Er Greenpeace pirater?

Af Jacob Mchangama, Justitia 105

 28 aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace og 2 fotografer sidder lige nu fængslet i Murmansk i Rusland. Greenpeace og de russiske myndigheder er enige om, at to aktivister prøvede at klatre om bord på Prirazlomnaya-olieplatformen for at hænge et banner på siden af den. Russiske officials har angivet, at man har anholdt aktivisterne på baggrund af en formodning om pirateri eller terrorisme. Den danske Greenpeace-aktivist Anne Mie Roer Jensen er blandt de anholdte, og hun er blevet tiltalt for pirateri efter den russiske straffelov og risikerer op mod 15 års fængsel.  Hidtil har den danske udenrigsminister holdt lav profil og nægtet at lægge pres på de russiske myndigheder. Villy Søvndal har bl.a. udtalt, at der er tale om en »konsulær sag«, en sag om tilbageholdelse af en dansk statsborger, som Danmark oplever omkring 100 af om året. »Erfaringerne viser at det sjældent giver resultat at forsøge at påvirke andre landes retssystemer politisk i denne type sager. Det ville vi næppe heller acceptere her i Danmark”.

Den hollandske regering har derimod truet Rusland med retlige skridt, hvis ikke hollandske aktivister løslades. Der er ingen tvivl om, at Rusland er berettiget til at tage forholdsregler overfor Greenpeace’s aktion og, at et forsøg på at borde en boreplatform typisk vil være forbudt i straffeloven eller særlovgivning. Problemet i denne sag er dog, at aktivisterne er blevet frihedsberøvet og tiltalt for pirateri, der er en af de alvorligste forbrydelser i folkeretten og derfor også typisk vil give mulighed for varetægtsfængsling. Uanset om man har sympati eller ej for Greenpeaces’ aktion og generelle holdninger,, bør Greenpeace’s aktivister naturligvis være omfattet af samme retssikkerhedsgarantier som alle andre.

Den russiske straffelov § 227 definerer pirateri som: an “assault on a sea-going ship or a river boat with the aim of capturing other people’s property, committed with the use of violence or with the threat of its use.”

Under artikel 101 i FN’s Havretskonvention defineres pirateri som: “any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft.”

Rusland har ratificeret den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), og derfor har aktivisterne krav på, at Rusland overholder denne bestemmelse (ligesom der er relevante bestemmelser i de internationale havret, der muligvis er overtrådt, men som jeg ikke vil behandle her, da jeg ikke er ekspert på området). Af EMRK art. 5 fremgår det, at en frihedsberøvelse skal være lovlig, og den skal være i overensstemmelse med den ved lov forskrevne fremgangsmåde. Der ligger heri også et krav til lovens kvalitet. Der stilles i EMRK art. 5 visse ekstra krav til de retsregler, der udgør grundlaget for en frihedsberøvelse. Det er således et krav, at reglerne er klare, præcise, tilgængelige, og at retstilstanden er forudsigelig, dvs. at borgeren til en vis grad skal kunne forudse, hvilken konsekvens en given handling vil have. Det gælder i øvrigt også, hvis frihedsberøvelsen er baseret på et internationalt retsgrundlag.

I henhold til Greenpeace’s aktion er det vigtigt at bemærke, at der på intet  tidspunkt har været noget forsøg på at overfalde eller overtage platformen eller trusler om vold fra aktivisternes side.  Præsident Putin har i øvrigt også selv udtalt, at der ikke er tale om pirater. ”Det er absolut klart, at de selvfølgelig ikke er pirater. Men formelt forsøgte de at borde denne platform. Det er tydeligt, at disse mennesker har brudt international lov”, har Putin udtalt på en arktisk konference i Salekhard i det vestlige Sibirien.

Kernen i EMRK’s art. 5 er beskyttelsen mod vilkårlige frihedsberøvelser, og det er blevet udtalt i en række EMD domme, at frihedsberøvelse skal ske med respekt for dette formål. I det foreliggende tilfælde er der i forbindelsen med tiltalen, og varetægtsfængslingen baseret derpå, imidlertid afveget i sådan en grad fra lovens ordlyd, at det med stor grad af sikkerhed kan konstateres, at der er tale om en vilkårlig frihedsberøvelse, der strider mod formålet i EMRK art. 5. De russiske myndigheder har således ikke i den konkrete  sag hjemmel til at foretage varetægtsfængsling på baggrund af pirateri bestemmelsen i den russiske straffelov. En sådan vilkårlig retsanvendelse er derfor en overtrædelse af det mest grundlæggende retssikkerhedsmæssige princip om hjemmel i lov.

Retstilstanden kan derudover ikke beskrives som værende forudsigelig, da Greenpeace aktivisterne ikke kunne have forudset, at konsekvenserne af deres handlinger ville blive mødt med en tiltale for pirateri og deraf følgende langvarig frihedsberøvelse, og allerede på det grundlag er det særdeles tvivlsomt, om disse ekstra krav er blevet opfyldt.

En række juridiske eksperter (udtalelserne er samlet af Greenpeace og ikke nødvendigvis repræsentative) er også enige om, at der heller ikke er tale om pirateri efter international ret. Der var således ikke grundlag, hverken i international eller national ret til at foretage en frihedsberøvelse af aktivisterne.

De overstående betragtninger leder til den konklusion, at EMRK art. 5 med stor sandsynlighed er blevet overtrådt i sagen om frihedsberøvelse af aktivisterne fra Arctic Sunrise.

Det er derfor ikke bare en sag som 100 andre, at man fra russisk side rejser tiltale på baggrund af en bestemmelse, der tydeligvis ikke finder anvendelse i det pågældende tilfælde, og som rammer en dansk statsborger. Det forhold, at der foreligger en krænkelse af EMRK og retten til personlig frihed, bør få en dansk udenrigsminister til at træde i karakter og påtale dette forhold over for russerne. Den tilbageholdende linje fra Søvndal stemmer dog godt overens med den nuværende regerings alt andet end kritiske linje overfor magtfulde ikke-demokratiske stater, som Danmark har geo-politiske og økonomiske interesser i at holde sig på god fod med. Vi så det også i forbindelse med to statsbesøg fra Kina, hvor demonstranter fik konfiskeret tibetanske flag, og kritiske kinesisksprogede medier ikke fik adgang til officielle pressemøder. Den fodslæbende linje er bemærkelsesværdig al den stund, at man, særligt fra SF, i opposition var stærk kritisk overfor VK-regeringens ukritiske linje overfor USA i forhold til krigen mod terror. Den kritik havde en vis merit. Men USA var trods alt en tæt allieret og et land med fri presse og uafhængige domstole, der kan modvirke den amerikanske regerings mest åbenlyse brud på den amerikanske forfatning. Kina og Rusland derimod er hverken allierede eller demokratiske. De har ingen interne institutioner, der kan holde magthaverne ansvarlige. Hvis denne verdens demokratier ikke påtaler det, når disse lande ser stort på grundlæggende frihedsrettigheder, uanset om det hjælper i den konkrete sag eller ej, udstiller vi ikke bare Vestens dalende indflydelse men også en ligegyldighed overfor de principper, der adskiller frie og ikke-frie lande. Internationalt set er Danmark måske nok en af de små rollinger i skolegården. Men det betyder ikke, at vi skal dukke nakken og finde os i at få bank af de store lømler. Det er vores pligt at sige fra overfor åbenlyse brud på grundlæggende rettigheder, særligt når danske borgere er involveret.

105 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  Som står at læse på forsiden er DK er den siddende R regering begyndt at sælge statens interesser i Dong indtil nu blot ned til 6o% men planer om vider salg..

  R mener at det hele skal gives dem selv og andre borgerlige i Mæersk MV i top lo%…R var jo et af de 2-3 partier der modtog flest penge fra Mæersk ved sidste valgkampagne som borgerlig fløjs “sidste skanse”..Dog ingen grund til sådan bekymring hvilket også sås via deres betydelige ekstra penge beløb over for V og DF…

  Ifølge R tilhører mineraler og olie under alles fødder kun den private ejendomsret som et noget Mchangama er meget bekymret over. Denne rettigheder der gavner top 10% vil ifølge ham selv ved dens undsigelse betyde undergangen på retsstaten, samfundet som helhed og ytringsfriheden..En pris må gives..Hvilken? Greenpeace sagde nej, ligeså andre objektive organisationer af godhed..Måske et politisk parti med personlige interesser der? Det er altid godt når subjektive priser modtages. Men er altid selv enig i at men har fortjent dem..

 2. Af K. Larsen

  -

  Retssystemet.

  Er Dyr klogere end mennesker ?

  Nat. Geografic:

  Ulve i en nationalpark i USA, gennede Wapiti hjorte ud af parken, da deres afgræssning af piletræer, ødelagde vandforsyningen i parken, og dermed overlevelse, af det de levede af. (de blev gennet ud, ikke slået ihjel)

 3. Af K. Larsen

  -

  Jungleloven.

  Fæld træerne i regnskoven, for at skabe udvikling for landbrug, og dermed tilfredsstillelse for et voksende samfund.

  Da Amazonas regnskov er knyttet til Afrikas, gennem udveksling af vandholdig luft fra passaten, vil fældning af Amazonas regnskov, influere på vandbalancen i Afrika, med reduktion af Nilen og grundvandet.
  Den internationale naturkonventation, spørger om du vil stytte dem.

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Jens Hansen: “Der er ingen argumenter som er sluppet op.”

  Korrekt. Du havde ingen til at begynde med…

 5. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af K. Larsen, 7. oktober 2013 kl. 18:47
  De havet for nylig i the Guardian en artikel om at en chimpanze der i 2o år eller så havet arbejdet sammen med en Japansk forsker slog Mennesket på alle niveauer MHT beregning af muligheder efter optræning…Naturen kan lære mere end en lærebog..Dog ikke for os, vi er fortabte..

Kommentarer er lukket.