Danmarks menneskerettigheds-eksamen: liveblog II

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Jeg har haft tekniske problemer med bloggen så jeg fortsætter i net indlæg.

Danmark behandlede spørgsmålet om racisme og beskyldningerne om at 266b ikke bliver anvendt nok ved at pege på at anklagemyndigheden er uafhængig. Grube fremhævede at den danske regering tager klar afstand fra en ophævelse af racismeparagraffen da det bl.a ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser. Grube fremhævende også at Danmark mener at kampen mod racisme er helt afgørende og at Danmark bl.a har iværksat 43 initiativer til bekæmpelse af racisme og fremmedhad hvilken kamp er afgørende værdier for Danmark.

Nu er det 2. runde af kommentarer spørgsmål, kommentarer og anbefalinger fra lande og Mexico lagde ud.

Nu er det Pakistan et meget aktivt OIC land i forhold til defamation agendaen i Menneskerettighedsrådet:

Pakistan anbefaler at ratificere udestående menneskerettighedskonventioner. Danmark skal tage hensyn til religøse hensyn, Muhammedtegninger chokerede muslimer og var også udtrykt for religiøst had og krænkede hate-speech forbuddet i ICCPR artikel 20 og Danmark bør tage konkrete og juridiske skridt til at sikre at religøst had ikke kan tage ske og Pakistan lægger stor vægt på at Danmark ikke vil ophæve racismeparagraffen.

USA:  USA deler andre landes kritik af Danmark for religiøs og etnisk diskrimination og at Danmark laver ændringer udlændingeloven.

Iran:Kritiserer en række forhold herunder at racistiske ytringer fra politikere er hyppige, udlændinge bliver fremstillet som kriminelle, forslag om ophævelse af 266b er et problem, ligesom der er problemer med Islamofobi. Negative sterotyper af muslimer Også kvinders rettigheder (herunder voldtægter og vold mod kvinder på Færøerne) er et stort problem i Danmark (og her er Iran jo et forbillede vi kan lære af).  Danmark bør kraftigere bekæmpe kampen mod racisme og fremmedhad og børnepornografi på Internettet.

Belgium: Voldtægt i ægteskaber er et problem ligesom det er et problem at så få anmeldelser om voldtægt resulterer i domfældelser. Danmark bør forbyde fængsling af mindreårige sammen med voksne.

Australien: Roser Danmark men noterer at DK ikke har ratificeret protokollen til handicapkonventionen.

Argentina: Stiller spørgsmålstegn om ligeløn for mænd og kvinder og anbefaler at ratificere konventionen om migrant workers og at Danmark fortsætter kampen mod racisme og fremmedhad.

Så skal vi til Hviderusland: Hviderusland anbefaler styrkelse af familien og den traditionelle rolle familien spiller. Roser kamp mod trafficking. DK bør undersøge overgreb i forhold til børnepornografi og sexturisme. Kritiserer overfyldte fængsler og at pressen spreder racisme og religiøst had.

28 kommentarer RSS

 1. Af Anne A

  -

  USA: “USA deler andre landes kritik af Danmark for religiøs og etnisk diskrimination og at Danmark laver ændringer udlændingeloven”.

  Ja, USA forstår at skære al retorik væk og sige det centrale.

 2. Af K. Andersen

  -

  Det er sikkert som amen i Kirken, at Danmark ikke lytter til kritikken, men bare kommer med den ene søforklaring efter den anden. Vi ved jo altid bedre. Ikke Lene ;)

 3. Af Jacob Mchangama

  -

  Jeg opdaterer nu via kommentarfeltet pga tekniske problemer:

  Hviderusland har været på og bl.a. kritisere overfyldte fængsler og racisme og fremmedhad spredt i pressen. Danmark

  Sydkorea: Udtrykker bl.a. bekymring over udsendelse af udlændinge til lande hvor de risikerer tortur m.v. Sydkorea anbefaler at Danmark bør styrke kampen mod diskrimination og fremmedhad.

 4. Af Jacob Mchangama

  -

  Nu er det Storbritannien: Fremhæver stigende arbejdsfrekvens for ikke-vestlige udlændinge men kritiserer 24 årsreglen.

  UK roser nedgang i isolationsfængsling. Danmark bør kigge på 24 årsreglern, begrænse langvarige varetægtsfængsling og ratificere OP til handicapkonvention

 5. Af Jacob Mchangama

  -

  Brasilien: kritiserer flere elementer af dansk udlændingepolitik samt forslag om ophævelse af racismeparagraffen. CIA-flyvninger nævnes også og anbefaler bl.a.: overvåge og bekæmpe racisme, at ikke danske borgere har lige adgang til rettigheder.

 6. Af Jacob Mchangama

  -

  Så er det Sverige:

  Taler bl.a. om familiesammenføringsregler. Som det første land nævner Sverige også masseanholdelserne ved klimatopmødet og byrettens afgørelser om at anholdelserne var ulovlige. Vigtig kommentar fra Sverige.

 7. Af Jacob Mchangama

  -

  Marokko: kritiserer dansk udenrigspolitik og Danmarks forhold til indvandrere. Også forholdet til etniske og religiøse minoriteter er et emne som Marokko tager op.

  Tolerance og attituder skal styrkes og stereotyper mod muslimer bekæmpes (men ikke med lovgivning).

  Marokko Roser Danmark for at forbedre levebetingelserne i Grønland.

  Så er det Honduras efterfulgt af Ecuador

 8. Af Jacob Mchangama

  -

  Tyrkiet har bl.a. kritiseret danske familiesammenføringsregler som nogen af de mest strikse i Europa og slået det gennemgående tema om fjendtlighed overfor udlændinge og nødvendigheden af at bekæmpe fremmedhad an.

 9. Af Jacob Mchangama

  -

  Også Sydafrika påpeger problemer med fremmedhad og fremhæver CERD-komitéens pointer over for Danmark på den front.

  Malaysia roser Danmark for at beskytte de svage i samfundet og for fattigdomsbekæmpelse. Der spørges ind til bekæmpelsen af børneudnyttelse, herunder seksuel udnyttelse.

  Malaysia pointerer en mangel på respekt for andre religioner i det danske samfund og anbefaler som mange andre, at fremmedhadet bekæmpes.

 10. Af Anne A

  -

  Tyrkiet opfordrer Danmark til at underskrive og ratificere Den internationale Migrant Konvention : http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/international-migration/international-migration-convention/

  Tyrkiet opfordrer også Danmark at indføre modersmålsundervisning.

 11. Af Jacob Mchangama

  -

  Bangladesh fremhæver fordomme og stereotyper som problemer, ligesom også hadefulde ytringer fra fremstående politikere. Det anbefales, at DK husker på det ansvar, som følger med ytringsfriheden, og i den forbindelse udviser respekt for andre.

  Kina havde bedt om ordet, men var fraværende, da det blev deres tur. Ordet går derfor videre til Kirgisistan, som på linje med andre bl.a. anbefaler oprettelsen af en børneombudsmand til at overvåge børns rettigheder.

 12. Af Jacob Mchangama

  -

  Guatemala: Fremhæver kampen for kønslighed, herunder ligeløn for lige arbejde. Ligeledes spørger Guatemala ind til de forhindringer, som indvandrere oplever på arbejdsmarkedet såsom fordomme og negativ stereotypisering. DK bør tæt overvåge racistiske handlinger og fremme forståelse og tolerance mellem kulturer.

  Det var sidste taler, og præsidenten giver derfor ordet til den danske delegation for en afsluttende bemærkning.

 13. Af Jacob Mchangama

  -

  Grube tager fat i nogle af de spørgsmål, som er blevet stillet i løbet af anden runde. Mange delegationer spurgte ind til de få voldtægtsanmeldelser, der fører til dom, og Grube taler derfor kort om straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser (der er ikke meget tid tilbage at gøre godt med). I forhold til ytringsfriheden fremhæver Grube censurforbudet i Grundloven, og at alle borgere i DK er frie til at udtrykke deres holdning. DK sikrer lige beskyttelse af alle menneskerettigheder, herunder også både religions- og ytringsfriheden, som begge er beskyttet under konventioner, som DK har ratificeret, og Danmarks position til afvejningen her af meget klar. DK
  fordømmer enhver handling, der dæmoniserer folk på baggrund af religion eller etnisk baggrund. DK respekterer befolkningen, og respekterer islam som en stor verdensreligion, ligesom islams symboler og alle andre religiøse samfund. Grube fremhæver ligesom en lang række delegationer tolerance og forståelse som en vigtig forudsætning for at overkomme fordomme og misforståelser.

 14. Af Jacob Mchangama

  -

  Afslutningsvis får Færøerne ordet, inden Grube afslutter med at takke delegationernes engagement i denne Danmarks UPR-session, og han vil tage alle anbefalingerne med hjem til København, hvor de vil blive studeret nøje.

 15. Af Jacob Mchangama

  -

  Præsidenten lukker herefter mødet. Onsdag eftermiddag vil slutdokumentet fra dagens session blive vedtaget, hvoraf alle delegationernes anbefalinger vil fremgå, ligesom der vil være et referat af samtlige indlæg. Det er så op til den danske regering at vurdere, hvilke anbefalinger, den vil arbejde videre med.

 16. Af Anne A

  -

  Tak til Jacob for det store arbejde! Berlingske bør overveje at få en live-bloggingfunktion som Le Monde, der kan køre i mange timer og opdaterer af sig selv.

  Engagementet i menneskerettighederne var fraværende under Danmarks eksamen, hvilket skyldes det blev fremlagt af en embedsmand, der jo skal følge ordre.

  Men det er så det signal, DK har valgt at sende. Den belgiske udenrigsminister Vanackere derimod, der var på i morgen-sessionen, var helt anderledes engageret. Han startede med at fremhæve Belgiens engagement i menneskerettigheder, hvor Grube startede med at fremhæve, at Danmark havde bidraget økonomisk til UPR -processen.

 17. Af K. Andersen

  -

  Danmark fokuserer altid på økonomi før mennesker.

 18. Af Jeser Jakobsen

  -

  Lol det er sgu ret komisk det her.

  Så kommer Guatamala også lige og finder et figenblad at sige noget udfra, ligesom alle de andre lande.

  Det virker sgu lidt som en børnehave hvor man skal skiftes til at sige noget pænt om en bestemt elev og så leder at sige noget der ikke er sagt før. Her er der så mere om at finde noget kritisk.

  Håber ikke vi bruger mange penge på det her cirkus hvor diverse sekunda-lande mht rettigheder skal lege dommere.

 19. Af Karl Wilders

  -

  @Jeser Jakobsen

  Ja – latterligt penge-spild…..

 20. Af Peter S

  -

  Hvem fanden kan tage denne proces alvorligt. Her sidder vi og skal finde os i kritik fra Iran og Pakistan, hvor man stener folk ihjel. Jeg FATTER ikke at nogen gider høre på FN. Der er de første 150 lande, der har flere problemer end DK. Hvad med at bruge tiden på Kina, der undertrykker 1 mia. mennasker? Det er en vittighed…..

 21. Af Jesper Jakobsen

  -

  Jeg forstår overhovedet ikke en ellers tidligere seriøst debatør som Mchangama bruger tid på det her absurde cirkus.

 22. Af David K

  -

  Virkelig spændende læsning. Hvis man for et øjeblik glemmer det grundlæggende absurde i hele setuppet, er det jo ret interessant at se hvilke lande der prioriteter hvad, hvordan de opfatter Danmark osv. Pudsighederne proportional med afstanden til Danmark.

 23. Af Henrik Keller

  -

  Er Gadaffis Libyen stadig formandsland for dette cirkus?
  Jeg troede egentlig, at menneskerettigheder kun drejede sig om, at du kunne give udtryk for din mening uden at frygte for repressalier fra staten samt, at staten ikke diskriminerede på baggrund af religion , race etc.
  Det virker som om der er gået inflation i begrebet.

 24. Af Dorte Sørensen

  -

  Jeg kan ikke lade være med at nævne det ”sjove” i at FN nu anbefaler at Instituttet for Menneskerettigheder bør tildeles en overvågningsopgave over om Danmark følger de forskellige konventioner mv. Tænk det var netop dette institut som regeringen efter DF s krav ønskede nedlagt, men som i 12-time blev reddet ved at lægge det sammen med andre.

 25. Af Tom Romdal

  -

  Tak for spændende læsning. Alt i alt har Danmark jo selvfølgelig et fremragende forhold til menneskeret, men man skal ALTID lytte til andres meninger, hvis man selv vil lyttes til!
  (Det er vigtigt at der til stadighed findes bedre måder at kommunikere på end bare med F16-fly)

 26. Af P. J.

  -

  @ Jesper Jacobsen
  Jeg går ud fra at Hr. Mchangama bruger tid på dette, netop for at vise os at det er absurdteater og at UNs menneskerettigheds organ i dag ingen troværdighed har tilbage, ej heller de politikere der bruger UN menneskerettigheds organ som moralsk pejlemærke.

 27. Af j b

  -

  Sagt det før – det er squ ikke andet end en gang ligegyldigt teater. Ok, interessesant at se, hvad enkelte lande mener om Danmarks dispositioner, men at udfaldet skulle blive en statusrapport, som skal danne præcedens for den fremtidige opfattelse af menneskerettigheder, sikke en gang tom retorik. Men modellen er jo set før på disse kanter, se bare på EUs overbygninger.

 28. Af j b

  -

  Glemte at tilføje, at moral er ikke eksisterende indenfor disse organer.

Kommentarer er lukket.