Danmark til menneskerettighedseksamen i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

På mandag den 2. maj kl. 15 vil danske diplomater sætte sig i det varme sæde i FNs Menneskerettighedsråd i Genève. Danmark skal nemlig til ”eksamen” i menneskerettigheder ved det såkaldte Universal Periodic Review (UPR), hvor alle FNs medlemsstater får gennemgået deres menneskerettighedsefterlevelse. Danmarks repræsentanter vil således blive stillet en række kritiske spørgsmål af delegationer fra andre lande, ligesom visse lande vil fremkomme med anbefalinger til forbedring af menneskerettighedssituationen i Danmark.

Til brug for Danmarks UPR har Udenrigsministeriet udfærdiget en national rapport, der kan læses her. Rapporten fremhæver, hvordan Danmark implementerer og beskytter menneskerettigheder, og enkelte steder nævner rapporten også menneskeretlige udfordringer. En rapport om menneskerettigheder udfærdiget af den selvsamme regering, der skal bedømmes, vil i sagens natur aldrig være tilstrækkelig kritisk eller objektiv. Rapporten glider således let hen over problemerne med terrorlovgivning. Men den manglende kritik på de områder, hvor et i internationalt sammenhæng, dukse demokrati som Danmark reelt har haft problemer med grundlæggende frihedsrettigheder, er ikke det største problem med rapporten. Rapportens fokusområder afslører en farlig udvanding af menneskerettighedsbegrebet, der underminerer den frihedssfære, som bør være menneskerettighedernes kerne.

Eksempelvis indeholder rapporten et afsnit om fattigdomsbekæmpelse, hvor det hedder, at:

“Denmark has an efficient, tax-financed and universal social welfare system that takes care of people who cannot take care of themselves. Preventing social exclusion and poverty is a focus area of the Government, and social and labour market policy is constantly adjusted to improve the living conditions of people at risk of social exclusion.”

Danmarks indsats på ældreområdet er åbenbart også et presserende menneskerettighedsspørgsmål. Det fremhæves således, at regeringen har afsat 3 mia. DKK til de ældre over en årrække. I rapporten fremgår det, at Danmarks nationale menneskerettighedsprioriteter bl.a. inkluderer fattigdomsbekæmpelse og kampen mod hjemløshed. Tilsyneladende er en universel velfærdsmodel som den danske samt ældrepleje altså udtryk for menneskerettigheder, ligesom det er en menneskeretlig prioritet at bekæmpe fattigdom og hjemløshed i verdens mest lige land med generøs boligstøtte og nærsocialistisk huslejeregulering.

Hvis den danske velfærdsmodel virkelig er udtryk for sikring af menneskerettigheder må de pågående forhandlingerne om afskaffelse af efterlønnen, hævelse af pensionsalderen og politiske forslag om øget brug af forsikringsordninger være udtryk for menneskerettighedskrænkelser. En sådan logik er dog absurd. Uanset om man er tilhænger eller modstander af den danske velfærdsmodel har den meget lidt med menneskerettigheder at gøre. Den er en politisk størrelse. At inddrage velfærdsstaten og ældrepleje i en menneskerettighedsrapport, i en verden hvor syriske demonstranter bliver mejet ned, kinesiske dissidenter fængsles vilkårligt og store dele af verdens befolkning lever i lande der er ufrie er at gøre vold på selve menneskerettighedsbegrebet. Når et liberalt demokrati som Danmark spiller med på denne udvanding af dette menneskerettighedsbegreb, der med den britiske Bill of Rights, den Amerikanske Uafhængighedserklæring og den Franske Menneskerettighedserklæring blev grundlaget for vestlige frihedsrettigheder, hjælper vi verdens undertrykkende regimer på deres borgeres bekostning. Sammenblandingen af sociale rettigheder og frihedsrettigheder er nemlig en gave til diktaturstater, der ved at fremhæve ”sociale fremskridt” kan fremstå i et positivt menneskeretligt lys uanset, at de samtidig undertrykker deres egne befolkninger. Det understreges meget klart af en række UPR rapporter vedrørende diktaturstater. Da Cuba skulle til ”eksamen” roste Nordkorea eksempelvis Cuba for:

“the priority given by Cuba to human rights and the considerable success and profound economic, political and social changes it made since the revolution”

Rusland fulgte op og “noted that Cuba has undeniably achieved impressive progress in promoting and protecting human rights, in particular social rights”. Også Saudi-Arabien var med på vognen: “Cuba has worked tirelessly to improve the standard of living and promote the human rights of its people, achieving their right to life and development, and guaranteeing free health services, social security, and social justice”.

Og den ene tjeneste er vel den anden værd. Om Nordkorea udtalte Cuba: “DPRK works to consolidate a socialist and just society, which guarantees equality and social justice. Cuba highlighted, inter alia, the existence of a universal and free healthsystem, the elimination of illiteracy and access to education for all.”

Syrien (der sikkert godt kan bruge venner p.t.) var også rosende overfor Nordkorea og: “commended efforts to protect and promote all human rights and noted that the complete and universal free medical care and education and the law on gender equality show that DPRK is on the right track to achieve development despite illegal sanctions imposed on it”.

Denne tragikomiske maskerade der oven i købet foregår i FNs Menneskerettighedsråd ville ikke være mulig at opretholde, hvis der også var et klart fokus på grundlæggende frihedsrettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed, forbuddet mod tortur og retten til personlig frihed. Men desværre har vestlige demokratier og store menneskerettighedsorganisationer som Amnesty for længst overgivet sig til ideen om, at menneskerettigheder også inkluderer retten til goder eller endog kollektive goder som et rent miljø, og i overdreven grad valgt at fokusere også på dette aspekt af menneskerettighederne

Selv på området for helt grundlæggende frihedsrettigheder anlægger rapporten en betænkelig linje. I et afsnit om racisme og diskrimination fremhæves straffelovens §266b, den såkaldte racismeparagraf, som mere end 40 danskere er dømt efter siden 2000, og rapporten bemærker, at overtrædelser af denne bestemmelse er strafbart med fængsel i op til 2 år, selvom der i de fleste sager alene er tale om bødestraf. Under et afsnit om ytringsfriheden fremhæves §266 b igen. Denne fremhævelse af begrænsningerne på ytringsfriheden i forhold til etniske og religiøse minoriteter skyldes givetvis at Danmark frygter at særligt muslimske lande vil kritisere Danmark kraftigt for at ytringsfriheden her i landet krænker etniske og religiøse minoriteter. Når denne form for kritik luftes i den danske debat er regeringen typisk hurtig til at understrege ytringsfrihedens vigtighed, men når det gælder risikoen for kritik i FN bliver det pludselig vigtigt at understrege undtagelserne. Det klæder ikke regeringen.     

34 kommentarer RSS

 1. Af Peter Mogensen

  -

  Som altid når der tales om menneskerettigheder manger der en del. Menneskepligter!

  Hvordan kan man kræve noget uden at yde? Hvordan kan man kræve fred og kun give krig?
  Hvordan kan man kræve beskyttelse når man taber, men når man så er ovenpå uddeler man forbydelser.
  Hvordan kan indvandrere kræve uden at give?
  Hvordan kan bistandsklienter have ret uden at der kræves?

  Og hvor er balancen rigtig?

  Sidst men ikke mindst, hvem skal bedømme? Den krævende eller den ydende? Og FN, har de overhovedet nogen rimelighed mere?

  Mange spørgsmål….

 2. Af Jens Hansen

  -

  Fuldstændig grotesk at Dnamark skal til “eksamen” ved dette såkaldte Menneskerettighedsråd i FN. Det store flertal af medlemsstater i FN er diktaturer, og Danmark og det øvrige frie vesten burde slet ikke bruge tid på denne dybt korrupte organisation. Alene det, at den Danske velfærdsmodel bliver inddraget i et spørgsmål om menneskerrettigheder viser med al tydelighed venviddet i denne organisation.

 3. Af Ole Brockdorff

  -

  Det klæder ingen af de politiske partier herhjemme i Folketinget, at de ikke engang på tværs af politisk observans kan have en klar og utvetydig konsensus over for FN med alle sine islamiske og kommunistiske diktaturstater om, at ytringsfriheden er og bliver ”kronjuvelen” i demokratiet og folkestyret, der ubestrideligt er verdens bedste politiske styreform for alle frihedselskende mennesker, uanset folks etniske og kulturelle samt religiøse baggrund.

  Lige netop Danmark kunne i dag stå i udlandets bevidsthed som en stærk nation med ”ufravigelige regler” om frie valg, ytringsfrihed, demonstrationsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og ligestilling med personlige frihedsrettigheder til alle kvinderne på linje med os mænd, hvis landets politikere ellers fra venstre til højre i folketingssalen var deres opgave voksne som forsvarere af et stærkt opbygget demokrati siden Grundlovens etablering i 1849.

  FN har udviklet sig til en pestilens for alle frihedselskende mennesker på kloden, fordi hele organisationen anno 2011 er gennemkorrumperet af den islamiske og kommunistiske verden i blandt andet FN-menneskerettighedsrådet, og dèt er på alle måder en hån imod en lille nation som Danmark, som mere end mange andre af klodens FN-lande har levet fantastisk op til begrebet ”menneskerettigheder” siden afslutningen på anden verdenskrig i 1945.

  Der står trods alt ikke skrevet nogen som helst steder i FN-konventionerne, at du som indvandrer og flygtning til et land har krav på de samme økonomiske velfærdsydelser som den etniske befolkning. At livsforsørgelse fra andre er naturlov fra dag 1 af din ankomst. Men sådan er holdningen blevet implementeret herhjemme gennem de sidste 20-30 år af de ”kulturradikale” og ”godhedsindustrien” med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i spidsen. Alt sammen finansieret primært gennem skattebetalingerne af den til enhver tid eksisterende arbejdsstyrke med arbejdsgivere og lønmodtagere i det private erhvervsliv.

  Vores lille land bruger årligt milliarder og atter milliarder af kroner på finansloven til alle mulige indvandrere og flygtninge af muslimsk herkomst, der året rundt lever en arbejdsfri tilværelse på overførselsindkomster med integrationshjælp, familiesammenføring, kontanthjælp, førtidspension, børnebidrag, børnefamilieydelse, børnetilskud, boligsikring og alle mulige andre velfærdsydelser på linje med de etniske danskere, og sådan et land kritiserer FN uden at føle blot den mindste skam.

  Den veldokumenterede humanisme fra danskernes side ser man imidlertid stort på hos FN i Geneve, når vi skal op til ”eksamen” i et korrupt menneskerettighedsråd, hvis flertal anno 2011 styres af de islamiske diktaturstater og store totalitære kommunistiske et-parti stater som Kina, der alle hader demokratiet med sin dyrebare ytringsfrihed som det tikkende hjerte for alle frihedselskende mennesker.

  Klodens mange islamiske og kommunistiske stater kunne aldrig selv drømme om at opbygge det samme sociale og økonomiske sikkerhedsnet med overførselsindkomster og mindsteløn for alle sine egne borgere, som vi har gjort det herhjemme siden 1975, og sådan nogle typer skal nu sidde og ”eksaminere” Danmarks forvaltning af FN-menneskerettighederne, der efterhånden har udviklet sig til en parodi af dimensioner.

  FN burde snart kastes på den historiske mødding.

 4. Af K. Andersen

  -

  Gamle kendinge i debatten. Gamle holdninger om et lukket Danmark alá Morten Korch.

 5. Af Peter Mogensen

  -

  Undskyld mig K. Andersen,

  Men din kommentar er ligeså stupid, som hvis jeg krævede samtlige diger ved vesterhavet fjernet for at forny.

  Kunne du blot en gang imellem skelne mellem politisk indoktrinering og fornuft? Det sidste er givetvis også til dels subjektivt, men i langt mindre grad end din kommentar.

 6. Af T. Sørensen

  -

  FN kan rende og hoppe. Så længe FN domineres af islamiske og kommunistiske stater, er der overhovedet ingen som helst grund til at tage noget som helst alvorligt fra den kant. Luk alle kasser der har noget med FN at gøre. Om nødvendigt ignorer hele foretagenet, der baserer sig på en livsløgn. Vi skal da overhovedet ikke stå skoleret pga af menneskerettigheder. Det er dødssyg humor.

 7. Af K. Andersen

  -

  Kære Peter Mogensen,

  Jeg observerer bare, at der intet nyt er under solen i denne debat. DE sædvanlige muslim-hadere er først på banen og vil fra nu af sætte tonen i debatten som så løber ud i vandet.

  Egentlig er det hamrende ærgerligt men jeg har for længe siden opgivet at føre en debat da disse individer ikke er til at debattere med.

 8. Af Vagn Henning Ebbesen

  -

  Menneskerettighederne har forlængst sejret sig selv ihjel.

  I mange år lignede de en god idé, men når udlændinges ret til familieliv trumfer den danske stats ret til at forsvare sine borgere mod mord og voldtægt gennem kontrol med hvem der har ret til ophold, så tingene gået for vidt.

  Jeg anser menneskerettighederne for direkte skadelige, og jo før de bliver lagt i graven – for exempel ved at gøre alt til menneskerettigheder som regeringen tilsyneladende prøver på – desto bedre.

 9. Af Jens Petersen

  -

  “Menneskerettigheder”

  De eneste det organ hjælper, er alle de kriminelle. Så hellere ud af FN, der efterhåneden blot er et bureaukratisk organ.

 10. Af Claus Sønderkøge

  -

  dèt er på alle måder en hån imod en lille nation som Danmark, som mere end mange andre af klodens FN-lande har levet fantastisk op til begrebet ”menneskerettigheder” siden afslutningen på anden verdenskrig i 1945.
  Skrevet af Ole Brockdorff, 29. april 2011 kl. 12:23

  Det er i hvert fald faktuelt forkert Brockdorff. Danmark startede Koncentrationslejre for tyske flygtninge i 1945. De blev først lukket i 1948. I denne periode døde 7000 uskyldige børn i dansk varetægt, først og fremmest på grund af Frihedsrådets hævngerrighed. Det tillod lægerne ustraffet at svigte deres lægeløfte.

  Danmark var det første europæiske land(1929) til at indføre racehygiejne. Det blev gjort efter amerikansk forbillede med argumentation i socialdarwinismen. Alle europæiske lande fulgte trop, da det svineri jo var blå-stemplet af Nobel-komiteen. Vi ophævede først lovgivningen i 1967. Efter tidspunktet at dømme var det formentlig Preben Wilhjelm som satte det igennem.

  Nogle vil måske sige at det var ikke menneskerettighedskrænkelser når Danmark gjorde det. Men vi synes ligegodt det var forbrydelser mod menneskeheden når de samme ting blev begået af Nazi-Tyskland. Sådan er der jo så megen dobbelmoral.

 11. Af Ole Brockdorff

  -

  Ja, Claus Sønderkøge, naturligvis skal man aldrig nogensinde glemme den forfærdelige skæbne for de mange tyske flygtninge i danske koncentrationslejre fra 1945 til 1948, hvor 7000 uskyldige børn døde i dansk varetægt.

  Men set over hele perioden på 66 år at regne fra anden verdenskrigs afslutning og frem til i dag har Danmark – modsat de nuværende toneangivende medlemmer i FN-menneskerettighedsrådet – trods alt generelt levet indenrigspolitisk og udenrigspolitisk flot op til intentionerne i begrebet ”menneskerettigheder” for alle sjæle på denne klode.

  Ikke ret mange når os til sokkeholderne på dèt punkt.

 12. Af j b

  -

  Det er vel relevant, om FN vil den vej, som Danmark træder eller ej. Udover Skandinavien og en mindre del af de Europæiske lande, hvad er det så FN vil opnå ved at stille denne del af verden til eksamen. At fremhæve tidligere eksempler på Danmarks KZ mentalitet, og f.eks. at hundreder af danskere kæmpede under SS i Østeuropa er da way out. Danmark og dele af Nordeuropa har det, som hele FN sukker efter, nemlig nationer i balance.
  FN er squ ikke andet end en gang teater, som ikke bør tages for seriøst.

 13. Af Mona Lisa

  -

  Med sminkede regnskaber ligger udenrigsministeriet da fint i tidens trend. Man må håbe at panelet er velforberedt og stiller kritiske spørgsmål.

 14. Af Claus Sønderkøge

  -

  Ole Brockdorff, 29. april 2011 kl. 16:22

  Helt enig med dig i at ikke mange lande kan leve op til vor standard. Og alligevel ved vi ikke hvad der foregår. Ikke mange danskere er bekendt med den ubehagelige og barbariske historie. Jesper Beinov her på Berlingske præsterede endda for et par år siden at benægte det havde hændt. I mandens personbeskrivelse anføres han som historiker, ja der er ikke megen kvalitet tilbage i den titlerne.

  Tag fx. USA’s fangetransporter for nogle år siden gennem dansk luftrum og på Grønlandsk landjord. Nogle vidste det og så gennem fingre med det. Er vi skyldige i menneskeretskrænkelser fordi vi ikke hindrede andre i at begå dem. Noget tilsvarende diskuterer nogle danske soldater i disse dage fordi de har overværet nedskydning af uskyldige uden at gribe ind for at forhindre det.

  Men jeg blev provokeret af at du skrev siden 1945. Det er jo korrekt efter den historieskrivning vi helst havde set var rigtig.

 15. Af Kim Olsen

  -

  Kristian Andersen

  “Egentlig er det hamrende ærgerligt men jeg har for længe siden opgivet at føre en debat da disse individer ikke er til at debattere med.”

  Du har aldrig bidraget med noget indlæg over 7 linjer herinde.

  Du er en klaphat, og det undrer mig at Berlingske som ellers har fået luget Godfred Louis ud, endnu ikke har blokeret dine landsbytosse indlæg.

 16. Af J Andersen

  -

  K. Andersen.
  Gamle kendinge i debatten. Gamle holdninger om et lukket Danmark alá Morten Korch. JA OG VAD SÅ.HVAD SKAL VI BRUGE DEM TIL. OG HVAD SKAL DE GØRE GODT FOR.??
  K. Andersen. Hvis du ikke kan finde ud af at debattere,kan du da bare holde dig væk.:-)

 17. Af j nielsen

  -

  OB skrev:

  “Det klæder ingen af de politiske partier herhjemme i Folketinget, at de ikke engang på tværs af politisk observans kan have en klar og utvetydig konsensus over for FN … om, at ytringsfriheden er og bliver ”kronjuvelen” i demokratiet og folkestyret …”

  Måske har det noget at gøre med, at regeringen baserer sit flertal på et anti-liberalt parti, der aktivt arbejder for ytringsfrihed for ligesindede og mundkurv til alle andre.

 18. Af Laila Shahani

  -

  Muslim love i dagens Danmark.

  http://www.dannerhuset.dk/2011/02/ikke-uden-min-datter/

  “Hun har heller ingen penge. Han sørger for alt. Skal hun på indkøb, tager han med eller sørger for at sende sin mor med, så hun har heller aldrig penge mellem hænderne, som hun eventuelt kan lægge til side.”

  “Han har forhindret hende i at gå på sprogskole, fordi hun efter hans mening ikke har brug for at lære sproget og derved få gode ideer af kvinder, der tror, de er noget.
  Han har forhindret hende i at få arbejde, fordi han har registreret hende som medarbejder i familiens pizzeria.”

 19. Af Bjarne hansen

  -

  Få nu lukket den latterlige forening der hedder FN( UN )
  Det er jo snart kun en folk akademikere, der leder efter et levebrød, gratis rejser osv..
  Hvad har UN nogensinde gjort at gode ting, ( udover at dele mad ) de har aldrig klaret noget, Koreakrigen er ikke løst endnu, snart 60 år efter.
  Arbejd dog videre i fx NATO, de kan dog få noget lavet, se Clinton og krigen på balkan…det var mig bekendt NATO fly der bombede, så kom freden…UN stod bare og så på da folk blev skudt ned…UN har så et tyndt mandat at de ligeså godt kunne blive hjemme…
  Forsat god weekend

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den mand, som Laila Shahani (1.28) skriver om, burde kunnes straffes for at have undertrykt adskillige af sin kones allermest basale menneskerettigheder, og han må have en del medskyldige familiemedlemmer.

  Krænkelserne er både ekstremt grove og sytematiske og burde give manden mindst et år i fængsel.

  Hvornår kritiserer FN’s menneskerettighedsdomstol regeringen for ikke at gøre nok for at forhindre den form for grove og systematiske krænkelser af muslimske danskeres basale menneskerettigheder?

  Hvorfor mener de mest aktive danske menneskerettighedsforkæmpere typisk, at Ayaan Hirsi Ali er islamofob?

 21. Af Henrik Jørgensen

  -

  Og Danmarks rapport viser jo så – til liberalistens store ideologiske fortrydelse – at regeringen lægger vægt på at være en socialstat, der tager hånd om de svageste og som har retsmidler til at beskytte forfulgte mindretal.

  Jacob, er du ikke bare politisk uenig med staten Danmark om omfanget af dens opgaver? Det slår mig endvidere, at du generelt ikke anser mindretalsbeskyttelse for et spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder – er det korrekt?

 22. Af Claus Sønderkøge

  -

  Jacob, er du ikke bare politisk uenig med staten Danmark om omfanget af dens opgaver? Det slår mig endvidere, at du generelt ikke anser mindretalsbeskyttelse for et spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder – er det korrekt?
  Skrevet af Henrik Jørgensen, 30. april 2011 kl. 11:50

  Til det første kan man vist sige at visse af CEPOS-folkene har gjort en dyd ud af at kappe de ideologiske bindinger og søger oplysning fremfor demagogisk prædiken. Jeg tænker her på McChangama og Lundby-Hansen.

  Til det sidste er du ret polemisk. Menneskerettighedernes formål er at støtte det mindste mindretal, nemlig enkelt-individet. Det fremgår klart at det er det princip McChangama støtter.

 23. Af Lars Drudgaard

  -

  Jeg antager at dette bliver en ren farce af en forestilling.

  Danmark, bryder menneskerettighederne i så groft et omfang, at det vil være svært at forholde sig til, for den almindelige dansker.

  De Danske efterretningstjenester undermimere fuldstændigt Menneskerettighederne samt Grundloven, og adskillige konventioner Danmark har underskrevet, i deres daglige virke. Hvor bl.a. brugen af Neurologiske våben, og et stort antal kollaboratører, forsøger at sygeliggøre “uønskede personer” (venstreorienterede, whistleblowers, eller som i mit tilfølde, blot folk der ved for meget om deres virke), ved brug af sofistikerede Mind Control teknikker.

  Man forsøger at emulere symptomerne på psykisk sygdom, for at umyndiggøre personer, underminerer deres troværdighed. og at tvinge dem til at begå selvmord.

  Historisk set er dette ikke noget nyt. Man har gjort dette siden slutningen af anden Verdenskrig, hvor Danmark var blandt de lande der tog aktivt delt i Mind Control research. Indtil nu er det kun MKULTRA programmet, og de tilknyttede programmer fra 50’erne og 60’erne, der er kommet frem i lyset. Men der er sket meget på 50 år. Og teknikkernerne og de teknologier der anvendes er overordentligt sofistikerede.

  Teknologierne der anvendes er i sig selv er alvorlige overgreb på menneskerettighederne, faktisk i et sådan omfang at man for blot 50 år siden hængte folk for den slags.

 24. Af Kim Olsen

  -

  Lars Drudgaard

  Du har helt ret. Selv er jeg nødt til at gå rundt med en staniolhat for at skærme for de stråler som efterretningstjenesterne udsender for at pacifisere os..

 25. Af Tine Hansen

  -

  De muslimske mænd er problemet
  Man ser det også blandt mainstream muslimer. Igen er det de muslimske mænd, der truer med drab.?Fra BT?“Den tyrkisk-fødte muslimske skuespiller Sila Sahin, 25, har skabt raseri blandt fanatiske muslimer i Tyskland, der kalder Sahin for en “hore” og en “vestlig luder” efter hun har poseret nøgen i det nyeste nummer af den tyske version af Playboy.??Den tyske efterrentingstjeneste BND overvåger nu en række islamistiske hjemmesider… også blandt almindelige muslimer på gaden har Playboy-billederne vakt opsigt. På tysk tv blev en indehaver af en kebab-forretning spurgt, hvad han ville gøre hvis Sila var hans datter.??- Jeg ville dræbe hende. Jeg mener det virkelig. Det passer ikke med min kultur, svarede forretningsindehaveren. Og det Islamiske Samfund i Tyskland har opfordret til en boykot af Sila…”
  Befriende billeder?Hun forklarer i et interview med Playboy, at hun lod sig fotografere nøgen i protest mod det muslimske kvindesyn.
  – Det, jeg ønsker at sige med disse billeder, er: Piger, vi er ikke tvunget til at leve under regler, som andre har påduttet os, siger Sahin til mandebladet.
  – Jeg har i årevis underkastet mig forskellige sociale normer. Playboy-billederne er en befriende handling, siger hun.
  Det er ikke kun det muslimske samfund, som fordømmer Sila Sahins nøgenprotest. Hun fortæller til tyske medier, at hendes egen mor har slået hånden af hende.
  ?http://www.bt.dk/kendte/raser-over-muslimsk-noegenmodel

 26. Af K. Andersen

  -

  Sjovt som DF racisterne gerne vil knægte vores ytringsfrihed (os der ikke vil tolerere deres ulækre racistiske retorik). De vil have at Berlingske skal blokere os for at ytre os mens de selv ikke ser et problem i deres egne racistiske ytringer. Dobbelt moral så det batter fra de uintelligente racister!

 27. Af Alf Blume

  -

  “FN domineres af islamiske og kommunistiske stater” – de varme lande er noget lort ;-)
  Ja selvgodheden lever fedt stadigvæk . . .

 28. Af Steffen Nielsen

  -

  Jacob Schmidt-Rasmussen

  “Hvorfor mener de mest aktive danske menneskerettighedsforkæmpere typisk, at Ayaan Hirsi Ali er islamofob?”

  Fordi de solidariserer sig med islamisterne. Ikke de moderate muslimer.

 29. Af Henrik Petersen

  -

  @ Lars Drudgaard: Du må omgående flytte til et sted, hvor strålerne ikke kan nå dig. For ikke at tale om Mind Control, du ved, de der nanosekunds indskud i tv, som øjet ikke opfatter, men som ryger lige ind i hjernen!

  Og husk at stille din seng parallelt med jordstrålerne! Pas på infralyden og det forgiftede vand.

  Vi ved jo alle, at det var CIA, der væltede Twin Towers samt deres eget Pentagon.
  At USA aldrig har haft mænd på månen.
  At Kennedy-morderne også stod bag mordet i Finnerup Lade samt naturligvis mordet på Prinsesse Diana.

  Og at jorden er flad, så pas på med at bevæge dig ud over afgrunden.

 30. Af Kim Olsen

  -

  K.Andersen

  Du ytrer jo ikke noget?

 31. Af S J

  -

  Jacob; Jeg er egentlig enig i den grundliggende iagtagelse her, men forstår ikke hvorfor du gør den ved at skelne imellem ‘menneskerettigheder’ og ‘politiske størrelser’. ???

 32. Af Pedram Kazemi-Esfarjani

  -

  Maj maaned 2011 er ved at blive endnu en historisk maj maaned. Den Danske stats Islamiske inquisition uforskammet undertrykker ytringsfriheden og religions-kritikken i Danmark disse dage, maaske for at behage de Islamofiles sharia-venner i FN? Den 2. maj var ungdomsoproerets dag i Frankrig i 1968 og nu 43 aar efter skulle det mon vaere en Islamisk “underkastelsens dag” for den Danske stat? 3. Maj er dagen, hvor Oestre Landsrets tre dommere egentlig skal udtale sig om Islams systematiske boerne- og kvindemishandling…tre dommere, der tillod Dansk inquisitions appelsag og siden forsoemte at beskytte Lars Hedegaards og andre Danske statsborgeres almindelige borgerlige respekt og Landsrettens egen vaerdighed ved at tillade falske anklager om at vaere “bombemand” fremsat fra stats-inquisitoerens side. Den 4. maj var dagen, hvor et mindretal af Danskere sammen med Britiske styrker befriede Danmark fra Underkastelses-politikken og Nazi-besaettelsen.

 33. Af Dorte Sørensen

  -

  Det klæder heller ikke udenrigsminister Lene Espersen og regeringen, at hun ikke vil stå på mål for Danmark til Danmarksmenneskeretseksamen i dag men “kun” sender sine embedsmænd .

 34. Af Kim Olsen

  -

  Dorte Sørensen

  Den slags tribunaler er normalt ikke på udenrigsministerniveau – det skal dog ikke forhindre dig i at bruge det imod ministeren – vel?

Kommentarer er lukket.