Totalkontroller – endnu en styrkelse af den “generelle personlige frihed”

Af Jacob Mchangama, Justitia 149

På politiets hjemmeside kan man læse, at politiet i september måned har iværksat en række ”totalkontroller”, hvor hele færdselsårer lukkes ned, og alle bilister stoppes for at blive kontrolleret. Vi er vant til, at færdselspolitiet foretager razziaer for at sikre, at bilister ikke kører med alkohol i blodet eller i defekte biler, der udgør en umiddelbar fare for medtrafikanter, fodgængere og cyklister. Men totalkontroller går meget videre end som så, som man kan læse i artiklen:

Færdselsbetjente går ikke kun efter spritbilister og trafikanter, der kører uden kørekort. I stedet kigger færdselsbetjente efter hele paletten af forbrydelser, når de lukker vejene med de såkaldte totalkontroller….Ved en totalkontrol samarbejder færdselspolitiet med læger og folk fra Skat om at lukke en større færdselsåre i en periode, hvor samtlige køretøjer bliver vinket ind til siden og kontrolleret.

Der er altså ikke blot tale om at varetage trafiksikkerheden, men også mere almindelig myndighedskontrol. Men her stopper det ikke. For rent faktisk er der også tale om en form for generel efterforskningsvirksomhed af potentielt strafbare forhold:

– I stedet for at tale om trafiksikkerhed taler vi nu om vejsikkerhed. Vi går fra trafikkontrol til vejkontrol, fordi alle forbrydere flytter sig fra a til b i forbindelse med forbrydelsen og derfor ofte færdes ude på vejene. Det er vanskeligt at lave et røveri uden at flygte fra stedet. Én metode til totalkontrol er at lukke hele områder af og standse samtlige trafikanter. I de kontroller går politiet ikke kun efter færdselsforseelser, men vurderer situationen i forhold til alle former for kriminalitet, fx er det oplagt at finde indbrudstyve med tyvekoster, men også andre former, siger politiinspektør Allan Nyring, leder af Rigspolitiets Nationale Beredskabscenter.

I én og samme ”totalkontrol” risikerer borgerne altså at få deres bil gennemrodet af politiet, der er på udkig efter stoffer, tyvekoster, våben m.v., at blive genstand for en undersøgelse fra SKAT, og at skulle afgive en blodprøve til en læge, med henblik på at sikre, at man ikke har alkohol eller stoffer i blodet. Det er ikke så få indgreb i borgernes privatsfære og alt sammen uden det mindste krav om mistanke, saglig begrundelse og selvfølgelig uden krav om retskendelse.

Det må vel antages, at politiet har undersøgt og sikret sig, at sådanne kontroller har den fornødne hjemmel og derfor er lovlige. Men i så fald stiller det spørgsmålstegn ved, hvorvidt reglerne i eksempelvis retsplejeloven og retssikkerhedsloven yder danske borgere tilstrækkelig beskyttelse mod den tiltagende kontrolmani. I modsætning til en spritbilist udgør den, der kører i en bil, der ikke er korrekt registreret, ikke en umiddelbar fare for sine medmennesker. Og selvom politiet naturligvis skal prioritere at opklare berigelseskriminalitet, virker det temmelig lemfældigt at tillade politiet at stoppe enhver bilist for at sikre sig, at man ikke besidder tyvekoster, våben m.v. Hvis logikken om, at totalkontrol er nyttige og legitime redskaber i forhold til ikke bare afgrænsede hensyn som trafiksikkerhed men i forhold til den bredere kriminalitetsbekæmpelse, hvorfor så ikke udvide politiets adgang til at oprette visitationszoner således, at de kan indføres med henblik på at stoppe butikstyve m.v. For hvis politiet kunne stoppe enhver borger på gaden i ”totalkontroller” af fodgængere og cyklister ville man utvivlsomt finde flere tyvekoster, ulovlige våben og narkotiske stoffer.  Ja hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og give politiet adgang til ”totalkontrol” af danskernes private hjem? For lige såvel som forbrydere har brug for at transportere deres tyvekoster, har de jo også brug for at opbevare det et sted. Er sammenligningen for langt ude? Tja. Regeringen har allerede taget et kæmpe skridt i retning af at indføre denne retstilstand på skatteområdet, eftersom SKAT for nylig fik adgang til private haver uden retskendelse, hvis der er tegn på byggeaktiviteter.

Den tankegang, der ligger bag tiltag som ”totalkontrol”, blev – skræmmende nok – demonstreret for nyligt i et interview med de konservatives formand Lars Barfoed. I interviewet blev Barfoed konfronteret med spørgsmålet om, hvordan hans ønske om at styrke den personlige frihed hænger sammen med, at de konservative har været med til at indføre visitationszoner, administrative frihedsberøvelser og knivlov. Til det svarede Barfoed bl.a:

Jeg er optaget af borgernes frihed. Og jo mere vi kan bekæmpe kriminalitet, jo større frihed er der for den almindelige borger til at færdes frit på gaden. Det styrker borgernes frihed, fordi det begrænser forbrydernes frihed[…]Det styrker ikke i sig selv din personlige frihed at blive kropsvisiteret. Men det styrker din personlige frihed ved, at vi begrænser kriminaliteten[….]Det styrker ikke din personlige frihed isoleret set [at blive præventivt frihedsberøvet], men det styrker den generelle personlige frihed[….].Lømmelpakken styrker den personlige frihed.

Denne forståelse af frihed er fremherskende på Christiansborg og i den danske politiske kultur generelt, og er en af forklaringerne på alle de mange tiltag, som jeg har beskrevet i min bog Fri os fra Friheden. Og ud fra Lars Barfoeds definition ”af den generelle personlige frihed” vil totalkontrol – samlet set – i virkeligheden også være udtryk for en styrkelse af den personlige frihed. Kald mig gammeldags, men jeg foretrækker en mere ordinær forståelse af den personlige frihed, hvor dette begreb betyder, at der er grænser for, hvad staten kan udsætte sine borgere for, og hvor målet ikke altid helliger midlerne.

149 kommentarer RSS

 1. Af kresten jørgensen

  -

  det arbejdende folk må lægge ryg til, mens dem som ligger og fiser den af går fri.

  gider f…… ikke at bo i en politistat!

 2. Af j nielsen

  -

  jens hansen skriver:

  “Niels hansen skriver: ’Det er ikke kun ulækre borgerlige, der kører i biler.
  Det er der også mange sympatiske venstreorienterede, der gør’.

  Det er interessant at se, hvordan de venstreorienterede opfatter de borgerlige – ’ulækre’ ..”

  Han bør i stedet rette skytset mod den dybt venstresnoede Kim Olsen, som var den der diskede op med vendingen “ulækre borgerlige”.

 3. Af j nielsen

  -

  “Det er da helt naturligt, at politiet tjekker borgere, som de af en eller anden grund har fat i, for andre mistænkelige forhold, hvis der er grund til det.”

  Allerede her hopper kæden af. I det tilfælde der
  diskuteres her er det fordrejning af virkeligheden at tale om “andre mistænkelige forhold”, idet der ikke er noget mistænkeligt forhold til at begynde med.

  Andet end at man sidder i sin bil.

  Hvis det skal til at være et mistænkeligt forhold i sig selv, så har jeg svært ved at se at der findes en grænse.

  Kører på sin cykel? Går hen ad fortovet? Kigger på butikker? Kører med S-tog?

  Mistænkelig adfærd. Jeg skriver ikke “kører med bus” for det er muligvis allerede omfattet. Hvem ved.

 4. Af søren sørensen

  -

  beklager men min saglige argumenter er sgu sluppet op; Bla Bla Bla Bla Bla Vås Bla Bla ævl…
  Skrevet af Ole Skovgaard, 3. oktober 2012 kl. 17:44
  …kunne du ikke lige hjælpe mig og fortælle mig hvor de lå? jeg så ingen!

  Det er ikke kun ulækre borgerlige, der kører i biler.
  Det er der også mange sympatiske venstreorienterede, der gør.
  Skrevet af niels hansen, 3. oktober 2012 kl. 10:02
  …hvem?

  kim olsen…
  s. sørensen er ikke længere ædru, men høj af hjælpsomlighed for bilisterne uden hjerte,kondition og medmenneskelighed! De burde alle tvinges til at købe en elektrisk bil, med automatisk bremser inde for en distance af lo meter/uanset førens hastighed og forslåelse derved/ ved opbremsing foran ethvert levende væsens fremvisning på kørebanen—og det mener jeg…fluer mv….jeg er næsten buddhist,vegetar og dræber ikke andre væsner unødvendigt! Vil du med til en højere menneskelighed? se blandt andet de syv perimeter af dalai lamaen, du kan låne den på bib.dk

  j. nielsen …Den private ejendomsret tilhører kun husejere og bilister men ikke cyklen? Selvfølgelig…Rettigheder er kun for dem med mange penge og magt, hvad troede du da? At en cykelist,fodgænger eller offentlig transporteret har rettigheder, udover at skulle betale her og der?

 5. Af Balther Jensen

  -

  Ja, Danskerne fortjaner at miste hele deres land, Danmark, paa den maade de regerer deres land.

 6. Af Ole Skovgaard

  -

  Ak Ja Søren Sørensen & Jakob Scmidt Rasmussen det hele er en stor i et glas vand. Og i er hermed indstillet til Elefant Ordenen af Dannebrog for i forreste battle linje at kæmpe for at offentlig andel af BNP går mod 100 % for Y gående mod år 2050.

  I behøver dog ikke at stille jer i forreste Battle linje den udvikling klarer landets offentlige myndigheder og politikere helt selv i glimrende samarbejde takket være glimrende og succesfulde initiativer som ovennævnte.

  Og det der med at vi har de politikere vi fortjener. Det er umuligt, at stemme på politikere der ikke tænker sådan, det er Jacob osse inde på i sit indlæg vedrørende Lars Barfoeds friheds begreber.

  De er ens på det punkt nærmest fra højre til venstre på det punkt. Målet helliger midlet, havde de levet i Romertiden havde de sendt 3 Elite legioner ind for at knuse oprøret fra den lokale skomager + hans kone.

  Men de skal nok være glade at de lever i dag og ikke dengang. I dag har de takket være års hårdt arbejde fået lavet systemerne så store at der hele tiden kommer opstår nye initiativer der kræver “Handlekraftige” Politikere.

 7. Af kim Olsen

  -

  søren sørensen

  “Vil du med til en højere menneskelighed?”

  Jeg har det fint med menneskelighed. Som liberal hylder jeg det private initiativ og den personlige frihed i modsætning til dig som vil have alt reguleret af staten.

  Det er kun uintelligente personer, som har behov for Dalai Lama og Big Brother for at have et godt liv.

  Vi andre kan såmænd sagtens skabe rammerne selv….

  Du skulle prøve!

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, lad os da få indført “totalkontrollen” konsekvent!’

  Alle tog skal standses mellem to stationer – alle busser mellem to holdepladser – og alle ombordværende skal kropsvisiteres kun iført undertøj. Dette kan dog også blive fjernet, når “kontrollen” skal udvides til “forbudte stoffer” i tarmen!

  Den samme totalkontrol kunne gennemføres for fodgængere og cyklister ved at afspærre et område vilkårligt – visitationszone – og hvorfor ikke udvide det til hele boligområder, hvor lejligheder og huse kunne gennemsøges!!

  Mulighederne er legio: Hvorfor ikke omringe en flok strandgæster – i sommerperioden er afklædningen vel ikke det store problem – eller en flok skovvandrere?

  Fagre nye verden!

 9. Af niels hansen

  -

  @ kim Olsen

  “Vi andre kan såmænd sagtens skabe rammerne selv…”

  Lyder som ‘Dovne Robert’. Han var også træt af al den kontrol. :-)

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ kim Olsen!

  Så fik vi vist også det på det rene: søren sørensen er ikke alene grebet af politisk vanvid – men også religiøst.

  Må Marx, Lenin, Stalin, Castro, Pol Pot og Buddha i skøn forening hjælpe ham til evig fred med sig selv – og forhåbentlig mange andre blive befriet for hans udgydelser!’

  Det ovennævnte sekskløver hænger vist ikke helt sammen – men passer det ikke meget godt på en totalt forvirret person??

 11. Af Balther Jensen

  -

  Danskerne burde jo snart forstaa, at det er alle de 850,000. offentligt ansatte + alle de privatejede Banker som stjaler resten af den arbejdene befolknings penge.

  Vaagn for h….d op alle Danske, og:

  Gaa til modstand alle Danske, alle mand som en, og gor Danmark frit.

  Det var jo den sang vi alle sang Maj 5, 1945 da vi rensed alt ukrudtet ud, og smed alle de forbanded Nazisterne ud af Danmark.

  Men hvem er gammel nok til at huske den dag, Maj 5, 1945, som var den bedste dag Danmark nogensinde har haft ?

 12. Af kim Olsen

  -

  niels hansen

  Det er vist nok et helt almindeligt menneskeligt træk, at man selv ønsker at skabe rammerne om ens tilværelse…

  Du har fuldstændigt ret i at jeg her har noget til fælles med Dovne Robert. Jeg er dog ret sikker på, at Robert og jeg vælger at “udfylde” rammen forskelligt. Som eksempel kan jeg nævne, at jeg har arbejdet siden jeg var 12 – uafbrudt!.

  Jeg har således ikke ligget nogen til last, og hvis Robert heller ikke gør det, kan han for min skyld fortsætte med at sidde bag nedrullede gardiner i sin to-værelses og rulle cigaretter.

 13. Af Philip Weilborg

  -

  Tak Jacob Mchangama og ligesindet.

  Og til Jakob Schmidt-Rasmussen, du har virkelig en uhyggelig tankegang.
  Du er den perfekte statstyran. Du synes at kende det gode liv og med tvang, vold og magt vil du indføre det.
  Lad være med at være fortaler for tvang og vold mod de medmennesker-tak.

 14. Af kim Olsen

  -

  Axel Eriksen

  ja, brikkerne falder så småt på plads :)

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Philip Weilborg: “Du er den perfekte statstyran…”

  Og danske færdselsbetjente er værre end Stasi.

  Skulle du ikke have været i skole, Philip?

 16. Af Niels Poulsen

  -

  @Kim Olsen

  “Som eksempel kan jeg nævne, at jeg har arbejdet siden jeg var 12 – uafbrudt!”

  Mon dog? Lidt søvn er der vel også blevet plads til?

  Ikke fordi jeg er uenig i dine skriverier – jeg fatter ikke, at nogen kan finde på at forsvare Robert – men det kan også blive for meget med den protestantiske arbejdsmoral, vi hylder her til lands. Det er jo ikke kun kvantiteten af arbejde, som er afgørende, men også kvaliteten. Som ekstreme eksempler kan nævnes filosoffen René Descartes og forfatteren Marcel Proust, som begge tilbragte store dele af deres liv i sengen, drømmende, tænkende, skrivende …

  Men dels var de enten formuende eller støttet af mæcener (og lå således ikke det omgivende samfund til last) og dels kom der bøger med enestående tanker og ideer ud af deres tilsyneladende driverliv – i modsætning til Robert.

  I øvrigt var der for nylig en undersøgelse af, hvad folk fortrød mest i deres liv. Det var, at de havde brugt for meget tid på deres arbejde og for lidt tid på deres familie. Man bør som altid stræbe efter den gyldne middelvej, selvom det kan være svært.

 17. Af kim Olsen

  -

  Niels Poulsen

  Indrømmet. Jeg har også sovet ind imellem :)

  Ja, der er mange måder man kan bidrage på. Ingen underkender vel Descartes og proust.

  Hvis Dovne Robert ikke var så åbenlyst talentløs, havde han måske gennemført nogle af de universitetsuddannelser han har været begyndt på. Dermed kunne han (måske) have bidraget med noget af værdi til samfundet. Situationen lige nu er, at han blot er en selvhævdende parasit.

 18. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jacob Schmidt-Rasmussen!

  Dit svar til Philip Weilborg: Skulle du ikke have været i skole?

  Hvorfor det? I skolen lærte man sgu ikke noget om “Deutsche Demokratische Republik” – DDR – og slet ikke noget om Stasi eller Sovjetunionen og KGB!

  Røde lærere, der fremhævede “Arbejder- og Bonderepublikken – DDR – som et ideal – uden at vide en sk.. om virkeligheden bag jerntæppet!

  Har du selv overhovedet gået i skole? Måske du skulle overveje det!

 19. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er jo rigtigt, i skolerne bliver eleverne i stor udstrækning “belært” om hvor klog og næstekærlig socialismen er, og om hvor dejligt der var i Ruslandsunionen og DDR osv.

  Men Solsjenitsyns bøger fortæller en noget anden historie, og det samme gør en lang række bøger om stalinisternes og leninisternes rædsels-regimer i forskellige lande.

  Her i vores lille land har løgnekræfterne også travlt. Vi står i vildledning, fordummelse og forråelse til op over skorstenen.

  Og så har Marianne Helved lige meldt ud at “værdigheden er kommet tilbage i politik”.

  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Og det skulle komme fra hende, der sammen med sine kumpaner har ført den mest uværdige, hykleriske og landsforræderiske politik nogensinde i Borgens historie.

  I det radikale partiblad er der endda en stolt og pralende opremsning af “resultater”, som de radikale har opnået til gavn for indvandringsindustrien, euro-mareridtet og nedbrydningen af danskernes kultur og velfærd osv.

  Hvad har Danmark dog gjort, siden det fortjener så megen forhånelse, frækhed og ondskab?

 20. Af Allan Hansen

  -

  Kære Jacob Mchangama.

  Jeg har overvejet, at læse din bog da frihed er et tema, der har optaget
  mig hele livet (ca. 50 år).

  HVAD ER FRIHED?

  Hvorfor har nogen mennesker frihed? – mens andre mennesker
  ikke ved hvad frihed er!
  Hvorfor har man frihed i den Vestlige verden
  mens frihed stadig er forbudt i den islamiske verden?
  Det er i sig selv en meget lang historie ca. 500 år.
  Det har altså taget mere end 500 år, at nå det trin vi står på i dag
  i den Vestlige verden.

  Med den dualistiske kobling kun man sige, at frihed er fraværet af ufrihed!
  Men hvordan opstod ufrihed? da vi jo alle fra naturens hånd er født til frihed!

  ”Vi er en frihed, der vælger, men vi vælger ikke at være frie.
  Vi er dømt til friheden,,,, Jean-Paul Sartre.

  Jean-Paul Sartre (1905-80) er efterkrigstidens største´folkelige´filosofiske idol.
  Kendt som eksistentialismens moderne far og frihedens utrættelige frontkæmper. Det er Sartre, der for alvor har dømt os til frihed og sat os fri til ansvar. Og det er også ham, som kaster lys over vores dramatiske forhold til´de andre´. For Sartre skal filosofi sige noget om kærligheden og forholdet imellem mennesker. Det gør hans egen. Og det bringer den i tæt kontakt med kunsten.
  Men Sartres eksistentialisme afslørede samtidig, hvor nøgne, skrøbelige, sårbare og ensomme vi mennesker er; – i løbet af et split-sekund kan vores verden bryde fuldstændig sammen.(…). Den Indiske filosof Krishnamurti har med Frihed i nuet bragt nuet i centrum.
  Der findes ingen frihed af i går; ingen frihed af i morgen- friheden findes kun i nuet; underforstået – hvis mennesket lever (tænker) alt for meget i fortiden og fremtiden og dermed – mister/overser eller taber vi nu´et.

  Mvh. Allan Hansen.

 21. Af Oscar P.

  -

  Axel Eriksen,hvor har du ret.

 22. Af j nielsen

  -

  “I skolen lærte man sgu ikke noget om “Deutsche Demokratische Republik” – DDR – og slet ikke noget om Stasi eller Sovjetunionen og KGB!”

  Man lærte sgu helle rikke noget om PET, CIA, Mossad, Franco, Contraerne, Pinochet, Pol Pot eller militærkuppet i Grækenland.

 23. Af Ole Skovgaard

  -

  Nej og i skolen hørte jeg heller aldrig en meter om Pythagoras læresætning måske fordi jeg altid sad i vinduet og skød med viskelæder (a2+b2=c2). Men derimod er der en lære sætning der står mejslet i min bevisthed og det er Hyperblen:

  Offentlig andel af BNP gående mod 100 % for y (antal år) gående mod foreløbig år 2050….

 24. Af Axel Eriksen

  -

  @ Ole Skovgaard!

  Din skolegang har ikke været helt forgæves. Blot til orientering: Den letteste måde at huske “Pythagoras” på er 3 i anden (= med 9) + 4 i anden (= med 16), hvilket sammenlagt giver 25 (5 i anden)!

  @ j nielsen!

  Hvorfor lærte du ikke noget om det? Dengang jeg frekventerede Folkeskolen – endda med glæde – var den ikke så fremtidsorienteret, så at fremtidige hændelser var på skoleskemaet: I dag er det jo anderledes! Verdens snarlige udergang, når indlandsisen på Grønland smelter. Grønland og Norge vil bestå – selvsagt med socialdemokratisk ledelse!

 25. Af Carsten Jacobsen

  -

  Tsk tsk.
  Er dybt forundret.
  Underligt nok.

 26. Af Carsten Jacobsen

  -

  Umiddelbart skulle man mene, at enkelte giver pythagoras skylden…

 27. Af Allan Hansen

  -

  Pythagoras blev født på Samos.
  Man ved ikke meget om hvornår han levede eller detaljer
  fra hans liv. Han siges at have levet omkring 532 fvt. under
  Polykrates tyranni. Byen Samos var konkurrent til Milet
  og de andre byer på fastlandet, som var faldet som bytte for de invaderende
  persere efter at de havde indtaget Sardes i 544 fvt.
  Skibe fra Samos pløjende Middelhavet på kryds og tværs.

  Polykrates var en tid lang nær forbundsfælle med Amasis, konge af Ægypten.
  Det er uden tvivl anledningen til historien om, at Pythagoras rejste
  til Ægypten og at hans matematiske kundskaber stammer derfra.
  ( hvilket ikke er usandsynlig idet Ægypten var en højt udviklet videnskabs stat).
  Han forlod i alt fald Samos, fordi han ikke kunne udholde Polykrates undertrykkelse
  af befolkningen.
  Han slog sig ned i Kroton en græsk koloni i Syditalien, hvor han indrettede sit
  “samfund,,. Han levede i Kroton i tyve år, indtil 510 fvt.
  Efter en revolte imod skolen trak han sig tilbage til Metapontion, hvor han forblev til sin død.

  Hvordan det ellers hænger sammen, opdagede Pythagoras de enkle numeriske forhold
  mellem det vi kalder musik-intervaller. En stemt streng vil lyde en oktav højere, hvis dens længde halveres. Hvis længden reduceres til tre fjerdedele, får vi på ligende vis en kvart; hvis den reduceres
  til to tredjedele får vi en kvint. En kvart og en kvint udgøre tilsammen én oktav, dvs.
  4/3 + 3/2 = 2/1. Disse intervaller svarer altså til forholdene i den harmoniske række
  2: 4/3 :1.

 28. Af Allan Hansen

  -

  Harmoni lære!
  A
  Am
  A7
  A+5
  Am-5
  A6
  Am6
  Asus
  Asus7
  Amaj7
  A7+5
  A7-5
  Am+7
  Am7
  A+7+5
  Am7-5
  Adim
  A9
  A-9
  A#
  B
  A#m
  Bm
  A#7
  B7
  A#+5
  B+5
  A#m-5
  Bm-5
  A#6
  B6
  A#m6
  Bm6
  A#sus
  Bsus
  A#sus7
  Bsus7
  A#maj7
  Bmaj7
  A#7+5
  B7+5
  A#7-5
  B7-5
  A#m+7
  Bm+7
  A#m7
  Bm7
  A#+7+5
  B+7+5
  A#m7-5
  Bm7-5
  A#dim
  Bdim
  A#9
  B9
  A#-9
  B-9
  B
  Bm
  B7
  B+5
  Bm-5
  B6
  Bm6
  Bsus
  Bsus7
  Bmaj7
  B7+5
  B7-5
  Bm+7
  Bm7
  B+7+5
  Bm7-5
  Bdim
  B9
  B-9
  C
  Cm
  C7
  C+5
  Cm-5
  C6
  Cm6
  Csus
  Csus7
  Cmaj7
  C7+5
  C7-5
  Cm+7
  Cm7
  C+7+5
  Cm7-5
  Cdim
  C9
  C-9
  C#
  D
  C#m
  Dm
  C#7
  D7
  C#+5
  D+5
  C#m-5
  Dm-5
  C#6
  D6
  C#m6
  Dm6
  C#sus
  Dsus
  C#sus7
  Dsus7
  C#maj7
  Dmaj7
  C#7+5
  D7+5
  C#7-5
  D7-5
  C#m+7
  Dm+7
  C#m7
  Dm7
  C#+7+5
  D+7+5
  C#m7-5
  Dm7-5
  C#dim
  Ddim
  C#9
  D9
  C#-9
  D-9
  D
  Dm
  D7
  D+5
  Dm-5
  D6
  Dm6
  Dsus
  Dsus7
  Dmaj7
  D7+5
  D7-5
  Dm+7
  Dm7
  D+7+5
  Dm7-5
  Ddim
  D9
  D-9
  D#
  E
  D#m
  Em
  D#7
  E7
  D#+5
  E+5
  D#m-5
  Em-5
  D#6
  E6
  D#m6
  Em6
  D#sus
  Esus
  D#sus7
  Esus7
  D#maj7
  Emaj7
  D#7+5
  E7+5
  D#7-5
  E7-5
  D#m+7
  Em+7
  D#m7
  Em7
  D#+7+5
  E+7+5
  D#m7-5
  Em7-5
  D#dim
  Edim
  D#9
  E9
  D#-9
  E-9
  E
  Em
  E7
  E+5
  Em-5
  E6
  Em6
  Esus
  Esus7
  Emaj7
  E7+5
  E7-5
  Em+7
  Em7
  E+7+5
  Em7-5
  Edim
  E9
  E-9
  F
  Fm
  F7
  F+5
  Fm-5
  F6
  Fm6
  Fsus
  Fsus7
  Fmaj7
  F7+5
  F7-5
  Fm+7
  Fm7
  F+7+5
  Fm7-5
  Fdim
  F9
  F-9
  F#
  G
  F#m
  Gm
  F#7
  G7
  F#+5
  G+5
  F#m-5
  Gm-5
  F#6
  G6
  F#m6
  Gm6
  F#sus
  Gsus
  F#sus7
  Gsus7
  F#maj7
  Gmaj7
  F#7+5
  G7+5
  F#7-5
  G7-5
  F#m+7
  Gm+7
  F#m7
  Gm7
  F#+7+5
  G+7+5
  F#m7-5
  Gm7-5
  F#dim
  Gdim
  F#9
  G9
  F#-9
  G-9
  G
  Gm
  G7
  G+5
  Gm-5
  G6
  Gm6
  Gsus
  Gsus7
  Gmaj7
  G7+5
  G7-5
  Gm+7
  Gm7
  G+7+5
  Gm7-5
  Gdim
  G9
  G-9
  G#
  A
  G#m
  Am
  G#7
  A7
  G#+5
  A+5
  G#m-5
  Am-5
  G#6
  A6
  G#m6
  Am6
  G#sus
  Asus
  G#sus7
  Asus7
  G#maj7
  Amaj7
  G#7+5
  A7+5
  G#7-5
  A7-5
  G#m+7
  Am+7
  G#m7
  Am7
  G#+7+5
  A+7+5
  G#m7-5
  Am7-5
  G#dim
  Adim
  G#9
  A9
  G#-9
  A-9

 29. Af Balther Jensen

  -

  @ Allan Hansen, 4. oktober 2012 kl. 20:03
  Alan!

  A+B= Danmark er et lorteland.

 30. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  Uhyre interessant. Vil du ikke lige gentage indlægget på originalsproget?

 31. Af Allan Hansen

  -

  @ Axel Eriksen.

  Læser du noder?

  Jeg har blot demonstreret, at musik
  i dybeste forstand – teknisk set er avanceret
  matematik, hvilket de fleste mennesker ikke tænker
  over, og det er da heller ikke meningen.
  Musik skal først og fremmest være en glæde og fornøjelse
  både for dem, der spiller musikken og dem der lytter!

  Hvor mærkeligt det end måtte lyde for de fleste
  mennesker så findes, der kun tolv toner.
  Det er altså de selv samme tolv toner, som tilsammen
  danner grundlaget for alt musik – om det er klassisk
  jazz, rock eller pop, gør ingen forskel.
  Hermed skulle der være kastet lidt lys over
  kompleksiteten.

  Mvh. Allan Hansen.

 32. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  Takker for forklaringen. Desværre kan jeg ikke læse noder og har altid fået skyld for at være fuldstændig umusikalsk. Men alligevel er der meget musik, som mine umusikalske ører godt kan lide!

 33. Af Carsten nielsen

  -

  Oensker snarest, paa blogindehaveren, en stoftest for Hash og kokain!

 34. Af Carsten nielsen

  -

  “For hvis politiet kunne stoppe enhver borger på gaden i ”totalkontroller” af fodgængere og cyklister ville man utvivlsomt finde flere tyvekoster, ulovlige våben og narkotiske stoffer. Ja hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og give politiet adgang til ”totalkontrol” af danskernes private hjem? ”

  Hvorfor soeger denne inkompetente, men meget intellektuelle – slet ikke ensbetydende med intelligente – blogger ikke at bedre samfundet?

  Idag staar kineserne udenfor vores doer, og her har vi denne blogger, der soeger at goere danske varer dyrer med mere stoette til varer der kan florere uloviligt (stjaalet, stoffer, etc.) og saaledes drive forsikringer, varer fra firmaer i Danmark op!

  Man taenker jo straks, at denne blogger maa haenge ud paa Christiania?!

 35. Af Carsten nielsen

  -

  Naa ja, lidt forklaring om intellektuelle.

  Intellektuelle har oftest ingen forstaaelse for emnet de omgaaes og slet ikke helheden (af det der holder det hele sammen) fordi, de bruger deres tid til selvspin i deres intellektuelle selvforherligelse.

  Forstaaelse, der ikke er ensbetydende med at forstaa noget/at man forstaar noget, behersker folk som denne blogger slet ikke. Han har isoleret sig fra udvikling af forstaaelse i hans intellektuelle univers.

  Jeg husker min yndlingsbog: “Zen and the art of motorcyclemaintaince”, som objektivt anskuer intellektuelle som forstyrrende elementer for samfundet fordi, de har isoleret sig i deres selvforherligende univers hvor de kan isolere sig med hver deres intellektuelle sandhed og blot komme laengere og laengere vaek fra sandheden og bedrelse af samfundet.
  Soergeligt at nogle aldrig erfarer el. arbejder for sandheden. Sandhedens soedme er soedere end alt andet, enddog soedere end indflydelsen af kokain og hash…!

 36. Af j nielsen

  -

  Adr. Læser I bøger?!

 37. Af Allan Hansen

  -

  Jeg har læst flere bøger
  end de fleste mennesker
  når på èt liv.

 38. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg havde vist allerede læst flere bøger for 40 år siden end de fleste mennesker når på et helt liv. Men når man ikke har lært at læse, så er det vel svært!!

 39. Af Allan Hansen

  -

  FILOSOFFENS LANG VANDRING.

  Efter 40 år med filosofien vil man forstå, at filosofi er mange ting og at vandringen i sig selv ikke har noget mål – og derfor aldrig når i havn.
  Som de gamle græker sagde ” filosofien er en rejse, som man tager
  alene for rejsen egen skyld,,.

  Men et rigtigt godt grund kursus finder man hos min gode ven den danske filosof Peter Thielst. “Man bør tvivle om alt – og tro på meget!
  Filosofiens historie fra Thales til Habermas 1996.( 470 sider).
  STOREBROR – hedder – History of Western Philosophy By Bertrand Russell 1945. ( 789 sider – findes ikke på dansk men man kan måske finde Wisdom of the West Bertrand Russell1959. 313 sider ). Et andet godt bidrag finder man hos Antony Flew. An introduction to Western philosophy – Ideas and argument from Plato to Sartre 1971 ( 497 sider).

  En åndeligbjergbestiger, vil nok vender hjem med den bedste “filosofiske rygsæk,, Hos: Platon, David Hume (1711-76). Authur Schopenhauer ( 1788-1860).
  Friedrich Nietzsche ( 1844-1900) og Jean-Paul Sartre ( 1905-80).etc.

  God fornøjelse.

  Mvh. Allan Hansen.

 40. Af Poul Pedersen

  -

  Allan Hansen – et par små citater, der nok er værd at tænke over!

  Som Sven Auken sagde: ’Selvros er den eneste påskønnelse et menneske kan regne med’.
  Han ved intet; men tror, han ved alt. Det peger klart i retning af en politisk karriere.
  George Bernard Shaw.

 41. Af georg christensen

  -

  Totalkontroller, overalt, også på “bestyrelses og direktions gangene”, vil nok være med til at styrke det enkelte “individs” frihedsfornemmelse, hvis (den lovgivende,den udøvende, den dømmende, samt den kontrollerende magt, får lige betingelser, for deres “arbejdsydelse”.

  NB: Med ordene (lige betingelser), menes kun “ÅBENHED”, så gulvtæppet let kan løftes uden at ligstanken farer ind i hovederne på folkene.

 42. Af hansen hansen

  -

  Det har aldrig været meningen i et folkestyre, at borgerne skal totalbegrænses i deres mulighed for en dag og slå sig sammen og korporligt smide de ansvarlige politikere på porten – såfremt, at disse politikere indfører regler og love, der truer borgerens mulighed for at have et anstændigt liv.
  Det har faktisk været meningen, at borgerne skulle have en frihed til en dag at gøre dette, hvis det blev nødvendigt..
  Alligevel er friheden til at gøre oprør en dag når det er nødvendigt det, som politikerne tager fra folket i disse år..
  Derfor er magthaverne interesseret i overvågning og øget politikontroller.. politiet er nok de sidste der ikke får brød på bordet ligesom, at de nu skal smøres med nye mercedes politibiler..

 43. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enig med Mchangama – det har taget uhensigtsmæssig overhånd – men hvem kan stoppe det?

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg glemte i går at få med, at vi måske kan imødese endnu flere totalkontroller, idet færdsel jo altid kan gives som en undskyldning for at køre ud.

  Men – det kan bilister jo så holde øje med, at der ikke på den vis sker magtmisbrug under dække af færdslen.

 45. Af For vores egen skyld... - Side 2 - Boligdebatten.dk

  -

  […] Totalkontroller – endnu en styrkelse af den “generelle personlige frihed” &mda… […]

 46. Af Indadvendt.dk » Blog Archive » Et kvalificeret ‘fuck af’

  -

  […] den liberale jurist Jacob Mchangamas indlæg ”Totalkontroller – endnu en styrkelse af den ’generelle personlige frihed’” (Berlingske 21.09.2012) opponerer Mchangama mod myndighedernes nyindførte påfund med […]

 47. Af Hvornår må man skyde en politibetjent? | FrihedsaktivismeFrihedsaktivisme

  -

  […] når folk genkender tyranni og undertrykkelse (Told og skat, totalkontroller, hashrazziaer, demonstrationsforbud, grove krænkelser af den private ejendomsret osv osv) taler […]

 48. Af Klart Sprog, Klart Sind » Blog Archive » Ordensbekendtgørelsen i praksis

  -

  […] har hørt mange dårlige ting om politiet fornyligt mht. deres ulovlige brug af visitationszoner, ulovlige totalkontroller, krænkelser af retsplejeloven mht. visitationer og benægtelse af folks ret til at […]

 49. Af Thomas Thomsen

  -

  Her i den seneste totalkontrol blev 1000 biler stoppet, uddelt bøder på ialt 700.000 kr..
  Man kunne også se sagen som et udtryk for, at det er bekymrende med så mange ulovligheder, og at det er endnu mere bekymrende, at så mange ser modvilligt på statens rettigheder til kontrol. Det offentlige har gennem de sidste mange år i stigende omfang måttet afgive virksomheder, som er blevet privatiseret eller domineret i overensstemmelse med ideerne i New Public Management.
  Tilbage bliver – hvis det offentlige skal bestå – en kerne af regler og kontrol med det, der sker i samfundslivet. Ellers havde vi ingen stat, men kun et penge- og revolversamfund.
  Der er brug for kontrol. Og totalkontrollerne optræder ikke hyppigt, præger ikke folk dagligdag. Måske er det blot hadet til det offentlige, der præger mange menneskers dagligdag. Og det er et problem.

Kommentarer er lukket.