Kultur eller kvalifikationer?

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Det er rigtigt, at nogle indvandrere er dyrere for Danmark end andre. Det er rigtigt, at særligt indvandrere fra ikke vestlige lande bidrager mindre til landets økonomi end vestlige indvandrere. Og det er rigtigt, at Danmark har brug for at åbne grænserne og tiltrække flere kloge hoveder til landet og de danske universiteter for at kunne skabe den nødvendige innovation og vækst. Men her hører logikken så også op, når det kommer til den linje, Søren Pind i dag tegner for den kommende udlændingepolitik.

Integrationsminister Søren Pind foreslår, at vi skal sortere i de indvandrere, vi lukker ind i landet, således at borgere fra andre kapitalistiske, demokratiske lande får nemmere adgang, mens indvandrere fra f.eks. lande med tradition for totalitære regimer og uden demokratisk historie får begrænset adgang. På den måde vil borgere fra eksempelvis USA, Israel, Brasilien og Chile blive prioriteret og opnå samme rettigheder som vores nordiske naboer og andre EU-borgere, hvorimod det tilsyneladende skal være sværere at få adgang til Danmark for kinesere og indere.

Et nyt og afgørende kriterium for den fremtidige indvandring bliver derfor, hvis det står til Pind, ”kulturelle fællesnævnere” som kapitalisme og demokrati. Man skal passe på med at bedømme et forslag, der endnu ikke er udmøntet sig i noget konkret. Men jeg mener alligevel, at det er på sin plads med nogle kritiske kommentarer.

Er der belæg for at tro at indvandrere, blot fordi de kommer fra et demokratisk land, nødvendigvis bidrage mere til den danske vækst og velstand end eksempelvis kinesere? Som man kan se på nedenstående graf over danske opholdstilladelser til arbejde og uddannelse opdelt per nationalitet ligger både Kina og Indien højt over de nationaliteter der p.t. kommer til Danmark som højtkvalificeret arbejdskraft eller med henblik på uddannelse. Er der noget der tyder på at indere og kinesere er problematiske for det danske samfund?

Hvis vi ser på de erfaringer, man har bl.a. i USA, tegner der sig et helt andet billede. Her er det rent faktisk ikke brasilianerne men derimod inderne og kineserne, der ligger i top, når det handler om tildeling af Ph.D stipendier ved de amerikanske universiteter. I USA tildeltes i 2007 46% af alle phd.grader indenfor videnskab og ingeniørfag til udlændinge. Indenfor hårde fag som computer sciences, matematik og fysik tildeles over halvdelen af alle Ph.D. grader i 2007 til udlændinge med Kina, Indien og Taiwan som de lande, hvis statsborgere er stærkest repræsenteret (Tyrkiet ligger også højt på listen).

Ligeså vigtigt er det også at se på, hvilke af disse indvandrere, der rent faktisk bliver i landet efter at have færdiggjort deres doktorgrad. Det er nemlig et udtryk for, at de efterfølgende bidrager positivt til at skabe udvikling og vækst i landet. Og netop det må være det afgørende for Danmark og også integrationsministeren nu og her. Af de kinesere, der opnåede en Ph.D. grad i 2002 var 92% stadig bosiddende i USA fem år senere. For indere var tallet 81%, mens kun 31% brasilianere, 33% japanere og 52% af tyskerne stadig var bosiddende i USA fem år efter at have opnået deres Ph.D.grad.

Desuden er spørgsmålet om hvilke lande, der har en tilstrækkelig ”demokratisk” og ”kapitalistisk” kultur, i et vist omfang subjektivt, ligesom det ikke er statiske størrelser. Før 1989 ville disse kriterier eksempelvis have forhindret mennesker fra (daværende) Tjekkoslovakiet, Polen og de baltiske lande at indvandre til Danmark. Det er heller ikke mange årtier siden, at både Brasilien og Chile var militærdiktaturer, og den ”demokratiske kultur” i disse lande har derfor ikke dybe historiske rødder. I dag er Japan en moderne retsstat. Frem til 1945 et imperialistisk og alt andet end frit kejserdømme. Det er heller ikke længe siden, at europæiske lande som Spanien, Portugal og Grækenland var diktaturer. Det synes også at være urimeligt at straffe foretagsomme og frihedselskende mennesker adgang til at bidrage positivt til det danske samfund, fordi de stammer fra et land, hvor et diktatur har taget magten. Eksempelvis findes der en række iranere, der har klaret sig fortræffeligt som iværksættere i Silicon Valley. Saeed Amidi har stået bag en række succesfulde virksomheder inklusiv Plug and Play Tech Center, der huser og hjælper flere hundrede teknologi startups, hvor af flere har vokset sig store. Sergey Brin, co-founder af Google, er født i Rusland, der næppe kan siges at have stolte demokratiske eller kapitalistiske traditioner.

Positiv diskrimination i forhold til at fremme adgangen for produktive indvandrere kan være fornuftigt nok. Men retningslinjerne for udlændingepolitikken i Danmark bør i videst muligt omfang hvile på objektive kriterier frem for ”feel good” principper, og hvad politikkerne må mene er ”kulturelle fællestræk”. Det er ganske enkelt for uklare kriterier, der retssikkerhedsmæssigt kan skabe en skævvridning, så afgørelserne i højere grad vil blive funderet på politiske holdninger i stedet for objektive, juridiske retningslinjer baseret på færdigheder og kvalifikationer.

Sådanne objektive kriterier kan meget vel resultere i, at der vil komme langt flere indvandrere fra de lande, som Søren Pind gerne vil have på positivlisten end fra Mellemøsten og Afrika. Det er ikke noget problem, fordi det giver de personer fra disse lande, der har evnerne og viljen, muligheden for at bidrage frem for at bedømme dem ude – alene på grund af deres herkomst og generaliserende forestillinger om deres kulturelle tilpasningsevner samtidig med at det i højere grad vil holde dem ude der vil ende på overførselsindkomst og/eller i kriminalitet.

Desuden kan man ikke være sikker på, at regler, der giver automatisk adgang for visse borgere – såsom EU-borgere –, nødvendigvis medfører mere kvalificeret indvandring. Man kan jo spørge Spanien om de helst vil have kinesiske iværksættere med Ph.D.-grader eller flere lavtuddannede rumænske jobsøgere?

Man bør derfor ikke, som ministeren her lægger op til, systematisk udelukke nogen fra en bestemt kultur og vælge andre til på grund af en såkaldt demokratisk, kapitalistisk kultur. Personligt vil jeg hellere byde velkommen til en indisk læge, en kinesisk ingeniør eller en iransk iværksætter end en brasiliansk bandeleder.

28 kommentarer RSS

 1. Af William Petersen

  -

  Kan simpelthen ikke være mere enig

 2. Af Markus F. Hens

  -

  “Kultur eller Kvalifikation” – Kvalifikation selvfølgelig. Kultur alene betaler ingen regninger …

 3. Af Rikke Nielsen

  -

  HØRT!

 4. Af s sørensen

  -

  Danmark er jo egoismens højborg. Og det er svært at arbejde imod det indiske og kinesiske familieforhold hvor hele familien deltager i forretningsgechæften, den model slår afgjort den danske ener model med alt til en selv.
  Problemet her er jo den borgerlige firkante tænkning hvor alt drejer sig om lønniveauet og om at få danskerne derned hvor de rigeste kan blive endnu rigere. Din undersøgelse går jo ud på det som udgangspunkt, du mangler den Danske helhed hvilket måske er svær at forstå når man ikke er dansker.

  Da vko gav grønland og dets titusind vis af milliarder olie og mineral værdier væk, Danmarks reele eneste mulighed for at blive en økonomisk sværvægter og vi kunne ha overgået selv norge i rigdom, til mærsk og et par af hans venner i børsen og de 25.000 inuiter, ødelagde den cepos plan for alt fremtidig rigdom for 90 procent af Danskerne ihvertfald.

 5. Af Peder Pedersen

  -

  Ja som SS skrev…

  Helhedsoverblikket mangler og er ikke ulig Dansk mentalitet…

  I stedet for opnå en STENSIKKER økonomisk fremtid fra Grøndlandske naturrigdomme i multimilliard klassen, har pædagog/højskole og levebrødspolitikere amatørpolitikere såsom Helveg Petersen m.fl. ganske enkelt foræret det hele væk.

  I stedet skal vi nu og for fremtiden rode i skraldespanden for at sortere de mest spiselige dvs. kvalificerede borgere, rode med grimme vindmøller som skal finansieres med overpriser på EL og misundeligt se til at vores naboer bl.a. Norge, Grøndland ruller sig i velstand.

  Vi vil sikkert komme til at se Grønlandske elitemillionærer køre rundt i store biler som bedre oliesheiker (dvs. familie/korrupte politikere som har fået millioner under bordet for at overdrage koncessionerne).

  Imens kan vi så “hygge” os med Bøsseparader, grimme nybyggerier og alt det andet der er symptomatisk for en nation der ligesom UK i nedgang.

 6. Af Søren J

  -

  Kære Jacob
  Kan du uddybe hvad du mener med “feel good principper”?

  Med venlig hilsen

 7. Af Niels Poulsen

  -

  Det er et rigtig godt princip at kræve en demokratisk og kapitalistisk kulturbaggrund af de mennesker, som får opholdstilladelse i Danmark. Demokrati og kapitalisme er objektive værdier. Det er fremtiden for en retfærdig og fri verden. Det er ikke den demokratiske, kapitalistiske og kristne stat Danmark, som har et problem. Det er derimod Kina og Iran. Kinesere og iranere kan sagtens komme i betragtning som indvandrere i Danmark. Tag og gør oprør imod jeres ledere og indfør demokrati, menneskerettigheder og markedsøkonomi, ligesom de modige libyer er ved at gøre det. Det er fremtiden for vores verden.

  Og det med det brasilianske bandemedlem er ikke seriøs argumentation. Jeg er sikker på, at en dømt kriminel fra Sydamerika vil blive nægtet ophold i Danmark. Men en sydamerikansk ingeniør med en god katolsk opdragelse skal være så hjertelig velkommen.

 8. Af Kristian Andersen

  -

  Hvornår tør danskerne bruge ordet racisme?

 9. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Niels
  Der er kun få år til at kina vil være verdens største økonomi. Det gør at Danske virksomheder i væsentlig grad har brug for tekniske, juridiske og økonomiske specialister der både kan engelsk og kinesisk.
  Hvis ikke de kan få dem på det danske arbejdsmarked, så er de tvunget til at udflytte væsentlig flere jobfunktioner til udlandet.

  Det er som om, at VKO helst ser, at Danmark kun skal handle med de økonomisk mest kriseramte lande i verdenen såsom USA, UK, …

  Veluddannede kinesere og indere er ikke velkomne i Danmark på trods af at begge lande bliver en stor del af fremtidens vækst og økonomiske supermagter

  Vestlige lande som Tyskland og Sverige med god vækst forsøger VKO at opføre grænsemure til

  Lars Løkke har nu overgået sig selv i betonsocialistisk inkompetence med hans seneste pakke

  Penge spildes på at holde liv i en boligbobbel
  Penge spildes på at give lån til iværksættere der ønsker at etablere frisørsaloner og cafeer men pakken er udformet således at vidensvirksomheder der har vækstpotentiale ikke kan bruge pakken til noget.

  Red Danmark for undergang
  Stem på de radikale.

 10. Af Niels Poulsen

  -

  Gustav Uffe Nymand

  Noget af det du skriver er jeg enig i, andet ikke.

  Men grundlæggende tror jeg simpelthen ikke på den kinesiske model. Jeg tror ikke på kombinationen af markedsøkonomi og knægtelse af demokrati og menneskerettigheder. Hvad er ens mange penge værd, hvis man ikke har personlig frihed til at leve og udtrykke sig? Det er et kardinalpunkt for menneskeligt livsudfoldelse.

  Der er opbrud i verden. Der er finansiel krise. Javel ja. Men der er også krise i de tankesystemer, som diktaturerne Kina og Iran repræsenterer. Det er altså dem, der står over for de alvorligste udfordringer i fremtiden.

 11. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Tja
  Danmark gør da ellers hvad de kan for at knægte borgernes ret til
  1) Et familieliv
  2) Ret til at leve sit liv som man har lyst til
  3) Ret til at gå klædt som man har lyst til og ret til at have den religiøse overbevisning som man har lyst til

  Kina forekommer på en række punkter at være mere liberalt end Danmark.
  Der har man trods alt ikke en assimilationsminister

  På forskellige punkter er kinesisk kultur dansk kultur klart overlegen

  Kinesere tror i høj grad på, at hvis de skal blive til noget, så må de ved egen indsats og egen risiko gøre en stor indsats og har de et problem så må de selv løse problemet

  Danskere tror ofte på:
  At velstand er noget der kommer gratis dalende fra himlen og man har ret til det uanset hvor luddoven man er.

  Enten lærer Danmark hurtigt at tilegne sig de positive egenskaber fra asiatiske kulturer eller man må konkludere, at Danmark har besluttet sig for at følge Grækenland i statsdøden

 12. Af Niels Poulsen

  -

  Gustav Uffe Nymand

  Hvis det virkelig er Det Radikale Venstres officielle holdning at betragte demokratiet Danmark som mindreværdigt og tilbagestående i forhold til diktaturet Kina, så vil jeg i al stilfærdighed advare imod at stemme på Det Radikale Venstre.

 13. Af Karl Eriksen

  -

  Ingen vil begribe, hvad der er kernen i invasionsproblemt (eller tør ingen?) Alle ærlige og talentfulde mennesker med et åbent sind bør være velkomne. Men den slags som ikke kan eller vil indse, at et samfunds love skal skabes af mennesker – og at disse love skal kunne revideres af mennesker, bør ingensinde have ophold, mad eller andre goder som stemmeret her. Når man lider af den tvangstanke, at en eller anden gud gennem sin profet har givet alle love, der ikke er til debat, bør man formenes adgang, udvises – eller måske helbredes med elektrochok.

 14. Af Thomas Jensen

  -

  @Peder Pedersen: Hørt!
  De seneste 30-40 års inkompetence blandt politikerne er uden sidestykke i danmarkshistorien.

 15. Af Niels Christensen

  -

  Det er nu værd at bemærke at man kun skal få år tilbage til den situation, hvor Spanien bad om rumænske indvandrere.

 16. Af Rajan Packiyathurai

  -

  Jeg forstår godt kerne problemet.
  Det er godt at skrive om dansk udlændingepolitik og integration.

 17. Af Thomas Jensen

  -

  Menneskerettigheder, kultur eller kvalifikationer – lige meget og lige forkert. Alle 3 diskurser er falske og fører til afviklingen af Danmark som danskernes hjemland.

 18. Af Yassin C.

  -

  @ Jacob Mchangama: for en der hele tiden taler for en så vid ytringsfrihed som muligt, synes jeg i den grad, at det er betænkeligt, at mit ellers harmløse og sarkastiske indlæg nu har været under behandling i 24 timer…

 19. Af Marcus Carter

  -

  Kære Jacob,

  Jeg er ofte uenighed i nogle af dine indlæg – men her rammer du helt plet. Et glimrende indlæg!

 20. Af Thomas Jensen

  -

  Indvandringsspørgsmålet angår først og fremmest danskerne ret til vor egen identitet. Fremmedes kvalifikationer som arbejdskraft her i landet får vi jo ikke, uden at de fremmede også bringer deres kulturer og etniske ophav med ind i landet. Det undergraver vor danskes identitet.

 21. Af Thomas Jensen

  -

  “Dit indlæg er under behandling” – sådan står der under 2 af mine lidt længere, lødige og relevante indlæg. Og det har gjaldt i halvandet døgn. Hvorfor?

 22. Af Thomas Jensen

  -

  Indvandrerdebatten, også i denne blog, er kørt helt af sporet. Hidtil handlede debatten om menneskerettigheder, nu skal den handle om kultur eller kvalifikationer.

  Men alle tre diskurser bygger på den falske præmis, at stater, samfund og befolkninger kan konstrueres ved ideologisk eller social ingeniørkunst.

 23. Af Thomas Jensen

  -

  Sagen er den, at det danske folk de seneste 30-40 år er trængt aldeles i defensiven i vort eget land. En befolkningsudskiftning er i fuld gang, vi forærer vort land væk, og om ikke mange årtier vil vi danskerne være en minoritet i vort eget land, sandsynligvis under et religiøst diktatur af fmmed ophav.

 24. Af Thomas Jensen

  -

  Det er meget mærkelige vilkår, der hersker for kommentarer i denne blog. Jeg har eksperimenteret lidt, og det synes som om, at der automatisk blokeres, hvis visse ord omhandlende en vis fremmed religion nævnes.

 25. Af Tommy Jensen

  -

  Sædvanlig dansk skrivebordsakademisk diskussion om hvilke udlændinge der kunne tænkes at ville fylde flest penge ned i lommerne på kolde hænder i verdens største offentlige sektors bundløse sorte hul.
  De pågældende kinesere, indere og brasilianere er naturligvis ikke spurgte. Det ligger fra selvfed og verdensfjern dansk side helt klart at alle dygtige udlændinge er helt vilde med at være 2 udearbejdende i husstanden der betaler 75% i skatter, moms og afgifter til verdens største hær af småracistiske og regelliderlige sagsbehandlende formyndere i det offentlige. Det er vi nemli selv helt vilde med.

 26. Af peter andersen

  -

  Du er en god debattør. Tak fordi at du blander dig. Jeg synes at det er for sjældent at jeg hører noget brugbart i debatterne, men dette var en undtagelse.

  Det ville dog være ekstra fedt hvis du gav nogen konkrete eksempler på hvilke kriterier du så synes der så skulle indføres for indvandringen (her fisker jeg efter at det ikke kun er høj uddanelse der skal til, da det i mange lande kun tilkommer de rige, men noget der sørger for at almindelige mennesker der er i stand til at tilpasse sig får en chance for at komme hertil)

 27. Af M. Larsen

  -

  Fjerde gang: Hvordan synes I selv det går?

 28. Af M. Larsen

  -

  Hurra!!!!!! Den gik igennem!

Kommentarer er lukket.