Lidegaards vildfarelser

Af Jacob Mchangama, Justitia 149

I EN LEDER ( 21.2.) og en klumme ( 24.2.) fremfører Politikens chefredaktør Bo Lidegaard det synspunkt, at billedet af, at ytringsfriheden i Danmark er under pres, hører til »på det politiske overdrev«. Lidegaard anerkender, at der har været angreb på folk, der har ytret sig offentligt: »Men truer disse voldshandlinger ytringsfriheden eller demokratiet? Hverken mere eller mindre end anden vold og grov kriminalitet«. Ifølge Lidegaard kendetegner det desuden Danmark, Norden, ja, alle demokratier, at der ikke findes nogen seriøse personer, der ønsker at begrænse ytringsfriheden ad lovgivningens vej, ligesom truslen fra ikke-demokratiske stater er passé.

LAD OS starte med Lidegaards skarpe sondring mellem politisk vold og ytringsfriheden.Det må forstås sådan, at hvis de personer, der sidste år blev dømt for at ville trænge ind i Politikens Hus og henrette journalister, havde haft held med deres foretagende, ville det ikke have nogen relation til eller konsekvenser for ytringsfriheden.

Det uanset at terroristerne var motiveret af Jyllands-Postens publicering af en karikaturtegning. Det er en mild sagt forbavsende konklusion. Men ikke engang en strengt formalistisk betragtning om, at ytringsfrihed alene omfatter indgreb fra statsmagten, kan opretholdes. I 2008 afsagde Højesteret en kendelse i den såkaldte Tunesersag. Højesteret udtalte:

»Muhammedtegningerne og debatten om dem har affødt reaktioner verden over, herunder angreb på danske statslige institutioner.Højesteret finder, at drab på en person for at have tegnet en af disse tegninger må anses for et forsøg på at skræmme befolkningen, begrænse ytringsfriheden og hindre den offentlige debat«. Samme konklusion nåede Højesteret i sagen om den øksemand, der angreb Westergaard.

Det er derfor Lidegaards insisteren på, at vold motiveret af offerets holdninger ikke vedrører ytringsfriheden, der er ude på det politiske ( og juridiske) overdrev.

HVAD SÅ med argumentet om, at truslen fra mørkemænd er begrænset, og at politisk vold kan ramme os alle? Der er altså intet, der forbinder Flemming Rose, Lars Hedegaard og Kurt Westergaard med hinanden, ud over helt tilfældig politisk vold. I PET’s seneste trusselsvurdering fra januar 2013 kan man dog læse en særlig vurdering af tegningsagens betydning for terrortruslens mod Danmark. Her står bl. a.: »Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed () og genoptrykningen af tegningerne () har været de vigtigste årsager til, at Danmark er blevet udpeget af al-Qaeda og andre militante islamister som et legitimt og højt prioriteret terrormål«. Det fremgår også, at »Antallet af sager, hvor der er set konkret angrebsplanlægning og/eller angrebsforsøg mod Danmark () med baggrund i tegningsagen, er steget i perioden 2010-12«. PET karakteriserer således terrortruslen mod Danmark som »alvorlig«. Hvordan en redaktør, der til daglig er beskyttet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger, kan mene, at en sådan trussel ikke er egnet til at få medier og enkeltpersoner til at holde igen med udtalelser og dermed medfører et pres på ytringsfriheden, er svært at forstå. Og hvor er de kritikere af kristendom, kapitalisme og klimaforandringer, der har brug for PET’s beskyttelse?

HAR LIDEGAARD ret i påstanden om, at ingen demokrater ønsker begrænsninger af ytringsfriheden? Det er tragikomisk, at Lidegaard fremhæver Norge som et eksempel på et land, hvor ytringsfriheden står uantastet fra politisk hold. I december 2008 fremlagde den norske regering et forslag om at »utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn«, og som havde til formål at »verne ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser«. Kun på grund af en heftig offentlig debat blev forslaget droppet.

Samme scenario udspillede sig i Storbritannien, da Labour i 2005 fremsatte et lovforslag om kriminalisering af »religiøst had«, der var rettet mod krænkelse af religiøse følelser.Med én stemme faldt det oprindelige forslag, og et nyt blev blokeret og siden ændret af House of Lords. Men briter, der krænker religiøse følelser, risikerer stadig at blive straffet.Eksempelvis er en ateist blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at efterlade karikaturer af Jesus, Muhammed og paven i et bederum i en lufthavn. Både Europarådet, FN’s Racekomité og Institut for Menneskerettigheder har opfordret den tidligere regering til i højere grad at retsforfølge udtalelser fra bl. a. folketingspolitikere.

AT BESKRIVE de islamiske lande i OIC’s bestræbelser på at kriminalisere religionskrænkelse i FN som »forkølet« er også påfaldende. I så fald var det en lang forkølelse, for den første resolution om religionskrænkelse blev vedtaget i 1999 og den sidste i 2010. Men hvis man ellers følger med, vil man vide, at debatten langtfra har lidt »strådøden«. I november 2012 erklærede OIC-landenes udenrigsministre, at de ønsker et bindende juridisk instrument, der skal forhindre krænkelse af religiøse følelser. I september 2012 underskrev EU’s udenrigspolitiske chef, Catherine Ashton, sammen med OIC og Den Arabiske Liga en fælleserklæring, der betoner behovet for at »respektere alle profeter«.

EFTER AT have nedtonet omfanget og konsekvenserne af vold og trusler mod meningsdannere og journalister, der krænker islam, når Lidegaard frem til den reelle udfordring, som han mener, vi står over for.

»Jo mere truslen mod ytringsfriheden tales op, desto mindre frihed bliver der til at ytre det standpunkt, at det er med gensidig respekt i et åbent samfund, vi kommer længst i dialogen med hinanden og bedst styrker demokratiet«. Med andre ord: Ytringsfriheden er ikke truet af dem, der bruger vold og trusler til at kortslutte den offentlige debat, men derimod af dem, der som led i den offentlige debat udtrykker uenighed med Lidegaard. [Dette indlæg blev oprindeligt bragt i Politiken 28/2 2013]

149 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  “Den, som følger islam, for ham er voldtægt, tortur og salg af stoffer tilladt, hvis det er vendt mod islams fjender (all opponents of Islam).”-”voldtægt er tilladt i en hvilken som helst situation overfor en person, som er imod muslimsk juras lederskab. For at holde sig ren, skal den, som udøver voldtægten, fortage rituel vask og bede til Allah under voldtægten, er personen kvinde, er det tilladt at voldtage hende via anus. Det kan være godt med et muslimsk vidne, som er mand”

 2. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Allan Hansen:

  Kan du ikke lige komme med en henvisning?

 3. Af Allan Hansen

  -

  ” Hvis en mand har analsex med sin kones søn, fader eller broder efter indgåelse af ægteskab, er ægteskabet stadig gyldigt”

  ” Hvis under samleje mandens penis trænger ind i kvindens skede eller mandens anus, hvad enten det er helt eller delvis ( op til omskærelseringen) , er rituel afvaskning nødvendig for begge partnere, selvom de er sexuelt umodne”

  ” Hvis man begår sodomi med en ko, et får eller en kamel, bliver deres urin og fæces urene, og deres mælk bliver udrikkelig for den troende.
  Man skal dræbe dyret snarest muligt og brænde det. Manden der begik sodomi med det, skal betale herfor”

  Citat: Ayatollah Khomeine, Principes, Paris 1979.

 4. Af Allan Hansen

  -

  “Many had been raped and most of thes rape victims had fallen prey to male members of their own
  family, usually their own fathers. Unmarried woman who becam pregnant as a result of these rapes were murdered as soon as
  their condition was discovered,,.

  Citat: Ex muslim Doktor og forfatter Wafa Sultan.

  Kilde: A God who Hates. 2009. side 89.

  Dette citat af Wafa Sultan, er stort set det som Lars Hedegaard stod tiltalt for, at sige.
  Se ogs¨: Muhammeds piger. Lars Hedegaard 2011.

  Pinlig Tavshed!

  Vi fik aldrig noget svar på, om Lars Hedegaard (historiker, forfatter og formand for Trykkefrihedseselskabet),
  må sige, det samme som Wafa Sultan (Ex-muslim, læge, psykolog og forfatter)????

  I så fald; hvem af dem er så racist?
  Hvem af dem har ret? når de nu stort set mener det samme (…)
  Som de begge kan underbygge med henholdsvis:

  * A God who hates. Wafa Sultan 2009.
  * Muhammeds piger. Lars Hedegaard 2011.

  Nu til pointen:

  Uanset om man nu mener det ene eller andet?
  Så tror jeg nok, at de fleste mennesker mener at både Sultan og Hedegaard
  har ret til frihed! dvs. ånds frihed; retten til at læse og skrive bøger – retten til at se film eller producere
  film – retten til at spille musik eller producere musik etc. etc. listen bliver lang!
  Men mest af alt har de begge ret til at sige deres mening.

  P.s
  Der findes mange undersøgelser på nettet, som underbygger
  såvel Sultan som Hedegaard! Interessant er det da også, at Sultan skrev et par år før Hedegaard.

 5. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jens Hansen kl. 13.33!

  Nu du er så glad for ulve, bør du da kunne gennemskue, at jeg bare “hyler” i samme toneleje, som det ulvekobbel du og Kocsis anfører!

 6. Af peter kocsis

  -

  Den analfikserede Alan Hansen kommer her ned en grotesk række citater, som han påstår er skrevne af Ayathollah Khomeini.

  Disse citater har i årevis cirkuleret på diverse højreextremistiske muslimofobe fora og er naturligvis alle falske.

  Og at de er det ,kan selv den største idiot indse, dog ikke Allan Hansen.

  f eks følgende:

  ” Hvis en mand har analsex med sin kones søn, fader eller broder efter indgåelse af ægteskab, er ægteskabet stadig gyldigt”

  Både incest og homosexualitet er strengt forbudt i Iran og straffes med døden,og det er Khomeini selv der har indført disse strenge straffe.

  Ifølge Hansens version er imidlertid begge dele tilladte . Så ifølge Hansen er sexualmoralen langt friere i Iran end i Danmark hvor incest som bekendt er forbudt.

 7. Af Allan Hansen

  -

  For nyelig har en Saudiskarabisk
  prins fremsat et lovforslag om, at
  alle småpiger skal bære burka
  fra de er to år – er der nogen som
  kan gætte hvorfor?
  – For at de ikke skal blive voldtaget!

  Ping-pang-pong.
  Så er den ikke længer.

 8. Af peter kocsis

  -

  Niels b Larsen

  “En trafikulykke er en ikke planlagt, tilfældig hændelse, hvorimod et muslimsk terrorangreb er en (vel)overvejet planlagt hændelse.

  Så enhver sammenligning mellem de to hændelser er som at sammenligne fluer med æbler. Komplet hovedløst.

  End ikke et normalt barn i børnehaven ville foretage den sammenligning.”

  Det er fuldstændigt ligegyldigt om drabet på muslimkritikeren er tilsigtet eller utilsigtet.
  Rent statistisk er chancen for at han bliver dræbt af trafikken langt større,dvs trafikken må være selvfølgeligt være langt større trussel mod ytringsfriheden , og det gælder jo ikke blot for islamkritukere men i det hele taget for alle, alle en trafikdræbte person definitivt bliver frataget ytringsfriheden lige så effektivt, som hvis de bliver dræbt af en terrorist.

 9. Af hasse gårde-askmose

  -

  Allan Hansen:
  I indlægget før mit spørgsmål til dig skriver du “… Den som følger Islam….”

  Du svare ikke på mit spørgsmål ved blot a henvise til en eller anden “idiots” eller vedkommendes yderligere bemærkninger.

  Når “man” (læs: Du) kommer med så kraftige CITATER, mener jeg, der også er pligt til at en henvisning.

  Ikke til en eller anden tosse, der evt. har sagt det eller sagt noget lignende.

  Kort (?) og godt:
  Har nogen former for belæg for, at dit citat er den gængse opfattelse indenfor Islam?

  Og ikke bare en eller anden lokal fortolkning?

  Vi – de nysgerrige – kommer ikke en dyt videre i fortståelsen af, hvad Islam er for en størrelse ved blot at citere både den ene og anden.

  Det eneste du får ud af det er, at “vi” opgi’r og falder tilbage på Mchangamas akademikerverden eller Hedegaards univers (Gud/Allah forbyde det).

 10. Af Allan Hansen

  -

  Vi husker alle sammen da den Afghanske regering vedtog en lov, der gav muslimske mænd lov til at voldtage deres kvinder (dyr).
  Det var så vidt jeg husker i 2006.

  Det rejste et rama skrig og bragte hele verdens pis i kog ( med undtagelse af Socialdemokraterne, SF,EL og De radikale svensker, som altid mener, at alle kulture er lige gode – underforstået: de har da ret til at voldtage deres kvinder og dyr – og at Vesten ikke ved en skid om islam bla bla bla – du ved nok?).

  Det fik den Afghanske regering til officielt, at aflyse “loven,, men de afghanske mænd forsætter dog stadig med at voldtage deres kvinder, dyr, mænd og drenge. (alle voldtager alle – det er jo allahs lov).
  I Afghanistan findes, der ca. én million trækkerdrenge mellem 14 og 24 år.
  Intet sted i verden, bliver der voldtaget så mange små drenge, som i den muslimske
  verden (de skal jo lære det de kære små)
  Muslimerne har en lang tradition for homosex.
  En undersøgelse fortaget WHO har for nyeligt vist, 60% af Taleban har gonoré i ende tammen.
  Jo jo, siger Taleban det er fordi vi blander grøn og sort the – sludder, siger WHO man får ikke gonoré
  i ende tammen af grøn og sort the.
  I Afghanistan er der ca. 1 million trækker drenge mellem 12 til 24 år.

  P.s for et par år siden blev en muslim i Sudan tvunget til, at gifte sig med en ged, da han blev
  taget på fast gerning mens han voldtog sin nabos ged.
  Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

  Nu har jeg så købt 123 ordbøger på dansk, spansk, tysk og engelsk etc. etc.
  Men ingen af dem kalder voldtægt, for racisme!

  Med mindre man taler om disse voldtægter – for det alene, er racistisk?

 11. Af peter kocsis

  -

  rasmussen

  “Jeg tror på, at du faktisk har glemt alt om, at du har taget kraftigt afstand fra Ayaan Hirsi Ali utallige gange, på trods af, at Ayaan Hirsi Ali kæmper for muslimske pigers og kvinders rettigheder.”

  Vrøvl
  dokumentation tak.

  “For nogle år siden truede du f.eks. med at melde mig til politiet for injurier, fordi jeg konstaterede, at du tidligere havde kaldt en tysk, islamistisk terrorist for frihedskæmper.”

  vrøvl
  Dokumentation tak.

 12. Af hasse gårde-askmose

  -

  Allan Hansen:
  “Nu har jeg så købt 123 ordbøger på dansk, spansk, tysk og engelsk etc. etc.”

  Det var ikke så lidt.

  Chacun à son goût.

 13. Af Allan Hansen

  -

  @ hasse::

  Kilde Materiale:

  1).Vesten må vælge. Marius Baar. 1980.
  2). I krigens hus. Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard.2003.
  3). Storm over Europa. Islam-fred eller trussel. Lone Nørgaard og Tabita Wulff. 2006.
  4). Jeg anklager. Ayaan Hirsi Ali. 2005.
  Infidel. ( Mitt liv, min frihet – norsk udgave) Ayaan Hirsi Ali 2006.
  5). Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark. Rolf Slot-Henriksen. 2004. og Erobring og besættelse – muslimske originaldokumenter om kolonisering af Danmark. Rolf Slot- Henriksen 2005. *
  6). Problemet med ISLAM. Irshad Manji. 2004.

  Et udvidet kursus.

  7). Derfor er jeg ikke muslim. 2004. af den pakistansk filosof og ex muslim Ibn Warraq.
  8). Troens Fallit, religion, terror og fornuftens fremtid.2007. af den amerikanske filosof Sam Harris.
  9). Vejen til Damaskus. Kim Møller. 2008.
  10) Mod mørket. Helle Merete Brix. 2008.
  11). Islamister og naivister – et anklageskrift. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.2006.
  12) 1400 års krigen. af Hedegaard & camre. 2009.
  13) The myte of islamic tolerance – how islamic law treats non-mulims. Edited by Robert Spencer 2005.
  14) The truth about Muhammad – founder of the World´s most intolerant Religion. Robert Spencer 2006.
  15) While Europe sleept – How radical islam is destroying the West from within. Bruce Bawer.2006.

  16) Religion of Peace? – islam´s war against the world. Gregory M. Davis.2006.
  17) Man må prøve at leve. Af den franske filosof Robert Redeker 2007.
  18) Why we want to KILL YOU. Ex muslim Walid Shoebat.2007.
  19) A God who hates. Ex muslim Wafa Sultan. 2009.
  20) Al-Hijra. Modern day trojan horse. Ex muslim Sam Solomon. 2009.
  21) Al-Qaeda – The true story of radical islam. Jason Burke. 2004.
  22). Islam and the West. Bernard Lewis.1993.
  23). The Crisis of islam – Holy war and Unholy Terror. Bernard Lewis. 2003.
  24). Islamic Jihad. By Ex muslim M. A. Khan 2009. (
  25). Muhammad and his Quran: Blood and Lies at the Root of islam. 2010. By Ex muslim Mohammad Asghar. (
  26). Price of honor. Jan Goodwins 1994.
  27). The Clossed circle. David Pryce-Jones London 1990.
  28). Muhammeds Piger. Lars Hedegaard 2010.
  29). The 9/11 Commission Report 2002. Final report of the national Commission on terrorist attacks upon the United stats.
  30). Islam. Henny Harald Hansen 1964.
  31). Danmarks fremtid dit land – dit valg… Dansk Folkeparti 2001.
  32). The New islamic presence in Western Europe. Edited by Thomas Gerholm and Yngve Georg Lithman 1988.
  33). Koranen. Af A. S Madsen. 1967. The Koran. By N.J. Dawood. Qur´an. By Abdullah Yusuf Ali.
  34). Det bedste guld – en bod om frihed. David Gress 2005.
  35). Islams magt – Europas ny virkelighed. Karen Jespersen & Ralf Pittelkow 2010.
  36). Fra fatwa til jihad. Kenan Malik. 2010.
  37). Den politiske forpligtelse – det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen.
  Kai Sørlander 2011.
  38). De nazistiske rødder til palæstinensisk nationalisme. David Meir-Levi.
  Forlaget Rafael 2007.
  39). Islam og Europa. Ingemar Karlsson 1994.
  40). Towards understanding islam. Sayyid Abul Ala Mawdudi 1980.
  41). Verdens historie. H. G Wells 1903.
  42). Gads historie for gymnasier og seminarier 1965 ( tre bind).
  43). Den arabiske bog. Johs. Pedersen 1946.
  44). History of Western Philosophy. By Bertrand Russell 1945.
  45). The Clash of Civillizations. By Samuel P. Huntington 1996.
  46). De sataniske vers. By Salman Rushdie 1988.
  47). The Hajj. By F. E Peters 1994.
  48). Goodbye Mohammad. Norbert G. Pressburg 2009.
  49). Den globale jihad. Massoud Fouroozandeh og Marianne Sødergaard 2012.
  50). Halvmåne hagekors.
  Klaus Michael Mallmann og Martin Cüppers.

 14. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Det iranske regime hævder, at der ikke findes homoseksuelle i Iran.

  Men Irans islamistiske regime tillader rent faktisk, at en homoseksuel, iransk mand har sex med sin mandlige kæreste, hvis den homseksuelles mandlige kæresten først lader sig kønsskifteoperere og de derefter bliver gift.

  Men hvis den ene af de homoseksuelle, iranske kærester ikke vile lade sig tvangskastrere og hormonbehandle af regimets læger, risikerer de til gengæld begge, at blive myrdet af det hykleriske, islamistiske regime, hvis de har sex.

  Uddrag fra “Iran – kønsskiftets land” Jaleh Tavakoli og Abdullah Domurcuk – specialestuderende på RUC, dagbladet Information, 22. februar 2008:

  “Irans egen lovgivning handler en bestemt del om homoseksualitet.”

  “Forbrydelsen for mænd skal straffes med dødsstraf, imens den for kvinder er 100 piskeslag, op til tredje gang forbrydelsen begås. Den fjerde gang medfører det henrettelse for kvinder.

  For iranske transseksuelle er sagen derimod en helt anden.”

  “I Iran skal du for at have sex som homoseksuel være kønsskifteopereret, eller også risikerer du dit liv.”

  (Eller være en homoseksuel mand, der er gift med en kønsskifteopereret mand – min bemærkning)

  “Derfor er Iran det land efter Thailand, som foretager flest kønsskifteoperationer i verden…”

  “Accepten af transseksualitet kom gennem en religiøs fatwa, der i 1983 blev udstedt af den tidligere åndelige leder og grundlægger af det islamiske styre i Iran, Ayatollah Khomeini.”

  “Behandlingen af homoseksuelle er ikke blevet bedre i løbet af de snart 20 år. Det beretter Ehsan, der forklarer, at han for nyligt blev udsat for tortur og beskyldninger, men ikke vil komme ind på detaljerne i sin historie. Mærkerne på hans krop taler dog deres eget sprog.

  Både Sami og Ehsan kender homoseksuelle, der har ladet sig operere alene for at kunne leve frit…”

 15. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kocsis!

  Du som altid udbeder dig dokumentation for alt og alting: Vil du lige forklare, hvilken statistisk model du har anvendt for dine konklusioner?

  Hvordan har du indsamlet grundmaterialet for dine formodninger. Hvilke trafikdræbte har efter dødens indtræden indviget dig i deres holdning til Islam?

  Du er som sædvanlig ude, hvor du ikke kan bunde!

  Men dokumentation, dokumentation og atter dokumentation – og det nu – tak!

 16. Af Hasse Gårde-Askmose

  -

  Allan Hansen:

  Indenfor advokatbranchen si’r man:

  Chancen for at vinde en retssag er omvendt proportional med antallet af bilag, der fremlægges.

  Hvis du forstår, hvad jeg mener.

 17. Af Allan Hansen

  -

  @ hasse:

  Cave ab homine unius libri
  “Frygt dem som kun har læst én bog”
  (Thomas Aquinas 1225 – 1274).

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Jeg kan godt forstå, at du opgav at forsvare din håbløse påstand om, at sharia ikke bruges til at forsvare voldtægtsforbrydelser mod muslimske piger og kvinder.

  Men det er ret ufatteligt, hvis du virkeligt har fortrængt, at du har taget skarpt afstand fra Ayaan Hirsi Ali utallige gange.

  Man bliver helt bekymret for, at foretager dig et-eller-andet, der hæmmer korttidshukommelsen i alvorlig grad, hvis du virkeligt har glemt det.

  Til gengæld er det yderst glædeligt, at du nu støtter Ayaan Hirsi Alis kamp mod islamisterne.

 19. Af Allan Hansen

  -

  ” Terror og kampen er en obligatorisk religiøs pligt i alle lande , hvor muslimer udgøre ti procent af hele befolkningen. Når den den muslimske hær invadere et nyt land, må muslimerne kun give det ikke-muslimske folk tre muligheder: 1) De kan konvertere til den islamiske (tro) og opgive deres egen religion. 2) De kan acceptere at være indbyggere under islamisk styre. I dette tilfælde kan de beholde deres gamle tro, men de skal betale en stor årlig skat og vil blive betragtet som tredjerangsborgere, som ikke har menneskerettigheder overhovedet”
  Den tilbageværende mulighed er, at alle mænd i den kampdygtige alder bliver halshugget, og alle kvinder og piger og unge drenge bliver solgt som slaver” Jyllandsposten, 15 September 1991.
   
  ” De gudfrygtige (muslimer) kan ikke leve side om side med de gudløse (dvs. hinduer, buddhister, jøder og kristne) Islam siger: dræb alle de vantro (ikke-muslimer). Hug dem ned og dræb dem” Ayatollah Khomeini, Kashfol al-Ashrar, Qom 1986.
   
  ” Hvis I bliver dræbt, kommer I i Paradiset. Og hvis I dræber kommer I også i Paradiset, det er islams logik ” ( Ayatollah Khomeini).
   
  ” Med råbet – Tyrkiet for muslimerne bliver kvinder og børn myrdet og mænd kastreret, før man dræber dem. ( Et indgreb, som soldaterne i den hellige krig fortager, for at deres ofre ikke skal have nogen kønsdrift i det hinsidige). Efter udsagn fra præsident Bulent Eccevit drejer det sig om regelret massemord. Kilde: Marius Baar. Vesten må vælge 1980.
   
  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006. 
   

 20. Af Allan Hansen

  -

  @ Hasse:

  Citat kl 14:02
  Her: Ahmadinjads personlige åndelige vejleder Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi -Mohammad-Taqi_Mesbah-Yazdi har udtalt sig vedr. voldtægt;

 21. Af p kocsis

  -

  Den analfikserede Allan Hansen bviver ved med at udspy sine tåbeligheder:

  “afghanske mænd forsætter dog stadig med at voldtage deres kvinder, dyr, mænd og drenge. (alle voldtager alle – det er jo allahs lov).”

  Vrøvl
  homosexualtet er strengt forbudt indenfor islam. og straffes med døden i flere lande.

  “En undersøgelse fortaget WHO har for nyeligt vist, 60% af Taleban har gonoré i ende tammen.”

  HAHAHA Taleban dræber de udenlandske læger så hvordan WHO har fået lov ti at rode rundt i de hellige krigerens endetarm er en gåde.

 22. Af p kocsis

  -

  Allan hansen spammer sin idioti videre:
  ;
  ” Med råbet – Tyrkiet for muslimerne bliver kvinder og børn myrdet og mænd kastreret, før man dræber dem. ( Et indgreb, som soldaterne i den hellige krig fortager, for at deres ofre ikke skal have nogen kønsdrift i det hinsidige). Efter udsagn fra præsident Bulent Eccevit drejer det sig om regelret massemord. Kilde: Marius Baar. Vesten må vælge 1980.”

  HAHAHAHA
  Hvilke kvinder børn og mænd er blevet myrdet og kastrerede af tyrkerne under bulent Eccevit?

 23. Af peter kocsis

  -

  Allan Hansen:

  ” Terror og kampen er en obligatorisk religiøs pligt i alle lande , hvor muslimer udgøre ti procent af hele befolkningen. Når den den muslimske hær invadere et nyt land, må muslimerne kun give det ikke-muslimske folk tre muligheder: 1) De kan konvertere til den islamiske (tro) og opgive deres egen religion. 2) De kan acceptere at være indbyggere under islamisk styre. I dette tilfælde kan de beholde deres gamle tro, men de skal betale en stor årlig skat og vil blive betragtet som tredjerangsborgere, som ikke har menneskerettigheder overhovedet”
  Den tilbageværende mulighed er, at alle mænd i den kampdygtige alder bliver halshugget, og alle kvinder og piger og unge drenge bliver solgt som slaver” Jyllandsposten, 15 September 1991.

  HAHAHAHA hvornår har muslimer sidst halshugget alle mænd i at land og solgt resten som slaver?

 24. Af peter kocsis

  -

  allan hansen:

  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006. ”

  HAHAHAHA det er godt at høre Allan Hansens sandheder , blot risikerer man at få mavekramper af grin

 25. Af Allan Hansen

  -

  ” En nat kom min mand hjem og sagde, padisha´en havde beordret, at vi skulle dræbe alle kristne i vor landsby… Jeg blev meget vred, vore naboer havde altid været hjælpsomme og flinke overfor os … Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne for at standse ham, men han dræbte dem med sine hænder” ( beretning aflagt til Sir Ewin Pears og cit. i Turkey and its people, London 1911).
   

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er kun få, der er opmærksomme på, at Ayaan Hirsis Alis kamp mod omskæring af muslimske småpiger kun er vundet midlertidigt i Egypten.

  For hvis det er op til den egyptiske shariaekspert, der udstedte den fatwa mod omskæring af muslimske småpiger, der gav de egyptiske politikere mod til at forbyde det afskyelige, kvindefjendske ritual, skal det indføres igen.

  For den egyptiske shariaekspert udstedte kun fatwaen, fordi han mente, at der endnu ikke var fundet en religiøst korrekt måde, at udføre omskæringen på:

  Derfor skal omskæring af muslimske småpiger tillades igen i Egypten, ifølge shariaeksperten, når den rette måde, at udføre det afskyelige ritual på, er fundet.

  Det var altså ikke omskæringen af småpigerne i sig selv, der var problemet, og som fik den egyptiske shariaekspert til at udstede fatwaen mod omskæring – det har han selv skrevet.

  Mubaraks forbud mod omskæring af muslimske småpiger vakte voldsomme vrede blandt de egyptiske islamister.

  Det Muslimske Broderskab, som er et islamistisk parti, der nu har magten i Egypten, foranstaltede massedemonstrationer mod Mubaraks forbud mod omskæring af muslimske småpiger.

  Loven mod omskæring af muslimske småpiger var faktisk en af grundene til, at egypterne til sidst fik nok af Mubarak:

  For meningsmålinger viste dengang, at firs procent af egypterne mente, at det var en hellig pligt for muslimer, at omskære deres småpiger.

 27. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kocsis!

  Fik du nogensinde læst Holbergs: “Erasmus Montanus”?

  Ellers skal du få et lille referat at den her. Den meget “kloge” Rasmus Bjerg har studeret og vender hjem med sit latiniserede navn: Erasmus Montanus.

  For at overbevise forældrene om hvilken ypperlig uddannelse han har tilegnet sig, bevæger han sig ind i en “logisk argumentation”:

  En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve – ergo er morlille en sten!

  Morlille brød grædende sammen – og det er der vist adskillige andre, der har gjort over dine udgydelser. Ikke fordi de har ment, at du var særlig klog – men snarere det modsatte!!!

 28. Af Allan Hansen

  -

  På en “god” dag blev 50.000 hinduer, mænd og store drenge halshugget.
  Derefter blev deres kvinder og børn voltaget og solgt som slaver”

  Citat:Ex muslim og forfatter M. A Khan

 29. Af peter kocsis

  -

  Rasmussen

  “Men det er ret ufatteligt, hvis du virkeligt har fortrængt, at du har taget skarpt afstand fra Ayaan Hirsi Ali utallige gange.”

  Så er det bare ejendommeligt at du ikke kan dokumentere bare et eneste tilfælde at de ” utallige gange”.

  Sagen er nemlig den at jeg aldrig har udtalt mig en eneste gang om vedkommende på nogensomhelst blog og din påstand er bare en ynkelig løgn.

  det samme med din latterlige påstand om at jeg har truet dig med politianmeldelse for dine tåbelige skriverier.faktisk har du før kommet med denne idiotiske påstand og senere indrømmet at det ikke var mig,og at du forvekslede mig med en anden, men du er åbenbart så sygeligt optaget af muslimske kvinders underliv så du allerede har glemt hvad du selv skriver.

 30. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Nå, så opgav du fuldstændigt, at forsvare din påstand om, at sharia ikke bruges til at forsvare voldtgt af muslimske piger og kvinder.

  Du er åbenbart ved at indse, hvad sharia er for en afskyelig, kvindefjendsk størrelse.

  Hvad angår din dårlige hukommelse, så vil jeg nøjes med at glæde mig over, at du er begyndt at støtte Ayaan Hirsi Ali, og håbe, at du fremover ikke vil forsvare islamistiske terrorister, der truer med at begå terror mod civilister.

 31. Af Allan Hansen

  -

  @ peter koshit.
  Kåre Bluitgen har skrevet en lille
  børene bog om røverhøvdingen “Muhammeds,,
  grusomme og brutale forbrydelser, den må du
  da kunne stave dig igennem – moské.
  Ellers må du bede nogle af pigerne i klassen
  til, at hjælpe dig. Piger er som regel gode til at
  læse mens drengene piller næse!

  God fornøjelse.

 32. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg var lidt for hurtig med at rose Kocsis for, at han tilsyneladende er begyndt at støtte Ayaan Hirsi Ali, der bliver kaldt for “islamofob” af de fundamentalistiske islamister og af deres sympatisører, fordi hun bekæmper omskæring af muslimske småpiger.

  For Kocsis synes åbenbart stadig, at det er udtryk for en sygelig interesse for muslimske kvinder, hvis man tager afstand fra rituel mishandling af muslimske småpiger, eller konstaterer, at sharia bruges til retfærdiggøre livslang voldtægt af muslimske barnebrude.

 33. Af peter kocsis

  -

  Den analfixerede muslimofob Allan Hansen har nu igen beriget bloggen med et analt indfald, denne gang et ordspil på mit navn:

  hvor “Peter Kocsis “på anal vis bliver omdøbt til:

  “peter koshit.”

  Sidste gang jeg var ude for lignede morsomheder ,var for 60 år siden i underskolen.

  Vi venter med spænding på Allan Hansens yderligere regressioner i det lallende infantile, et niveau dér forøvrigt er typisk for samtlige af DF segmentets korsriddere for ytringfriheden på denne blog.

 34. Af peter kocsis

  -

  jacob Rasmussen

  “For Kocsis synes åbenbart stadig, at det er udtryk for en sygelig interesse for muslimske kvinder, hvis man tager afstand fra rituel mishandling af muslimske småpiger, eller konstaterer, at sharia bruges til retfærdiggøre livslang voldtægt af muslimske barnebrude.”

  Jeg er overbevist om at muslimske voldtagne barnebrude godt kan undvære og helst vil være fri for din slibrige omklaring.

 35. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Din vrede viser, at du stadig kæmper lidt med at indse, at sharia er et afskyeligt, middelalderligt, juridisk system, som de fundamentalistiske, mandslinge stadig bruger til at forsvare systematisk voldtægt af muslimske småpiger den dag idag.

  For indså du det, ville du selvfølgelig være nødt til at tage afstand fra de fundamentalistiske mandslinge, der voldtager muslimske småpiger i allahs navn.

  For du prøver jo at bilde dig selv og andre ind, at du kæmper mod uretfærdig behandling af muslimer.

  Men alligevel kalder du de misogyne mandlinge i Taleban, der frygter frie muslimske piger og kvinder, for frihedskæmpere.

  Du opfatter det åbenbart som frihedskamp, at de fundamentalistiske islamister i Taleban kæmper for “retten” til fortsat, at kunne voldtage deres barnebrude i allahs navn.

  De fundamentalistiske islamister i Taleban, som du kalder for frihedskæmpere, vil forhindre, at de muslimske piger får en uddannelse, så de kan klare sig selv, og ikke er afhængige af en pædofil ægtemand, der voldtager dem systematisk.

  Du mener altså åbenbart ikke, at de muslimske piger og kvinder har ret til frihed.

  Og dermed er dit påståede forsvar for muslimerne afsløret som en syg, amoralsk joke.

  For du er ikke bare ligeglad med de muslimske piger og kvinder: Du støtter konsekvent deres værste fjender.

 36. Af Allan Hansen

  -

  I går sendte BBC News et program fra Afghanistan
  (ca. en time), der klart og tydelig dokumentere at
  det afghanske politi og milits stadig voldtager små drenge.
  I Indien havde Sultan Alauddin i 1311 ca. 50,000 ” kønne drenge,,
  som sex slaver.

 37. Af Allan Hansen

  -

  Angående:

  “RELIGION IS LIKE A PENIS

  It´s okay to have one

  It´s okay to be proud of it

  HOWEVER

  Do not pull it out in public

  Do not push it on children

  Do not write laws with it

  Do not think with it”….

 38. Af Axel Eriksen

  -

  Så har Kocsis endelig tilstået kl. 22.25 3. marts!!

  Han går ind for pædofoli og voldtægt af muslimske barnebrude!

  En sand hædersmand og et smukt eksempel for den afgudsdyrkelse, der benævnes Islam!

 39. Af peter kocsis

  -

  Allan Hansen

  “I Indien havde Sultan Alauddin i 1311 ca. 50,000 ” kønne drenge,,
  som sex slaver.”

  Axel Eriksen

  “Han går ind for pædofoli og voldtægt af muslimske barnebrude!”!

  Jacob Rasmussen

  “rituel mishandling af muslimske småpiger, eller konstaterer, at sharia bruges til retfærdiggøre livslang voldtægt af muslimske barnebrude.”

  HAHAHAHA DF segmentet er så fascineret af pædofili , voldtægt mmm at de ikke kan skrive om andet, så de forvandler ethvert blog til en læserbrevkasse fra en pornomagasin.f eks bliver denne blog der jo handler om YTRINGSFRIHED.
  Kan i dog for en gqng skyld ikke holde jeres slibrige og monotone lummerheder i ave og holde jer til emnet?

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Det er kun dig, der forbinder noget pornografisk med rituel og seksuel mishandling af småpiger.

  Det gør jeg mildest talt ikke.

  Mine indlæg i denne debat handler absolut ikke om porno.

  De handler om, at de fundamentalistiske islamister bruger sharia til at forsvare livslang, seksuel mishandling af piger og kvinder i allahs navn.

  Men du nægter åbenbart, at tage afstand fra, at de fundamentalistiske islamister, som du altid forsvarer, bruger sharia til at retfærdiggøre, at de voldtager deres barnebrude.

  Du påstår, at du forsvarer muslimerne mod hetz, men de muslimske småpiger, som bliver voldtaget af de fundamentalistiske islamister er du komplet ligeglad med.

  Muslimske piger og kvinder udgør faktisk lidt mere end halvdelen af alle muslimer.

  Du forsvarer kun et fanatisk mindretal af muslimerne, der undertrykker andre muslimer ekstremt groft, eller dét, der er værre.

  Det behøver man ikke, at være DF’er, for at tage afstand fra; det gør alle humane og anstændige mennesker.

 41. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kocsis!

  Du har nu igen drejet debatten!

  Det her er nu ikke et spørgsmål om pædofili eller porno fra “DF-segmentet”!

  Det er en debat om ytringsfrihed – ikke om trafikdrab eller porno!

  Vi, der ikke hører til det “segment” – DF er i øvrigt et lovligt og demokratisk parti – har vel også lov at ytre os, om vores mening om Islam.

  At de ikke falder i din smag – er så en anden sag!

  Islam er i bund og grund en udemokratisk, menneskefjendsk terrororganisation!

 42. Af peter kocsis

  -

  Jakob Rasmussen

  “De muslimske barnebrude, som samvittighedsløse, fundamentalistiske imamer vier til voksne, pædofile mænd, kan ikke nægte at have sex med deres pædofile ægtemænd, ifølge de lokale sharia-eksperter.”

  Du bliver, tydeligt fascineret, ved med at plapre op om, at mændene er pedofile.
  Hvor ved du fra ,at ægtemændene er Pedofile?
  wikipedia:
  Som det vil fremgå nedenfor, anser eksperter det således, at en person ikke nødvendigvis er særligt tiltrukket af børn (og dermed pædofil), fordi vedkommende dyrker sex med et barn.

  eriksen

  “Det her er nu ikke et spørgsmål om pædofili eller porno fra “DF-segmentet”!

  Det er en debat om ytringsfrihed – ikke om trafikdrab eller porno!”

  det der ikke mig, ,men dine medkorsriddere Jacob Rasmussen og Allan Hansen der har spammet bloggen med pornografiske slibrige våde drømme, som de har for vane.

  f eks underholdes vi med dyresex :

  ” for et par år siden blev en muslim i Sudan tvunget til, at gifte sig med en ged, da han blev
  taget på fast gerning mens han voldtog sin nabos ged.”

  eller ved 50000 kønne drenge sexslaver,

  Allan -hansen
  “I Indien havde Sultan Alauddin i 1311 ca. 50,000 ” kønne drenge,,
  som sex slaver.”

  eller voldtægt af små kvindelige sexslaver:
  rasmussen
  “manden ifølge sharia har ret til at voldtage sin lille barnebrud – eller rettere; sin lille sexslave –

  Allan Hansen har undersøgt Talebans endetarme:

  “En undersøgelse har for nyeligt vist, 60% af Taleban har gonoré i ende tammen.”

  ETC ETC

  hvorfor kritiserer du mig for det, som dine korsriddere foretager sig?

 43. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Der er absolut intet fascinerende ved pædofili eller ved voldtægt, men alligevel er der en del muslimer, der idealiserer Muhammeds tvangsægteskab med den lille pige Aisha.

  Nogle muslimske retslærde påstår, at Muhammed begyndte at have sex med Aisha, mens hun stadig var mindreårig.

  De bruger påstanden om, at Muhammed begyndte at have sex med den lille pige, mens hun stadig var mindreårig, til at tillade ægteskaber mellem voksne muslimske mænd og små, muslimske piger, samt efterfølgende voldtægt af barnet.

  Men af en eller anden grund vil du ikke tage afstand fra det faktum, at fundamentalistiske muslimer bruger sharia til, at retfærdiggøre systematisk voldtægt af muslimske piger og kvinder.

  Jeg viste, at sharia anvendes til at retfærdiggøre voldtægt af muslimske piger, ved at henvise til en internationalt kendt retssag i Yemen, hvor en shariadomstol nægtede at tillade, at en lille, muslimsk pige blev skilt fra sin voksne, muslimske mand, selvom han voldtog hende, fordi domstolen mente, at det var lovligt ifølge sharia, at han voldtog hende.

  Der er desværre stadig en del mindreårige, muslimske piger, der bliver tvunget til at gifte sig med voksne, muslimske mænd, der voldtager dem med imamernes velsignelse.

  Du ved, det er sandt.

  Men du nægter åbenbart at tage afstand fra det faktum, at sharia bruges til at retfærdiggøre voldtægt af muslimske piger og kvinder.

  Hvorfor, ved du kun selv.

 44. Af El MN

  -

  Retligt har Bo Lidegaard nok ret – men sådanne ting påvirker folk direkte eller indirekte, fordi der på anden vis er for store probl. med indv.

  Efter nogen tid plejer sådanne forhold at være glemt, hvis en rockergruppe .. – men der er sket en oprapning i DK, der ikke er til at spøge med – og for mange steder i landet.

  Hvis vi ikke kan kritisere, hvad der kan bunde i en religion, som tillige er politisk, så kan vi heller ikke hjælpe de mennesker, der er flygtet hertil.

  Selv vil de kunne anmeldes af en læge, hvis de ytrer det mindste forhold, der kunne krænke et menneskes adfærd fra fx egne rækker, hvis det er grundlagt (adfærden),

  Ikke kun ytringsfriheden er sat ud af spillet; det er menneskerettighederne også for en retfærdig bedømmelse af en sag i det hele taget.

  Hvis vi skal opretholde et sundt og velfungerende samfund, så er vi nødt til at kritisere alle forhold; også selv om det bunder i noget religiøst.

  Og – en debattør den l.3. melder ud, at det har været for galt, at der har været bragt satiriske tegninger. Det kan man sige er unødvendigt – men det er ikke forbudt i DK eller i forhold til en kristendom. Så derfor er vi nødt til at fastholde sådanne lovlige ytringer.

  Iøvrigt er det ikke småting, hvad der er flydt fra den arabiske verden af vederstyggeligheder overfor andre troende i forhold til langt mere end blot vittige tegninger, nogle både svinske og direkte perverse.

 45. Af El MN

  -

  Sidste ord i afsnit 4 skal være ‘i forhold til en religion’, så sidste linje skal lyde:

  grundlagt (adfærden) i forhold til en religion.

 46. Af Hans Andersen

  -

  Kultbladets chefredaktør Bo Lidegaard kan kun udtale sig som han gør hvis han ønsker at beholde jobbet, så man kan da sige at hans ytringsfrihed er under pres :-)

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Her er et eksempel på en fundamentalistisk, dansk imam fra Islamisk Trossamfund, der mener, at det er i orden for rettroende muslimske mænd, at voldtage ugifte, kvindelige “slaver”.

  Den danske imam blev for nylig anholdt af det svenske politi, fordi han forsøgte at praktisere sin tro overfor en 23-årig, svensk kvinde i Malmö:

  Uddrag fra: “Imam blottede sin penis i Malmø” af Jaleh Tavakoli, Jyllands-Posten, 5. marts, 2013:

  “Der er tale om en sigtelse af en 36-årige imam fra Islamisk Trossamfund, der ikke mindst også er skoleleder på en københavnsk privatskole, på Nørrebro.”

  “Imamen retsforfølges nu for at have blottet sin penis overfor en 23årig kvinde i Malmø.

  Kvinden der har befundet sig i en park i Malmø, beretter også om at have løbet derfra i panik, og at imamen var løbet efter, men han stopper så op, og går ind i nogle buske.

  Politiet bliver tilkaldt og anholder imamen.”

  “Islamisk Trossamfund har hverken en kommentar til denne sag, eller til sagen om deres offentlige møde, som er forbeholdt for muslimer.

  Men, pressesekretæren som jeg talte med, var tydeligt overrasket over nyheden og sagde at han ikke kendte til den, han spurgte ind til hvornår det var sket, og begyndte så at lægge afstand til imamen, der pludseligt ikke havde nogen rigtig tilknytning til Islamisk Trossamfund.

  Jeg har over længere tid fulgt imamen på Internettet, og ved hvor stor indflydelse han har og har haft på de salafistiske miljøer i Danmark. Mange unge mennesker spørger ham til råds, og imamen har altid et svar.

  Derudover er han tilhænger af et slavesamfund, det anser han for islamisk, og han mener også at en muslimsk mand frit kan dyrke sex med sine kvindelige slaver.

  Det eneste krav er at hun ikke må være gift, hendes accept er underordnet og nævnes slet ikke.”

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kocsis

  Du blev vred over, at jeg skrev:

  “… det er faktisk sandsynligt, at en del fundamentalistiske imamer i Danmark stor set giver Lars Hedegaard ret i, at “Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget etc. etc. er der intet galt i det, set fra et muslimsk perspektiv, dette er din ret.” – som Lars Hedegaard sagde.”

  Den danske imam fra Islamisk Trossamfund, som mange unge salafister bruger som religis og etisk vejleder, og som nu er sigtet for, at have blottet sig overfor en svensk kvinde og forfulgt hende, viser jo, at Lars Hedegaard simpelthen har ret i sin provokerende konstatering.

  Den danske imams forsøg på at praktisere sin tro, ved at voldtage en svensk kvinde, viser entydigt, at det er Hedegaards fordomsfulde kritikere, der er blændet af deres hadefulde og ubegrundede fordomme overfor modige islamkritikere, der kritiserer de fundamentalistiske islamisters religiøst begrundede forbrydelser.

 49. Af Balther Jensen

  -

  @ Allan Hansen, 3. marts 2013 kl. 16:10

  Hvad med at lase ‘Arab News’ som du kan see paa Engelsk paa din computer, kanske du kan lare lidt ?

Kommentarer er lukket.