Regeringen udhuler ytringsfriheden i FN

Af Jacob Mchangama, Justitia 144

Som jeg har tidligere har skrevet om, var Danmark i maj til menneskerettighedseksamen i FN. Ved Danmarks eksamination fremkom en række lande med anbefalinger – 133 i alt – til Danmark. Danmark har nu svaret på disse og har valgt at acceptere 84 anbefalinger og afvise 49. En række menneskerettighedsorganisationer har udtrykt stor skuffelse over Danmarks afvisning af en række af anbefalingerne. I min optik er det dog ikke afvisningen men derimod Danmarks accept af visse anbefalinger, , der er det største problem. En stor del af Danmarks eksamination omhandlede hate-speech og ytringsfrihed. En række lande – herunder Egypten, Pakistan, Indonesien og Iran men også ikke islamiske lande – fremstillede Danmark som et racistisk land med dybe problemer med fremmedhad og diskrimination. Det afspejlede sig også i anbefalingerne, hvoraf mange opfordrede Danmark til at gøre mere for at bekæmpe racisme og fremmedhad, herunder ved hjælpe af straffeloven.

I sig selv kan anbefalingerne måske se relativt harmløse ud. Men de er taget ud af kontekst. For at få den fulde forståelse af hvad anbefalingen indebærer og relaterer sig til, bliver man nødt til at se og høre hele det enkelte lands indlæg, hvilket kan opleves her. Ser og lytter man til de enkelte indlæg, vil Danmarks accept af en række anbefalinger ikke længere fremstå nær så uskyldigt. Tværtimod  rystes man over, hvordan regeringen taler med en tunge i FN og en anden på den hjemlige scene. Lad os tage det meste grelle eksempel først. Indonesiens anbefaling (107) lyder således:

[Continue to take serious measures to promote inter-religious and intercultural dialogues in the country and to prevent the reoccurrence of such irresponsible acts which merely perpetuate religious hatred and intolerance

Ser og lytter man til hele det indonesiske indlæg, er det klart, at det er Muhammedtegningerne, der henvises til. Det fremgår eksplicit, da de omtales som “forfærdelige” og som et klart udtryk for ”krænkelse af islam”. Det er altså tilsyneladende denne slags tegninger og religionskrænkelser, Danmark nu accepterer at forhindre gentagelsen af. Et synspunkt der er meget svært at forene med regeringens retorik på den hjemlige bane og i særdeleshed under Muhammedkrisen, hvor ytringsfrihedens fane blev svunget dagligt, og hvor Anders Fogh Rasmussen gjorde det klart, at en dansk regering naturligvis ikke kan bestemme, hvad en privatejet avis bringer af indhold. Udenrigsministeriet vil givetvis forsvare sig med, at accepten også henviser til en forklaring om, at racismeparagraffen skal balanceres mod hensynet til ytringsfriheden, og at man derfor ikke går videre, end hvad der følger af dansk ret. Men det er svært at se, hvordan Danmark kan forhindre gentagelser af Muhammedkrisen uden at ty til censur, hvilket som bekendt er grundlovsstridigt.

Endvidere indebærer accepten af ordlyden om at ”forhindre gentagelsen af uansvarlige handlinger”, der styrker ”religiøst had og intolerance”, en blåstempling af præmissen om, at Muhammedtegningerne var en form for hate speech, hvilket den danske regering ikke bør medvirke til. Det er en moralsk dom vi hver især må fælde.

Danmarks accept af anbefaling 62 fra Egypten er også udtryk for en bekymrende vægtning af ytringsfriheden. I Egyptens anbefaling hedder det, at Danmark skal

“Strengthen and effectively implement its legislation to prohibit, prosecute and punish hate speech, incitement to hatred, and acts of religious profiling”

Danmark accepterer altså tilsyneladende, at vi skal styrke vores lovgivning imod hate-speech. Lytter man til hele Egyptens indlæg, står det klart, at anbefalingen kræver meget vidtgående indgreb i ytringsfriheden, som Danmark normalt ville afvise. Egypten nævner eksempelvis, at der er gentagne sager, der viser manifestationer af krænkelse af islamiske religiøse symboler og personligheder (en henvisning til Muhammedtegningerne igen), hvilket Egypten kæder sammen med forbuddet mod tilskyndelse til religiøst had i den internationale menneskeret. På den baggrund påpeger Egypten, at den danske implementering af racismeparagraffen ikke er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedskonventioner, selvom det reelt er Egyptens fortolkning, der er mere vidtgående, end hvad der er holdepunkter for i menneskeretten. Egyptens fortolkning er i tråd med landene i den Islamiske Konference Organisations (OIC) mangeårige kampagne i FN for at udvide forbuddet mod hate speech til også at omfatte blasfemi.  

I Pakistans anbefalinger 37 og 109 hedder det, at Danmark anbefales “Not to repeal section 266B of the criminal code og Take concrete legal and practical measures to combat incitement to religious hatred and intolerance

 Men lytter man til indlægget, er det igen klart, at det er Muhammedtegningerne, der er tale om. Offentliggørelsen var ifølge Pakistan “nedværdigende og chokerede muslimer over hele verden, medførte meningsløs debat og tilskyndede til religiøst had”. Tegningerne kædes således sammen med racismeparagraffen, og Pakistan mener, at tegningerne tilskyndede til religiøst had mod muslimer, hvilket skal kriminaliseres. Udenrigsministeriet vil givetvis påpege, at man blot henviser til regeringens (skuffende) politik om ikke at ændre eller ophæve §266b (Racismeparagraffen). Men det er alt for defensivt et svar.  Pakistans sammenkædning af Muhammedtegninger og tilskyndelse til religiøst had samt racismeparagraffen bør ikke stå uimodsagt. Danmark burde klart have tilkendegivet, at ytringsfriheden i Danmark beskytter karikaturer og ytringer, der kritiserer og gør grin med religion, og at der efter Danmarks opfattelse ikke er tale strafbare handlinger – hverken efter dansk ret eller den internationale menneskeret.

Jo flere gange lande som Pakistan og Egypten kan få vestlige lande som Danmark til direkte eller indirekte at støtte vidtgående fortolkninger af forbuddet mod hate-speech i den internationale menneskeret, desto stærkere står disse lande i forhold til at influere autoritative fortolkninger fra domstole og menneskerettighedsorganer. Og der er desværre flere tilfælde, hvor Danmark accepterer lignende anbefalinger i UPR processen.

Ifølge mine velinformerede kilder har Udenrigsministeriet strategi været at fortolke uklare anbefalinger på en sådan vis at de lettest muligt kan accepteres, ligesom at det har været målsætningen at acceptere flest mulige anbefalinger. Danmarks strategi og accept af en række af anbefalingerne bærer i høj grad præg af, at regeringen gerne har villet holde sig på god fod med alle lande – også de ufrie af slagsen – for at undgå for meget kritik og negativ opmærksomhed, der kunne blive resultatet af en stærkere insisteren og stålfasthed omkring ytringsfrihedens centrale værdi. Men det er præcis denne form for logik, der medfører, at FN’s Menneskerettighedsråd er et dysfunktionelt organ domineret af Kina, Rusland og OIC stater, og at Nordkorea netop har overtaget ledelsen af en FN konference om nedrustning- og våbenkontrol. år det handler om ens centrale værdier, er det nødvendigt at trække en streg i sandet og sige klart fra overfor de lande, der uden blusel søger at udvande disse værdier. Også selvom man er et lille land med færre venner end førhen.

144 kommentarer RSS

 1. Af peter kocsis

  -

  Tine Hansen Jensen

  “Hvorfor pokker er muslimer i DK begyndt at gå med det? De plejede ikke at bruge tørklæde. Se “det muslimske brorskap” og få svaret.”

  Netop, FULDSTÆNDIGT RIGTIGT! De rødbrune medier tør ikke fortælle os sandheden, men jeg kan berette at her i Holte har vi en filial af det muslimske broderskab, som holde til i en af kommunen betalt luksusvila med svømmepøl og tennisbaner på Dronningårds alle,som de har overtaget efter Riskjær, hvorfra de har tvunget ALLE kvinde i Holte til ikke blot til at gå med slør, ,men også til få en faraonisk omskæring, så det med at mediere hævder at muslimerne tager til Somalia for at omskære deres børn er bare løgn ,de kan nøjes med at tage de Holte,jeg har flere gange set de grædende og chokerede kvinder blødende slæbe sig ud af villaen, medens brodeskabet stod og grinede, jeg har forsøgt at melde uvæsnet til politiet, men de er for bange til at gøre noget.

 2. Af Tim Hansen

  -

  Peter du er et godt eksempel på en der ikke kan tage kritik.

  For en dansker er det underligt at se hvordan Danmark var før og efter 1995. Dette må man godt snakke om. Dette må man godt kommentere ekstremt kritisk. Man må også godt se hvorledes det er gået andre lande. Man må også godt kigge på muslimske lande og hvordan de har degeneret deres egne befolkninger. Man også godt se på negative strømninger i muslimske miljøer. Man må næsten lige hvad man har lyst til. Og der er jo godt nok ikke meget KLART svar fra mulimske miljøer.
  Nej dem skal vi selv finde. http://www.ommat.dk og så alle de andre tiltag islamister har gang i i DK.
  Føj og i burde tage jer sammen muslimer.
  Gøre som os eller forlade os. Den sidste kommentar må da kunne få nogle muslimer ud af busken.

 3. Af Tim Hansen

  -

  Hvis der er muslimer der er i tvivl om hvordan vi gør tingene i Danmark, og ikke som muslimske lande i FN, så skriv på bloggen her.
  Så kan i blive assimileret godt og sammen kan vi lukke jeres koran skoler, som ikke lærer omkring ligestilling.

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Steffen Nielsen

  Tine Hansen Jensens retorik er ganske rigtigt skinger, men hun har da helt åbenlyst ret i at muslimer har et særdeles dårligt image overalt i Europa og at det ene og alene er muslimernes egen skyld.

  De vil ikke integreres som gruppe betragtet.

  De er bevisligt overkriminelle som gruppe betragtet.

  De er bevisligt overvoldelige som gruppe betragtet.

  De er bevisligt overforbrugere af sociale ydelser som gruppe betragtet.

  De er bevisligt ytringsfrihedskrænkende som gruppe betragtet.

  De er bevisligt intolerante som gruppe betragtet.

  Intet under at de ikke er vellidte af ret mange.

  Og at islam så med en vis sandsynlighed bygger på en fed løgn gør blot beklagelsen endnu større: http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=956:den-nye-islam-forskning&catid=19:boganmeldelser&Itemid=37

 5. Af T. Hansen

  -

  @Jacob
  @Jennifer Conway & all non-native readers of this discussion

  As a Dane I apologize on behalf of myself and my fellow citizens, if You have been distressed or offended by all or parts of this discussion. I commiserate particularly with Jacob, whose original article certainly deserved better.

  If your danish allows you an understanding of the discussion at all, you will have noted that there is (to put it very mildly) considerably varying opinions and priorities among danes. I personally find it hard to understand, how – except by clinical insanity – it is possible to hold some of the opinions and views expressed here.
  I am far from sure, you will be able to imagine how tiresome I find it, that the public debate of an important and complex issue raised by Jacob has – for the umpteenth time – devolved to name-calling and posturing. In my eyes, the debating style of some of my fellow danes mostly resemble the drunk yelling on the street corner, and I can certainly (believe me!) understand the desire, to have some sort of moderator step in and remove the problem, so the rest of us can have a sensible debate.

  However, tempting as it may be, I believe this solution would be both wrong and dangerous.
  Why? You might ask. Because, annoying as they may be, the people whose expressions a moderator (any moderator) would make ‘disappear’ are my fellow danes, and I deeply believe their right to expression is the same as mine. No matter how fundamentally I may disagree with what they think, what they say and how they say it, they are as entitled as I to express themselves. I do not for a second believe, that ‘moderating’ or censuring (lets call it what it is) them will change their views, it will only silence them or at the very most change the way they express their opinions – but not the opinions.
  If you are something of cynic, at this point you might conclude, that rather than have people with (in my eyes) bizarre opnions around me without knowing it, I prefer to be able to see and hear them coming. You wouldn’t be far wrong.
  In the long term, ignoring or even supressing the expression of ideas and opinions with which we do not agree solves nothing, and compromises the very fellowship and mutual acceptance of people who – in spite of their silly and annoying opinions – are the only thing, which gives any meaning to the concept of “being danish” (or anything-ish really, but I can hardly speak for other nationalities).

  Therefore, I regret to say, I cannot support the proposal, that Berlingske should step in and provide censorship of the debate.
  I believe that those who disagree, be it with what is said here or how it is said, should instead voice their disagreement. I even believe we are somewhat obligated to do so, so as not to leave uncontested, what we do not agree to.
  This is why I particularly welcome, that at least one person, who is not utterly, completely and hopelessly danish :p, has taken the trouble to not only follow but participate in the debate. Let us all hope for many many more in time.

  All of the above is why you – as probably the only person other than myself in all the world, ever – are reading this.
  It may not matter greatly or at all in the world, but I will leave the shouting from the rooftops and banner carrying to others, and instead discharge my civic duty here, and in other quiet corners, where something should be said, but isn’t.

 6. Af Tim Hansen

  -

  @ Niels
  Ja det er de åbenlyse vi danskere ligesom har glemt. Så bliver man da nød til at råbe op om det, da det er ligesom alle har mistet deres sunde fornuft.

  Fx plejede muslimske kvinder ikke at gå med tørklæde, men det kom først efter 2000 i Danmark og nok nærmere 2005. Man kan se billeder fra alle de muslimske lande hvor de ikke har det på.

  Hvorfor pokker er der ikke nogle medier der har rappoteret omkring dette?
  Det er simpelthen så ringe journalister der har dækket muslimer og islam i Danmark at det er til at skrige over. KATASTROFE.
  Og forskere på KU er sku ikke meget bedre. De har tidligere inviteret Hizb ut tahrir sympatisører og lignende til deres arrangementer. KU er simpelthen bare RINGE….alt FOR RINGE. Man kan simpelthen ikke stole på deres forskning.

 7. Af Tim Hansen

  -

  Hvis der er muslimer der vil komme med undskyldninger, kan i bare komme med dem her på bloggen efter alt jeres vrøvl, vold osv. i har forvoldt i europa og usa og andre steder. Det gælder også professorer eller lignende på Københavns universitet.
  Jørgen Bæk Simonsen besøgte imam ali moskeen til profet muhammeds fødselsdag. Uden Islam er han intet, og derfor må han blive ved med at holde sin stil som han gør.
  Danmark er blevet et offer overfor at Jørgen Bæk Simonsen har lært noget nyt og vil dele sin asymmetriske vide med alle andre til skade for Danmark.

 8. Af Bashy Quraishy

  -

  Dear T. Hansen
  In your latest comment, you said to Jennifer Conway & all non-native readers of this discussion: ” As a Dane I apologize on behalf of myself and my fellow citizens, if You have been distressed or offended by all or parts of this discussion. I commiserate particularly with Jacob, whose original article certainly deserved better”.
  First of all, thanks for your apology to all non-Danes ( that unfortunately includes me who has lived here for 40 years and is often told to go home when I criticize Danish government’s appeasement of Danish Peoples Party ) for the dirty and uncivilized language used against Zeki Laurent Sadic by most commentators in this blog. To me, it just confirms, how low the debate level has sunk in this little paradise!

  Coming back to the need of a moderator to keep an eye on discussions, it is a very common custom in most international blogs that the comments are moderated for proper language, civility and tone. This has nothing to do with censure or restricting people to speak but to make sure that the level of discussion is high, kept to the issue and refrain from name-calling. If the blog belonged to a newspaper like Ekstra Bladet or BT, then one might think that the people who read these newspapers are liable to use street language but Berlingske is supposed to be a civilized medium to exchange opinions concerning the society.

  Right to expression on a public platform does not mean that “your fellow Danes” – as you put it – have a right to name calling and use derogatory language against people that disagree with or bring Islam into debate.
  Are you not aware that media plays a very important part in shaping peoples’ views. In discussions revolving around the topic of increasing racism, Islamophobia, lack of integration and socio-economic problems being faced by ethnic and religious minorities in Denmark, the role of the media as the source of information – usually negative – is often mentioned.

  For example, when I ask people, where do they get their negative stories about minorities, all most all of them promptly reply; ”I have read it in the papers or I saw a documentary on the TV the other day”.

  I have experienced that no matter, how well I articulate my explanation, give proof or even show, that the information people claim to have and believe in is faulty, people still think that since it is in the papers, it must be true. That is why it is vital that newspapers are not used to spread false rumors and information’s.

  In any society, Freedom of Expression is a fundament on which a democratic system is built. It gives the little man, a possibility to raise a voice against tyranny and state oppression, demand the rights and not to be afraid of the power elite.
  But as it is with every concept, Freedom of Expression can also be used to insult, oppress and create conflicts between various groups. Furthermore, it is sometimes misused to push the unfair opinions of the majority over minorities.

  And unfortunately, this is exactly, what is happening in Denmark for the last few decades. Seen through today’s practices the noble concept of Freedom of Expression, , is tantamount to, freedom for the journalists, editors and other powerful racist and Islamophobic groups to ridicule, ethnic minorities, their cultures and their faiths.

  Sadly enough, Denmark is also one of the very few countries in the Western World where Freedom of Expression takes precedence over human rights of ethnic minorities. This priority is not only liberally taken advantage of, by the Danish media – often intentionally – but has become an accepted norm in the wider society.

  By the way, no country in the world has unlimited freedom of expression. Denmark has 5 laws against this kind of unrestricted “freedom of expression”. We have laws against insulting the king/Queen, insulting an individual, utter hate speech, indulge in racist propaganda, blasphemy and anti-Semitic and homophobic statements.

  Let me finish by quoting One of the most influential writers of the French Renaissance Michel de Montaigne (1533-1592), who said: “Everything that man is not accustomed to, we call barbaric. We have no other criteria for what is true or correct than the opinions and traditions that occur in our own country. There we find always the perfect religion, the perfect policy, the most mature and perfect way to do everything”.

  The above mentioned statement describes today’s Denmark, where ultra-nationalistic ideology has replaced humanism, Denmark was famous for.
  Kind regards

  Bashy Quraishy

 9. Af Tim Hansen

  -

  OMG Bashy.
  I apologize all Danes for Bashy writing comments here. You easily see that he comes from a honor culture in Pakistan. Yes that is the terrorist country Pakistan which is home to a lot from Taliban and Al Queda and where there are A LOT of honor killings and blasfemi laws. He should be so proud of that country..NOT!
  He is a racist to free speech and danes who speak up against Islam. Usual it is PURE nonsense what he talks about and he lives in a dream world.
  Dont think your faith is sacred to be criticized and there is a holy area that cannot be talked about.
  It is a fact that Islam has behaved VERY VERY badly in Europe and of course Bashy doesnt talk about that. And it becomes more worse for every day that past. Now we have Quran schools that teach about inequality and where they are forced to wear hijabs as young as 2 years old. Islam is a totalitarian ideology in this context and Bashy is the man without a brain not talking about it.
  Again to all danes I apologize for that idiot speaking here at this paper and putting the level SO LOW and also for putting it into bigotry and ALWAYS feeling like victim. Buhuuu.
  Get a lige Bashy and stop bashing Denmark you racist!

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  @ af Bashy Quraishy

  Det skal da ikke skorte på endnu en opfordring til at rejse hjem.

  Vi har ikke brug for islamfortalere her i landet – og er faktisk helst fri for berøring med den fascistiske ideologi.

 11. Af Tine Hansen Jensen

  -

  Vi har allerede sharia i Danmark 34:20, lyt til Niels Brink i Terrorn i vår närhet
  http://snaphanen.dk/
  Vi har nu haft 4- og næsten 5 terrorforsøg.

  SKRID HJEM MED JER MUSLIMER!
  Ikke mindst dig Bashy din kæmpeNAR

 12. Af . vangkilde

  -

  “Landsbytosserne” blander demokrati og islam sammen!
  To forskellige sociale samfunds organisationer med
  meget forskellige formål, som udemærket kan fungere
  til daglig i det civile liv i “respekt”for hinanden.

 13. Af peter kocsis

  -

  Tine Hansen Jensen,

  “Vi har allerede sharia i Danmark”

  FULDSTÆNDIGT KORREKT!

  Imidlertid bliver det endnu værre, hvis vi betragter, hvad de de rødbrune planlægger for at vinde valget, eftersom ingen danskere drømmer om at stemme på disse muslimske ekstremistiske partier.

  1)Islam-leflerne fra de radikale har sammen med maoisterne fra Enhedslisten foretaget forhandlinger, der går ud på, at ERSTATTE GRUNDLOVEN MED SHARIA!!!
  Ja, jeg ved godt at dette lyder for utroligt, men jeg har SIKRE BEVISER, og det er 100% sandt.

  Sagen er den, at der med dette landsforædderi vil de 900000 islamister,der er i Danmark,alle én bloc stemme på de rødbrune, så selvom ingen danskere selvfølgelig vil stemme på denne 5-kolonne,vi de vinde alligevel.

  2) Og ikke nok med det. Man har planer om at importerere mindst 500000 sigøjnere fr Ungarn og Rumænien via EU lovgivnigen, for at sikre tilstrækkeligt med stemmekvæg til rødislamisterne!!

  3) Endvidere har de rødbrune islamister forhandlinger med den islamofile EU- elite om at at aftage mindst EN MILLION flygtninge Palæstina og Somaliaindenfor indenfor de næste 10 år!!!

 14. Af Tine Hansen Jensen

  -

  Peter din klovn.
  I volssmose har de enkelte steder indført sharia-lovgivning. Se nu det klip og lad være med at være en idiot.
  det skulle ikke undre mig om man fandt det samme i århus, ålborg og københavn.
  Men du skal jo altid opføre dig som en klovn i stedet for at forholde dig til realiteterne.

 15. Af Bashy Quraishy

  -

  Dear Tim Hansen
  There is proverb in Denmark, you must be aware of; ” Against stupidity, even Gods give up”. I shall not sink so low as you and some of your Islamophobic and xenophobic fellow “Danes” usually do. Just read your own comment to me and see, what kind of unintelligent persons, I and other ethnic and religious minorities have to put up with on daily basis. Actually I am happy that you and your friends used such filthy language in this blog because non-Danish speaking people taking part in this blog can easily see, what they are also dealing with.
  I live in Denmark and not Pakistan. What has Al-Qaede and Taleban to do with racism and anti-Islam propaganda in Denmark? Being the citizens of a small and valueless country, most Danes suffer from inferiority complex, which they then project on other people and nations. Just look at the discussions concerning border controls and the way, little Pia and small Lars are screaming at Germans and Swedes. To any international minded person, it says clearly; “ Little people shout the loudest, civilized people only argue”.
  I hope that this blog is used by some educated and decent commentators and not by boys and girls whose education level is minimal.
  Kind regards
  Bashy

 16. Af John Hansen

  -

  Ytringsfrihed er at sige hvad man vil: det skal jeg da lige love for den gør herinde…
  Uffe Elleman: bare fordi vi kan ytre os, er det ikke sikkert vi skal gøre det…Godt sagt.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  @ John Hansen

  Enig.

  Uffe Ellemann burde holde pennen fra papiret.

 18. Af John Hansen

  -

  Ja Niels: for ytringsfrihed er at sige hvad jeg lige har lyst til: svine folk til, og sige højt bagefter: jamen det har jeg da lov til?
  Tømme beholderen, for så får jeg det så godt !!!
  Det flytter ikke en millimeter… Heldigvis.

 19. Af T. Hansen

  -

  @Tim, Tine, Niels & others:
  1) Most of your comments are off-topic for this thread. Please discuss topics such as Islam in other forums (where they are relevant).
  2) I feel I must remind you, that ‘idiot’ is a greek word meaning ‘layperson’. Since e.g. Bashir is obviously both educated and erudite, it is demonstrably not applicable.
  3) I feel I must also remind you, that calling people ‘idiots’ and the like, is unacceptable in polite society. By doing so here, you achieve nothing, except to mark yourself as unfit for polite society.
  4) If you are not already, you should be aware that an agressive debating style does not convince anyone, it is merely tiresome and ensures that no one will listen to any valid points you might have.
  5) Making unsubstantiated claims of e.g. vast conspiracies to e.g. “import” vast number of people does nothing to convince me, it just makes me think of people with tinfoil hats, when reading (which I am sorely tempted not to do) the rest of what you write.

  @Bashy
  I guess I am as badly off-topic now, as I just pointed out to others they were. However, as mentioned in my previous posts, I feel obligated to comment.
  You raise many relevant points, which deserve a reply in kind. However, to avoid a book-sized point-by-point response, perhaps the best reply I can give is this:
  Knowing only what I read here, I consider you “as much a dane” as anyone else in here. In fact I rather suspect, that you and I have more in common, than I have with certain others in here. Thus when I write “my fellow danes”, I consider you to be one, hoping you will not find that offensive.
  Obviously, if you are told by someone to “go home”, home is Denmark, and the remark would be quite silly really, if it wasn’t for the opinion and the attitude behind it. I am vastly embarrased, that one of my fellow danes would say so to another, here or anywhere. But, I am even more embarassed and troubled by him or her thinking so than saying so.
  As an ordinary citizen I can’t really speak for anyone else, but here’s what I think:
  On any subject you might care to name, we have minorities in Denmark with views, with which the majority disagrees. This includes such issues as human rights, religion and immigration but certainly also anything from taxes to stray cats.
  Certain members of some of those minorities are very vocal. Some of the most vocal ones do not seem willing or able to follow even the most basic principles of public debate or even just ordinary decent behavior.
  In my experience Denmark is not terribly different in this, from any other country I have been in. You’ll find the local equivalent of the drunk on the corner and the guy in the tinfoil hat in his basement pretty much anywhere.
  The problems we must address are really the same anywhere. One is: Three children meet at the playground. One says to the other: “Your haircut is different, you look stupid, go away”. The second child is naturally taken aback and hurt, and looks at the third child. What should the third child do?
  Another is: Three children meet at the playground. One child says to the other: “Your hair is an offense against my religion, wear a scarf or go away”. The second child is naturally taken aback and hurt, and looks at the third child. What should the third child do?
  Even if the third child somehow had the power to do so, I hope we can all agree, that it wouldn’t be right in either case, to use force to change what the first child is thinking.
  If he or she had the power to do so, would it be right for the third child to use force, to keep the first child from saying what he or she thinks? If so kept from speaking out at the playground, would the first child not simply go off and play with likeminded individuals, now acting as an insular minority and confirming each other in, that the second child is to blame for their troubles?
  In a perfect world, I think it’s rather obviuos, that the third child should reason with the first child, and persuade him or her, that other peoples hair is really their own business. And everyone would then play happily everafter.
  Unfortunately, in the real world there is often no reasoning with the unreasonable, so what then?
  I tend to think all three children would be best served in the long term, if the third child didn’t ignore the incident, but simply clearly stated that he or she disagrees with the first, that he or she will play with the second child and that the first child is welcome to play too, but no more and no less than the second.
  Where the majority in Denmark to my mind tend to err, is in just thinking “what a boorish person”, and not actually taking the time and trouble to speak out, when confronted with the first child, in all the many versions thereof.
  For what little it’s worth, this is why I write here.

 20. Af vera madsen

  -

  Ytringsfrihed! Er det ikke efterhånden blevet forvandlet til friheden/retten til, at svine andre ti verbalt?

 21. Af vera madsen

  -

  Ytringsfrihed!? er ytringsfriheden ikke efterhånden blevet forvandlet til friheden/retten til at svine andre til?

 22. Af Tine Hansen Jensen

  -

  @ T. Hansen
  No Islam is part of this topic. You really dont get it, do you?
  Put you leftist bigotry out of this and read what Jacob write about. I dont buy anything of what you say. You have to stand up to these islamist but of course you dont have the brain power to see that…perhaps you are an idiot?
  @ Bashy
  Take a hike. And write in danish.
  Because you want to limit free speech. Specially when it comes to muslim countries and all their racism, islamist agendas, etc.
  And you are closing your eyes to that Bashy and you should be ashamed! I am not sinking to the low levels you are and therefore I have to force you to see what is really going on. Yeah we know your discourse Bashy..I am a victim, I have the right meaning, bashing danish people and being a racist!

  Look at what is happening in UN and tell me about it.
  http://bankoran.com/?s=United+nation
  Relate it to the article and tell me what is going on.

  Now that is a job neither of you have done. The are some crucial points to be picked up here and both of you have completely missed it.
  Perhaps both of you are idiots?

 23. Af T. Hansen

  -

  Kære Tine,

  det er nok formålsløst hvis vi giver os til at diskutere hvad emnet for debatten er eller burde være. Når debatten nu alligevel er som den er, må jeg så ikke bede dig opklare noget for mig, der vitterligt undrer mig: Hvorfor er det egentlig du strør sådan om dig med f.eks. ‘idiot’?
  Sådan som du taler her, er det også sådan du taler til fremmede på gaden?
  Jeg laver ikke fis eller noget, men jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad du regner med at opnå, ved at opføre dig sådan her, og jeg vil faktisk gerne prøve at forstå det.

 24. Af Tine Hansen Jensen

  -

  Kære T
  Jamen du er en idiot, der ikke har forstået hvad der foregår. Så får du skam at vide at du er en idiot. Det er da skam ingen der er for fine til at få at vide.
  Fortæl mig hvordan du ser hvad der foregår i FN og hvordan muslimske lande ser på menneskerettighederne.
  Brug Jacobs artikel og se dette klip direkte fra FN.
  http://bankoran.com/?s=United+nation

  Hvad ser du i dit perspektiv?
  Du må ikke svare på andet end dette spørgsmål og du må ikke afvige fra der ligesom Bashy og de andre venstreorienterede.

  Jeg er parat til at kalde dig beskidte ting igen, hvis du er forkert på den.

 25. Af John Hansen

  -

  T.Hansen: Verden er fuld af dejlige mennesker – hvorfor beskæftige sig med personer der har svært med sig selv.

 26. Af T. Hansen

  -

  Kære Tine,

  hvad jeg ser i mit perspektiv? Tjoh… nu skal du høre, der sker følgende:
  – Der er kredse i en række lande (bl.a., men ikke kun, muslimske), der ser en (ofte indenrigspolitisk) fordel i, at profilere sig selv som forkæmpere for (visse bestemte fortolkninger af) religionen Islam.
  – Det kan de blandt andet gøre, ved at angribe Danmark, som er et forholdsvist harmløst land i den sammenhæng.
  – Og også ved at forsøge at opnå en ændret tolkning af FN’s menneskerettigheder, således at f.eks. begrænsninger af ytringsfriheden (som er een menneskeret) retfærdiggøres ved f.eks. religionsfriheden (der er en anden menneskeret).
  – Dette har stået på i årevis. Det er vigtigt at holde sig for øje, at ligesom der er mange måder at læse bibelen (hvor mange forskellige slags kristne er det nu f.eks. lige der er), så er der utallige forskellige tolkninger af koranen og Islam.
  – Den danske regering (som jeg selv har været med til at stemme ind) ser i øjeblikket ud til at have en strategi om, at holde “lav profil” i forhold til FN og menneskerettighederne. Uden at den dog såvidt jeg ved har fortalt os borgere, at det er strategien (se mit tidl. indlæg om udenrigspolitikken).
  – Dette, og konsekvensen heraf, påpeger Jacob i sin artikel.
  – Jeg synes det er ret vigtigt, at vi her i landet ret nøje overvejer, om vi vil slås med tyskerne om grænsebomme og lade menneskerettighederne sejle, eller det modsatte.
  – For hvis vi håber tyskerne vil støtte os i forsvar for menneskerettighederne, så er det måske ikke skide smart, at overbevise dem og alverden om, at vi har knald i låget.
  – Den debat får vi bare ikke, i hvert fald ikke her.
  – I stedet får vi en “Du er dum”, “Nej du er dum” debat.
  – Hvis du nærlæser det jeg tidligere har skrevet, så handler hovedparten af det faktisk om, hvorfor jeg netop IKKE mener, at Berlingske burde slette bl.a. dine indlæg, selvom – hånden på hjertet, du kan godt selv se det ikke? – meget i mange af dem, langt fra lever op til reglerne for almindelig høflighed. Kan du nævne mig en bar i Danmark, hvor du ikke ville blive pandet ned, hvis du sagde sådan til folk?
  – Derfor er det lidt morsomt, når du skriver, at du ikke køber noget af det jeg siger. For betyder det så, at du selv mener, at det du har skrevet herinde bør slettes? I så fald har du ret, det havde jeg godt nok ikke lige forstået.
  – Jeg trækker også lidt på smilebåndet, når du kalder mig venstreorienteret. For hvis jeg er venstreorienteret for dig, så må du befinde dig så langt (langt langt) ude til højre, at det vist ikke engang har noget navn.
  – Når du kalder mig idiot, kommanderer med mig, m.h.t hvad jeg skal svare på og ikke svare på, eller “truer” med at kalde mig “beskidte ting igen”, så bliver jeg altså ikke imponeret. Jeg bliver heller ikke hverken ked af det eller bange.
  – Til gengæld undrer jeg mig, over hvad dit formål egentlig er med at skrive herinde. Vil du ikke gerne overbevise nogen om noget? Vil du ikke gerne have, at nogen giver dig ret? Regner du med, at du kan overbevise flere, ved at kalde folk ‘idiot’?
  – For set fra mit perspektiv, så har du bare sammen med nogle få andre opnået, at der med sikkerhed ikke kommer noget fornuftigt ud af denne debat.
  – Hvis du rigtig giver den gas nu, så er det vel stadig muligt, at du kan få mig til at spekulere over, om jeg vitterligt er idiot, når jeg forsvarer, at dine indlæg ikke bliver slettet.

  Det var sagen set fra mit perspektiv. Nu har jeg gjort som du sagde jeg skulle. Tilfreds?

 27. Af T. Hansen

  -

  @John Hansen
  Fordi jeg var så uforsigtig at sige tidligere, at nogen burde (dumt dumt dumt, jeg ved det :p).

 28. Af Jan Jørgensen

  -

  Jeg sidder og undrer mig over indlæggets pointe.

  Jacob Mchangama skriver: “En række lande – herunder Egypten, Pakistan, Indonesien og Iran men også ikke islamiske lande – fremstillede Danmark som et racistisk land med dybe problemer med fremmedhad og diskrimination”.

  Jeg undres over den kobling mellem at Danmark presses af en række diktaturstater til at undlade at kritiserer deres fundament, islam. Og jeg undrer mig over, at disse diktaturstater vil hæmme ytringsfriheden samtidig med at Jacob Mchangama hævder, at ytringsfriheden hæmes ved at vi ikke indskrænker ytringsfriheden.

  Objektivt set ville vi jo udhule ytringsfriheden ved at give efter for disse diktaturstater.

  Hvis man læser Flemming Roses bog om muhammedkonflikten, så vil man erfarer, at alle de tiltag, der i Tyskland blev lavet for at forhindre rabiate ytringer, de blev misbrigt af nazisterne for at forhindre kritik af deres projekt.

  Hvis vi ikke kritiserer islam, vil vi jo hjælpe denne ækle ideologi, så vi ikke får deres kriminelle natur frem i lyset.

 29. Af Jan Jørgensen

  -

  Bashy Quraishy, du skriver vi er et land uden værdier.

  Det er jo en hån overfor det land, du lever i.

  Det synes, at du kæmper for at kriminelle indvandrer ikke må røres, at vi skal leve med iligitim pression fra mennesker, minoriteter kalder du dem, som skal have frit lejde til at hærge i vores land.

  Ja vi har lukket grænsen for kriminelles frie færden og alle andre kan frit krydse den stadig.

  Grænsen er ikke lukket, men blot overvåget. Og det, at du er modstander af det, gør i mine øjne, at du er suspekt. Hvor længe har du boet her i landet? Du behersker ikke sproget. Så er det ikke på tide, du enten får et arbejde eller at du tager hjem.

  Jeg er ved at ha nok af kriminelle og at de skal have forståelse fra os andre. Jeg er ved at ha nok af islam, som ikke er en religion i mine øjne.

  Og jeg er træt af at konsensus omkring ytringsfrihed og lovlydighed skal mistænkeliggøres af en række minoriteter såsom nynazister og islamister.

  Hvis ikke vi må anholde dine venner når de modsætter sig og hvis vi ikke må kritiserer nazisme og islam, så har vi netop opgivet vores værdier.

  For vi har værsier, du kan bare ikke få øje på dem, og det er fordi du ikke kan læse og skrive dansk.

  Men ikke kun!

  Det er også fordi dine værdier ikke er i trit med frihed og demokrati.

  På den måde kan du sidde og se med fra sidelinien af og kritiserer os danskere, når vi har fået nok af kriminelle på indbrudstur i Danmark, indvandrer, der kommer og begår ungdomskriominalitet fra den første dag, de er her.

  De har rettigheder, men når de er kriminelle, så fanger bordet.

  Og Danmark er åben for alle mennesker, vi har blot opdaget, at særligt mange fra islamiske lande ikke har noget positivt at bidrage med, så derfor er vi begyndt at sende lortet hjem.

  Er det svært at forstå, at vi ikke accepterer en kriminel, der ikke følger politiets anvisninger?

  De af dine venner, der tror, de har gang i en intifada her i Danmark, de får selvfølgelig håndjern på.

 30. Af Jan Jørgensen

  -

  Bashy Quraishy, Danmark er ikke småtskåren eller racistisk. Men mange af dine venner, eller kontakter til dit arbejde, de er det.

  Denne “racisme” kommer op som et modtræk til, de har problemer med at begå sig i vores frie samfund.

  Og ret beset, så har mange af jer ikke noget at bidrage med. Så hvad er problemet egentlig.

 31. Af T. Hansen

  -

  Kære Jan Jørgensen,

  hvis du læser ovenfor vil du se, at selvom jeg tilhører den fraktion af danskerne, der normalt ikke føler de har tid at spilde på det, så hænger jeg allerede godt og grundigt på den her diskussion. Så jeg kan lige så godt svare dig også.

  Det er meget muligt Bashy foretrækker at svare for sig selv, men jeg håber han vil tilgive, at jeg blander mig.

  Når du skriver ting som “Ja vi har lukket grænsen..” hvem er så vi? Vi er i hvert fald ikke alle danskere, for du skal ikke tælle mig med i det “vi”. Det er faktisk, iflg. den seneste meningsmåling jeg har set, langt fra et flertal af danskerne, der kan tælles med i det “vi”. Og iøvrigt ved vi jo begge to godt, at den grænse ikke er spor lukket. Jeg venter stadig i spænding på at høre, at grænsekontrollen har fanget en tyvebande på vej IND i landet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis nogen virkelig tror på, at 98 toldere vil have nogen som helst reel indflydelse på kriminalstatistikken. Hvor mange % færre indbrud tror du – vær ærlig nu – vi får færre det næste år?
  Hvad der til gengæld er en reel effekt af grænsekontrollen er, at vi nu har fået et skænderi med vores naboer på halsen. Skulle det være smart? Og så om det? Hvis vi absolut skal skændes med tyskerne og svenskerne, så ville jeg godt nok foretrække det var om noget, der giver mening.
  Hvad med Schengen? Sidst jeg kiggede mente jeg, at ordholdenhed var en dansk værdi. Hvor blev den af? Schengen er altså en aftale vi selv har skrevet under på. Der hvor jeg kommer fra, var det en værdi at holde sine aftaler. Også ånden i aftalerne.

  Du fremkommer glad med påstande, om en person jeg slet ikke tror du kender. Du aner jo ikke, om Bashy kan læse og skrive dansk, gør du?. Hvordan en dansker kan få sig selv til at sige sådan noget offentligt, kan jeg simpelthen ikke forstå, og jeg bliver virkelig pinligt berørt. Jeg ville ellers normalt synes det var uhøfligt, men i sammenhængen er jeg ganske enkelt nødt til at påpege, at du har stavet forkert, i den selv samme sætning, hvor du beklikker andres dansk-kundkaber.

  Men nok om det. Du kan læse ovenfor hvorfor jeg er endt med at føle mig forpligtet, til at kommentere her.
  Hvad jeg ikke kan forstå, men meget gerne vil vide er: Hvorfor ikke tale pænt? Hvad er det du regner med at vinde, ved denne skingre tone, og at slynge personlige beskyldninger hid og did? Det forstår jeg ikke, og jeg ville ellers egentlig gerne.

 32. Af Jan Jørgensen

  -

  T. Hansen, ja det er smart at ha den diskussion med Tyskland, isør da de allerede har akkurat sammen kontrol ved deres grænser.

  Det, jeg skrev, var: “Ja vi har lukket grænsen for kriminelles frie færden og alle andre kan frit krydse den stadig.”

  Det, der står er, grænserne er kontrollerede. Vi er alle danskere, de, der er enige og de, der er uenige i kontrollen.

  Grønserne er åbne, og har faktsik været det altid i historisk tid. Men vi har haft forskellige kontrolforanstaltninger overfor gæster og ander, der krydser grænsen.

  Jeg møder ofte argumentet, kontrollen ikke hjælper. Men efter kontrollen er ophørt er problemet blevet langt værre, østbander og narko, menneskesmuglere og kriminelle asylansøgere.

  De må jo udsige noget om, at den kontrol, vi havde før, den gjorde godt for noget.

  Og hvis den nuværende kontrol ikke er tilstrækkelig, så må vi jo sætte hegn op langs grænsen og checke alle, der kommer. Det kommer jo til at hjælpe.

  Men at lade stå til overfor sådan en asylansøger, der voldtog en asylansøger i København for nyligt, det gør vi jo ikke, fordi det er svært at fange ham.

  Og det jeg vil sige med det, det er at vi jo heller ikke kommer nærmere problemernes løsning ved at lade grænserne stå pivåbne, mens problemet fortsætter.

  Jeg håber da, vi ikke får flere tilrejsende kriminelle, asylansøgere eller blot mennesker fra syd- og østeuropa.

  Hvis Bashy kunne skrive dansk, så ville han have læst aviser og havde vidst, vi ikke er racister, men at det er væres gæster fra fortrinsvis muslimske lande, der udgør lige det problem.

  Hvis han kunne skrive på dansk, havde han gjort det her.

  Jeg synes, han er pinelig og at han skulle sendes hjem. Og det skammer jeg mig ikke over at mene. Jeg skammer mig til gengæld over denne holdning blandt dumme danskere, der ser til uden at handle.

  Jeg vil gerne have mennesker fra hele verden til at bo her og dele vores selskab. Men det jeg ser i disse debatter er løgn og propaganda fra mennesker, der enten ikke ved noget om emnet eller som taler ret imod restsstaten og demokratiet.

  Og jeg skammer mig ikke over at mene, at indvandrer, der får asyl, fordi de er forfulgte, de er velkomne, men mennesker som irakerne, der ødelagde vore Brorsons kirke, de skal naturligvis sendes hjem. Ikke alle er blevet det, og det er en fejl, og en skam. De krænker min retsbevidsthed, og jeg vil kun være i stue med mennesker, der kan udvise respekt for andre. Min derespekt for kriminelle og nassere, det er min respekt for ordentlige mennesker.

 33. Af Jan Jørgensen

  -

  T. Hansen, du skriver: “Men nok om det. Du kan læse ovenfor hvorfor jeg er endt med at føle mig forpligtet, til at kommentere her.
  Hvad jeg ikke kan forstå, men meget gerne vil vide er: Hvorfor ikke tale pænt? Hvad er det du regner med at vinde, ved denne skingre tone, og at slynge personlige beskyldninger hid og did? Det forstår jeg ikke, og jeg ville ellers egentlig gerne.”

  Bashy skriver: “Being the citizens of a small and valueless country, most Danes suffer from inferiority complex, which they then project on other people and nations.”

  Bashy anerkender ikke demokratiet og dets værdier, men han anerkender, at kriminelle, der pågribes, gør sig utilbens og bliver anholdt med nødvendig magt, at de er udsat for racisme.

  Vi har ganske få tosser, der er racister, nogle er danskere og nazister, men de fleste er muslimer. De opfatter demokrati og andre religioner som det værste skidt. De hader alt, der ikke igger under deres egen ideologi om, islam er en altoverskyggende religion, der skal være ledelsesformen i verden.

  Jamen jeg synes de er idioter, og de hader også mig. De hader mig, fordi jeg bekender mig til åbenhed, retsamfundet og demokrati.

  De hader homoseksuelle og kvinders rettigheder.

  T. Hansen, hvad er det, vi taler om her? Hvem er bødlen og hvem er frihedskæmperen, sådan lidt sat på spidsen…….

 34. Af Jan Jørgensen

  -

  T. Hansen, se på statestikkerne og regn ud, hvor meget kriminaliteten steg, da grænsekontrollen ophørte, og se på statestikkerne over, hvor mange indvandrer, der står for kriminaliteten i landet. Se på frekvensen af kriminalitet begået af herboende indvandrer, og se på, hvis muligt, hvor mange der er muslimer.

  Jeg tror, du vil se et signifikant og entydigt billede af mennesker, der i den grad skider på vores åbenhed og venlighed. Så derfor, Bashy kan pakke sit lort og sin arumentation sammen, og han kan starte med at fortælle sine trosfæller, at de er dem, der har et problem med sig til Danmark.

  Vi er ikke racister. Og vi behandler dem ordentligt, de som kommer til Danmark, både de kriminelle og de, der lever og hygger sig med os.

  Jeg er for indvandring, men der skal være konsekvenser…..

  Det er bare det, jeg mener.

 35. Af Jan Jørgensen

  -

  Bashy, dine venner har brug for lidt rådgivning….

  http://jp.dk/indland/krimi/article2485021.ece

  Kom ikke og sig, vi er racister, fordi vi har fanget en bande kriminelle fra Serbien.

 36. Af Ulf Vilholm

  -

  @Jan
  “Jeg vil gerne have mennesker fra hele verden til at bo her og dele vores selskab.
  Men det jeg ser i disse debatter er løgn og propaganda fra mennesker, der enten ikke ved noget om emnet eller som taler ret imod restsstaten og demokratiet.”

  Det er saadan nogle pointer, der kan gaa tabt.

 37. Af Morten Larsen

  -

  Ægypten og Pakistan m.fl. er galt afmarcheret, når de mener, at Muhammed-tegningerne tilskyndede til religiøst had mod muslimer. Mange nærer derimod et almindeligt, helt ureligøst had mod muslimer, og det er noget ganske andet. Det er muslimerne selv, der i vid udstrækning står for det religiøse had mod andre her i verden, bl.a. udmøntet i terroraktioner mod deres egne. Dette had mener muslimerne formentlig er fuldt legitimt, og så kan de vel ret beset ikke bebrejde anderledes tænkende, at de også hader ud fra deres gruppes præmisser, med mindre altså at muslimerne er nogle dobbeltmoralske hyklere. “There are people, who do not love their fellow beings, and I hate people like that!”

 38. Af T. Hansen

  -

  @Jan Jørgensen

  Tak. Dine følgende indlæg, hvor der er skruet lidt ned for stemmelejet, gør det langt nemmere at føle, at det ikke bare vil være spild af tid, at diskutere med dig. Nu er det ikke alle dine pointer, der forsvinder i overgeneralisering og overdrivelse.

  Jeg kan f.eks. nu se, at vi faktisk ser ud til at være enige om at:
  – Grænsekontrol, som vi havde den før Schengen, faktisk havde en mærkbar effekt.
  – Den var af en helt anden beskaffenhed, end den vi nu er i færd med at indføre.
  – Statistikkerne viser en tydelig overrepræsentation af kriminalitet blandt herboende med indvandrer baggrund.
  – Statistikkerne viser ligeledes en markant stigning i visse typer kriminalitet efter indførelsen af Schengen.
  – Vi er givetvis også enige om, at kriminalitet bør have konsekvenser, af en sådan beskaffenhed, at det modvirker gentagelser.
  – Vi ser også ud til at være enige om, at invandrere, der ikke ernærer sig ved kriminalitet eller på anden måde nægter at følge de regler for fællesskabet, som landets love fastsætter, skal være velkomne i Danmark, og dermed have en plads i fællesskabet på lige fod med alle andre danskere, og dermed naturligvis også kunne føle at de har det?
  Vi er også enige om, at Nazister, racister, religiøse fanatikere (uanset religion) og lignende, der forsøger at omstyrte demokratiske principper og/eller ikke forholder sig til alle andre danskere som ligeværdige individer, uanset deres seksuelle orientering, tro, etnicitet, etc., derved har sat sig selv udenfor fællesskabet, ikke?
  Du skriver det ikke direkte, men jeg tolker det faktisk sådan, at vi så også er enige om, at den grænsekontrol vi nu er ved at indføre, ikke svarer til den gamle.

  Det er jo faktisk ganske meget vi enige om. Der hvor enigheden så nok hører op, er når vi når til “ok, men hvad gør vi så..”.
  Med hensyn til grænsekontrollen f.eks. så er mit problem med den (se ovenfor), at i den form vi har fået den, så får vi alle problemerne, men ikke (reelt) nogen af de positive effekter. Den er et klassisk eksempel på et håbløst kompromis, der aldrig burde være lavet. Jeg hørte lige, at Sverige har 20 gange så mange toldere som os..
  Det gør mig helt forstemt, men ‘de røde’ har altså nogle pointer: Når vi nu ER gået med i Schengen, så giver det sgu’ et eller andet sted mere mening, at sætte nogle politifolk ind i sommerhusområderne, eller give de gamle en panik-knap (og så faktisk have nogle politifolk, der kan rykke ud hvis de trykker på den), end at have nogle toldere (tykke såvel som tynde) til at stikprøve folk, på vej IND.

  Der er en anden væsentlig ting. Det kommer let til at virke personligt. Derfor undgår jeg normalt at kommentere sådan noget. Ligesom vist de fleste andre. Men, det er måske en fejl, så prøv lige at høre:
  Når du generaliserer (e.g. muslimer…de…, vi har lukket grænsen..), så taler du faktisk til og om alle muslimer alle steder. Så kommer man enormt let til at sige noget andet og mere, end det man faktisk mener. Vi andre herinde kan jo kun se hvad du siger, ikke hvad du faktisk mener, så det er ret vigtigt at udtrykke sig præcist. Det er lidt tungt at skrive “Millitante Islamistiske fanatikere, der ikke anerkender menneskerettighederne og landets love”, men det er altså nødvendigt. Det er bare ikke god stil (og heller ikke nogen god ide), at komme til at fornærme alle herboende muslimer, bare for at udtrykke sig kort og fyndigt. Mange andre kommer til at gøre det samme (f.eks. kan jeg heller ikke følge Bashy i, at Danmark skulle være et land helt uden værdier, hvor ultra-nationalistisk ideologi fuldkommen har erstattet humanisme). Jeg har en mistanke om, at han (eller hun? Det ved jeg faktisk ikke) måske ikke lige mente det helt så skarpt, som det kom ud, men det kan jeg jo ikke vide. I hvert fald er dræbende for enhver fornuftig diskussion, hvis for mange gør sig skyldige i for mange overgeneraliseringer og overdrivelser. Så bliver det lynhurtigt til den type “Du er dum” “Nej du er dum” debat, vi så i de første (ca. 117) kommentarer herinde.

  Den sidste ting jeg føler jeg bør nævne (se ovenfor hvorfor) er, at man selv herinde bør lade tvivlen komme andre til gode. Nu håber jeg Bashy vil tilgive mig, at jeg taler om ham/hende, men det er et godt og tydeligt eksempel.
  Det eneste jeg sådan set ved om ham hende, er navnet (der faktisk kunne være opdigtet), at han hun oplyser at være indvandret til Danmark for 40 år siden, at han/hun skriver udemærket engelsk og virker både uddannet og velorienteret om mange danske forhold. Eftersom han/hun kommenterer tidligere dele af debatten (der var på dansk), virker det overvejende sandsynligt, at han/hun forstår dansk, og når vedkommende har boet her i 40 år, er der heller ikke grund til at tro andet. Hvis du slettede oplysningen om indvandring og ændrede navnet til mit, hvilke reel forskel kan du så se på ham/hende og mig?
  På den baggrund vælger du (og flere andre herinde) at mistænke ham for:
  – At personen hverken taler eller skriver dansk
  – At personen ikke har arbejdet i de 40 år han har boet her
  – At personen er muslim, kriminel
  – Og en hel del andet
  Og konkluderer på den svada med at mene, at personen skulle “rejse hjem”, hvilket du (blandt andre) så offentligt opfordrer ham til.

  Hvis nu, hvis nu, hvis nu, du tager fejl? Hvis nu Bashy kom hertil med sin mor for 40 år siden, fordi hans far og brødre blev fængslet, torteret og henrettet i deres (dengang) hjemland, efter faderen kom til at sige, at menneskerettigheder og ytringsfrihed var en god ide. Hvis nu Bashy derefter har lært sig dansk, taget en uddannelse ved siden af at forsørge sig selv og sin mor, har arbejdet som Ingeniør hos Mærsk de sidste 30 år, er gift med en indfødt dansk kunsthistoriker, som han har forsørget hele deres voksenliv, har en datter i 8c på Viborg Katedralskole, og STADIG ville blive henrettet, hvis han dukkede op i det land, han ikke har set siden han var 7 år gammel.
  Hvor dårlig samvittighed burde du så have lige nu?
  Kan man overhovedet måle, hvor stor en undskyldning, du så ville skylde den person?

  Hvis du gerne vil have, at det overhovedet skal være muligt for mig (og sikker andre), at konkludere andet, end at du må være virkelig fuldblods racist, så går det altså slet slet ikke.
  Jeg er ganske vist uenig i det Bashy skriver på en række punkter, men ærlig talt, nogle herinde (du er ikke den eneste) skylder altså indtil videre ham/hende (og også andre) en undskyldning. Det har været så grelt, at jeg følte mig (som du har set) nødsaget til at give en, når nu andre ikke var mand/kvinde for at gøre det.
  Jeg håber fandengalemig at DET er udtryk for danske værdier, og ikke bare mine!

  Det var vel lidt af en svada, og du er ikke nødvendigvis den, der egentlig har gjort sig mest fortjent til den. Men nogle gange bør tingene siges, og I andre burde vide hvem I er, hvis I tænker jer lidt om.

  En “frihedskæmper”, der bare skyder vildt omkring sig, er ikke nogen “frihedskæmper”, blot en galning.

 39. Af Jan Jørgensen

  -

  T. Hansen…..
  Du har ret, at den grænsekontrol, der nu indføres, den er af en anden beskaffenhed. Men den er dog et skridt imod handling overfor den fuldstændige åbne grænse. Vi må så håbe, vi kommer ud af EU og for den fulde kontrol og et samarbejde mellemstatligt, som gør, vi kan bestemme de præmisser, der angår det danske folk. Og i al respekt, så må tyskerne og franskmændene tage vare på deres samfund, som de ønsker.
  Vi er enige om, at udlændinge er velkomne som gæster, og at de skal have mulighed for statsborgerskab, hvis de spiller med i de positive takter til musikken.
  Jamen ”de røde” har jo netop altid sat sig på det håbløse standpunkt, at tillid til en serbisk familie, der har ernæret sig med kriminalitet gennem deres levetis i Danmark er et nødvendigt onde i et samfund, som skal bygge på tillid.
  Og de Radikale har samme katastrofale hjernelammende anvisninger på problemet. Og så længe en komplet uduelig og plat person som Helle Thorning kan tiltrække et så stort segment af middelmådige tosser, simpelthen fordi de kan identificerer sig med hende, så er vi lammede i disse frygtelige kompromisser. Vi kan ikke lukke grænsen. Og vi skal ikke lukke grænsen. Men hvis vi Tjekker alle der rejser over grænsen, så udlægges det af middelmådige tosser, som om grænsen er hermetisk lukket og som om vi i Danmark er mennesker, der lever i små sko uden værdier.
  Det er et stort problem, at så mange mennesker lader sig sparke i røven og vil undskylde over for de, der sparker.
  Hvis det ikke virker, så lad os da for himlens skyld komme ud af Schengen.

  Både mennesker og varer kom smertefrit gennem grænserne før Schengen. Hvad skulle vores sikkerhed og kontrol opgives for?
  Jeg mener da dybt seriøst, at vi ikke skal tillade muslimer, medmindre de er forfulgte. Danmark er blevet til undertrykkelse af muslimer, der kunne have haft et fristed i vores land. Vi har taget talentløse mennesker ind, som overvejende, ikke alle, men som overvejende ligger til byrde.
  Her kan vi jo kun være enige.
  Muslimer håner og fornærmer danskere hver dag; se bare på Bashys udtalelser her på siden. Jeg tøver ikke med at kalde ham en idiot. For Danmark er ikke racistisk fordi vi har problemer med en stor gruppe udlændinge, der er kommet her til og som har den største afsky for vores demokrati og frie omgang, både mellem køn og mellem trosretninger.

  Muslimer er verden over kendetegnet ved at være utilpassede, voldelige og ikke bidragende til omgivelserne. Fillipinerne, Kina, Indien og mange andre lande har enorme problemer med en sygelig trang ti anerkendelse og ekspansion. Og de vil det jo kun på bekostning af andres rettigheder. Det er jo ikke engang fordi de blot vil have deres eget kulturelle liv.
  Diskussionen er ofte dræbt i debatter, fordi ”frisindede, liberalt tænkende” håner et sagligt indlæg. Så jeg svinger pisken fra start.
  Bashy er en mand, der har arbejdet i IndSam gennem nogle år. Han har ikke vist, han kan mestre dansk. Og vi skriver på en dansk avis` hjemmeside. Så jeg føler mig absolut sikker og fri til at konkluderer, han ikke kan dansk efter fyrre år i landet. Skam få ham!
  Jeg har ikke kaldt ham for kriminel, men jeg mener, han er på glatis, som nu Blekingegadebanden, der røvede banker og sendte penge og våben til PLFP. Det betød i alt kun at Israel slog det hårdere tilbage. Og så endte sagen, de støttede, med at blive en rigtig stinker.
  Bashy skulle hellere arbejde for politiet med at få unge kriminelle til at opfører sig efter landets love, snarer end at give disse unge fjolser indtryk af, det er Danmark der handler racistisk, når en betjent lægger sådan én indvandrer i håndjern, fordi narhovedet ikke vil rette sig efter anvisningerne, som politiet giver.
  Ja, Bashy, hold op med at give de unge indtryk af, vi er racistiske overfor indvandrer og se disse unge tosser i øjnene og lær dem at indrette sig efter vores normer, som er videre og langt mere forstående, end de i mellemøsten.
  Hvis ikke, så skrid gerne ud af Danmark for min skyld. Jeg er SÅ træt af, at vi er racister, fordi vi ikke lægger skoler til nedbrænding og penge til overførsel, som sendes hjem til hjemlandet, hvor de jo for det meste føler sig hjemme og tilknyttet.
  Om Bashy er kriminel, eller har været det, det må han jo svare på i et indlæg selv. Det er statistikkerne ligegyldigt. Jeg taler om, vi ved hvilke grupper, der er problemet. Vi ved de konkrete personer, som er kriminelle. Hvorfor ikke starte med at aftale præmisserne for ophold, før folk kommer. Og en præmis, jeg synes er vigtig, det er at smide kriminelle ud straks.
  Ligeledes, hvis det er muslimer, der lægger overvejende til byrde og er meget kriminelle, så skal der være strikse regler for deres ophold. Sprog, dannelse, kendskan til familieværdier, og ikke mindst kærlig og omsorgsfuld børneopdragelse.

  Og fri mig for pis om, vi også har danskere, der fejler. Det er en anden debat.
  Denne debat er om GÆSTER, der må formodes at værfe opmærksomme på deres status som GÆSTER i en fremmed, men åben og ødsel kultur.
  Ja hvad nu hvis, citat: ”Hvis nu Bashy kom hertil med sin mor for 40 år siden, fordi hans far og brødre blev fængslet, torteret og henrettet i deres (dengang) hjemland, efter faderen kom til at sige, at menneskerettigheder og ytringsfrihed var en god ide”.
  Hvis det, så er jeg godt nok overrasket over, han ikke har lært sig dansk og spiller med i vores fantastiske, åbne samfund, så er jeg overrasket over, han støtter indvandrer i, VI skulle være racister, fordi vi ikke bryder os om vold i gaderne og på diskotekerne. Hvilket jo har medført, muslimer er ildesete.
  For det er jo værre at bortvise dem, end at beskytte fredelige gæster i byen. Spørg bare hos de, der har beværtninger i byen.
  Men Bashy har været med til at fordreje problemet. Og ingen tak her fra.

  Du skriver: ”Hvis nu Bashy derefter har lært sig dansk, taget en uddannelse ved siden af at forsørge sig selv og sin mor, har arbejdet som Ingeniør hos Mærsk de sidste 30 år, er gift med en indfødt dansk kunsthistoriker, som han har forsørget hele deres voksenliv, har en datter i 8c på Viborg Katedralskole, og STADIG ville blive henrettet, hvis han dukkede op i det land, han ikke har set siden han var 7 år gammel.
  Hvor dårlig samvittighed burde du så have lige nu?
  Kan man overhovedet måle, hvor stor en undskyldning, du så ville skylde den person?”
  Og jeg svarer: Hvis han står til at blive henrettet med den danske baggrund, såfremt han rejser hjem, så fatter jeg ikke, han ikke kan skrive på dansk her, at han sviner mig til, at han ikke skatter vores hjælpsomhed og at han ikke afretter sine immigrantkollegaers holdninger i retning af at opfører sig værdigt og respektfuldt overfor os, der har skaffet dette ly for ham og dem.
  T. Hansen, nu skal jeg fortælle dig noget, du skal agte. Jeg kender Bashy og Erik Tinor Centi fra IndSam fordi jeg, ifølge disse to personer, er den første etniske dansker i danmarkshistorien, der har politianmeldt politiet for hårdhændet behandling af en ung indvandrer, der netop havde forsøgt et røveri på Vesterport station. Den unge mand havde været i Danmark i en uge eller to, og forsøgte sit første røveri i en alder af 16.
  Jeg har tænkt meget over det, jeg så, og gjorde. I lyset af alle de svin, jeg ser ødelægge alt omkring sig her, hvor jeg bor, så har jeg besluttet mig for, jeg er mere human og etisk, når jeg hellere ser en sko i røven på de tosser, der sviner mit land, mine værdier og mig til.
  Min ekskone var i 8. måned da tre mindreårige svin af indvandrerherkomst var live ved at køre hende ned uden for vores gadedør. Mindreårige i bil.
  Da jeg konfronterede dem med det, da blev jeg truet og svinet til som danskersvin.
  Jeg stemmer på Pia Kjærsgaard selvom jeg kun har et til fælles, det er UD med ALLE kriminelle indvandrer.
  Folk fra egne uden bevidsthed om frihedsværdier og familieværdier, opmærksomhed og kærlighed, de skal slet ikke ind i Danmark.
  Lad lortet leve i fred i et lorteland.
  Jeg bor i et område fuld af galninge, som kan tænde over ingenting, gå en tur ned af gaden og smide hver femte cykel ud på vejbanen.
  Du skal ikke kalde mig racist, fordi jeg ikke accepterer tosser eller deres nyttige idioter af fortalere.
  Jeg siger akkurat det, jeg mener.
  Jeg vil gerne kunne se mig selv i spejlet, og ikke stå tilbage og føle mig udnyttet, som da jeg hjalp Bashy med at vende fakta på hovedet.
  Den unge mand skulle være sendt ud, smidt ud. Ikke hjælpes til at tro, der er støtte, når man røver en DSB-kiosk.
  Bashy hjælper ikke de unge, de, der føler sig udsat for racisme. Han ødelægger perspektivet og mudre debatten. Hans arbejde er forgæves og ødelæggende for vores sameksistens med indvandrer. Vi skal ikke give disse mennesker støtte i deres luskede færden. Vi skal have klare regler, og der skal være konsekvenser overfor kriminelle.

 40. Af T. Hansen

  -

  @Jan

  Du og Bashy kender åbenbart hinanden, og har en “forhistorie” tilfælles. Hvis du havde nævnt den fra starten, så ville jeg alle andre, i hvert fald ikke i samme grad, have været tvunget til at tage (samme) afstand fra hvad du sagde.

  Udfra din beskrivelse er det da også nu fuldt forståeligt, at visse ting ophidser dig.
  Men det er altså meget synd, hvis ens ophidelse, over de galninge man ser omkring sig, fører til at man selv kommer til lyde som, i hvert fald lidt, gal, og fornæme alle andre.

  Ville du f.eks. ikke gerne have, at nogle af S vælgerne forholdt sig til, om de ikke faktisk kan se noget fornuft, i nogle af de ting du siger? Det tror jeg altså ikke du skal regne med at de gør, efter de er nået til stedet hvor du kalder dem (alle, uden undtagelser) “middelmådige tosser”.

  Du må sådan set selv om det. Som skrevet ovenfor, så mener jeg oven i købet egentlig, at du bør have lov at sige det, hvis det er det du vil.
  Men jeg synes også du fortjener, at jeg er så ærlig faktisk at sige til dig, at jeg tror du i ophidselsen skyder over målet, og derved rammer dig selv i foden (for nu at lave en skræmmende sammenblanding af metaforer).

  Nu har jeg brugt langt mere tid på denne debat, end jeg på nogen måde havde forestillet mig. Jeg har ikke rigtig selv fået noget ud af den. For her har været alt for meget larm og ballade, til at de emner, som jeg synes er de interessante i Jacobs indlæg, har fået plads.
  I stedet er jeg – ikke fordi jeg tror det nytter noget, men i frustration over, at det samme sker alle vegne, hvor noget der bare minder om at lugte af udland dukker op – endt med at lege skolefrøken i en grad, så jeg selv er ved at kaste op.

  Jan, dette er ikke som sådan møntet på dig, men nu må det her have en ende.

  Folkens: Vi har nogle vigtige spørgsmål, vi bliver nødt til at forholde os til. Hvis “danskere” fremover skal betyde andet og mere, end: “Tilfældigt sammenstimlede folk, der ikke har andet tilfælles end “DK” post-koden, og ingen respekt har for hinanden”, så bliver vi sgu’ nødt til tale ordentligt sammen. For vi bliver f.. aldrig enige om nogetsomhelst, hvis vi allesammen bare råber og skriger af hinanden, som fulderikker på bænken.
  I mit Danmark opførte man sig og talte pænt og ordentligt. Overfor hinanden og overfor fremmede.
  Også – især – når man diskuterer noget vigtigt.
  “Som man råber i skoven får man svar” vidste alle.
  Og “Det var ham, der begyndte” hørte man bare ikke efter 2-3’die klasse.

  Giv mig Danmark tilbage – Over & out.

 41. Af Jan Jørgensen

  -

  T. Hansen, jeg er ikke som sådan ophidset eller gal. Jeg mener blot, folk, der stemmer på Helle Thorning er tosser, som netop ser sig selv i Helle Thorning. Jeg Stemte på Mikkel Warming til sidste komunalvalg.

  Jeg stemmer DF fordi jeg er træt at at en kollektiv hjerneblødning hos mange vælgere har skabt myten om, vi skal være bedre til at “passe på” vores omdømme.

  Problemet er, der er skabt en løgn om, vi ikke passer på de indvandrer, der kommer til Danmark.

  Indvandrer lever med langt strengere regler i Australien eller USA.

  Indvandrer udsættes for langt værre i deres hjemlande, end vores tiltag for at holde dem nogenlunde ude af svindel og kriminalitet.

  Hvis det er friheden, de ikke kan tåne, så kurer dem med en enkeltbillet.

  Med enkelte undtagelser, så er der jo ingen, der forfølges i deres hjemlande. Tvært imod: De fleste muslimer er jo en del af en pression, som gør det svært for flygtninge at leve frit i vores land.

  Du fik lidt af Danmark tilbage, da du fik toldere ved grænsen. Ordentlige mennesker kan stadig rejse frit over grænsen. Det er bare blevet lidt sværere for kriminelle.

  Og hvis du vil have merfe af Danmark tilbage, så skal du stemme DF, som vil ha os os af Schengen.

  Men de fleste har jo en dobbeltmoral, og de fleste vil jo gerne have et trygt samfuns samtidigt med, de stemmer på alle andre, end de, der faktisk arbejder for et trygt samfuns.

  I Sverige har de 20 gange flere toldere og en geografi, der begrunder et kontor et særligt sted i Skåne. I Danmark har vi en geografi, der begrunder en række bygninger ved selve grænsen, og vi har fået huden fuld af kritik, fordi vi gerne vil være herre i eget hus og skabe mere tryghed.

  Jeg er SÅ træt af løgne og myter i de her debatter.

  Mit ordvalg er helt fint.

  Jeg siger lige det, jeg mener.

  Og i denne debat siger jeg direkte, at vi er under pres fra idiotstater. Disse stater vil begrænse vores ytringsfrihed og Jacob Mchangama har formået at beskrive disse idiotstaters pression, som om at vi er på vej til at undertrykke ytringsfriheden, hvis vi ikke begrænser vores kritik af stater, vi kan sammenligne med nazityskland.

  Føj for en lunken lort!

  Tag og ret kritikken mod det hjernedøde mennesker i Iran, der henretter unge mennesker, der er homoseksuelle, eller som beskyldes for det. Hvad med Saudi Arabien, som har et diktatur og som har et samfund, der er mere racistisk, end Sydafrika i sin tid.

  Tag og brug hjernen og tag en konsekvens.

  Hvis Hele Thorning flytter sine lorteunger over i en folkeskole med utilpassede indvandrer eller begynder at betale dansk moms af biler, hun leaser, så kan vi måske se en pointe i, vi skal være solidariske med en sag, hun skyer som pesten.

  Det er ufatteligt, mennesker se blevet så hjernelamme, at de kan overse essensen i en sag.

 42. Af Hvor er det politiske mod til at styrke ytringsfriheden? — Retsstaten

  -

  […] med Racismekonventionen skyldes det snarere politik end jura. Som jeg beskrev i min forrige blog, har Danmark været under hårdt pres for at skærpe den strafferetlige indsats overfor […]

 43. Af Tine Jensen

  -

  Robert Spencer
  http://www.youtube.com/watch?v=CWfiHsJ5chs&feature=related

 44. Af Anonym http://moncler.usunuri.com/

  -

  Hello! I??m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

Kommentarer er lukket.