Fra ord til handling?

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

Anders Breiviks ufattelige ugerning har fået flere til at foreslå begrænsninger af ytringsfriheden på Internettet. Ifølge S/SF og eksperten Lars Hovbakke Sørensen er hadefuld debat på Internettet til skade for demokratiet og kan føre til vold. Men hverken politikere eller eksperter besværer sig med at påvise den påståede sammenhæng mellem fri debat og vold. Og kigger man på vores nabolande, samt statistik over hadforbrydelser i hhv. Europa og USA kan denne tese heller ikke bekræftes. Både Norge og Sverige har en mindre bramfri offentlig debat om multikultur og islam end Danmark. I Norge dræbte unge nynazister i 2001 en ung dreng på grund af hans hudfarve og det var som bekendt i Norge ikke her i landet, at Breiviks udåd fandt sted. Sverige har en lang og skræmmende tradition for højreekstremistisk vold. I 1991-92 begik den såkaldte lasermand 11 skudattentater – heraf et dødeligt – mod indvandrere i Stockholm.

Sidste år blev en anden svensk mand anhold mistænkt for tre drab og 14 drabsforsøg bl.a. mod indvandrere og personer med mørk hud i Malmø-området. Sverige har også oplevet et politisk motiveret drab på en venstreorienteret fagforeningsmand, ligesom der er flere organiserede nynazister end i Danmark. 

 Et endnu mere interessant billede tegner sig når man sammenligner antallet af hate-crimes – altså forbrydelser begået på grund af offerets hudfarve, religion, seksuelle orientering eller lignende – i Europa og USA. Den sammenligning er interessant fordi alle europæiske lande har lovgivning der kriminaliserer hate-speech mens USA’s forfatning beskytter selv hadsk tale. Hvis koblingen mellem ord og handling er klar måtte man således forvente at hate-crimes er udbredte i USA mens det modsatte skulle gøre sig gældende i Europa. Det er dog ikke tilfældet. I de europæiske lande der har tilstrækkeligt grundig data har en række lande oplevet markante stigninger i antallet af hate-crimes i perioden 2000-2008 ifølge tal fra EU’s Agentur for Fundamentale Rettigheder. I USA derimod har der været en markant nedgang i antallet af hate-crimes.

Det skal understreges at det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning på tværs af lande da opgørelsesmetoderne varierer fra land til land. Men desuagtet er tendensen i de fleste europæiske lande klar. Otte ud af ti analyserede lande i Europa har således oplevet en stigning i antallet af hate crimes. Danmark: I 2000 blev der begået 0,52 hadforbrydelser per 100.000 indbyggere. I 2007 var tallet 0,64. En stigning på 22 pct. Finland: I 2000 blev der begået 9,56 hadforbrydelser per 100.000 indbyggere. I 2007 var tallet 13,2. En stigning på 38 pct. Tyskland: I 2000 blev der begået 17,88 hadforbrydelser per 100.000 indbyggere. I 2008 var tallet 24,84. En stigning på 39 pct. I USA er tendensen den modsatte. I 2000 blev der begået 2,86 hadforbrydelser per 100.000 indbyggere. I 2007 var tallet 2,53. Et fald på 12 pct. I 2009 er tallet endog nået ned på 2,0 hadforbrydelser per 100.000 indbyggere i USA.

Hovbakke og S/SF drager således forhastede konklusioner på basis af blotte formodninger om, hvad der får ekstremister til at handle. Vi har ikke sikker viden om sammenhængen mellem tonen i debatten og radikalisering, men man kan sige at de skandinaviske erfaringer samt den tilgængelige data over hate-crimes i Europa og USA snarere støtter tesen om at en fri og til tider brutal debat virker afradikaliserende eller i det mindste afholder ekstremister fra at skride fra ord til handling.

Det er da heller ikke svært at forestille sig, at der er kortere vej til ekstreme handlinger for den, hvis synspunkter undertrykkes i debatten end for den, hvis holdninger muligvis ikke nyder bred accept men trods alt bliver tolereret.  I det omfang ens synspunkter undertrykkes af statsmagten, bliver det givetvis nemmere at overbevise sig selv om legitimiteten ved af at begå terror mod det samfund, hvis magtapparat har forbudt ens synspunkter.Der er også grund til at være på vagt overfor tanken om at Internettet er et særligt farligt medie. På grund af Internettets umiddelbare og ucensurerede karakter, som giver enhver mulighed for at udbrede sine budskaber, er det frie og åbne internet ofte i politikernes søgelys. Ikke kun i Kina men også i Danmark.

Men Internettet er blot et redskab til formidling. Ekstremisme og politisk vold har en lang historie, der hverken starter eller slutter med Internettet. Den første svenske lasermand var ikke inspireret af hadsider på Internettet. Til gengæld var han tilsyneladende stor fan af Charles Bronson filmen ”En mand ser rødt”. Måske vi derfor skulle forbyde voldsfilm, der forherliger selvtægt? Skulle man følge S/SFs logik til sin konsekvens, burde man også indføre den hollandske politiker Geert Wilders forslag om at forbyde Koranen, da det er ubestrideligt, at terrorister fra London, New York, Mumbai til Bali har slået tusinder af uskyldige ihjel med henvisning til Islam. Når frie samfund alligevel ikke forbyder Koranen, er det fordi, langt de fleste muslimer udøver deres tro på fredelig vis. De kan udmærket forholde sig til de intolerante dele af Koranen uden at skride til handling. Denne sondring mellem ord og handling bør også være rettesnoren for vores tilgang til den frie debat på Internettet og i offentligheden generelt.   

34 kommentarer RSS

 1. Af Jan Jørgensen

  -

  Hvorfor bliver mine indlæg blokeret?

 2. Af Jan Jørgensen

  -

  1. 1. Jeg er helt enig, fordi mange af de hårde udtalelser ofte er frustration, ikke højreekstremisme.

 3. Af L. Rasmussen

  -

  Hvordan kan du fuldstændig forbigå mordene på Anton Njie og Deniz Uzon, sidstnævnte begået af en selverklæret racist?

 4. Af peter g

  -

  Kan vi få et indlæg fra Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri, bin Ladens arvtager? For den frie debats skyld? Eller hur?

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter g

  “Kan vi få et indlæg fra Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri, bin Ladens arvtager? For den frie debats skyld?”

  Meget gerne. Det ville være anskuelighedsundervisning at få den rablende galnings tanker på tryk.

  ———

  Ser man Jacob Mchangamas tal efter, viser det sig faktisk, at de lande, som har den frieste og mest ‘betændte’ debat, er de lande, som har færrest hatecrimes.

  Det burde faktisk understøtte en endnu friere debat og en afskaffelse af §266 b.

 6. Af Karin Bennedsen

  -

  Den dårligste analyse jeg har læst endnu.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Karin Bennedsen

  Begrund gerne?

  Jeg har en fornemmelse af at dit synspunkt udelukkende fremkommer fordi undersøgelsen går på tværs af dine ønsker.

 8. Af Karin Bennedsen

  -

  b.dk bremser al debat. Ærgerligt.

 9. Af Karin Bennedsen

  -

  @NBL. b.dk tillader ikke begrundelser.

 10. Af Karin Bennedsen

  -

  komm. hænger i filtret i timevis. Ubrugeligt!

 11. Af Niels A Nielsen

  -

  Glimrende analyse, Jacob. Selvfølgelig har du ret.

 12. Af Karin Bennedsen

  -

  Analyse af USA er fejl. USA er PC.

 13. Af peter kocsis

  -

  HALLO!!! Hvorfor har mit indlæg nu været i bedømmelse i 5 timer?

 14. Af peter kocsis

  -

  Forholdene på denne blog er fuldstændig skandaløse!

 15. Af peter kocsis

  -

  Er det dette , blogejeren forstår ved den udvidede yrtingsfrihed?

 16. Af Karin Bennedsen

  -

  vi er udsat for b.dk’s nye debatregler.

 17. Af Rikke Nielsen

  -

  Der skal så nok en elektronisk ordning som digital signatur til at håndtere dette, men dette ville så også sikre at ansvaret for indholdet af blogindlæg blev placeret det rette sted – nemlig hos afsenderen af indlægget og ikke hos blogejeren som ofte tvinges til at slette indlæg, hvilket i ytringsfrihedens navn må være meget problematisk.

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  Hm, det synlige indlæg er 2. del af et samlet indlæg, kan bare ikke finde ud af hvilke ord der spærrer.

 19. Af Rikke Nielsen

  -

  Lige gyldig hvad der sker skal vi værne om vores ytringsfrihed – gerne under mottoet “ytringsfrihed under ansvar” – hvilket klart må indebære, at vi mennesker som udtaler os – ligegyldig hvilket medie vi udtaler os i – ikke er anonyme og derfor kan stå til ansvar for vores udtalelser.

 20. Af Rikke Nielsen

  -

  Nå så fandt jeg linjen der blivet stoppet – overhovedet intet i sætningen der signalerer hvorfor – men det blev godt nok et rodet indspark i diskussionen. Beklager dette.

 21. Af Jacob e

  -

  Norge har en langt hårdere politiske netdebat end Danmark og Sverige. Og derfor giver tesen naturligvis mening. Det ekstreme Fremskrittparti har fået 22% af stemmerne i Norge, hvilket burde være et advarselstegn af de helt store.

 22. Af Benny L. Nielsen

  -

  Fuldstændig uvidenskabeligt: Almindelig sund fornuft tilsiger at 1)når anerkendte meningsdannere (læs f.eks. DF´ere) udøver hate-speech vil det uundgåeligt inspirere potentielle voldudøvere til at omsætte meningssammenfaldet i voldelige handlinger, og 2)når potentielle voldudøvere har lettere adgang til at erstatte hate-crime med hate-speech vil det selvfølgelig ske i et eller andet omfang.

 23. Af peter kocsis

  -

  “vi er udsat for b.dk’s nye debatregler.”
  Skrevet af Karin Bennedsen, 31. juli 2011 kl. 19:19

  Dvs systmatisk sletning af indlæg der er kritiske mod blogejerens synspunkter ligesom hos Morten uhrskov?

 24. Af Karin Bennedsen

  -

  @Kocsis. Har opgivet at finde den rette ‘tone’.

 25. Af Knud Madsen

  -

  Jeg er egentlig meget enig i Jacob M’s artikel, men jeg synes ikke styringen af debatten virker særlig fri og åben.
  Siger/skriver et, men gør noget andet! :-(
  Ærgerligt og forfejlet.

 26. Af Frank Leegaard

  -

  Hænger i filteret,

  I 2007 var tallet 0,64. En stigning på 22 pct.”

  Det tenderer talmanipulation at sætte procentstigning på den slags insignifikante størrelse.

  Det ved du også godt.

 27. Af Rikke Nielsen

  -

  Hm, hvad farligt er der i en udtalelse om at (ja, en smule omskrevet for at komme udenom filteret, men meningen er 100% den samme):

  “En person som ikke underskriver sig ved sit rigtige navn, kan ikke have noget interessant at sige”.

 28. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Fra handling til ord

  De handlinger, der ikke er politiske korrekte, bliver ikke omtalt i medierne.

 29. Af peter kocsis

  -

  Nu har mit indlæg været vurderet i en halv dag.

 30. Af U N

  -

  Meget relevant artikel.
  Man fristes til at se en omvendt årsagssammenhæng: at forekomsten af hate crimes tilskynder myndigheder til at nedlægge restriktioner.
  Måske under indtryk af, at disse forbrydelser er så rædselsfulde, at man føler behov for at foretage sig noget aktivt, om det så kun er fornuftsbestemt ud fra en teoretisk synsvinkel, og ikke evidensbaseret.

 31. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det virker rigtigt, U N. Men skal man virkeligt ovetræde debatreglerne og være anonym, som U N, for at ens debatindlæg bliver godkendt? Tsk…

 32. Af peter kocsis

  -

  nu har mit indlæg været vurderet et døgn…Det er tydeligt at der slet ingen moderator er på denne blog, men man lader bare spamfiltere sluge alt med hud og hår. virkeligt uprofessionelt!

 33. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kære J M, taler du med flere tunger, når du først roser FN, der har ytringsfrihed som det mest ultimative værktøj i den frie dabat, og selv sætter bedømmelser på indsendte indlæg, og ordet Kamælion har fået en renæsance, og utak for det.
  Vær nu et mandfolk og svar venligst på mit Opråb.
  Tak for FN,s ytringsfrihed.Finn Bjerrehave Vig

 34. Af K. Kaaslund

  -

  Man kan nu en gang ikke tænke sig frem til hvad som helst. Det lyder ellers besnærende, at man skulle kunne tale sig frem til vold.

  Men jeg tror nu nok, at det er mangel på ord, der skaber vold. Volden begynder der, hvor argumenterne hører op. Vold er altid udtryk for magtesløshed. Hvis vi ikke kan få lov at udtrykke vores protest, slår vi os igennem.

Kommentarer er lukket.