Fire myter om ytringsfriheden: Indlæg ved TFS’ konference

Af Jacob Mchangama, Justitia 163

[Tale ved Trykkefrihedsselskabets debatmøde – Det talte ord gælder]

Vi ved endnu ikke, hvem der stod bag det forkastelige mordforsøg på Lars Hedegaard. Men det er ikke usandsynligt, at det skyldes hans holdninger til Islam. Hvis der kan komme noget godt ud af denne sag, er det, at den måske kan være med til at aflive 4 myter, som jeg kort vil opregne her:

Myte 1: Der er ikke noget pres på ytringsfriheden. Denne myte lever i bedste velgående og ledsages ofte af argumentet om, at der blot er tale om ”enkelte galninge”. Men lad os nu være ærlige: I januar blev David Headley i Chicago idømt 35 års fængsel for at ville angribe Jyllands-Posten, og i 2012 blev to svenskere dømt for samme planer. Kurt Westergaard er blevet angrebet i eget hjem, og Politikens Hus er en fæstning. Udenfor Danmark vidner navne som Theo Van Gogh, Salman Rushdie, Lars Vilks og Charlie Hebdo om, at det er risikabelt at ”krænke” Islam. Og udenfor Vesten har vi set muslimsk dominerede lande blive sat i brand på grund af film og karikaturtegninger. Skulle disse eksempler ikke overbevise, kan man i PETs trusselsvurdering fra januar 2013 læse, at ” Udgivelsen af de 12 tegninger….i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne i 2008 har været de vigtigste årsager til, at Danmark er blevet udpeget af al-Qaida og andre militante islamister som et legitimt og højt prioriteret terrormål”.

Det betyder ikke, at vi ikke har ytringsfrihed i Danmark. De fleste, der udtaler sig kritisk om islam, vil hverken blive slæbt i retten eller udsat for mordforsøg. Men ingen kan med sikkerhed vide, hvornår man har ”krænket” tilstrækkeligt til at blive udsat for vold. Derfor er det mere sikkert at tie, ikke at vise Muhammedtegningerne i en bog, der handler om disse, ikke at vise Muhammeds ansigt i en tegnefilm m.v.. Jeg selv har færdiggjort en dokumentarfilm om ytringsfrihed, hvor Muhammedtegningerne vises, og som skal udkomme i USA. I et svagt øjeblik har jeg da også spurgt mig selv, om det nu også var nødvendigt at vise tegningerne, vi ved jo alle, hvordan de ser ud. Men vi ved også, hvordan Barack Obama ser ud. Alligevel er aviserne fulde af hans billede. Og hvorfor er det, at det amerikanske satireprogram Saturday Night Live sidste uge turde vise en sketch med Jesus og disciple som hævnende massemordere, mens intet netværk ville overveje at lave samme type sketch med Muhammed? Det skyldes, frygt der føder selv-censur.

Myte 2 Dem, der kritiserer Islam, er selv ude om det. Denne – måske mest farlige – af alle myter har i Lars Hedegaards tilfælde vist sit grimme ansigt igen. En af landets – i hvert fald i egen optik- fremmeste politiske kommentatorer Peter Mogensen skrev for nylig: ”Alle forholdt sig til, at attentatet havde fundet sted, men ikke til, hvorfor attentatet havde fundet sted? Ingen medier forholdt sig til, om Hedegaards rabiate synspunkter er drivende for, hvad der har overgået ham?” Med andre ord, der er holdninger, der er så uacceptable, at man må forvente at blive mødt med vold, selvom det er beklageligt. Jeg er stærkt uenig med Lars Hedegaard om mangt og meget, men da jeg for nogle år siden gav udtryk for min kritik af Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabets efter min opfattelse inkonsistente tilgang til ytringsfrihed i flere medier, var reaktionen at invitere mig til et debatmøde – ikke at bruge vold eller trusler. Og det er sådan et frit samfund må og skal fungere. Uanset hvor krænkende, ubehagelige eller fejlagtige man mener en persons holdning er, kan de aldrig retfærdiggøre vold eller trusler. I modsat fald giver man de, der krænkes lettest – og dermed de mindst tolerante og mest ekstreme – ret til at kortslutte debatten.

Myte 3 Politiske modstandere har et moralsk eller indirekte medansvar for politisk vold

Efter Breiviks massemord kunne man i bl.a. Politiken læse om et kontinuum mellem national-konservative og Breivik. Det var tid til selvransagelse og kiggen sig selv i spejlet på højrefløjen. Den kobling protesterede mange på højrefløjen forståeligt nok højlydt over. Efter attentatet på Lars Hedegaard hører man dog nu stemmer på højrefløjen inklusiv i Trykkefrihedsselskabet, der giver venstrefløjen et indirekte medansvar på grund af en lempelig udlændingepolitik og dæmonisering af islamkritikere. Begge disse påstande må afvises. Så længe man bekender sig til demokratiske grundprincipper og tager afstand fra vold, kan hverken halalhippier eller national-konservative islamkritikere holdes moralsk ansvarlige for politisk vold. Det giver ikke mening på den ene side at kæmpe for ytringsfrihed til at fremsætte ekstreme ytringer for derefter at påstå, at ens politiske modstanderes krænkende og nedsættende udtalelser er skyld i vold.

Myte 4: Samfund med forskellige etniske og religiøse grupper kræver begrænsninger af ytringsfriheden for at bevare den sociale fred. I modsætning til under Muhammedkrisen reagerede alle danske politikere med principfast afstandtagen fra angrebet på Lars Hedegaard og støtte til ytringsfriheden. Men uanset den principielle støtte til ytringsfriheden, støtter næsten alle folketingets partier bevarelsen af både racismeparagraffen og indtil videre også blasfemiparagraffen. Da Lars Hedegaard i første omgang blev tiltalt og i Landsretten dømt for nedsættende udtalelser om Islam og muslimer, fik det ingen af de politikere, der forsvarede Hedegaard efter attentatet til at kræve et opgør med racismeparagraffen. Danske politikere tager altså afstand fra, at kontroversielle synspunkter skal mødes med vold, men ikke nødvendigvis at de straffes via loven. Det er selvfølgelig rarere at blive idømt en bøde end at blive mødt med en kugle. Men et overbevisende forsvar for ytringsfriheden er der ikke tale om. Præmissen om, at begrænsninger af ytringsfriheden er nødvendige for den sociale fred, hviler dog på løst grundlag. Både Weimar Tyskland og Bosnien straffede ekstreme ytringer. I Tyskland og Sverige har vi set mord på udlændinge. Anti-semitisme og hate crimes er på fremmarch i Europa, men faldende i USA, hvor ytringsfriheden beskytter hate speech og blasfemi. Diversitet og ægte tolerance hviler på frihed. De samme frihedsrettigheder, der tillader folk at krænke religiøse følelser, beskytter minoriteters ret til at praktisere deres religion og deltage i den offentlige debat.  Kan vi uanset politiske, religiøse og etniske forskelle blive enige om at aflive disse 4 myter kan vi skabe grobunden for et Danmark baseret på, hvad Grundtvig kaldte liberale principper om ”aandelig krig og borgerlig fred”.

163 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  @ Klaus Bakdal.
  Kort sagt: Emancipation.

 2. Af Allan Hansen

  -

  Imagine there’s no heaven
  It’s easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people
  Living for today…

  Imagine there’s no countries
  It isn’t hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion too
  Imagine all the people
  Living life in peace…

  You may say I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will be as one

  Imagine no possessions
  I wonder if you can
  No need for greed or hunger
  A brotherhood of man
  Imagine all the people
  Sharing all the world…

  You may say I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will live as one

  John Lennon.

 3. Af Allan Hansen

  -

  Herbert Spencer, (born April 27, 1820, Derby, Derbyshire, Eng.—died Dec. 8, 1903, Brighton, Sussex), English sociologist and philosopher, an early advocate of the theory of evolution, who achieved an influential synthesis of knowledge, advocating the preeminence of the individual over society and of science over religion. His magnum opus was The Synthetic Philosophy, a comprehensive work completed in 1896 and containing volumes on the principles of biology, psychology, morality, and sociology.

  Table Of Contents
  Life and works.
  Spencer’s father, William George Spencer, was a schoolmaster, and his parents’ dissenting religious convictions inspired in him a nonconformity that continued active even after he had abandoned the Christian faith. Spencer declined an offer from his uncle, the Rev. Thomas Spencer, to send him to Cambridge, and in consequence his higher education was largely the result of his own reading, which was chiefly in the natural sciences. He was, for a few months, a schoolteacher and from 1837 to 1841 a railway civil engineer.

  In 1842 he contributed some letters (republished later as a pamphlet, The Proper Sphere of Government, 1843) to The Nonconformist, in which he argued that it is the business of governments to uphold natural rights and that they do more harm than good when they go beyond this. After some association with progressive journalism through such papers as The Zoist (devoted to mesmerism and phrenology) and The Pilot (the organ of the Complete Suffrage Union), Spencer became in 1848 a subeditor of The Economist. In 1851 he published Social Statics (reissued in 1955), which contained in embryo most of his later views, including his argument in favour of an extreme form of economic and social laissez-faire. About 1850 Spencer became acquainted with Marian Evans (the novelist George Eliot), and his philosophical conversations with her led some of their friends to expect that they would marry; but in his Autobiography (1904) Spencer denies any such desire, much as he admired Evans’ intellectual powers. Other friends were G.H. Lewes, T.H. Huxley, and J.S. Mill. In 1853 Spencer, having received a legacy from his uncle, resigned his position with The Economist.

  Having published the first part of The Principles of Psychology in 1855, Spencer in 1860 issued a prospectus and accepted subscriptions for a comprehensive work, The Synthetic Philosophy, which was to include, besides the already published Principles of Psychology, volumes on first principles and on biology, sociology, and morality. First Principles was published in 1862, and between then and 1896, when the third volume of The Principles of Sociology appeared, the task was completed. In order to prepare the ground for The Principles of Sociology, Spencer started in 1873 a series of works called Descriptive Sociology, in which information was provided about the social institutions of various societies, both primitive and civilized. The series was interrupted in 1881 because of lack of public support. Spencer was a friend and adviser of Beatrice Potter, later Beatrice Webb, the social reformer, who frequently visited Spencer during his last illness and left a sympathetic and sad record of his last years in My Apprenticeship (1926). Spencer died in 1903, at Brighton, leaving a will by which trustees were set up to complete the publication of the Descriptive Sociology. The series comprised 19 parts (1873–1934).

  Spencer was one of the most argumentative and most discussed English thinkers of the Victorian period. His strongly scientific orientation led him to urge the importance of examining social phenomena in a scientific way. He believed that all aspects of his thought formed a coherent and closely ordered system. Science and philosophy, he held, gave support to and enhanced individualism and progress. Though it is natural to cite him as the great exponent of Victorian optimism, it is notable that he was by no means unaffected by the pessimism that from time to time clouded the Victorian confidence. Evolution, he taught, would be followed by dissolution, and individualism would come into its own only after an era of socialism and war.

 4. Af Allan Hansen

  -

  “Alle ytringer om Guds natur er nonsens,,
  – A. J. Ayer.

  Sir Alfred Jules Ayer (1910-1989) var en
  årrække (1959-1978) professor i filosofi
  ved Oxford-universitetet.
  Han blev adlet i 1970. Han var i sin studietid blevet påvirket af Wienerkredsen
  dvs. den tidlige L. Wittgenstein og R. Carnap.
  Sammen med B. Russell anses han for en af de klareste fortalere
  for den logiske positivisme (eller logisk empirisme, som den også kaldes).
  I sin bog “sprog, sandhed og logik,, fra 1936 fremførte Ayer ud fra denne
  sproganalytiske metode en kritik af enhver metafysisk, moralsk og religiøs
  opfattelser.
  Disse filosoffer anså det for at være en af filosofiens hovedopgaver
  at sikre natur videnskabens objektivitet og uafhængighed af politik, moral og religion
  kort sagt: uafhængighed af værdiopfattelser.
  Grundsynspunktet var, at ethvert udsagn, som påstod noget om
  virkeligheden, skulle kunne underkastes en sproglig-logisk analyse.

  Meningsfulde påstande er enten analytiske eller syntetiske.
  Hvis de ikke er analytiske eller syntetiske (sammensatte udsagn, som påstår noget om virkeligheden)
  er de meningsløse.

  Idéen om restksaffenhed.

  Religionen hindrer os i at fjerne de afgørende årsager til krig.
  Religionen forhindrer os i at undervise i den etik, der ligger i videnskabeligt samarbejde i stedet
  for de gamle barske doktriner om synd og straf.
  Det er muligt at menneskeheden står på tærskelen til guldalderen, men
  hvis det er tilfældet, så er det nødvendigt at dræbe den drage som vogter døren, og den drage er religionen. (…) Det ser altså ud til, at de tre menneskelige bevæggrunde, der kommer til udtryk i religionen, er frygt, indbildskhed og had.

  Mvh. Allan Hansen.

 5. Af Balther Jensen

  -

  @ Allan Hansen

  Maa jeg anbefale at du laser bogen ‘MILESTONES’ af
  Sayyid Qutb, fodt i Egypten 1906 og hangt i Egypten den 29 August, 1966 paa President Nassers order.

  Bogen er kun paa 160 sider, men den er sprangfarlig for hele den vestlige verden, derfor blev Sayyid Qutb ogsaa henrettet.

  Bogen var ogsaa anbefalet af den nu afdode Osama bin Ladin som lasning for folk som tror paa naturen som degselv.

  Du kan muligvis finde bogen paa the Internet, men du kan sikkert ikke finde den i Danmark, og den er kun skrevet paa Engelsk.

 6. Af S. Aaby

  -

  Balther hvad siger din fredselskende tro så om Darvin.

 7. Af Balther Jensen

  -

  @ S. Aaby

  Darvin bliver betrakted som en vantro,ligesom mange andre scientists, og ‘kloge’ akademikerer.

 8. Af Allan Hansen

  -

  Jensen du er syg i hovedet!
  Du tilbeder en blodtørstig, røverhøvding, stammekriger, massemorder,
  tyveknægt, voldtægtforbryder, løgnehals og slavehandler!
  Samt den sorte sataniske sten,(allah) der var en stengud
  længe før islams had, vold, blod og terror.
  Søg læge.

 9. Af S. Aaby

  -

  Balther du glemte hvis at få hjernen med op af flasken.

 10. Af Balther Jensen

  -

  @ Allan Hansen

  Allan Hansen. Jeg er en 80 aarig gammel Sunni Muslim, og jeg sporge Allah, Skaberen af alt og alle, om at lede mine tanker, og vise mig den rette vej, mange gange om dagen og natten, og jeg tilbeder ikke noget menneske, dyr, sten, eller ‘Guldkalv’, som Joderne og de Kristne jo gor. Samt, mange af de Kristne tilbeder andre mennesker, som Jesus Fx. som kun var et menneske, samt mange tilbeder Konger og Dronninger, som ogsaa er mennesker.

  Samt, Buddisterne tilbeder Buddah som ogsaa var et Menneske, samt, de tilbeder stathuer og billeder af Buddah.

  Og, lad mig fortalle dig. Der er ingen Muslimer som tilbeder Muhammad (pbuh)eller nogen andre levende eller dode mennesker.

  Muhammad (pbuh) var kun et menneske, og et sendebud fra Skaberen af alt og alle, og aldeles intet andet.

  De budskaber som Muhammad (pbuh) fik fra Allah, via Engelen Gabriel, er alle skrevet i the Qur’an, hvor du selv kan lase det. Men, las kun en Qur’an som er translated af en Muslim og som ogsa er skrevet paa Arabisk.

  Alle de navne som du bruger om Muhammad (pbuh) som, ‘Roverhovding’, ‘Morder’ ‘Lojnehals’ osv. er kun uvidende mennesker som siger det, og mennesker som ham ‘Westergaard’ som gor nar af Muhammad (pbuh) med hans tegninger, er kun mennesker med meget lidt uddannelse, og viden.

  Alle de Qur’an’er som er skrevet af ikke Muslimer, og som ikke har den Arabiske skrift ogsaa, er vardilose. Jeg har set flere exemplarer, og de er helt forskellige fra den Arabiske Qur’an

 11. Af S. Aaby

  -

  Balther din afgud så dagens lys mere ind 2000 år efter budismen.
  Hop du ned i flasken igen eller smut en tur til mellemøsten og besøg dine fredselskende venner.

 12. Af Balther Jensen

  -

  @ S.Aaby

  Og hvad er saa dit fulde navn, hvor gammel er du, og hvad er din religion, hvis du har nogen religion eller spiritual forstaaelse overhovedet ?

 13. Af Allan Hansen

  -

  Nogle gange må man slå en handle af med Djævelen
  – for at få engelene hjem.

  “Forretningsmanden, der er blevet profeten, Mahund, er ved at grundlægge en af verdens store religioner; og han er på denne dag, sin fødselsedag, ved sit livs krise, Der er en stemme, der hvisker i hans øre: Hvad er du for en tanke? Mand-eller mus?

  Vi kender den stemme. Vi har hørt den en gang før.

  Forretningsmanden: ser ud som han burde, høj pande ørnenæse, bred over skulderne, smal over hofterne. Gennemsnits-højde, tænksom, klædt i to stykker simpelt stof, hver af dem fire alen langt, det ene dragget omkring kroppen, det andet over skulderen. Store øjne; lange vipper, ligesom en piges. Hans skridt kan synes alt for lange i forhold til hans korte ben men han er en rapfodet mand, det er en mand i form, ikke nogen blødvommet ågerkarl.

  Og ja, for nu at sige det igen, det er en mærkelig forretnings-wallah, der stikker af ud i ødemarken, op på Keglebjerget, undertiden en hel måned ad gangen, bare for at være alene.
  For at vende fornæmelser til styrke valgte whig´er toryer og sorte alle at bære de navne med stolthed, som man gav dem i foragt; på samme måde bliver bjergbestiger, profetmotiverede enegænger middelalderens børneskræmmer, Djævlens synonym Mahund.
  Ham er det. Mahund forretningsmanden, bestiger sit hede bjerg i Hijaz. Under ham skinder luftspejlingen af en by i solen.

  Byen er blevet berømt for sin løssluppenhed, som spillebule, som horrehus, som et sted fuldt af sjolfe sange og vild og støjende musik. Pilgrimmene drikke dadelpalmernes vin og går omkring på det store marked ved festen for Ibrahim. Der er spil, druk, dans og hash. Der er slaver til salg, nubiske, anatoliske, etiopiske. Der er underholdning – terninger, mavedanserinder, palmevin, hash – og affem-ryning – er forbeholdt den fjerde fjerdedel af stammen.
  Ejerne af de Skimlede Kameler, som også styrer slavehandelen. Abu Simbel ser ind i et dansetelt.

  Hvis du er for Allah, så er jeg for Al-Lat.

  Og hvis der flyder floder af blod fra de sår, hans vers forvolder, så vil de give ham næring ” En dødekult har raset i Djahilia,,.
  Den nye vantro hedder underkastelse!

  Hvad slags tanke ligner “underkastelse,,
  i dag?
  En tanke fuld af frygt.
  En tanke, der stikker af.

  Læser du da ikke de smædeskrifter, som Baal sætter op i hele byen?

  Han reciterer:
  “Sendebud, din besked har ingen interesse.
  Din monofili, din ene ene ene den kan du beholde helt alene.
  Djahlilia er den gale adresse,,.

  Publikum reagerer med hånlatter, da den upopulære huløjede profet og hans elendige tilhænger kommer ind i teltet.
  En forlegen tavshed lægger sig over disciplene: de veksler blikke, sidder uroligt. Mahund råber igen: ” I ved alle sammen, hvad der er forgået. Vi har ikke formået at omvende nogen. Folk vil ikke opgive deres guder.
  ” Har I tænkt på Lat og Uzza, og Manat, den tredje i rækken?,,
  – Efter det første vers rejser Hind sig; Djahilias Stromægtige står
  allerede meget rankt. Og med tavse øjne fremsiger Mahund: ” de er de ophøjende fugle, og sandelig er deres forbøn ønsket,,.

  …. Så brydes Gibreel og “profeten,, de er begge nøgne, de ruller rundt og rundt i hulen med det fine hvide sand, det stiger op omkring dem som et slør – som om han er ved at lære mig, gennemsøger mig
  som om det er mig, der er ved at blive prøvet.
  I en hule fem hundrede fod under Keglebjergets top brydes Mahund med ærkeenglen, slynger ham fra side til side, og jeg kan godt sige jer, at han trænger ind over det hele, hans tunge i mit øre, han næver om mine nosser, der har aldrig været noget menneske, der har haft sådan et raseri i sig, han må vide besked han må VIDE BESKED
  og jeg har ikke noget at fortælle ham, han er i dobbelt så god fysisk form som mig, og han ved fire gange så meget, mindst, det er muligt, at vi begge har lært ved at lytte meget, men der kan ikke overhovedet ikke være nogen tvivl om, at han har været en bedre lytter end mig; så vi ruller og sparker og kradser, og han har fået en hel del rifter og skrammer, mens min hud selvfølgelig bliver ved at være glat som et spædbarns, man kan ikke få en engel til at hænge fast i en luset tornebusk, man kan ikke såre ham med et klippestykke. Og de har tilskuere, rundt om på klippeblokkene sidder der djinner og afreeter
  og spøgelser af alle mulige slags og betragter slagsmålet, og oppe på himmelen hænger de tre vingede væsener og ligner hejrer eller svaner eller bare kvinder, alt efter hvordan lyset falder … Mahund gør en ende på det. Han opgiver kampen.

  Da de havde kæmpet i timevis eller ligefrem i ugevis, blev Mahund låst fast under englen, det var det, han ønskede, det var hans vilje, der opfyldte mig og gav mig styrke til at holde ham nede, for en ærkeengel kan ikke tabe den slags kampe, det ville ikke være rigtig, det er kun djævle, der kan få tæv i den slags situationer, så i samme øjeblik jeg kom ovenpå, begyndte han at græde af glæde, og så lavede han sit gamle nummer og tvang min mund op og fik stemmen, Stemmen, til at strømme ud af mig igen, han fik den til at vælte ud over sig, ligesom bræk.

  Efter afslutningen på sin brydekamp med Ærkeenglen Gibreel
  falder “profeten Mahund i sin sædvanlige, udmattede efteråbenbasringsøvn, men ved denne lejlighed genvinder han hurtigere end ellers sine sansers brug. Da han kommer til sig selv i dette høje vildnis, er der ingen i syne, ingen vingede væsener kryber sammen på klipperne, og han springer op, opfyldt af bevidstheden om, hvor påtrængende hans nye budskab er ” Det var Djævelen,,
  siger han højt til den tomme luft og gør det til sandhed ved at give det stemme.
  ” Sidste gang, var det Shaitan. ” Det er dette han har hørt, da han lyttede, at han var blevet narret, at Djævelen kom til ham i ærkeengelens skikkelse, så de vers, han lærte udenad, dem han fremsagde i digterteltet, ikke var den ægte vare, men dens djævelske modsætning, ikke guddommelige, men SATANISKE.

  Kilde: De SATANISKE vers. Salman Rushdie 1988.
  P.S I dag er der ingen, der har nosser til, at skrive en bog, som
  ” De sataniske vers!

  – Da Muhammed så at ingen kom til hans nye vantro af egen fri vilje
  da, hviskede Djævelen til ham “du skal ikke bede dem, om at komme til islam … du skal tvinge dem til, at underkaste sig den sorte sten Allah!

  Siden da har blodet flydt over alt, dag og nat.

Kommentarer er lukket.