Storbritannien og Venezuela i samme båd?

Af Jacob Mchangama, Justitia 62

I et interview med BBC udtalte Storbritanniens Premierminister David Cameron, at landet muligvis vil træde tilbage fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne ”nuclear option ” blev uddybet af den britiske justitsminister og værdikæmper Chris Grayling i et interview i the Spectator, hvor Grayling gjorde klart at han gerne ser den Engelske højesteret – ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – være landets øverste juridiske organ, hvilket han mener trues af EMDs aktivistiske praksis, hvorefter EMRK udbredes til stadig flere områder der ikke umiddelbart har noget med menneskerettigheder at gøre. Det er ikke første gang, at de konservative truer med at forlade EMRK og der er langt fra ord til handling eftersom et sådant skridt vil kræve, at de konservative kan danne regering alene og ikke som nu i koalition med Liberal Democrats, der er varme tilhængere af EMRK.

Tidligere på måneden var det så Venezuela, der ikke blot truede, men rent faktisk trådte tilbage fra den inter-amerikanske pendant til EMRK og EMD; den amerikanske menneskerettighedskonvention og den inter-amerikanske menneskerettighedsdomstol.  Det vil givetvis få nogle til at sammenligne Storbritannien med Venezuela, ligesom britiske EMRK entusiaster tidligere har gjort gældende, at britisk opsigelse af EMRK vil gøre Storbritannien til en ”paria-stat”. Men der er væsentlig forskel på de to scenarier. Storbritanniens trusler skyldes at EMD i en række afgørelser har fastslået, at hårdkogte kriminelle ikke kan udvises bl.a. med henvisning til retten til familieliv, at indsatte idømt langvarige frihedsstraffe ikke kan fratages retten til at stemme og at EMD har fastslået, at det udgjorde ”umenneskelig og nedværdigende behandling” at Storbritannien nægtede fire personer idømt livstid for tilsammen at have begået 11 drab en høring med henblik på at opnå prøveløsladelse.

Man kan fremføre gode og kvalificerede argumenter for og imod, hvorvidt de der begår alvorlig kriminalitet bør fortabe deres stemmeret, samt om, hvorvidt det kan forsvares, at idømme forhærdede mordere livstid uden mulighed for at blive løsladt. Men det er ikke menneskerettighedsspørgsmål som et international organ bør tage stilling til. Det er politiske spørgsmål som parlamenter må behandle. Hertil skal lægges, at de engelske domstole, hvis øverste dommere (med al respekt from EMD) er af en højere kaliber end flertallet af EMD-dommere, også har vurderet disse spørgsmål indgående, hvorfor det er svært at se behovet for at EMD skrider ind og gør sig til overdomme på sådanne emner.

Venezuela derimod har gjort op med sine menneskerettighedsforpligtelser på grund af en række afgørelser, der i høj grad vedrører menneskerettigheder. Eksempelvis en dom, hvor den inter-amerikanske domstol fastslog, at Venezuela ikke administrativt og uden dom kunne nægte en populær politisk kandidat og Chavez-kritiker at stille op til valg. Kandidaten – Leopoldo Lopez – var anklaget for korruption, men den venezuelanske stat havde ikke tiltalt ham, hvorfor der således ikke lå nogen endelig juridisk afgørelse og den administrative afgørelse om at fratage Lopez retten til at stille op til valg i 6 år blev således truffet af en højtrangerende embedsmand (udpeget af Chavez). I modsætning til de britiske sager er der således tale om en sag der rammer ind i hjertet af det liberale demokrati, nemlig om en statsmagt uden robuste retssikkerhedsgarantier, skal kunne afholde en politisk modstander fra at stille op til valg.

Derudover er det selvfølgelig væsentligt at påpege, at Storbritannien har uafhængige og kompetente domstole, en fri og pluralistisk presse (om end der er bekymrende tendenser til at begrænse pressefrihed i terrorbekæmpelsen og tolerancens navn) og frie valg hvor magten skifter hænder på fredelig vis. Med andre ord har Storbritannien alle de essentielle komponenter i et liberalt demokrati (selvom man ikke længere ligger øverst på listen over frie lande). Eftersom Storbritannien ikke har nogen skreven forfatning kunne man frygte at de konservatives ønske om at forlade EMRK var et belejligt træk der skal genindføre parlamentets totale suverænitet, hvilket ville være bekymrende eftersom Storbritannien har indført tiltag som har eroderet en række frihedsrettigheder, som EMRK rent faktisk har beskyttet mod. Men det konservative ønske om at træde tilbage fra EMRK har længe været hængt op på et samtidigt ønske om at indføre en ”British Bill of Rights”, der skal træde i stedet for EMRK og som – afhængig af det konkrete indhold – ville kunne yde de britiske borgere beskyttelse mod indgreb fra statsmagten uden at gribe ind i mere almindelige politiske emner.

I modsætning til Storbritannien er Venezuela et autokrati iklædt en demokratisk skal, hvor Hugo Chavez lykkedes med at konsolidere den magt, som pæsident Maduro nu besidder og hvor alle statsmagtens institutioner fra domstole, til hæren og valgkommissioner er dybt politiserede og hvor der slås ned på uafhængige medier og politiske modstandere.  En tilstand som sagen mod Leopoldo Lopez udmærket demonstrerer.

En britisk exit fra EMRK og EMD vil derfor ikke have samme negative betydning for det britiske demokrati, som i et land som Venezuela, hvor den inter-amerikanske domstol muligvis var det eneste tilbageværende uafhængige organ, der kunne føre en vis kontrol med den venezuelanske stats ageren (den inter-amerikanske menneskerettighedskommission kan dog stadig behandle klager).

Hvad er læren af disse sager? Nok først og fremmest at det ikke er nemt for internationale menneskerettighedsdomstol at agere. Man risikerer hård kritik og voldsomme reaktioner uanset om man beskæftiger sig med et liberalt eller et skin-demokrati. Men hvor den inter-amerikanske menneskerettighedsdomstol blot har gjort sin pligt og derfor ikke kan bebrejdes Venezuelas forventelig antipati er det mere forståeligt, at Storbritannien stiller sig på bagbenene i forhold til EMDs dynamiske fortolkningsstil, der i længden svækker snarere end styrker EMDs autoritet. Og når henses til at EMD også har jurisdiktion i forhold til lande som Rusland, Azerbaijan og Ukraine, der alle mht. beskyttelse af demokrati og borgernes frihedsrettigheder minder mere om Venezuela end Storbritannien og derfor netop har brug for et internationalt tilsynsorgan med legitimitet og gennemslagskraft, er det et selvmål af rang, når domstolen udvider EMRKs rettigheder til at være så brede at de vedrører dagligdags politik, snarere end at fokusere mere snævert på de rettigheder, der netop udgør forskellen på demokratier og autokratier.

Danmark bør ikke følge Storbritanniens eksempel for samlet set har EMRK været en gevinst for beskyttelsen af grundlæggende frihedsrettigheder her i landet. Men vi bør i langt højere grad presse på for at få EMD tilbage på rette spor. Lykkes det vil det også kunne skab en større britisk opbakning til EMRK og EMD, der vil lide et kæmpemæssigt tab, hvis det land, der i sin tid mere end noget andet land stod for udformningen af rettighederne i EMRK, ikke længere er omfattet.

62 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Kim Kristensen, 1. oktober 2013 kl. 16:51

  Nu arbejdet du jo chef for Mæersk tankers i Venezuela som forresten nægter at sejle til cuba og hjælpe med transport af lægemidler osv da de ellers bliver straffet af USA. Åbenbart er Venezuela´s udlosning af Olie for vigtig for USA til at noget lignene foregår der? Et firma der har tjente de fleste af sine penge på blodtransport under krige..

  Tror ikke men skal tage en Mæersk chefs mening seriøs MHT til det Venezulanske? valg system, eller politiken der overhovedet taget når men erindrer dens skrupelløse Amerikanske røvslikkeri i historien er HR. Mæersk nu afdød som solgte Berlingske da de lavet en fornuftig artikel om alle de penge han tjente via nært samarbejde med Nazi Tyskland…

  “og tilfældige udlændinge for tilbudt “statsborgerskab” hvis de stemte for Chavez (havde en inder ansat som direkte fik tilbudet),”,

  ….Kunne være sjovt at se hvad Venezuelas ambassade havet af kommentar til denne. Tvivler personligt stærkt! Måske er du bare imod Indien? Og hvis overnævnte er korrekt, hvor mange hundrede af tusinder ville du gætte på fik tilbuddet til at være nok til at kunne påvirke valgresultatet? Ja, ikke præcist en helt nøjagtig videnskab du har gang i der vel? Lidt fantasi fra bølgerne blå?

  MHT til vold af banditter er den helt korrekt. Venezuela og Colombia, Guatemala, Mexico,El salvador,Honduras er jo de 5 værste i verden der.
  Men at folk får en gevær kolbe i nakken for at stemme, skal du længere ud på de blå bølger med…

 2. Af Jacob Mchangama, Cepos

  -

  Jeg har slettet kommentar fra Helge Nørager der ikke lever op til retningslinjerne for debat på Berlingskes blogunivers.

 3. Af Kim Kristensen

  -

  @Søren Sørensen.
  Må indrømme at din (u)videnhed er slet og ret imponerende. Nu hvor du har brugt din tid på at google mig istedet for at forholde dig til informationen, så ville du også vide at jeg har boet i Indien, og har intet imod hverken Indere eller Venezuelanere, har masser af venner begge steder, desværre er der rigtig mange af de sidste som ikke tør rejse tilbage til deres fødeland.
  Den Venezuelanske ambassade, ligesom alle andre ambassader, inklusiv de danske, siger hvad de får besked på. Den Venezuelanske ambassadør er ligesom de fleste andre lande politisk udnævnt, så det kræver ikke en uddannelse i statsvidenskab at regne hvad de vil sige. Men nu hvor du gerne vil kontakte dem så kan du jo spørge hvem der har produceret valg maskinerne som bliver brugt og hvordan ejer forholdet er.
  Gevær kolber, tåregas osv er desværre en virkelighed som du måske har lidt svært ved at forstå.

 4. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Kim Kristensen, 2. oktober 2013 kl. 10:51

  Hvis du nu besvaret de stillet spørgsmål MHT til Mæersk og det uetiske i at arbejde for et firma der nægter at sejle til cuba men gerne gør det i Venezuela da der er flere penge der? Og endda tjener dine/jeres penge på udskibning af Venezuelas olie hvor i er kommet til at betale flere skatter mv., under den gode regering der og derefter angriber regeringen da i er sure over mindre profit?
  I ønsker blot den ekstremistiske kapitalistiske regering der eksisteret der før retur således at de nye sociale tiltag for de fattige medborgerer i venezuela stoppes og i, i grådighed endnu engang kan skumme endnu mere af fløden end i allerede gør idag..I har jo hvad lo flydende olie borringer i Venezuela og ønsker blot at stjæle mere af den venezulanske rigdom end i allerede gør..Men kan ikke adskille manden fra bolden her…

  Korrekt at den Venzuelas ambassadør er politisk udnævnt lige som alle andre steder. Der er jo demokrati i Venezuela som tilfældigvis er socialistisk idag! Havet du forestillet det anderledes? Så hvorfor nævne denne ligegyldige detalje? Flyttet hjem til DK for at arbejde for Mæersk´s presseafdeling?

  Kunne du nævne lidt mere specificeret hvornår medborgere i Venezuela får en geværkolbe i nakken af staten der for at skrive under på noget, eller sætte et kryds ved valgene? Nej, vel!

  Hvis Venzuela ejer valgmaskiner, eller kaffemaskiner eller andet der skal bruges af staten er dette da fornuftigt nok. Tror også der er en pæn mulighed for at Danmark har produceret sit eget valgsystem der?! Og hvis ikke ihvertfald har styr på demokratiets spilleregler i det. De demokratiske spilleregler er ifølge internationale eksperter blevet overholdt i Venezuela så din fantasi der er ikke delt af oprigtige eksperter men kun borgerlige fantaster..At disse valgmaskiner skulle være udemokratiske og manipuleret har du jo ingen anden bevis for end en eller anden manipuleret privat tv station fra Venezuela der sådan har leflet for Mæersk, ejere mv. derover.

  Det er forfærdeligt med en regering der gør noget for de fattigste ved at tage fra de rigeste..stop det, stop det, stop det!

 5. Af søren sørensen

  -

  Sat i bås af Hr. CEPOS nu?. Der er intet forkert i hvad jeg har skrevet. Forsøger igen…

  Kim kristensen@
  PS;
  Hvis valgmaskinerne var produceret af den Amerikanske stat ville du så sove mere roligt om natten? Det tror pokker, men når men har fulgt deres forhold over for Venezuela er det da yderst fornuftigt at de står for produktionen selv end et eller andet privat firma hvor “gode” software teknikker nemt kunne indføres…NSA filerne har jo uomtvisteligt bevist hvor langt de er villig til at gå i anti-demokratiske kontrol tiltag i USA for at få ekstra mammon..

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  Yankee go home.

 7. Af Jens Hansen

  -

  Venezuela udviste for nogle dage siden tre diplomater fra USA.
  Diplomater som arbejdede for et regime chance i det fredelige og demokratiske land Venezuela.
  USA forsøge også at arrangere et kup imod Venezuela`s tidligere præsident.

  USA har meget svært ved at aflægge sine dårlige vaner i Latinamerika.
  Så som mord, kup, støtte til diktatorer og andre former for amerikansk “diplomati”.

  Men en bølge af demokrati og frihed blæser hen over Latinamerika.
  USA står tilbage som en terror nation og paria.
  Hundrede års amerikanske forbrydelser i Latinamerika og Asien vil aldrig blive glemt.

 8. Af Tobias Jensen

  -

  Hej Jacob

  Jeg læste med stor interesse dit indlæg. Interessante betragtninger. Britisk utilfredshed med EMD og ikke mindst EU har stået på i mange år nu. Jeg savner dog, at du uddyber domseksemplerne i dit indlæg. Du refererer til specifikke domme afsagt af EMD og en generel sagstype, hvor ”..hårdkogte kriminelle ikke kan udvises bl.a. med henvisning til retten til familieliv..”. Jeg tillader eksempelvis at gå ud fra, at du hentyder til indsattes stemmeret i sagen Hirst v. UK (no. 2). Således anfører du i dit indlæg, at EMD fandt, at ”indsatte idømt langvarige frihedsstraffe ikke kan fratages retten til at stemme..”.
  Jeg mener, at du med dette domsresumé fundamentalt må siges at have misforstået dommen. Dommen åbner netop for, at staten kan fratage fanger stemmeretten. Det, som retten til frie valg beskyttet i protokol 1, artikel 3, forhindrer, er, at staten indfører fuldstændigt forbud mod, at indsatte må stemme (”blanket bans”). EMD udtalte, at det bestemt var muligt at fratage personer stemmeretten. De britiske myndigheder foretog dog ikke en vurdering af de enkelte sager, hvor eksempelvis handlingens grovhed eller straffens længde ifølge EMD kunne være saglige kriterier for fratagelsen af stemmeretten. Læser du Hirst v. UK i sammenhæng med Scoppola v. Italy (no. 3), hvor indsatte ligeledes blev frataget stemmeretten, men i medfør af veldefinerede kriterier, er det nemmere at forstå Domstolens ræsonnement. I Scoppola-sagen fandt EMD således ikke en krænkelse af førnævnte konventionsbestemmelse.

  Du synes også at skøjte forholdsvis let hen over det forhold, at Storbritanniens farvel til EMRK pt. er uløseligt forbundet med samtidigt farvel til EU.

  Endeligt mener jeg, at det er en smule forhastet at betvivle EMD-dommernes juridiske kompetencer.

 9. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Kim Kristensen, 2. oktober 2013 kl. 10:51

  “desværre er der rigtig mange af de sidste som ikke tør rejse tilbage til deres fødeland.”,

  Har aldrig nogensinde mødt nogen fra venezuela der var bange for at returnere til deres fødeland, nogen beviser derom? Har selv mødt en større mængde af folk fra venezuela, endda flere der kom og boet i DK en tid som min venner..(arbejdsvenner fra London) …De fleste venezulanske som også afspejlet i valg resultaterne der er yderst vel tilfredse med Chavez og hans efterfølgers politiske bidrag for en bedre verden.

  Millioner og millioner af venezulanske er taget ud af den yderst fattigdom der, og begyndt på en ny start med minimum anstændige vilkår(dette er under et af verdens fatigeste lande før revolutionen der)…At du og Mæersk, for vi kan ikke adskille manden fra bolden her, er ude og lefle for færre sociale tiltage for de 90% fattige i venezuela og større profit for jer selv efter at Venezuela har sat skatterne op for deres olie og mineral rigdomme er en tidløs sandhed som vi burde alle skrive os bag ørene her i DK og indfører både MHT olie milliarderne her som tilhører os alle og ikke Mæersk og de borgerlige alene men også de Grønlandske som den tidligerer VKO regeringer foræret så frivilligt væk til et par aktie ejere i især Mæersk.

  At Venezuela har bygget nye huse til flere millioner før mere eller mindre hjemløse er sikkert noget der generer kim kristensen gevaldigt. Men den humanistiske vej er nu altid den rigtige. Selv i økonomisk forståelse hvis han havet dyber indsigt der…

  Din tavshed er uden tvivl Mæersk baseret!…Et indkald på kontoret i eftermiddags? Hold din kæft,trit og retning!!! Vi i Mæersk interesserer os ikke for løn modtager rettigheder men kun internationale udviklings muligheder hvor vi kan stjæle,bedrage og forvirre som lyst…Ja, du har fundet en god arbejdsplads..

  Hvem ejer forresten orkla?(Måske ny ejer må indrømme jeg ikke er fulgt med her!) Ejer de stadig Tanten..Mæersk’s ejerskab er jo verdens berømt for sin uigennemskurlighed..Mæersk 51%? eller ejer de 51% af de 69 andre firmaer der ejer orkla..Ja,ja,ja..

  Sikkert på at dit negative bidrag om Venezuela ikke havet interesser “i mente” men ren personlig bekymring om den demokratiske process…NOT!

  Får du lov af Mæersks hovedkontor at svare helt personligt i morgen?

 10. Af Axel Eriksen

  -

  Kim Olsen!

  Du fik et “tilbud” 1.oktober kl. 10.09 fra en person, der bad dig om, at standse dine “personangreb på/ tilsvinelser af” vedkommende – og så ville du aldrig høre mere til vedkommende”!

  Det samme fik jeg også for en halv snes dage siden -og jeg accepterede. Gør dog også det – så bliver du fri for at få stribevis af direkte overgearet
  vrøvl præsenteret til sig selv!

  Så må personen finde andre ofre at kaste sig frådende over – med nøjagtig de samme klagesange!

 11. Af Kim Olsen

  -

  Axel Eriksen,

  Tjah, det kunne da godt være, at man burde ignorere ignoranten.

  Problemet er sådan set bare, at han konstant bringer urigtigheder til torvs herinde. Jeg skal her blot nævne benægtelserne af Sveriges krigsdeltagelse og den endnu mere hårdnakkede benægtelse af Sveriges våbenindustri.

  Stilfærdige forsøg på at bringe ignoranten ud af vildfarelserne bliver desværre opfattet som personlige tilsvininger.

  Mig kan han ikke intimidere til tavshed, hverken med indlæg om min formodede seksualitet eller påståede Nazi-sympatier. Sådan leger vi ikke i et frit samfund!

  Måske tossen har opholdt sig for længe i Kina….

 12. Af søren sørensen

  -

  Ja her på falderabet…Åbenbart ikke flere kommentare fra Mæersk´s hovedkontor her på årets lefle dag af dem?

  Ja, penge er jo rare…Når men er tvunget til at fremstå anstændigt og selvtænkende men blot repræsentere de ejende burde men kunne stå ved sine meninger..Ikke kim kristensen?
  Frihed er ikke at være underlagt økonomiske interesser der fortæller en hvad men må sige eller ej…

Kommentarer er lukket.