Hizb-ut-Tahrir skal ikke gøres til martyrer

Af Jacob Mchangama, Justitia 139

I november 1939 anmodede den konservative politiker Carsten Raft daværende statsminister Thorvald Stauning om at forbyde Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Et ønske som Raft langt fra stod alene med. Baggrunden var Sovjetunionens nært forestående invasion af Finland. På trods af, at DKP solidariserede sig med Sovjetunionen – der kort forinden havde indgået en ikke-angrebspagt med Nazi-Tyskland – og var tilhængere af at omstyrte demokratiet og indføre proletariatets diktatur, afviste Stauning Rafts ønske. Ikke af sympati for DKP for Stauning var ”enig med det ærede medlem Hr. Carsten Raft i hans stilling til det kommunistiske parti”. Men fordi et forbud ifølge Stauning ville ”give kommunisterne det martyrium, som de var ude efter, og som var deres eneste ønske“.

Staunings ord er værd at komme i hu i disse dage, hvor politikere ønsker at forbyde den fundamentalistiske organisation Hizb-ut-Tahrir (HuT), samt at forhindre samme i at holde et møde på det Kongelige Bibliotek. Det er ikke første gang, at politikere søger HuT forbudt. Men ved to lejligheder har Rigsadvokaten afvist, at der var fornødent grundlag for et sådant forbud. Det seneste krav om forbud skyldes HuTs invitation til et debatmøde om Afghanistan. På forsiden af invitationen er et billede af Afghanistan med kister med svenske, norske og danske soldater. Af teksten fremgår det bl.a., at HuT vil

“sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim. I den sammenhæng vil myndighedernes forsøg på at kriminalisere eller intimidere enhver krigsmodstander også blive belyst…Vi har alle sammen et ansvar! Det er islamisk set uacceptabelt at være passiv og det er ikke tilstrækkeligt bare at være imod krigen på det moralske plan”.

HuT’s udtalelse kan læses som en opfordring til at bekæmpe danske soldater i Afghanistan. Men spørgsmålet er, om udtalelserne er og bør være ulovlige?

Der er en række bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, der muligvis er anvendelige, men spørgsmålet kompliceres af, at HuTs opfordring til væbnet modstand så vidt ses er stilet til muslimer i Afghanistan og omegn og opfordringen til modstand rettet mod danske soldater i Afghanistan ikke mod den danske stat som sådan. En nærmere vurdering af lovligheden kræver grundigere overvejelser og research, end hvad en blog tillader, så lad mig i stedet komme med en retspolitisk vurdering.

Efter min opfattelse bør en abstrakt og generel opfordring til vold ikke være tilstrækkeligt til at medføre straf. For at idømme straf for en sådan ytring bør der være tale om en opfordring til (i) umiddelbar voldsanvendelse (eller anden kvalificeret ulovlighed) der (ii) skaber øjensynlig fare for at volden realiseres. Det er en test, der er kraftigt inspireret af den amerikanske højesterets vigtige afgørelse i Brandenburg v. Ohio, hvor et medlem af Ku Klux Klan ikke kunne dømmes for udtalelser, der indeholdt generelle trusler mod sorte og jøder. På tidspunktet for afsigelsen af denne dom var racistiske terrorangreb dagligdag i syden. I dag er de så godt som fortid, bl.a. fordi en robust ytringsfrihed gav borgerrettighedsforkæmpere mulighed for at operere i syden.

HuT’s invitation er efter min opfattelse ikke en opfordring til umiddelbar voldsanvendelse, ligesom den ikke giver anledning til konkret fare for vold mod danske soldater. Det er en abstrakt opfordring til at yde modstand mod danske tropper, der ifølge HuT udgør en ulovlig besættelsesmagt.

Hvis HuT derimod aktivt stod for rekrutteringen af frivillige fundamentalister, der rejste til Afghanistan med henblik på at kæmpe mod danske soldater, eller HuT aktivt støttede Taliban, ville sagen stille sig anderledes og HuT ville selvklart skulle dømmes derfor (man må formode, at PET holder øje med om det er tilfældet). Man ville også kunne skride ind, hvis det viser sig, at mødet på det Kongelige Bibliotek rent faktisk har karakter af et hvervemøde (eller resulterer i mere klare og direkte opfordringer til eller trusler om vold), snarere end et debatmøde med udveksling af forskellige synspunkter.

Det opleves af langt de fleste danskere – mig selv inkluderet – som dybt krænkende, at HuT mener, at muslimer skal gribe til våben mod danske soldater, der ofrer deres liv for at skabe et bedre Afghanistan i kamp mod en totalitær bevægelse, der på sekundet ville afskaffe de frihedsrettigheder, som HuT nyder godt af i Danmark (i modsætning til mange muslimsk dominerede lande, hvor HuT er forbudt). Men det er et demokratisk grundvilkår, at man som borger skal have ret til at være modstander af demokratiet og de beslutninger som flertallet vedtager. Det gælder også, når demokratier vælger at gå i krig.

Det er ikke udtryk for svaghed eller vestlig naivitet at lade HuT fremføre deres ekstreme og frihedsfornægtende budskaber. Det ville derimod være et tegn på svaghed hvis man opfatter HuT som så farlige og betydningsfulde, at man forbyder organisationen og deres møder.

Er der en lektie, der går igennem ytringsfrihedens historie fra blasfemisager mod treenighedsfornægtere, deister og ateister i 1800-tallets Storbritannien, over Weimarrepublikkens blasfemisager mod nazister til moderne hate-speech sager, er det, at de(n), der straffes for sine holdninger nærmest altid går sejrrigt ud af konfrontationen med staten, uanset om man dømmes eller ej. Retssagen kan nemlig bruges som et martyrium og som en anledning til at få langt større offentlig opmærksomhed, end hvad ens holdninger ellers ville kunne berettige til. Forbydes HuT og deres møde vil foreningen – med en vis ret – kunne anklage Danmark for dobbeltmoral og hykleri i forhold til det liberale demokratis idealer om ytrings- og forsamlingsfrihed, som danske soldater – også – kæmper for i Afghanistan.

Staunings kurs var både modig og rigtig i det særdeles kritiske år 1939. Efter Sovjetunionens invasion af Finland og DKP’s støtte dertil blev DKP mødt med afsky, medlemstallet faldt, Arbejderbladet kunne ikke finde annoncører eller forhandlere og DKP’s indflydelse i fagbevægelsen blev undermineret. Det danske demokrati og civilsamfund – fra venstre til højre – var således stærkt nok rustet til at håndtere et parti, der åbent sympatiserede med en totalitær supermagt, der gerne så Danmark som en satellitstat. Det er i den forbindelse værd at minde om, at DKP først blev forbudt i 1941, da Danmark var besat af et andet totalitært regime.

139 kommentarer RSS

 1. Af Kristian Andersen

  -

  Kære Kim Kværulant,

  Jeg har vist aldrig givet udtryk for at sympatisere med HuT.

  Godt at se at du stadig er lige debil ;)

 2. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  …LET LEVERPOSTEJFARVET LUTHERS LÆRE?

  “Hvorfor holder jeg ikke mine nytårsfortsætter?”
  (Camilla Langberg, 19. januar 2011 kl. 12:57).

  Den tydeligvis småt begavede “Camilla Langberg” er endnu ikke kommet så langt med sine “eksistentialistiske overvejelser”, at hun skelner mellem, hvad hun evt. måtte ’sætte sig for’, og hvad hun (uden at forsøge overvejelse?) bare “fortsætter” (med).

  Det ses af hendes sprogbrug.

  gl-j

  PS: Da jeg idag skulle med S-toget, benyttede jeg lejligheden til at spørge en medpassager, om hvad hun mente om Hizb ut-Tahrirs møde i Den Sorte Diamant på fredag (21.1 fra kl. 17.30).

  Svaret var, at “hvis Hizb ut-Tahrir f.eks. “opfordrer til drab på danske soldater”, så er debatmødet mildt sagt problematisk”. Hvis det på den anden side ikke var tilfældet, bør Hizb ut-Tahrir naturligvis have samme adgang , som alle andre her i landet har til at holde møder – også i Den Sorte Diamant…
  Vi kom det ikke nærmere inden Nørreport Station (hvor man skal “holde øje med sine ejendele, og huske at tage dem med sig).
  Men det var vel osse fint nok – og det var ligefrem en lise at høre min kvindelige medpassagers fornuftige overvejelse (fremfor det irrelevante bræk, der ustandselig løber en “Camilla Langberg”, samt gamle “humorister” som John Ulrich Poulsen i pennen (19. januar 2011 kl. 14:42)).

  PPS: På udvejen til mit rejsemål var jeg nødt til at tage taxa det sidste stykke vej . Chaufføren var (muslimsk) kurder – en mand med humor, sund sans – og et glimrende dansk efter 24 år i Danmark. Han overdrev vist ikke sin ‘Islam’ (som måske i princippet modsvarer en “Camilla Langberg”s lettere leverpostejfarvede lutherske lære (ikke noget med ‘Namazla’ og enden i vejret i tide og utide)).

  Og ærlig talt, så tog han ikke Hizb ut-Tahrir særlig alvorligt…
  Men taxachaufføren havde dog et stort problem: Hans søn, som er 18 år, og angiveligt medlem af Hizb ut-Tahrir – synes “ikke at være til at tale med”.

  Tja? Jeg kunne af egen erfaring fortælle chaufføren, at sådan er det jo ofte med 18-årige (uanset om de er muslimer, leverpostejskristne eller hvad som helst) – og at det som oftest går meget bedre, når de bliver lidt ældre…

  PPPS: Dog bør man være varsom med de ældre årgange, der spørger hinanden, om “Hvor går vi hen?”:

  1: Hvor skal du hen?
  2: I biografen…
  1: Hvad skal du se?
  2: Quo Vadis!
  1: Hvad betyder det?
  2: “Hvor skal du hen”! I biografen! Hvad…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Quo_Vadis_(1951_film)

 3. Af Bjarke Hansen

  -

  Godfred

  “Lige som man stadig er helt fri til at tie stille, hvis man ikke har noget (fornuftigt!) at sige…”

  Det er en frihed, som du aldrig har misbrugt!

 4. Af Jesper H.

  -

  Hvoir er det dog rørende – VED ALT KAN ALT personen har været med FUTTOGET I DAG – hvilken oplevelse.
  _____________________________________

  Der er debattør der håber den blå blok vil demonstrere til HUTTERNES TOPMØDE – det er ikke
  normen for blå¨blok.
  —————————————–
  Rød blok har stået fadder til den overeksponerede indvandring + indførelse af momsen +inførelse af grønne afgifter- indførelse af efterlønnen – så naturligvis må
  de stå for afskaffelse af diverse uhyrligheder.

 5. Af Sjætte .

  -

  interessant

 6. Af Camilla Langberg

  -

  En løgn bliver ikke til sandhed ved at gentages.

  En forræder bliver ikke mere overbevisende ved at bruge vulgærsprog.

  Man kan have så forkerte sympatier, at man klæder sig i burka, men ikke engang kan finde rundt i den, så den vender forkert, og man hverken kan se eller høre. Det hele “snurrer” rundt.

 7. Af Anja Jensen

  -

  Godfred Louis-Jensen

  Hold da op, jeg kunne sq ikke drømme om at diskutere mine trosforhold med en tilfældig taxachauffør.
  Der er nogen eller rettere alt for mange der ikke kan åbne kæften uden at Allah skal blandes ind i det. Øj hvor er det dog trættende at høre på efterhånden

 8. Af Anja Jensen

  -

  Gad vide om foreningen for veteraner (soldater) var velkommen i den sorte diamant hvis der på spisesedlen blev opfordret til væbnet kamp mod HUT i danmark og omeng

 9. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  PATETISKE TÅGEHORN

  “… jeg kunne sq ikke drømme om at diskutere…” (Anja Jensen, 20. januar 2011 kl. 01:43).

  Anja Jensen er skam velkomme til at lade være! I Danmark har vi ytringsfrihed – men ingen pligt til at “kommentere”…

  gl-j

  PS: Tværtimod kan de fleste af os nok undvære patetisk forvirrede tågehorn som Anja Jensen (samt “Camilla Langberg” m.fl.) – og deres ævl om, hvad de “gad vide”, men “hverken kan se eller høre”…

 10. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr, Godfred Louis-Jensen, 20. januar 2011 kl. 05:37)

  Hvordan man nu de unge konservative lømler fra BOPA ville have grebet den her an? De er ikke længere iblandt os, men d´herrer Jørgen Jespersens og Uffe Horwitz´ fantasifulde ånd lever fortsat videre. Det gør Den Kongelige Livgarde trods sine tab også.

  Afsky for vold og krig er et endog meget smukt menneskeligt træk, men paradoksalt nok kan det ofte kun hævdes ved netop de midler. Det onde skal forgå. Det gode skal bestå. Var det hr. Nordahl Grieg, der med hr. Kim Larsens spæde røst sang saledes?

 11. Af Kim Olsen

  -

  Til HuT og deres støtter er der kun een ting at sige: Stuerene bliver i aldrig!

  Til de varmeste fortalere for HuT (Godfred(Sic!), Kristian Andersen O.a.: Når nu mødet på demokratisk vis er kønsopdelt, hvilken afdeling går i så ind i?

 12. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Kim Olsen, 20. januar 2011 kl. 09:36)

  Er du da tovlig? Det er sandelig ikke noget, man selv må bestemme ved sådan nogle Fritz-ut-Clausen-møder! De tjekker også ved indgangen, om man er omskåret eller ej, før man bliver sluppet ind i de hellige haller :-)

 13. Af Camilla Langberg

  -

  Tågehorn har reddet mange liv. Men ikke alle kan reddes.

 14. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til fr. Camilla Langberg, 20. januar 2011 kl. 10:57)

  Tidligt oppe i dag? Her er den for fuld udblæsning på larsensk.

  http://www.youtube.com/watch?v=ZDujgEJDZO8

  Den har han nok tilbage i sin skoletid lært til morgensang :-)

 15. Af Camilla Langberg

  -

  @JUP. JA! Men desværre er de gode “klassikere” med de rigtige budskaber gået tabt for de yngre generationer. Den synges stadig på højskolerne, men hvor længe. Hvorfra får vi så vores holdninger og dannelse? Hvilken modstandskraft har vi så mod fjender af demokratiet?

 16. Af Kristian Andersen

  -

  Jacob Mchangama det var dejligt at se dig stille mørkets præst til vægs i debatten på DR2. Manden kan jo ikke en gang formulere sig længere. Hans IQ er vist nede på minus 20.

 17. Af Kristian Andersen

  -

  Lille, lille Kim. Jeg ser din retorik stadig er at finde på børnehaveniveau. Inden du postulerer for meget sludder der rammer dig i nakken som en Boomerang. Gider du ikke lige dokumentere hvor jeg har været en “varm” fortaler for HuT? Jeg glæder mig til din dokumentation ;)

 18. Af Kim Olsen

  -

  I mit seneste indlæg har der indsneget sig en beklagelig fejl. I stedet for:

  “Til de varmeste fortalere for HuT (Godfred(Sic!), Kristian Andersen O.a.: Når…”

  Skal der stå:

  Til de varmeste fortalere for HuT møde i det kgl. Bibliotek…

  Jeg undskylder overfor HuT at det kunne se ud som om D’herrer Godfred(Sic!) og Kristian Andersen er associeret med jeres organisation.

 19. Af Ole Juul

  -

  Nu ved jeg ikke om ham øksevirtuosen der ville slå K W ihjel, var udklækket af forbryderrekrutskolen HuT. Men til gengæld beskriver K W ham smukt i dag som “En fej lille løgnhals”.

  Jeg kender ikke nogen af de to, men mener det er vigtigt at lægge bort de fine fornemmelser, og kalde sagerne det de hedder.

  Savner en rigtig beskrivelse af ham den unge forbryder der teede sig sindssygt da fængselspersonalet udførte deres job og flyttede ham. Han er angiveligt ikke død af skader jf. obduktionen! Men samtlige hyklere er mobiliseret og forventer at den tyrkiske regering, den tyrkiske amb. i Danmark, og den danske amb. i Tyrkiet deltager, når forbryderen skal begraves i Tyrkiet, -og ikke i Danmark som har lagt ryg til hans fremtrædende karriere. FØJ!

 20. Af Kristian Andersen

  -

  Konstatering. Lille Kim er anti-demokrat!

 21. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  Hvorfor tror du det?

 22. Af Kristian Andersen

  -

  Det er ikke demokrati, at ville forbyde visse organisationers ret til forsamling bare fordi man er uenig med disse organisationers holdninger eller politiske/religiøse overbevisning. Endvidere er det direkte ulovligt, at ville censurere disse organisationer pga. meningsforskelle. Derfor er mennesker der alligevel vil gøre dem tavse eller fjerne deres ret til forsamling (de samme steder som de organisationer man er enig med) anti-demokratiske og på kant (hvis ikke over) dansk lovgivning.

 23. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til fr. Camilla Langberg, 20. januar 2011 kl. 12:52)

  Her er den “rigtige” udgave med Herborg Kråkevik: http://www.youtube.com/watch?v=irfB9GUdjPE&feature=fvw.

  Er der overhovedet noget, der kryber så langt ind under huden som norsksyngende kvinder, der ruller på “r”erne?

  Men så sagde det bang, da luftværnskanonen hin decembernat havde fået skudt sig ind på bombeflyet over Berlin. Tyskerne var noget mystificerede over hans lig, der i modsætning til de øvrige syv, australske, besætningsmedlemmer ikke bar identifikationspapirer. Hans grav er derfor den dag i dag ukendt.

 24. Af Camilla Langberg

  -

  @JUP. Smukt – stærkt – “Til ungdommen”, gid den kom til ungdommen. TAK. :-)

 25. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  Jeg bliver nødt til at spørge dig: Er du idiot, retarderet eller læsehæmmet?

  Jeg har gentagne gange skrevet, at HuT naturligvis skal have lov til at ytre sig, holde kønsopdelte møder og hvad de ellers har lyst til. Bare ikke på det Kgl. Bibliotek. Jeg har også forsøgt at give udtryk for hvorfor jeg ikke mener at lige præcis dette sted ikke skal lægge lokaler til anti-demokratiske (for nu at bruge dit eget udtryk) bevægelser.

  Du skriver du arbejder på en skole! Jeg håber da ikke du er lærer, for det kræver vel at man selv kan læse indenad for at kunne undervise andre.

  Hvad er det der er så svært at forstå?

 26. Af Anja Jensen

  -

  Godfred Louis-Jensen

  jeg er slet ikke i tvivl om hvorfor du ikke kan bruges på arbejdsmarkedet.
  Hold kæft nogle krybdyr instinkter du bisidder når du ikke kan argumentere.

 27. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Bare ikke på det Kgl. Bibliotek…” (Kim Olsen, 20. januar 2011 kl. 22:15).

  Jeg kan høre det for mig: “Det er ikke det, at de holder mødet. Det er måååden altså, som de holder mødet på…”

  gl-j

  PS: Kim Olsen er et populistisk narhovede!

 28. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  Jamen, det er man vel pr. definition når man ikke er enig med dig og den læsehæmmede/argumentresistente K.A..

  Set i den sammenhæng, opfatter jeg dit seneste indlæg som et kompliment.

  Hav et godt møde i aften Godfred(Sic!). Når du har entret de hellige haller, stiger intelligenskvotienten både ude på gaden og i dronningesalen – trods alt. Jeg er sikker på at du kan opnå medlemskab, måske endda med pensionistrabat, og dermed medvirke til etableringen af kalifatet:)

 29. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Set i den sammenhæng, opfatter jeg dit seneste indlæg som et kompliment.” (Kim Olsen, 21. januar 2011 kl. 09:22).

  Sådan var det skam osse ment, Kim Olsen (bortset fra den detalje, at “kompliment” (ulig f.eks. ord som “narhovede”) er et n-ord: En kompliment!

  gl-j

  PS: Hvordan min evt. entré skulle kunne hæve “intelligenskvotienten” både uden- og indenfor Den Sorte Diamant, står mig ikke klart? Men jeg forestiller mig nu heller ikke, at en Kim Olsen kan forklare sig?

 30. Af Kim Olsen

  -

  Jo sagtens Godfred(Sic!)

  Når du er væk fra gaden, stiger den gennemsnitlige intelligenskvotient der, og det samme gør sig gældende når du entrer dronningesalen fyldt med HuT tosserne.

  Min stavefejl er beklagelig og pinlig – ligesom din trang til at påpege den.

 31. Af Kim Olsen

  -

  Godfred(Sic!)

  “PS: Kim Olsen er et populistisk narhovede!”

  Hvad mener du egentlig med det? Ved du hvad populisme betyder?

  Her er den gængse definition, som ikke kaster meget lys over hvorfor jeg skulle være populistisk:

  PS: Kim Olsen er et populistisk narhovede!

  “Populisme (af latin: populus; folk) er en betegnelse for en politisk bevægelse forankret i det jævne folks verdensbillede. I modsætning til mange af de traditionelle ideologier opererer populismen ikke hen mod et endemål, og populisme kan således både være venstreorienteret, højreorienteret og midterorienteret. Populismen står ofte i opposition til en elite i form af det politiske establishment, og det er karakteristisk for mange populistiske partier, at de er opstået som protestpartier.”

  Godfred(Sic!) er du ved at blive en lille smule dement?

 32. Af Kim Olsen

  -

  Man noterer sig Godefreds(Sic!) interessefællesskab med HuT. Modstand mod krigen i Afghanistan er et punkt. Kunne der eventuelt være andre, f.eks. opfordringen til drab på danske Jøder som organisationen er dømt for? Blot en strøtanke:)

 33. Af Christian Brinch

  -

  Hader alle muslimer – synes alle muslimer burde smides ud af Danmark – mener Mecca burde jævnes med jorden

  lad os endnu engang samles om mottoet DEUS VULT

 34. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  VENDEPUNKT FOR KRIGSMODSTANDEN?

  Vi i Danmark er Hizb ut-Tahrir stor tak skyldig for at organisere det debatmødet om vores krigsdeltagelse i Afghanistan – den første større manifestation af kritik mod regeringens følgagtige, landsforræderiske krigspolitik. Efter 10 års håbløs krigsdeltagelse blev mødet i Den Sorte Diamant den første klare manifestation af modstand mod regeringens politk.

  Regeringen såvel som oppositionen glimrede kun ved deres fravær. I stedet for at tage debatten op med krigsmodstanderne – som trods alt ikke kun omfatter Hizb ut-Tahrir! – stod ministre og andre politikere udenfor Den Sorte Diamant, i kulde og uklædelig blanding med småfrysende borgere og aggressive, uartikulerede skaldepander m.fl. Med folk som Haarder, Støjberg, Lykke Friis og Søren Pind i spidsen stod det borgerlige Danmark med fakler i hænderne, lange bange sange og ingenting i tankerne – som det svage ekko af det politisk aktive og kritiske Danmark, der var engang.

  Men hvor var f.eks. Pia Kjærsgaard? Hvor var kulturminister Per Stig Møller (K), der ellers forholdsvis energisk har søgt at stille sig i spidsen for at hindre Hizb ut-Tahrir’s møde i Det Kgl. Bibliotek? Hvor var vores forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech (V)? Og hvor var statsministeren, der som Anders Fogh Rasmussen’s arvtager på mødet blev citeret for den forslidte floskel om, at “de danske soldater gør et utrætteligt arbejde for at forsvare vores sikkerhed, frihed og demokrati”?

  Havde man haft svageste forhåbning om, at i det mindste SF’s formand, Villy Søvndal, trods alt ville have mandsmod og hjerte – civil courage! – til at møde op og tale åbent om – og for? – den aktive krigspolitik, blev man skuffet. Det nærmeste dagens begrædeligt reaktionære, følgagtige Danmark kom til at markere disse sidste måneders krigeriske mediehetz mod Hizb ut-Tahrir, var fire ferske, pinligt velklædte og tavse løjtnanter fra Hæren.

  Villy Søvndal, som ellers samme morgen i TV2-debat med Hizb ut-Tahrir’s talsmand, Chadi Freigeh, havde lovet at overveje at deltage i debatmødet, valgte i stedet angiveligt at “tage hjem for at hjælpe datteren Anna med at flytte”…

  Det er der måske flere stemmer i? Men Søvndal gavner nu nok hverken sig selv, valgkampen eller fremtiden overhovedet ved at stille sig i spidsen for et korrumperet, konformt og næsten komplet intetsigende Danmark.

 35. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  VENDEPUNKT FOR KRIGSMODSTANDEN?

  Vi i Danmark er Hizb ut-Tahrir stor tak skyldig for at organisere debatmødet om vores krigsdeltagelse i Afghanistan – den første større manifestation af kritik mod regeringens følgagtige, landsforræderiske krigspolitik. Efter 10 års håbløs krigsdeltagelse blev mødet i Den Sorte Diamant den første klare manifestation af modstand mod regeringens politk.

  Regeringen såvel som oppositionen glimrede kun ved deres fravær. I stedet for at tage debatten op med krigsmodstanderne – som trods alt ikke kun omfatter Hizb ut-Tahrir! – stod ministre og andre politikere udenfor Den Sorte Diamant, i kulde og uklædelig blanding med småfrysende borgere og aggressive, uartikulerede skaldepander m.fl. Med folk som Haarder, Støjberg, Lykke Friis og Søren Pind i spidsen stod det borgerlige Danmark med fakler i hænderne, lange bange sange og ingenting i tankerne – som det svage ekko af det politisk aktive og kritiske Danmark, der var engang.

  Men hvor var f.eks. Pia Kjærsgaard? Hvor var kulturminister Per Stig Møller (K), der ellers forholdsvis energisk har søgt at stille sig i spidsen for at hindre Hizb ut-Tahrir’s møde i Det Kgl. Bibliotek? Hvor var vores forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech (V)? Og hvor var statsministeren, der som Anders Fogh Rasmussen’s arvtager på mødet blev citeret for den forslidte floskel om, at “de danske soldater gør et utrætteligt arbejde for at forsvare vores sikkerhed, frihed og demokrati”?

  Havde man haft svageste forhåbning om, at i det mindste SF’s formand, Villy Søvndal, trods alt ville have mandsmod og hjerte – civil courage! – til at møde op og tale åbent om – og for? – den aktive krigspolitik, blev man skuffet. Det nærmeste dagens begrædeligt reaktionære, følgagtige Danmark kom til at markere disse sidste måneders krigeriske mediehetz mod Hizb ut-Tahrir, var fire ferske, pinligt velklædte og tavse løjtnanter fra Hæren.

  Villy Søvndal, som ellers samme morgen i TV2-debat med Hizb ut-Tahrir’s talsmand, Chadi Freigeh, havde lovet at overveje at deltage i debatmødet, valgte i stedet angiveligt at “tage hjem for at hjælpe datteren Anna med at flytte”…

  Det er der måske flere stemmer i? Men Søvndal gavner nu nok hverken sig selv, valgkampen eller fremtiden overhovedet ved at stille sig i spidsen for et korrumperet, konformt og næsten komplet intetsigende Danmark.

  Godfred Louis-Jensen

  f/ OKTOBERBEVÆGELSEN

  PS: Da jeg kom til Den Sorte Diamant i går aftes, skridtede jeg ellers “den danske front”, som med flere af regeringens medlemmer i spidsen demonstrerede “imod det, de diskuterede på mødet” (Sic!), af – men uden at få øje på vores forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech (V).
  Jeg ser nu i dagens BT, at hun faktisk var til stede under “demonstrationen”, og har derfor rettet mit indlæg ovenfor på dette vigtige punkt (1).

  Det hele er jo, som fru Lillelund Bech slår fast, alt i alt “en alvorlig sag”! Hvori det aller-alvorligste egentlig vil vise sig at bestå, må historikerne måske tage sig af, når de får tid og lejlighed gives, men eftersom det, som “de diskuterede på mødet”, var krigen i Afghanistan – og herunder især den 10 år lange, idiotiske danske krigsdeltagelse! – slutter jeg mig med nogen forbavselse (men bestemt osse med stor indre glæde) til, at selv forsvarsministeren nu er blevet modstander af sin egen regerings krigspolitik?

  PPS: Måske var selv den sjove Ole Hjul med foran Diamanten – med gratis eksemplarer af HA`s “Sjakalmanifestet”…

  (1) http://www.bt.dk/politik/otte-ministre-til-demo-ved-diamanten

 36. Af Kim Olsen

  -

  Godefredd(Sic!)

  Det var godt du havde en god aften i gode venners lag.

  Fik I diskuteret HuT dom for antisemitisme? Eller undlod du som den gode gæst at nævne dette – og passede det dig egentlig ikke meget godt?

 37. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Kopi af min kommentar på chefredaktørens blog d.d. kl. 00:24:

  KRIGEN ER FORBI – NU SKAL SOLDATERNE HJEM!

  “Det er i sig selv problematisk, men…” (Alen Hodzic, 22. januar 2011 kl. 20:07)

  Nej – det er skam aldeles uproblematisk!

  Som Alen Hodzic – men i modsætning til f.eks. Lisbeth Knudsen m.fl. – deltog jeg faktisk i debatmødet, som Hizb ut-Tahrir havde indkaldt til i Den Sorte Diamant den 21. januar 2011.
  Lad mig derfor benytte lejligheden til at gentage den varme tak til Hizb ut-Tahrir, som jeg gav udtryk for under debatten…
  Og lad mig så knytte et par bemærkninger til Alen Hodzic’s ellers stort set udmærkede svar til Lisbeth Knuden:

  Der er ingen grund til at skrive “kære Lisbeth Knudsen” – dels fordi Berlingske Tidendes chefredaktør aldeles ikke er “kær”, men derimod en politisk tvivlsom person, og dels fordi en kommentar på bloggen i princippet ikke retter sig eksklusivt til hende, men til os alle.

  Alen Hodzic har derimod ret i, at “på intet tidspunkt blev der opfordret til, at danske soldater skulle dræbes”, og i, at der (tværtimod) blev sagt, at “danske soldater ikke burde ofres for at fremme politikeres uansvarlige krigsførelse (og amerikanske, fremfor danske interesser! gl-j)”, samt at folket (i Afghanistan!) havde “ret til at kæmpe imod besættelsesmagten (…) ligesom danske modstandsfolk gjorde under 2. Verdenskrig”.

  Formodentlig har Alen Hodzic ikke noget personligt forhold til Danmark under den tyske besættelse (1940-45) – og det har Lisbeth Knudsen mig bekendt heller ikke. Men jeg er selv gammel nok til at have oplevet den – og kan fuldt ud tilslutte mig Hizb ut-Tahrir’s argumentation som helt berettiget.

  Der er ingen grund til at tale om det “famøse møde” (Sic!), ej heller til ikke at “forsvare” Hizb ut-Tahrir, som tværtimod – i netop denne sammenhæng! – fortjener al den støtte, al den tak og ros, som vi kan give dem.

  Vi (i Danmark) burde jo selv forlængst have arrangeret dette møde – som forhåbentlig bliver et vendepunkt i udvuklingen herhjemme!

  Man behøver ikke at være “muslim” og tro på “Allah”, eller drømme om “Kalifatet” (Sic!) for at kunne værdsætte, at Hizb ut-Tahrir har gjort det danske samfund en uvurderlig tjeneste ved modigt at tage spørgsmålet om vores krigsdeltagelse i Afghanistan op så sobert, klart og objektivt, som det – trods energisk reaktion! – har været tilfældet.

  Derimod er der al mulig grund til at bebrejde Lisbeth Knudsen og hendes stort set indskrænkede, reaktionære avis, at man så eensidigt har støttet den ansvarsforflygtigende og uberettigede hetz mod Hizb ut-Tahrir, som lige til det sidste syntes at kunne true mødets afholdelse.

  Lad mig til slut sige til Alen Hodzic, at det er fuldstændig irrelevant, om han har “nære venner udstationeret i Afghanistan”.
  Det er der mange der har, og det er jo ikke usædvanligt, at folk lider smertelige tab derved. Men kommer ikke sagen ved:

  Vi (i Danmark) skal i denne sag – som er landets langt vigtigste anliggende! – kunne se ud over vores personlige følelser, familieforhold og interesser – og lige tværs igennem den sky af spin, det væv af løgne som politikerne – støttet af ryggesløse redaktører som netop Lisbeth Knudsen! – har overvældet offentligheden med gennem alle årene.

  Krigen er forbi for Danmarks vedkommende! Nu skal vi bare have vores soldater helskindet hjem – og så skal vi tage et demokratisk opgør med landsforræderen Anders Fogh Rasmussen og hans støtter, der svigtede os lige fra begyndelsen!

  Godfred Louis-Jensen

  f/OKTOBERBEVÆGELSEN

  PS: Mødet i Den Sorte Diamant (21. januar 2011) bidrog forhåbentlig afgørende til at sætte den danske krigsdeltagelse i Afghanistan på den politiske dagsorden! Derfor er vi (i Danmark) Hizb ut-Tahrir stor tak skyldig – men vi må jo nu selv finde ud af at komme videre…

  At debatmødet var en succés betyder ikke, at vi nu kan læne os tilbage i forvisning om, at regeringen trækker os ud af krigen i Afghanistan!

  Der er sikkert lang vej tilbage; men modstanden mod krigen har – med hjælp fra Hizb ut-Tahrir! – trods alt taget et væsentligt skridt frem mod, at folk(et) selv sætter en stopper for den nu snart 10 år lange, danske krigsdeltagelse…

  I Danmark er der overvejende modvilje mod vores krigsdeltagelse – og det har der faktisk været hele tiden, lige siden før 2002.

  Men modviljen skal nødvendigvis mobiliseres og skærpes betydeligt for at understøtte aktivt og målrettet, egentligt modstandsarbejde.

 38. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Kopi af min kommentar på chefredaktørens blog d.d. kl. 02:55:

  DEMONSTRATION SOM SLAG I DEN KOLDE LUFT

  Lisbeth Knudsen hævder (22. januar 2011), at “demonstrationen viste, at fremtrædende danske debattører (kunne) finde sammen i en reaktion mod Hizb ut-Tahrir” – men hun dokumenterer det overhovedet ikke.

  Og det er næppe rigtigt! Mig bekendt var der ikke en eneste ærlig krigsmodstander, eller bare en tapper kritiker af den danske krigsdeltagelse mellem den forfrosne flok af opportunistiske islamofober (som Karen Jespersen), følgagtige ministre (som Per Stig Møller og Søren Pind), helt anonyme borgere og skaldede aktivister, der havde forsamlet sig overfor Den Sorte Diamant.

  Hvis jeg tager fejl, Lisbeth Knudsen – så korrigér mig venligst! Fortæl mig, hvem du tænher på som “fremtrædende debattører”…

  Debatmødet i Den Sorte Diamant var iøvrigt indkaldt for at drøfte “krigen i Afghanistan”. Jeg finder det helt uforsvarligt – og mildt sagt latterligt! – at man vil “demonstrere mod uhyrlige synspunkter”, før man havde hørt, hvad Hizb ut-Tahrir havde at sige i denne forbindelse.

  At “direktøren for biblioteket (Erland Kolding Nielsen) burde have smidt (sin kunde: Hizb ut-Tahrir) på porten, allerede da de henvendte sig første gang for at leje lokaler til mødet”, er rentud populistisk ævl!

  Skønt bl.a. Kulturministeren på jammerligste vis har søgt at promovere dette “synspunkt”, har det på intet tidstpunkt haft større gang på jorden end tanken om “Kalifatet”…

  Godfred Louis-Jensen
  f/OKTOBERBEVÆGELSEN

  PS: Iøvrigt skal vi da (i Danmark) bestemt være indstillet på at “bekæmpe politisk fanatisme” – hvis den bryder lovens rammer!

  Men fri os for hetz, urimelige overgreb – og for skinhellige undskyldninger mht. at “give dem et martyrium” (Sic!).

  Lad os holde os til loven – og så iøvrigt opføre os ordentligt!

 39. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Jacob.
  Jeg har lagt mærke til , at du ofte både direkte og indirekte beskytter Islam ,og også forsvarer Islams uhyggelige racistiske og voldelige tankegang , og selvophøjede ret og derved er udøver af vold og magt til, at være nøjagtig lige SÅ ONDSINDEDE, SOM KORANEN jo er imod anderledes frie tænkende personer og religioner.
  Islams navn betyder jo underkastelses og Islams offertanker og syge tanker om livet og døden / især om Martyrdøden ( der`jo forfremmer enhver ” GOD rettroende Muhamedaner ” , og ikke en kristen, til et EVIGT GODT LIV efter døden,ikke sand).
  Så lad være med at få det til at SE ud ,som om ” De unge Hizb UT-TAHRIR ” her i DK bare så meget som har drømme om, at blive martyrer for Allah her i DK og Europa, eller i det hele taget.
  Ved du hvad de er, de er en flok FEJE FORKÆLEDE SNYLTERE på det danske samfund, som de ISÆR med FEJE midler ønsker at omstyrte, som værende ” Et ondt uretfærdigt, vandtro og urent samfund “.
  Hvad DET jo heldigvis IKKE er !
  Nu må du forsøge på, at være HELT ÆRLIG, ikke Jacob.
  Har du forestillet hvilket et vidunderligt godt, frit og rart land DK ville blive med Islams Sharialovgivning , og syge tankegang ved magten.
  Nej vel.
  Beklageligt , at så ung en mand ( som du jo er ) ikke kan kende forskel på skidt og kanel.
  Du må virkelig omvende dig fra din medlidenhed imod Islamitterne, og så SE på ” De unge mænds ” voldsomme oprigtige krav og RET i deres egne Fædrelande i Mellemøsten til blot, at kunne få et nogenlunde rimeligt liv i deres fædrelande ( hvor det netop vil koste dem deres unge liv ).
  Så vi ved jo ( og det ved du jo også ), at der er allerede rigtig mange SANDE MARTYRER i ÆGYPEN, ALGERIET, YEMEN osv i dag i mellemøsten.
  Men, de Muslimske mænd i Hizb UT-TAHRIR der` truer og får ” de unge uvidende Muslimer ” her i DK og i Europa til , at udøve sygeligt og hævngerrigt psygisk( verbale ),fysisk og materielt vold imod en fredelig nation ( med fredelige ung ), der`ovenikøbet både betaler for deres uddannelse,børnehaver, hjem osv.
  Med alle de ligitime GODE rettigheder de har her hos os. Kunne de unge mænd og kvinder i Ægypten opnå blot lidt af ” de frihedsrettigheder ” både du og jeg har her i DK ” , så vil jeg i al fald glæde mig på deres vegne, og de unge mænd der`gerne vil leve døde så IKKE forgæves for deres venner og familie, vel?Det er jo frygteligt , forfærdeligt og uhyggeligt.
  Lige nu er jeg dybt rystet og forfærdet over ” den voldsomme urimelige overmagt ” de er oppe imod i et Islamiskt styret land.
  Du burde skamme dig godt og grundt. K.Iskov.

Kommentarer er lukket.