Giver Danmark diktaturstater friplads i FN?

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Er Menneskerettighedsrådet et forum, hvor verdens undertrykte kan forvente oprejsning og deres undertrykkere fordømmelse? Og står Danmark her i første række, når det handler om at mindske diktaturstaternes indflydelse i Rådet, eller er vi rent faktisk med til at styrke deres indflydelse? Det er de spørgsmål, man efter tirsdagens (12. november 2013) valg i FN’s Generalforsamling til Menneskerettighedsrådet er nødsaget til at stille.

Allerede i dag sidder en række diktaturstater med om bordet i FN’s Menneskerettighedsråd, og da der i går blev afholdt valg af medlemslande til Rådet, er der intet, der tyder på, at diktaturstaternes rolle og indflydelse er aftagende. Tværtimod stemte 176 lande for medlemskab til Kina, 184 for Vietnam, 176 for Rusland, 148 for Cuba, 140 for Saudi Arabien og 164 for at Algeriet skulle have plads om bordet. Ikke nok med, at en række diktaturer hermed får afgørende indflydelse i et centralt FN organ som Menneskerettighedsrådet, så betyder det også, at man giver diktaturstater fripas til at udvande menneskerettighederne. Vi har set adskillige eksempler på, at landene dækker over hinanden og ikke kritiseres i tilstrækkelig grad af øvrige lande for at krænke selv helt grundlæggende menneskerettigheder så som forbuddet mod tortur, ytringsfriheden mm. Som jeg har påpeget i min seneste analyse gælder den i mange henseender fraværende kritik også for Danmark. Gennemgangen af den kritik, Danmark har/ og ikke-har fremsat i den såkaldte UPR-proces, som er et redskab, medlemslandene skal bruge til at afrapportere om efterlevelsen af deres menneskerettighedsforpligtelser samt fremsætte kritik og anbefalinger til andre landes overholdelse af menneskerettigheder, viser desværre, at Danmark indtager en langt mere passiv og vag rolle end mange andre vestlige lande som f.eks. Sverige, Norge, Holland og Canada I udtalelserne har Danmark bl.a. helt udeladt kritik af lande som Algeriet, Cuba og Nordkorea, på trods af disse landes ofte grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser. På samme måde er den kritik og de anbefalinger, Danmark har anført i forhold til lande som Rusland og Saudi Arabien ofte tandløs. Det styrker på ingen måde – og særligt ikke med flere diktaturstater om bordet – Menneskerettighedsrådet som et slagkraftigt organ.

Hvis ikke organer som Menneskerettighedsrådet kommer til at bestå af en kritisk kerne af demokratier, må vi belave os på, at lande med tradition for diktatur, tortur og gentagende krænkelser af basale menneskerettigheder i endnu højere grad vil diktere fremtiden for menneskerettigheder. Og tendensen bliver tydelig, når man betragter tirsdagens valgresultat, hvor vestlige (og andre) demokratier kun fik 5 pladser, mens de resterende 9 pladser blev besat af henholdsvis 3 delvist frie stater og 6 ikke frie stater (baseret på Freedom Houses opgørelse).  Spørgsmålet er så nu, om Danmark har gjort sit for at hindre den øgede indflydelse fra diktaturstaterne? Har vi sagt ”nej, tak”?

Svaret kender desværre kun udenrigsministeren. Danmarks stemmeafgivelse er nemlig ikke offentlig, og vi må derfor ikke få at vide, om disse diktaturer blev valgt ind med Danmarks stemmer. Scenariet er ikke usandsynligt, eftersom lande som bl.a. Kina, Vietnam og Rusland har modtaget et betydeligt antal stemmer, hvilket fordrer, at også en række demokratier derfor må have stemt for disses medlemskab. Det er tankevækkende, at udenrigsministeren ikke vil oplyse, hvem Danmark stemmer på, og det på trods af, at det klart fremgår af regeringsgrundlaget, at ”regeringen vil arbejde for, at FN’s Menneskerettighedsråd bliver et effektivt organ”. Jeg vil på den baggrund anbefale, at det bør være officiel dansk politik, at Danmark i afstemninger om medlemskab af organer, der varetager menneskerettighedsfunktioner, ikke må stemme på lande, der begår grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser. Liberal Alliance har tidligere fremsat beslutningsforslag herom (omtalt i tidligere blog), som dengang desværre ikke havde den nødvendige politiske opbakning. Men hvis vi fra dansk side ønsker at værne om menneskerettighederne, bør vi have klare retningslinjer om, at vi ikke stemmer på diktaturstater. På samme måde mener jeg, at Udenrigspolitisk Nævn bør konsulteres og orienteres forud for afstemninger. Dermed kan Danmarks stemmeafgivelse stadig være hemmelig samtidig med, at det sikres, at Danmark ikke medvirker til at legitimere diktaturstater.  Kun ved at fastholde en kerne af kritiske demokratier, er der håb for, at organer som Menneskerettighedsrådet bliver effektive og styrker snarere end svækker respekten for menneskerettigheder internationalt set.

41 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Er dette ikke stort set en kopi af, hvad Jacob Mchangama skrev i hans sidste blog?

  Og Danmark skal vel være glad for, at fredelig lande som Kina, Rusland, Cuba og Algeriet vil samarbejde med en lille aggresiv og krigsliderlig nation som Danmark.
  Som er medansvarlig for måske en million dræbte i Iraq.

 2. Af Søren sørensen

  -

  Danmark er på mange måder også en diktaturstat med tortur i isolations fængsling hvor vi har verdensrekord i den “demokratiske og civiliseret verden” og i ytringsfrihed fratagelse som i borgerlige medier som Berlingske hvor Tom Jensen og Chefredaktøren udelukker uønsket kritik..

  Så vidt jeg erindrer stemte Danmark da for alle disse lande du nævner som diktaturstat? Lige børn leger bedst! Få FN lande har vel turde kritiserer Danmarks Isolationsfængsling vel formentlig pga af mælkemangel og griseøer…

  At du foretrækker at nævne 2 socialistiske og 1 islamistisk og ikke de kapitalistiske rige og magtfulde Saudi Arabien, Kina,Rusland angående lande som Danmark ikke har kritiseret siger vist alt nødvendigt!

  Stemmeafgivelsen der skulle selvfølgeligt have været offentligt tilgængelig. Diplomatiet i en plutokratisk foregår muligvis mere effektivt bag lukket døre, men med færre demokrati og menneskerettigheder til følge når facit opgøres.
  Men her bliver det jo indviklet kan vi forvente at “slynges stater” stemmer på et slyngel land som Danmark hvor borgerlige medier fratager uønsket kritik, tilsidesætter menneskerettigheder i isolations fængsling og ikke kritiserer russernes tilfangetagelse af en 22 årige ung Dansker der har ophængt en kritisk valgplakat for et renere miljø? Nej, først rydder vi op hjemme så ude!

  Hvis Danmark dog skulle ha stemt på Cuba betyder det dog allermindst at landet har en vis form for anstændighed mod de meste grådige, udemokratiske plutokratiske tiltage af vesten såsom at fratage handel med et Land og lade folket leve i armod, uden penge og medicin som er fakta af den Amerikanske boycott af Cuba og derved også den Danske da Danske skibe mv. jo ikke må arbejde der og i USA på samme tid…

  Lad os blive neutral af alle internationale organisation. De har alligevel kun fået det formål nu at sænke standarder. Lad os hæve dem og vise vejen som foregangsland..Diplomati fungere bedst individuelt og småt, uden USA´s indblandning og bestemmelse af alt vi foretager os bag lukket døre..

 3. Af Jens Hansen

  -

  Søren sørensen, 14. november 2013 kl. 15:25

  Ja. man kan undre sig over, at Jacob Mchangama altig kritiserer lande som har valgt at være selvstændige og frie lande.
  I modsætning til den lille anløbne “Nation” Danmark som har underlagt sig USA.
  Og følgagtigt deltager i USA`s forbrydelser over hele verden.
  Hvilken moralsk habitus skulle Danmark have overfor andre lande?
  Vi bliver jo fuldstændig til grin, hvis Danmark naragtigt begynder at kritisere menneskerettigheder i andre lande.
  Vi kunne jo begynde med en hovedrengøring hos os selv.

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Jacob Mchangama skriver:

  “Jeg vil på den baggrund anbefale, at det bør være officiel dansk politik, at Danmark i afstemninger om medlemskab af organer, der varetager menneskerettighedsfunktioner, ikke må stemme på lande, der begår grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser.”

  Det er uklogt forslag. Den danske regering skal alene stemme ud fra, hvad der gavner danske interesser. Dansk udenrigspolitik skal basere sig på realisme, og ikke ideologi. Det er en helt nødvendig erkendelse i den multipolære verden, som er vores nye virkelighed. Derudover er det måske også en lille smule komisk, at en liberal røst som Mchangama, som før har tordnet mod forbud, nu selv plæderer for et.

  Endvidere synes jeg, at det er helt ude i hampen at rubricere Rusland som en diktaturstat, som Mchangama gør. Der afholdes trods alt frie valg.

  På den anden side rubricerer Economist Intelligence Unit Democracy index map Rusland som et autoritært regime på linje med Kina. Men er det ikke – snarere end at være udtryk for virkelighedens verden – et udtryk for, at verdens liberale røster, efterhånden som de bliver mere og mere trængt, i og med at deres globale demokrati- og menneskerettighedsprojekt ser ud til at erodere, bliver mere og mere skingre?

  Man så et lignende fænomen, da universalismen inden for den kristne kirke led skibbrud med reformationerne i Nordeuropa i 1500-tallet. Da reagerede den katolske kirke med modreformation, inkvisition og en fremvækst af kristne mystikere – det sidste især i Spanien. Når resten af verden ikke vil følge ens smukke universelle doktriner, så flammer ens tro på dem tilsvarende op. Man inderliggøres.

  Det er det der for mig at se er ved at ske med Jacob Mchangama. Han er en slags demokrati- og menneskerettighedsmystiker i en verden, som er i hastig udvikling i en hel anden retning.

  Så et godt råd til de danske politikere vil være: Lyt ikke til mystikerne. Lyt til realisterne.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nu er Danmark jo selv ved at være en diktaturstat, hvor den oprindelige befolkning, danskerne, ikke har mange rettigheder tilbage.

  Så er det jo svært for regeringen at kritisere andre diktaturstater.

  For hele det danske system er jo blevet så totalitært, radikalt eller rødfascistisk, at grove og systematiske krænkelser af borgernes MR er noget dagligdags og helt normalt.

  Krænkelser så voldsomme, at de opløser familier, gør folk retsløse og hjemløse, gør børn livløse eller forældreløse, sender patienter i døden og pårørende ud i afmagt og fortvivlelse.

  Velfærd er blevet et ord, der alt for ofte bruges til at vildlede om hvad der virkelig foregår.

 6. Af Hans Hansen

  -

  Det er retorisk genialt Jacob Mchangama, at du opretter tråde som spørgsmål til diskussion. Tak for det. Dine betragtninger er som sædvane gennemtænkte og velskrevne.

  Ganske kort. Jeg mener at FN har alvorlige demokratiske problemer, alene fordi man ikke kan forvente at antidemokrater vil overholde de demokratiske spilleregler.

  Danmark er for lille til at gøre indsigelser. Det er klogere pragmatisk at tage de fordele det giver at handle med de lande man kan, uden at blande sig i deres interne affærer, og uden at gøre sig uvenner med nogen. Jeg tror det er klogest at holde lav profil.

  Danmark kan vise et demokratisk eksempel indenrigspolitisk, og så lade det tale for sig selv. Hvis FN udvikler sig i uheldig retning på grund af diktatures indflydelse, så bør man melde sig ud af berørte konventioner.

  Det mener jeg allerede man bør gøre nu, og lige modsat tendensen til at overdrage stadig større dele af beslutningsprocessen til internationale organisationer som FN. Simpelhen tage konsekvensen af at FN er domineret af diktaturer.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  FN har for længst udspillet sin rolle. Intet fornuftigt menneske kan tillægge den organisation bestående af en mængde diktaturer iblandet en håndfuld demokratiske stater nogen væsentlig rolle udover på sygdomsbekæmpelses- og nødhjælpsområderne.

  Luk skidtet og opret en ny organisation kun for demokratier.

 8. Af O Olesen

  -

  Danmark kan ikke give noget til nogen, som det selv er.

 9. Af Hans Hansen

  -

  Hovedårsagen til at Danmark har overlevet så længe som landet har, er at landet er ufarligt for sine omgivelser. Det er politikerne ved at ændre med aktivistisk udenrigspolitik.

  Selvom det er en sidebemærkning iht til topic, så er en fællesnævner indblanding i andre landes interne affærer.

  Jeg har på fornemmelsen, men ved det ikke, at det startede for Danmark med Anders Fogh’s aktivisme. Jeg kan ikke helt forlade mistanken, at det var en del af Fogh’s strategi, for senere at blive general sekretær for NATO.

  Tanken er ubehagelig, og det er ubehageligt at politikerne vil fortsætte aktivismen. Det har så mange konkvenser at de forekommer uoverskuelige.

  Fordi landet er medlem af EU og har ratificeret flere FN konventioner, så er Danmark stadig ikke en stormagt. Man kan ikke opføre sig som en stormagt. Det er nok klogere på sigt at vende tilbage til flegmatismen.

  Mimi Jacobsen kværner løs i baggrunden. Beklager, men jeg bryder mig ikke om hende og hendes organisation.

 10. Af Søren sørensen

  -

  “Det er det der for mig at se er ved at ske med Jacob Mchangama. Han er en slags demokrati- og menneskerettighedsmystiker i en verden, som er i hastig udvikling i en hel anden retning.

  Så et godt råd til de danske politikere vil være: Lyt ikke til mystikerne. Lyt til realisterne.”

  Skrevet af Niels Poulsen, 14. november 2013 kl. 16:14

  Vi må da håbe at det ikke er din religiøse vej du hentyder til her..Mener nu nok at muligheden er tilstede for at Mchangama er kommet til sine konklusioner på helt andre præmisser…Såsom en Tegnebog! Plutokratiske repræsentanter holder det religiøse som menneskerettigheder inden for fornuftighedens grænse af ren og skær personlig grådighed. Muligt at religion også er involveret som den er tit, den fungere jo praktisk som folkets opium af de ejende i 3ooo år nu..

  Men muligheden for en ateistisk bedømmelse af ren og skær grådighed og manipulering af fakta er altså også tilstede.

  Vi skal ikke ud af internationale organisationer for at få færre internationale standarder af fornuft men for at få flere!..At læse en enkelt bog for vejen der er ikke en farbar rute..

 11. Af Maria Due

  -

  Da jeg var barn,var FN omgivet af stor respekt, og vi lærte, at nordmanden Trygve Lie var FN’s første generalsekretær, og at han støttede Israels tilblivelse, hvilket alt sammen var såre godt.

  Nu er det med FN som med demokratiet, Folketinget, menneskerettighederne og EU. Illusionerne er bristede på stribe.

  For Trygve Lie’s vedkommende, var der aldrig nogen, der fortalte os, at han begik den ene bommert efter den anden fra starten, men det var næppe årsagen til, at hans statue i Oslo flere gange har været udsat for hærværk, og at dette hørte til de første advarsler om, hvad der er på vej. I dag kan man træffe på repræsentanter for Oslo’s politi, der udtaler at byen er tabt.

  Trygve Lie var en arbejderpolitiker fra små kår i Grorud, og i dag er Groruddalen et tiltagende uroligt ghetto område, som nordmænd flytter fra, hvis de har råd til det.

  En senere arbejderpolitiker – eller i hvert fald et senere medlem af Arbeiderpartiet – fhv. statsminister Jens Stoltenbergs udenrigsminister mangemillionæren Jonas Gahr Støre holdt en “genrejsningstale”, da Lies statue igen kom på højkant i 2006, og den er lagt ud på nettet i Norges dokumentarkiv, hvor eventuelt interesserede nemt kan finde den. Bl.a. sagde Gahr Støre:

  “Da Kong Harald avduket monumentet i 1994, måtte det først renses fordi noen hadde sprayet ”Norge for nordmenn” på det.

  I sommer brukte noen kjettinger og en stjålet bil til å velte alt sammen. – Noen sa det også var en politisk handling.”

  Det var det givetvis, skønt FN stadig har langt højere status i Norge end i Danmark i dag. Men det er med FN som med demokratiet, vi har ikke noget bedre og ikke udsigt til at få det, og så er det nok klogest at holde lav profil.

  Forhåbentlig vil Jacob Mchangama på et senere tidspunkt redegøre for de juridiske aspekter i, at Malta er begyndt at sælge statsborgerskaber og dermed adgang til EU’s gavebod. Man tror jo, at der er løgn! Men for en gangs skyld mener Bruxelles dog, at dette er et rent nationalt anliggende, som man ikke vil blande sig i. Tilbage er blot at håbe, at andre ikke får den samme idé, så at der går inflation i prisen, der pt. er høj.

  Har du penge, så kan du få, har du ingen, så må du gå, og det har intet at gøre med menneskerettigheder, kun om adgang til gaveboden, uanset om køberne er kriminelle af værste art, politiske forbrydere eller andet i samme genre.

 12. Af Niels Poulsen

  -

  Søren Sørensen skriver.

  “Vi må da håbe at det ikke er din religiøse vej du hentyder til her …”

  Nej, her mener jeg, at jeg taler ud fra et realistisk ståsted.

  “Mener nu nok at muligheden er tilstede for at Mchangama er kommet til sine konklusioner på helt andre præmisser…Såsom en Tegnebog!”

  Nej, Mchangama taler alene ud fra et ideologisk og idealistisk ståsted. Der er slet ingen tanke på vores fælles tegnebog i hans indlæg, ingen økonomiske argumenter. Og det mener jeg er meget uklogt. Vi skal i vores udenrigspolitik også tænke som købmænd. Vi skal være gode venner med Rusland og Kina. Vi skal indgå samarbejdsaftaler med dem og sørge for, at vores erhvervsliv får de bedste muligheder for at opnå succes på deres markeder. Vi skal ikke kritisere dem, blot fordi de har fundet en anden balance mellem samfund og individ end os, og dermed gøre os uvenner med dem. Det er uklogt og kostbart. Det må vi lade nordmændene med oliemilliarderne om.

  Jeg mener, at min sammenligning mellem fortidens universalister (den katolske kirke) og nutidens universalister (agitatorerne for indførelse af liberalt demokrati og menneskerettigheder overalt på kloden uanset kultur og historie) er relevant. De virker begge meget uforberedte på, at forandringens vinde blæser gennem verden. De ønsker ikke gå på kompromis, for det er at “udvande” deres “værdier”. I stedet for bliver de mere og mere overbeviste om sandheden i deres egen overbevisninger. Så meget, at de endda begynder at bryde deres egne idealer. Således kræver Mchangama, som ud fra sit liberale ståsted indtil nu har været imod forbud, at det skal være FORBUDT for den danske regering at stemme på visse lande som medlemmer af visse organer i FN.

 13. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  DEN STØRST MULIGE KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE ER FOLKEMORDS-POLITIK……

  Mens vi taler om menneskerettigheder………. så er de jo på retur i hele Europa, når det gælder landenes egne befolkninger. Kun indvandrere har endnu deres MR i behold.

  Herhjemme har feministiske lobbyister langt hen ad vejen afskaffet de danske børns, de danske mænds og de danske familiers MR. Og radikale samfundsundergravere og pladderhumanister har afskaffet indfødsretten. Og er i fuld gang med også at afskaffe demokratiet og nationalstaten/ fædrelandet.

  Også privatlivet, den kristne kulturarv, retssikkerheden samt erhvervslivet, velfærden og folkesundheden er under angreb.

  Rødbrune kræfter mener at Danmark skal redde hele verden hele tiden. Rappenskralden Mette Gjerskov fra SF er parat til at sende danske soldater på en selvmordsmission til Syrien. Helle T-S og Vestager vil også have danske soldater sendt ned til sygdomme og guerilla-krige i afrikanske jungler.

  Disse madammer er vældig modige og hjælpsomme, men altid er det andre der skal løbe en personlig risiko, og altid er det for andres penge de vil være “gode”.

  Men sådan er det med feministerne og pladderhumanisterne. Og at mange af deres projekter er en kniv i ryggen på deres egne lande og egne landsmænd, ignorerer de.

  Hele Europa lider nu under nykommunismen. Selv i England, Frankrig, Benelux og Tyskland, vokser nu antallet af arbejdsløse, working poor (usselt lønnede) og hjemløse nu med rivende hast.

  I Frankrig er der nu 8-9 millioner fattige, og i Paris, London, Berlin og København kan hjemløse iagttages næsten overalt. Og overalt stiger kriminaliteten på grund af de nedlagte landegrænser.
  Og mange af de hjemløse er uden skyld i deres situation. De er ofre for bankkrak, firmakrak, massefyringer, EU-direktiver, politiske udskejelser og svigt, bolighajers hærgen, familieopløsning/ skilsmisser, juridisk svineri/ idioti, sygdom, ulykker, påsatte brande, indbrud, røverier og kriminel forfølgelse, nedskæringer og lukninger, skatteplyndring osv.

  Fra Grækenland, Spanien, Rumænien, Bulgarien og Portugal etc. breder den sociale deroute sig nordpå.
  Og millioner af evighedsturister får lov til at true og destabilisere Europa.

  EU begynder at ligne en katastrofe. Mere og mere går det den forkerte vej.

  Og på danske hospitaler hærger nedskærings-døden og ingen moral-døden lige i hælene på sygdomme der er blevet forværret af forringet og underlødig behandling. De danske patienters MR betyder mindre og mindre.

  De danske nykommunisters og de radiGALE klikers politik er en folkemords-politik. Som støttes af S og SF mv. Foreløbig er især børn, gamle og psykisk syge i skudlinjen. Men også mange andre grupper er i sigtekikkerten.

  Igår jøderne. I dag og imorgen jyderne. (og turen er også ved at komme til fynboerne og sjællænderne)

 14. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: At psykisk syge danskere i stigende omfang sendes i døden pga. af skandaløs og umenneskelig behandling af både patienter og pårørende, er endnu et eksempel på den voksende foragt for en oprindelig befolknings MR.

  Og at visse aviser fortier og dækker over hvad der foregår, er en kendsgerning.

  Og selv politiet og retsvæsnet er tøvende overfor at skride ind mod selv grove straffelovs-overtrædelser, begået mod harmløse og værgeløse psykisk syge og andre patienter. Hvorfor??

 15. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Det ligner en genopførelse af den lidet flatterende rolle Danmark spillede i Folkeforbundet. Når de tyske aggressioner var til behandling i Folkeforbundet, stemte Danmark hverken for eller imod udtalelser, der fordømte den tyske fremfærd. Det indbragte det danske udenrigsministerium tyske taksigelser, som der gerne havde været foruden. Meningen med at undlade at stemme var ikke at sanktionere det, der var sket, men tyskerne var ikke alene om at opfatte det på den måde.

  Denne neutralitet over for de nazistiske forbrydelser var et resultat af udenrigsminister P. Munchs pragmatiske grundholdninger. Uanset hvem der havde magten i det mægtige Tyskland ville Danmark være tvunget til at bevare et godt og venskabeligt forhold til den tyske regering, både af økonomiske grunde og til sikring af respekt for vor neutralitet. Vort geografiske rum domineredes i en sådan grad af Tyskland, at et militært forsvar ikke var muligt. Et forsvar ud over konstatering af neutralitetskrænkelse ville uvægerligt kun føre til landets ødelæggelse.

  Denne pragmatiske realpolitik bar frugt i den forstand at Danmark var det besatte land som oplevede den mildeste behandling af samtlige tyskbesatte lande.

  Mens der således var et realpolitisk rationale bag tilpasnings- og samarbejdspolitikken med Tyskland, så har jeg vanskeligt ved at få øje på hvad der i dag afholder Danmark fra at udtale skarp kritik i FN’s Menneskerettighedsråd af de diktaturstater som systematisk, uafbrudt og groft krænker menneskerettighederne.

  Det er en skamplet på vor nation at vi fører en aktivistisk og militaristisk udenrigspolitik som halehæng til USA i stedet for at føre en aktivistisk udenrigspolitik når det gælder forsvar af menneskerettighederne.

 16. Af Jens Hansen

  -

  “Det er en skamplet på vor nation at vi fører en aktivistisk og militaristisk udenrigspolitik som halehæng til USA i stedet for at føre en aktivistisk udenrigspolitik når det gælder forsvar af menneskerettighederne.”
  Skrevet af Jan Aage Jeppesen, 15. november 2013 kl. 02:01

  Helt enig med Jan Aage Jeppesen.
  Det er vist første gang.

 17. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Jens Hansen, 15. november 2013 kl. 02:34

  Man kunne også anføre, at Danmark naturligvis ikke kan føre en aktivistisk udenrigspolitik, når det gælder forsvar af menneskerettighederne.
  Samtidigt med at Danmark fører en forbryderisk, aktivistisk og militaristisk udenrigspolitik som halehæng til USA.

  De to ting er i en dyb modstrid med hinanden.
  Ingen tager jo Danmark alvorligt, når man taler om menneskerettigheder.

 18. Af Bent Hansen

  -

  FOLKEMORDS POLITIK ER DEN STØRST MULIGE KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE.

  OG TILLIGE DET STØRST MULIGE FORRÆDERI FRA EN REGERINGS SIDE.

  Ja, det er utroligt hvad regeringens hovedløse høns tillader sig overfor danskerne. Laver de overhovedet andet end lo rt overfor borgerne?

  Skal man ikke være både sindssyg og åndssvag og samvittighedsløs på samme tid, for at hælde så meget lo rt ud over befolkningen? De bombarderer os jo ligefrem med lo rt.

  Hvis ikke R, S og SF m.fl. reduceres ved dette valg, må man konstatere at danskerne er uden for pædagogisk rækkevidde.

 19. Af Bent Hansen

  -

  FOLKEMORDS POLITIK ER DEN STØRST MULIGE KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE.

  OG TILLIGE DET STØRST MULIGE FORRÆDERI FRA EN REGERINGS SIDE.

  Ja, det er utroligt hvad regeringens hovedløse høns tillader sig overfor danskerne. Laver de overhovedet andet end lo rt overfor borgerne?

  Skal man ikke være både sindssyg og åndssvag og samvittighedsløs på samme tid, for at hælde så meget lo rt ud over befolkningen? De bombarderer os jo ligefrem med lo rt.

  Hvis ikke R, S og SF m.fl. reduceres ved dette valg, må man konstatere at danskerne er uden for pædagogisk rækkevidde.

  Hvis de er det, vil ingen og intet kunne redde dem.

 20. Af Arvid Holm

  -

  Diktaturer og demokratier adskiller sig principielt ved beslutningsmetoden – ikke ved beslutningerne.
  Begge styreformer kan beslutte sig for retsstaten eller politistaten.
  Beslutningen er oftest givet ved de forhold, der råder i staten.

  Denne opfattelse støttes af artikel 15 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der i nødstilfælde tillader at sætte de i konventionen givne rettigheder ud af kraft.
  Forfatterne af konventionen har indset, at de rette betingelser må foreligge, hvis man skal følge konventionen.

  I nogle lande er befolkningen jo desværre polariseret i indbyrdes fjendtlige grupper, der bekæmper hinanden og statsmagten med alle tænkelige midler inklusive varierende grader af guerillakrig.
  Det kan være nødvendigt for statsmagten at overtrumfe de mest militante grupper i brutalitet, da en befolkning støtter den part, der skræmmer mest, som man ser blandt andet i Afghanistan.
  Under sådanne forhold må staten altså fungere som politistat for at muliggøre de mest basale samfundsfunktioner – både diktaturer og demokratier må afværge anarki for enhver pris.

  Når man bebrejder en politistat, at den ikke organiserer sig som retsstat, bør der foreligge en kvalificeret redegørelse for, at betingelserne for en retsstat er til stede – bebrejdelsen er uhjælpeligt stupid uden en sådan redegørelse.

 21. Af Søren sørensen

  -

  Skrevet af Niels Poulsen, 14. november 2013 kl. 23:35

  Du har til dels ret MHT udviklingen og den politiske bedømmelse af CEPOS, men den laveste fællesnævner er dog ikke målet. En praktisk foranstaltning her med diplomati i egne lommer betyder ikke at men ikke skal og kan kritisere Rusland stats og mafia drab på utallige journalister MV. og andre ligesindet..Men blot vise vejen via det gode eksempel!

  Idag kan DK kun vise sin utilfredshed hvis USA og EU i fællesskab gør det mod de store. Et lille individuelt land kan gøre dette på sin egen måde uden at give Rusland mv., et ultimatium derom. Klart at det ikke kun kan Putin for en bindegal oligarch men….En købmands kultur er egnet til små diplomati, da intet salg jo foregår uden leflen..
  Men de store internationale organisationer, monetary fond, FN,EU osv er jo mere blevet en garant for lavere standarder end højere idag..

 22. Af Balther Jensen

  -

  Danmark er et Diktatur, og de laver den ene Lov efter den anden, kun for at undertrykke hele befolkningen, og gore dem in til okonomiske arbejds-slaver til Regeringen og alle de offentlige ansatte.

 23. Af Axel Eriksen

  -

  @ Balther Jensen!

  Danmark er ikke en diktaturstat og vil aldrig blive det – medmindre der kommer så mange muslimer og deres uintelligente, uopdragne, uoplyste og voldelige afkom, at de tager magten!

 24. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DIKTATUR-STAT, BANANSTAT, DDR-STAT, FEJLSLAGEN STAT, ELLER BARE ET PAPNÆSE-DEMOKRATI PÅ VEJ MOD KAOS OG KATASTROFE………….?

  Danmark er hastigt på vej til at blive en diktaturstat. Enhver der ikke er blind kan se at mængden af forbud, påbud, regler, formynderi, frihedsindskrænkninger, beslaglæggelser, demokrati-forringelser, EU-diktater og lignende vokser og vokser.

  Man kan godt nok definere diktatur på mange måder. Men hvis man ser på hvor hensynsløst og hen over hovedet på befolkningen, og i modstrig med befolkningens interesser, at regeringen agerer, så kan man vist roligt kalde Danmark en diktaturstat.

  Regeringens politik er et kæmpestort hundred-dobbelt angreb på borgernes økonomi, velfærd, sundhed, traditioner, familieliv og kultur. Ja, alt hvad danskerne ejer af tryghed, ejendom, boliger, land, personlig frihed og fremtidsmuligheder snigløbes og undergraves med stor flid og hast.

  Regeringen er ikke en folkelig og dansksindet regering, men et magtmisbrugende foretagende som udnytter, afpresser, tyranniserer og undertrykker danskerne på alle mulige måder.

  Mørklægningsloven, den øgede indvandring, pindebrændeloven, salget af tusinder af danskeres meget private oplysninger til udlandet, det evindelige lefleri for EU, importen af løntrykkere, passiviteten overfor indstrømmende smitsomme sygdomme og aggressive kriminelle, de mange asociale nedskæringer, tvangsdigitaliseringen, oplæg til identitets-tyverier, den mere og mere kyniske behandling af børn, gamle, fraskilte fædre, arbejdsløse og hjemløse……….. den barbariske og næsten morderiske behandling af psykisk syge, den forringede behandling af fysisk syge, den intensiverede forfølgelse af bilisterne, SKATs hårde linje overfor boligejerne, de mange nye afgifter, den slappe linje overfor indrejste yderst brutale voldspsykopater, osv., osv……….. viser at regeringen og til dels oppositionen bruger demokratiet som et figenblad, mens man i virkeligheden er ligeglad med danskerne. Officielt og i teorien varetager man befolkningens interesser, i praksis bekriger, konfiskerer og nedtromler man befolkningens værdier, og smadrer løs på dens liv- og eksistensgrundlag og alle dens borger- og menneskerettigheder.

  Christiansborgs samlede politik er en skandale af næsten kosmiske dimensioner.

 25. Af georg christensen

  -

  Friplads i FN, bør alle stater,som med demokratiske kontrollerede valg ,vil være med. Sikkerhedsrådet derimod bør vælges efter folkemængderne, i disse accepterede demokratisk valgte stater, og ikke som nu på bedste diktaturisk vis styret af gamle magtbegreber.

  Vi bør alle idag i “Globaliserings tankegangen” se og acceptere “Verdensfolket´s” forskelligheder i fælleskampen om Enigheden og ikke i Forskelligheden.

 26. Af Henning Svendsen

  -

  Når Jan Åge får klapsalver fra Jens Hansen så må der være noget galt?-og det er da også svært at se hvilke menneskerettigheder vi skak belære andre om og hvordan kan diktaturstater overtræde menneskerettigheder hvis de ikke har nogen?
  Og hvad er menneskeret? burde det ikke være at have en grundlov som ikke kan snigløbes endvidere må det også være en menneskeret at landes befolkninger selv bestemmer hvem de vil dele deres land med og sandelig også hvilke slags guder de vil lukke ind.Så man skal ikke kaste med sten når man selv bor i glashus og det lader vi så være med.

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Noget som vel også bør være en menneskeret, nedskreven eller ej, er vel retten til at få en ordentlig og medmenneskelig behandling fra systemets side, hvis man bliver udsat for en alvorlig forbrydelse, i form af overfald, røveri, mordforsøg eller lignende. Eller hvis man bliver så syg, at man får brug for at blive indlagt. Eller hvis man f.eks. mister sit job og ender med at blive sat på gaden.

  Men i dagens Danmark vokser lovløsheden og utrygheden. Og hverken som offer for en forbrydelse, en sygdom eller en udsættelse fra hjemmet, kan man længere være sikker på ordentlig hjælp. Eller hjælpen fra velfærdsstatens eller pressens side er blevet så ringe, at den hverken gør fra eller til. Eller tingene forværres ligefrem af syge former for “hjælp”.

  Se også højere oppe eller på Mads Holgers blog, om hvordan rædselsfuld behandling af “de svage”, og særligt de psykisk syge, er ved at blive noget ret almindeligt.

 28. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Axel Eriksen har selvfølgelig ret i, at alene indvandringen og EUs nedlagte landegrænser kan ende i diktatur og afskaffelsen af alle vi danskeres MR…….

 29. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Læs også Solsjenitsyns, Paul Johnsons, Bent Jensens og lektor Steen Steensens samt Niels Høibys bøger.

  (Der handler om kommunismens massemyrderier og om velfærdsstatens smuldring). Se også Netavisen.dk.

 30. Af Jens Hansen

  -

  “Se også højere oppe eller på Mads Holgers blog, om hvordan rædselsfuld behandling af “de svage”, og særligt de psykisk syge, er ved at blive noget ret almindeligt.”
  Skrevet af PREBEN F1 JENSENH, 16. november 2013 kl. 03:17

  Hvilke indlæg henviser F1 til?
  Dem som han skriver under navnet F1, Bent Hansen eller noget andet.

 31. Af Balther Jensen

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, 15. november 2013 kl. 19:49

  Preben, du har 100% ret,

  Danmark er en Diktatur stat, men mange kan bare ikke se det. De tror at det er helt i orden at der er nogle mennesker som sidder og lavel alle slags ‘Love’ og ‘Regler’ som alle bare skal folge som smaa lam eller born.

 32. Af Søren sørensen

  -

  Hvilke indlæg henviser F1 til?
  Dem som han skriver under navnet F1, Bent Hansen eller noget andet.

  Skrevet af Jens Hansen, 16. november 2013 kl. 04:01

  Hvis forvirret mens du venter på endnu en episode af “soap” kan du altid kende dem på 3 ord..Psykiatriske hospitaler, radikale feminister, massemyrderier..En sjælden gang ses et indlæg med kun 2 af disse!

 33. Af Karin Bennedsen

  -

  Jacob Mchangama synes at være af den mening, at Danmark kun bør stemme stater ind i Menneskerettigsrådet, som vi sympatiserer med, at vi altså skal holde de stater udenfor indflydelse, der har problemer med menneskerettigheder.

  Herimod er jeg enig med, formanden for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg, Ole Olsen, der udtaler:

  “Valget af de 14 nye medlemmer afspejler, at der blandt FN’s medlemslande er meget delte meninger om beskyttelse af individers og mindretals rettigheder.

  Menneskerettigheder er ikke det man forbinder med nyvalgte lande som Rusland, Kina, Saudi-Arabien m.fl. men man kan håbe, at det er bedre, at de sidder med om bordet – og skal respektere grundlaget for Menneskerettighedsrådet og dets arbejde – end at de er udenfor.

  Man skal heller ikke glemme, at indflydelse i Menneskeretsrådet ikke kun handler om at være blandt de 47 valgte lande, men at alle andre lande, herunder Danmark, også er aktiv i Rådets arbejde.”

  Hvis Jacob Mchangama kun vil være i forbund med lande, han på forhånd sympatiserer med, så er det da et sært defensiv valg, som samtidig forhindrer, at vi, og andre lande som os, kan være med til at påvirke andre lande i vores retning.

  På en måde får jeg samme fornemmelse for JM’s holdning, som jeg går ud fra også er CEPOS’ og Liberal Alliances?, som jeg får, når jeg læser nationalisternes selvgode fædrelandsopfattelse.

 34. Af Karin Bennedsen

  -

  Glemte link:

  fnforbundet.dk/aktuelt/14-nye-lande-er-valgt-til-menneskerettighedsraadet

 35. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Karin Bennedsen, 16. november 2013 kl. 10:43
  Helt enig.
  Og i mange af de lande som Jacob Mchangama og CEPOS ikke sympatiserer med, sker der faktisk små fremskridt.
  I modsætning til i USA og Vesten.
  Her overtrædes stort set alt, hvad der kan overtrædes af menneskerettigheder.
  I den af Vesten opfundne krig imod terror.

 36. Af Karin Bennedsen

  -

  Ja, du har ret, Jens Hansen, USA, GB og Danmark har desværre sat de fleste af de traditionelle værdier, som vi tidligere var stolte af, og som var det ‘fyrtårn’, der gjorde vores internationale engagementer i krigszoner berettiget og forsvarlig, over styr.

  Efter Abu Graib, Guantanamo og hemmelige CIA-flyvninger og torturfængsler kunne man kun dukke hovedet i skam, hver gang vi gik sammen med USA om at ‘udrette heltegerninger’ i den såkaldte kamp mod terror.

  Jeg frydede mig, da vi slap af med Bush og i stedet fik Obama, som forbød tortur, ville lukke Guantanamo og ende krigen i Irak og Afghanistan, men hans brug af droner imod ‘fjender’ og civile i lande, som USA ikke engang er i krig med, er så skræmmende, også retspolitisk, at jeg snart ikke mere ved, hvad jeg skal tro om den mand.

 37. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Karin Bennedsen, 16. november 2013 kl. 12:01

  Ja. Man kan vel anføre, at Bush, Blair og Fogh er massemordere.
  De har måske en million menneskeliv på samvittigheden i Iraq.
  Obama er en gemen snigmorder.
  Ikke meget bedre end de tre andre.
  Hvad Obamas formål med snigmordene er er svært at sige.
  De mennesker som han myrder udgjorde næppe en trussel imod Vesten.
  Det er tydeligt, at USA er et land som er i et dybt moralsk forfald.

 38. Af K. Larsen

  -

  Steven Spielbergs nye film “Real Steal”, spørger om det samme.

  Robotter er in.

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo ’sjovt’, at diktaturer kan være medbestemmede i forhold til noget, de ikke selv går ind for.

  Hvordan kan de blive medlemmer af råd, der ligger dem fjernt? Hvor menneskerettigheder endikke er på nogen dagsorden i de respektive lande?

 40. Af De Konservatives dans om diktaturstaterne — Retsstaten

  -

  […] jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. […]

 41. Af K. Larsen

  -

  Islam med dens udlevede menneske krænkelser i MR domstolen???

  Islams uhyrligheder skal bringes til ophør, ikke tilgodeses ved omvæltning af værtslandes retsforståelse.

Kommentarer er lukket.