Nej til holdningsbaseret indrejseforbud

Af Jacob Mchangama, Justitia 59

Nyheden om at Islamisk Trossamfund har inviteret islamisten Bilal Phillips, der bl.a går ind for dødsstraf for homoseksualitet, mænds ret til at slå kvinder og som tilsyneladende også har udtalt støtte til terrorisme, har fået Dansk Folkeparti til at kræve Philips afvist ved grænsen. Martin Henriksen udtaler

Hvis den nuværende lovgivning ikke er tilstrækkelig, ser vi meget gerne, at justitsministeren kigger på ny lovgivning, der tager hensyn til, at folk skal have lov til at ytre sig. Men alt inden for rimelighedens grænser

Der er ikke tale om nye tanker. Tilbage i 2005 offentliggjorde en arbejdsgruppe nedsat af regeringen en række forslag til tiltag mod terror. Blandt de foreslåede tiltag var følgende:

Arbejdsgruppen anbefaler at udlændinge, som gennem tale, skrift eller handlinger har udvist demokratifjendtlig adfærd eller modarbejdet grundlæggende demokratiske værdinormer, bør begrænses i deres adgang til Danmark. Det samme gælder udlændinge, som ikke aktuelt udviser en sådan adfærd, men om hvem der er alvorlig grund til at frygte, at de efter at have sikret sig ophold i Danmark, vil gøre sig skyldig heri.

Forslaget blev dog anset for vidtgående og blev ikke gjort til lov. Der er som sådan ikke juridiske problemer forbundet med et sådant forbud – i hvert fald ikke overfor ikke EU-borgere – da man som udlænding ikke har  krav på at rejse ind i Danmark, hvorfor Danmark selv kan fastsætte betingelserne derfor. Men principielt er det naturligvis svært at forene indrejseforbud baseret på holdninger og udtaleser med ytringsfriheden. Særligt fordi et indrejseforbud virker som en form for forudgående censur, frem for at gribe ind overfor en person efter vedkommende har fremsat udtalelser, der bryder loven. Derudover vil man hurtigt få svært ved sætte grænsen for hvem, der har tilstrækkelige sobre holdninger til at rejse ind i landet.

Martin Henriksens krav om at udtalelser skal være indenfor ”rimelighedens grænser” er tæt på intetsigende og åbner op for vilkårlighed og smagsdommeri. For hvem afgør hvad der er rimeligt? Det kan der være mange forskellige holdninger til. Også ovennævnte arbejdsgruppes forslag om at sætte grænsen ved ”demokratifjendtlig adfærd” og ”modarbejdelse af grundlæggende demokratiske værdinormer” er et løst grundlag. Skulle man i så fald stoppe udenlandske kommunister, der vil fejre 1. maj i fælledparken? Hvad med en kineser, som støtter sin egen regering? Der er talrige eksempler på at udenlandske nazister har demonstreret i Danmark og det har det danske samfund udemærket kunne håndtere. Helt orwellsk bliver forslaget om også at forbyde indrejse for udlændinge om ”hvem der er alvorlig grund til at frygte” at de vil udvise demokratifjendtlig adfærd. Hvordan i alverden afgør man om en person vil lægge afstand til demokratiet?

At bekymringerne om misbrug og vilkårlighed ikke bare er grebet ud af den blå luft demonstreres af situationen i Storbritannien hvor  man længe har afvist personer, der har udvist ”uacceptabel adfærd”. En uofficiel liste over de personer, der er blevet nægtet adgang til Storbritannien kan findes her. Listen indeholder en række islamister, men blandt dem der er blevet nægtet adgang er den hollandske politiker og islam-kritiker Geert Wilders, den koranbrændende pastor Terry Jones og den konservative amerikanske radiovært Michael Savage.

  Det er næppe den slags folk DF vil holde ude. Da Wilders blev nægtet adgang til Storbritannien, krævede Dansk Folkeparti at statsministeren skulle tage sagen op med Storbritanniens regering, og Søren Espersen udtalte

De europæiske lande – og den danske regering – må gå forrest i kampen for ytringsfrihed. Hvis man først kan nægte en parlamentariker som Geert Wilders adgang, hvem bliver så den næste – Pia Kjærsgaard.

Og Søren Espersen har fuldstændig ret. For når man først har indført indrejseforbud baseret på holdninger, vil de nemt kunne bruges til at ramme dem, hvis holdninger de til hver en tid siddende magthavere ønsker ekskluderet fra den offentlige debat. Dansk Folkepartis ønske om at udelukke islamister kan derfor meget hurtigt komme til at betyde udelukkelse af islam-kritikere.

Bilal Phillips bør rettelig fordømmes og med invitationen af Phillips må den sidste flig af Islamisk Trossamfunds troværdighed, som moderat forening være forkastet. Men Islamisk Trossamfund må have ret til at invitere Phillips, og han må have lov til at udbrede sine holdninger. Kun hvis der er helt konkret anledning til at tro at en person vil udgøre en konkret fare for statens sikkerhed eller lignende bør man skride ind. For som George Orwell skrev, ”hvis frihed betyder noget som helst, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke ønsker at høre”.

59 kommentarer RSS

 1. Af John Ulrich Poulsen

  -

  ER samfundet villig til at betale den ikke ubetydelige politiindsats, der bliver nødvendig for at forhindre moddemonstranter i at blive stenet ud af Indre Nørrebro omkring Korsgadehallen? Er det Ordre Public det hedder?

 2. Af peter g

  -

  Det er påfaldende stille fra Trynefrihedsselskabet.

  Her troede jeg at de gik ind for ytringsfrihed, og at tanker og holdninger ikke skulle bedømmes, men kun gerninger … Hvor er ytringsfrihedens vogtere? :-)

  Hvad DF angår, så er det jo kun DF der anser sig selv for ytringsfrihedens vogtere, sådan lidt på newspeak, så deres nyeste udmelding er der intet forunderligt i, og den er meget konsistent med deres selektive og ganske fleksible “dyder”.

 3. Af Niels P

  -

  OK, man er jo efterhånden blevet hærdet her i ytringsfrihedens foregangsland.

  Vi er efterhånden i stand til at høre på alt, uden brug af blodtryksnedsættende medicin.

  Så lad da bare manden få lov til at plædere for sit sorte livssyn ud fra en ikke nutidig fortolkning af Koranen.

  Det man som et moderne demokratisk menneske kan være bekymret for, er at Bilal Philips på en eller anden måde kommer til at legitimere hustruvold, hatecrimes mod homoseksuelle osv. hos sit unge publikum.

  Det er vel ikke noget særlig fint resultat af et samfunds liberale og idealistiske indstilling til ytringsfriheden, hvis det medfører øget vold mod udsatte grupper i samfundet? Og hvis det lægger sten i vejen for integration?

  Nå, lad os håbe de unge mænd trods alt ikke lader sig forføre. Og så er det jo i øvrigt “islamofobi” der er emnet for mandens foredrag.

  I øvrigt mærkeligt, at han hedder det samme som mit fjernsyn. Det skulle man næsten tro var forbudt i følge hans middelalderlige udlægning af Koranen.

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Man kan jo have den indstilling, Niels P., at man bør beskytte de unge mennesker mod at blive påvirket af den sorteste reaktion og den yderste fordummelse.

  Det er, hvad denne Philips står for.

  Men lad ham dog deltage i en debat med en dybdeborende journalist (hvis der er nogen af dem tilbage?) i den bedste sendetid.

  De fleste fornuftige mennesker vil få sig et billigt grind, en del apologeter få åbnet øjnene og islam blive endnu mere foragtet.

 5. Af Erik Petersen

  -

  Lad dog bare den tosse til Bilal Phillips komme ind i landet og præke hans absurde holdninger, jeg tror at langt de fleste danske muslimer er så kloge at de alligevel ikke falder for hans møg men der imod ryster på deres hoveder og tænker sikke en idiot, og hvis der nu skulle være et fjols eller to som tanke dødt hopper med på Bilals gale vogn, så havde de jo nok gjordt det i forvejen via alt det møg man kan læse på nettet.

 6. Af Torsten Bille

  -

  Det er helt uacceptabelt med sådan et indrejseforbud. Selvfølgelig skal Bilal Phillips have sin frihed til at komme ind i landet og give luft for sine meninger, ligesom jeg har min frihed til ikke at spilde min tid med at høre på hans sludder.

 7. Af Hans Lundqvist

  -

  Selvfølgeligt skal manden have indrejse, vores unge skal da læse lidt om at opbygge, organisere og udbygge bander.

  Vi ved alle at ghetto banderne er lidt pressede af højreorienterede rockergrupper, politi hjemmehjælpere, præster, brandvæsen osv.

  Mon ikke de mest begavede unge bliver inviteret i privat samtale, når den officielle del er overstået, som mest er sat i søen for at få tosserne til at sluge arrangementet.

  Hvem har mon betalt for at få manden hertil?

  I min horisont er mødet så vigtigt, at selv FIZFIZ og andre hardcore kriminelle skal have udgang. Jeg er sikker på deres deltagelse i mødet vil give det den vægt som det fortjener.

 8. Af Tine Hansen

  -

  Det beviser bare igen at der er en stor gruppe af muslimer (hvis ikke en majoritet), der afviser danske værdier, og fastholder gamle islamiske der ikke er i overenstemmelse med vores egne. Hvorfor er disse muslimer overhovedet kommet herop? Hvis de vil være islamiske, så tag til et muslimsk land. Og igen er ALLE muslimer tavse, tager ikke afstand, etc. Alle ledende muslimske organisationer (muslimsk fællesråd, islamisk trossamfund, muslimer i dialog) er efterhånden lige til at lukke op og ski– i. Fjern jer fra Danmark

 9. Af Jesper H

  -

  EN MUHAMMEDDANER MERE ELLER MINDRE – HUTTERNE – WAHID PEDERSEN + DET MUSLIMSKE TROSSAMFUND ØNSKER DET SÅDAN!

  Så naturligvis det mangede da bare.

  “DEN DAG VI ER MANGE NOK” ER RECEPTEN – !

  DANMARK ER – som vi har hørt – set – læst – et mindre land – hvor det er nemmere “AT BLIVE MANGE NOK”.

  Dertil kommer Danskerne har alle dage været et overordentligt venligt/smilende folk.

  MEEEEEEEEEN – hvor længe ??????

 10. Af Tom Romdal

  -

  Religiøse fantaster skal mødes med ord og holdninger, evt fysiske demonstrationer. Men vi skal ikke knægte deres ytringsfrihed.

  Frihed er kun frihed hvis den også gælder for dem som vi er uenige med, dem som vi ikke kan lide. Tanken om at friheder som ytringsfriheden kun skal tildeles de som er enige med magthaverne, er en fascistisk kernetanke.

  I denne problemstilling som DF stiller sig på den forkerte side af gang på gang på gang.

 11. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Jacob.

  Man kan TYDELIGT høre på dig, at du INGEN teenagebørn har og, at du IKKE vil se FAREN ved, at VILDFØRER helt unge mænd og kvinder til VOLD-MORD-BLOD-HÆVN i “Det fredselskende Islams navn”.
  Herre GUD, så lad dog barnet ” Islams unge “( sejle deres egen sø ) hvad rager det mig, ikke sandt?
  Hvis DK og hele verden bestemte sig for, at de frivilligt ville indfører SHARIALOVEN, jamen herregud da, lad dog ” de uvidende og dumme/ naive idioter ” selv om det, hvad i al verden kommer det dog mig ved , ikke sandt Jacob?
  Se det kalder jeg for , at være UGIDDELIGT-LIGEGLAD og idiotiskt. Og hvis folk ønsker ,at øve vold og er løgnagtige og koruperede inden for deres egne familier – på arbejdspladsen eller i DK, så LAD DEM DOG ” De sølle stakler “, de KAN jo IKKE gøre for det, vel?
  Hvis du så en kvinde blive voldtaget på Hovedbanegården, så ville du med garati bare gå stille og roligt forbi, for hvad kommer DET DOG MIG VED , ikke sandt?
  Så vasker du dine hænder, ser om dit tøj stadigvæk er pænt og rent , og glæder dig så over, at det ikke var dig der`var OFFERET der`.
  Det har intet med Demokrati at gøre.
  Det er ACCEPT af, at DEN stærke har RET til , at KNUSE den svage , ikke sandt. Det siger sand demokrati netop ikke.
  Den siger ; ” At vi hver især bør være parate til at udøve hjælp , og også ved sand/ ærligt opbyggeligt vejledning i( til vore børn og unge)om ,hvad der er SUNDT og GODt for både ” Den enkelte- familien og samfundet “. og SÅ tillige med ADVARER dem imod LØGN-HAD-KORUPTION-MORD og USUND ADFÆRD o.lign.
  Det er netop DET Islam ikke ønsker, der`skal ske.
  Hverken et sundt levedygtigt og harmoniskt individ- en sund og glad familie- og et levedygtigt samfund , hvor ethvert individ kan fremelske og bruge sine egne medfødte evner( også de kristelige og Jøderne børn).
  Og at kunne tjene sine egne penge selv. For,at kunne forsørge sig selv, og sine kære.Også selv om man er født , som ” En lille Muslimsk pige “.
  I hele Mellemøsten har der ned igennem årtusinder altid været UFRED-KRIG-MORD-HAD-VOLD, og voldtægt. Og kvindernes egne kreatine evner vil man ( mænd ) bekæmpe med alle tilrådeligt stående midler.
  Det kalder jeg for ikke kun EN FREMMEDFJENSK RELIGION, men en TÅBELIG og EN VANVITTIG måde, at tænke samfund og familie på ,og at handle med dem på.
  VOLD-PÅ VOLD, PÅ VOLD,og blodet sKAL helst kunne flyde frit. Det er DET Islam kan og dens måde , at føre sig frem på.
  Den person,der`forsvarer Islam og Koranens lære forsvarer ALTID og alle vejne Voldtægt – Mord-Had-hævn-Blod og VREDE mod alt og alle der´IKKE giver Allah oh Muhamed ret.
  Hils du bare DENNE GALE MAND hjertelig velkommen til Kbh., og lad ham dog endeligt forføre en hel ” ung Muslimsk generation ” til, at HADE DK-Kristendommen og Jødedommen .
  Jeg ville sparke ham hen hvor peberet gror.
  Hvis han ikke frivilligt holder sig væk fra DK.
  Vi har nok af ” Muslimske SMÅ HELLIGE KRIGERE ” der` nyder , at brænde vore børnehaver, skoler og biler af, og som hellere vil DØ , som martyrer for Islam her I DK end intigrere sig her iblandt ” De URENE og VANDTRO hunde “, som Islam jo siger vi er. FRI OS DOG FRA DENNE GALSKAB, og DETTE VANVID. Desuden koster det ” vort demokratiske gode samfund ” milliarder af danske kroner.
  Men selvfølgeligt igen , hvad kommer det både dig og mig ved, ikke sandt Jacob?
  Det er jo ” ET FRIT DEMOKRATISK “land vi lever i, så lad os da bare få BRÆNDT hele landet af, gerne så hurtigt som muligt , ikke sandt? .K.Iskov.

 12. Af Anne J.

  -

  Selvfølgelig skal han ind i landet – det er da kun på tide at en mand kommer og os at mænd da bare skal banke løs på deres kvinder alt det de vil. Jubii…

 13. Af Anne J.

  -

  ‘…og fortæller os at…’

 14. Af Axel Artke

  -

  Vi har ytringsfrihed her i landet. Så Bilal P. skal selvfølgelig have lov til at holde sine svovlprædikener.

  I Mellemøsten førte den slags for nylig til drab på FN-personale. Hvis noget sådant ulykkeligvis også sker i DK, vil det skærpe kampen mod islam ganske gevaldigt, og føre til en skarp opblussen af den indenrigspolitiske værdikamp – med stemmer til blå blok til følge. Dermed har Bilal P. gjort nytte.

  I virkeligheden burde hans værste udgydelser bringes som tekster i busreklamer, så alle kan se dem. De fortæller jo tydeligt, hvad også vor hjemmegroede imamspire, Abdul Pedersen, har sagt gentagne gange: “Man må tage hele pakken!” – herunder håndsafhugning, stening, tvangsægteskaber, pædofili samt afskaffelse af ytringsfrihed, trosfrihed, menneskerettigheder, retsstat mm.

 15. Af Thomas H

  -

  Helt rigtigt. Manden har ret til at ytre sig ligesom alle andre. At han så er et klovn. Det må han selv om.

 16. Af J Andersen

  -

  Ja lad ham bare komme til landet,jo større bliver Dansk Folkeparti. :-)

 17. Af Martin Salo

  -

  Hvorfor var der ingen politikere fra DF der kæftede op når reggaesangeren Buju Banton, også fra Jamaica, gav koncert her i København for et par tre år siden? Han er kendt for at synge homofobiske tekster der opfordrer til drab på homoer. “boom boom batty boy” osv. i den dur.

  Politikere blev gjort opmærksom på dette, da spillestedet The Rock modtager kommunal støtte. Der var ikke en kæft fra DF der krævede indrejseforbud for Buju Banton.

  Men nå ja. Buju Banton er jo heller ikke muslim.

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  Helt enig, vi kan ikke forbyde at en personage som Bilal Phillips kommer og udtaler sig kritisk om vores kultur, men vi kan vælge at ignorere ham og dem som følger ham. Og selv Bilal Phillips skal overholde vores lands love på enhver måde.

  Vores styrke som demokrati er samtidig også vores svaghed – vi er sårbare overfor mennesker som Bilal Phillips, men vi bliver endnu mere sårbare ved at nægte ham adgang fordi så er vi ikke mere er det frie og demokratiske samfund vi så gerne praler af. Så er vi bare som dem vi selv udsætter for hate speech.

 19. Af j b

  -

  Jacob
  Du citerer i dit indlæg “for hvem afgører, hvad der er rimeligt”?
  Jeg har svært ved at se, hvorfor det skal være specielt vanskeligt i denne sag. Danmark lovgiver til høre og venstre om, hvad som er tilladeligt eller ej. Hvis nogen overskrider grænserne og skrider til ulovligheder, afgøres sagen ved domstolene.
  Hvorfor skal der ikke kunnne lovgives mod “besøg” af udefrakommende islamister, hvis der er begrundet mistanke om voldsom og injurierende kritik mod danske forhold. Begrundet mistanke om offentlige synspunkter, som kan virke ophidsende og ovenikøbet skabe frygt for anslag mod dansk sikkerhed. Eller udsagn, som med sikkerhed kunne indføres henføres under racismeparagraffer.
  Jeg synes, du overser muligheden for og ønsket om, at der føres en stram lovgivning på det område, og at lovgivning vil blive varetaget af den danske domstol. Men dansk lovgivning med domstolene som dømmende magt er måske ikke anvendeligt overfor udlændinge?

 20. Af J Andersen

  -

  j b, 12. april 2011 kl. 17:54
  Det har du så evig ret.
  Lad os få nogle nye love som også rammer, sådan nogle udlændinge.

 21. Af J Andersen

  -

  Lad os få nogle flere nye love, inden de for ødelagt vores land fuldstændig.

 22. Af Kim Olsen

  -

  Salo,

  Fordi der er forskel på at være homofob, og på at prædike en færdig pakke af vold, undertrykkelse, perverterede samlivsformer og almen idioti som skal træde i stedet for et moderne retssamfund. Derfor!

  Du er DF-ofob og lufter din fobi ved enhver lejlighed. Såvidt jeg ved har ingen DF’ere anfægtet din ret til at udsprede tåbeligheder – formentlig fordi du udstiller dig selv som et fjols, og dermed går DFs ærinde:)

 23. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  Så du mener opfordring til drab kan gradbøjes? Fortæl nu hvorfor Buju Banton skal have lov til at rejse til Danmark og synge om drab på homoer i stedet for at gå til personligt angreb. Hold fokus og argumenter stringent.

  Er man DF-ofob bare fodi man udstiller DF’s hykleri?

 24. Af Kim Olsen

  -

  Salo, det har jeg faktisk svaret på. læs mit indlæg igen.

  DF-Ofob, ja hvis man er besat af frygt for DF som du er, og hvis man giver udtryk for den frygt i næsten alle sine blogindlæg – uanset relevansen.

 25. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  Kan du være mere tydelig? Er det i orden at Buju Banton rejser til Danmark for at opfordre drab på homoer. Ja eller nej. Så svært kan det vel ikke være.

  Og igen: Jeg udstiller blot DF-segmentets evige hykleri. Det har intet med frygt at gøre. Næ, kald det snarere for folkeoplysning.

 26. Af Kristian Andersen

  -

  Igen må man konstatere, at DF er antidemokratiske og ikke går ind for ubetinget ytringsfrihed (som de ellers propaganderede for under Muhammed krisen). Nej jeg synes heller ikke manden er sympatisk. Langt fra! Men hvad så med Wilders besøg i Kbh og hans rabiate holdninger? Nynazisterne i Greve? De pædofile der ytrer sig om, at børn har godt af sex med voksne osv.? Hvorfor skal de ikke også forhindres i at ytre sig med sådan ekstreme holdninger?

  DF vil kun ytringsfriheden når de er enige!

 27. Af Kim Olsen

  -

  Salo,

  Jeg er fuldstændig ligeglad hvad et syrehoved af en popmusiker står og bræger i Vega.

  Jeg er ikke ligeglad når en (blandt andet) homohader i lyserød kjole kommer her for at udbrede et politisk budskab om at sharia skal indføres.

  Er det klart nok?

 28. Af Henrik Jørgensen

  -

  Man kan da konstatere, at briterne i det mindste er konsekvente omkring deres afvisning af ekstremister.

  På den måde har Jacob ret i sit indlæg for uanset udformningen af et evt. “holdningsbaseret indrejseforbud” vil det også skulle finde anvendelse på ekstremister af ikke-muslimsk orientering – og det også i tilfælde, hvor DF faktisk tidligere har opponeret stærkt mod en sådan regel.

  Men jeg er ikke så bekymret over om domstolene kan holde en lige linje – det er jo domstolenes opgave. Omvendt er det bare ikke særlig liberal politik.

 29. Af Niels Christensen

  -

  Helt enig Jacob.
  Trossamfundets valg af Philips, og talsmandens arrogante talen ned til Politikken i første omgang : ‘Jeg viste ikke at Philips var sådan og sådan’, viser hvad det drejer sig om. Det er en politisk kamp.
  Det har ikke (længere) en skid med indvandring, immigrations problemer at gøre, det drejer sig om at skaffe sig tilhængere til
  Trossamfundets variant af Islam ( den konservative fløj af det muslimske broderskab). Og at invitere en af ‘hit’ mændene her er en del af den her kamp.
  Vi skal selvfølgelig ikke forbyde Philips men tage kampen op.

 30. Af tine hansen

  -

  Jeg ved man kan snakke om det i lang tid frem og tilbage, men jeg tror man ender med det her:

  Sådan opfører en moderne muslim sig
  De eneste ting muslimer skal gøre for at integrere sig godt er:

  – At fjerne tørklæde / burka.
  Muslimske kvinder plejede ikke at bruge det. Se på Kairo Universitet før 1990, men så fik islam indflydelse fra Det Muslimske Broderskab, Iran og Saudi Arabien. Det samme tendens kunne man se i Iran, England, Danmark og andre lande. Tørklædet, Niqab, burka spredte sig på grund af Det Muslimske Broderskab, Irans og Saudi Arabiens oliepenge. Tariq Ramadans far og gudfar er fra denne tradition, og Tariq selv er en islamist i et skab. Vær på vagt overfor islamister, fordi de er tvetungede, giver aldrig en et klart svar, lyver og har utroligt mange foreninger over hele verden med mange flertydige navne. Det samme med danske muslimske foreninger fx Muslimer i dialog, Islamisk trosamfund og Muslimsk Fællesråd. Alle får penge fra de religiøse høvdinge i Iran og Saudi Arabien, og har nok også stærke forbindelser til det muslimske broderskab.

  – Fjern kjoler og langt skæg fra de muslimske mænd (dette var almindelig før det muslimske Broderskab påvirkede muslimer). Efter alt er du kun en muslim, fordi dine forældre sagde det til dig alle de gange da du var barn, og da du gik i Koran skole. Vi har brug for et samfund, hvor man ikke opdrager børn med sådan en stigmatisering i en så tidlig alder, hvor de ikke selv kan vælge. Alle bør vide, at der er en masse religioner og den du holder er sandsynligvis ikke den rigtige, og den bør ikke tages så alvorligt.

  – Lad være med at bygge eller bære religiøse symboler (vi stoppede med det, og vi er træt af religion, hvis den skal have en dominerende rolle)

  – Vær loyal overfor det land du bor i

  – Lær sproget og brug det hele tiden! Ikke noget med arabisk sammen med vennerne

  – Overhold loven. Lad være med at forsøge at sætte nogle sharia-domstole op, som det er blevet gjort i mange lande. Abdul Wahid Pedersen og Zubair Hussein Butt arbejder stærkt på det med Islamisk trossamfund og Muslimsk fællesråd. Derfor tager de også til audiens hos Ahamedinejad fra Iran, når han er på besøg, og de tager billeder af deres store idol.

  – Lad være med at misbruge velfærdssystemet (som er gjort hvert år med over 16 mia.)

  – Bidrag til samfundet

  – Send ikke børnene til særlige islamiske skoler (dette bliver også gjort).

  – Socialiser med de indfødte i deres lande med deres værdier, som ikke er forankret i religion længere, men er velkommen til at bidrage med sin egen kultur på en “normal” måde.

  – Lad vær med at bede 5 gange om dagen. Det er fundamentalisme.

  – Vær lige med mænd og kvinder. Også til svømning, på hospitalet med mandlige læger, når man giver hånd eller i andre sociale sammenhænge.

  – Ikke noget med at stigmatisere, true med at dræbe, håne muslimer, der forlader islam. Styrk evnen til selv kritik. Med andre ord er der en mangel / asymmetri med at misbruge de rettigheder, som findes i et frit vestligt samfund, og på den anden side, hvad der praktiseres af muslimer. Vi kan ikke fortsætte med at nå ud, hvis modparten ikke har nogle intentioner om at give tilbage. En dag vil vi vågne op og stoppe med at være desillusioneret, og så vil pisken ramme HÅRDT tilbage. Tænk hvad du har af rettigheder og får af ydelser her i vores land, som VI DANSKERE ikke vil have fået i et muslimsk land, og der er en verden til forskel.

  – Lad vær med at være i benægtelse, bruge Taqiyya eller føle dig som et offer. Kig de hårde kendsgerninger om de mørke sider af islam i øjnene.

  – Lad være med at påstå at i har særlige rettigheder. Det er nok alligevel noget konservativ, religiøst, dogmatisk vrøvl.

  – Lad være med at mixe religion sammen med politik, sociale emner og love. Religion er en privat sag.

  – Lad være med at lyve omkring tørklædet/burkaen. Vi ved at de fleste muslimske kvinder ikke brugte det fra 1920 til ca. 1990 (I DK var det nok først omkring efter 11. september), og her var det ikke engang alle der gjorde det. Det var kun gamle damer og kvinder med hårproblemer. SKAM JER!

  – I KAN IKKE fortsætte med jeres gamle måde at leve på. I valgte selv at komme til vesten, og så må i også være parat til den dynamik der er i sådan et samfund, hvor man bliver udfordret og hvor der bliver stillet kritisk spørgsmål til ALT. SÅ lad vær med at piv.

  – Find jeres egen naturlige stil, og du behøver ikke at være som os, men bare udelad alle de højtråbende særkrav, religiøs sludder, hemmelige agendaer, men kom i stedet for med en positiv naturlighed omkring din kultur.

  – Lad jeres samfund være åbne og transparente.

  – Du skal kunne forsørge dig selv og din familie. Og for fanden du skal ikke prøve at NASSE fra det offentligte og lade dem forsørge dig, som der bliver gjort, så i hvert år koster mellem 16-40 mia kr. SKAM JER!

  – Fortæl hvordan du føler at leve i et “Kuffarland” (de vantros land), og du skal vide at når du siger “Kuffar” er det det samme som at sige perker eller neger.

  – Kunne I muslimer ikke fortælle og muligvis uddanne os vantro om hvordan jeres ideologi er før i kommer ind i landet, end at vi nu står og først skal til at lære hvilke “ideologiske krav” i vil have. Så kunne vi havde sagt nej i god tid, men i stedet for har i “sneget” det ind under falske forudsætninger. I så fald havde vi ikke sagt ja til at i skulle være her i vores land med den ideologi. Størstedelen af den danske befolkning anede ikke en pind omkring Islam. Hvis de var blevet fuldt oplyst og havde mulighed for at se hvordan det ville udvikle sig, ville muslimer aldrig have været her i Danmark i så høj en grad. Det er virkelig dårlig opførsel, og det er virkelig ussel lavet! FØJ OG DET SKAL VI HAVE EN DEBAT OM!

  – I såkaldte moderate muslimer SKAL komme frem og tale, og sørge for at i har en intern kritisk dialog muslimer imellem. I er stiltiende, og baner vejen for ekstremisterne. SKAM JER!

  – Hvis du er en af dem der vil have Sharia lovgivning og Kalifat, så overvej om du skal have lov til at leve et demokrati, når du prøver på at skade det, udnytte det og ødelægge det. Skal man ikke sendes til det land, som passer til ens overbevisninger?

  – Du skal vide at det er muligt at smide dig og din familie hjem, hvis i ikke overholder punkterne. Hvis du ikke kan bidrage til samfundet, må du finde et andet, og forlade Danmark. Vi forventer du gør en indsats.

  – Hvis du som 18-årig muslim ikke kan bruges til noget, og er samfundet til ugavn, SKAL DU SMIDES VÆK FRA DANMARK!

  Hvor mange muslimer gør det ovenstående? Sikkert færre end 10 procent. Men der er nogle punkter, der kan diskuteres. Hvis du muslim stadigvæk ikke fatter en brik kan du lytte til Cherif El-Ayouty, den bedst integrerede muslim i Danmark.
  Du kan finde ham på http://www.cheriffen.dk. Hvis du stadigvæk ikke ved hvordan du skal opføre dig, kan du tage hjem til et Muslimsk land. Vi er mange der er godt trætte af at den eneste gruppe, der ikke kan finde ud af det i Danmark er MUSLIMER, OG KUN MUSLIMER.

 31. Af Martin Salo

  -

  Kim Olsen:

  “Jeg er fuldstændig ligeglad hvad et syrehoved af en popmusiker står og bræger i Vega.

  Jeg er ikke ligeglad når en (blandt andet) homohader i lyserød kjole kommer her for at udbrede et politisk budskab om at sharia skal indføres.

  Er det klart nok?”

  Ja, det er krystalklart. Du er i grunden ligeglad med homoer, siden du er ligeglad med hvad den ene homohader spreder af dødstrusler. Men ikke ligeglad hvis det er en anden. Det beviser bare min pointe om hykleri. Tak for at du satte det på plads.

 32. Af tine hansen

  -

  Den er jo netop galt med hele den islamistiske bande: Muslimernes Fællesråd, Muslimer i Dialog og Islamisk Trossamfund. Her sidder de og beundrer deres forbillede fra Iran Ahmedinejad (Hitler), og ja hvad skal man sige til at disse 3 er muslimernes ledende organisationer her I Danmark, og at ingen siger noget som helst eller protesterer, fordi dette er netop mainstream i Islam…..nej majoriteten af muslimer i Danmark er bare ikke stuerene.
  http://www.uriasposten.net/archives/10540

 33. Af Kristian Andersen

  -

  Sikke en lang liste du har lavet der Tine. Stakkels din mand eller kæreste. Skal han også leve op til dine skrappe krav oh utal af punkter?

 34. Af Kim Olsen

  -

  Sale,

  “Det beviser bare min pointe om hykleri. Tak for at du satte det på plads.”

  Næh, det viser bare at du ikke kan læse indenad:)

 35. Af Klaus Kaaslund

  -

  Lad tossen komme. Han er en ren foræring. Hele dagspressen bør være til stede, og skrive loyale referater af, hvad tumpen siger. Så er jeg sikker på, at enhver kan se, hvad det drejer sig om. Den efterfølgende debat vil gøre, at arrangørerne aldrig vil invitere ham igen.

 36. Af Henning Andersen

  -

  Som altid et godt og sobert indlæg fra JM.
  For lige at være Grammar Nazi:
  Det hedder ikke udemærket.
  Det hedder udmærket.

 37. Af tine hansen

  -

  Majoriteten af muslimer har svigtet og forrådt Danmark.

 38. Af Jon de Linde

  -

  -Jeg mener vi skal give Bilal adgang. Ligesom jeg mener at Salo’s eksempel skal have adgang på lige vis.

  Instruer ham om dansk lovgivning og så kan man jo passende have en jurist og en flok pansere parat til at anholde manden i det øjeblik hans udtalelser overskrider dansk lovgivning. Hvis man mener at risikoen for at han overskrider den er der.

  Ytringsfrihed er et tveægget sværd.

  Lad manden udstille hvem han er. Lad det muslimske samfund udstille hvem de sympatiserer med. Lad de hadske holdninger komme ud i det åbne hvor vi kan tage en debat, grine af dem og affærdige dem som enten kriminelle eller middelalderlige… eller begge dele.

  Jeg finder det personlig meget interessant at man har valgt at invitere netop denne person. Jeg tvivler på at det vil være fordi man fra danske moderate muslimers vedkommende ønsker at tage en debat med vedkommende om verdslighed og respektfuld omgang med kvinder, homoseksuelle, jøder eller anderledes troende. Jeg tvivler på at man har inviteret Bilal for at demonstrere at man står bag danske værdier som ligestilling og ytringsfrihed. Men jeg vil gerne overraskes.

  Det ville være rart og det ville være en fjer i hatten hvis kritiske muslimer og verdslige muslimer mødte op til Bilals møde og så brugte deres ytringsfrihed til at gå i flæsket på en hadsk demagog. At de grinede af ham og ydmygede ham ved at benytte ord og dialog til at demonstrere at de stod i modsætningsforhold til hans bagudstræbende ideologiske prædiken af intolerance og had.

  Jeg tror bare ikke det er derfor han blev inviteret. Jeg tror at denne “prædikant” er blevet inviteret hertil for at øge polariseringen. For at skabe mere “dem og os” retorik.

  De eneste der vinder på det er de mere rabiate islamister og så DF der begge får en gevinst.

  Men vi er nødt til at følge lands lov og ret. De mennesker der støtter op om, at selv de mest hovedrystende legemliggørelser af samtlige danske fordomme om indvandrere har rettigheder under loven(Fis-Fis), er nødt til at støtte op om at Bilal og lidelsesfæller under dansk lov har ret til at agitere for deres sag… under strafansvar.

 39. Af jonas hansen

  -

  Naturligvis skal manden da have lov til at rejse ind, han fremlægger bare den globale konsensus omkring islam, som er en lovbundet religion, som ifølge muslimerne er skrevet direkte af, fra guds ufejlbarlige regelbog, som har eksisteret siden tidernes morgen, en bog som naturligvis er hævet over alt kritik.

  Bare fordi størstedelen af muslimerne i vesten, enten er forfaldende muslimer eller lever efter den moderne euro islam, forsvinder islamismen jo ikke, den lever i bedste velgående, og ved at lade sådan en islamist komme ind i landet, kan danskerne jo blive mindet om hvad islam realt handler om, i stedet for den tornerosesøvn, vi kollektivt har lullede os ind i.

 40. Af Claus A.K

  -

  Endnu engang enig med Jacob.
  Vi har menings, ytrings og forsamlings-frihed her i landet (eller i al fald resterne deraf).
  Forestiller vi os, at disse friheder er “universale” rettigheder for alle, da kan vi ikke bare forbyde i ét væk folk fra højre og venstre at samle sig for at høre hvad et eller flere mennesker tænker om dette eller hint.

 41. Af Axel Artke

  -

  Mødet med Bilal P. vil selvfølgelig bygge på forestillingen om Muhammed, som om han havde været en faktisk eksisterende person, og til Koranen som om den var en åbenbaring, denne Muhammed fik, samt til hadith, dvs. fortællingen om sagnfiguren Muhammeds liv og gerninger.

  Det forholder sig imidlertid sådan, at der aldrig har eksisteret nogen Muhammed. Der har derimod eksisteret en kristen, syrisk kætter, som i frustration over kristenhedens manglende accept af ham som profet gav sig til at bekæmpe de kristne på basis af egne, overlødige ideer. Hans ideer var et sammensurium af udpluk fra Toraen, fra Det gamle Testamente, fra fortællingerne om Jesus og fra traditionel, mellemøstlig folklore og ordsprog mv. Hans tankespind (som han påberåbte sig var åbenbaringer) blev brudstykkevis nedskrevet på skindlapper, barkstykker og andet forhåndenværende materiale og vel at mærke på aramæisk, der var det almindelige sprog i regionen. Aramæisk er et konsonantsprog. Det indebærer, at man selv må indsætte vokaler for at få meningsfulde ord ud af det.

  Tilhængerne af denne kætters bravader gav ham navnet Muhammed efter de konsonanter, der blev anvendt om Jesus, og som på aramæisk betyder “den ophøjede”. Ved indsættelse af andre vokaler blev “den ophøjede” til “Muhammed”. Samtidig gav man sig til at nedskrive resultaterne af denne Robin Hood-agtige sagnskikkelses åndelige pipeline til Allah (som den lokale guddom kaldtes). Da Muhammed ikke selv var i stand til at skrive, blev hans angivelige åbenbaringer nedskrevet af andre og på aramæisk. Senere blev de oversat til endnu et konsonantsprog, arabisk. I oversættelsen blev mange ord og meninger naturligvis forvansket. Det er derfor, martyrer loves 72 jomfruer i stedet for de 72 druer, de stilles i udsigt i den oprindelige tekst på aramæisk. Dette er imidlertid blot et enkelt eksempel på det utal af meningsløse eller selvmodsigende sura (vers), Koranen er fuld af. Enhver har jo kunnet indsætte hvilke som helst vokaler mellem konsonanterne og få et ønsket resultat ud af teksten.

  Muhammeds liv og gerninger blev også beskrevet i de såkaldte ahadith. Det skete dog først et par hundrede år efter den såkaldte profets død og i Arabien. Man kan så spørge sig, hvordan nogen arabisk hadith-skribent i det hele taget kunne vide noget som helst sikkert om den kristne kætters, syreren “Muhammeds” åbenbaringer eller handlinger 200 år efter hans angivelige eksistens.

  Det ville jo svare til, at skotske puritanere i 1800-tallet i detaljer kunne nedfælde, hvad en eller anden relativt ukendt katolsk kætter måtte have sagt eller gjort et sted i Rumænien i 1600-tallet. Det ville jo ikke kunne lade sig gøre med nogen som helst sikkerhed. Til gengæld ville skribenterne kunne tillægge den rumænske kætter et hvilket som helst udsagn og en hvilken som helst egenskab, der måtte tjene deres egne interesser. Akkurat som den tvivlsomme eksistens, “Muhammed”, er blevet brugt af det efterfølgende præsteskab og andre, muslimske diktatorer.

  Ovenstående er en superkort version af et omfattende og særdeles solidt, tysk forskningsarbejde, hvis resultater blev offentliggjort sidste år. Det må håbes, at disse forskningsresultater kan føre til en nyfortolkning af Koranen og til en islamisk reformation. Det er formentlig de muslimske landes eneste alternativ til fortsat, håbløs stagnation.

  Desværre er det nok kun et forfængeligt håb, at de også bliver diskuteret på mødet med Bilal Philips.

 42. Af tine hansen

  -

  Med seneste opførsel fra muslimsk side kommer jeg med følgende forslag:??Smid alle muslimer hjem fra følgende organisationer:?Islamisk troassamfund?Muslimernes fællesråd?Muslimer i dialog?Imam Ali moskeen på Vibevej?Hizb ut tahrir og tilhængere
  AL-shabaab tilhængere
  Al Queda tilhængere
  Dem der er upoduktive. Vi kender landene allerede.
  Desuden skulle dem der ikke kan finde ud af det i ghettoerne sendes hjem samt indvandrerbanderne.??Alle kvinder med slør, tørklæde, burka etc. skulle sendes hjem med deres familier.??Alle dem der nogensinde har trukket familier herop eller familiesammenført sig skal hjem??Alle dem der sender deres børn i koranskoler skal hjem??Alle mænd i kjoler og islamisk udrustning skal hjem??Tak for besøget i bidrog ikke med en pind og i var med til at gøre Danmark til et dårligere sted??Det var de værste, og der er ingen “moderate muslimer” (hvis de findes) der tager afstand fra disse grupper.

 43. Af tine hansen

  -

  Hvad skal vi gøre ved burkaen, tørklædet, Sharia love, koranskolerne og den islamistiske bande: Muslimernes Fællesråd, Muslimer i Dialog og Islamisk Trossamfund, i Danmark?
  Her sidder de og beundrer deres forbillede fra Iran Ahmedinejad. Disse 3 organisationer er muslimernes ledende talerør her I Danmark. Er der ikke noget der er forkert her?
  http://www.uriasposten.net/archives/10540

 44. Af Henrik Jørgensen

  -

  Tine, muslimkoncentrationen er vist ikke så høj på Hans Ø. Hvad med om du tog derop og forsvarede det danske territorium mod muslimske canadiere?

 45. Af tine hansen

  -

  Ja i det mindste går jeg ikke ind for Ahmedinejad….tag dig nu sammen og sæt fokuset det rigtige sted

 46. Af j b

  -

  Underligt at tænke på, at FizFiz´s skæbne afgøres i disse dage. En hærdet kriminel, som er blevet dømt for sine forbrydelser, men taget til nåde igen, idet han ikke skal udvises af landet. Nej, for der skal tænkes på familiens tarv. Retsbevidstheden er glemt, findes ikke i ordbogen.
  Underligt at tænke på, at Danmark uanset konsekvenser skal forblive duks i ytringsfrihedens navn. Folk skal frit kunne udtrykke alt, at det så kan have skadelig virkning på landet er mindre væsentligt. Vi må tænke på omdømmet og ikke udelukke nogen.
  Underligt at tænke på, at regeringen netop har fremlagt sin 2020-reform, som betyder væsentlige forandringer/nedskæringer for den almindelige borger, også dem af indvandrerherkomst. Men tillige for den nedslidte dansker, for de unge studerende og de ældre. Men det er måske mindre væsentligt, danskerne kan jo altid forsvare sig gennem deres valgret.
  Jeg forsøger ikke at nedgøre ytringsfriheden, den er meget væsentlig, men der bør være grænser for ukrænkeligheden. Er det ikke ud fra sociale, kulturelle, samfundsmæssige og især økonomiske vinkler ok at stille spørgsmålstegn ved at fortsætte i samme ukritiske spor. Hvor stort bliver tabet for Danmark, hvis der strammes på området i hensigten at forsvare dansk intregritet. Måske kan det hjælpe til at først og fremmest få styr på egne forhold i landet!

 47. Af M. Larsen

  -

  Selvfølgelig skulle man da stoppe at en sådan person skulle komme frem med sin hjernedøde,kriminelle, syge meninger. Men “die dumme dänen” tillader jo næsten alt og tror at alt går godt, bare vi er “åbne” (både i sind og grænser!) . Dummere kan man ikke være.
  Utroligt at danskerne kan være så naive, at de tror at de (selvfølgelig ikke alle – uha, man skal endelig passe på hvad man siger i dag – ) der kommer her for at præke drab på homoer, ret til at slå kvinder m.m. skal have lov til at være i vort samfund. Det er jo lige der at det kokser. Uha, er det svært at forbyde folk med så ekstreme meninger? Ja, i DK er det, for så bliver du kaldt rascist m.m. selvom det eneste DU går ind for er sikkerhed, tryghed, demokrati for os der bor her.

 48. Af M. Larsen

  -

  Selv franskmænd, der vel ikke ellers er ret så højreorienterede – har indført Burka-forbud og allerede opkrævet den første bøde i den relation.
  De har lært lektien og set fremtiden i spejlet.
  Vi har ikke – endnu.

 49. Af j b

  -

  Sjovt du nævner forbud. Måske kan det indgå i rød fløjs nye rekordforsøg på at eliminere Sverige som det førende land på det område. Mener dog ikke, burka var nævnt, men vi sikrer i det mindste, at der ikke kan ryges på de små værthuse.

 50. Af tim jensen

  -

  FisFis 8 børn har lavet en side på facebook, hvor der står: Fuck jer skide danskere.
  Fordi FisFis er i dette land er nok pga. Palæstinenserloven.
  Søg på wikipedia og i finder:
  Efterspil
  Umiddelbart efter vedtagelsen valgte over halvdelen af palæstinenserne at tage tilbage til Libanon for at fejre opholdstilladelsen i Danmark – på trods af at de havde påstået at de havde været forfulgte i Libanon. Ugen efter kom det yderligere frem at 312 af de 321 angiveligt forfulgte palæstinensere havde rejst frem og tilbage mellem Danmark og både Libanon og Syrien i løbet af 1990 og 1991, mens de havde søgt asyl i Danmark[1].
  I 2005 viste en undersøgelse at omkring 42% (135) af palæstinenserne i de efterfølgende år har været involveret i og dømt for kriminalitet og at 74% (238) var på passiv forsørgelse. Af de 110 børn født af gruppen af 321 palæstinensere havde 56% (62) været involveret i kriminalitet.

Kommentarer er lukket.