Martin Henriksen og det åbne samfund

Af Jacob Mchangama, Justitia 128

I gårsdagens JP kunne man læse, at Dansk Folkepartis Martin Henriksen foreslår et forbud mod indvandring fra muslimske lande. Forslaget skyldes, at mange efterkommere fra en række lande med muslimsk flertal gifter sig med andre efterkommere snarere end etniske danskere. Med andre ord skal vi forhindre den veluddannede iranske iværksætter adgang til Danmark, fordi et flertal af pakistanske og tyrkiske efterkommere gifter sig med hinanden. For Martin Henriksen gælder det om at forsvare den danske kultur. Men er den version af den danske kultur, som Martin Henriksen forsvarer specielt eftertragtelsesværdig? Lad mig her illustrere, hvilket slags samfund vi ville leve i, hvis Marin Henriksen kloner sad på 90 mandater. Henriksen har bl.a. foreslået

•    at tvinge daginstitutioner til at gå i kirke
•    Obligatorisk morgensang på folkeskoler
•    Forbud mod ”kulturelle og religiøse særhensyn”, såsom halalkød, faste, fridage under ramadanen og badeforhæng, på folkeskoler,
•    Forbud mod at ”medvirke til at oprette, udbrede eller fastholde parallelle muslimske retssamfund.”
•    Forbud mod Islamisk Trossamfund
•    Forbud mod indrejse af folk med kontroversielle holdninger ud fra den ide, at der skal tages ” hensyn til, at folk skal have lov til at ytre sig. Men alt inden for rimelighedens grænser,”
•    Forbud mod sharia-zone forkæmpere
•    Forbud mod Hizb-ut-Tharir
•    Tvangslukning af chat-hjemmesider uden kontrol
•    Forbud mod burka og niqab i det offentlige rum

Mange af forbuddene er fremsat som følge af reelle problemer med integration, parallelsamfund, social kontrol m.v. Men for Martin Henriksen helliger målet midlet. Det er ikke nok at skride ind overfor allerede ulovlig tvang. Nej der skal social ingeniørkunst til, så folk tvinges til at tænke, tale og leve i nøje overensstemmelse med de Henriksenske værdier. Grundlæggende principper som ytrings- og foreningsfrihed, friskoletanken, forældres frie valg og retten til at leve i overensstemmelse med egne værdier må ofres for, at idealsamfundet kan oprettes.

Det tætteste, vi kommer på et sådant samfund, er Danmark før grundlovens indførelse, hvor der i mange århundreder var forbud mod indvandring af jøder og katolske prædikanter. Det var også forbudt for danske børn at modtage undervisning af ikke lutheranere, og i det hele taget var samfundet indrettet på en sådan måde, at danske kristne værdier blev påtvunget borgerne. Det gjorde man heldigvis op med ved grundlovens indførelse. Og det var ikke lallende værdirelativister, der stod for den udvikling men derimod ofte dybt troende nationaltsindede borgere. Martin Henriksens tankegang kan bedst fordrives med et citat fra en mand, som om nogen repræsenterer dansk kultur, nemlig Grundtvig, der var frihedens stærkeste fortaler under den grundlovsgivende forsamling. Grundtvig var ingen naivist. Han vidste godt, at friheden indeholder farer, fordi den også kan bruges af de, der vil det onde, og fordi friheden indebærer en iboende uforudsigelighed, der medfører, at ingen kan vide sig sikker på, hvorhen frihedens kastevinde vil føre borgerne og samfundet. Men det er en fare, man må leve med. For:

”naar man vil kyse os fra denne Frihed ved at opregne den Mængde Farer, som den skulde kunne medføre, skulle vi bære os ad, som naar Nogen vilde kyse Livet af os ved at opregne og afmale alle de Farer, som Menneskelivet unegtelig er udsat for fra Vuggen til Graven, ligesom vi da aldrig burde svare Andet end:  “Livet duer til Alt, og Døden til Intet, derfor ville vi beholdee Livet og søge at undgaae og gjennemgaa dets Farer saa godt vi kan” saaledes skulle vi ogsaa svare her: “Friheden duer til alt Godt, Trældommen duer til intet Godt i Aandens Verden, dersom ville vi have Friheden med alle dens Farer. “

128 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Hansen

  -

  @ Steffen Nielsen

  Du kom mig i førkøbet.

 2. Af Sten Kaster

  -

  Kære Mchangama:
  Wow! Ift. dit ganske udmærkede indlæg må jeg godt nok sige at du, ud fra kommentarerne, har en særdeles diskriminerende og stupid læserskare – ikke mindst den rablende vanvittige “jenny c”, der skriver længere oppe(!) – og det ville måske være værd at overveje hvordan du som udgangspunkt har tiltrukket denne gruppe af mennesker, om du normalt er med til at udbrede disse tankegange og om de synspunkter og udtryk, der har tiltrukket dem, i virkeligheden også kan stilles spørgsmål ved. Blot nogle tanker fra min side. Hej hej.

 3. Af peter kocsis

  -

  “Nej, det gør han ikke. Det er nemlig herrefolkets typiske adfærd når først de erobrede dhimmi-slaver ER sat til det grove og de flotteste af deres kvinder er delt ud til fri afbenyttelse!

  Det ene kommer bare før det andet. Militarismen kommer først – herefter er der permanent ferie imens slaverne overvåges!
  Skrevet af Jacques d’Biann Frandsen,”

  Churchil modsiger sig selv groft, og du kan ikke engang læse hvad skriver, (måske fordi citatet står på engelsk?)

  Hvis militarismen kommer først, og dernæst herrefolket nødvendigvis degenerer ,kan jeg ikke forstå, hvordan de degenerede igen kan blive til en MODERNE militære trussel, (som Churchill hævder ovenikøbet truer Europa(!):

  “Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science – the science against which it had vainly struggled – the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilizations of ancient” Rome.”

 4. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  ” Muligvis er islamisten dansk i juridisk forstand, men ikke i kulturel forstand, og sharia- værdier svarer ikke til de idealer, vi har i DK.”

  Men de svarer jo meget godt til den store procentdel af DF- ere- der går ind for dødsstraf, revselsesret, Grundlovsstridige forbud af allehånde art etc, kort sagt en DF- udgave af sharia. Så der er faktisk mange danskere, der heller ikke deler de idealer , vi har i Danmark, og helt komisk bliver det jo, når netop disse regner sig selv for de enesre ægte danskere.

 5. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Jongler du bare med ordene. Vi gider bare ikke sharia. Jeg er selv imod dødsstraf, men jeg vil trods alt ikke sammenligne et land som USA med Saudi Arabien og Iran, hvor sharia dominerer. Hvis du synes, at sharia passer fint med dansk kultur. Dig om det.

 6. Af Kr. Hansen

  -

  Som en almindelig tidligere dansk socialdemokrat, der passer mit arbejde, betaler min skat og ikke har været involveret i kriminalitet, kan jeg i princippet erklære mig enig med Martin Henriksen. Jeg spiser ikke svinekød, har ingen kolonihave og hader ikke rigtigt nogen.
  Mvh.

 7. Af Erik Jensen

  -

  Jeg kan kun give Jacob Mchangama ret, en virkelig velskrevet blok. Se blot hvor langt og godt vi er kommet med vort såkaldte åbne samfund. Økonomisk udnyttelse, stigende – meget kraftig stigende – kriminalitet. Jo, Islam/Muslimerne har tilført Danmark meget – ikke særlig attraktivt.
  Læs dagens aviser, der er tale om daglige racistiske overgreb i Vollsmose, Århus, Kbh. og hvor Muslimerne nu befinder sig, begået af disse ’såkaldte flygtninge’.
  Vi er til grin for vore egne hårdt tjente penge; men som Winston Churchill
  sagde: ’ Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery’.

 8. Af Martin Outsen

  -

  Hvordan kan det være et argument for noget som helst, at nogen mener at morgensang er en god ide? Der er vel også mange der mener det modsatte og ikke vil påduttes dette på grund af enkeltes smagspræferencer? Personligt er jeg ateist og synes egentlig ikke der er nogen grund til mine børn skal i kirke og synge morgensang. Vi vil da ikke tvinges til at hylde noget vi ikke kan stå inde for. Dem der holder af den danske sangskat, skal være hjerteligt velkommen til at synge ligeså tosset de vel, det bliver bare uden mig og mine børn, det er vel et frit land?

 9. Af Niels Poulsen

  -

  @Martin Outsen

  Okay, men så er du ligesom Mchangama og modsat Grundtvig og Martin Henriksen en, der går ind for “den tøjlesløse frihed”.

  Det er friheden til at sætte sig hen i skammekrogen, friheden til at være enspænder eller til at leve i parallelsamfund, hvis man er tilstrækkelig mange af den samme overbevisning.

  Til en vis grænse skal I naturligvis have lov til det. (Og Martin Henriksen er bestemt ikke imod det åbne samfund. Det er kun i Mchangamas demagogiske fremstilling, at han er det). Men stærke enspændere og stærke minoriteter skal ikke have lov til at ødelægge det for majoriteten i samfundet og sprænge samfundet til atomer i et forsøg på at ødelægge den fælles nationale fortælling, som de af en eller anden grund er imod.

  Jeg er sikker på, at man vil kunne få sit barn fritaget fra morgensang, hvis obligatorisk morgensang i folkeskolen skulle blive vedtaget. Så kan det af forældrene fritagne barn sidde alene i tavsheden i et klasseværelse, mens alle de andre børn synger i fællessalen. Hellere det, end at alle børnene skal være tavse, fordi deres forældre ikke ønsker, at det skal være en del af den danske kultur og det danske fællesskab. For det er en tavshedens tyranni, en tavshedens tyranni som minoriteten hermed pålægger majoriteten.

  De danske sange er en vidunderlig skat, som vil binde børnene sammen i et stærkt fællesskab til hinanden og nationen, uanset etnicitet. Hvor ville det være dejligt at overvære, at børn med alle slags hudfarve synge Grundtvig for fuld udblæsning:

  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
  fuglesang, som hjertet kunne røre,
  i de dybe dale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Der sad en lille fugl i bøgelunden,
  sødt den sang i sommer-aftenstunden,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Den sang så sødt om dejligst vang og vænge,
  hvor kærminder gro, som græs i enge,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Den sang og sødt om bølger blå og hvide
  under ø, hvor danske snekker skride,
  mellem grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Den sang om alt, hvad det er lyst at høre,
  allerhelst, hvad hjertet dybt kan røre,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Den sang, som ingen andre fugle sjunge,
  leged liflig med min moders tunge,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Den sang som talt ud af mit eget hjerte,
  toner gav den al min fryd og smerte,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Da nynned jeg så småt i aftenstunden:
  Flyv, Guldtop! flyv rundt i bøgelunden,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  O, flyv fra Øresund til Danevirke!
  syng til dans, til skole og til kirke,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  På folkets modersmål, med Danmarks tunge,
  syng, som ingen andre fugle sjunge,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale!

  Da mærke ALLE(!), som har mødre kære,
  det er godt i Danemark at være,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

  Da gløder alt, hvad solen har bestrålet,
  som det røde guld på modersmålet,
  i de grønne sale,
  mellem nattergale
  og de andre fugle små, som tale.

 10. Af Martin Larsen

  -

  “Martin Outsen” – jamen, det er da flot at du er ateist og du ønsker at dine børn skal stå i en anden krog, hvis der synges morgensang! FLOT, du virker på mig som en rigtig, rigtig udansk efterkommer af de kulturradikale 68’ere. Tillykke med det. Du er formodentlig overhovedet ikke klar over Danmarks historie f.ek.s og hvordan unge havde det i 50-60,erne (ingen SU) og mange andre ting. Man klarede sig selv! OG vi havde morgensang, ja. Til gengæld havde vi INGEN knivoverfald, spark i hovedet på folk, hjemmerøverier, mord og ghettoer m.m.!

 11. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Hvis du synes, at sharia passer fint med dansk kultur. Dig om det.”

  Som sædvanligt magter dú ike at læse ,hvad jeg har skrevet.Dels skrev jeg ikke ,at sharia passer fint til dansk kultur, og dels skrev jeg, at DF specielle version af shariaen heller ikke passer til dansk kultur.

  “En 56-årig mand er netop afgået ved døden i Vollsmose. Manden har flere gange haft indbrud begået af 2. generationsindvandrere. Familien mener at frygten for flere indbrud har taget livet af ham – manden levede i konstant angst. Flere etniske Danske beboere tør ganske enkelt ikke at bo i Vollsmose mere.”

  I et kollektiv i Amager, som jeg boede i nogle år, og som lå på stueetagen af en ejendom,havde vi mindst 5-6 indbrud, alle begået af etniske danskere, et indbrud var ovenikøbet nytårsaften.
  Jeg vågnede faktisk op en smuk sommermorgen kl 5 ved noget larm,og så at en dansk tyv var i færd med at kravle ind ad mit vindue.
  Der var dog ingen af kollektivet, der afgik af døden af den grund ,eller i det hele taget flyttede af den årsag, men Df-segmentet er åbenbart langt sartere end alle andre.

 12. Af Martin Larsen

  -

  KAN vi dog ikke slippe for den mega-autonome og formodentlig og forhåbentlig PET-overvågede “kosscis”, som jo intet, intet godt vil demokratiske, almindelige danskere.

 13. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Hvordan vil du bortforklare det særlige, der er hændt den iranske konverterede (fra islam) præst til kristendommen: at han har måttet fraflytte Vollsmose og bo på beskyttet adresse, fordi han er frafalden?

  Citat: “- Bilens ruder blev herefter smadret to gange. De begyndte at ringe til mig og min familie, kun for at smække røret på. Jeg blev truet med, at det ville få konsekvenser, hvis jeg ikke skiftede religion. Og jeg blev kaldt for religiøs forræder.”

  “Politiet vurderede nu, at Massoud var i så stor fare, at han blev udstyret med en alarmtelefon 24 timer i døgnet, mens der blev sat øget overvågning op omkring hans hjem. Politiets vurdering viste sig at holde stik.

  – Vi skulle til en gudstjeneste i København, og lige inden vi kommer ud på motorvejen, begynder højre forhjul at rasle. Det viste sig, at nogen havde skruet møtrikkerne af. Det kunne jo være gået helt galt.

  Børnene måtte ikke lege alene

  Nu stod det klart for Massoud, at nogen ville ham til livs. Og tankerne om, hvad der kunne ske ham og hans familie, begyndte at køre rundt i hovedet.

  – Vi var alle meget anspændte. Børnene fik ikke lov at gå ud at lege alene. Mit arbejde og det faktum, at mine piger ikke gik med tørklæde, gjorde også, at de blev mobbet. Derudover blev børnene jo nervøse, når jeg kom sent hjem.”

  Men det kan du garanteret strikke god bortforklaring sammen til. Du vil vende hver krog i hjernen. Men hvor troværdig vil den være?

 14. Af peter kocsis

  -

  “KAN vi dog ikke slippe for den mega-autonome og formodentlig og forhåbentlig PET-overvågede “kosscis”, som jo intet, intet godt vil demokratiske, almindelige danskere.
  Skrevet af Martin Larsen, 2. februar 2012 kl. 20:27”

  Berlingske idag:

  “Et nyt forskningsstudie fra Brock University i Canada viser, at personer, der scorer lavt i IQ-test I barndommen, har større risiko for at udvikle sig til at være fordomsfulde, og at de som voksne oftere sympatiserer med den yderste højefløj og konservatismen.”

  Var du med i testen Martin Larsen?

  Steffen Larsen

  “Og jeg blev kaldt for religiøs forræder.”

  Muslimerne reagerer fuldstændig som den tåbelige uintelligente racistiske DF segment, når f eks Martin Larsen skriver om mig at:

  “forhåbentlig PET-overvågede “kosscis”, som jo intet, intet godt vil demokratiske, almindelige danskere.”

 15. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Muslimerne reagerer fuldstændig som den tåbelige uintelligente racistiske DF segment, når f eks Martin Larsen skriver om mig at:”

  Mildest talt en tynd argumentation.

 16. Af Martin Larsen

  -

  Steffen, du kan ikke forvente andet fra mr. koksis, – der er ingen hjemme hos ham udover erindringer om et kollektiv åbenbart. Hvilket passer helt, helt ind i min vurdering af ham. Debattere med ham er umuligt og jeg vil da anbefale alle med seriøse indlæg at “glemme” ham. Jeg kan give navnene på 10 mere, der kun, kun, kun ønsker at ødelægge al form for debat, diskussion m.m.
  Men som jeg har skrevet tidligere, – det er jo ikke det det drejer sig om. Det er og skal være det emne som en dygtig journalist har lagt frem.

 17. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen,

  “Men det kan du garanteret strikke god bortforklaring sammen til. Du vil vende hver krog i hjernen. Men hvor troværdig vil den være?”

  Du bedes dokumnetere, hvormange af Danmarks 300000 muslimer står bag chikaneriet.

 18. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Men det kan du garanteret strikke god bortforklaring sammen til. Du vil vende hver krog i hjernen. Men hvor troværdig vil den være?”

  Du bedes dokumnetere, hvormange af Danmarks 300000 muslimer står bag chikaneriet.”

  Tralulalej

 19. Af Birte Frandsen

  -

  To “ismer” har tidligere smadret Europa—er der en tredje “isme” der lurer i horisonten ?

 20. Af peter kocsis

  -

  steffen Nielsen

  “Tralulalej”

  Dit svar bekræfter fuldstændigt Berlingskes artikel:

  “Et nyt forskningsstudie fra Brock University i Canada viser, at personer, der scorer lavt i IQ-test I barndommen, har større risiko for at udvikle sig til at være fordomsfulde, og at de som voksne oftere sympatiserer med den yderste højefløj og konservatismen.”

  “To “ismer” har tidligere smadret Europa—er der en tredje “isme” der lurer i horisonten ?
  Skrevet af Birte Frandsen,”

  Ja, den højreorienterede stupide racisme.

 21. Af Peter Kocsis Nielsen

  -

  Peter Kocsis.

  Ok. Hvor mange decimaler vil du have?

 22. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Ok. Hvor mange decimaler vil du have?

 23. Af Frank L

  -


  Men som jeg har skrevet tidligere, – det er jo ikke det det drejer sig om. Det er og skal være det emne som en dygtig journalist har lagt frem.

  Skrevet af Martin Larsen, 3. februar 2012 kl. 15:39

  Jeg tvivler stærkt på at JM ser sig selv som journalist.

  I stedet for at jamre over hvor meget man skulle undlade at svare folk man ikke gider svare, hvorfor gør du det så ikke bare, i stedet for at jamre over det?

  Er problemet ikke bare det grundlæggende, at du ikke har mentalt overskud til at blive modsagt?

 24. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Ok. Hvor mange decimaler vil du have?”

  Siden du bringer historien fra Voldsmose , kan det enten skyldes, at du mener, at den er repræsentativ for musliemr aom sådan i Danmark, hvad jeg beder dig dokumnetere, hvis du ikke mener den er repræsentativ kan jeg ikke se hvorfor du bringer denne, enkelthistorie udover at du demagogisk håber, at den vil tilsvine resten af muslimerne by guilt of association.

 25. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Selvfølgelig taler jeg ikke om alle muslimer. Det er din påstand. Jeg gider egentlig ikke skrive en lang smøre, da jeg tror denne blog er død nu. Kommer jeg med andre eksempler, vil du alligevel også betegne dem enkelt tilfælde. Ang. chikane vil jeg nøjes med at nævne de grønlændere, der blev chikaneret ud af Gellerup af muslimer (Du vil sikkert spørge, om jeg kan dokumentere/bevise, at de er muslimer, samt chikanen i Tingbjerg af præsten Ulrich Vogel (Det er nok heller ikke sikkert, at det var muslimer i dette tilfælde). Og så gider jeg ikke bruge mere krudt på denne blog.

 26. Af Arne A

  -

  Kommunitarisme er en politisk-filosofisk opfattelse om, at fællesskabet (eng.:community, deraf navnet), er det primære i samfundet – og altså ikke individet, staten eller nationen.

  Kommunitarismen opstod i 1980’erne blandt en række politiske filosoffer i USA, der var kritiske overfor liberalismen som den blev udlagt af både den socialliberale John Rawls og den neoliberalistiske Robert Nozick. Kritikken går på liberalismens økonomiske, kulturelle og moralske betoning af værdier som individuel frihed og fokus på personlig succes og egen levevis. De kommunitaristiske tænkere var ligeledes kritiske overfor socialismen og marxismen, idet de mente, at disse i for høj grad lod staten gå forud for fællesskabet. I begyndelsen af 1990’erne formulerede kommunitaristerne et egentligt poltisk mål; at bekæmpe fællesskabets opløsning og medborgerdydernes moralske forfald.

  De centrale kommunitariske idéer er:
  Der findes ingen tilstand forud for fællesskabet. Mennesket har ikke etableret fællesskabet for at opnå bestemte mål – det har altid eksisteret
  Fællesskabet er bygget på nogle fælles værdier, som alle i fællesskabet anerkender
  Initiativer i værdifællesskabet kommer nedefra – ikke fra staten
  Fællesskabets værdier er dybt rodfæstet i traditioner

  Filosofferne Alasdair MacIntyre, Charles Taylor og Michael Walzer regnes sammen med sociologen Amitai Etzioni, der har skrevet det kommunitaristiske manifest, som de største tilhængere af kommunitarismen

  Kommunitarismen kan ikke betegnes som en egentlig politisk ideologi, idet den ikke har et systematisk-teoretisk grundlag, men udelukkende en række

 27. Af Arne A

  -

  grundidéer

 28. Af Ole Mejlstrøm

  -

  Hele problemet er jo det simple,at vi i Danmark ikke diskriminerer overfor de tilflyttere vi lader komme ind til Kongeriget!
  Vi kan såmænd godt tage nogle veluddannede muslimer ind,som besidder en uddannelse vi har brug for!!!
  Men det hele vælter, når vi ikke samtidig lukker af overfor analfabetiske uciviliserede muslimske gedehyrder,ingen her i landet kan bruge til noget fornuftigt!

  Vi SKAL diskriminere ved grænsen,ganske som Australien og mange andre lande med rette :
  kun uddannede med svendebreve,læger,tandlæger,ingeniører osv…

  Vel at mærke endda kun,hvis Danmark har mangel på disse!!!Ellers nægtes adgang!!!

  Vi har rigeligt med arbejdsløse og uuddannet omkostningstunge borgere selv!

Kommentarer er lukket.