Et frontalangreb på det frie og åbne internet

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

En arbejdsgruppe under Justitsministeriet med repræsentanter fra Justitsministeriet, Ministeriet fra Videnskab, Teknologi og Udvikling, Rigspolitiet, Politiets efterretningstjeneste og IT- og Telestyrelsen har netop afleveret en rapport om udvidelse af logningsbekendtgørelsen og brugerregistrering af internetbrugere.  Jeg har haft lejlighed til at læse rapporten og det er bestemt ikke opmuntrende.

Arbejdsgruppen foreslår, at logningsbekendtgørelsen ændres således, at også ikke-kommercielle udbydere (såsom biblioteker, cafeér, boligforeninger, hospitaler, m.v.) får pligt til at logge danskernes internetsessioner, medmindre de kun giver internetadgang til ”på forhånd afgrænset personkreds”.  Endvidere – og mest vidtgående – foreslås det, at internetudbydere der er omfattet af logningsbekendtgørelsen skal forpligtes til at indføre et krav om valideret brugerregistrering som forudsætning for internetadgang. Det betyder, at hvis man eksempelvis vil bruge wi-fi på en cafe eller en højskole eller logge på internettet på et bibliotek skal man først identificere sig med personlige oplysninger som eksempelvis CPR-nummer, NemID, kreditkort eller teleoplysninger, der kan valideres. Registrerer man sig ikke, kan man ikke få adgang til Internettet. Disse oplysninger registreres, så både politi og anklagemyndighed kan få adgang til dem, hvis det skulle blive nødvendigt i forbindelse med efterforskning af eksempelvis terrorisme eller anden alvorlig kriminalitet.

Der er næppe tvivl om, at forslaget vil medføre langt flere registreringer end de ca. 100.000 oplysninger om vores tele- og internettrafik, der p.t. bliver logget årligt per dansker.

Hvad betyder kravet om registrering i praksis?  Hvis boligforeninger (som udbyder internet) vil undgå logningsforpligtelsen, vil de skulle indskærpe over for beboere, at alene personer med bopæl på stedet må anvende nettet, og i den udstrækning der anvendes trådløse løsninger, at disse forsynes med adgangskode m.v., så der ikke kan ”leeches”. Fremover vil det – hvis forslaget bliver til virkelighed – således ikke være muligt frit at bestemme, om man vil udstyre sit trådløse internet med kode. Ligesom det sandsynligvis vil betyde, at beboeren skal nægte en besøgende adgang til internettet.  I det omfang en boligforening ikke kan eller vil leve op til disse krav – og det vil kræve kontrol at sikre overholdelse – skal boligforeningen kræve, at alle der får adgang til internettet registreres med identitet, samt logge disse oplysninger samt oplysninger om den pågældendes internettrafik i ét år. En sådan retstilstand er ikke langt fra det totalitære, hvis man ellers har tænkt sig at håndhæve reglerne. For hvordan sikrer man,  at beboerne i en boligforening ikke giver internetadgang til gæster? Det kræver mere kontrol og overvågning.

Arbejdsgruppen bemærker dog også, at visse af de foreslåede identifikationsformer er problematiske. Eksempelvis vil de fleste udlændinge ikke kunne anvende CPR-numre eller NemID, fordi kun folk med fast ophold i Danmark har sådan ID. Det samme gælder med forslaget om validering via SMS, som vil være afhængig af et dansk teleabonnement.

Arbejdsgruppens forslag er et frontalangreb på både informationsfriheden og retten til respekt for privatlivets fred. Det er da også bemærkelsesværdigt, at arbejdsgruppen ikke rummer repræsentanter fra de udbydere, som vil blive berørt af forslagene, ligesom rapporten ikke indeholder retssikkerhedsmæssige overvejelser. Det er dog langt fra givet, at et sådant forslag vil være foreneligt med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og skulle de blive indført, ville det om nødvendigt være oplagt at føre en sag helt til Strasbourg. At forslaget er ekstremt vidtgående understreges af arbejdsgruppen erkendelse af, at der så vidt ses, ikke er andre europæiske lande med lignende tiltag. Der er altså tale om dansk enegang.

Derudover vil Danmark fremstå som et IT-mæssigt u-land, hvis det bliver besværliggjort at logge på internettet, når man ikke lige sidder foran sin computer derhjemme. Hvis vi gerne vil tiltrække højteknologisk investeringer og arbejdspladser til Danmark, skal man ligeledes  overveje konsekvenserne af at  indføre en ordning, hvor en stor del udlændinge – som forretningsrejsende – ikke kan logge på internettet, når de bevæger sig rundt i landet. Endelig medfører ordningen endnu større risiko for misbrug af følsomme persondata, fordi utallige foreninger, virksomheder, biblioteker m.v. vil skulle registrere data, som kan hackes af udefrakommende eller misbruges af ansatte.

Arbejdsgruppens forslag begrundes med, at den

stigende udbredelse af hotspots og en øget tilgængelighed af andre ”anonyme” former for internetkommunikation medført tiltagende problemer for politiets – herunder Politiets Efterretningstjenestes – muligheder for at efterforske sager om bl.a. terrorisme og organiseret kriminalitet

Men behovet bliver ikke konkretiseret, og det er da også kun ét år siden, at PETs chef Jakob Scharff udtalte, at PET ikke har behov for flere redskaber til terrorbekæmpelse, hvilket understøttes af, at PET har været i stand til at afværge samtlige kendte forsøg på terroranslag mod Danmark. Der er derfor en stor risiko for, at udvidelsen af logningsforpligtelsen og registrering af internetbrugere tilhører kategorien af redskaber, der er rare, men ikke nødvendige at have for PET. Når henses til at landets politikere allerede har vedtaget to omfattende terrorpakker, bør det politiske liv have mod til at sige nej til denne udvikling. Da bl.a. CEPOS var ude med kritik af logningsbekendtgørelsen sidste sommer, udtalte en række politikere fra SF, DF og V, at de var indstillet på at kigge på mulighederne for at ændre den, så der blev registreret færre oplysninger om danskerne.  Hvis vores politikere ikke skal tage endnu et skridt mod overvågningssamfundet, er der behov for, at politikerne holder deres ord og klart og entydigt afviser arbejdsgruppens forslag og arkiverer rapporten lodret. For hvor ender vi ellers? Skal vi på et tidspunkt også til at registrere, hvem vi mødes med, og hvad vi taler om?

48 kommentarer RSS

 1. Af peter g

  -

  Tak til Jacob Mchangama for at afsløre vores liberaloide regerings dunkle aktiviteter.

 2. Af Rasmus S

  -

  Hvis dette forslag gennemføres vil det have uoverskuelige konsekvenser for rigtig mange institutioner, foreninger og borgere i DK. Det vil være et uhyggeligt tilbageslag for vores stræben efter at dygtiggøre os i det mere og mere integrerede netværkssamfund, vi er en del af.

  Har der mon været talt om en nedre aldersgrænse for, hvem der skal logge på med CPR? Er den 18 eller 15 år? Forestil jer en situation, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner i DK skal implementere en login-procedure for deres (de facto) offentligt tilgængelige internetforbindelser? Jeg tror vi kan regne med, at samtlige skole- og lederforeninger vil reagere voldsomt på dette. Og deres stemme vil sikkert blot blive en lille del af det samlede advarselsråb, der vil blive udsendt.

  Jeg fatter simpelthen ikke, at IT&Telestyrelsen vil lægge ryg til sådan en ordning.

  Tak til dig Jacob, fordi du står vagt om nogle helt centrale retsstatsprincipper. Det burde ikke være nødvendigt, men Benjamin Franklins gamle traver om, at dem der giver afkald på lidt frihed for at opnå lidt sikkerhed hverken får eller fortjener begge dele, synes desværre at blive voldsomt aktuel i disse år.

 3. Af Kevin Mikkelsen

  -

  De er tossede de Romere!

  Embedsmænd er kreativt fattige sjæle der med fysisk sikkerhed graviterere mod mere flere regler og mere kontrol.

  I stedet for at være de dyrt lønnede tjenere for folket som de burde være er de blevet en klasse med tiltagende facistiske tendenser der tænker og lever helt afsondret fra det frie samfund de burde værne om.

 4. Af Mads Hansen

  -

  Danmark ligner snart noget der får 1984’s Oceania til at ligne et frihedens utopia.
  VKO is watching you.

 5. Af Jesper H

  -

  Hvem er ophavsmand til denne arbejdsgruppe

  Lars Barfoed???

  Hvor er Data Tilsynet henne i denne sag???

  Hvem indførte Cpr. numre – alle andre nationer – fungerer
  uden nummerering af befolkningerne.

  Vi har igennem tidene ladet stå til – teknologien
  “ÆDER” os.

 6. Af Peter T.

  -

  Det måtte jo komme. Da den første logningsbekendtgørelse blev smidt på gaden, grinede selv IT-kyndige amatører, som undertegnede, over hullerne i den. Nu bliver hullerne lappet.

  Det næste må blive lovkrav om kryptering af eget trådløst netværk og trussel om bødestraf til de privatpersoner, der ikke formår dette. Den forældede WEP-kryptering er naturligvis ikke nok i dette tilfælde, da den nemt kan knækkes på 10 minutter med passende software.

  Der er sket mange ting siden WTC-angrebet kickstartede den hovedløse overvågning af borgere i jagten på terror.

 7. Af Michael Larsen

  -

  “PET har været i stand til at afværge samtlige kendte forsøg på terroranslag mod Danmark”

  Der er da mindst to forsøg, som PET ikke har afværget. Det ene er mordforsøget på Westergaard, det andet er ham, med den “tidlige udløsning” og falsk ben(kan ikke huske, hvad han hedder). Dem afværgede PET ikke. Det var ene og alene terroristernes egen inkompetence, der afværgede terrorforsøgene.
  Dermed ikke sagt, at PET kunne have afværget dem, næsten uanset hvor meget overvågning de foretager. “The lone gunman” er notorisk.

  Med venlig hilsen

 8. Af Erik Ernst

  -

  “Skal vi på et tidspunkt også til at registrere, hvem vi mødes med, og hvad vi taler om?”

  Det er vel det vi har failbook til…

 9. Af A L

  -

  Når man tænker på at WEP2 defacto er brudt, kan i dag på Amazons ECB på ca. 20 minutter formedelst ca 35 USD.

  Hvad skal vi med lognings bekendtgørelsen, den er forældet.

 10. Af A L

  -

  ¤%¤&/#% musepad
  …kan i dag brute-forces på Amazons…

 11. Af J. Hansen

  -

  De liberales skåltaler om frihed, og afstandtagen til “socialismens åg” er rent sludder. De vil den totale kontrol og hader mennesker med reel frihed. Fordi måske vælger de “forkert”! Men reelt er ingen magthavere interesseret i rigtig frihed for borgerne.
  Frihed, hvad det så end er, må man tage selv. Der er ingen der giver den til os frivilligt.

 12. Af Hand McHand

  -

  En firewall og logning er meningsløs såfremt du bruger en proxy server som mellemmand. Firewallen vil være omgået da alt trafik går til en proxy server. Logning vil være omgået da alt trafik vil være logget til proxy serveren(som selvfølgelig er fuld krypteret).

  I min optik er internettet ved at omdefinere vores samfund. Vi går mod en moderne kapitalisme hvor interlektuelle rettigheder/copyright langsomt forsvinder(se på mængden af piratmateriale) og landgrænser forsvinder da folk kommunikerer med ligesindende overalt. Penge, firmaer og mennekser krydser grænser konstant. Det rummer store muligheder, hvis man har modet til at reformere et samfund så det kan få maksimalt udbytte af det.

  Jeg har dog min tvivl med de fodslæbende og igorante politikere og embedsmænd.

 13. Af Peter T.

  -

  Hand McHand

  Et skift til en vilkårlig udenlandsk dns-server er tit og ofte nok på trods af at datastrømmen oftest vil være ukrypteret i min færden på nettet.
  For med lidt finesse fra min side, vil jeg bringe Politiets afdeling for internetkriminalitet på så meget overarbejde mht at afkode min ellers ukrypterede datastrøm, at jeg når at trække efterlønsbilletten om små 30 år før de når at starte evt. retssag imod mig. :)

 14. Af Peder Pedersen

  -

  Ja – de er godt i gang med at kriminalisere os alle gennem i princippet mistænkeliggørelse.

  Det er muligvis ikke pga. ondskab, men tydeligvis med en pæn del inkompetence, stupiditet og manglende respekt for overholdelse af retsmæssige sikkerhedsprincipper.

  Vi er efterhånden derhenne, hvor man hænger alle de mistænkte for at være sikker på at ramme den skyldige.

 15. Af K. Andersen

  -

  Velkommen til DDR

 16. Af Carsten B

  -

  Thomas H,
  Andre lande klare sig ikke uden nummer registrering af deres befolkning. Her i USA er det blot frivilligt om du vil have et nummer eller ej. Dog er det ganske vanskeligt at klare sig uden et SSN.
  Der hvor man måske skal kikke er på besværligheder som NemID. Det tog dem 10 år at få det til at fungere bare nogenlunde.

 17. Af Jesper H

  -

  Man behøver ikke Cpr. til Nem ID

  ————————————

  ——————–

 18. Af Frank Leegaard

  -

  Her er der virkelig en sag, man kan være 112% enige med CEPOS om.

 19. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Danskerne er jo i følge Privacy International i forvejen én af de allermest overvågede befolkninger i verden, fordi vi af de overvågningsforhippede magthavere tilsyneladendev urderes til at være mere farlige end folk fra så mange andre lande.

  Hvis denne antiliberale regering får lov at fortsætte, bliver det kun et spørgsmål om tid, før en indopereret GPS-chip i kroppen, bliver lovpligtig.

  Vores gøren og laden skal da til hver en tid kan kunne følges overalt ned til mindste detalje. Og hvis man har noget imod denne GPS-chip, så betyder det jo bare at man har urent mel i posen eller noget at skjule, ikke sandt?

  Jeg havde aldrig troet at privatlivet skulle blive SÅ truet under det der skulle være en liberal regering.

 20. Af Ejvind Færk

  -

  Det er ikke rigtigt, at det kun er i DK at man forsøger sig på den slags! Også i den amerikanske kongres er der tiltag af lignende art. Se https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#all/130b3a464fa3d8e4

 21. Af Jesper Lund

  -

  Jacob skriver at han har læst rapporten fra arbejdsgruppen. Kan den downloades hvis man er villig til at lade sig logge?

 22. Af Martin Salo

  -

  Skulle ikke undre mig hvis S og SF kommer på banen og siger at det er en god idé.

 23. Af Diana Hierbaek

  -

  Er det ikke endnu et eksempel på at de der er lovlydige skal belemres og generes. Mens de der bryder loven nemt kan blive ved med det alligevel?!?!
  Er vores embedsmænd så naive at de tror det gør en forskel og tror de virkelig på at de kan dæmme op for det.
  Herregud, se på lufthavnene, hvis jeg vil lave ballade i et fly køber jeg da blot stærk alkohol og en lighter…

 24. Af Christian Lucas

  -

  Ja det er jo bekymrende, men ikke voldsomt uventet siden Senator Jay Rockefeller (David’s nevø, Laurance’s søn) for et år siden erklærede at Internettet aldrig burde være opfundet og bør kontrolleres centralt!

  Ja det er vel klart, når netop internettet har gjort så mange belastende informationer om Rockefeller familien og deres “private covert operations” vidt tilgængelige.

 25. Af Bjørn Jø

  -

  Det begynder med at ligne et grundlovs brud både af privatlivets fred og ytringsfriheden.

  Stop dette totalitære forsøg på total overvågning af Danmarks borgere

 26. Af Benny Madsen

  -

  Ja vi har godt nok en såkaldt liberal regering, men Danmark har aldrig været så tæt på kommunisme, som vi er nu! VKO elsker simpelthen kontrol jo mere desto bedre. Det forunderlige er, at danskerne tilsyneladende elsker det.

 27. Af Michael FL

  -

  Man spærrer også øjnene op i udlandet: http://www.huffingtonpost.com/2011/06/23/denmark-anonymous-internet-ban_n_883339.html

 28. Af Jonas Nyboe

  -

  Dette er på ingen måde et forsvar for øget logning, men det Mchangama advarer mod er i stor udstrækning virkelighed allerede i dag. F.eks. ved biblioteker der kræver personligt logind.

  Det vedholdende forsvar for disse massive indgreb i den personlige frihed synes at være den gamle kending “vi ærlige borgere har jo intet at skjule”.
  Denne ide om absolut tillid til statsmagten virker bizar – men liberalister anno 2011 synes at mene det utænkeligt at denne magt bliver misbrugt.

  Den overvældende tillid til både offentlige og private organisationers evne til at opbevare og behandle disse data forsvarligt er ikke bare bizar – det er ignorant.

 29. Af Hans Nielsen

  -

  “Borgerlig-liberal” regering, min røv. Snarere “Borgerlig-national-konservativ-socialistisk”. Hvorfor bruger regeringens embedsmænd i det hele taget tid og skattepenge på den slags?

 30. Af Leon Frandsen

  -

  Det var meningen at kineserne skulle have vestligt internet. Istedet skal vesten nu have kinesisk Internet.

 31. Af søren Ploug

  -

  I DK har vi i mange år ikke set terror med dødelig udgang. Og meget lidt forberedelse til terror som er afsløret vha af internetovervågning.

  Derimod dræbes der ca 300 årligt i trafikken, men hør hylekoret fra (især) de borgelige når man taler om noget så uskyldigt som stærekasser til hastighedskontrol. Næ, næ – dét ville jo være overvågning af uskyldige.
  Sjovt nok argumenterer de samme mennesker med at “vi overholder jo lovene så hvorfor være imod overvågning på internettet!
  Mage til stinkende dobbeltmoral skal man lede længe efter!

 32. Af Steen Thaulow Olsen

  -

  Endnu et initiativ, der får mig til at tænke at det kun handler om at spare op og forlade landet, når pengepungen er stor nok, til et land, der har reel frihed for borgerne. (Kan ikke finde en egnet kandidat i øjeblikket, må jeg indrømme)…

 33. Af Knud Skov

  -

  Allerede nu er stort set AL trafik på nettet for børn og uddannelsessøgende logget via alle danske børns UNI-C logon. Disse logons giver adgang til lokale servere, til læringssites og til nettet generelt – og de følger den unge hele vejen fra 0.klasse til universitetet. Det er nærmest et brugerlogin til nettet uden om CPR, NemID eller lignende – og de kan spores hele vejen. Så mangler det blot at være sådan, at dette logon skal bruges for i det hele taget at komme på nettet.

 34. Af j nielsen

  -

  “Ja vi har godt nok en såkaldt liberal regering, men Danmark har aldrig været så tæt på kommunisme, som vi er nu! VKO elsker simpelthen kontrol jo mere desto bedre. Det forunderlige er, at danskerne tilsyneladende elsker det.”

  Skrevet ud af den misforståelse, at man behøver at være liberal for at være borgerlig – og at man behøver være borgerlig for at være liberal.

  Begge dele er forkert.

 35. Af Milvang Milvang

  -

  Eat My f****** Syntaxs!
  Så flytter jeg sgu ud af der her land…(igen)
  Leve den nye dikatatur stat Danmark :-, hvor vi kun må mene og tænke det samme som Pia, Løkke, Helle eller hvem helvede det nu lige er der sidder på toppen af elfenbens tårnet og tror de er verdens herskere…
  Tag jer sammen! At tro at man kan styre internettet og borgernes adgang til den absolutte frihed der, er utopi og det vil få bagslag, samt konsekvenser for de politikere der forsøger at føre det ud i livet.

 36. Af Morten Nielsen

  -

  Dette indblik i VKO’s lovforarbejde bekræfter jo blot det etablerede faktum at kontrol og overvågning af borgerne er en dybt integreret del af VKO’s politiske tænkning.

  Og så, hvilket måske er mere skræmmende, at der tydeligvis sidder nogle centralt placerede mennesker i etater, styrelser og de ministerielle embedsværk med nogle ret skrøbelige principper for så vidt angår retsstatens rettigheder og rolle i beskyttelsen af borgerne.

 37. Af Marianne Mandoe

  -

  Godt man ER kommet ud af landet.
  Jeg har til hensigt en dag at vende tilbage. Med de penge jeg får skrabet sammen i det store udland.

  Men det bliver ikke før jeg ikke vil føle mig som en straffefange i mit eget land.

  God fornøjelse….. jeg har givet op. Al respekt til de der har mod til at blive.

 38. Af Peter Kleinbæk

  -

  Danmark er altså blevet så sygt !!! – logningsloven i sig selv er et udslag af DDR og sovjet tanker, så selvfølgelig vil de have mere at det.

  Vi har det jo i forvejen over det hele og der er ikke et politisk parti, der går imod, tværtimod.

  Tro ikke det bliver bedre med en rød regering, det er ligeså kontrolsyge – rigtigt er det at blå blok skulle forsvare os mod den slags – men de er åbenbart konverteret til en imitation af Iran.

 39. Af Winston x

  -

  Det er så skræmmende!! Hvor er den folkelige opstand? Hvor er den indignerede of demokratisk sindede opposition?

  Og hvorfor i h…… skal man opgive sin adresse bare for at få lov til at skrive en kommentar her på siden?

 40. Af K Andersen

  -

  VKO = DDR

 41. Af Martin Thorborg

  -

  Jeg tror sgu ikke det er ond vilje, det er bare uvidende embedsfolk der forsøger at løse problemer på den gammeldags måde. De er gået mentalt i stå en gang i firserne og har aldrig forstået nettet.

  Jeg tror aldrig de får det forslag igennem, det er så hjernedødt, at enhver der ikke er Djøffer, kan se at det tåbeligt og umuligt at gennemføre.

 42. Af Et frontalangreb p? det frie og ?bne internet - Boligdebatten.dk

  -

  […] frontalangreb p? det frie og ?bne internet Et frontalangreb p? det frie og ?bne internet — Retsstaten Mvh […]

 43. Af M Nielsen

  -

  Gad vide om internettet er så “frit” som i nu påstår? Jeg tvivler. Der vil altid være nogen der manipulre med havde de nu kan for hvilken grund de nu kan. Så den med frihed, er vist kun indtil et meget lille punkt.
  En gammel nyhed. Når man googler noget, så skræddersyer googles programmer hvad det regner sig frem til, hvad programmøren har bestemt det til. Og det skal nok ikke være det eneste der “hitter”. For ikke så mange år siden var der noget der hed Echo og havde til huse at opsnappe bestemte ord. Også for at en regering eller flere kunne samarbejde for hvad de nu så som mål for deres mision.
  Internettet er ikke så frit. ;)

 44. Af Christian Buch Iversen

  -

  Forslaget virker på ingen måde gennemtænkt. Folkene bag virker ikke som om de har kendskab til den virkelighed som nettet repræsenterer. Det virker som om, at de forsøger løse nutidens elektroniske udfordringer med gamle analoge værktøjer.

  Nettets kompleksitet ER en svær størrelse at forstå og derfor er den lette og umiddelbare løsning vel bare traditionel kontrol.

 45. Af Christel Werenskiold

  -

  Jacob er bevis på, at der fortsat findes borgerlige som interesserer sig for retssikkerhed. Må det blive smitsomt!!

 46. Af georg christensen

  -

  Nå “ja”, det snupper vi så også, til udligning, forlanger vi så bare, at der fremover, ikke længere kan betales med “pengesedler”, al værdihandel, kan kun foregå elektronisk, “data registreret”, og alle hvid vaskningens “guld automater” destrueret. Kun “elektroniske” betalings midler, accepteres, så vi kan sikre os, som “samfund”, oplysning om, hvorfra værdierne kommer og hvorhen de går.

  Et krav, som, nok hos mange,kan giver “grå” hår på hovedet .

  Et krav, som fremover vil blive vedligeholdt.

 47. Af Kommentar: Vi bliver ikke sikrere af mere overvågning « RÆSON

  -

  […] visitationszoner blev udvidet, og endnu flere kameraer blev sat op. NU i 2011 foreslår en arbejdsgruppe under Justitsministeriet at udvide logningsbekendtgørelsen – der pålægger internetudbydere at gemme data over deres […]

 48. Af » Misc. internet - @ fake's

  -

  […] anyone access to the net if they do not provide personal ID for logging. There’s a quick run-through of central pointers on Jacob Mchangama’s blog as well as arguments as to why this is insane. Not that you would […]

Kommentarer er lukket.