Danmarks menneskerettigheds-eksamen: liveblog

Af Jacob Mchangama, Justitia 5

Som omtalt i min blog fra i fredags skal Danmark i dag til menneskerettighedseksamen i FNs Menneskerettighedsråd i Geneve. Jeg vil løbende opdatere denne blog med mine kommentarer og indtryk fra forløbet (i det omfang der sker noget spændende).

Danmarks delegation – ledet af Claus Grube – sidder klar og skal nu fremlægge sin rapport som er omtalt i forrige blog.

Danmark fortæller om rapporten og de offentlige høringer der er gået forud i København og Århus. En rapport som har fået en del kritik fra forskellige NGO’er som ikke mener, at deres input er blevet taget alvorligt og blevet udeladt af rapporten.

Grube fremhæver at menneskerettigheder er en nøgleværdi for Danmark.  Indrømmer at der er menneskerettighedsudfordringer for Danmark. Herunder i forhold til indvandring. Flere kommer til landet for at studere og arbejde.

Danmark er et mere etnisk sammensat land. Det er en udfordring at skabe sammenhængskraft uden at ty til diskrimination. Der er mennesker der føler sig diskriminerede og udsat. Derfor skal Danmark arbejder for et samfund baseret på ikke-diskrimination. Ikke mange ord om de konkrete problemer med indvandring som ikke har noget med diskrimination at gøre.

Grube går nu over til at tale om den danske velfærdsstat og arbejdet for at bekæmpe social ekslusion og hjemløshed. Det er desværre et emne der er med til at udvande menneskerettighedsbegrebet og som lande som Cuba og Nordkorea kan bruge til at legitimere og dæmpe kritik af overgreb.

Hermed afslutter Danmark en meget generel og ukonkret præsentation uden eksempelvis at tale om terrorlovgivning eller ytringsfrihed. Nu er det Grønlands tur til at tale om menneskerettighedssituationen der og derefter følger Færøerne, hvorefter der vil blive åbnet op for spørgsmål.

Grønlands præsentation handler i høj grad om “kulturelle rettigheder”. Det har givetvis at gøre med at oprindelige folks rettigheder og retten til national selvbestemmelse er et stort emne i FN.

Med al respekt for Grønlands hjemmestyre virker det mildt sagt noget misvisende at Grønland hidtil har fået ligeså meget tid som Danmark især når man tænker på hvor kort og generel den danske præsentation var. Så er Grønlands lange præsentation slut og Færøerne går i gang.

Dermed er Danmarks præsentation slut. Nu starter spørgsmålene fra andre delegationer. Indien er først.

Indien roser Danmark for at have gjort noget for handicappede. Indien fremhæver bl.a problemer med racisme og fremmedfjendske holdninger og spørger om Danmark vil følge anbefalinger fra FNs racismekomite.

Nu er det Algeriet – et OIC lands – tur. Algeriet spørger hvorfor Danmark ikke har inkorporeret flere menneskerettighedskonvenntioner. Algeriet noterer at der er problemer med racisme og religiøst had i Danmark og er bekymret over forslag om at ophæve racismeparagraffen (266b). Algeriet anbefaler at §266b bibeholdes og at klager ikke henlægges således at racisme kan foregå straffrit.

Nu er det Canada. Canada anbefaler at Danmark i højere grad inkorporerer menneskerettighedskonventioner. Sjovt nok har Canada ikke selv inkorporeret alle konventioner ligesom Canada har valgt ikke at efterkomme afgørelser fra FNs Menneskerettighedskomite.

Moldova: fokus på FN anbefalinger om at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder.

Nu er det Rusland. Har Putins besøg mildnet evt. kritik? Rusland mener at Danmark er et land hvor menneskerettighederne respekteres. Dog fremhæves at det stigende antal indvandrere har skabt øget fjendtlighed mod udlændinge hvilket bør bekæmpes af Danmark. Desuden anbefaler Rusland at straffeloven får t særligt forbud mod tortur. Modig observation af et land der har en lang række domme for grove overtrædelser af artikel 3 i om tortur i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ungarn: Ungarn har en vigtig pointe: nemlig at domsafgørelser fra danske domstole alt for ofte ikke er tilgængelige for den danske befolkning.

Østrig: Roser bl.a. DK for kamp mod trafficking.

Frankrig: Spørger hvorfor DK ikke har ratificeret konventionen om tvungne forsvindinger og at Danmark ændrer reglerne for familiesammenføringer så det bliver nemmere for udlændinge og danskere at gifte sig i Danmark.

Finland: Stiller spørgsmålstegn om konventionen om statsløse. Man noterer sig at Danmark indtil 2010 ikke har overholdt konventionen i forhold til statsløse palæstinensere. Finland spørger hvad Danmark vil gøre for at efterleve de folkeretlige forpligtelser på dette område.

Grækenland: Er alarmerede over antallet af hate-speech sager af prominente personer herunder i mod romaer. Danmark bør tage kraftige skridt til at bekæmpe hate-crimes og racisme.

Schweiz: Danmark bør overveje sin politik om at tvangsudsende udlændinge til lande hvor der er risiko for tortur og at Danmark ikke bør forlade sig på diplomatiske forsikringer. Desuden anbefaler man at undersøger angivelige CIA-flyvninger over dansk luftrum. Overraskende kontroversielle emner fra ellers altid forsigtige Schweiz.

Polen: Peger på problemer med børne- og kvindekonventionen.

Slovenien: Peger på problemer med vold mod kvinder i Grønland og Færøerne.

Egypten (dette skal blive interessant): Egypten anerkender Danmarks fokus på menneskerettigheder. Egypten bekymret over de mange racisitiske og intolerante udtalelser fra politikere,  krænkelse af islam og islams personligheder (slet skjult henvisning til Muhammedteginger). Henviser til at ytringsfriheden indeholder begrænsninger og at artikel 20 i ICCPR forpligter til at forbyde hate-speech. Egypten fremhæver §266b og antyder at den ikke håndhæves tilstrækkeligt, Danmark bør retsforfølge og straffe racistiske ytringer.

Interessant indlæg fra Egypten der helt som ventet slog ned på at ytringsfriheden i Danmark går for vidt og bør begrænses med højere grad af straf og flere straffesager.

Azerbaijan: Også Azerbaijan påpeger problemer med intolerance herunder if forhold til manglen på respekt for andres religion.

Afghanistan:  Anbefaler at både race- og kvindekonventionen i dansk ret.

Indonesien: Roser DK for at gøre menneskerettigheder til en kernedel af dansk udenrigspolitik og det danske samfund.

Efter rosen et hårdt angreb: Jyllands-Posten offentliggjorde forfærdelige billeder der krænkede islam.  Anbefaler at Danmark tager forbeholdsregler der sikrer at sådan offentliggørelse af krænkende tegninger ikke sker igen.Også Kvinders og børns rettigheder bør styrkes.

Tyskland: Børn i asylcentre styrkes. Vold mod kvinder skal bekæmpes yderligere.

Palæstina: Roser rapporten for at give retvisende billede og at Danmark har høj respekt for menneskerettigheder. Anbefaler kamp mod diskrimination mod børn og styrker kampen mod diskrimination og racisme.

Usbekistan: Kritiserer at tortur ikke er særskilt kriminaliseret. Indvandring har ført til intolerance. Anbefaler bl.a styrket indsats mod vold begået af politiet og styrket kamp mod racisme og fremmedhad.

Nu er det Danmarks tur til at svare på kommentarer, spørgsmål og anbefalinger:

Danmark forklarer hvorfor DK ikke har inkorporeret en række konventioner i dansk ret. Bla. skyldes dette at vi undersøger om der er behov for dette, samt at alle konventioner kan påberåbes foran domstolene. Det er en interessant udlægning der umiddelbart strider mod flere højesteretsafgørelser der ikke tillægger ikke-inkorporerede konventioner vægt.

Grube forklarer hvorfor Danmark ikke har givet klageadgang under handicapkonventionen hvilket skyldes at rettighederne deri ikke er umiddelbart juridisk anvendelige.

Midlertidigt teknisk nedbrud så jeg kommer ind i Danmarks behandling af spørgsmålet om statsløse palæstinensere, hvilket er en længere redegørelse herunder en række undersøgelser, som endnu ikke er afsluttet.

Familiesammenføring: Grube fremhæver at danske sammenføringsreglerne (24 årsreglen) ikke forhindrer ægteskab men ophold i Danmark. Forklarer at reglen skyldes tvangsægteskaber.Længere redegørelse om undtagelser til 24 års reglen herunder i forhold til retten til familieliv i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Nu også en længere og teknisk redegørelse om uledsagede børn.

Grube behandler nu tvangsudsendelser og fremhæver at Danmark ikke udsender til lande hvor udlændinge respekterer tortur og dødsstraf og at dette forbud mod sådanne udsendelser er absolut.

Jeg har tekniske problemer med bloggen og den opdaterer ikke alt hvad jeg skriver mere. Måske på grund af pladsmangel.

5 kommentarer RSS

 1. Af Anne A

  -

  Fint du liveblogger fra UPR sessionen. Ja, Grubes præsentation af Danmark og Menneskerettigheder var en kort neutral embedsmands oplæsning. Den belgiske udenrigsministers præsentation i morges var anderledes engageret. Jeg undrede mig også over, at Grønland og Færøerne fik så megen tid, men så slap Danmark jo for at uddybe.
  Man kan følge live med her:
  http://www.un.org/webcast/unhrc/#

 2. Af Torbjørn Næs Bertelsen

  -

  @ Jacob Mchangama

  Spændende læsning.

  Når landende taler om, at Danmark skal styrke børns rettigheder, hvad sigtes der her til?

  Er det diskussionen om indførelse af en børneombudsmand? Er det forbedring af børns rettigheder i forhold forældres skilsmisse (barnets tarv)? Eller hvad mener man?

 3. Af Anne A

  -

  Jacob, Du kan skrive dine input som kommentarer til bloggen, så vil de komme.

 4. Af georg christensen

  -

  Der vil nok altid, blive pladsmangel, når et ord, som “meneskeret”, bliver sendt til “diskussion”. Ud fra hvilke “principper”, skal ordet diskuteres?. Er det overhovedet muligt, eller tilnærmelses muligheder, for, at forskellige “partnere”, er villige til at nogenlunde i forståelse med hinanden, at deltage i “diskussionen”?.

  For bare, at sende en “lille” provokation: Er “meneskeret”, det samme, som retten til “LIVET”?. Hvis “ja”, så kommer det næste: Tilhører, retten til “LIVET” kun menesket?.

 5. Af Regeringen udhuler ytringsfriheden i FN — Retsstaten

  -

  […] jeg har tidligere har skrevet om, var Danmark i maj til menneskerettighedseksamen i FN. Ved Danmarks eksamination fremkom en […]

Kommentarer er lukket.