Politiken har stadig ikke forstået hvad der står på spil

Af Jacob Mchangama, Justitia 263

Den Muhammed-krise 2, der udspiller sig med USA i hovedrollen, har mange deprimerende ligheder med den første og danske af slagsen. Heriblandt reaktionerne i medier. Hos Politiken har man fået ny chefredaktør. Men linjen fra den gamle redacteur er der ikke ændret afgørende på. Den nye mand i sædet Bo Lidegaard skrev en leder, som gav et vindue ind i det vægelsind, der karakteriserer de ”globalister”, som i ramme alvor mener, at fredelig sameksistens kræver en modereret ytringsfrihed. På trods af, at Vestens udvikling fra religiøs intolerance og forfølgelse til pluralistisk liberalt demokrati viser, at det modsatte er tilfældet. Lidegaard skrev bl.a.

Regeringen er derfor henvist til at opføre en uskøn rituel dans, som den USA nu træder, og som ligner den, Danmark måtte træde fra nytår 2006. Det første trin består i en skarp fordømmelse af enhver ytring, der forhåner religiøse følelser.

Det fremgår ikke eksplicit om Lidegaard virkelig selv mener, at man bør fordømme enhver ytring, der forhåner religiøse følelser, men han udviser forståelse for denne tilgangsvinkel, mens han tager afstand fra et mere principfast forsvar for ytringsfriheden uden fordømmelser af forhånelse.

Men hvem definerer, hvad der er forhånende? Bo Lidegaard skulle prøve at sætte sig ind i, hvad folk i de muslimske lande, der protesterer mest højlydt, dømmer deres egne befolkninger (heriblandt mange muslimer) for. Eksempelvis blev de egyptiske hetorodokse muslimer Abdul Sabur el-Kashef og Mohammed Radwan idømt hhv. 6 og 3 års fængsel for at ”benægte eksistensen af himmel og helvede”. I Saudi-Arabien blev en muslim idømt 40 måneders fængsel og 750 piskeslag for at ”forhåne religion” efter at have diskuteret biblen og tale positivt om jøder. Var der her tale om infam forhånelse af Islam, der skal fordømmes?  Der er talrige lignende eksempler fra Pakistan, Malaysia, Saudi Arabien, Algeriet m.v. som man kan læse om her og her.

Lidegaard fortsætter:

Fordømmelsen må være generel, for at den ikke opfattes som et forsøg fra regeringens side på at begrænse de pågældendes ytringsfrihed. Samtidig må den være så præcis, at den med lidt god vilje fra de muslimer, der føler sig krænket, kan opfattes som regeringens klare afvisning af både den konkrete ytring og af de holdninger, der ligger bag den. Samtidig må regeringen uden omsvøb forsvare ytringsfriheden, hvilket i sammenhængen kun kan opfattes som et forsvar for retten til den kontroversielle ytring, der har skabt postyret. Ikke noget let budskab at kommunikere på tværs af sproglige og kulturelle grænser

Med andre ord, når visse muslimske lande kommer med absolutte og utvetydige krav om undskyldninger og indskrænkninger af ytringsfriheden efter, at de mest ekstremistiske af deres borgere har anvendt vold, skal Vestlige lande komme med halve undskyldninger samtidig med, at de ”uden omsvøb forsvare[r] ytringsfriheden”. Det er en umulig position at indtage og giver kun mening i den seidenfadenske logik, som Lidegaard viderefører fra hjørnekontoret på Rådhuspladsen. Lidegaard satte trumf på ved i en debat i Deadline at fastslå, at ytringsfriheden ikke er truet i Vesten. Dermed modsagde Lidegaard Salman Rushdie, der – med en vis personlig erfaring – forfægter det modsatte synspunkt. Hvem har ret?

Lad os tage et ikke udtømmende kig på hvad der er sket siden Rushdie-sagen, der som bekendt førte til mordet på de Sataniske Vers’ japanske oversætte, et skudattentat på den norske forlægger, knivoverfald på den italienske oversætter, ligesom islamister dræbte 37 mennesker i en mordbrand på et hotel i Tyrkiet, hvor bogens tyrkiske oversætter var til stede. Den hollandske filminstruktør Theo Van Gogh blev myrdet på åben gade i Amsterdam i 2004. At Bo Lidegaard kan benægte, at ytringsfriheden er truet i Vesten, er forunderligt, eftersom Lidegaard hver dag skal gå igennem omfattende sikkerhedsprocedurer, når han møder på arbejde i Politikens Hus. Det skyldes, at der har været en række forsøg på terrorangreb mod JP bl.a. fra islamister i Sverige og USA (sidstnævnte med relationer til terrornetværk i Pakistan). Som bekendt er Kurt Westergaard også blevet angrebet af en islamist i sit eget hjem. Truslerne mod JP har været så omfattende, at JP ikke turde genoptrykke de karikaturer, der gik forud for at den franske avis Charlie Hebdo fik sit kontor brændt ned i 2011. Også den svenske provo-kunstner Lars Vilks, der har afbilledet Muhammed som en hund, er blevet udsat for flere fysiske angreb inklusiv et brandattentat. Talrige islam-kritiske politikere, journalister og forfattere såsom Geert Wilders, Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Robert Redeker, Gregorious Neckshot og Ibn Warraq må leve i skjul eller under beskyttelse, eller som Ayaan Hirsi Ali flytte til USA.  Tyske myndigheder overvejer at forbyde visning af filmen Innocence of Muslims, USA’s regering beder Google fjerne samme fra Youtube og fordømmer filmen, mens teaterstykker der laver tykt grin med mormoner kører for fulde huse på Broadway uden protester eller fordømmelse.

Frankrigs premierminister anklager Charlie Hebdo for at kaste benzin på bålet ved at trykke Muhammed karikaturer, selvom bladet i årevis har gjort grin med bl.a. katolicismen og jødedommen uden voldelige reaktioner. Samtidig forbyder de franske myndigheder muslimer, der vil markere deres modstand mod Innocence of Muslims at demonstrere offentligt. I USA censurerer Comedy Central en episode af tegnefilmen South Park, der har gjort groft grin med alle religioner, hvor Muhammed optræder i et bjørnekostume. Karikaturtegneren Molly Norris må gå under jorden og leve med ny identitet, efter hun foreslår en ”tegn Muhammed-dag”. Læg hertil vedtagelsen af forbud mod hate-speech i EU, samt mod religiøs hate speech i Storbritannien og spørg så lige en gang til, om ytringsfriheden er under pres i Europa. Man skal være alvorligt værdipolitisk handicappet for at påstå, at det ikke er tilfældet. Det betyder ikke, at der ikke er ytringsfrihed i Vesten. Det er der, og også langt mere omfattende end noget andet sted i verden. Heldigvis. Men udviklingen går entydigt i den forkerte retning, og folk som Bo Lidegaard, der lukker øjnene for denne tendens og legitimerer den krænkelseskultur, som truslen er en følge af, er en del af problemet.

For at føje spot til skade gælder Politikens følsomhed overfor religiøse ligtorne kun den ene vej. Politiken lader gladelig bloggeren Jens André-Herbener skrive om kristendommens mange forbandelser. Herunder, at bibelen ”dikterer folkedrab og stening som dødsstraf, sidestiller bøsser med mordere, diskriminerer kvinder, går ind for slaveri, fastslår, at ”syndere” skal brænde i al evighed, og kræver, at man skal hade sin familie for at blive sektlederens discipel?”. Den luthersk-evangeliske kirke er ifølge Herbener en ”religiøs organisation, hvis guru er udtalt antidemokrat, skriftfundamentalist, fanatisk jødehader og går ind for dødsstraf over ”hekse” og blasfemikere”, ligesom Herbener påpeger ”den lange række af forbrydelser og overgreb, som kristendommen i de sidste 2000 år har været instrumental i”.

Her er ingen selv-censur fra Politikens side, og sådan skal det naturligvis være.  Og man må bifalde Politikens mod, når avisen på den måde tør give elektronisk spalteplads til folk, der lægger sig ud med de farlige kristne i Tidehverv, der jo bekæmper kristendomskritik med alt fra spidsede blyanter til håndfaste holdninger. Her gælder det om at stå fast på religionskritikken og ytringsfriheden. Men ville Politiken nogensinde lægge serverplads til et lignende indlæg hvor samme beskyldninger blev rettet mod Islam? Næppe. Fordømmelse af ”enhver ytring, der fordømmer religiøse følelser” er tilsyneladende kun relevant, når det gælder islamister fra et land som Saudi-Arabien, hvor det at eje en bibel er forbudt, hvor man kan blive idømt dødsstraf (ved halshugning) for trolddom, og hvor man fængsles for at tweete om profeten Muhammed. Her skal ”forhånelse af religion” undskyldes og fordømmes, som da Politiken indgik et forlig med folk der angiveligt var Muhammeds efterkommere.

Kampen for ytringsfrihed er ikke en kamp mod islam eller muslimer, og er ikke defineret af danske indenrigspolitiske værdispørgsmål. Det er en kamp for en helt grundlæggende menneskeret som alle – inklusiv muslimer – har ret til at benytte sig af, og som muslimer – sekulære og religiøse – har akut behov for, at vi støtter op om her i Vesten, i stedet for at legitimere de stater og religiøse kræfter, der bruger censur og blasfemiparagraffer til at holde sig ved magten. Jo før Politiken melder sig ind på den rigtige side af denne globale kamp jo bedre.

263 kommentarer RSS

 1. Af Kim olsen

  -

  Balther Jensen

  Jeg har forgæves ledt efter din blog.

  Af dine tidligere indlæg kan jeg se, at du åbenbart føler dig uretfætdigt behandlet af myndighederne i Danmark.

  Om du er såkaldt “idiot-kværulant” eller om der virkelig er findes en sammensværgelse mod dig skal jeg ikke kunne sige. Jeg har dog en fornemmelse :)

  Under alle omstændigheder kender det store udland næppe til din sag, og det er højst usandsynligt, at den har indflydelse på andre landes syn på Danmark..

  PS. Har du nogen du kan tale med om det…..

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Når nogle indvandrere “ikke vil komme ud af puppen” skyldes det vel også, at nogle antiracister hetzer indvandrerne, der træder frem offentligt frem, når de bliver “for danske” – eller for “vestlige”.

  De fleste falske antiracister hader frihedsorienterede muslimer, som f.eks. Ayaan Hirsi Ali og Salman Rushdie – eller Naser Khader.

  Khader skrev for nogle år siden et blogindlæg i Jyllands-Posten, hvor han dokumenterede, hvordan han ofte blev udsat for groft racistiske angreb fra såkaldte antiracister, der ikke syntes, at Khader “holder nok med sine egne”, når han f.eks. forsvarer ytringsfriheden.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Karin Bennedsen – 13:56

  Nu var dette ‘vel’ i parantesen netop et spørgsmål, da jeg ikke automatisk går ud fra ret meget; men du vil gerne pressse mig ind i en konkret etikette, så det passer til dit verdensbillede, din forsåelse af andre og andres udsagn, der ikke lige ligner dit.

  Det er usmageligt.

  Og – jeg tror, at du skal lade Kocsis selv respondere, hvis noget er galt, såvel som du ikke holder dig tilbage med at skælde Jakob Schmidt-Rasmussen ud, når han responderer på spørgsmål – omend det var stillet til mig.

  Og nu ser jeg – og ser desværre førs nu:

  @akob Schmidt-Nielsens – indlæg af 12:51 til mig:

  At du ser dig overset – det var du ikke, jeg læste endog dit svar igennem to gange, før jeg nåede frem til selv at svare også Karin Bennedsen.

  Så – at jeg ikke lige går ind i dit dér, det har ikke noget med for mig at se, at jeg ikke iøvrigt går ind i debatter, tværtimod – men polemisk er jeg måske også, hvis jeg er bruger lidt humor, ironi, sarkasme el lign i den boldgade.

  Men – du ser formentlig heller ikke alt til alle tider; men det er ganske enkelt ikke rigtig – se blot også b.dk – mine indlæg ex. – eller Støvrings 2 seneste blogge og andre vist også Mchangamas forrige igen om ‘Dansen om menneskerettigheder ..’.

  Men – du som jeg bestemmer jo selv, hvad, hvem og hvornår vi meddeler os – og hvordan! :-)

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Generelt

  Det er symptomatisk for de fleste blogejere ikke at blande sig eller besvare, selv direkte spørgsmål – kun enkelte udsøgte får et svar.

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Birgit.

  Det var Bennedsen, jeg kaldte polemisk, fordi hun sjældent går ind i en reel debat med andre debattører.

  Jeg citerede et af Bennedsens indlæg kl. 12.51, hvor hun citerede dig; det er nok dét, der er skyld i misforståelsen.

 6. Af Gott Jacobs

  -

  Helt rigtig skrevet, og Politiken censurerer ogsaa paa Politiken idet de saetter cokkies ind saa man ikke kan kommenterer. Typisk for en Radikal avis uden ryksoejle, som alle de Radikale.
  Og helt aerligt kan vi stoppe dette pjadder om at man ikke maa tale ned om Muhammed og Islam/Muslimer, idet disse jo selv viser at de ikke har noget der skal eller boer respekteres. Naar man opfoerer sig som de hunde goer, ja saa har man ikke lov til at snakke om “respekt” idet saadan er noget man skal tjene, og det goer mord, brand og forbandelse ikke.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nu kender jeg ikke Menneskerettighederne i alle de forskellige love og regler – jeg kender heller ikke DF tilstrækkeligt; men vi borgere og dermed også de politiske partier siger altså – modsat Karin Bennedsen, der åbenbart til hver en tid er parat til bare at tage ‘hele pakken’, og ganske u-reflekteret?! – hvad vi mener, også fra sag til sag – og forlanger sågar ændringer, hvis der er noget, vi ikke kan godtage – også ud fra Grundloven og vores hele indstilling overfor mennersker, og hvordan de skal og bør behandles.

  Vi godtager fx ikke IOC – og andre tunger har vist liefrem talt om en deling af FN her, fordi der er for mange totalitære stater, der kan blokere for udvikling og FOR mennesker, de borgere, de siges at repræsentere – men nok mest deres egen fortsatte magt og luksus.

  Så – kan Karin Bennedsen klandre folk for at tænke og tage stilling og ikke bare makke ret. Jeg vil tro, at også Karin Bennedsens politiske tilhørsforhold siger ‘ja’ og ‘nej’ på skift.

  Karin Bennedsen er sandelig godt udrustet til både at tænke, udvikle og tage SELVSTÆNDIG stilling.

  Vi andre siger også ‘ja-tak’ og ‘nej-tak’, hvis vi bliver budt te, kaffe, chokolade, vin eller andet.

  Det er åbenbart denne ret, hun vil fratage folk, hvis de ikke lige er efter hendes hoved.

  Og – og så håber hun sikkert, at vi ikke opdager, hvad eller til hvem hun antyder sine udsagn.

  Nej, Karin Bennedsen – jeg er ikke til DF; men jeg er glad for, at de råbte op, fordi indvandringen blev for stor til at vi tidligere kunne følge med, så siden gik heldigvis endnu flere partier med her, så vi har en chance for at mestre denne tilstrømning igennem de seneste ca. 4 årtier.

  Jeg må smutte nu. BHL

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen – 15:17

  OK – det kan være; men jeg er ikke helt oppe på dupperne (forkølelsen), så jeg har ikke mulighed for at kigge efter. Må smutte, Hej – Birgit.

 9. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er både sigende og rystende, at det især er højrefløjen, der sætter ytringsfriheden som det ypperste gode.

  Højrefløjen vil under ingen omstændigheder miste retten til at krænke venstrefløjen eller andre trosretninger, kontanthjælpsmodtagerne, de arbejdsløse mv.

  Princippet er, at først krænkes modparten – f.eks. muslimerne på det groveste af f.eks. USA. Når de krænkede som forventet viser tegn på forurettethed, har USA et påskud til at gribe militært ind – sammen med Danmark naturligvis.

  Teknikken bliver brugt igen og igen, fordi den er effektiv. Ytringsfriheden er uundværlig, fordi den legaliserer udbredelsen af det totalitære monopolkapitalistiske overvågningssamfundsamfund.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Jørgen Villy Madsen

  Ja, det er lidt rystende, at så mange venstreorienterede – herunder dig – ikke har lært noget af, at socialister bag Jerntæppet, blev undertrykt groft af de kommunistiske regimer, hvis de “misbrugte” deres ytringsfrihed til f.eks. at kritisere de kommunistiske regimers undertrykkelse af borgernes basale rettigheder.

  Ved du iøvrigt, hvad Irans islamistiske diktator, ayatollah Khomeini gjorde ved de venstreorienterede iranere, der støttede hans islamistiske revolution, og som “misbrugte” deres ytringsfrihed til at kritisere det nye islamistiske regime i Iran?

 11. Af Søren Rasmussen

  -

  Herfra hvor vi står til alle tider…. Som gammel flipper, VS’er, socialdemokrat og nu DF er er jeg flov på vores vegne…. Er vi blevet gamle kællinger i radikalt regi alle sammen. Hilsen en old thap… Søren Rasmussen

 12. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvorfor fylder disse skide muslimer, kriminelle nassende folkefærd så meget på alle blogs, i mange diskussioner alle steder? Er der noget om lortet? Ja jeg spørger bare? Er jeg grov? Stueren? Hvad siger de på Politiken?

 13. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvorfor skriver her når det er radikale Tidende vi plæderer imod? Politiken.

  Censur… Ok….

  God weekend boys’s and girles.

 14. Af j nielsen

  -

  Hvis der er nogen der har held med et snigmord på denher filmproducent, så bør der straks udløse en pris på 10 gange dusøren, dels på gerningsmandens hovede, og dels på den pakistanske ministers eget. Med eller uden fad.

  Hvis ikke det var fordi det øger risikoniveauet, kunne man for den sags skyld sætte en pris på ministerens hovede med det samme.

  Så kan han lære hvad det vil sige at være fredløs.

  Desværre står jeg ikke lige med en million dollars. Jeg har kun 3.

 15. Af Flemming Schandorff

  -

  Hej J. Nielsen
  Hv ad med at sætte en pris på Bo Lidegaards hoved, det er jo personer som ham, der fremmer muslimers vanvid.
  Islam er iøvrigt bare en kopireligion, så jeg
  fatter ikke hvorfor der er nogen der tror på den.

 16. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen
  Endnu mere rystende er det, at den perverterede amerikanske koldkrigspropaganda stadigvæk af nogle anses for at være sandheden. Man skulle tro, at ethvert nogenlunde begavet menneske kunne gennemskue løgnene, der blev skabt af CIA for at holde den kolde krig kørende. Det højrefløjen kalder ytringsfrihed er friheden til at lyve. Den må man ikke tage fra den.

  Propagandamaskinen kører nu frit i døgndrift med konstruerede “ytringer” om Iran og andre lande i mellemøsten, og løgnene bliver troet. Det ville være latterligt, hvis det ikke var så tragisk.

 17. Af j nielsen

  -

  “Hv ad med at sætte en pris på Bo Lidegaards hoved”

  Mig bekendt har Lidegaard ikke bestilt et hit og hvis du nu osse begynder at lege Khomeini bliver du bare selv den næste.

  Hit the hit man.

 18. Af peter kocsis

  -

  Rasmussen

  “Kocsis har tidligere giver udtryk for, at islamistisk terror mod europæiske civilister er frihedskamp, hvilket er en ret belastende holdning – set fra en demokratisk europæers synsvinkel.

  Han kaldte for et par år siden en tysk, islamistisk flygtning fra Marokko, der truede med at begå terror mod sine nye landsmænd, hvis de stemte på partier, der ikke ville trække de tyske tropper ud af Afghanistan og overlade de afghanske piger og kvinder til talebanerne, for frihedskæmper.

  Kocsis mener utroligt nok, at Taleban kæmper for afghanernes frihed.”

  Og Rasmussen har adskillige gange karakteriseret typer som frihedskæmpere ,der først 100% støttede Stalins terror, dernæst Hitlers terror, dernæst de allieredes terrorbombninger i Tyskland .og dernæst igen Stalins terror. Alt sammen præsteret i løbet af bare 5- 6 år!
  Vi snakker her om de danske kommunister. Des flere massemordere og terrororganistioner man ubetinget støtter, des mere frihedskæmper bliver man efter Rasmussens målestok, og grunden til at han ikke vil kalde marokkaneren for en frihedskæmper er udelukkende at han kun støtter en eneste terrororganisation og ikke 4-5 stykker ,som Rasmussens pragteksemplarer på frihedskæmpere.

  “Ja, det er lidt rystende, at så mange venstreorienterede – herunder dig – ikke har lært noget af, at socialister bag Jerntæppet, blev undertrykt groft af de kommunistiske regimer, hvis de “misbrugte” deres ytringsfrihed til f.eks. at kritisere de kommunistiske regimers undertrykkelse af borgernes basale rettigheder.”

  og det er rystende at stalinisten og gammelkommunistsympatisøren Rasmussen kalder typer for frihedskæmpere, hvis eneste formål med kampen var at indføre stalinismen i Danmark , fuldstændig som bag jerntæppet.

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Talebanerne begår terror mod den afghanske civilbefolkning, som de vil undertrykke ekstremt groft, hvis de får magten i Afghanistan.

  Talebanerne bomber pigeskoler og undertrykker deres egne døtre og koner ekstremt groft.

  Min bedstefar var folkeskolelærer og gift med en anden lærer, som han ikke undertrykte – og han sørgede for, at hans døtre blev bedre uddannet, end han selv blev.

  Ligesom stort set alle andre danskere, anser jeg frihedskæmpere, som min bedstefar, for at være helte, der var med til at redde Danmarks ære, som samarbejdspolitikerne gjorde deres bedste for at ødelægge – selvom han var kommunist, indtil Stalins grusomheder blev almindeligt kendt efter krigen.

  Men det var ikke specielt kontroversielt at være kommunistisk frihedskæmper under anden verdenskrig, for de kommunistiske frihedskæmpere var organiseret i BOPA – borgerlige partisaner – og arbejde sammen med borgerlige frihedskæmpere. Sovjetunionen var jo en af de allierede magter under anden verdenskrig.

 20. Af Jack Nielsen

  -

  @ Kocsis

  At du slet ikke forholder dig til, tilbageviser eller tager afstand fra dine tidligere udtalelser, som Rasmussen har hevet frem om dig, vidner om at dit tankegods er antidemokratisk og kynisk, og mange vil ligefrem også kunne kalde dig rabiat.

  @ Jakob Rasmussen

  At du har flyttet dig politisk gennem årene ved at tilegne dig mere viden om ikke mindst islam og lovreligionens reelle agenda er fint. Men nu strammer rebet jo også – Giver FN indrømmelser denne gang over for OIC, ja så bliver det for alvor skræmmende.

 21. Af S Rasmussen

  -

  Hvad er det der igen adskiller Politikens korrekte efterlysninger og så de mere ukorrekte. Er det så vigtigt at oplyse om hvilken etnisk baggrund der efterlyses. Hvad nu hvis set var en sort? når vi er ude at lede efter en drabsmand. – hvad er det vi leder efter?

  Politiken: Politiet beskrev tidligere i dag, at den ene af gerningsmændene bar en sort dynejakke af mærket Peak Performance og vurderes til at være mellem 165 og 175 centimeter høj. Den anden bar en sort jakke af mærket North Face, er spinkel og 160 til 165 centimeter høj. Der er ikke nogen oplysninger om den tredje efterlyste.

  JP: Drabsofret var sammen med en anden mand blevet overfaldet af tre mænd, som Københavns Politi beskriver som af anden etnisk herkomst end dansk

  Bt: som er blevet overfaldet af tre »rockerlignende typer« med indvandrerbaggrund.

  Berlingerne: at de to ofre er etnisk danske mænd, som er blevet overfaldet af tre »rockerlignende typer« med indvandrerbaggrund.

  Ekstrabladet: Efter overfaldet skal de tre, der beskrives som af anden etnisk herkomst, være flygtet med retning mod Ålekistevej.

 22. Af John Laursen

  -

  Preben F1 Jensenh

  Der er en ting jeg ikke rigtigt forstår og som jeg håber at du vil forklare.Du skriver d. 24/9 kl. 01-32, følgende : ” Men vi kan ikke redde Danmark ved at iværksætte en spiral af vold og modvold “.
  Historien viser at det til tider er nødvendigt at bruge vold og magt, for at overleve – når menneskers og nationers liv og eksistensgrundlag, bliver angrebet og får kniven for struben af en voldelig fjende.Så er det vel naturligt og rigtigt at mennesker og nationer, bekæmper den voldelige fjende som har sat dem kniven for struben, med vold og magt ? Ingen skal vel lægge sig fladt ned for ondskaben uden at bekæmpe den. Hvad mener du med ovennævnte citat ?

 23. Af Kim olsen

  -

  S. Rasmussen

  Du har fundet et glimrende eksempel på at hvis Politiken ikke bryder sig om virkeligheden, så twister de lige deres fremstillingen smule for at tækkes Zenia Røvsaft Stampe og Co.

 24. Af Kim olsen

  -

  PS. Udtrykket “Røvsaft” er introduceret af Zenia Stampe, så brugen af udtrykket er fra min side ikke ment nedsættende, men som en hyldest til et medlem af vort høje parlament..

 25. Af j nielsen

  -

  “Så er det vel naturligt og rigtigt at mennesker og nationer, bekæmper den voldelige fjende som har sat dem kniven for struben, med vold og magt ?”

  Og har man ikke kniven for struben, så kan man altid påstå man har det, og derved skaffe sig selv en undskyldning for at te sig præcis som man har allermest lyst til.

 26. Af peter kocsis

  -

  rasmussen

  “Ligesom stort set alle andre danskere, anser jeg frihedskæmpere, som min bedstefar, for at være helte, der var med til at redde Danmarks ære, som samarbejdspolitikerne gjorde deres bedste for at ødelægge – selvom han var kommunist, indtil Stalins grusomheder blev almindeligt kendt efter krigen.”

  HIHIHI nu går stalinisten og bolshevikken Rasmussens apologikværn for alvor i gang.

  Der var selvfølgelig ingen af de heltmodige kommunister i Danmark, der anede en disse om at millioner af ukrainere blev sultet ihjel af din idol Stalin.

  Der var heller ingen af dise helte der anede en disse om moskvaprocesserne, skønt de blev udsendt på film.

  der var heller ingen helte der undrede sig over hvor den ene efter den anden russiske topfigur i Moska forsvandt hen.

  Der blev var heller helte ingen der opdagede at Arne Munch-Petersen var sporløst forsvundet efter en turistrejse til Moskva.

  Der var heller helte ingen der var klar over at Stalin sluttede forbund med Hitler. etc etc…

  der var heller ingen helte der tog afstand fra de allieredes terrorbombniger af Tyskland.

  “Talebanerne begår terror mod den afghanske civilbefolkning, som de vil undertrykke ekstremt groft, hvis de får magten i Afghanistan.

  Bare på en enklt dag myrdede dine idoler kommunisterne langt flere end Taleban nogensinde har klaret i hele deres historie.
  ¨
  “Talebanerne bomber pigeskoler og undertrykker deres egne døtre og koner ekstremt groft.”

  Dine stalinistiske idoler har myrdet uendeligt mange flere pigebørn end Taleban nogensinde kommer til.

 27. Af peter kocsis

  -

  s rasmussen

  “Hvad er det der igen adskiller Politikens korrekte efterlysninger og så de mere ukorrekte. Er det så vigtigt at oplyse om hvilken etnisk baggrund der efterlyses. Hvad nu hvis set var en sort? når vi er ude at lede efter en drabsmand. – hvad er det vi leder efter?

  Politiken: Politiet beskrev tidligere i dag, at den ene af gerningsmændene bar en sort dynejakke af mærket Peak Performance og vurderes til at være mellem 165 og 175 centimeter høj. Den anden bar en sort jakke af mærket North Face, er spinkel og 160 til 165 centimeter høj. Der er ikke nogen oplysninger om den tredje efterlyste.

  JP: Drabsofret var sammen med en anden mand blevet overfaldet af tre mænd, som Københavns Politi beskriver som af anden etnisk herkomst end dansk

  Bt: som er blevet overfaldet af tre »rockerlignende typer« med indvandrerbaggrund.

  Berlingerne: at de to ofre er etnisk danske mænd, som er blevet overfaldet af tre »rockerlignende typer« med indvandrerbaggrund.

  Ekstrabladet: Efter overfaldet skal de tre, der beskrives som af anden etnisk herkomst, være flygtet med retning mod Ålekistevej.”

  Hvad er du plaprer op om?

  Politiken skriver:

  “De tre er blevet beskrevet som af anden etnisk oprindelse end dansk. Efter angrebet blev den ene af gerningsmændene beskrevet som iført en sort dynejakke af mærket Peak Performance og vurderet til at være mellem 165 og 175 centimeter høj.

  Den anden bar en sort jakke af mærket North Face, spinkel og 160 til 165 centimeter høj, mens der ikke var nogen oplysninger om den tredje efterlyste.”

  Jeg gentager for den tungnemme Df er: Politiken skriver fuldstændigt det samme som andre aviser, nemlig:

  “De tre er blevet beskrevet som af anden etnisk oprindelse end dansk”

  kim olsen

  “Du har fundet et glimrende eksempel på at hvis Politiken ikke bryder sig om virkeligheden, så twister de lige deres fremstillingen smule for at tækkes Zenia Røvsaft Stampe og Co.”

  de er rigtigt dumt at du stoler på dine menighedsfællers referater, for de er i regelen fulde af løgn ,og så når man som dig bare efterplaprer løgnene, fordi du er for intellektuelt smalsporet til selv at at tjekke kilden efter, ender man med også selv at blive til grin….

 28. Af peter kocsis

  -

  Jack Nielsen

  “At du slet ikke forholder dig til, tilbageviser eller tager afstand fra dine tidligere udtalelser, som Rasmussen har hevet frem om dig, vidner om at dit tankegods er antidemokratisk og kynisk, og mange vil ligefrem også kunne kalde dig rabiat.”

  Jeg kan oplyse ,at stalinisten Jacob rasmussen har kørt denne hans kæphest i årevis,gentaget i utallige indlæg, og allerede da han første gang kom med de disse udsagn, forklarede ikke blot jeg , men også andre indsigtsfulde bloggere ham på en pædagogisk måde,hvad meningen var med det, jeg skrev. Rasmussen fattede imidlertid intet af det, vi forsøgte at forklare ham, hvilket selvfølgeligt gjorde, at vi tilsidst opgav forklaringerne,fordi disse tydeligt lå over Rasmussens niveau. Så jeg er hverken rabiat antidemokratisk eller kynisk , men gider selvfølgelig ikke spilde min tid med at forklare mig igen og igen når ,manden ikke er i stand til at forstå selv en simpel problemstilling.

 29. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er ingen grund til at gå amok, Kocsis, blot fordi jeg konstaterer, at du sympatiserer med islamistiske terrorister og talebanere.

  Tør du ikke stå ved dine holdninger?

  Jeg har ikke noget problem med at indrømme, at jeg hader stalinister og terrorister.

  Du mister derimod fatningen, hver gang jeg konstaterer, at du sympatiserer med islamistiske terrorister.

  Hvorfor? Det gør du jo.

 30. Af Jack Nielsen

  -

  @ Kocsis

  Det er meget muligt du har ret angående Rasmussens stalinistiske flirten, det skal jeg ikke kunne sige.

  Men du benytter dig af en grum mudderkastnings debat-unode, Kocsis, hvor du straks flytter fokus over på Rasmussens holdninger i stedet for først at forholde dig til dine egne tidligere udtalelser:

  “Kocsis har tidligere giver udtryk for, at islamistisk terror mod europæiske civilister er frihedskamp, hvilket er en ret belastende holdning –set fra en demokratisk europæers synsvinkel.

  Han kaldte for et par år siden en tysk, islamistisk flygtning fra Marokko, der truede med at begå terror mod sine nye landsmænd, hvis de stemte på partier, der ikke ville trække de tyske tropper ud af Afghanistan og overlade de afghanske piger og kvinder til talebanerne, for frihedskæmper.

  Kocsis mener utroligt nok, at Taleban kæmper for afghanernes frihed.” (citat Rasmussen)

  Mvh
  Jack

 31. Af kim Olsen

  -

  Peter Kocsis

  “de er rigtigt dumt at du stoler på dine menighedsfællers referater, for de er i regelen fulde af løgn ,og så når man som dig bare efterplaprer løgnene, fordi du er for intellektuelt smalsporet til selv at at tjekke kilden efter, ender man med også selv at blive til grin….”

  Du har ret. min kilde viste sig at være utroværdig.

  Om jeg er intellektuelt smalsporet kan nok diskuteres. I diverse tests klarer jeg mig faktisk over gennemsnittet :)

  Om jeg er til grin… Tjah..

  Men jeg er ihvertfald stor nok til at indrømme når jeg tager fejl!

 32. Af kim Olsen

  -

  Men Kocsis,

  Du virker meget aggressiv og konfrontationssøgende. Har du det godt?

 33. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Jack Nielsen

  Jeg er ikke stalinist – og har aldrig været noget, der bare minder om stalinist. Da jeg var i den oprørske alder, kaldte jeg mig for socialdemokratisk anarkist…

  Kocsis har læst utallige blogindlæg, hvor jeg tager skarpt afstand fra kommunistiske terrorister af enhver afskygning – herunder f.eks. “Che” Guevara, som mange borgerlige unge beundrer, uden at vide, hvad han stod for.

  For “Che” Guevara var faktisk stalinistisk terrorist – udover, at Guevara oprettede koncentrationslejre, og var parat til at ofre den cubanske befolkning i en atomkrig mod USA.

  Stalinistisk terror har jeg med andre ord aldrig haft den mindste sympati for, og det kan Kocsis ikke være i tvivl om.

  Kocsis forsøger simpelthen bare at begå karaktermord på mig, for at gøre mig utroværdig, fordi han hverken kan – eller vil – tilbagevise min konstatering af, at han sympatiserer med islamistiske terrorister, der begår terror mod civilister, og anser talebanerne for at være frihedskæmpere.

  Længere er den ikke.

 34. Af kim Olsen

  -

  jakob Schmidt-Rasmussen

  Kocsis ynder at sætte prædikater som stalinist, åndeligt smalsporet og lignende om personer han ikke er enig med.

  Det er en helt normal forsvarsmekanisme, som ofte benyttes af personer der ikke kan overskue komplicerede sammenhænge og argumentationsformer.

  Bær over med ham…

 35. Af Ulla Nielsen

  -

  Så sent som i dag har Politiken faktisk en (ukommenteret) nyhedshistorie om, at f.eks. Pakistans præsident kræver kriminalisering af handlinger, “som undergraver fred og sikkerhed ved at misbruge ytringsfriheden”.
  At forestille sig, at en amatøragtig filmstump, lavet af én, som formodentlig personligt har noget i klemme i forhold til islam, og som i øvrigt ikke har en uplettet straffeattest, – at det ville kunne undergrave fred og sikkerhed, er en forrykt tanke.
  Eller rettere: man måtte vurdere det forrykt, hvis det ikke var, fordi den slags udtalelser tilsyneladende kan fremsiges ganske risikofrit fra et statsoverhoved, uden at han bliver leet ud, eller nogen alvorligt overvejer indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.
  Dermed kan den slags bruges som politisk spin, sikkert til at højne populariteten i visse dele af den pakistanske befolkning.
  Men hvor er den opposition, som afkræver sådan en politiker en nærmere begrundelse for sin vanvittige påstand?
  Dette eksempel viser, hvilke værdier, der ligger i ikke bare ytringsfriheden, men den tradition, vi har for debat: at magtfulde personer ikke slipper godt fra at lukke hvad som helst ud, uden risiko for at miste autoritet og magt, og de derfor afholder sig fra sådanne udtalelser, i egen interesse.

 36. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Ulla Nielsen

  Du spørger:

  “- hvor er den opposition, som afkræver sådan en politiker en nærmere begrundelse for sin vanvittige påstand?”

  Den tidligere guvernør i Punjab, Salman Taseer, og den eneste kristne minister i den pakistanske regering, Shahbaz Bhatti, foreslog tidligere på året, at Pakistan skulle revidere blasfemilovgivningen, fordi pakistanske islamister bruger blasfemilovene, til at retfærddigøre morderisk og racistisk pøbelhetz mod religiøse mindretal.

  Islamistiske terrorister myrdede kort efter ministeren, netop fordi han ville modere Pakistans blasfemilov.

  Uddrag fra “Pakistans hårde kurs overfor blasfemi blødes op” af William Dalrymple, Information 7. september 2012:

  “Den seneste udvikling i sagen om Rimsha Masih, en 14-årig blasfemianklaget kristen pige, tyder på, at det pakistanske retsvæsen kan have indledt et tiltrængt opgør med fanatiske religiøse kræfters pøbeljustits.”

  “Da Pakistan blev oprettet som et hjemland for indiske muslimer i 1947, sørgede nationens store landsfader – den tweedjakkeklædte, glatbarberede og svinekødsspisende Muhammad Ali Jinnah – for, at det nye lands forfatning sikrede, at alle borgere fik ret til at bekende sig til, praktisere og udbrede deres foretrukne religion: »I kan tilhøre, hvilken religion, kaste eller tro, I vil«.

  “Den forhenværende premierminister Zulfikar Ali Bhutto endte imidlertid med at sætte gang i Pakistans korrumpering. I 1974 bøjede han sig for pres fra den religiøse højrefløj og erklærede det lille Ahmedi-mindretal for ikkemuslimer.

  Endnu værre blev det i 1980’erne med General Zias militærkup.

  Han indledte den fatale alliance mellem det konservative militær og de endnu mere reaktionære mullaher, der gjorde islamisk radikalisme til statspolitik.

  Zia indførte islamiske straffeformer, såsom amputation for tyveri og sharialovens hudood-principper, som bl.a. fastslår, at en mands vidneudsagn er lige så meget værd som to kvinders.

  Sex uden for ægteskabet blev gjort strafbart for kvinder, og voldtægt skulle herefter straffes med offentlig piskning af det kvindelige offer såvel som af gerningsmanden.

  Mellem 1982 og 1986 indførte Zia flere radikale ændringer i Pakistans blasfemilove – de berygtede afsnit 295 B og C i straffeloven blev til.

  De foreskrev nu livsvarigt fængsel for enhver, der tilsmudser et eksemplar af Koranen, og dødsstraf for den, der fornærmer eller kritiserer profeten Muhammed.

  Da begrebet blasfemi aldrig blev ordentligt defineret, og der stort set ikke kræves anden dokumentation end beskyldningen for at kende en anklaget skyldig, er lovene ofte blevet udnyttet af kræfter, der har set sig gale på uskyldige ikkemuslimer.

  I 1988 begik biskop John Joseph af Faisalabad offentligt selvmord i protest mod lovene, og selv om endnu ingen er henrettet efter disse love, er der ført op imod 4.000 blasfemisager. Antallet af sager er i de senere år mangedoblet, og resultatet er ofte fængselsstraf på tre år eller mere.

  Kristne hånes i vidt omfang i Pakistan. De fleste kristne nedstammer fra konverterede ’pariaer’ og må stadig udføre de mest usle job, såsom kloakrengøring og gadefejning. Der har også været en stadig strøm af angreb på den kristne befolkningsgruppe. Mordet på 16 kristne i en kirke i Bahawalpur i 2001 har været den blodigste hændelse.

  Blasfemihysteriet retter sig imidlertid også mod hinduer, sikher, ahmadier og shiitter.

  Ud over de formelle domfældelser, skete der i perioden fra 1990 til 2010 mindst 34 udenretslige drab på folk, der blev beskyldt for blasfemi. Af dem var de 15 muslimer, 16 kristne, to ahmadier og en hindu.

  Den foreløbige kulmination på Pakistans religiøs intolerance kom sidste år, da den tidligere guvernør i Punjab, Salman Taseer, og den eneste kristne minister i regeringen, Shahbaz Bhatti, begge blev skudt og dræbt, fordi de havde vovet af foreslå en revision af landets blasfemilove.”

  “Jeg ser ingen grund til optimisme og forventer ikke, at loven vil blive ophævet,« siger den førende menneskerettighedsadvokat Asma Jahangir.

  »Faktisk kan blasfemispørgsmålet end ikke diskuteres.«

  “Ingen ønsker sig samme blodige endeligt som Salman Taseer.”

 37. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Pakistans muslimske grundlægger var tolerant overfor religiøse minoriteter og gik ind for trosfrihed.

  Det er faktisk Jimmy Carters rådgiver, Zbiegniew Brzezinski, der er skyld i islamisternes nuværende styrke i Pakistan.

  For på Brzezinzkis foranledning valgte USA af strategiske grunde, at støtte Pakistans islamistiske diktator, Zia ul-Haq, der bla. indførte Pakistans racistiske blafemilove, der bruges til at undertrykke pakistanere, der ikke er muslimer.

  Det skyldtes, at USA havde brug for pakistanske jihadister, der ville hjælpe USA og de afghanske jihadister med at smide Sovjetunionen ud af Afghanistan.

  Zia ul-Haq nedlagde Pakistans velfungerende, skattefinansierede undervisningssystem, hvilket tvang fattige pakistanere til at sende deres børn til madrassaer – muslimske skoler – hvor drengene blev hjernevasket til at blive jihadister.

  Islamiseringen af Pakistan er lykkedes så “godt”, at de afghanske myndigheder for et par dage siden, så sig tvunget til at forbyde pakistanske aviser i Afghanistan, fordi de fleste af dem bringer Talebanpropaganda.

  Der findes et gammelt fotografi af Zbigniew Brzezinzki i selskab med Osama Bin Laden, der dengang arbejdede sammen med pakistanske og afghanske jihadier, om at smide russerne ud af Afghanistan.

  Det er et faktum, som de fleste konsekvent fortrænger, at Osama Bin Laden faktisk tidligere arbejdede sammen med USA, i kampen mod den sovjetrussiske besættelse af Afghanistan

  Der findes også en gammel videoptagelse af Brzezinzki, hvor han taler til afghanske jihadier, og siger til dem, at Afghanistan er deres.

  Det tog de afghanske jihadier åbenbart lidt for bogstaveligt.

 38. Af peter kocsis

  -

  jacob Rasmussen

  “Jeg er ikke stalinist – og har aldrig været noget, der bare minder om stalinist. ”

  ikke desto mindre har han lige skrevet følgende om de moskvatro stalinistiske danske kommunister:

  “Ligesom stort set alle andre danskere, anser jeg frihedskæmpere, som min bedstefar, for at være helte, der var med til at redde Danmarks ære, som samarbejdspolitikerne gjorde deres bedste for at ødelægge – selvom han var kommunist….”

  Det er da klart, at en mand ,der kalder moskavtro stalinister ,hvis eneste formål var at indføre sovjetisk diktatur i Danmark, for helte , må da nære en ubetinget sympati for stalinismen…

  Og hvad så med de russiske kommunister,der med store tab præsterede meget mere end de forkølede danske kommunister, (der ikke turde dræbe en eneste tysk soldat, ) nemlig at banke hitler?er de også helte i din optik?
  nu blev alle dine helte ledet af en diktator nemlig Stalin, er han også helt i din optik? Eller er det kun din forkølede bedstefar,der ene mand af alle er en helt?

  Kim Olsen

  “Men Kocsis,

  Du virker meget aggressiv og konfrontationssøgende. Har du det godt?”

  jeg ser du har problemer med agressivitet? du har lige hyldet din Din menighedsbroder, S rasmussen, der rabler følgende:

  .”Jeg hader det Politiken har gjort ved vort land. Jeg hader redaktionen og de svage mennesker der redigerer debat og blogs.”

  “Politiken er lort. 100 procent lort.”

  Hvorfor påtaler du ikke denne usmaglige, agressive og konfrontationssøgende hate-speech?

  Jack Nielsen,

  “Men du benytter dig af en grum mudderkastnings debat-unode, Kocsis, hvor du straks flytter fokus over på Rasmussens holdninger i stedet for først at forholde dig til dine egne tidligere udtalelser:”

  Du mener at jeg i årevis er forpligtet til at gentage en forklaring, jeg allerede har giver en gang, og som Jacob Rasmussen var ude af stand til opfatte? jeg har faktisk andet at lave end at agere støttepedagog for Ramussen, der forøvrigt befinde sig hinsides ethvert pædagogisk indsats.

 39. Af Kim olsen

  -

  Kocsis,

  Haha, jeg har netop skrevet til dig, at jeg ved en fejl tog Schmidt-Rasmussens indlæg for gode varer. At du kan få det til at ligefrem “hylder” ham forstår jeg ikke…

  Mon ikke du skal begynde at skelne imellem hvordan man læser koranen, og hvordan man fører en diskussion med voksne mennesker?

  Drop moskeen og kom ud blandt os andre. Det andet giver en bipolar verdensopfattelse som er usund.

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kim Olsen: Tro, hvad du vil. Kocsis er iøvrigt ikke muslim; det har ihvertfald selv skrevet.

  @Kocsis

  Jeg bliver ikke stalinist af, at jeg beundrer min bedstefar, fordi han frihedskæmper. Jeg ER ikke – og har aldrig været – stalinist.

  Stort set alle danskere beundrer de danske frihedskæmpere, som Montgommery kaldte “second to none”.

  Jeg beundrer ikke min bedstefar, fordi han var kommunist i sin ungdom, men jeg har såmænd respekt for hans arbejde som socialdemokratisk partimedlem.

  Jeg beundrer ham, fordi han var jernbanesabotør under anden verdenskrig.

  Det var farlige aktioner, der ikke kun havde karakter af terror, men som ramte tyske forsyningstog.

  Forsøg igen, Kocsis.

 41. Af peter kocsis

  -

  rasmussen

  “Jeg bliver ikke stalinist af, at jeg beundrer min bedstefar, fordi han frihedskæmper. Jeg ER ikke – og har aldrig været – stalinist.”

  Nu modificerer du dit udsagn fra før hvor du skrev:

  “Ligesom stort set alle andre danskere, anser jeg frihedskæmpere, som min bedstefar, for at være helte, der var med til at redde Danmarks ære, som samarbejdspolitikerne gjorde deres bedste for at ødelægge – selvom han var kommunist, indtil Stalins grusomheder blev almindeligt kendt efter krigen.””

  Dvs du beundrer ikke kun din bedstefar, men alle danske kommunistiske firhedskæmpere ikke?

  Men det blev de først i 1941? Hvordan mon det kan det være?

  Men du beundrer altså kun forkølde danske kommister,fordi de var frihedskæmpere?
  Hvad så med de millioner af russiske kommunister, der forjog Hitler ,var de ikke også frihedkæmpere? Beundrer du også dem?hvis ikke hvorfor?
  eller deres leder Stalin, var han ikke også en frihedskæmper?Beundrer du også ham? Kom nu fortæl os lidt om dine sympatier for dine kommunistiske frihedskæmpere og helte.

  endvidrere vrøvler du ustandseligt op om en bestemt artikel fra politikken, betegnede Churchill om “en farlig mand.”. må jeg spørge. hvordan var egentlig dine højt beundrede kommunistheltes syn på Churchill? Fortæl fortæl- indgik dine venner og helte alliance med Hitler, fordi de beundrede Churchill og alt hvad han stod for?

  Hva mener du om følgende:

  “Efter at Hitler og Stalin i 1939 havde indgået deres infame ikke-angrebspagt, betegnede de danske kommunister Churchill som “krigsbrandstifter”

  Du hyler side op og ned om Politikens betegnelse samtidigt ikke et ord om kommunisternes? Nå ja, men disse Hitler allierede var jo helte og frihedkæmpere ikke?

 42. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det var et lidt sløjt forsøg på at genoplive dit karaktermord på mig, Kocsis.

  Grunden til, at jeg beundrer danske frihedskæmpere – kommunister eller ej – er, at de var frihedskæmpere.

  Det gælder min bedstefar – og det gælder andre danske frihedskæmpere – kommunister, eller ej.

  Du har derimod givet din støtte til en tysk, islamistisk terrorist, der er flygtning fra Marokko, der truede med at begå terror i Tyskland, hvis tyskerne stemte en regering til magten, der ikke ville overlade afghanerne til Taleban, ved at trække tropperne hurtigt ud af Afghanistan.

 43. Af peter kocsis

  -

  jacobrasmussen

  “Grunden til, at jeg beundrer danske frihedskæmpere – kommunister eller ej – er, at de var frihedskæmpere.

  Det gælder min bedstefar – og det gælder andre danske frihedskæmpere – kommunister, eller ej.”

  Nu spørger jeg for 3 gang,et helt enkelt spørgsmål:
  Er det KUN dansje frihedskæmpere du beundrer?
  Hvad med de millioner af russiske kommunister, der forjog Hitler ,var de ikke også frihedkæmpere? Beundrer du også dem?hvis ikke hvorfor?
  eller deres leder Stalin, var han ikke også en frihedskæmper?Beundrer du også ham? Kom nu fortæl os lidt om dine sympatier for dine kommunistiske frihedskæmpere og helte.

 44. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nej, jeg beundrer ikke de russiske kommunister.

  Nu må du efterhånden fatte det.

 45. Af peter kocsis

  -

  Jacog rasmussen’

  “Nej, jeg beundrer ikke de russiske kommunister.

  Nu må du efterhånden fatte det.”

  dvs du regner ikke de russiske kommunister, som befriede med ufattelige ofre Rusland for Hitler for frihedskæmpere ,men gerne de danske kommunister, der ikke turde dræbe eneste tysk soldat ? hvad er de russiske kommunister så ? terorrister?

 46. Af Værd at læse i ugen der gik - Damefrokosten

  -

  […] i CEPOS, Mchangama, skriver i i sin klumme i Berlingske om Politikens pinagtige holdning til ytringsfriheden. Læs den og bliv klogere på, hvad der er sket siden Salman Rushdie-sagen, for han giver et […]

 47. Af Erik Larsen

  -

  “Kocsics” man kan kun have medlidenhed med dig og intet andet og iøvrigt gider jeg ikke kommentere dine syge anti-danske indlæg – men, men, men du skal jo ikke have lov til at bare komme med disse hjernedøde ting uden kommentarer.
  STAVE kan du ikke (men du er jo heller ikke dansk).
  Og forstå hvad DANSKE frihedskæmpere er og var forstår du ikke en dyt af. Men du ved ligeså godt som jeg og andre, at idag er dit og andres håb, at der ikke mere kommer “danske frihedskæmpere” mere.
  Du har jo et ønske som mange andre af vore “inviterede kulturberigere” – (inviteret af de røde) – at Danmark skal opsluges af muslim/islam.
  Det ER altså ikke så svært for heldigvis nogle af os at spotte.

 48. Af Erik Larsen

  -

  Tænk engang: “Kocsics”, “n.hansen” , “kr.andersen”, “j.nielsen”, “zeki” “Drews “, og mange flere er jo blot bestilte ekstreme røde bloggere – der simpelthen blot ønsker at ødelægge al, al form for debat.
  Vi andre kommer med et par indlæg der viser vores meninger/holdninger m.m. mens ovennævnte figurerer med 40-50 indlæg i og om hver artikel!!!
  Hvorfor og hvad er meningen? Indlysende !

 49. Af peter kocsis

  -

  Jacob rasmussen

  Du kan ikke engang svare på mit simple spørgsmål? Var de russiske kommunister frihedskæmpere eller ej? hvorfor er din normale uendeligt fossende strøm af orddiarre gået totalt i stå?

 50. Af j nielsen

  -

  “Var de russiske kommunister frihedskæmpere eller ej?”

  Det er nemt: det var de ikke. De var soldater i en hær, der forsvarede deres land. Kommunister eller ej.

  “..orddiarre..”

  Jeg er ret sikker på at “Erik Larsen” er det mest tåbelige individ jeg endnu er stødt på. Men med ovenstående stribe indlæg gør Koscic et behjertet forsøg på at gøre ham rangen stridig.

  Det kan han godt opgive. Det vil aldrig lykkes.

Kommentarer er lukket.