holde fast i ytringsfriheden. Det er nødvendigt at fastholde, at både muslimer og ikke-muslimer skal have ret til at kritisere islam og følge deres egne overbevisninger, hvad enten de er religiøse eller sekulære.

Forestillingen om at blasfemi- og hate-speech paragraffer sikrer den offentlige orden og mellemmenneskelig forståelse må også lægges i graven. Vestlige stater – gerne med Danmark i spidsen – bør i den nuværende situation ikke tale i politisk korrekte vendinger, men direkte udfordre OIC med beskeden om, at basale menneskerettigheder og lighed for loven kommer før religion – også islam – og at et samfund baseret på religiøs identitet og religiøse forskrifter er dømt til at mislykkes og forfalde til åndelig og materiel armod og vold.

36 kommentarer RSS

 1. Af Kris Hansen

  -

  Vi skal overhovedet ikke blande os. Vi skal derimod sørge for at der IKKE kommer flere muslimer til vor del af verden, og vi skal bevæge dem der er her til at rejse tilbage.

  Det er en uløselig konflikt når den ene part ikke kan tales til rette eller indgå kompromis, men kun kan løse sine politiske magtbegærlige drifter ved at slå andre ihjel.

  Alle tidligere forsøg på at markere noget er strandet på økonomiske interesser (f.eks. Grundfoss og Arla) eller EU’s menneskeretigheds tyrrani, der er helt på linje med FN’s styret af Libyen.

 2. Af Steffen Nielsen

  -

  Til biskopper og politikere.

  Hvad venter I på?

 3. Af Rasmus Kristensen

  -

  En skammelig tavshed. Virkelig pinligt.

 4. Af Albert Nielsen

  -

  Steffen Nielsen spørger “Til biskopper og politikere. Hvad venter I på?”

  På at grise begynder at flyve.

  Mangel på handlekraft og økonomiske interesser lammer kampen for frihed.

 5. Af Niels Christensen

  -

  Godt forsøgt Jakob, men det virker håbløst. Mordet på Taseer er blevet
  støttet af bl.a. Jamaate Ahle Sunnat Pakistansom er Barelwi sunni sekten organisation. De opfattes normalt som moderate.
  Muslimer moderate eller ej, opfatter Islam som sandhed, som virkelighed.
  At gå imod blasfemi love er at gå imod (deres) Gud, og relativere sandheden. Lige i øjeblikket forekommer det håbløst, at tro man kan diskutere med dem. Og diskuterer man med en maskinpistol, reaktionen har vist at selv moderate muslimer hellere dræber end lytter.
  Det er da også påfaldende at det store pakistanske diaspora har forholdt sig stort set tavs under diskussionen om blasfemi lovene i Pakistan.

 6. Af Tarik H

  -

  Salman Taseer var noget så sjældent som en anstændig pakistansk politiker, og nu er han væk.

 7. Af C. Hansen

  -

  Selvfølgelig bør Danmark påtale OIC’s indflydelse. Dette kunne gøres ved at få EU til at påtale Tyrkiets opførsel og OIC’s landenes opførel i FN.

  Danmark kunne også bede OIC om en klar udtalelse om folkemordet i Sudan.

  Når OIC så svarer, at vi i vesten ikke sikrer muslimer deres frihed i vores lande – så er svaret simpelt: Alt hvad vi beder om er, at i sikrer jeres mindretal de samme rettigheder som de har i vores lande.

  Desværre har Danmark valgt at Tyrkiet er et venligtsindet land – selvom de har en blokade af Armenien, udbredt statsstøttet jødehad og statshjælp til smugling af våben til terrorgrupper.

  I FN valgte Danmark også at deltage og dermed at legitimisere eksempelvis Durban-konferencen.

  Man kunne jo bede OIC om at sikre religiøse mindretal på samme måde som vi gør i Danmark – det er vel ikke for meget forlangt, at de sikrer deres mindretal på samme måde som vi sikrer vores?

 8. Af M V

  -

  Det er IKKE tid til at lægge pres på OIC, for man kan vel næppe finde noget mere ufrugtbart at spilde kræfterne på.
  Det er tid til at dreje op i vinden og – som det første land – at melde os ud af FN. FN har udviklet sig til den største diktaturstatsforsamling, – en klub som vi ikke vil være medlem af!
  Det ville også fungere som et godt signal til EU om, at vi er trætte af at blive dikteret vanvittige love fra EF-retten, – vi stemte jo kun ja p.gr.a. løftet om nærhedsprincippet, men ingen af vores undtagelser synes at være noget værd i praksis, – ikke engang EURO-nej’et.

 9. Af Rikke Nielsen

  -

  Enig i at basale menneskerettigheder og lighed for loven kommer før religion i et demokrati som vores.

  Men i min optik sikres de basale menneskerettigheder og lighed for loven især ved, at det demokratiske styre vedkender sig sit ansvar for minoriteter. Dette har intet med religion at gøre – også selvom minoriteter i Danmark oftest er religiøse mindretal, men jo derudover også omfatter personer af anden seksuel observans o.lign.

  Har man ikke denne beskyttelse af minoriteter som “krænkelsesparagraffen” symboliserer, så kan et demokrati udvikle sig til et flertalsdiktatur, og det er jo heller ikke hvad du ønsker (håber jeg?).

 10. Af Svend Jespersen

  -

  Måske kunne vi også forsøge at lægge lidt pres på Naveed Baig, fortaler for sharia, debattør og imam, bl.a. for patienter, pårørende og personale, som har religiøse, eksistentielle og åndelige behov på Rigshospitalet.

  I sin blog på Kristeligt Dagblad fortæller han 24-12-2010 noget, han kalder “en god historie” fra Pakistan. Den handler om, hvordan kristne i det land tilsyneladende lever som højt respekterede medborgere. Tænk, i Islamabad ønskes de kristne medborgere en glædelig jul!

  Han skriver endvidere:

  “En lokal imam jeg snakkede med i Islamabad udtrykte, at hvis Vesten vidste hvordan vi igennem historien har behandlet minoriteter i Pakistan, så ville de blive positiv overrasket.”

  Han afslutter med disse ord:

  “Denne historie om julen i Pakistan er for god til at ramme de mange vestlig medieres betydningsfulde spalter og sendetid.”

  Men Naveed Baig vil formentlig stadig efter dette prise Pakistan og fortælle om minoriteternes lykkelige situation.

 11. Af Niels Christensen

  -

  – Som så mange andre venlige muslimer, så interesserer Baig sig ikke synderligt om hvordan det virkeligt går for sig i den muslimske verden.
  Han foretrækker at gemme sig bag koran citat på koran citat.

 12. Af Maradona Isho

  -

  Det er uden tvivl det bedste blog jeg nogensinde har læst, dog med den undtagelse at jeg har visse forbeholdt mht. din antydning om afskaffelse af racisme-paragraffen.

  Men alt i alt skal det ikke overskygges af det
  problematiske tilgang man har til rettigheder og frihed i rigtige mange af de muslimske lande.

  Sagen er simpelthen det at muslimske lande ikke har kunne accepteret menneskerettighedskonventionen, da den, efter de muslimske landes optik, var et produkt baseret på kristent-jødisk sekularisme.

  Resultatet blev at det har sammensætte deres helt egen version af menneskerettigheder krydret med Sharia, Cairo-deklarationen, der bl.a. omfatter straf for frafaldne muslimer, og at kvinder har deres egne “specielle rettigheder” som det fremgik – Det går simpelthen ikke at man tager hensyn til et forstokket dogme og indlemme det i en retsvæsen, da det er simpelt logik at alle står lige for loven, og det skal ikke være sådan at andre får færre rettigheder.

  Heldigvis står de radikale ret alene med deres holdning.

 13. Af Anja Jensen

  -

  Rikke Nielsen
  “Dette har intet med religion at gøre”

  det har netop alt med religion at gøre, eller rettere denne racistiske syge ideologi som i bund og grund har forfærdelig meget tilfælles med nazismen.
  Jeg er enig med C. Hansen og mener også vi burde komme ud af FN og tillige EU i en fart.
  Lad os derefter som Israel bygge en stor fed mur langs vores grænser så vi også kan blive fri for kriminelle østeuropæer og ikke mindst terrorister som kommer hertil

 14. Af Kris Hansen

  -

  Når man ser hvorfra de forskellige indvandrere med muslimsk politisk observans kommer og at de, alle grupper, udviser totalitære og terroristiske tilbøjeligheder udover hvad der er normalt for et vesteuropæisk samfund – ja så må man konkludere, som Anja så rigtigt skriver: Det har alt med denne religion at gøre. Det har intet med kontinenter, lande eller samfund at gøre. Islam er kernen i den destruktive og modbydelige totalitære bevægelse.

 15. Af jens holm

  -

  Det er simpelthen så mørkt i den del af verden, at jeg ikke fatter, vi vil have noget med dem at gøre og støtter det ene råddenskab fremfor det andet.

  Pakistan er akkurat som en række andre lande et kunstigt land stort set med grænser fra kolonitiden.

  De få ting, der virker godt er skabt af britterne undtagen altså smnudsige atombomber. Det er så nu degenereret til ukendelighed og foruden at have en kraftigt voksende befolkning, som man af nød sender overseas, så er deres BNP jo faldet.

  Man har altså i virkeligheden for pakistans vedkommende 3 lande, hvoraf det ene burde høre sammen med dele af Pakistan. I sydvest har man så en del, som burde høre sammen med det sydøstlige Iran.

  Man har en veluddannet overklasse, der foruden at bibeholde et feudalsystem er gennemkorrupte.

  Man har millioner af ny-pakistanere, som stadig ikke er integreret i Pakistan. De kom fra da Pakisatn og Indien blev dannet.

  Så har man en række meget store religiøse kontraster, der jo netop viser, der også er store forskelle på synes på både det religiøse og det sekulære og de religise hovedretninger med sunni og shia.

  Genrelt set har jeg stor sympati for de, som flygter hertil. Vi har jo desværre ikke brug for ret mange af dem.

  Man må have et slags opgør med, hvad hjælp til sådanne områder er og består af.

  Og til dem, der fabler om menneskerettigheder i Vores model. Her skulle man se på, hvordan hovedparten af verdens befolkningen ser på, hvad menenskerettigheder er. Her er det os, som er mærkelige.

  De moderne muslimer har i disse lande deres vudering af, hvad der er deres basale behov, og det omfatter ikke demokrati.

  Lad mig venligst påpege, at Vi knapt har haft ægte demokrati i 100 år, og kvinderne og mænd uden ejendom først fik stemmeret for 95 år siden. Og hvornår blev Jellingestenen så sat og jyden Harald Blåtand gjorde Kbh. til hovedstad.

  Ser man før det punkt var der en række krav fra både andels- og arbejderbevægelserne og fremsynede intelektuelle.

  Det er vel de grupperinger i disse lande, man skal støtte, hvis ikke hellere burde holde fingrene væk.

  Det ultimative totalt urealitiske, man finder i denne tråd, kan kun finde sted i fx Pakistanske fantasier eller måske nærmere mareridter.

  Måske skulle folkene her på disse sider selv kikke lidt på om ytringsfrihed og retten til hæmningsløst at hælde vand ud af ørerne er det samme som demokrati.

  Det er ikke kun pakistanerne, som kommer her, der er langt hjemmefra. Det gælder så sandelig også den anden vej.

  Man kan tage et ældre klassisk billede : Et billede af en mand, der hugger brænde. Er han på arbejde, hvor det er hans arbejde – eller er han på ferie i sit sommerhus….

 16. Af Jesper H.

  -

  Hvem er opfordringen stilet til ?

  De overordnede bemærkninger, om at lægge PRES,
  foregår i EU,vi i Danmark kan intet i så henseende.

  ISLAM=ISLAMISME er ikke en befolkning men en IDEOLOGI.

  Denne ideologi har 1,5 milliarder tilhængere, hvor flere millioner har taget ophold i Europa.

  I flere Europæiske lande har man orbudt HUT bevægelsen – men ikke i Danmark – der er foreningsfrihed, som bekendt.

  De holder møde 16-01-2011 i Diamanten om deres
  Islamiske Ideologi – det må da være beviset på vi/kan må ikke intet i Danmark.

 17. Af Anja Jensen

  -

  HUT skal opløses ved dom.
  Dette er ikke grundlovsstridigt tværtimod.
  Hvad venter vi på

  § 67
  Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  § 78
  Stk. 1.
  Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
  Stk. 2.
  Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  EU burde selvfølgelig kritisere OIC, fordi organisationen systematisk undertrykker og endda bekæmper menneskerettighederne.

  Men eurokraterne har en anden dagsorden.

  EU’s udenrigsminister, den socialistiske baronesse Catherine Ashton, der er aldrig er blevet valgt til en politisk tillidspost, vil f.eks. genoptage våbeneksporten til Kina, som blev indstillet efter massakrerne på kinesiske demokrati- og mnneskerettighedsforkæmpere, i forbindelse med demonstrationerne ved den Himmelske Freds Plads.

  Massakrer, som det kinesiske regime stadig forsvarer.

  Den socialistiske baronesse Ashton, der er blevet kåret til EU’s udenrigsminister, uden skyggen af folkeligt mandat, er åbenbart ligeglad med, om det kinesiske regime bruger europæiske våben til at myrde kinesere, der demonsterer for demokrati:

  “EU-landenes to årtier gamle våbenembargo over for Kina er en forhindring for arbejdet med at udbygge relationerne mellem EU og Kina, og derfor bør unionens medlemslande revurdere embargoen. Det mener EU-landenes fælles udenrigsminister, Catherine Ashton.”

  “Men en række af de centrale danske partier melder allerede pas på forhånd. De understreger, at det kinesiske styre intet har gjort for at råde bod på den begivenhed, der tilbage i 1989 udløste våbenembargoen: Massakren på demokratibevægelsen på den Himmelske Freds Plads i 1989.

  »Der er en ting, vi burde have lært i forhold til Kina: Det nytter ikke noget at spille Mr. Nice Guy og vende den anden kind til. Hvis vi vil opnå noget i forhold til en fremadstormende magt som Kina, må vi stå fast på vore krav. Kina skal levere noget meget konkret, hvis våbenembargoen skal ophæves,« siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

  Heller ikke Socialdemokraterne vil være med til at ophæve embargoen.

  »Det vil være et helt forkert signal. Der er stadig store problemer med menneskerettighederne i Kina, og mange af de aktivister, der dengang blev fængslet for at kræve demokrati, er fortsat bag tremmer,« understreger Socialdemokraternes udenrigsordfører, Jeppe Kofod, der også kalder det utidigt at belønne kineserne med en ophævelse af våbenembargoen.

  »Det er ikke mindst utidigt i lyset af sagen om Liu Xiaobo,« siger Jeppe Kofod med henvisning til den kinesiske systemkritiker, der for nylig fik Nobels Fredspris, men som ikke kunne modtage den i Oslo, da styret i Beijing holder ham indespærret.”

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Apropos OIC’s og det kinesiske regimes kamp mod udbredelsen af demokrati, ytringsfrihed og respekt for menneskerettighederne:

  JP’s tegningekrise ikke var Danmarks første internationale karikaturkrise.

  Kinas maoistiske regime lagde pres på Jens Otto Krag, for at få ham til at censurere arbejderbevægelsens avis (Det var ikke en partiavis) Aktuelt, fordi Aktuelt publicerede karikaturtegninger, der latterliggjorde Mao.

  Aktuelts maoistiske karikaturkrise var stort set parallel med JP’s muhammedkrise, bortset fra, at det meste af venstrefløjen ikke støttede de fascistiske ytringsfrihedsmodstandere dengang.

 20. Af M V

  -

  Ja undskyld at det vist er lidt off-topic, men …

  Der er nogen der skriver om minoritets-rettigheder og om statens særlige ansvar for minoriteter, – altså særrettigheder. Det er et skråplan. Et samfund kan ikke eksistere med multible juridiske systemer , – det er derfor man har (eller havde før EU-vanviddet!) grænser mellem landene. Indførelse af særrettigheder er 1. skridt mod borgerkrig.

  Invitation af et betydeligt (> 10%) og særdeles vanskeligt integrerbart muslimsk mindretal er lige så uforståeligt som at Ansaldo har eneret på alle togentrepriser til DK. Er begge tilfælde et “offer we can’t refuse”? – særligt i førstnævnte tilfælde er det mildest talt en leg med ilden.

  Og så kunne det iøvrigt være interessant at få en kommentar fra Mchanga til somaliske piraters snarlige rejse til danske retsale. Er det ikke juristeri helt uden jordforbindelse? Hvad kommer det i praksis til at koste at de skal indlogeres i fængsel, beskikkes forsvarere, appellere maximalt for endelig at modtage en klækkelig erstatning pgra. manglende beviser, – og tilsidst formentlig tildeles asyl, da vi ikke kan få garantier for, at de ikke vil blive udsat for tortur ved returnering (puh ha + efterfølgende familiesammenføring af traumatiserede børn osv osv.). Er vi oppe omkring 30 mandeskatteår pr. pirat?

 21. Af Mark Pedersen

  -

  “…så kan et demokrati udvikle sig til et flertalsdiktatur”

  Et demokrati ER = flertalsdiktatur. Hvis ikke man mener dette, så er “demokrati” blevet til et meningsløst plusord som kan bruges om alt det man selv kan lide, og “udemokratisk” som det modsatte – en nedrakning af det man ikke kan lide.

  Demokratiet er i sin natur det samme som et oklokrati. Det er ikke politisk korrekt at sige….men det er sandt.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mark Pedersen.

  Et demokratisk flertalsstyre, hvor mindretalssynspunkter ret til frit at ytres, forsvares af ytringsfriheden, og hvor mindretalsynspunkter nemt kan blive demokratisk repræsenteret, på grund af den lave spærregrænsetil Folketinget, ER langt mindre undertrykkende overfor mindretal, end f.eks. leninistiske eller nazistiske diktaurer, hvor en selvudnævnt pseudoelite tror, at den har en mere eller mindre gudgiven ret til at undertrykke alle andre!

 23. Af Peder Bisgaard

  -

  Det virker nærmest latterligt — og meget verdensfjernt — at høre denne “chefjurist” foreslå at lægge “pres” på en løs samling af Islamiske lande, Organisation of Islamic countries som om at den skulle kunne gøre noget. Det er desuden at have the causal relationship backwards fordi det er “Vestens” indblanding i muslimske lande som er årsagen til miseren – det gælder Ægypten, hvor “Vesten” sammen med Israel [jeg har det stadig svært med at kalde et land beliggende i Mellemøsten som tilhørende “Vesten” og du vil aldrig høre det fra min mund eller se det anført fra min hånd – og om føje år eksisterer Den jødiske stat jo ikke mere, men området er blevet en bi-national stat domineret af det palæstinensiske befolkningsflertal, så derfor er alle wos som IKKE har blabret op i tide og utide om at Israel skulle tilhøre “Vesten” – dem som har gjort ret, og det vil så stå klart — dennegang for alle — at det i virkeligheden er Israel (og de ting som er gjort/gøres af hensyn til Israel’s “sikkerhed”sinteresser) som er den største destabilisator i Mellemøsten, og som har medført at PA (Palæstinensiske selvstyreområder), Jordan og Ægypten ikke kan få demokrati)] aktivt arbbejder for at f.eks PA, Jordan, Ægypten og saudiarabien IKKE kan få demokrati, for det vil jo betyde at Israel-fjendtlige partier de førstnævnte steder og ditto samt US-fjendlige partier i Saudiarabien vil komme til magten.

  Kristne mere sikre under Saddam
  And that’s a fact, som a te Mc-amalga-Mama int’ ka benægt’: De kristne i Irak er på flugt, medens de var sikre under Saddam. Skal vi lige repetere hvordan det umådeligt politisk korrekte , i København bosatte individ, Jacob Mc-amalga-Mama , stillede sig til Irak-krigen? Nej, det er vel ikke nødvendigt, for han støttede den jo sammen med resten af slænget fra CEPOS.

  Og denne tendens har nu bredt sig til Alexandria i Ægypten, hvor netop Det Muslimske Broderskab står stærkt. I Saudi Arabien er det jo heller ikke tilladt at missionere eller at oprette kirker f.eks – men Uha, saudi is our buddies, fordi vi behøver Gasoline til vore SUV’s – er det ikke det som er grunden til at Mc-amalga-Mama sjældent udtaler sig om Saudi?

  Hvad angår Pakistan, så er dette land gerådet ud i kaos E-F-T-E-R at krigsindsatsen blev optrappet med SAF og USA’s aggression i Sydafghanistan — såkaldt “Taliban”s [som i virekligheden er mange forskellige grupper – nogle nationalistiske som blot ønsker alle fremmede ud, andre mere religiøse] højborg — fra og med juni 2006.
  Denne kaos fra nabolandet Afghanistan, æder nu væk af Pakistan som en metastase. Og i denne krigs-“logik2 bliver enhver moderat Pakistaner naturligvis en fjende og set som i ledtog med “Vesten” – det er klart. Men lad os lige repetere hvem som støttede ISAF’s optrapning ijun 2006? Rigig gæte. Det re Købennavnere Mc-amalga-Mama sammen med resten af slænget fra CEPOS.

  Det vi skal gøre er at trække os så hurtigt som muligt. Så vil voldsniveauet dæmpes, og de forskellige grupperinger på begge sider af grænsen vil miste incentivet til at arbejde sammen mod den fælles fjende.

 24. Af Hassan S

  -

  Desværre ligger Pakistan fuldstændigt som “de” har redt. Zia-Ul-Haqs tragiske fascination af den fundamentale islamisme burde være stoppet i tide. Men nu er Pakistan ikke kun præget af religiøs uro – men i lige så høj grad af etnisk samme. De skylder man lige at kigge på.

  Hvad der slår mig som langt værre er tonen i nogle af nærværende indlæg.

  Nu er der selv på denne side carte blanche til den ene modbydelige, generaliserende holdning efter den anden af alle 1,5 mia muslimer.

  Sammenligning med nazismen er ikke helt af vejen. Problemet er blot hvem der har hagekorset på armen. En ledetråd… der tales i brede vendinger om 1,5 mia mennesker som var den en stadfæstet sandhed.

  Føj. Den idelogiske fundamentalisme i Danmark er just så kvalmeinducerende som religiøs fanatisme. I Pakistan kan man undskylde det med manglende uddannelse, fattigdom og talrige sociale/etniske forhold – hvad får jer til at opføre jer så firkantet, unuanceret og hadsk?

 25. Af M V

  -

  Til Hassan, – der er kun eet ud af 24 indlæg der sammenligner islamisme og nazisme, – hvad minder de Pakistanske blasfemilove dig om?
  Og hvad er “Den idelogiske fundamentalisme i Danmark”?

 26. Af Hassan S

  -

  M.V. Pointen var:

  “Nu er der selv på denne side carte blanche til den ene modbydelige, generaliserende holdning efter den anden af alle 1,5 mia muslimer.”

  Og ikke en tællekonkurrence angående ord begyndende med “nazi”…

  Den “idelogiske” fundamentalisme (der bliver mere og mere udbredt tilsyneladende er)

  Godt: Israel, Kristendom, USA,
  Skidt: Muslimer, arabere og alle muslimske lande

  Jf indtil flere indlæg. Vil du stadigt hævde at der kun er ét af slagsen – så ønsker jeg dig en fortsat god dag. For mere tid bruger jeg ikke på dig. Du kunne bruge den manglende respons til at læse lidt omkring. Der vil du bl.a. kunne se en af nærværende tråds mest hysteriske personer erklære sig som tilhænger af dødsstraf.

  PS Er håbløs modstander af Sharia-lovgivning. Har et arbejde, er ustraffet, har en dansk kæreste, som jeg bl.a. fejrede jul med. Det voldsomste jeg nogensinde har sprængt var en “stryger” for snart 12 år siden.

  Hvordan hulen harmonerer det med nogle af ovenstående betragtninger angående alle muslimer i hele verden?

  Kan du forstår hvorfor nogle mennesker føler sig stødt og provokeret af den slags?

 27. Af jens holm

  -

  Jesper H.s bemærkninger om, at al Islam er idologi er idiologi.

  Og hvad kommer han selv med.

  Næste bemærkninger fra denne side af spektret i et ellers oplyst land er vel noget med fløde og bå udledt fra bevidst manipulation af duploklodser.

  I Danmark er tankeløs ytringsfrihed, som man knapt nok kan blive reserve på i X-flaktor, blevet landets svar på demkokrati.

 28. Af Leif Sørensen

  -

  @Jens Holm:

  Hvad er det lige præcis, du ikke ønsker bliver ytret?

  Hvad om de fascistiske muslimer udviste bare en lille smule tolerance overfor anderledes tænkende?

  Vi ‘tankeløse’ tolerere jo muslimernes fascistiske lort hver eneste dag, fordi vi ved, at de har haft en skadelig opvækst fyldt af verdens skadeligste løgnesamling: Koranen.

 29. Af Gert Hansen

  -

  God og relevant artikel.

  De sidste 30 år er fundamentalistisk islam gået frem overalt, og det samme er forfølgelsen af, og mordene på, ikke-fundamentalister og anderledes troende. I nogle tilfælde opmuntret og støttet af islamiske stater. Det er blot blevet værre år for år, og intet tyder på en ændring. Formentlig tværtimod.

  Man må spørge sig selv hvor mange lig der skal på bordet, før end Vestens politikere reagerer? Hvis de overhovedet gør/vil/tør. OIC er et forum at tage sagen op i. Indtil nu dukker politikerne sig. Alle sammen.

 30. Af Anja Jensen

  -

  Hassan S

  Det er tid til en tudekiks. Offerrollen gik til en anden. vil du fortælle os vantro herinde bare een god ting Islam har bragt med sig her til vesten ? Vi kan sq ikke få øje på det du !!!

 31. Af Hassan S

  -

  Anja J.

  Tak for tippet. I samme ombæring vil jeg bede dig henvende dig til den lokale læge og få udskrevet en stor mængde angstdæmpende piller.

  For mage til mavebittert og angst menneske er mig sjældent forundt.

  Og så vil jeg undlade at påpege det monstrøst ironiske i at du af alle tillader at bruge “offerkortet”.

  Hvad Islam har bragt til vesten? Absolut intet.
  Men det har (bla) de moderate muslimer i form af arbejdskraft og dertilhørende samfundsbidrag (skatter mv.).

  Vantro? I dit tilfælde har det absolut intet med religion at gøre.. Du mangler bare helt grundlæggende menneskelig anstændighed i tone og opførsel.

 32. Af Peder Bisgaard

  -

  Krigen i Afghanistan har ført nabolandet Pakistan ud i kaos. Som forventet samarbejder de forskellige grupperinger på begge sider af grænsen mod den fælles fjende, som de gjorde da USSR skulle smides ud, og som det skete indtil USA forlod Vietnam i 1975. Da invaderede Vietnam jo Kamputchea og Vietnam havde også en kort grænsekrig med Kina, som Harvard Professor Stephen Walt redegør for her:

  FOREIGN POLICY – Stephen Walt’s blog, 29. december 2010
  *
  *
  Something similar happened in Indochina: as soon as the United States withdrew from Vietnam, rivalries between the various communist nations and the Khmer Rouge eventually led to a Vietnamese invasion of Kampuchea and a short border war between China and Vietnam. It was our presence that held them together and our departure that allowed long-standing resentments to burst forth anew.

  The obvious lesson is that there is little danger of some sort of powerful jihadi monolith emerging in Central Asia. It is our war effort there that is leading these groups to make common cause with each other, and the longer the war goes on, the more we can expect them to cooperate. Because our strategic interests in Central Asia are very limited (i.e., we just don’t want people organizing attacks on American soil from there) our real objective should be to reduce the U.S. presence, play “divide-and-conquer,” and let the natural centrifugal tendencies in this region reassert themselves. That’s not necessarily the “heroic” play (which is why our commanders aren’t embracing it), but wouldn’t it make more sense than giving a set of un-natural allies more reason to work together?

 33. Af Anja Jensen

  -

  Hassan S

  hahahahha ligger omdrejet af grin.
  arbejdskraft ? skatter.
  Ved du godt at den muslimske indvandring koster os et beløb vi ikke må vide ?
  Det ville ganske enkelt udløse en borgerkrig.

  http://jp.dk/opinion/breve/article2243341.ece

  Æd du dig nogle flere tudekiks, men rollen som offer er udspillet.
  Bange mig ????? NEJ jeg er indædt rasende

 34. Af Hassan S

  -

  Anja.

  Det glæder mig at du morer dig. Jeg går ud fra at lægen imødekom dit ønske. Men pas lidt på med doserne – du må jo have slugt hele recepten.

  Med tanke på de tidspunkter du skriver herinde, går jeg ud fra at mit skattebidrag til staten langt overgår det du trækker ud i form af bistand.

  Jeg er nok en bedre “forretning” for Danmark end du nogensinde bliver.

  PS Det der omvendt morer mig er, at du ganske enkelt må leve med “vores” tilstedeværelse for evig og altid. Hvordan går det med raseriet nu?

 35. Af Anja Jensen

  -

  Hassan
  det er svært at holde op med at grine når man møder en mega psykopat som dig ! kan slet ikke få smilet væk !
  jeg har mit eget firma omend det ikke er stort, så kan det brødføde min familie :)

  hjernevaskede muslimer som dig bør hurtigst muligt tvangsindlægges ! Hvis skaden er uoprettelig (det er den som reglen)så er det hvide snit at foretrække. God bedring

 36. Af L. M.

  -

  Ja, hvorfor må vi ikke vide, hvad indvandringen egentlig koster os?! Men her er nogle tal:

  39% af indvandrerne er på overførselsindkomst.

  Indvandringen koster 24 milliarder i overførselsindkomster, ifølge nationalbanken.

  33 milliarder går til kriminelle indvandrere.

  1,5 milliarder går til integration af muslimer.

  Indvandlingen koster Danmark 150 milliarder årligt.

Kommentarer er lukket.