Berlingskes forbudsskævert

Af Jacob Mchangama, Justitia 101

Denne blogs moderavis har i dag en leder, der under overskriften ”Frihed og Forbud” søger at gøre læserne klogere på, hvor grænsen bør trækkes for statslig indblanding i personlig frihed, når det gælder hash, alkohol og tobak. Det lykkes ikke.

I forhold til hash forholder Berlingske sig til både ”konkrete” og ”principielle” argumenter. Det konkrete argument for legalisering, som Berlingske fremhæver, er muligheden for at reducere et illegalt marked på – anslået – over 1 milliard DKK, som i øjeblikket alene bestyres af hærdede kriminelle, der ikke skyr voldelige metoder. Berlingske anerkender, at sådanne kriminelle givetvis ”ville få sværere kår” ved en legalisering. Men overfor det argument anfører lederskribenten

”til gengæld kan man modsat have den opfattelse, at et frit hashmarked vil få flere unge til at ryge endnu mere hash end de gør i forvejen. Og dermed sende endnu flere ud i et skadeligt hash misbrug”.

Ifølge Berlingske er dette modargument stærkere end de potentielle gevinster ved legalisering, som Berlingske derfor afviser. Men når det handler om de ”konkrete” argumenter, kunne man måske forlange, at Berlingske selv var mere konkret i sin argumentation. For selvom det er rigtigt, at man ikke kan udelukke, at der vil være flere, der ryger hash som følge af legalisering. Så er det langt fra givet. I Portugal valgte man i 2001 at afkriminalisere (ikke legalisere) alle stoffer, og i 2011 kunne man konstatere et stort fald i antallet af misbrugere på op mod 50%. Ifølge den seneste rapport fra det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ligger forbruget af cannabis blandt portugisiske skolebørn i alderen 15-16 år under såvel det europæiske gennemsnit som det tilsvarende niveau i Danmark.

Blandt 15-24 årige har Portugal endvidere et af de laveste forbrugsniveauer i Europa, når det gælder unge, som rapporterer at have prøvet Hash i deres levetid og indenfor de seneste 12 måneder. Det betyder ikke, at afkriminalisering eller legalisering fører til lavere forbrug, men peger snarere på, at legalisering og forbud har en i bedste fald marginal indflydelse på forbrug. Det var da også konklusionen i en stor international undersøgelse, som Københavns Kommunes Socialudvalg i 2009 citerede i sin redegørelse, og hvoraf det fremgår, at

”det ikke er adgang til legal hash, der er afgørende for hvor mange personer, der bruger hash, og hvor meget hash den enkelte bruger. Udsvingene må derimod tilskrives almindelig udvikling i kultur, mode og trends”.

Derudover vil der også være økonomiske gevinster forbundet med legalisering. I april 2012 underskrev 300 økonomer, inklusiv 3 nobelprisvindere, således et åbent brev til Præsident Obama, hvori de opfordrede til at afkriminalisere hash og pegede på en anseelig økonomisk milliardgevinst (i USD), hvis hash blev behandlet på samme måde som alkohol og tobak. En del af denne gevinst kunne man jo eks. bruge på kampagner rettet mod unge eller på at få egentlige misbrugere  på rette køl. Man kan også pege på den gevinst, der ville være i, at politiet brugte ressourcer på personfarlig- og berigelseskriminalitet snarere end på at sende 60 mand ud for at kæmpe mod vindmøller på Christiania. Alt sammen ”praktiske” argumenter, som lederen negligerer, men som nødvendigvis må indgå i ligningen, når man vejer pro et contra ud fra en rent praktisk tilgangsvinkel.

Avisens gode lederskribent mister dog fuldstændig den røde tråd, når det kommer til det principielle argument for legalisering, som lederen beskriver med følgende non sequitur:

Nemlig det argument, at staten slet ikke skal blande sig i, hvad borgerne indtager eller i øvrigt foretager sig, når blot det ikke skader andre end den enkelte borger selv. Argumentet er på sin vis smukt og beundringsværdigt, men i praksis er det en form for liberal idealisme, der ikke har nogen gang i virkeligheden. For realiteten er, at vi har en stat, der blander sig i borgernes hverdag. Diskussionen burde snarere dreje sig om, i hvor stort omfang det bør finde sted, og om kontrollen med handlinger, der egentlig hører privatsfæren til, er ved at tage overhånd. For det er tilfældet, og det er et problem.

Først og fremmest må man sige, at argumentationen ovenfor er udtryk for en form for ”pragmatisme”, som enhver diktator kunne skrive under på: Fordi staten allerede blander sig i borgernes privatliv med forbud og formynderi giver det ikke mening at fremføre et principielt ”Millsk” forsvar for friheden. Man kunne måske indvende at netop fordi staten blander sig så meget er der mere end nogensinde behov for et principfast forsvar for den personlige frihed. Samtidig mener Berlingske dog at det er problematisk, at staten blander sig så meget i borgernes privatliv, som det rent faktisk er tilfældet. Hvordan lederskribenten kan nå frem til den sidste konklusion er bemærkelsesværdig, når det principielle argument om personlig frihed tilsyneladende ikke længere er validt.

Dernæst når lederskribenten frem til, at rygeloven er forsvarlig, fordi den beskytter mod passiv rygning (hvormed man elegant springer over, at med det offentlige rum menes samtidigt privatejede cafeer og barer, og at ingen tvinger en ikke-ryger ind på en privatejet cafe/bar, hvor der ryges). Når det gælder alkohol:

”er der et alvorligt problem, som handler om børn og unges alkoholvaner. Danske unge drikker mere end unge i stort set alle andre lande…. Er det statens ansvar? Nej, det er først og fremmest forældrenes”.

Så vi kan altså konkludere, at alkohol på trods af skadelige virkninger for unge og negative konsekvenser for familier og pårørende, ikke er statens, men forældrenes ansvar. Derimod er unges hash vaner ifølge Berlingske åbenbart ikke længere forældrenes men statens ansvar, og kræver derfor generelt forbud. Cigaretter er skadelige, og det er legitimt at forbyde rygning på barer og cafeer, men ikke at forbyde cigaretter eller tobak som sådan. Jo logikken er lysende klar.

En ting lever Berlingskes leder op til: nemlig sin egen påstand om, at spørgsmålet om relationen mellem forbud og frihed ”ikke er sort-hvid”. Til gengæld må man sige, at Berlingskes holdning til emnet er blevet så grumset, at det vist alene er lederskribenten selv, der kan finde ud af, hvornår noget skal være frit eller forbudt.

101 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  Hvis man ikke synes ens børn er helt så intelligente, som de kunne
  være, kan man glæde sig over, at de sandsynligvis har en lavere risiko
  end deres mere intelligente klassekammerater for at kaste sig over
  ulovlige euforiserende stoffer.

  En stor britisk undersøgelser viser i hvert fald en sammenhæng mellem
  høj intelligens i barnealderen og forbrug i ungdomsårene af stoffer
  som hash, kokain, amfetamin og ecstasy.

  Undersøgelsen er foretaget i en meget stor befolkningsundersøgelse,
  der gennem adskillige år har fulgt en årgang, der i dag er 41 år
  gamle.

  Forskerne fandt frem til deltagere i undersøgelsen, der har fået målt
  deres intelligens som fem-årige eller som 10-årige, og krydsede med
  oplysninger om deltagernes selverklærede forbrug af hash, kokain,
  amfetamin, ecstasy og “polydrug use” (mere end tre stoffer) som
  16-årige og som 30-årige.
  Man har desuden set på deltagernes sociale vilkår og forhold til
  forældrene som 16-årige, og på deres socialklasse, uddannelsesniveau
  og indkomstgruppe som 30-årige.

  I gennemsnit var intelligenskvotienten 4-8 point højere på de
  deltagere, der selv sagde ja til et forbrug af ulovlige stoffer, end
  deres stoffrie årgangsfællers IK. Den gennemsnitlige IK for
  stofbrugerne var 110. 115 regnes i undersøgelsen for en høj
  intelligens, 100 er normalen.

  For få år siden fandt andre britiske forskere en sammenhæng mellem høj
  intelligens og stort alkoholforbrug, så helt overraskende er det måske
  ikke, at vi denne gang kan se en sammenhæng mellem høj intelligens og
  brug af ulovlige stoffer.

  Deltagernes forhold til forældrene som unge, og socialklasse som ældre
  var uden betydelig sammenhæng med stofforbruget. Man har dog ikke i
  undersøgelsen skelnet mellem misbrug og forbrug, men blot spurgt, om
  deltagerne har prøvet stoffet eller ej.

  Der medfølger ikke i undersøgelsen en tolkning af sammenhængen,
  herunder om det overhovedet er en klar årsagssammenhæng eller fælles
  afspejling af en tredje skjult årsag. Men da undersøgelsen af alkohol
  og intelligens kom frem, var der forklaringer som gik på
  selvmedicinering af stress over høje krav både fra dem selv og fra
  omgivelserne, især hos de højt intelligente piger.

  De kloge piger ser også i denne undersøgelse ud til at være endnu mere
  tilbøjelige til at tage ulovlige stoffer end kloge drenge. For en
  dreng med høj intelligens var sandsynligheden for at prøve ulovlige
  stoffer omkring halvanden gang højere end hans mindre intelligente
  klassekammerats. For højt intelligente piger var sandsynligheden
  fordoblet.

  Læs resume af undersøgelsen i Journal of Epidemiology & Community
  Health: Intelligence across childhood in relation to illegal drug use
  in adulthood: 1970 British Cohort Study

  Correspondence to Dr James White, Centre for the Development and
  Evaluation of Complex Interventions for Public Health Improvement,
  Cardiff University, 7th Floor Neuadd Meirionnydd, Heath Park, Cardiff
  CF14 4YS, UK;
  Contributors JW obtained the British Cohort Study data from the UK
  Data Archive and supplementary
  information on the coding of variables from the Centre of Longitudinal
  Studies. JW had full access to all the data in the study and takes
  responsibility for the integrity of the data and the accuracy of the
  data analysis. GDB helped to draft the manuscript.

  Accepted 18 August 2011
  Published Online First 14 November 2011
  Abstract

  Background Recent reports have linked high childhood IQ scores with
  excess alcohol intake and alcohol dependency in adult life, but the
  relationship with illegal drug use in later life is relatively
  unknown.

  Methods The authors used data from a large population-based birth
  cohort (1970 British Cohort Study) with measures of lifetime cannabis
  and cocaine use, parental social class and psychological distress at
  16 years; cannabis, cocaine, amphetamine, ecstasy and polydrug use
  (more than three drugs) in the past 12 months; and social class,
  educational attainment and gross monthly income at 30 years. All
  members of the cohort with IQ scores at 5 or 10 years were eligible to
  be included in the analyses.

  Results Of the 11?603 (at 5 years) and 11?397 (at 10 years) cohort
  members eligible, 7904 (68.1%) and 7946 (69.7%) were included in the
  analyses. IQ scores at 5 years were positively associated with
  cannabis (OR (bottom vs top tertile) =2.25, 95% CI 1.71 to 2.97) and
  cocaine use (OR 2.35, 95% CI 1.41 to 3.92) in women and with
  amphetamines (OR 1.46, 95% CI 1.03 to 2.06), ecstasy (OR 1.65, 95% CI
  1.15 to 2.36) and polydrug use (OR 1.57, 95% CI 1.09 to 2.26) in men
  at 30 years. IQ scores at 10 years were positively associated with
  cannabis, cocaine (only at 30 years), ecstasy, amphetamine and
  polydrug use. Associations were stronger in women than in men and were
  independent from psychological distress in adolescence and life-course
  socioeconomic position.

  Conclusion High childhood IQ may increase the risk of illegal drug use
  in adolescence and adulthood.

  En gruppe af tidligere og nuværende internationale toppolitikere
  siger, at den globale krig mod stoffer har ’slået fejl’ og at
  lovliggørelse af marihuana muligvis kan stække den narkorelaterede
  vold og narkoens sociale konsekvenser.

  – Den globale krig mod stoffer har slået fejl med forfærdelige
  konsekvenser for mennesker og samfund over hele verden, skriver
  medlemmerne af Global Commission on Drug Policy i en ny rapport.

  – 50 år efter FN’s narkotikakonvention og 40 år efter præsident Nixon
  lancerede den amerikanske regerings krig mod stoffer, er der hurtigst
  muligt brug for gennemgribende reformer i nationale og globale
  narkokontrol-politikker.

  Kommissionen anbefaler, at restriktionerne på marihuana bliver løsnet.
  Rapporten opfordrer desuden regeringer til at ’stoppe
  kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen af folk, der
  bruger narko, men ikke skader andre’.

  Narkopanelet inkluderer blandt andet Colombias tidligere præsident
  Cesar Gaviria, Mexicos tidligere præsident Ernesto Zedillo, tidligere
  FN-generalsekretær Kofi Annan og Grækenlands nuværende
  premierminister, George Papandreou.

  De tidligere toppolitikere siger, at rendyrkede straftiltag i kampen
  mod narko faktisk har ført til en situation, ‘hvor størrelsen på det
  globale marked for ulovlige stoffer – som primært kontrolleres af den
  organiserede kriminalitet – er vokset dramatisk’.

  – (Vi) opfordrer regeringen til at eksperimentere med modeller for
  lovlig regulering af stoffer (særligt cannabis) for at underminere den
  organiserede kriminalitets magt og sikre borgernes helbred og
  sikkerhed, skriver kommissionen.

  Kommissionens rapport bliver officielt præsenteret i New York torsdag.
  Mange af medlemmerne er fra lande, der står i forreste geled i kampen
  mod narko.

 2. Af Jesper Kristensen

  -

  @ Jakob Schmidt-Rasmussen

  Selv hvis hver evig eneste ting du skriver var den endegyldige sandhed, så står det uigendriveligt til trone, at både Holland og Portugal har et lavere forbrug af hash end Danmark trods en langt mere liberal holdning til emnet.

  WHO lavede også for nogle år siden en større undersøgelse, der er publiceret på PLOS Medicine. De undersøgte 17 lande med over 85.000 respondenter i alt. Konklusionen var at forbud – endsige styrken deraf – ikke havde nogen sammenhæng med forbruget.

  Find den selv:
  Toward a Global View of Alcohol, Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys

  Bundlinjen er, at at afgørende er at sammenligne forskellige politiske alternativer – ikke rode rundt i alle mulige bortforklaringer med “hashens farlighed”. Dertil kan jeg tilføje, at jeg kunne rive hver eneste undersøgelse du refererer til i småstykket. Pointen er bare, at de er ligegyldige for det politiske spørgsmål.

  Du hænger fast i en kærlighed til forbuddet (og al dens nederdrægtighed), og så kan du ikke se skoven for bare træer.

 3. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Randi Sofienfryd

  Din påstand om at hash har en masse helende egenskaber hører hjemme i urtekræmmerfantasier og alternativ medicin, og formodentlig også heksekunst. Dette alternative er en besættelse som for mange er en religion.
  For hvis det virkeligt var sandt, hvorfor har den etablerede videnskab så ikke forlængst bekræftet det.
  Formålet med kampagnen for cannabis “medicinske” egenskaber er at få det legaliseret i lighed så mange andre urter med tvivlsomme virkninger.
  Du mener at:
  Det er at skide på vores samfunds opretholdelse.
  Det er at skide på befolkningens frihed.
  Det er at skide på individets frihed.
  Jeg vil gøre dig opmærksom på at landets befolkning næsten enigt har besluttet at samfundet skal tage sig af de svage i samfundet.
  Det vil altid medføre en eller anden form for formynderi.
  Den frihed du ønsker kan ikke gives ubetinget samtidigt med at man ønsker at velfærdssamfundet skal træde til når folk er kommet i uføre.
  Se det er jo ikke gratis og det er dig selv og din generation som kommer til at betale regningen at tusindvis går til grunde pga stofmisbrug.
  Jeg kan garantere dig for at den regning der allerede venter er enorm. De sociale udgifter er jo eksploderet så du i fremtiden skal regne med at størstedelen af den skat du betaler vil gå til “de svage i samfundet” fordi vi med vores politik har skabt en voksende underklasse som er offentligt forsørget.
  Vi har allerede et dundrende offentligt underskud, som vi skal til at afvikle hvis vi vil undgå græske tilstande.
  Når halvdelen af befolkningen ikke har boglige færdigheder til at klare sig i informationssamfundet og det kun er for de veluddannede der kan skabes nye arbejdspladser, så skal der andet end fri hash til at løse vores problemer. Men det står dig frit for at bruge alt dit overskud til at underholde passive folk som sidder dag ud og ind og er vind og skæve og ellers gør hvad de lyster.
  Men vi kan ikke bevare et velfærdssamfund under de forhold.

 4. Af S Hoegh

  -

  Jesper Kristensen, 23. januar 2013 kl. 13:03: Smukt leveret kunne ikke have sagt det bedre selv – ville være skønt om alle kunne holde sig til det, der debateres og ikke søge at dreje debatten hen i egen retning for derved at undgå at skulle svare på endsige prøve at argumentere sagligt for sine på stande. Tak og smil til Jesper Kristensen for glimrende indspark..:)

 5. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det kan selvfølgelig kun skyldes min “kærlighed til nederdrægtighed”, at jeg advarer mod en legalisering af hash, selvom mine argumenter netop handler om at beskytte udsatte grupper.

  Så er det sat på plads:

  Alle, der er imod en legalisering af hash, er nederdrægtige, uanset deres begrundelser for, at være imod en legalisering af hash.

  “Dertil kan jeg tilføje, at jeg kunne rive hver eneste undersøgelse du refererer til i småstykket.”

  Tillad mig at svare i samme ånd:

  For at rulle joints af dem, går jeg ud fra…

 6. Af Allan Hansen

  -

  Determinisme, det vil sige, at:alt har en årsag,,.
  For en hvilken som helst hændelse findes der en forudgående hændelse og en
  almen lov, så kravene (1)-(3) i definitionen er opfyldt.
  Eftersom vi ikke altid er i stand til at angive en årsag og
  en lov er der tale om et metodologisk postulat snarere
  videnskabelig påstand.

  Med én undtagelse går vi ud fra, at virkeligheden er
  sådan indrettet, at vi i princippet altid vil kunne finde
  en årsag til enhver hændelse, hvis vi søger længe nok.
  Undtagelsen gælder kvantamekanikken, der synes at være
  styret af “objektiv tilfældighed,,.
  Hvor tilfældighed i de allerfleste sammenhæng blot dækker over manglende
  viden, og derfor har en helt subjektiv karakter, mener flertallet af fysiker i dag, at
  der i kantemekanikken hersker en form for tilfældighed, der aldrig vil kunne elimineres
  ved at skaffe sig mere viden.
  Denne tilfældighed, der er fænomenerne iboende, indbærer dog ikke, at det er helt ubestemt, hvilken
  hændelser, der vil finde sted; det er muligt i kantemekanikken at angive “sandsynligheder,,
  for hvert af de mulige udfald af en situation. Ved hjælp af “de store tals lov,, kan man ofte
  med stor sikkerhed regne sig frem til, hvad resultatet vil blive, hvis man betragter mange
  situationer på samme tid.

  P.S: i al beskedenhed så er de store tals lov
  årsagen til, at du kan sidde og skrive dansk
  på din P.C og samtidig være på internettet.

  Desuden anvendes Determinisme, og den hypotetiske deduktive metode – Eukild. (HDM).
  og den hermeneutikske analytiske metoder også inde for samfundsvidenskab herunder
  Antropologi, sociologi og socialpsykologi.
  Så vi kan nu spørge ” hvorfor ønsker regeringen ikke at løse integrations
  problemerne? Og derefter gå frem efter de overnævnte metoder.

  Mht. til statistik så kan enhver gå på Danmarks statistik og læse
  alt det man ønsker sig. Det skal dog lige siges, at ikke alle “tal,,
  er troværdige idet man ikke ved hvilken forskning, der ligger
  til grunde for disse undersøgelser fx. Hvad har man spurgt om?
  Hvem har man spurgt? og hvorledes er spørgsmålene formuleret?
  etc. etc. jf. de overnævnte metoder.

 7. Af søren sørensen

  -

  Jakob schmidt@
  De fleste af verdens største kunstner har været på “stoffer” af den ene art eller anden, så selvfølgelig er et varierende brug(ikke misbrug; hvilket drejer sig om vaner uden endeligt formål eller idè!) for udvidelsen af bevistheden positivt under rette omstændigheder og for rette personer! Du kan lære at læse, men hvis du bare læser en bog, + et par stykker,som toraen eller koranen hele dit liv, forbliver men en idiot…Du kan læse mange bøger, men hvis de alle er af se og hør segmentet….lsd,absinthe, svampe listen er endeløs af kreativitet påbegyndt af de store via deres brug, formentlig inklusiv Muhammed og Jesus! Derudover som du sikker ved, ryger næsten alle muslimer Hash og ser det som ok, koranen eller ej, selv i de højere sociale lag der!

  Skrevet af Lars Busk, 23. januar 2013 kl. 11:15
  Oh, hvor er det trætende altid at ha ret…DF´s hovedkontor siger? Ingenting igen idag!

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Muslimer lytter til deres imamer, når imamerne siger, at de ikke må drikke alkohol, fordi islam forbyder alkohol.

  Men det er en lige så stor synd for muslimer, at ryge hash, som det er at drikke alkohol.

  Derfor burde myndighederne arbejde sammen med imamerne om, at advare de mange unge muslimer, der gerne vil være gode muslimer – og som er ved at udvikle et livsødelæggende hashmisbrug – mod at ryge hash, fordi det er en grov synd ifølge islam.

  Som jeg skrev i et tidligere indlæg, så¨er det strengt taget en større synd for en dansk muslim, at ryge hash, end at drikke alkohol, fordi begge dele er “haram”, mens det også er direkte ulovligt at ryge hash.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Verdens bedste jazzmusiker”, Chick Corea, efterlignede som ung sine idoler, og misbrugte stoffer, for at blive lige så god som dem.

  Han troede på myten om, at det er nødvendigt at tage stoffer, for at skabe nybrydende kunst.

  Men Corea lagde tidligt stofferne på hylden, og han har senere sagt, at han kun er blevet en bedre kunstner af, at blive klar i hovedet.

  Myten om, at stoffer er en genvej til kunstnerisk inspiration, er simpelthen ikke rigtig.

  Desuden er det en ekstremt destruktiv myte, der ødelægger liv!

 10. Af Carsten West

  -

  Som sædvanlig et stringent logisk indlæg fra Jacob Mchangama, der i dette tilfælde afslører Berlingske Tidendes genetisk betingede Tantepegefingerløftende refleks. Denne refleks udløses af en i Tantens nære miljø blot fornemmet adfærd, som kunne tænkes at afvige fra Tantens egen og helt irrationelle moral – en moral som åbenbart ikke kan ændres med modernitetens argumenter, selv ikke når Tanten pludselig befinder sig isoleret i moralsk selskab med religiøse mørkemænd.

 11. Af Allan Hansen

  -

  Det undre mig, at ingen har forsøgt, at opstillet
  en videnskablig metode hvorved man kan
  analyserer og muligvis løse problemet.
  I slutningen af 60´erne læste jeg en bog, der hed ” Den gode
  fjende,, den var skrevet på “skandinavisk dvs. en bladning
  af dansk, norsk og svensk.
  Den fastslog, at det ikke var stoffet i sig selv, der er farlig
  med samfundet måde at forstå stoffet på.
  Den har jeg desværre lånt ud til Pernille Fhram
  i forbindelse med en høring om fri hash på
  Christiansborg – jeg fik den aldrig igen.
  I midten af 90´erne udsendte WHO. en rapport, der én gang for alle
  fastslog, at der ikke er videnskablige beviser for, at hash skulle være
  farligere end alkohol, tobak eller kaffe.

  Vores opgave er nu, at forsøge at svare på
  følgende spørgsmål.

  1). Er hash skadeligt?
  2). I så flad hvem er det skadeligt for?
  3. Er det skadeligt for samfundet eller brugerne?

  Hvis x og kun hvis så y.
  Hvis ikke så er x falsk
  og vi må starte forfra!

  Hvis x er hash og y er samfunds interesser
  så må vi starte med at undersøge x.
  Der er ikke saglig og videnskablig belæg
  for, at hash skulle være mere skadelig end
  kaffe, tobak, alkohol eller fødekager.
  Spørgsmålet, bliver nu om vi skal forbyde
  kaffe, tobak, alkohol og flødekager?
  Det lyder som en rigtig dårlig idé!

  Det næste vi skal undersøge er y.
  Er hash skadeligt for samfundet?
  Som vi har set det ovenfor, så findes, der mange
  undersøgelser, som har fastslået, at hash er skadelig for samfundet.
  Det skadelige,er, at det er forbudt!

  Fordele og ulemper:

  Der er dog lige et par mellemregninger man skal tage
  med i sine overvejelser.

  1). Nogle samfunds forsker har argumenteret for, at hvis
  man firgav fx. hash så ville mange andre grove forbrydelser
  stig markant fx. røverier, våbensmugling og pengeafpresning etc. etc.
  De kriminelle holder ikke op med at være kriminelle fordi man firgiver hash.

  Den anden side af sagen er, at samfundet bruger ufattelig store summer
  på at bekæmpe narkoen i form af dommer timer, advokat timer, politi timer
  og fængsel timer. De samlede udgifter svarer stort set til den årlige indtægt
  i underverden.

  Til sidste bør man nøje overveje hvorledes administrering af
  råvarerne skal forgå? For hvis man stadig skal købe dem af underverden
  – så er vi lige langt!
  Jeg har derfor forslået, at det skal være lovligt, at dyrke hamp til eget forbrug
  Også landmænd skal have lov til at dyrke fornuftig og god hamp – så kunne der måske også falde lidt
  af til skattefar.

  For nogle år siden ville et hold forskere undersøge, i hvor høj grad Cannabis hæmmer motivation og arbejdsevne. Forskerne ønskede at gennemføre et meget solidt studie, – for een gang for alle, at bevise den demotiverende effekt. De lejede en ledig hospitalsafdeling, hyrede en flok Cannabis brugere (dem der ryger meget), og en gruppe af “ikke” Cannabis brugere. De to grupper skulle udføre meget trivielle arbejdsopgaver, de blev lønnet efter deres produktion. Cannabis brugerne måtte indtage Cannabis når de ønskede det. Prisen på den Cannabis de røg, blev fratrukket deres løn. Forventningen var, at det meget trivielle arbejde, og den frie adgang til Cannabis, ville medføre at Cannabis brugerne ville producere mindre, og “spilde” deres penge på Cannabis.
  Resultatet viste dog (efter 49 dage), at Cannabis brugerne, uanset hvor meget de røg, arbejdede lige så flittigt og med samme nøjagtighed, som kontrolgruppen. Andre forskere brugte herefter samme metode ( I et 31 dages studie), og Konkluderede at de Cannabis brugere der røg mest, var mere produktive end kontrolgruppen. Et lignende studie blev herefter gennemført af Canadiske forskere, med samme resultat. Cannabis brugerne var mere produktive end kontrolgruppe.(Cohen S.”The 94 day Cannabis study”. mendelson, J.H et al “The effects of marihuana use on human operant behavior”.
  Miles C.G. et al, ” An eksterimental study of the effects of daily cannabis smoking on behavioral patterns.)

  Ovennævnte studier er bare et lille udvalg af en stor gruppe studier, hvoraf de fleste konkludere,
  at cannabis ikke påvirker arbejdsevnen negativt.

  Mange debattører i denne tråd, gentager påstande om at Cannabis brugere er sløve og dovne. Kan i dokumentere jeres påstande ?
  Når jeg argumenterer for afkriminalisering af hash så er det alene fordi, at omkostningerne efter min mening er alt for store
  både på plus og minus siden – det tror jeg nok du kan forstå?
  Uagtet om man synes, at det er sjovt at ryge hash eller ej, så må vores
  undersøgelse nødvendigvis munde ud i en konklusion!
  Nemlig hvilker model er samfundet bedst tjent med?
  Vælg selv!

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Carsten West

  Efter min mening er det ikke udtryk for uigennemtænkt moralisme, at Berlingske skelner mellem hash og alkohol.

  For selv et forholdsvist moderat hashmisbrug i de unge år svækker indlæringsevnen på kort sigt og intelligensen permanent.

  Måske er det en af årsagerne til, at unge, muslimske kvinder klarer sig langt bedre i uddannelsessystemet, end de unge, muslimske mænd gør, gennemsnitligt set.

  Deres forældre har den samme socioøkonomiske baggrund, så det nytter (heller) ikke i dette tilfælde, at “korrigere” tallene for socioøkonomiske forhold, for at forklare forskellen på, hvor godt de unge muslimske kvinder klarer sig i uddannelsessystemet, i forhold til de unge, muslimske mænd.

  Det vil være grov reduktionisme at påstå, at denne forskel udelukkende skyldes, at unge muslimske piger ryger langt mindre hash, end unge muslimske mænd gør.

  Men det er indlysende, at de unge, muslimske mænds hashmisbrug bærer en stor del af skylden for, at de klarer sig dårligt i uddannelsessystemet, fordi det er bevist, at hashmisbrug i de unge år svækker indlæringsevnen midlertidigt på kort sigt og svækker intelligensen permanent på langt sigt.

 13. Af Peter B. Jensen

  -

  Hash er desværre nok blevet for politisk. En symbolsk demonstration på at staten passer på sine borgere, et magisk middel der fører til social deroute og en synder for bedsteborgere, hvis laster går en anden retning.

  Ser vi på markedet i dag har vi en lang række produkter, hvis effekter og skadevirkninger sætter hashen til skamme. Der ud over har vi en del almindelige sysler, der for nogen bliver en lige så destruktiv besættelse som et hashmisbrug. Og intet er vel så intoksikerende, vanedannende og doseringseskalerende som de penge vi alle higer efter og slås om.

  Så det er ikke fordi vi har et problem med at acceptere rusmidler eller misbrug. Vi har ord for snart sagt enhver form for misbrug, og kan nok snart tilføje blogolisme som en ny kategori. Vi har indrettet samfundet så alkohol er det mest tilgængelige en fredag aften, og til mange sociale lejligheder er knyttet en flaske vin eller en stribe pilsnere. Derudover har vi et voksende pilleforbrug, hvis langsigtede effekt på indlæring, koncentrationsevne osv. slet ikke er afklaret.

  Men hash lever i en gråzone. Fordi det er ulovligt og stigmatiseret har vi ikke meget indsigt i hvem der bruger det, så det står frit for enhver at associere det med deres andre kæpheste. Kundskaben er ikke baseret på videnskabelig empiri, men kulturbårne myter og fordomme. Og indsatsen til at bekæmpe det er ude af proportioner med den skade som forbruget medfører.

  Misbrug er problematisk uanset hvilken form det tager. Men vi skal passe på med at vægte misbrugspotentialet så højt at vi forkert straffer et kontrolleret brug. Ellers kan livet hurtigt blive ulideligt – i den gode sags tjeneste.
  I disse år laves der mange forsøg om den optimale livsstil, hvor vi afdækker de neurologiske, psykologiske og biokemiske følgevirkninger af at spise forkert, sove for lidt, bekymre sig for meget, se for meget tv osv. De kan alle benyttes til at rationalisere forbud og påbud, ud fra samme nytteetiske ideal.
  Men prisen er tofold, dels fjerner vi den personlige frihed til at vælge selv – og dels ophøjer vi idealet til en religion, der står som den eneste mening med livet.

  Jeg mener at forbud skal være sagligt begrundet og konsistente, så vi som borgere kan forstå logikken bag – og kan udlede loven fra principper. Hash er en besynderlig undtagelse der strider ret imod den selvstændighed og det personlige ansvar vi ellers forlanger.

 14. Af S Hoegh

  -

  Allan Hansen, 14.34, Jeg er helt enig, men lur mig om der lige om lidt kommer et “modargument” alá “jamen hash er altså meget farligt og ødelægger en masse unge mennskers liv og gør dem sløve og dumme, og det er derfor uansvarligt at gøre noget som helst andet end at fortsætte med mere af det vi allerede gør” eller “hvis prøver bare at forsøge at legalisere hash, så bliver borgmestrene i Sydsverige altså meget sure”…
  Jeg så gerne bare et sagligt, evidensbaseret bevis for, at den politik der har været ført overfor hash de seneste mange år i Danmark og ike mindst på verdensplan har haft bare den mindste betydning for, at udbredelsen og indtagelsen af hash blev mindsket. Pragmatisme og dokumentation tak…ja og så gerne en holden sig til artiklens budskab – selv om dette åbenbart falder nogen særdeles svært!

 15. Af S Hoegh

  -

  Nå svaret kom så hurtigere end jeg troede (kl. 14.44) og igen med en dokumentation, der er blevet tilbagevist tsk tsk..men ellers helt som forudsagt!

 16. Af Allan Hansen

  -

  De verdens berømte hash ryger:

  Aaron Sorkin, creator of ”The West Wing”.
  Art Garfunkel , singer, Simon and Garfunkel.
  Abbie Hoffman, Activist.
  Al and Tipper Gore Politicians
  Aleister Crowley, Author and Famous Satanist.
  Alexander Dumas. Was a member of the “Club de Hachichins”. Author – “The Three Musketeers”
  Ali Campbell, Singer with UB40
  Alice B. Toklas. Famous Cook – Wrote recipe for Hash Fudge Filmed as. ‘I Love You Alice B. Toklas’
  Allen Ginsberg, Poet.
  Andrea Corr, musician, “The Corrs”.
  Anjelica Huston, Actress.
  Arnold Schwarzenegger. Actor. “I did smoke a joint and I did inhale.”
  Art Garfunkel. Singer of, “Simon and Garfunkel” fame.
  Arthur Rimbaud
  Balzac.
  Beatles.
  Benjamin Franklin, Many claims but little proof.
  Bill “…but I didn’t inhale.” Clinton, Politician.
  Bill Gates. Not confirmed, just very strongly hinted at in his Playboy interview.
  Bill Murray Arrested for possession.
  Bing Crosby. Famous crooner of “I’m dreaming of a White Christmas”. Now the Film “High Society” makes sense!
  Bix Beiderbecke Jazz musician.
  Black Crowes, musicians
  Bob Denver, Star of “Gilligan’s Island”.
  Bob Dylan, musician.
  Bob Marley, musician
  Burt Reynolds, actor. He left his first wife because of her drug use. But he has been seen in Cannabis Cafes.
  Bruce Lee.
  Cab Calloway, Jazz musician. Claimed he only used it once.
  Carl Sagan, Scientist – SiFi writer – film “Contact” More info here.
  Carlos Santana musician.
  Carrie Fischer, Actress
  Charlie Sheen, actor.
  Charlize Theron, Actress. More here.
  Charles Beaudelaire, Author.
  Cheech Marin, Actor, Don Johnson’s sidekick in the TV detective series “Nash Bridges.”
  Chris Conrad, Author and expert on Cannabis Hemp
  Chris Farley. Comedian.
  Chrissie Hynde, musician.
  Chris Rock, Actor, Comedian, Producer, Screenwriter.
  Chubby Checker, Musician. Sang; “Lets Twist Again”.
  Cilla Black, Musician and presenter. Tried it in the ’60’s but didn’t like it.
  Claire Rayner, Agony Aunt.
  Cody Kasch Actor. TV series Desperate Housewives
  Conan O’Brian TV Host
  Count Basie, Jazz Ban Leader. He was on an DEA file of marajuana users.
  Dame Margot Fonteyn, Prima ballerina. Also see entries for Rudolf Nureyev.
  David Bailey, Photographer .
  Dan Quayle . Politician.
  David Cameron . Politician. Leader of UK Conservative Party .
  David Hockney, Artist.
  Diego Rivera Mexican Artist
  Dion Fortune Welsh occultist.
  Dionne Warwick, Famous singer of “Walk on by”.
  Dioscorides Pedanius, 1 st cent. AD. Greek physician. Wrote ‘De Materia Medica’, used for 1,500 years.
  Dizzy Gillespie, Jazz musician He was on an DEA file of marajuana users.
  Dr Francis Crick. Nobel Prize winner.
  Dr Lester Grinspoon.
  Dr R.D.Laing
  Dr W.B. O’Shaugnessy Re-introduced cannabis to European medicine.
  Drew Barrymore, actress.
  Duke Ellington, Jazz Band Leader. He was on an DEA file of marajuana users.
  Elliott Gould. Actor.
  Eminem, musician.
  Emperor Liu Chi-nu, made medical recomendation for its use.
  Emperor Shen-Nung, made first known medical recommendation for its use.
  Errol Flynn, Actor
  Evelyn Waugh. Author.
  Francis Ford Coppella, Film Director. Mentioned in “Easy Riders, Raging Bulls” by Peter Biskind
  Frances McDormand , Actress. Raising Arizona, Burning Mississippi, Fargo.
  Fats Waller, musician.
  Fitz Hugh Ludlow – wrote ‘The Hasheesh Eater’.
  Francois Rabelais. 16 th French author. Recommended it as a food not a high.
  Friedrich Nietzsche, Used it as a medicine.
  Gary Johnson. Governor of New Mexico – Reformer.
  Gene Krupa, Jazz musician.
  George Gurdjieff , Russian Mystic.
  George W Bush Politician and professional hypocrite.
  George Melly, Jazz musician.
  George Soros, Financier and reformer.
  George Washington , grew it and there is evidence that he prepared it for smoking.
  And incidentally many other US presidents use to smoke Hemp.
  Thomas Jefferson.
  James Madison.
  James Monroe.
  Andrew Jackson,
  Zachary Taylor.
  Franklin Pierce.
  Also see entries for Bill Clinton and George Bush.
  Gerard de Nerval French writer
  Graham Greene, Author.
  Grateful Dead musicians.
  Harrison Ford, Actor. This is a claim made by Bill Maher that has not been denied.
  Hasan I-Sabah (Hasan-bin-Sabah) Leader of the Assassins.
  Heinrich Khunrath, Medieval Alchemist. and Philosopher.
  Helena Petrovna Blavatsky. Russian Theosophist.
  Henri Michaux poet and painter
  Howard Marks. Ex-smuggler and Raconteur.
  H R H Prince Harry, Third in line to the British throne.
  H R H Princess Margaret, sister to Her Majesty the Queen. Her son disputes the claim.
  Howard Stern, admitted it on the radio.
  Hua T’o Medical use as anaesthetic .
  Hunter S. Thompson, Author
  Isabel Allende, Chilean author. Mentioned in her book “Paula”.
  Jack Kerouac, Author
  Jack Nicholson, actor.
  Jackie Gleason, actor. Another whom the DEA kept on their pot files.
  James Brown, musician
  Janis Joplin, musician. Tried it but “… she didn’t like marijuana, it gave her the jitters.”
  Jane Fonda, Actress.
  Jennifer Aniston, actress. “I enjoy smoking cannabis and see no harm in it”, Daily Mail, 11/9/01.
  Jennifer Capriati, Tennis champ.
  Jesse Ventura, Governor of Minnesota.
  Jesus Christ. ‘healed using cannabis’.
  Jim Morrison, musician.
  Jimmy Dorsey, Jazz musician, He was on an DEA file of marijuana users.
  Jimmy Hendrix, musician
  Joan of Arc, was accused of using witch herbs (another name cannabis).
  John Belushi, actor. Perhaps not a particularly good role model!
  John Denver, musician. He recorded a song about it.
  John F Kennedy. Politician.
  John Kerry . Politician. US Senator and Presidential candidate. Also see
  John Lennon. musician.
  John Le Mesurier. Actor. Tried it but said it’s not for him.
  John Wayne, Actor, “I tried it once but it didn’t do anything to me.”
  Jonathan Miller, Theatre Director.
  Johnny Cash, musician. Sang songs for NORML album.
  Jon Snow, Channel 4 News presenter. (UK)
  Julia Roberts, Actress, “I smoked dope twice,” …” It made me too sleepy…”
  Kareem Abdul-Jabbar, legendary Los Angeles Lakers Basketball star
  Kary Mullis, Nobel Laurate, Biology. Is on NORML Board of directors.
  Ken Kesey, Author of “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” (1975)
  Kenneth Tynan, Playwright.
  Kirsten Dunste actress. (Spiderman) said the world would be a better place if “everyone smoked weed”.
  Kurt Cobain, musician.
  Larry Hagman, actor, of “JR” fame.
  Led Zeppelin, musicians.
  Lenny Bruce, Comedian.
  Lewis Carroll, Author
  Lewis Wolpert, biologist.
  Little Richard, musician.
  Louis Armstrong, Jazz musician. The ‘bust’ in his own words.
  Luke Perry, actor.
  Louis Hebert, French Botanist
  Macaulay Culkin. Actor, Home Alone.
  Mark Stepnoski. two-time Super Bowl champ, Dallas Cowboy.
  Mick Jagger, musician
  Mike Bloomberg. New York City Mayor.
  Mike Tyson, Boxer.
  Miles Davis, Jazz musician.
  Milton Berle, Actor another one on the DEA list of smokers
  Mo Mowlam, Minister recently in charge of UK drug policy.
  Modigliani. Sculptor.
  Montel Williams Chat show host.
  Montgomery Clift, actor, mentioned in his biography.
  Neil Diamond, musician.
  Neil Young, Musician.
  Newt Gingrich Speaker of the US Senate.
  Norman Mailer, Author.
  Oasis, Noel Gallagher “smoking cannabis is as normal as having a cup of tea”
  Ocean Colour Scene, “the hardest smoking band in music” Q Magazine. 02/02.
  Oliver Stone, Film Director.
  Oscar Wilde, Author. “Bosie and I have taken to hashish,”
  Pablo Picasso, Artist.
  Pancho Villa, Revolutionary Leader.
  Peregrine Worthstone, former editor of the Sunday Telegraph.
  Peter Fonda, actor. “I don’t trust anybody who didn’t inhale.”
  Peter Sellers, actor.
  Peter Tosh, Poet.
  Pierce Brosnan, actor. Playboy Interview December 2005.
  Pierre Elliot Trudeau, Former Prime Minister of Canada.
  Peter Tosh, Poet.
  Pink. Musician. Mentioned in Playboy interview (11/02).
  Pink Floyd, Musicians.
  P. J. O’Rouke. Author.
  Pythagoras, Mathematician.
  Queen Victoria.
  Ram Dass, Philosopher.
  Ray Charles, musician.
  Sir Richard Branson Entrepreneur. In a 2007 interview for GQ magazine.
  Richard Feynman physicist, joint recipient of the Nobel Prize in Physics in 1965 for his work on quantum electrodynamics.
  Richard Pryor, actor.
  Robert Anton Wilson. Philosopher .
  Robert Mitchum, Actor, was jailed in the 40s for possession of marijuana.
  Rolling Stones, musicians.
  Rosie Boycott, former Editor of the Daily Express and The Independent.
  Ross Rebagliati, first ever snowboarding Gold Medallist, 1998 Winter Olympics.
  Rudolf Nureyev, Ballet dancer. Also see entry for Margot Fonteyn.
  Rudyard Kipling . Author.
  Ryan Farrell, Australian Sprint Car champion.
  Salvador Dali, Artist.
  Samuel Beckett, Author.
  Samuel Taylor Coleridge, Author.
  Sidi-Hidi. Sacred religious figure of Morocco, believed to have brought cannabis to the Atlas.
  Sinead O’Connor, musician.
  Sir Paul McCartney, Musician.
  Sir Mick Jagger, Musician. Of whom it was written; “Who breaks a butterfly on a wheel”.
  Snoop Dogg, musician.
  Steve Martin , Actor.
  Stephen King. Author, “Tommy Knockers”.
  Steve Jobs, co-creator of the Apple computer.
  Steven Soderbergh, Film director.
  Stephen Sondheim. Broadway composer and lyricist.
  Sting / Gordon Sumners, musician.
  Ted Turner, of CNN fame. This is a claim made by Bill Maher that has not been denied
  Terence McKenna.
  Terry Pratchett. Author of the “Diskworld” books. A bit of a cheeky claim perhaps, in that he did not object to being given a “cake”.
  The Who, musicians.
  Thelonious Monk, Jazz musician.
  Timothy Leary
  Tomas Enge, Formula 3000 World Champion.
  Tommy Chong. Actor with Cheech Marin in “Up in Smoke ” – “Cheech & Chong”.
  Tommy Lee, Musician.
  Tony Booth, the father-in-law of Britain’s Prime Minister. Smoked it in No 10.
  UB40, Band.
  Victor Hugo. Author ‘Les Misérables’
  Walter ‘Stumpy’ Brennan actor.
  Walter Benjamin, Philosopher.
  Wesley Snipes, actor. Has been seen in Cannabis Cafes.
  Whitney Houston, musician.
  William Butler Yeats. Famous Irish Poet and Occultist.
  William S. Burroughs, Author.
  William Shakespeare. Dramatist. More here.
  Willie Nelson, musician.
  Woody Harrelson, Actor and reformer.
  Zoroaster, Persian prophet.
  Eight UK Conservative Shadow Cabinet Ministers as well as some Liberal and Labour MPs.
  Another list of UK “Puffing Politicians” by The Times Online.
  Most popular Musicians since the turn of the 20th century. Even the boys from S Club 7!
  You will find it’s use mentioned in the Bible.
  And now we are told even Stone age man may have used it

  There are several other sites that have similar lists you may like to look at :

  Two pages of Celebrity stoners from Cannabis Culture Magazine No 1 and No 2 .
  Very Important Pot Heads has a game for you to play.
  Repeal Net has listed some notable anti-prohibitionist.
  Here is a list of notable reformers I have started.

  If you want to add a name to this list please e-mail me and if possible say where the information came from. I will in time hope to link each name to a quote or URL to prevent disputes.

  Slatts

  Return to Debate page
  Return to SLATTS main page
  Last updated on Saturday, March 29, 2008

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Narkometeret har ændret spillereglerne.

  For narkometeret gør det i princippet muligt for alle, at kontrollere om forbuddet mod at ryge hash bliver overholdt.

  Tidligere var det kun læger og sygeplejesker, der var i stand til det.

  Mon ikke der snart kommer billige, godkendte narkometere på markedet, som de fleste har råd til?

  Narkometere betyder, at f.eks. forældre og lærere (og arbejdsgivere) selv har mulighed for at opdage og forsøge at stoppe de unges (eller den ansattes) hashmisbrug – før politiet pludseligt banker på døren, eller før den unge dropper ud af uddannelsen, eller før der sker en arbejdsulykke.

 18. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Jakob Schmidt-Rasmussen, 23. januar 2013 kl. 15:20
  Alt for meget stats kontrol for mig, og beviser endnu engang hvordan sorte ønsker at bestemme over “pøblen”! Ufrivillige narko,alkohol test eksistere jo allerede i USA, som kan forlange disse ved arbejds ansøgninger, visaer mv, andre lande også!

  Her har vi jo straffeattester der i virkeligheden umuliggør arbejde for tidligere straffet, uanset hvad, borgerlige ejere skal ikke ha ret til at kontrollere befolkningen og fratage disse mennesker muligheder for retur til samfundet!

  Næ, koncentrer hellere Politiets arbejdsindsats der hvor det kriminelle er præventivt; såsom at de borgerlige bedrager betaler korrekt skat, uden hjælp fra fup revisor og at de ved fusk får straffe der svare til dets samfunds omkostninger både ved døde i hospitalerne, højere kriminalitet mv.! Så vil narko misbruget også automatisk gå ned.

 19. Af Peter B. Jensen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen
  Så meget ændrer det nu ikke på spillereglerne. Det tilføjer ikke noget nyt, men gør det blot lettere at påvise THC i blodet. Men der er spørgsmålet om retten til at kontrollere, og det afklarer heller ikke problemet med ‘hvad gør man så?’.

  Det er jo hele humlen ved frihedsproblematikken. Vi kan sikkert reducere kriminalitet hvis vi giver politiet ubegrænsede beføjelser, beskytte borgerne ved at kontrollere alt og alle hele tiden og reducere misbrug med en daglig test – men det er ikke uden ubehag og konsekvenser.

 20. Af kim olsen

  -

  Naturligvis har en arbejdsgiver ret til at undersøge, om en ansøger til et job er stofmisbruger!

  I øvrigt s. sørensen: Hvordan gik det med Amin Skov, som du påstod havde futtet sin restaurant af?

  Det skal jeg sige dig. Han var ikke skyldig!

  I tre ud af dine sidste fire indlæg har du skrevet faktuelt forkerte ting.

  Du er en klovn sørensen!

 21. Af j nielsen

  -

  “Hash er farligere for unge, der ikke er fyldt tyve år, end alkohol er.”

  Der gik to ud af min gynmasieklasse på grund af druk. Den ene med ølvom. Som 16-årig.

 22. Af Peter B. Jensen

  -

  @Kim Olsen
  Gælder det for alle positioner, eller kun dem hvor der er knyttet et ansvar til posten? Hvem tjekker om arbejdsgiveren er på stoffer? Og er det frit op til arbejdsgiveren at definere en ’stofmisbruger’, hvis han finder spor efter hash efter weekendens udskejelser?
  Jeg synes at det er en uhyggelig magt og ansvar du vil give arbejdsgiverne, med et stort potentiale for misbrug.

  Angående Amin Skov, så skyldsspørgsmålet slet ikke afklaret endnu. Det eneste retten har taget stilling til er om der var grundlag for en varetægtsfængsling. Et grundlovsforhør er ikke en retssag.

 23. Af B Nielsen

  -

  Fandt for nylig et link, hvor speciallæge i almen medicin, Morten Svenning Nielsen, Odense, blev forespurgt om sin erfaring med hash.

  Han svarede hertil, at det var karakteristisk, at de, der prøvede at forklejne den skadelige virkning af hash typisk var dem, der selv var afhængige af det, og som prøver på at forvride fakta.

  Efter overlægens oplysninger var det uomtvisteligt, at indtagelse af hash påvirker de kognitive færdigheder så som indlæring, koncentrationsevne, opmærksomhed, bearbejdelse af sanseindtryk mv. Denne effekt holder sig i betragtelig tid, og rester af det giftige stof kan spores i kroppen i lang tid efter indtagelsen.

  Fortalerne for hash fremhæver, at hash har positiv indflydele på smertelidelser, men der er intet, der indikerer, at hash virker bedre end stoffer, der ikke giver så langvarig kropspåvirkning som hash.

  Risikoen for at hash-forbrug eskalerer og fører til misbrug af stærkere stoffer er også nærliggende og ofte set.

  Det særligt farlige ved hashforbrug er, at det tab af evner, der indtræder, sløres for hash-brugerens eget blik, og hans konklusion bliver, at han har det fint, selv om hans omgivelser opfatter det ganske anderledes.

  Det alvorlige ved hash er, at stoffet som før nævnt bliver hængende så lang tid i kroppen, ryger man hash to gange om ugen er man kronisk påvirket. Der er spor af hash i kroppen 4-8 uge efter, at man har taget det.

  Det tydeligste tegn på, hvor alvorligt hash påvirker kroppen, oplever de, der prøver at holde op, idet kroppens abstinenssymptomer er særdeles ubehagelige.

  Medmindre man er ude på at ødelægge sig selv, er der ingen grunde til at forbruge hash.

 24. Af kim olsen

  -

  Peter B. Jensen

  Amin Skov og skyldsspørgsmålet:

  Klinkende klart. Man er i Danmark uskyldig indtil man er dømt. Enig?

 25. Af S Hoegh

  -

  B Nielsen, 23. januar 2013 kl. 23:11: “Han svarede hertil, at det var karakteristisk, at de, der prøvede at forklejne den skadelige virkning af hash typisk var dem, der selv var afhængige af det, og som prøver på at forvride fakta” Ok, det må han så godt sige, men jeg vil gerne se noget belæg for dette! Jeg ryger ikke selv hash, har prøvet, prøver sikkert igen engang, men derfor kan jeg da godt have en mening om, at det skal legaliseres, da alle andre forsøg har vist sig særdeles uvirksomme og samtidigt, strider de mod min opfattelse af ganske almindelig frihed under ansvar.
  Flere skribenter herinde synes at ønske sig en politistat, hvor borgerne kontrolleres og styres efter en eller anden uvidenskabelig nupurtitansk device. Her er lidt nyt til Jer..vi har prøvet politistaten før – den virker ikke! Som en kvik mand sagde engang “They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety”!

  Og igen Jacob og B Nielsen, I har stadig ikke forstået præmissen for debatten, og I insisterer derfor stadig på, at tale om hvor farligt hash er – det er ikke det, der drøftes her, men da i ikke kan argumentere fornuftigt i forhold til Mc´s pointe prøver i at skrue debatten – alle jeres argumenter kan bruges nøjagtigt på samme vis overfor alkohol, skiture, kampsport, byture og jeg kunne blive ved – det gør bare ikke jeres argumentation des mere saglig – snarere blot mere skinger!

 26. Af j nielsen

  -

  “Medmindre man er ude på at ødelægge sig selv, er der ingen grunde til at forbruge hash.”

  Er for lavt indtag af cannabis er skadeligt for fantasien. For jeg kan da godt komme på et par grunde til at skifte øl ud med hash.

  * Man kan have lav tolerance over for alkohol. To bajere – så er det ud og snakke i den store hvide gulvtelefon.

  Det kan komme snigende når man bliver ældre. Det kan osse være genetisk betinget.

  * Alkohol går ud over potensen. Det gør cannabis ikke.

  * Alkohol hæver agressionsniveauet. Det gør cannabis ikke.

  Så det kunne være rart med et alternativ til sprutten, smøgerne og … kaffen. Bare en gang imellem.

  Hvor tit bør man drikke spiritus. En gang om måneden? Hvor tit ryger man en cigar. En gang om året?

  På et niveau derimellem er hash ikke noget problem.

  Men hvis man tror det kan erstatte den daglige håndfuld bajere eller det skal kæderyges som en pakke grøn cecil. Så kan man godt tro om igen.

  “Risikoen for at hash-forbrug eskalerer og fører til misbrug af stærkere stoffer er også nærliggende og ofte set.”

  Efter min mening skyldes det netop forbudet. Det har den sideeffekt, at hash bliver handlet i de samme kredse som narkotika.

  Det er osse det der gør det svært at få et forhold til det kvantum der indtages. Der er ingen varedeklaration. Hvor stærkt er det her shit egentlig?!

  Det er i hegnet eller slet ikke.

  Det svarer til at du får et halvliters glas – men om det var hvidtøl eller gin – det ved du først efter du har bundet.

  Osse en effekt af forbudet.

  -jn

  Forresten – har I nogensinde set en hånd? Jeg mener, sådan rigtigt set en hånd?

  Host, host.

  Kæft hvor er jeg sulten.

 27. Af Malik Bonnicksen

  -

  Det er nærmest tragikomisk som forbudstilhængerne gentager direkte forkerte “mantraer” som om de var den universelle sandhed.

  Når folk henviser til den artikel på videnskab.dk der handler om at man bliver dummere af at ryge hash, er der lige et par faktorer forbudstilhængerne bør have i baghovedet.

  1: Jeg citerer BBC’s nyhed om samme emne:
  “What it shows is if you are a really heavy stoner there are going to be consequences, which I think most people would accept.
  This is not occasional or recreation use.”

  Ikke nok med det, så advares der også:
  “She also cautioned that there may be another explanation, such as depression, which could result in lower IQ and cannabis use.”

  OG HUSK. Det er børn og unge forsøget handler om, ergo er det at skyde sig selv i foden, hvis man som forbudstilhænger citerer undersøgelsen med henblik på at beholde forbuddet, da undersøgelsen mere ligger op til en form for regulering end at fortsætte forbuddet. DET ER UMULIGT AT KONTROLLERE MARKEDET SÅ LÆNGE DET ER FORBUDT. Så man skal da vidst have en skrue eller ti løs for at ville forhindre børn og unge i at komme i kontakt med det gennem et forbud.

  2: Der har lige været en anden nyhed, som modsagde det hvad forskerne i IQ-falds-eksperimentet kom til. Det glemmer forbudstilhængerne herinde bare.

  At hash skulle føre til misbrug af stærkere stoffer, hører til fortidens argumenter. Det er et ikke-argument da det ikke har videnskabelig belæg. Bliver man ved med at gentage det tåbelige mantra, bør man måske opdatere sin viden om emnet. Alkohol må så lede til et hashmisbrug, da alkohol jo er det første narko børn og unge generelt vil komme i kontakt med.

  Man er IKKE kronisk påvirket hvis man ryger hash 2 gange om ugen, at påstå noget så idiotisk viser bare hvor indskrænket ens viden om emnet reelt er. THC bliver rigtig nok lagret i kropsfedtet. MEN det er så absolut ikke den psykoaktive form der lagres, dermed påvirker det ikke psyken. Derimod har det en smertelindrende effekt, det psykoinaktive THC.
  Slå evt. 11-nor-9-Carboxy-THC op, for at blive klogere på det der lagres i fedtet.

  Kroppens abstinenssymptomer, når man stopper efter et misbrug, er kun en brøkdel af hvordan kroppen reagerer når f.eks. alkohol eller medicin stoppes. Blandt de “vilde” abstinenser kan nævnes irritation, søvnbesvær og svedture. Abstinenserne kan vare helt op til 2 uger.
  Hash kan være psykisk vanedannende, ligesom tobak og kaffe.

  Graden af afhængighed i cannabis, kan sammenlignes med den afhængighed man kan opleve af kaffe. Det er psyken der efterspørger det, ikke kroppen.

  Sukker er mere afhængighedsskabende og er langt farligere for kroppen, end hash nogensinde vil blive. Men så længe forbudstilhængerne ikke vil se sandheden i øjnene, ja lige så længe vil de forsøge at fordreje debatten med løgne og hjemmebryggede fakta.

 28. Af Svend v.

  -

  Olsen han er stadig sigtet.

 29. Af søren sørensen

  -

  Du er en kovn sørensen!

  Skrevet af kim olsen, 23. januar 2013 kl. 21:11

  Dengse, Før du kan pakke julegaven ud… politiet mener stadig at han er skyldig, og har i sinde at komme tilbage med flere beviser. Han ville ikke være den første borgerlige storkriminel økonomi bedrager der via en god Advokat gik fri. Det er faktisk hvad der sker mest for dem!

  Som kunne læses i sidste måned, er mængden af borgerlige ejere der har sat ild til deres eget varelager mv. pga af krisen, og overlader betalingen af det til almindelige Danske lovlydige lønmodtager, steget stort siden 2009!

  Amin skov, Uskyldig? Et stykke papir der er mindre vær en en brugt toilet rulle! Ellers ser jeg dig da tydeligt på arbejdspladsen, stå med kneblen i kantinen og tælle colaer med alkoholmeter,narkometer i den anden, de små mennesker har altid haft en pervers fornøjelse der! i 1940 havet du marcheret rundt med DNSAP og KU i morgen kantinebetjent!

 30. Af Svend v.

  -

  Læg dit cv her og så tager vi lige en nakotest.

 31. Af kim olsen

  -

  sørensen.

  I Danmark er man uskyldig indtil man er blevet dømt.

  Der findes ingen statistik, som viser at borgerlige skulle være overrepræsenteret i sager om ildspåsættelser.

  Vi registrerer ikke kriminelle ud fra deres politiske tilhørsforhold (hverken pædofile, som du også har hævdet hovedsageligt er borgerlige, eller ildspåsættere/forsikringssvindlere).

  Dine angreb på mig med henvisning til at jeg ville have været nazist, hvis jeg havde levet i 1940 er fuldstændig uhørt.

  Jeg fastholder, at du er en klovn sørensen.

 32. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “DET ER UMULIGT AT KONTROLLERE MARKEDET SÅ LÆNGE DET ER FORBUDT.”

  Tidligere var det nødvendigt at tage en blodprøve, hvis man ville se, om forbuddet mod at ryge hash blev overholdt.

  Det betød, at det kun var realistisk at teste meget få, og at det var nødvendigt at involvere myndighederne, hver gang man ville teste nogen.

  Private kan købe og anvende alkometre; det kræver ikke nogen særlig autorisation. Så der går givetvis ikke lang tid, før der også kommer billige narkometre til private på markedet.

  Det vil ikke føre til noget, der bare ligner en politistat, at private selv kan teste dem, som de er ansvarlige for, for f.eks. hashmisbrug.

  For det betyder jo netop, at f.eks. forældre, pædagoger, lærere og sikkerhedsmænd får mulighed for selv at opdage og stoppe hashmisbrug på et tidligt tidspunkt.

 33. Af Malik Bonnicksen

  -

  Nej da, det kunne da aldrig minde om politistat at samfundet skal mistænkeliggøre de små i tide og utide.

  Brug er ikke lig med misbrug, men det håber jeg du ved…

 34. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Jakob Schmidt-Rasmussen, 24. januar 2013 kl. 11:23
  Selvfølgelig leder dette til en politistat! Det er 50% af vejen til metropolis af fritz lang! Borgerlige ejere(De fleste der ejer firmaer, har kun en tanke skat, og er borgerlige “kovn”, og amin skov er det vist kun den værste tåbe der kan se som andet!statistikken er god nok, stod i metroavisen i sidste måned!), må aldrig få disse samfunds kontrollerende værktøjer i sine hænder. Dette overlades ikke til private aktøre at frasortere således! Dem med et reelt narko misbrug der besværliggøre arbejde, Behøver ikke at testes, det ses på lang afstand. Næ, hvad testen bliver brugt til ville akkurat være ham der ikke har et misbrug problem der,han betaler prisen for kontrollen!!

  Men det drejer sig ikke om kontrol men om fri adgang for flere skattekroner og mindre kriminalitet, og mindre misbrug da hvad er lovligt er mindre interessant også kan men også bedre hjælpe dem med misbrug problemer, kontrollere “stærk-heden” af narkoen og fjerne de værste elementer der, der forårsager problemer mv.. Alt sammen muligt når staten tager over fra bøllerne, og en fornuftig kontrol!

 35. Af Otto Barreth

  -

  HAR VI IKKE PROBLEMER NOK SOM TILSTANDEN ER IDAG ?

  SAETTER STOR PRIS PAA JACOB MCMANGAMA? MEN HER GAAR HAN HELT I HASH-SKOVEN !

 36. Af Malik Bonnicksen

  -

  Problemerne eksisterer jo, selvom vi lukker øjnene for det, som samfundet gør med forbuddet.

  På trods af flere resurser og nultolerance, er mængden i samfundet ikke svundet ind og efterspørgslen er stort set stadig den samme.

  Det er en uendelig kamp, som kun gavner kriminelle. Kampen har varet i 60 år og vi er stadig ikke nået længere. Hvis man mener kampen mod narko er en kamp der kan vindes på de nuværende præmisser, har man enten ikke fulgt med og taler bare mod bedrevidende, eller også er man én af dem der lukrerer på forbuddet.

 37. Af Malik Bonnicksen

  -

  En afkriminalisering, som man har set det i en del EU lande efterhånden, så man kan dyrke 1-2 planter lovligt derhjemme, vil betyde at folk kan begynde at kurere cancer i hjemmet.

  Dét i sig selv ville være en enorm samfundsbesparelse.

 38. Af kim olsen

  -

  Tak for denne gang på Berlingskes blogs.

  Berlingske kan naturligvis lægge den linje for blog-udøvelse, som avisen anser som hensigtsmæssig.

  Personligt har jeg taget imod den sidste beskyldning for at være Nazist, pædofil og trusler om at mit billede er sendt til somaliske terrorister (fra samme blogger).

  At man i en nogenlunde civiliseret avis kan læse, at enkelte bloggere ønsker Uffe Ellemann en snarlig død på grund af kræft, bidrager til indtrykket af en blogs-sfære som snart til forveksling ligner Nationen på EB.

  Fortsat held og lykke herfra!

 39. Af Michael Christiansen

  -

  Kære Forbudstilhængere

  I er fortalere for fri hash, for det er hvad vi har i dag! Fri og forbudt hash. Det står alle frit for at påtage sig erhvervsrisikoen anholdelse og til gengæld tjene styrtende på en markedsværdi der er presset kunstigt i vejret grundet forbudet. Det står ligeledes alle og enhver frit for at købe – uanset alder!

  Konfiskerer politiet store mængder hash fra bagmændene påvirker det ikke markedet! Konfiskerer politiet små mængder fra brugerne går de tilbage til forhandleren og køber mere!

  Hvorfor? Fordi efterspørgslen skaber udbuddet! Så lad os dog have et kontrolleret og reguleret udbud!

  Det anslås at 10% af befolkningen er rekreationelle brugere – I kære forbudstilhængere kunne jo for sjov gå på facebook og forsøge at gætte hvem de er? Og hvis I gætter rigtigt så slet vedkommende – når der ikke er plads til disse mennesker i samfundet, kan I jo heller ikke bruge dem i vennekredsen!

 40. Af Niels Poulsen

  -

  @Michael Christiansen

  “I er fortalere for fri hash, for det er hvad vi har i dag! Fri og forbudt hash. Det står alle frit for at påtage sig erhvervsrisikoen anholdelse og til gengæld tjene styrtende på en markedsværdi der er presset kunstigt i vejret grundet forbudet. Det står ligeledes alle og enhver frit for at købe – uanset alder!”

  Orv ja. Og så er vi tilsyneladende også fortalere fri mulighed til at slå ihjel, for det er, hvad vi har i dag! Fri mulighed til at slå ihjel, selv om det er forbudt. Det står alle frit for at påtage sig en kalkuleret risiko for at blive afsløret og dømt som morder. Mange danskere bliver myrdet. Samfundet bruger store resourcer på opklaringsarbejdet, og en del mord forbliver uopklaret. Så lad os derfor legalisere mord i en eller anden udstrækning. Ja, lad os legalisere alle forbrydelser. Vi vil spare rigtig mange penge og resourcer!

  Ærlig talt, jeg giver ikke en pind for din, Jacob Mchangamas og andre fri hash-tilhængeres propaganda, sofister af den græske filosofiske skole som I er. I vender alt på hoved og plæderer i grunden for et samfund uden normer og moral, et samfund i opløsning.

  Et samfund skal også have en moral. Det skal ikke være acceptabelt at ligge der hjemme på sofaen bedøvet og sløvet af hash. Vi har både et problem med misbrug af alkohol, hash og narko i Danmark. En legalisering af hash vil ikke ændre på dette. Det vil snarere fører til et skred i samfundsmoralen.

  Vejen frem er at oplyse om de alvorlige personlige konsekvenser af misbruget. Og en god bekæmpelse med hensyn til at begrænse det ulovlige salg. Jeg synes, at politiet for nuværende har stor succes med dette.

 41. Af Malik Bonnicksen

  -

  Selv da politiet fangede 16 tons hash på et skib her i Danmark, kunne man ikke engang mærke det.

  Men selvfølgelig, vil man stikke blår i sine egne øjne, skal man da bare gøre det. Det bliver dog ikke fakta af at man siger det højt.

  “Det skal ikke være acceptabelt at ligge der hjemme på sofaen bedøvet og sløvet af hash. Vi har både et problem med misbrug af alkohol, hash og narko i Danmark. En legalisering af hash vil ikke ændre på dette.”

  Ligger man bare derhjemme på sofaen når man ryger? Den fordom er lige så tåbelig og lige så faktuel forkert, som at politiet har stor succes med at begrænse det ulovlige salg.
  Og lande der har afkriminaliseret, har alle oplevet et fald i brugen af narko. Hænger det monstro sammen, eller er det bare statistisk held?

  Som Mchangama selv påpeger, har Portugal afkriminaliseret AL narko og det gjorde de for 10+ år siden. De mangler stadig at se den stigning alle forbudstilhængere skriger vil finde sted, tværtimod har de oplevet fald over hele linjen.
  Men det overså du måske, Niels Poulsen?

 42. Af Niels Poulsen

  -

  “Ligger man bare derhjemme på sofaen når man ryger? Den fordom er lige så tåbelig og lige så faktuel forkert …”

  Well, jeg håber da ikke, at man kører rundt i trafikken eller arbejder på et stillads. Hash er jo et sløvende og bedøvende stof, som nedsætter ens opmærksomhed og reaktionsevne. Mange unge får jo også ødelagt deres uddannelsesforløb og senere karriere. Et professionelt afvænningsforløb er som regel nødvendigt for, at de kan få et normalt arbejdsliv.

  Jeg er faktisk bedøvende ligeglad med Portugals forkerte hashpolitik. Danmark deler ikke værdifællesskab med Portugal. Danmark er et protestantisk land med høj effektivitet og borgerlig kultur. Portugal er et land med katolsk kultur, ringe effektivitet og socialistisk tænkning. Det skal ikke være rollemodel for Danmark. I øvrigt advarer vores naboland Sverige os mod at legalisere hash. Hvorfor skal vi gøre os uvenner med vores nabolande?

 43. Af Malik Bonnicksen

  -

  Helt enig, hellere hjemme i sofaen end arbejde med tung maskineri, eller kørsel i trafikken. Men der fra til at tro at man bare sidder derhjemme og stener, er som at sige at alle der drikker alkohol, selv 1 gang om ugen, er alkoholikere. Det gælder for nogle, men langt fra for alle.

  At du er ligeglad med andre landes resultater er meget symptomatisk for forbudstilhængerne. “Hvad andre gør og har erfaring med er jeg ligeglad med. Jeg ved hvad der er bedst, punktum.”

  Selvfølgelig advarer Sverige mod det, når de lever i samme forbudsfantasier som vores regering gør. Når man tror hele verden falder fra hinanden fordi en del af befolkningen kan finde på at ryge, så vil man vel også gøre alt for at forhindre det. Desværre for jer, forbudstilhængere, viser mange udenlandske afkriminaliseringer at antallet af brugere falder. Det gælder ikke kun for Portugal. Holland oplevede også et fald efter deres afkriminalisering, dem kan du nok bedre sammenligne os med end Portugal.

 44. Af B Nielsen

  -

  Kernen i Portugals narkotikapolitik har netop ikke været lovliggørelse af handel med narkotika.

  Derimod har man vurderet, at brugerne i vidt omfang er stakler, der har behov for afvænning. Det er her, man har lagt hovedvægten.

  Afkriminaliseringen af et – beskedent – kvantum stof til eget brug var således ikke udtryk for, at man fandt stofindtagelse mindre alvorlig, tværtimod, men skete ud fra den betragtning, at det kunne gøre det lettere at få fat i brugerne/misbrugerne og motivere dem til at holde op.

  Om det er en succes, er der faktisk delte meninger om, men noget tyder på, at det er lykkedes at få motiveret en del brugere til at holde sig fra narkotika.

  En del er så kommet på forskellige andre lægelige medikamenter, hvilket en del finder lige slemt som narkotikamisbrug. Således har en lokal ekspert, professor Manuel Pinho Cueljo, givet udtryk for, at der langtfra er tale om en succes, man har blot fået flyttet et større antal narkotikabrugere over på f.eks. metadon eller subotex.

  Jeg er derfor helt enig med Niels Poulsen, vi skal ikke sluge forskønnede billeder af andre landes tvivlsomme succeser.

  Vi bør lade tvivlen komme vore børn og unge til gode og opretholde vor nuværende politik på narko-området.

 45. Af Malik Bonnicksen

  -

  Og det er netop deri forskellen ligger. Borgerne bliver ikke betragtet som kriminelle, men som borgere med problemer der har brug for hjælp.
  Antallet af unge i Portugal der har prøvet hash, er mindre end det er i Danmark.

  Uanset tilgangen, taler resultatet for sig selv.

  Holland, som nok er det bedst kendte eksempel, faldt antallet af brugere også efter afkriminaliseringen.

  I Spanien har man valgt en helt anden vej. Der er det tilladt at melde sig ind i såkaldte grow clubs, hvor man dyrker til eget forbrug.

  Der er mange måder hvorpå det kan afkriminaliseres, hvilket vil gøre det lettere at kontrollere markedet. Lige nu er der ingen kontrol med markedet, andet end hvad politiet kan nå at opsnappe. Der er ingen der styrer pushernes salg og spørger du børn fra 8. klasse vil jeg vædde en månedsløn på at mange af dem ved hvor de ville kunne finde hash hvis de ville.

  Det lyder lidt ironisk, at man vil “lade tvivlen komme børnene til gode”, når selvsamme børn ingen problemer har med at anskaffe sig de omtalte stoffer ved kammerater eller kriminelle uden moral.

 46. Af Balther Jensen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen, 23. januar 2013 kl. 12:04

  Du har ret Jakob!

  Det er forbudt Muslimer at bruge alle slags rusmidler (intoxicants)

  Og den slags lov ville jeg ogsaa gerne se i Danmark, udelukkende for helbredsmassige grunde.

 47. Af Michael Christiansen

  -

  Kære Niels

  Hold dig venligst til emnet – mord og indtagelse af cannabis kan ikke sammenlignes! Hvis jeg går ud og slår nogen ihjel påvirker det i ekstrem grad vedkommende og hans familie. Plukker jeg en plante op af jorden og ryger den er det kun mig det påvirker. Derfor er det ikke statens opgave at håndhæve hvad jeg gør ved min krop – og da slet ikke gennem straf og forbud! Oplysning – som du selv nævner – er vejen frem. Skal vi i moralens navn forbyde alt der kan misbruges? Vil du da venligst redegøre for hvorvidt vingummi skal forbydes?

 48. Af Balther Jensen

  -

  Hvis hash og narkotika misbrug skal stoppes, saa er der kun en ting at gore, – halshug alle som salger narkotika, – men gor det offentligt, saa alle kan se hvordan det er at blive halshugget.

  I Singapore og i Indunesien er der dodsstraf for at have nogen form for illegal narkotika paa sig.

  Og, der er ogsaa det gode ved det at halshugge alle som salger narkotika, man behover ikke at betale for at holde dem i fangsel, eller betale dem konttanthjalp, fortidspension eller aldersrente.

  Saa der er en stor okonomisk fordel for staten ved at halshugge alle pushers.

 49. Af Patryk Drabik

  -

  Altså seriøst, i nogle mennesker er nogen skide pastilanser der lever på af gøre grin og nedgøre folk der gøre ting som er forkerte “i jeres øjne” og dig Erik Larsen, du elsker virkelig tro på at folk gider høre på en som dig der snakker så sikkert som om du viste alt, men du ikke engang har styr på hvad din politisk parti står for!

  Jeg ryger hash til hverdag, og jeg brækker mig snart over at høre folk der er så kloge at de “VED” hvad der galt med folk ryger hash og omtaler dem som en sygdom, sorry men det mennesker som jer er problemet i vores samfundet!
  Jeg har røget i 8 år i træk, aldrig blevet syg af det eller noget ligne som i påstå man vil lede af når man ryger.
  Sjovt at i nogle påstå at man bliver dummere af ryge hash, men vis tysker udspørge nogle dansker for at tjekke hvad der gennemsnit IQ ligger på, og de folk var næsten alle sammen dummere, vil det så sige AT ALLE DANSKER ER DUMME, HVA?
  det sjovt at i de lande hvor folk ikke skal kæmpe for at få deres behov opfyld ikke behøver være mere kreative end de behøver eller som loven siger?

  Jeg går på HandelsGymnasium lige nu og gæt hvad, mit fravær er i top 10 ud af 120 elever og top 5 i karakter i klassen på 22 hvor det hele var modsatte i min folkeskole, og jeg er langt fra alene på skolen som er som mig!

  Den andet ting i dumper tit glemmer, folk der ryger hash er ikke dyr!!!!! vi er ligeså glemsomme/dovne/magt lider/dumme osv osv som alle andre som aldrig har prøvet at ryge, men hvis folk får ingen hjælp til styre deres forbrug, så er der kun folk tilbage som vil tjene penge på dem, og tro mig at de er der!
  Andet ting er, stoffer har ALDRIG VÆRET SÅ DYRE SOM IDAG! ikke billigt! for kan godt være du købe en gram amf eller en gram hash, men du får aldrig at vide hvor meget der er hash i den hash du købte og hvad rester er og hvor giftig/skadelig de er! hvorfor, fordi ingen kontrollere hvad der er i det! og det du køber idag kan du kun ryge og ryge og stadig ikke have lysten slukket, hvor imod hjemmedyrket UDEN kemikalier og alt muligt extra ting slukker tørsten og man automatisk ikke har behov for rygere mere! tænk på juice, der bruger de samme træk, eller MC, det hele drejer sig om penge og op i røven hvordan du har det bagefter.
  Derfor kæmper folk for at legalisere det, for at befri sig.
  og ps, jeg lider af ADHD, Kroniske smerter i hele kroppen, søvnbesvær som var der før jeg røg og sjovt nok, min IQ er blevet højere med 20 point, modbevis det, god luck.

  og en ting mere, HASH er ikke noget undskyldning for ens handlinger! folk der ikke tåler mælk drikker sjovt nok ikke mælk ikk?

 50. Af magic http://www.8768gug66ftf4.com

  -

  Your site doesn’t display appropriately on my blackberry – you may want to try and fix that

Kommentarer er lukket.