Velfærd og/eller frihed?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Det bliver stadig tydeligere, at Danmarks vej ud af krisen koblet med den tværpolitiske opbakning til den velfærdsmodel vi kender i dag kommer til at få mærkbare konsekvenser for danskernes frihed. I denne uge har regeringen annonceret en række tiltag og forslag, der fortsætter den gradvise umyndiggørelse af danske borgere på bekostning af hensynet til et stadigt større og mere vidtfavnende offentligt myndighedsregimente.

Da Deloitte kunne meddele, at der hvert år begås socialt bedrageri for 2.5 mia kroner var meldingen fra socialminister Karen Hækkerup, at løsningen bl.a. er yderligere samkøring af persondata mellem forskellige myndigheder. Erhvervs- og vækstminister Anette Vilhelmsens konkurrencepakke indeholder bl.a. en mulighed for fængselsstraf for direktører, der indgår konkurrencebegrænsende aftaler (hvilket også indebærer, at sådanne direktører vil kunne aflyttes af politiet, hvis der foreligger en mistanke). Det kan lyde uskyldigt men det er langt fra altid nemt at skelne mellem en fuldstændig lovlig aftale indgået mellem en eller flere virksomheder og så en ulovlig aftale om kartelvirksomhed. Endelig har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bebudet støtte til tankerne om en lovændring således, at private borgere bliver forpligtede til at undersøge, hvorvidt rengøringsfirmaer de måtte entrere med er omfattet af et offentligt register for udenlandske virksomheder. Ligesom Arbejdstilsynet får kompetence til at udstede administrative bøder på stedet.

Til hver eneste af disse tiltag vil man kunne sige jamen er det ikke rimeligt nok at myndighederne skal kunne opklare socialt bedrageri, undgå ulovlig social dumping (der reelt blot betyder konkurrence), og karteldannelser?. Men dels har myndighederne allerede en række beføjelser og kompetencer. Dels er disse tiltag blot den seneste bølge af en uoverskuelig række af lignende kontrolforanstaltninger, forbud overvågning som er blevet indført for at sikre, at den fælles kassebeholdning ikke lænses uretmæssigt. Det er til dels en paradoksal udvikling. Vi danskere har nemlig en af de højeste grader af tillid til hinanden og til myndigheder, hvilket sandsynligvis kan forklare en række af de positive træk ved vores samfund. Men kontrol og overvågningstsunamien rokker ved forestillingen om den høje tillid. Og på sigt kan det meget vel få negative konsekvenser for danskerens grad af gensidig tillid, hvis udviklingen fortsætter i samme retning. Mere om det i en senere blog.

39 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvordan begrænser det vores personlige frihed, at private borgere bliver forpligtede til at undersøge, hvorvidt rengøringsfirmaer, de måtte entrere med, er omfattet af et offentligt register for udenlandske virksomheder?

  Det burde folk da gøre helt af sig selv.

 2. Af søren sørensen

  -

  Det kan lyde uskyldigt men det er langt fra altid nemt at skelne mellem en fuldstændig lovlig aftale indgået mellem en eller flere virksomheder og så en ulovlig aftale om kartelvirksomhed….

  Borgerlige skattesnydere og ulovlige priskarteller, skal da ha straffe som deres samfundsmæssige omkostninger. Det hjælper ikke at give ham der stjæle et fjernsyn til 3oookr. 2 års fængsel, når ham med 140 millioner, får 1 år, og koster 260 døde på hospitalet i manglende behandling? Din artikel har intet med et forsvar for rettigheder at gøre, men et forsvar for din personlige og co´s tegnebog, og det er usmageligt!

  Vi skal akkurat ha meget mere kontrol, fordi som kan ses under VKO tiden med den støt stigende borgerlige korruption derunder så er denne gensidige tillid blevet misbrugt af de ejende borgerlige til at stjæle blindt fra Danskerne. Det har intet med frihed at gøre,som du insinuere her. Det har noget med lighed og straf ifh til samfundsmæssige omkostninger af den begået krimanlitet, og det at få et samfund til at fungere,især under en økonomisk krise, hvor alle må lægge noget ekstra! Hvis de borgerlige har betalt hvad de skulle og ikke bestjålet det store flertal af Danskerne, så har de jo intet at skjule?

 3. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Men det giver jo en masse arbejdspladser til endnu flere kontrollører og kommissærer – i landet med verdens fhv. dyreste offentlige sektor og verdens højeste skattetryk hvor de erhvervsvirksomheder vi skal leve af flygter ud af landet medens den røde løftebrudsregering fortsætter med at importere flere udenlandske soicalklienter til Danmark så det knopskydende offentlige bureaukrati og den svulmende godheds- og indvandringsindustri får endnu mere at lave! Alt for få er produktive herhjemme medens alt for mange har snablerne i de offentlige kasser uanset om det er offentligt ansatte eller de alt for mange mennesker på overførselsindkomster! Græske tilstande venter!

 4. Af Arne Rud

  -

  Kontrollører elsker sort arbejde, det er fast arbejde.

 5. Af Hans Andersen

  -

  Den omfordeling der er nødvendig for et velfærdssamfund kræver høj social kapital da politikerne de sidste 30. år har knoklet for at sætte denne overstyr så er man nød til at indføre en anden metode til omfordeling nemlig politistatens.

 6. Af Axel Artke

  -

  Den nuværende, danske velfærdsstat er som hovedregel reaktiv, idet den først træder til, når behovet for assistance er opstået. Som velfærdsstat betragtet er den dermed kun i sin vorden, selv om den allerede er ved at segne under sin egen vægt.

  Den ideelle velfærdsstat bestræber sig derimod på at skabe maksimal beskyttelse af borgerne imod alle uønskede begivenheder – før de indtræffer! Ud fra denne betragtning er velfærdsstaten aldrig fuldendt, men blot en bestandig tilnærmelse til idealet. Den fuldendte beskyttelse er nemlig en umulighed, eftersom der til stadighed dukker nye risici op, som velfærdsstaten må beskytte borgerne imod.

  Når velfærdsstaten således bestandig skal afværge nye farer for borgerne, er en overvågning af mulige, nye risici nødvendig. Overvågningen kræver en vis kontrol med dem, der overvå-ges, for borgernes adfærd må holdes inden for visse rammer for at gøre overvågningen tek-nisk-administrativ og økonomisk mulig. Jo mere velfærdsstaten udvikler sig hen imod det perfekte, jo strengere krav må det derfor stille til overvågning og kontrol, for perfektionerin-gen medfører, at stadig færre, uønskede begivenheder tillades at indtræffe.

  En fri og ureguleret borgeradfærd vil imidlertid gøre overvågningen og kontrollen alt for kostbar. Borgernes handlemuligheder må derfor begrænses. Denne regulering af borgernes adfærd indebærer nødvendigvis en indskrænkning af deres handlefrihed.

  Velfærdsstaten kræver altså overvågning og kontrol af samfundet og borgerne – med parallel udhuling af handlefriheden til følge. Og jo mere velfærdsstaten nærmer sig den perfekte be-skyttelse imod enhver uønsket begivenhed, desto større indskrænkning af friheden vil borgerne skulle underlægge sig. I selve sin natur er velfærdsstaten derfor i modstrid med personlig frihed. – Om resultatet så skal kaldes ”1984” eller ”Fagre nye verden” er et smags-spørgsmål. Det centrale er infantiliseringen/klientgørelsen af borgerne.

  Med venlig hilsen
  Axel Artke

 7. Af B. Bjerregaard

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Du bruger selv ordet pligt – hvorfor skal jeg tvinges til at undersøge en virksomhed – du kan bare undersøge alt det, du lyster, jeg gør det, hvis jeg mener, der er grund til det.

 8. Af T. Sørensen

  -

  Sagen er i virkeligheden meget enkel. Reducer velfærdsstaten ned til sokkeholderne. Lad folk beholde hovedparten af deres tjente penge selv. Der skal i k k e ydes tilskud til alt og alle til snart sagt alt. Lad folk selv betale. Herved er der kun syge, gamle og børn tilbage som skal have hjælp og for min skyld gerne mere end de får i dag. Hermed er svindel med allehånde ydelser blevet væsentlig begrænsede. Cashflowet gennem de offentlige kasser betydeligt reducerede. Behovet for off. ansatte væsentlig begrænset. Alle de til oversblevne skal ansæ og konkurencedygtigttes i industrien som produktionsass. og overvåge robotter og industriautomation. Vupti skatten kan reduceres voldsomt og konkurrenceevnen øges

 9. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  For at løse en lang række problemer som uduelige politikere selv har skabt, skal vi nu have en DDR-stat hvor borgerne lægges i spændetrøje og ingenting må. Eller de SKAL gøre alt muligt som før i tiden var unødvendigt, for ellers bliver de straffet.

  Hvis det ikke var for de åbne grænser og EUs diktater, havde der ikke været brug for foranstaltninger mod indstrømningen af østarbejdere, der ikke betaler skat og som forvandler danske håndværkere og vognmænd osv. til arbejdsløse og socialt udsatte.

  Og for at de syge, de lemlæstede/ invalide og ledige ikke skal lænse statskassen, er man ved at etablere en angiver-, kontrol- og overvågningsstat hvor alle er under mistanke hele tiden. For politikerne bryder sig altså ikke om konkurrenter, de skal nok lænse og tømme den fælles kasse selv, så der kan sendes endnu flere milliarder afsted i alle retninger, til EU/ Bruxelles, til FN, til Afrika, til Mellemøsten, til Italien og Afghanistan, til luksus- og prestigeprojekter og mange andre formål som danskerne ikke har glæde af.

  Sådan kunne man blive ved længe.

  Hvad tillid, lykke, tryghed og velfærd angår, så er det jo DR som igen og igen påstår at det hele er i top. Men er det nu rigtigt?? DRs troværdighed er ihvertfald ikke i top.

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Det er iøvrigt pudsigt: Politikerne taler tidlig og sent om alt det de vil gøre for at hjælpe de svage, og for at beskytte borgerne mod uønskede/ødelæggende begivenheder.

  Men der bliver flere og flere fattige, hjemløse og retsløse. Flere og flere faderløse og traumatiserede børn. Og flere og flere ofre for kriminalitet og sygdom.

  Arbejdsløshed, familiesplittelse, hjemløshed, forbrydelse og sygdom, synes at være fem områder hvor politikerne synes at danskerne gerne må sejle deres egen sø og synke ned i elendighed.

  Måske fordi de “nye” skandaløse tilstande langt hen ad vejen er skabt af politikerne selv?

 11. Af Rikke Nielsen

  -

  Jacob Mchangama, jeg savner at du kommer med nogle løsningsforslag. Det nemmeste er altid at kritisere andre uden at komme med bedre løsninger selv.

 12. Af Ole Skovgaard

  -

  Kære Rikke egentlig syntes jeg, altid at Jacobs blogs er interessante og det er vel OK at han har opgivet at komme med løsnings forslag for i det her land kommer der jo altid en gældfærds Cirkus artist forbi de udgør jo flertallet. Blandt sidder der 179 trygheds narkomaner inde på borgen. (Der kommer altid en sporvogn og en gældfærds artist til)

  Der er vel ikke andet at gøre end at citere Benjamin Franklin, “Dem der er villig til at opgive deres Frihed til gengæld for tryghed og sikkerhed, fortjener ingen af delene” og så i øvrigt trækket stikket ud, som gæld færds cirkus artisterne.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Den nuværende samfunds-udvikling er en “slow-motion-katastrofe”.

  Det er som når nogen konfiskerer hele din spegepølse ved at skære skive efter skive af, mens du ser til. Slutresultatet er det samme som hvis hele spegepølsen forsvandt med eet snuptag. Men det føles måske ikke så slemt når den stjæles med en tynd skive ad gangen?

 14. Af r. vangkilde

  -

  STASI! -bliver det næste, den socialistiske melde-
  central udbygges i jagten på skat af alle friheds
  grader. Mistænksomme personer og privat virksomhed
  skal under øget kontrol,til sikring af et solidarisk
  velfærd med den politiske elite på Christiansborgs
  179 nationalister, og deres karriere forløb.
  ELLER! går demokratiet fallit som under kommunismen!

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  UNØDVENDIGE TRAGEDIER OG DØDSFALD…..

  At den personlige frihed indskrænkes mere og mere, er der allerede skrevet meget om.

  At velfærden smuldrer, er heller ikke nyt.

  Men nu har jeg modtaget og er blevet bekendt med en række oplysninger fra pårørende til psykisk og fysisk syge, som viser at velfærden næsten er i frit fald visse steder.

  At “systemet” næsten er gået over til aflivning af syge danskere, at man næsten har indledt et euthanasi-program overfor de syge, er vel stadig en ret chokerende oplysning?

  Hvorfor kun “næsten”? Fordi man ikke kan sige at det er noget som direkte sigter på at aflive patienterne. Der er mere tale om en ideologi, nogle rutiner og en række komplet tåbelige “ordninger”, “tilstande”, “vaner”, tankesæt og nye politisk bestemte regler mv., som igen og igen og igen bevirker at der spilles hasard med patienternes liv og helbred, med mange tragedier og dødsfald til følge.

  Det hele minder om hvordan nogle efterskole-elever blev behandlet sidste år, da de blev sendt til havs i en lille, smal og skrøbelig båd, i februar måned hvor vandet stadig var iskoldt og hvor det blæste ret kraftigt. Børnene var ikke iført korrekt udstyr, der var ingen flydeveste/ våddragter og ingen medbragt gummibåd, intet ordentligt alarm-udstyr, og en lang række andre mangler og fejl blev efterfølgende konstateret.

  Her var det selvfølgelig ikke direkte meningen at aflive skolebørnene, men med kombinationen af sløseri, sjusk og forrykt vanvid lykkedes det jo alligevel næsten at tage livet af alle 14 børn. Alle fik en frygtelig oplevelse, og flere af dem lider i dag under svære følger af iltmangel og forfrysninger mv. Og en lærer omkom.

  Nu udsættes mange psykisk syge for en noget lignende kombination af sløseri, slendrian og forrykt vanvid. Regler og rutiner så ideologiske, tossede og arrogante at de syge og deres pårørende i talrige tilfælde påføres store unødvendige lidelser, ekstrasvær sygdom, sorg og død.

  Jeg har fået at vide at flere pårørende har forsøgt at råbe journalisterne op, men forgæves. Man lover at ringe tilbage, men ringer ikke. Meget mærkeligt, (kynisme?) for op mod en million danskere har berøring med psykisk sygdom eller overbelastning, enten ved at de selv bliver ramt på et tidspunkt, eller ved at de er pårørende.

  Og det kan vel heller ikke være helt ligegyldigt med hundredvis af unødvendige tragedier og dødsfald???

  Noget af det som fører til ulykkerne, er et meget mangelfuldt samarbejde med de pårørende. Plus at man har indført at mennesker som midlertidigt har mistet deres dømmekraft og realitetssans, selv skal bestemme hvad de har lyst til at modtage af medicin. Men når man er man psykisk syg og helt nede, evner man ikke at vurdere sin egen tilstand eller hvad man har brug for af medicin. Her burde man samarbejde med de pårørende eller lægge et rent lægeligt skøn til grund. Men selv alvorligt syge, eller ligefrem tvangsindlagte, kan bare sige at nu vil de ikke modtage medicin, hvorefter man straks føjer dem, så at resultatet bliver et voldsomt sygdomsudbrud der kan skade den syges helbred yderligere eller ligefrem slå patienten ihjel, direkte eller indirekte.

  Et eksempel er en patient som i årevis har haft det fint på en bestemt dosis af en bestemt medicin. Patienten har været velfungerende, har kunnet passe sit arbejde, familielivet har været uden problemer, og vedkommendes velbefindende har været i top.

  Men på en henkastet bemærkning ændrer en distrikssygeplejerske uden videre dosis (vidende om at det var yderst risikabelt), hvorefter den raske syge får et voldsomt tilbagefald. Den sygdom der har været holdt fuldstændig nede, så at alt kørte som på skinner,
  den kommer nu i udbrud igen, og næsten med en vulkans kraft. Den hidtil raske syge bliver hamrende syg, livsfarligt syg, og lider nærmest døgnet rundt og uge efter uge under frygtelige anfald. Noget som var fuldstændig forudsigeligt.

  Det kunne have været undgået hvis denne idiotiske sygeplejerske havde talt med de pårørende, og ikke var gået bag deres ryg. Hendes mangel på omtanke og forhippethed på at følge patientens mindste luner, kan nu komme til at ødelægge en familie og koste den unge patient (søn/ datter/ ægtefælle) livet.

  Og det sker igen og igen landet over. Man lader psykisk syge selv bestemme, selvom de mangler indsigt i deres sygdom. Hvorved de syge bliver femten til tredive gange så syge som “nødvendigt”, og hensættes i lidende og hjælpeløs tilstand.

  En praksis der fører til en masse unødige genindlæggelser og tragiske sygdomsforløb. :(

  Det svarer nærmest til hvis man sagde til fysiske patienter med mystiske symptomer og smerter, at de selv måtte stille diagnosen og behandle/operere sig selv.

  Officielt betragtes de pårørende som en værdifuld og afgørende resource for de syge, men i praksis ignorerer de fleste hospitaler den store bistand de kunne modtage, når det drejer sig om at hjælpe de syge bedst muligt.(undersøgelser har vist at et tæt samarbejde med de pårørende forebygger mange svigt og medicineringsfejl osv.)

  MAN MÅ UNDRE SIG OVER FORENINGEN SINDS PASSIVITET OVERFOR DISSE HOSPITALSSVIGT MV.

  Dette indlæg er kun en svag gengivelse af de frygtelige tragedier der kan opstå pga. dårligt samarbejde og dårligt gennemtænkte regler og rutiner.

  Meget mere kunne fortælles om hvordan man i dagens Danmark (med rendyrket idioti) sender syge ud i invaliditet, store lidelser og tidlig død, og de pårørende ud i fortvivlelse. Men det bliver nok for langt.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  UNØDVENDIGE TRAGEDIER OG DØDSFALD…..

  ELLER: ANTI-VELFÆRD OG DØDBRINGENDE NYE REGLER…..

  At den personlige frihed indskrænkes mere og mere, er der allerede skrevet meget om.

  At velfærden smuldrer, er heller ikke nyt.

  Men nu har jeg modtaget og er blevet bekendt med en række oplysninger fra pårørende til psykisk og fysisk syge, som viser at velfærden næsten er i frit fald visse steder.

  At “systemet” næsten er gået over til aflivning af syge danskere, at man næsten har indledt et euthanasi-program overfor de syge, er vel stadig en ret chokerende oplysning?

  Hvorfor kun “næsten”? Fordi man ikke kan sige at det er noget som direkte sigter på at aflive patienterne. Der er mere tale om en ideologi, nogle rutiner og en række komplet tåbelige “ordninger”, “tilstande”, “vaner”, tankesæt og nye politisk bestemte regler mv., som igen og igen og igen bevirker at der spilles hasard med patienternes liv og helbred, med mange tragedier og dødsfald til følge.

  Det hele minder om hvordan nogle efterskole-elever blev behandlet sidste år, da de blev sendt til havs i en lille, smal og skrøbelig båd, i februar måned hvor vandet stadig var iskoldt og hvor det blæste ret kraftigt. Børnene var ikke iført korrekt udstyr, der var ingen flydeveste/ våddragter og ingen medbragt gummibåd, intet ordentligt alarm-udstyr, og en lang række andre mangler og fejl blev efterfølgende konstateret.

  Her var det selvfølgelig ikke direkte meningen at aflive skolebørnene, men med kombinationen af sløseri, sjusk og forrykt vanvid lykkedes det jo alligevel næsten at tage livet af alle 14 børn. Alle fik en frygtelig oplevelse, og flere af dem lider i dag under svære følger af iltmangel og forfrysninger mv. Og en lærer omkom.

  Nu udsættes mange psykisk syge for en noget lignende kombination af sløseri, slendrian og forrykt vanvid. Regler og rutiner så ideologiske, tossede og arrogante at de syge og deres pårørende i talrige tilfælde påføres store unødvendige lidelser, ekstrasvær sygdom, sorg og død.

  Jeg har fået at vide at flere pårørende har forsøgt at råbe journalisterne op, men forgæves. Man lover at ringe tilbage, men ringer ikke. Meget mærkeligt, (kynisme?) for op mod en million danskere har berøring med psykisk sygdom eller overbelastning, enten ved at de selv bliver ramt på et tidspunkt, eller ved at de er pårørende.

  Og det kan vel heller ikke være helt ligegyldigt med hundredvis af unødvendige tragedier og dødsfald??? Eller hvad???

  Noget af det som fører til ulykkerne, er et meget mangelfuldt samarbejde med de pårørende. Plus at man har indført at mennesker som midlertidigt har mistet deres dømmekraft og realitetssans, selv skal bestemme hvad de har lyst til at modtage af medicin. Men når man er man psykisk syg og helt nede, evner man ikke at vurdere sin egen tilstand eller hvad man har brug for af medicin. Her burde man samarbejde med de pårørende eller lægge et rent lægeligt skøn til grund. Men selv alvorligt syge, eller ligefrem tvangsindlagte, kan bare sige at nu vil de ikke modtage medicin, hvorefter man straks føjer dem, så at resultatet bliver et voldsomt sygdomsudbrud der kan skade den syges helbred yderligere eller ligefrem slå patienten ihjel, direkte eller indirekte.

  Et eksempel er en patient som i årevis har haft det fint på en bestemt dosis af en bestemt medicin. Patienten har været velfungerende, har kunnet passe sit arbejde, familielivet har været uden problemer, og vedkommendes velbefindende har været i top.

  Men på en henkastet bemærkning ændrer en distrikssygeplejerske uden videre dosis (vidende om at det var yderst risikabelt), hvorefter den raske syge får et voldsomt tilbagefald. Den sygdom der har været holdt fuldstændig nede, så at alt kørte som på skinner,
  den kommer nu i udbrud igen, og næsten med en vulkans kraft. Den hidtil raske syge bliver hamrende syg, livsfarligt syg, og lider nærmest døgnet rundt og uge efter uge under frygtelige anfald. Noget som var fuldstændig forudsigeligt.

  Det kunne have været undgået hvis denne idiotiske sygeplejerske havde talt med de pårørende, og ikke var gået bag deres ryg. Hendes mangel på omtanke og hendes forhippethed på at følge patientens mindste luner, kan nu komme til at ødelægge en familie og koste den unge patient (søn/ datter/ ægtefælle) livet.

  Og det sker igen og igen landet over. Man lader psykisk syge selv bestemme, selvom de mangler indsigt i deres sygdom. Hvorved de syge bliver femten til tredive gange så syge som “nødvendigt”, og hensættes i lidende og hjælpeløs tilstand.

  En praksis der fører til en masse unødige genindlæggelser og tragiske sygdomsforløb. :(

  Det svarer nærmest til hvis man sagde til fysiske patienter med mystiske symptomer og smerter, at de selv måtte stille diagnosen og behandle/operere sig selv.

  Officielt betragtes de pårørende som en værdifuld og afgørende resource for de syge, men i praksis ignorerer de fleste hospitaler den store bistand de kunne modtage, når det drejer sig om at hjælpe de syge bedst muligt.(undersøgelser har vist at et tæt samarbejde med de pårørende forebygger mange svigt og medicineringsfejl osv.)

  MAN MÅ UNDRE SIG OVER FORENINGEN SINDS PASSIVITET OVERFOR DISSE HOSPITALSSVIGT MV.

  Dette indlæg er kun en svag gengivelse af de frygtelige tragedier der kan opstå pga. dårligt samarbejde og dårligt gennemtænkte regler og rutiner.

  Meget mere kunne fortælles om hvordan man i dagens Danmark (med rendyrket idioti) sender syge ud i invaliditet, store lidelser og tidlig død, og de pårørende ud i fortvivlelse. Men det bliver nok for langt.

 17. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Jacob Mchangama.

  HVORFOR KALDER DU IKKE-ØNSKET TVANGS
  OMFORDELING FOR ”VELFÆRD” I ET VÆK ???.

  Jacob, velfærd er ikke en off. afd. direktør inde i
  Danmarks statistik – hvis tvangs-bistands-fyrste-løn
  inddrives fra den langt fattigere tvangs-betaler :-(

  Velfærd er ej heller et kompl. ligegyldigt socials
  stats projekt, kaldet: “SFI”, hvis 305 overbetalte
  bistandsklientel, som i øvrigt begår double trouble
  via allerede velkendte data, lev. fra DK statistik.

  NEJ.. Velfærd er reelt ønsket/nødvendig borgerbehov,
  som igen skal holdes op imod fællesskabsstyrken ved
  netop at udgøre flere, ligesom forsikringsvirksomhed

  Metoden hvorpå fællesskabsstyrken, kontra modsatte
  findes, med dertil minimerede omkostningsniveauer,
  (med løbende real time tilretninger); hedder datalogi,
  sådan at borgernes; ikke bare behov, men behov, ud
  fra selekteringer af anden mulig ønsket, fastsættes.

  Når du derfor i flæng, (sammen med CEPOS vennerne),
  i et væk, kalder den udemokratiske omfordelings
  -mare for: “Velfærd”, begår du svinsk manipulation.

  CEPOS – EN SEMI OFFENTLIG INTERESSE ORGANISATION :-(

  Ja det lyder skørt ikke sandt, men er det ikke fuldt
  ud korrekt, at den største giver til CEPOS, er DI,
  og er det ikke korrekt, at godt 80% af leverandørerne
  til offentlig virksomhed, netop er DI medlemmer ?..

  Og jeg fortsætter.. Er det ikke korrekt, at de mange
  off. institutioner, (alene hos SKI), køber ind for:
  .. hold on.. godt “290.000 MILLIONER KRONER PR. ÅR”,
  hvilket svare til godt en 3-del af årligt forbrug.

  Kunne det mon være > HER < vi skal finde årsagen til
  hvorfor DI, som CEPOS altid slutter salutten af med:
  SÅ VI KA BEHOLDE DEN VELFÆRD VI ALLE ER SÅ GLADE FOR

  Nej, glem alt om X kontrol, da vi skal langt mere af
  dette, indtil de demokratisk styrede behov bestemmer

  OG HUSK SÅ (IKKE) AT KALDE SVINSK TVANG FOR VELFÆRD.

 18. Af Balther Jensen

  -

  @ Jacob Mchangama, Cepos
  søndag den 28. oktober 2012 kl. 11:36

  Jacob Mchangama !

  Hvis Danskerne vil ha et ordentligt land igen, saa skal de forst og fremmest halshugge alle de 850,000. offentligt ansatte, de 179 Folketings medlemmer, samt de 5000 Danske Advokater, fordi, det er dem som snyder og bedrager resten af den Danske befolkning.

  Samt, de har den frakhed at kalde dem selv for ‘Myndighederne’.

 19. Af Kim Houmøller

  -

  Europa vil stille og roligt bryde sammen i borgerkrigslignende tilstande i syden. Ingen kan længere have tiltro til de kriminelle politikere der agerer lakajer for bankerne, og deres direktører, der efterlader millioner i armod.
  Krisen i 1929 varede til 1960 og kostede millioner af menneskeliv i en verdensomspændende krig. Tro ikke på andre end dig selv og red hvad reddes kan.

 20. Af T. Sørensen

  -

  Det såkaldte demokrati, som praktiseres i EU, skal måske udsættes for en fransk revolution, før det kan vende igen. Hele den franske adel forsvandt og er ikke savnet siden af den samlede franske befolkning. Måske hele den politiske elite i EU kan komme i fare i denne proces, hvis ikke der kommer styr på sagerne. Det syder og gærer allerede mange steder i sydeuropa. De der satte EU igang og indførte euroen, anede ikke hvilke kræfter, de slap løs. De aner heller ikke hvordan de skal få hold på uhyret.

 21. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af balt,baltezaar, balt baltezaar, baltezaaaare, 29. oktober 2012 kl. 03:20
  Nok en god idé med de 5ooo advokater! Syntes dog at 850.ooo nye arbejdsledige fra det offentlige-eller katoffel håndopgravere om du vil- ikke er brugbart!

 22. Af Bjorn Sorensen

  -

  Kontrol af kontrollen og kontrol af kontrolkontrollen er ansvarsforflygtigende.
  Vi saa det med finans- og laanekrisen at kontrolsystemet ikke virkede fordi politikerne tilsidesatte sund oekonomi for at fremme politiske maal, som var ryggesloest. Det var hasard med almindelig sund fornuft. Med rettidig omhu kunne vi have undgaaet den kommende katastrofe med massearbejdsloeshed.
  Det jerngreb som erhvervslivet, fagforeningerne og den offentlige sektor holder DK i, er langsomt ved at ruinere landet.
  Danfos bekendtgjorde forleden at om 10 aar ville de ikke laengere producere her i landet.
  Jaa hvor meget er i realiteten tilbage om 10 aar naar danskerne udviser en saa selvoedelaeggende forstokkethed og naegter at tilpasse landet til de globale realiteter.
  Treenigheden, erhvervslivet,fagforeningerne og den offentlige sektor har forlaengst delt kagen mellem sig.
  Hvis konfirmandholdet af politikere tror at de kan aendre paa de kartelaftaler som treenigheden vogter over saa er de meget naive.
  Det magtmonopol som treenigheden representerer vil de kaempe for til det sidste.
  Vi andre kan bare se paa at det langsomt kollapser om 10-20 aar med massearbejdsloeshed og oekonomien i ruiner.
  Det er det senarie som vi kan forvente med mindre danskerne vaagner op og stopper forfaldet.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: De dødbringende nye regler og tilstande på hospitalerne (se kl. 01.05) kunne måske også fortjene et par kommentarer?

 24. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH
  “PS: De dødbringende og tilstande på hospitalerne.”

  Kan vi forvente andet naar hospitalerne er ledet af politikere og bureaukrater som har politiske og teknokratiske opfattelser og dagsordener som skal tilfredsstilles, frem for patienternes ve og vel.

  I “gamle” dage var det et kald at arbejde i sundhedssektoren. Man gik hjem naar dagens arbejde var udfoert.

  I dag er sundhedssektoren blevet proletariseret og man gaar hjem naar ens vagt er ovre.

  Til trods for at man har ansat en masse administrationguruer for at effektivisere den offentlige administration har deres indsats sammen med politikerne haft den modsatte effekt.

  At patienterne er blevet glemt har laenge vaeret offentligt kendt.
  Sundhedssektoren rangerer ligesom uddannelsessektoren i bunden af 4. division.
  Saadan gaar det naaer egeninteressen bliver vigtigere end faelles maal.
  At der er sat turbo paa egoismen med velfaerdssamfundet, var vist ikke hensigten, men saadan gaar det naar man kaemper for sine rettigheder og glemmer det faelles bedste.
  Det er det groteske ved socialismen, at fordi den ikke kender den menneskelige natur saa skyder den sig selv i foden i lutter naivitet.
  Fundamentet i velfaerdssamfundet er ansvarsloeshed, saa katastrofen er indbygget i systemet.
  Saadan gaar naar naar vi mennesker tror at vi har guddommelige egenskaber og tror at at vi som en anden Gud kan skabe idealsamfundet.
  Kristendommen har forlaengst indset og advaret os fejlbarlige mennesker mod at tro at vi har evne til at skabe idealmennesket.
  Kun droemmere og fantaster lader sig forlede af utopiske droemme.
  Denne livsloegn har desvaerre besnaeret alt for mange alt for laenge.
  .

 25. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  JJacob M./Cepos- Jeg er helt enig med dig! – Vi er efterhaanden kommet dertil: At regeringen ikke vil folk det bedste! I virkeligheden havde vi det meget bedre – dengang for 50 aar siden – Da skatten var 25% -og vi selv kunne bestemme hvad vi ville bruge vores penge til! – Og jeg har stadigvæk Dr.2 udsendelse igaar kl. 23.00 med dig og fr. Lilleøre – som efter min mening sagde det helt rigtige -Det ser nærmest ud til, at offeret bliver ignoreret – og faar ingen hjælp, hvorimod “forbryderen” skal nurses og have det bedste – det er jo helt “sygt”

 26. Af Michael Kornblit

  -

  Alle kontroller fjerner den tillid der burde være mellem myndigheder og befolkningen i en velfungerende “velfærdssamfund”. Den øgede antal af kontroller fra myndighedernes side, kreeret af marginalle eller ubetydelige hændelser kriminaliserer alle borgerne. Politikerne og myndigheder, i den evige trang til at udvikle den danske “velfærds model” ,er faktisk nået dertil at deres største fjende er deres egen befolkning som skal konstant kontrolleres og rettes ind.
  Hvis det lyder ikke bekendt så kan dette fænomen illustreres ved at se på lande som Nord Korea, Hviderusland, Cuba og gamle DDR.

 27. Af Karsten Aaen

  -

  2,6 mia. kr. i socialt bedrageri? Nej, det er der jo ikke tale om, vel Jacob M. Der er tale om at kommunerne begår fejl for cirka 1,3 mia. kr. ved udbetaling. Og andre 1,3 mia. kr. regner man så med er det der hedder socialt bedrageri, altså folk snyder sig til beløb, som de ikke skulle have.

  Hvad man aldrig taler i denne forbindelse er to ting:
  1) Hvad koster det mon at inddrive disse 1,3 mia. kr.?
  2) Hvor snyder erhvervslivet mon for ift. moms, skatter og afgifter mv?

  Derudover er jeg enig med Jacob M. når han kritiserer regeringen for at ville indføre et overvågning-samfund, og samkøre flere registre end tilfældet er i dag.

 28. Af j nielsen

  -

  “Europa vil stille og roligt bryde sammen i borgerkrigslignende tilstande i syden. … Tro ikke på andre end dig selv og red hvad reddes kan.”

  Lad panikken brede sig. Hæv alt hvad der står på kontoen og tøm hylderne i superen. Fyld kælderen med dunke med benzin.

  Hvis ellers der er noget tilbage. Når nu Kim Houmøller allerede har været der.

 29. Af niels hansen

  -

  j nielsen

  :-)

 30. Af Kim Houmøller

  -

  @ j nielsen & Hansen – Ja grin i bare jeres røv i laser. Men at den økonomiske krise skulle være under kontrol er simpelthen forkert. Danmark er i recession og vil vedblive at være det i mange år. Ikke noget at grine af for dem som mister deres forsørgelse. Forventer at pensioner m.m bliver reduceret med 20 % når panikken blandt folketingsmedlemmerne indfinder sig.

 31. Af Bjorn Sorensen

  -

  @ Kim Houmøller
  “Danmark er i recession og vil vedblive at være det i mange år.”

  Ja da, i mange mange aar. Nu har vi spilt 30 aar med at fortraenge virkeligheden. Vi har braendt vores resourcer af, foraeret vores industri til kinesere og andre taknemmelige. Verdens dyreste offentlige sektor leverer elendig service. Folkeskolen er en bundskraber i EU, det samme med sundhedssektoren. Vores infrastruktur forfalder, toge og busser koerer ikke tiden.
  Danmark er et samfund i forfald. Man vaelger politikere som er kustoder af 68-ernes droemme.
  Alt hvad bagklogskaben fortaeller os har man totalt ignoreret i troen paa at man vidste bedre og naivt troede at hvis bare hensigterne var gode saa ville det blive bedre. Havde man lyttet til aartusinders visdom kunne megen elendighed vaere undgaaet.
  Hvornaar bliver vi klogere og tager ved laere af erfaringen.
  Man vaelger politikere som i folkeskolen er blevet hjernevasket med 68-ernes droemme og fantasterier.
  Men det vaerste er at de har ikke tillid til at folket godt kan selv, faktisk meget bedre, men det tror politikerne ikke, for de ved meget bedre. Derfor disse paranoide DDR tilstande som er ved at udvikle sig.
  Eftersom danskerne vaelger politikere som lever paa fortidige droemme om et idealsamfund som det ikke lykkedes dem at skabe og det er nu

 32. Af Balther Jensen

  -

  Det forste man skal gore for at faa et godt samfund, er at smide alle dem som har en akademisk uddannelse ud af det offentlige, fordi, de er alle saa ‘kloge’ at de tror at de er Guder. Derfor snyder og bedrager de alle andre.

 33. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, kommunisterne og de radikale infiltrerede uddannelses-systemet ud fra en langsigtet strategi gående ud på at befolkningen skulle hjernevaskes og fordummes fra barnsben af, eller nedefra og indefra.

  Siden 1968 har der været tale om en slow-motion-katastrofe.

  De fulde virkninger har endnu ikke indfundet sig, for foreløbig er Danmark ikke helt fallit og vores civilisation ikke totalt smadret. Men bare vent. Får ny-kommunisterne og de falske humanister lov til at fortsætte med deres galskab, er der kun en rygende ruin tilbage “om lidt”.

 34. Af Steen K Thomsen

  -

  Gode unge og naive Mchangama.
  Din frihed er så individuel og personlig, at den er til skade for andre.
  Du opfordres hermed til, igen (formentlig), at læse politisk filosofi angående den borgerlige grundtanke. Flere af disse udmærkede (men stadigt let naive) filosoffer havde nemlig forstået en central ting – en persons frihed må ikke blive en anden persons fængsel.
  Dine frihedsbegreber er individuelle – den socialistiske forsøger at iværksætte en fælles begrænsning til sikring af en fælles frihedsgrad – som altså bliver ensartet.
  Tag nu ud til de danske gartnerier og se på den frihed du har skabt.
  Ufaglærte og fattige østeuropæere arbejder 17 timer i døgnet for 60 kroner i timen (for 37 timer pr uge) og trues til at srbejde ekstra, så du kan købe dine “billige” tomatprodukter hos COOP og Dansk Supermarked.
  Din frihed smadrer den velfærd der er almennyttig og isolerer den til dig og dine kammerater.

  Ellers tak. Hellere et system der kontrollerer fornuftigt og sætter ens rammer – både i udgangspunkt og resultat

 35. Af Lars Petersen

  -

  @ Steen K Thomsen

  ER NU DIG SOM HAR MISFORSTÅET DET ALT SAMMEN.

  For det første, har socialismen aldrig bestået i
  andet end hæmmende tvang, og ren anti forretning
  all over, med deraf utallige ødelagte liv til følge.

  Endelig har man (via tvang), og ren amatørisme, fået
  slidt de økonomisk selvforsørgende jobs op, til for
  -del for ikke-selvforsørgende papirs, & informations
  -skubbere, & hvis tvangs-inddrevet lønningers svinsk
  høje niveau, har kostet den lille mand, ULTRA DYRT.

  1. Selvforsørgende A, tvinges til at trække den ikke
  selvforsørgende, (og ikke benyttede) off. ansatte B.

  2. A fordyres, mister jobbet, begynder at drikke,
  konen skrider, A begår selvmord, eller konverteres
  over til social-zombie sammen med alle de andre.

  ER VIRKELIGHEDENS FAKTA TILBAGESTÅENDE PIKHOVEDE.

  SÅ.. med udgangspunkt i 880.000 Aér som er sat på
  overførsel, med for tidl. død, ensomhed, selvmord
  mv. til følge; KONTRA vi går nævnte 30 år tilbage,
  og frem til i dag, så kan du ROLIGT regne med, at
  MINDST 1,5 mio. mennesker har mistet livet – fysisk,
  økonomisk, og deraf socialt, som mentalt.

  Og der har du gået i dine tilbagestående SocioTåger,
  “og troet” at verdens største tvangs-omfordeling for
  kun egen genvalgs-lønsikring, udsprang af det rene
  socio hjertes værk.. Ahhh ha hahahahahaha, Ga Gaaak.

 36. Af j nielsen

  -

  “Det forste man skal gore for at faa et godt samfund, er at smide alle dem som har en akademisk uddannelse ud af det offentlige, fordi, de er alle saa ‘kloge’ at de tror at de er Guder. Derfor snyder og bedrager de alle andre.”

  Sådan er alle der læser bøger. Svindlere alle til hobe. Det skulle forbydes at læse andet end side 9 i ekstra bladet skulle det. Men det blir det jo nok aldrig. For det tør de sgu ikke. Og så kan de fortsætte med deres klogesnak og ta røven på os allesammen. Men skal vi finde os i det. Nej! Det skal vi nemlig ikke. Op mod loftet sir jeg bare. Lissom i Kina. Og Kimbodnia. Der havde de fat i noget af det rigtige. Der kunne alle de overbelæste nasserøve komme ud og mærke hvad det vil sige at bestille noget. Så ka de ta deres bøger og blade og powerpræsentationer og hænge dem ud på lokummet. Så blir de da brugt til noget nyttigt.

 37. Af Balther Jensen

  -

  @ j nielsen, 30. oktober 2012 kl. 19:58

  J.Nielsen:

  Du skriver:

  ” Der kunne alle de overbelæste nasserøve komme ud og mærke hvad det vil sige at bestille noget. Så ka de ta deres bøger og blade og powerpræsentationer og hænge dem ud på lokummet. Så blir de da brugt til noget nyttigt.”

  Ja, du har 100% ret.

 38. Af Povl Olsen

  -

  j nielsen og Balther Jensen.
  Blokken er nok slut; men blot en kort bemærkning. Det nytter ikke at gå til læge, Jeres sygdom, kæmper selv guderne forgæves imod.

 39. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Danmark har hårdt brug for en finanslov, der tager fat om ondets rod, den private sektor, som efter 10 år med VKO nu er en destruktiv trussel, der kan tvinge politikerne til at overføre midler fra de dårligst stillede dele af befolkningen til den bedst stillede del.

  Det private erhvervsliv har et omfang og en magt, der ubesværet sætter staten skakmat. Med Venstres lejetropper som kamporganisation kan højrefløjen tvinge skatterne ned, beskære dagpengeperioden, minimere kontanthjælpen, sænke lønningerne og meget mere.

  Aktiviteten i den private sektor består i etableringen af evindelige økonomiske kriser, den teknik der mest effektivt muliggør plyndringen af en forsvarsløs befolkning. Aldrig før har rige så hurtigt kunnet blive endnu rigere, og aldrig før er forskellen mellem top og bund vokset så hurtigt.

  Hvis vi ikke får reduceret den private sektors til et samfundsmæssigt håndterligt omfang, må vi se i øjnene, at det totalitære, monopolkapitalistiske konkurrencehelvede fortsætter. Det kan vi ikke være tjent med.

Kommentarer er lukket.