Holger K kan føre SF-politik og stoppe SKATs tele-tyranni

Af Jacob Mchangama, Justitia 52

Som led i politikernes indsats mod sort arbejde og skatteunddragelse har skiftende regeringer løbende udvidet skattemyndighedernes beføjelser og udstyret dem med en række vidtgående muligheder for at føre kontrol med og få adgang til at indhente personfølsomme oplysninger. Efter skattekontrollovens § 8D kan SKAT således uden forudgående retskendelse forlange at få udleveret oplysninger fra både virksomheder og offentlige myndigheder om borgernes gøren og laden, hvis blot de ”skønner”, at oplysningerne har en ”væsentlig betydning” for, hvor meget en person skal betale i SKAT. Det indebærer derfor også, at SKAT mener, at bl.a. teleselskaber er forpligtede til at udlevere konkrete borgeres teleoplysninger til brug for jagten på skattesnydere. Oplysninger som selv Politiet i deres indsats mod terrorister end ikke har adgang til uden først at have været forbi en domstol for at indhente en forudgående retskendelse.

Men er det rimeligt, at SKAT har så vidtgående beføjelser, når end ikke Politiet har de muligheder? Er bekæmpelsen af skattesnyd blevet vigtigere for staten end beskyttelse af borgerne mod vold og kriminalitet? Eller helligere målet midlet, så vi i en retsstat som den danske vægter systemet højere end borgernes retssikkerhed?

SF har tidligere været indædt modstander af, at borgernes retssikkerhed vedvarende krænkes som udslag af det stigende politiske fokus på at overvåge og kontrollere borgerne. I forbindelse med den tidligere VK-regerings lovforslag om overvågning af danskernes tele- og it-adfærd kritiserede bl.a. Anne Grete Holmsgaard (SF) i Politiken (28.03.06) ”regeringen for at gå på kompromis med retssikkerheden, når teleselskaber ifølge det nye forslag skal udlevere oplysninger uden om retten”. Ligesom SFs forhenværende formand Villy Søvndal har påpeget, at ”SF vil under ingen omstændigheder kunne støtte, at terrorpakken slækker på kravet om en dommerkendelse og kravene til muligheder for at indhente oplysninger om borgere, der ikke er under mistanke” (Politiken, 04.11.05). Holger K. Nielsen bed sig i en periode fast i tidligere forsvarsminister Søren Gades ben og forlangte svar på, hvorvidt forsvarets efterretningstjeneste kunne foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden uden retskendelse i henhold til forsvarslovens § 17.

Siden SF er blevet regeringsparti, synes den tidligere skatteminister Thor Möger Pedersen dog at have givet køb på borgernes retssikkerhed og tidligere tiders SF-politik, der vægter borgeren og privatlivets fred højere end systemet. I et nyt svar fra ex-ministeren til skatteudvalget blåstempler han nemlig SKATs ret til at kræve oplysninger om private danskeres opkald og SMSer udleveret uden dommerkendelse med, at ” væsentlighedskriteriet betyder, at der ikke er tale om, at SKAT per automatik kræver en borgers private oplysninger udleveret”.

Men det er en ringe trøst. Væsentlighedskriteriet er på ingen måde nogen garanti for borgernes retssikkerhed. Tværtimod tildeler det SKAT så vide beføjelser, da det alene er op til SKATs medarbejdere at vurdere, hvad der betragtes som ”væsentligt”, at det med stor sandsynlighed kan ramme helt almindelige og lovlydige borgere. Og netop det bringer ikke alene SKATs beføjelser på kollisionskurs med det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, men også med retten til privatliv som sikret i artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

EMRK Artikel 8 fastslår nemlig, at indgreb i den grundlæggende ret til privatliv og familieliv kun bør ske ”for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller beskytte andres ret og frihed”. Et indgreb kræver således i henhold til EMRK både en lovhjemmel, et legitimt mål, og at loven er nødvendig. Og her må man spørge sig selv, om SKATs adgang til bl.a. personlige telefonoplysninger er nødvendigt for at sikre den samfundsmæssige lov og orden eller et legitimt mål, der godtgør indgrebets vidtrækkende konsekvenser for borgernes retssikkerhed og privatliv?

Det mente Thor Möger. Men Möger var også ung og i 2005, hvor debatten rasede, kun 20 år gammel og husker derfor måske ikke, hvordan SF dengang vogtede over borgernes ret til et privatliv. Men måske gør den nye og erfarne skatteminister Holger K? Med formandsskiftet og indsættelsen af den garvede SF politiker som skatteminister sender SF et klart signal om, at der nu skal føres SF-politik i traditionel forstand. Et godt sted at starte vil derfor være på retssikkerhedsområdet, hvor Holger K nu som skatteminister har mulighed for at revidere skattekontrolloven, så bestemmelsen respekterer grundlæggende retsprincipper og dermed begrænser SKATs vide rammer for at indhente personfølsomme oplysninger, så de fremover ligesom Politiet må forbi en dommer og indhente en forudgående retskendelse.

Og ministeren vil have den nødvendige opbakning hertil fra befolkningen. En meningsmåling foretaget af analysebureauet Norstat for CEPOS blandt 1000 danskere viser nemlig, at hele 56 pct. af danskerne er imod, at SKAT uden retskendelse kan få adgang til private telefonoplysninger, mens hele 73 pct. synes, at det er i orden, hvis blot SKAT som Politiet indhenter en forudgående retskendelse.

Dette må være et klart signal til Holger K om at stå fast på SF-mærkesager og få stoppet SKATs tele-snageri.

52 kommentarer RSS

 1. Af Balther Jensen

  -

  @ svend mellhorn, 22. oktober 2012 kl. 16:35

  Svend, er du ikke klar over, at hele Danmark er en stor samling ‘Drukkenbolte’ og ‘Fordrukne Idioter’ naar de er villige til at betale ‘Skat’, til det saa-kaldte ‘Fellesskab’, narmere betegnet som alle Politikerne, samt de 850,000. Kommune og statsansatte.

  I Kuwait, for exempel, er der ingen som betaler ‘Skat’, saa hvorfor skal Danskerne saa betale ‘Skat’, naar de har en Nationalbank, som kan trykke de Penge der er brug for til handel og vandel ?

 2. Af niels hansen

  -

  @svend mellhorn,

  “Er der nogen her i dette forum der kan modbevise fakta?”

  Ja, PREBEN F1 JENSENH. :-)

Kommentarer er lukket.