Søvndals tilbagetog er pinligt men fornuftigt

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Udenrigsminister Villy Søvndal foretog søndag en kovending af de større. På forsiden af Berlingske kunne man læse, at udenrigsministeren ville bandlyse efterretningstjenesternes brug af torturoplysninger:

Vi har gjort det til en vigtig ting i regeringens politik at forsvare menneskerettighederne og bekæmpe tortur, og derfor vil det være underligt og modsætningsfyldt at anvende oplysninger, der er fremkommet under tortur

Både tidligere operativ chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen og Amnesty Internationals Generalsekretær Lars Normann Jørgensen var ude og bakke udenrigsministerens udmelding op.

Senere på dagen var udenrigsministeren – tilsyneladende hjulpet på vej af Justitsministeren – kommet på bedre tanker. I en pressemeddelelse lød det nu:

kursen er uændret i forhold til vores efterretningstjenesters samarbejde med og udveksling af oplysninger med samarbejdspartnere fra andre lande. For at kunne løse deres opgaver er vores tjenester nødt til at udveksle oplysninger også med lande, der anvender afhøringsmetoder, som kan stride mod dansk retsopfattelse…. tingene er sjældent sorte eller hvide. Der er etiske dilemmaer og nuancer i mange af livets forhold, og det er der også, når det gælder indsatsen mod terror og arbejdsvilkårene for vores efterretningstjenester

Det var et pinligt, men helt igennem fornuftigt og nødvendigt tilbagetog. Danmark er ikke juridisk forpligtet til at forbyde efterretningstjenesternes brug af oplysninger fremkommet via tortur, ligesom et sådant forbud ville hæmme efterretningstjenesternes vigtige opgave i forhold til at forhindre terroranslag mod Danmark.

Lad os først tage juraen. Danmark har ratificeret FNs Torturkonvention. Konventionens artikel 15 fastslår, at

Enhver deltagende stat skal sikre, at enhver udtalelse, om hvilken det er fastslået, at den er afgivet som følge af tortur, ikke kan påberåbes som bevis i nogen proces undtagen mod en person, der er tiltalt for tortur, som bevis for, at udtalelsen er afgivet.

Det er derfor klart, at oplysninger opnået via tortur aldrig kan indgå i en dansk retssag – heller ikke mod en terrormistænkt – og sådan bør det også være. En retfærdig rettergang er en grundpille i et demokratisk retssamfund, og ingen rettergang kan være retfærdig, hvis beviser er baseret på tortur. Men når efterretningstjenester modtager oplysninger fra andre lande, er der ikke tale om nogen proces i konventionens forstand. Der er klar og afgørende forskel på at modtage oplysninger, man kan bruge til at forhindre et forestående terrorangreb eller optrævle en terrorcelle, og så bruge sådanne oplysninger i en efterfølgende retssag mod de mistænkte, man har anholdt.

Men er det forsvarligt at danske efterretningstjenester bruger oplysninger fra lande som Afghanistan, Pakistan, Tunesien og Egypten, når vi ved, at disse lande systematisk bruger tortur, samtidig med at Danmark internationalt søger at gå forrest i kampen mod tortur? Ja, det mener jeg klart, det er. I en ideel verden forekom der ikke tortur. Tortur kan ikke retfærdiggøres – heller ikke i kampen mod terrorisme, og derfor er det vigtigt, at Danmark prøver at få lande, som anvender tortur, til at stoppe med denne praksis. Men Danmark er et internationalt terrormål, og som det fremgår af en PET rapport fra 2011 stammer risikoen mod Danmark bl.a. fra ”tilrejsende terrorister [der] kan komme fra konfliktzoner i eksempelvis Somalia, Yemen og Pakistan. Der kan dog også være tale om personer bosiddende i lande tæt på Danmark, som relativt nemt kan rejse til Danmark, og som har erfaring med at begå sig i Vesten.” Både tilrejsende terrorister fra fjerne lande og nabostater kan have forbindelser til terrornetværk i stater, hvor der forekommer systematisk brug af terrorisme. Et godt eksempel er David Headley, der i 2009 blev anholdt i Chicago og anklaget for at ville begå terror mod Jyllands-Posten. Headley har to gange været i Danmark for at rekognoscere og havde ifølge PETs oplysninger tætte forbindelser til det pakistanske terrornetværk Lashkar-e-Tayyiba, ligesom Headley efter sigende havde kontakt til det højtstående Al-Qaeda medlem Ilyas Kashmiri, baseret i Pakistan. Vi ved ikke præcist, hvordan PET og FBI fik færten af Headley. Men lad os forestille os, at de pakistanske myndigheder har været involveret, og at deres oplysninger stammer fra et medlem af Lashkar-e-Tayyiba, som muligvis er blevet tortureret. Skulle de danske myndigheder i en sådan sag sidde oplysningerne overhørige? Skulle Jakob Scharff holde sig for ørene og råbe ”LALALA”, når hans pakistanske kollegaer ringede ham op med et tip om et forestående terrorangreb, der kunne have forvandlet det indre København til et kaos af død og lemlæstelse? Hvilken regering eller efterretningstjeneste ville kunne forsvare at sidde på hænderne i en sådan sag? Ville Bonnichsen og Amnesty i så fald kalde det en sejr for menneskerettighederne?

Man kan også forestille sig, at et forbud mod efterretningstjenesternes brug af torturoplysninger ville få konsekvenser for danske soldater i udlandet ikke mindst i Afghanistan.  I henhold til forsvarslovens § 13, stk. 2 er det ”Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder m.v. i udlandet”. Lad os forestille os, at Forsvarets Efterretningstjeneste får et tip fra Afghanske myndigheder om en kommende Taleban offensiv mod en dansk lejr i Afghanistan. Skulle FE så betinge sig, at oplysningerne ikke er fremkommet via tortur, før de vil høre mere?

Rent praktisk må man også spørge, hvordan efterretningstjenesterne vil skulle verificere, hvorvidt de oplysninger, der er fremkommet, stammer fra torturofre. Skal man operere med en formodning om, at alle oplysninger fra lande, der systematisk anvender tortur, udgør ”frugten af det forbudte træ”? Og er der nogen der tror på, at udenlandske efterretningstjenester vil reklamere med at have begået tortur?

Udenrigsministerens udmelding skal givetvis ses som en værdipolitisk markering, der skal signalere dansk lederskab på menneskerettighedsområdet. Men det var en uigennemtænkt udmelding, der ville sætte efterretningstjenesterne i en umulig situation, hvor man åbent inviterede tjenesterne til enten at sidde konkrete trusler overhørig eller systematisk at bryde bindende regler. Danmark skal aldrig indlade sig på at bruge tortur – heller ikke mod dem der vil slå flest muligt uskyldige danskere ihjel. Men Danmark kan ikke ignorere, at vi lever i en verden, hvor der forekommer tortur i mange lande inklusiv lande, der har stor strategisk betydning og hvorfra, der udgår trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet. Danmark skal gøre alt for at få andre lande til at ophøre med tortur. Men Danmark er ikke ansvarlig for, hvordan efterretningstjenester i Pakistan, Afghanistan og andre lande opererer og vi kan ikke undslå os nogle af de dilemmaer, som den konkrete trussel fra terrorisme medfører. Det er vigtigt at være på vagt overfor kampen mod terrors udvandinger af grundlæggende rettigheder, men der må også være plads til sund fornuft.

28 kommentarer RSS

 1. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Det mest kendetegnende ved den vestlige verden er dobbeltmoralen. Kan man bilde folk ind, at dersom overfladen er pæn, så er alt godt. Men er det så også det?

  Politiken, 5. mar. 2011

  Citat “Politiken har nu læst flere tusinde indberetninger, som amerikanske ambassader i forskellige lande har sendt hjem til det amerikanske udenrigsministerium i Washington. Indberetninger, der er blevet lækket til internettjenesten WikiLeaks.

  De tegner et billede af, at USA under daværende præsident George W. Bush i dybeste hemmelighed indgik aftaler med europæiske regeringer og myndigheder om, at amerikanske fly på militær- og efterretningsoperationer kunne flyve gennem deres luftrum og lande i deres lufthavne.

  Dermed sår indberetningerne tvivl om den danske regerings afvisning af, at danske ministre og myndigheder har kendt til de ulovlige fangeflyvninger.” Citat slut.

  Samt citat fra samme artikel: “Men den danske regering afviser en uvildig undersøgelse med henvisning til, at regeringen i 2008 selv lavede en undersøgelse af de påståede CIA-flyvninger.

  »Konklusionen var, at ingen danske myndigheder har haft kendskab til overflyvninger«, siger udenrigsminister Lene Espersen (K)”. Citat slut.

  Når blot overfladen er pæn, så er alt godt.

  Men er det så også det? Eller er Danmark i virkeligheden så fedet ind i tortursager, at den pæne overflade med vold og magt skal forblive pæn og nydelig?

 2. Af Per Kristian Jansen

  -

  Det ville være rart hvis vores udenrigsminister undersøgte sagsforholdet på forhåndet så vi kunne være fri for denne slingre kurs. Villy du repræsenterer faktisk landet ved dine udtalelser. Og endelig en ting skal du lære og det er at stå fast overfor embedsværket. Er du i mod tortur så stå dog fast. Det ville både du og sagen have rigtig godt af.

 3. Af Frey Vestergaard

  -

  Tak. Du er en gave til oplysningen og belysningen af diverse dilemmaer. Igen en meget præcis og rammende blog. Hvor ville jeg dog ønske at De brugte noget af deres overvældende intelligens på den dybt syglig korrupte og åbenlyse kriminelle finansverden.

  Bliv klogere på RT.com og se Kaiser-report. De danske medier tier, hvor andre tør.

 4. Af Helge Olsen

  -

  Mchangamas analyse er skarp og indsigtsfuld, som den plejer. Undtagen hvor Mch skriver, at “Danmark skal aldrig indlade sig på at bruge tortur – heller ikke mod dem der vil slå flest muligt uskyldige danskere ihjel.”

  Formuleringen er politisk 100% korrekt, men også farlig. Der kunne jo komme en situation hvor en oplysning kunne redde hundredevis eller tusindvis af menneskeliv. Hvad skal man gøre, hvis personer som efter al sandsynlighed ligger inde med en sådan oplysning nægter at tale??

  Jeg mindes at for år tilbage blev en højtstående officer herhjemme forflyttet (degraderet?), fordi han tillod sig at sige, at det i ekstreme situationer kunne blive nødvendigt at bruge tortur. Noget blåøjet, vil jeg mene!

 5. Af Herluf Hansen

  -

  Tortur er aldrig aldrig aldrig acceptabelt. Men naturligvis har Jacob ret i sin anlyse. Udenrigsministeren er fanget af sine tidligere udtalelser, men det bekræfter atter, at tingene ser anderledes ud, når man sidder med ansvaret. Man kunne næsten få ondt af Villy Søvndal, men han har selv
  været ude om det. Det havde nok været klogere at vælge et andet ressort. Han må erkende det gamle ord, at man skulle kunne holde kæft med tilbagevirkende kraft.

 6. Af Nødretsstaten: tortur per stedfortræder… og dets konsekvenser | Denfri

  -

  […] Nørrebro, er det jo ligefrem umoralsk at vende det blinde øje til. Jeg tænker selvfølgelig på Villy Søvndals tilbagetog, efter at have sagt, at Danmark ville forbyde brugen af […]

 7. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Tortur kan ALDRIG accepteres, og det er vigtigt at vi sender det signal til mindre udviklede lande, til f.eks Israel – som anvender dette forfærdelieg instrument mod den nefolkning, som det holder besat. Det er vigtigt at vi konstant skiller fårene fra bukkene, og siger højt HVEM som befinder sig uden for det gode selskab af civiliserede stater. Derfor var det et godt moralsk signal, som Villy sendte, og jeg skal beklage at de politisk korrente og maralsk suspekte kollaboratører i centraladministatrationen og diverse ditto jurister har følt sig foranlediget til at give deres lave bedømning/besyv med.

  Vi skal også huske at eventuelle terror-trusler rettet mod fast ejendom her i landet, er noget de pågældende selv er skyld i, og at det har forbindelse til journalistisk uforstand.

  Den største trussel mod en dansk fast installation stammer jo fra en journalist’s og såkaldt “kulturredaktør” (sic)– Flemming Rose’s — kommissionering af papirtryk i september 2005 af den hellige profet, som i henhold til sunni-islamisk tradition fra 1400-tallet ingensinde må afbildes.

  Jeg er selv af den overbevisning at denne enkeltstående begivenhed nemt ville være gået i glemmebogen, var det ikke for genoptrykket i februar 2008, noget som herværende organ skammeligt deltog i (sammen med de 7 andre aviser i Berlingske-koncernen + Kristeligt Dagblad, hvor Berlingske holder 40 % ejerandel, og hvor der er et vist redaktionelt samarbejde) og sammen med kun 9 andre aviser på landsplan.

 8. Af Hans Jørgen Nielsen

  -

  Rettelse: 7 andre aviser i Berlingske koncernen plus Berlingske Tidende selv plus Kristeligt Dagblad giver 9 og der var 17 aviser ialt som trykte tegningen, det vil sige der var 8 andre aviser på landsplan.

  Jeg har længe sagt — og opfordret forskellige journalister til det — at vi skal have undersøgt hvem på Berlingske Tidendens redaktion som lobbyede internt for at Berlingske Koncernens aviser skulle trykke (den akkurat mest infame) tegning(en), som jo var første gang at Berlingske koncernens aviser trykte den.

  Det er et af tidens vigtigste spørgsmål at få afklaret hvem som på den måde kompromitterede Danmarks sikkerhed, som på intet tidspunkt siden besættelsen.

  Jeg har så megen tillid til Lisbeth Knudsens integritet at jeg ikke tror hun selv kom på ideen — og hendes forklaring om at det var nødvendigt som “journalistisk dokumentation” (sic), holder jo ikke. Det vælger jeg i hvertfald at tro. Hun dækker sandsynligvis over den virkelige “culprit”, som efter min bedømmelse meget vel kan være daværende debatredaktør Benyahim Blüdnikov, en person der ligesom sin studiekammerat Aron Notkin (Google: “Ros til Rose”), mener at trykningen af tegningerne i september 2005 var helt i sin orden, og som altså gerne så Berlingske deltage.

 9. Af Jørgen F.

  -

  Er hæleren bedre end stjæleren?

  Ja – hvis det skønnes i almenvellets interesse kalder vi bare tyveriet ekspropriation.

  Her ekspropriation af viden. Er det et overgreb? – ja. Bør man kompensere for overgrebet? – nogen gange ja.

  Men hælerarbejde er altid en stiltiende accept af et overgreb – også når der er tale anvendelse af tanker og viden anskaffet ved tortur.

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  Den Søvnige er helt generelt pinlig, så intet nyt under solen.

  Han er den ringeste udenrigsminister i mands minde. Og med Lene Espersen in mente siger det ikke så lidt.

  Men han er, som de øvrige ministre, en god mand for blå blok!

 11. Af Svend Åge Nielsen

  -

  Villy Velfærd har gjort det igen! Han har proklameret
  et par selvfølgeligheder som ingen kan være uenige med ham i, som var det genial nytænkning. Hurrah Villy
  du formår næsten daglig at gøre det klart for enhver at du er en nar, og at SF er et inderligt overflødigt parti

 12. Af Frederik Fetterlein

  -

  En udmærket reflektion over brugen af oplysninger udvundet af tortur, og jeg er sikker på mange grundlæggende er enige i den egentlige konklusion.

  Hvad der er sagens kerne, og kunne være interessant var at se på, var hvorfor Villy Søvndal følte trang til at lægge så skarp afstand til anskaffelsen af den slags oplysninger til at starte med – specielt i lyset af at efter en samtale med Justitsministeren fremkom han med en modsat melding. Det bliver mindre relevant at se på brugen af tortur, og mere relevant at lægge mærke til at Udenrigsministeren endnu engang ikke virker til at have forberedt sig godt nok. Er han ikke klar over hvilken krise hans parti allerede er i? Man undres…

 13. Af Kristian Andersen

  -

  Danmark medvirker til Tortur i Korstogets navn. FØJ!

 14. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Tak til Jacob Mchangama for at skære tingene ud i pap!

  Efterretningstjenesternes opgave er ikke at få folk straffet for planlagte eller udførte forbrydelser, men at forhindre interne og eksterne anslag mod statens sikkerhed, uafhængighed og selvstændighed.

  Tjenesterne hverken kan eller skal gøre sig overvejelser over om de informationer de modtager fra andre tjenester er fremskaffet ved lovbrud – herunder tortur – men alene vurdere oplysningernes troværdighed ud fra den samlede sum af oplysninger i tjenestens besiddelse og tidligere erfaringer med oplysninger fra kilden.

  Naivt siger udenrigsministeren, at tjenesterne ikke videregiver oplysninger til fremmede tjenester som er fremskaffet gennem anvendelse af turtur, eller andre krænkelser af menneskerettighederne må man forstå.

  De danske tjenester anvender selvfølgelig ikke tortur. Det er ikke den måde de opererer på. I stedet anvender PET infiltrationsagenter og overvågning af radikale miljøer, og ofte er det langt bedre at indkalde en der er mistænkt for at planlægge terrorangreb til en “orienterende samtale”, hvor man blot gør opmærksom på, at tjenesten er fuldt ud vidende om hvad den pågældende har gang i og holder øje med ham, for at planerne opgives. Sådanne oplysninger betyder også, at den pågældende kan få sine økonomiske forhold endevendt af SKATs taskforce og nægtes dansk statsborgerskab ved naturalisation. Sådanne præventive foranstaltninger fra tjenesternes side hører offentligheden sjældent om, men er dog nævnt i PET-kommissionens redegørelse og anvendt under Den Kolde Krig.

  Diskussionen om anvendelse af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur eller andre brud på menneskerettighederne har alene relevans hvis et terroranslag lykkes og efterforskes af politiet med henblik på at pågribe de ansvarlige og få dem dømt. Her er tjenesterne af lovgivningen tvunget til nøje at overveje hvilke oplysninger de kan overdrage til anklagemyndigheden idet sådanne som er fremskaffet på ulovlig vis er uanvendelige som bevismidler efter dansk ret. Selv oplysninger der er lovligt fremskaffet vil tjenesten ofte være tilbageholdende med at udlevere for at beskytte kilder og for ikke at afsløre agenter, meddelere samt metoder og midler ved oplysningsindhentning.

 15. Af Martin Kjeldsen

  -

  Tortur kan ikke forsvares! Heller ikke den tortur som USA anvender, og som bla. blev blåstemplet af Bush -regeringen.
  Og så et par interessante spørgsmål. hvor mange mennesker er blevet dræbt i terroraktioner i Vesteuropa og USA i forhold til hvor mange civile der er blevet dræbt i bla. Libyen, Afghanistan og Irak ( i vores kamp mod terror )?
  Hvor mange uskyldige mennesker er blevet dræbt i Pakistan, af amerikanske droner?

 16. Af Steen T.

  -

  Det kan undre, at en så erfaren politiker som Søvndal begår en så dum fejl.

  Var han ikke åndsnærværende nok i øjeblikket til at spørge sig selv, om ikke hans udmelding ville medføre det oplagte spørgsmål, som Tom Behnke stillede? Nemlig, hvad ville regeringen gøre, hvis der kom oplysninger om et terrorangreb på dansk jord, som var fremkommet under tortur?

  Det er oplagt, at Søvndal skulle have forudset dette spørgsmål og derfor fastslået, at beskyttelsen af danske borgere naturligvis altid har forrang.

  Så, Søvndal er rystet og begår fejl, som han ikke burde.

  Sf er på vej samme vej som deres søsterparti i Norge og K.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Kristian Andersen, 13. marts 2012 kl. 10:54

  Ja, det ville da være bedre at skrotte den slags oplysninger og højne risikoen for terrorangreb, ikke sandt?

  Fanen kan løftes så højt, at begge ben er plantet i den blå luft.

  Idiot!

 18. Af Peter Nielsen

  -

  Jeg troede, at man havde arbejdeling (trods alt) i regeringen. Hvorfor drøner udenrigsminister Søvnigdal så rundt i spinatbedet, der retteligt tilhører andre ministres ressortområder ??

 19. Af Nanna Jensen

  -

  Niels B Larsen du går ind for tortur ok.
  Hvis andre ikke gør det er de idioter.
  Hmmm.

 20. Af Kim Olsen

  -

  “Danmark medvirker til Tortur i Korstogets navn. FØJ!”

  Velkommen tilbage Kristian Andersen. Vi er mange, som har savnet dine dybsindige og velunderbyggede påstande:)

  Kunne du eventuelt give et enkelt eksempel fra det virkelige liv på vores medskyldighed i tortur?

  Bare et enkelt…

 21. Af Kim Olsen

  -

  Men hvis man nu antog, at Kristian Andersen undtagelsesvis har forstået meningen med bloggen, og ligeså undtagelsesvis har lavet et kvalificeret indspark, så er der jo ikke noget mærkeligt i udenrigs- og statsministerens udtalelser.

  Venstrefløjen har jo historisk flirtet med undertrykkende regimer og har forherliget statsterror, når bare det altså foregik i kommunistisk regi:)

 22. Af Torben G.

  -

  Der er aldeles ikke tale om dobbeltmoral at benytte alle oplysninger, uanset hvor de kommer fra og hvordan. Hvilken ansvarlig politiker kunne drømme om at lade stå til, hvis der var en terrortrussel mod DK? Det ville være livsfarligt at undlade at handle. Og total vanvittigt at lade stå til og så se, om der var hold i truslen om at sprænge f.eks. kongehuset i luften.
  Villy har da fuldstændig ret i sin udtalelse II, som går ud på, at vi naturligvis skal beskytte den danske stat.
  Skulle man i Norge bare have ladet som ingenting, selvom man evt. havde fået oplysninger om Anders Breiviks forehavende fra en slyngelstat? Tja, vi så jo hvad der skete …. og hvad kan de efterladte lige bruge det til? Det er så nemt at være hellig og politisk korrekt!!

 23. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu er SF/enhedslisten ikke så forfærdelig langt fra Dansk Folkeparti.

  Ingen af parterne har begreb skabt om virkeligheden.

  Villy Søvndal er en klodset amatør, som man nu nødtvunget er nød til at opdrage på: Lidt som Søren Espersen i Dansk Folkeparti.
  Søren Espersen og Villy Søvndal kan man godt tale fornuft til – problemet er bare, at inden man når igennem til dem, så har de sagt noget meget tydeligt – og noget meget tydeligt dumt.

  Det er her politisk talent og erfaring skiller vandene: De mere erfarne og professionelle politikere havde forstået de halvkvædede viser – så spørgsmålet slet ikke var kommet op.

  De andre på venstrefløjen – nævnt i flæng f.eks. Frank Aaen – de har allerede været møllen igennem: De er så kompromitterede at de godt ved, at de skal holde deres bøtte med dumheder, for ellers kunne der komme ting frem, som de ikke ville blive glade for.
  Så de tier stille, så er der jo ikke nogen grund til at lave ballade.

 24. Af lars sørensen

  -

  @Thomas flot!

  V ved du hvor du har ikke ?

  Og se bare de andre lande som brik og brok landene og mere end det halve af EU syd for Hamborg er jo reel fallit. lol og det er dem V sammenligner Danmark med FLOT! med ordene: Se hvor godt vi har reddet og sikret og klaret Os # Dem skal vi da være meget tættere “Venner” med og dele mønt ikke også og de har jo også en Hær . Fedt ligesom kinderæg ikke hele 3 stk
  NATO
  EU-Hæren(hedder den det?)
  Terrorkrigshæren(den der med USA)

  ROFLMAO

  FOOK tror sgu NATO stadig skylder os for de 2-3 milliarder i Ligbye`n , er det ikke noget den Forening dækker halv om halv ? immmervæk ca. 1M

  Og Vi kommer mange år frem i tiden til at lide mere end nødvendigt, grundet mangel på mod/nosser/visioner/tæring efter næring og læren om i fede tide skal der gemmes til magre .
  Og reformer behov der længe var set og advaret om fra div “lærte/økonomer” og smagsdommer ikke
  Og pusten til ilden ikke var tilrådeligt nååå pyt for her går det godt ikke også hr. Stårup og Mærsk
  Og stoppet “dansen” , og det udanske i at (over)forbruge før i det mindste nogle % var sparet op. her ment luksus forbrug
  Men sgu fedt med små blå fortrængnings smølfer ala Hr Borgsmidt her efter festen er slut. I havde bolden og lavede et par bevidste selvmål for Hjorten havde visket at Krofatter sgu brugte Blankocheken lige lovlig meget og festen blev LIDT dyre end beregnet og det koster jo som sagt . der hvor jeg kommer fra er det et par håndmadder :)for sådan en rævekage der blev efterladt ;)
  Så ja smart at tage bagdøren og S.Pind er sgu da bedst i opposition ,der får vi da fuld valuta for pengene og han elsker primetime

 25. Af Karin Bennedsen

  -

  Jeg er helt enig med Hans Jørgen Bonnichsen, når han i Deadline 22:30 den 12. ds. kalder dine udsagn for populistisk retorik og ren Hollywood.

  Du forsøger endnu engang at piske en stemning op, som der faktisk ingen grund er til.

  Det begynder at blive en dårlig vane hos dig. Er du og Cepos virkelig så presset i offentligheden, at den slags er nødvendigt.

  Tidligere var du langt mere seriøs, men det er åbenbart fortid. Desværre!

 26. Af KB Andersen

  -

  Jacob Mchangarma.

  Det er nok den mest besynderlioge blok, jeg har læst længe.Vi skal få lande til at lade være med at anvende tortur, men vi skal bruge de oplysninger der fremkommer ved hjælp af tortur!
  Jeg går ud fra som en selvfølge at du er 100 procent imod tortur af enhver art, altså ingen myndigheds person må påføre nogen borgen smerte for at få dem til at sige noget, hvordan kan du så mene at det er ok at bruge disse oplysninger til noget?

  Vi forestiller os at personen har stået i vand hvor der er sat strøm til, eller fået en arm brækket ved slag, hængt op i sine ben og slået med køller, fået cigaretter skoddet på sin krop osv. Det sådan en person siger, skulle vi så bruge i den tro at det var sandheden der blev sagt, det er da helt vanvittig at forestille sig at man ikke ville sige hvad som helst for at slippe ud af den modbydelige tortur, og at oplysninger ikke ville kunne bruges til noget, eller mener du noget andet?

 27. Af georg christensen

  -

  “Søvndals” tilbagetog er ikke pinligt, kun i dine øjne set måske utilstrækkeligt.

  Din viden om “tortur” i forhold til Willy´s, er måske også utilstrækkelig, og alligevel forsøger du bare at proffilere dig selv med din egen uvidenhed.

  Willy´s første udsagn var (uanset “illusionens” tosserier) nemlig rigtig.

  NB: Tortur bør aldrig accepteres. Når “totur ofre” uddaler sig bør det, som alt andet også bedømmes, og af et “efterretningsvæsen”, tages op til bedømmelse, med viden om , at “udsagnet”, fra “ofret”, let kan være forfalsket, og på samme måde som et andet “vidne”, bedømmes.

  Totur, er kun “uvidenhedens” galskabs model, som i den vestlige verden ikke bør forekomme, på nogen måde.

  Når “Efterretningsvæserne”, ikke sluger “alt”, hvad de kan komme i nærheden af, gør de sig selv ubrugelige, og netop derfor har, et “samfund” endnu mere brug for “åbenhed”,sammen med “efterretningsvæseners”, støvsugermodel.

 28. Af Birte Frandsen

  -

  Sund fornuft må det være IKKE at lukke ørerne for
  what is blowing in the wind—dersom mennekeliv er
  i fare—lander et rygte således om– at en bus med skolebørn er planlagt at blive sprængt i luften—
  ville det være ret så tåbeligt ikke at tage forholdsregler–og det uanset hvor vinden blæste
  advarslen fra.

  Det er så nemt at være bagklog og hellig–men lad
  så lige de frelste morfædre svare på–hvad de ville
  sige og føle–dersom de havde børnebørn i bus, som
  kunne blive udsat for sprængning….få lidt gang i
  fantasien bedstefædre…

Kommentarer er lukket.