De Konservatives dans om diktaturstaterne

Af Jacob Mchangama, Justitia 28

Som jeg beskrev i min sidste blog, fik en række diktaturstater ved afstemningen den 12. november plads i Menneskerettighedsrådet. Og desværre uden, at vi må få at vide, hvorvidt Danmark har lagt stemmer til, at lande som Kina og Saudi-Arabien får øget magt i Rådet. Regeringen afviser at oplyse om den danske stemmeafgivelse eller som minimum forud for stemmeafgivelsen konsultere partierne i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Og som Berlingske beskriver i dagens avis, får regeringen opbakning til hemmelighedskræmmeriet ikke blot fra Venstre men også de Konservative.

Særligt de Konservatives afvisning kan undre. På blot 6 måneder har de konservative nemlig skiftet radikal kurs, når det gælder spørgsmålet om Danmarks ageren overfor diktaturstater i FN. Og tilsyneladende er to tidligere udenrigsministre Per Stig Møller og Lene Espersen dybt uenige om kursen.

Den 21. maj skulle Folketingets partier tage stilling til et beslutningsforslag, der ville forpligte regeringen til ikke at stemme for diktaturstater som medlemmer af FN organer, der varetager menneskerettighedsfunktioner. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der om nogen har arbejdet med denne problemstilling, stemte ja til forslaget med følgende begrundelse:

“Men man må sige, at valgene til Menneskerettighedsrådet, UNESCO og ECOSOC har vist, at der altså er alt for mange lande, der ser alt for stort på krænkelserne af menneskerettighederne, og sådan bør det jo ikke være. Det bør have konsekvenser for et land, hvis det vedvarende dømmes af det internationale samfund. For fremgangen i verden er det vigtigt, at alle menneskers fundamentale rettigheder respekteres overalt…. Det giver jo ingen mening at sætte Sudan ind i FN’s økonomiske og sociale råd i betragtning af overgrebene i Darfur. Og det giver ingen mening at sætte Syrien – midt under borgerkrigen – ind i UNESCO’s Menneskerettighedskomité, ligesom det heller ikke giver nogen mening at sætte Libyen i spidsen for Menneskerettighedsrådet, hvilket jo også er sket. Hvis dem, som på verdens vegne skal vogte over menneskenes rettigheder, selv massivt træder disse under fode, er der ikke meget håb om, at de vil holde øje med menneskerettighederne og påtale krænkelserne i andre lande. Det svarer jo til at lade ræven vogter høns, og det var derfor, vi var indstillet på at se, om vi kunne forbedre det. Det er ikke lykkedes, man har ikke fundet de vises sten, som kunne løse det. Jeg synes, at Danmark skal medvirke til at holde ræven borte, og det er derfor, vi støtter forslaget”.

Efter sidste uges afstemning om medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd, hvor stater som Kina og Rusland fik et meget højt antal stemmer, blev spørgsmålet så aktualiseret igen. Men nu afviser de konservative ikke kun, at dansk stemmeafgivelse skal offentliggøres og at Danmark forpligtes til ikke at stemme for diktaturstater. De vil nu ingengang være med til at orientere Udenrigspolitisk Nævn forud for stemmeafgivelsen til menneskerettighedsorganer, selvom det fortsat vil betyde, at selve stemmeafgivelsen forbliver hemmelig for den almindelige offentlighed. Lene Espersen begrunder det til Berlingske med, at:

”at det vil gøre regeringen mindre fleksibel, hvis nævnet skal inddrages i sager om Danmarks stemmeafgivning i FN”, og fortsætter ”Vi risikerer, at der går politik i den, og så sker der ofte det, at man bliver presset op i et hjørne og træffer en beslutning, der ikke tjener Danmarks interesser bedst. En regering skal have mulighed for at stemme taktisk, og desuden er realiteten, at der i denne slags sager er stemmeaftaler landene imellem,« siger Lene Espersen.

Også Søren Pind (V), der tidligere i skarpe vendinger har kritiseret FN og endda foreslået et alternativ til FN bestående af demokratiske stater, er nu modstander af forslaget.

Vi har altså en situation, hvor vi hverken kan få at vide om Danmark stemmer på lande som Kina, Rusland eller Saudi Arabien, hvor hverken blå eller rød blok vil lægge sig fast på en politik om ikke at stemme på diktaturstater eller i øvrigt rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn, hvis medlemmer har tavshedspligt. Men når helt basale menneskerettigheder ifølge regeringen, V og K må bøje sig for danske politikeres taktiske behov, hvordan kan vi så tage denne og den forrige regerings ambitioner om at være ambitiøse på menneskerettighedsområdet seriøst?

28 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Jacob Mchangama.

  Nu er det tredje gang, at du skriver det samme vrøvl.
  Er det i orden, at vi andre også bare indsætter kopier af vores kommentarer til dine to sidste blogs?

 2. Af Søren sørensen

  -

  Da Enhedslisten fik fordoblet menneskerettigheds beløbet i DK fra 11 til 22 millioner i 2011 for at godkende finansloven. viste de deres ansvarlighed på et område som har meget lidt interesse for de borgerlige partier fra S til LA i Danmark…

  LA er jo kun interesseret i at fratage menneskerettigheder ligesom CEPOS som fx via at fratage uønsket kritik af Danmark og co fra ikke allieret, ikke kapitalistiske og fattige lande generelt..

  Klart at mange af disse begår overgreb på deres befolkninger men det Gør Danmark jo også. Vi kan bare se på isolations fængsling som vi har verdens rekord i. Den beskrives af gængse eksperter der som tortur.

  En forening af vestlige lande eksisterer jo i NATO, international monetary fund, G89,10,11,12,13,14,15 mv. Da kun på plads at FN eksisterer til at der også er nogle der kan kritiserer Danmark når nødvendigt. Kan vist ikke overlade denne alene til Nato pagt lande alene der gerne går i krig for mammon i udlandet som Søren Pind foreslår…

  Først tager vi menneskerettigheder seriøst i Danmark, så andre steder..

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Et fremragende oplæg fra Jacob Mchangama. For det med demokrati kontra diktatur, og det med menneskerettigheder kontra slet ingen rettigheder er et både vigtigt og højaktuelt emne. Og JMs indspark her er virkelig en øjenåbner.

  Per Stig Møller har jo ret i sin logiske argumentation for at holde diktatur-stater der massivt krænker MR, ude fra Menneskerettigheds-rådet. Man skal jo ikke sætte ræve, ulve og krokodiller til at vogte gæs og bambier.

  At konservative som Lene Espersen, Barfod og andre ønsker at mørklægge hvad der foregår, at regeringen også ønsker mørklægning, er provokerende og uhyggeligt. Selv V er med i at skjule for danskerne, hvad der sker bag kulisserne. Det er rystende, og viser at en række partier blæser på demokratiet og befolkningens ret til indsigt i den førte politik.

  Men når vi nu er ved MR, så er det jo sådan, at danskernes MR efterhånden krænkes i et omfang der tyder på at Christiansborg og hele systemet knap nok betragter danskerne som rigtige mennesker. Der foregår ihvertfald omfattende, uhyrlige og ikke sjældent dødbringende krænkelser af svage og udsatte danskeres MR. Syge, pårørende, voldsramte, trafikramte, børn, gamle, fraskilte mænd, hjemløse, pensionister, små erhvervsdrivende og mange andre grupper svigtes, ignoreres og undertrykkes i hastigt stigende omfang, ofte med knuste og ødelagte menneskeskæbner til følge.

  Hertil kommer en udplyndring og tyrannisering som i hundredtusindvis af tilfælde, direkte eller indirekte, fratager den brede befolkning dens grundlovs-, borger- og menneske-rettigheder. Både mht. den private økonomi, tag over hovedet, familieliv, arbejdspladser, kultur, personlig frihed og personlig tryghed.

  Systemet krænker nu vi danskeres MR i så voldsomt omfang, at vores samfund er på katastrofe-kurs. Millioner af danskere risikerer en grufuld fremtid med græske, spanske og endnu værre tilstande, hvis Borgens udskejelser og systematiske bekrigelse af det danske folks værdier og rettigheder fortsætter som hidtil.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  BRAVO, ET BÅDE AFSLØRENDE OG SUPER-AKTUELT INDBLIK I PARTIERNES MANØVRER……….

  Et fremragende oplæg fra Jacob Mchangama. For det med demokrati kontra diktatur, og det med menneskerettigheder kontra slet ingen rettigheder er et både vigtigt og højaktuelt emne. Og JMs indspark her er virkelig en øjenåbner.

  Per Stig Møller har jo ret i sin logiske argumentation for at holde diktatur-stater der massivt krænker MR, ude fra Menneskerettigheds-rådet. Man skal jo ikke sætte ræve, ulve og krokodiller til at vogte gæs og bambier.

  At konservative som Lene Espersen, Barfod og andre ønsker at mørklægge hvad der foregår, at regeringen også ønsker mørklægning, er provokerende og uhyggeligt. Selv V er med i at skjule for danskerne, hvad der sker bag kulisserne. Det er rystende, og viser at en række partier blæser på demokratiet og befolkningens ret til indsigt i den førte politik.

  Men når vi nu er ved MR, så er det jo sådan, at danskernes MR efterhånden krænkes i et omfang der tyder på at Christiansborg og hele systemet knap nok betragter danskerne som rigtige mennesker. Der foregår ihvertfald omfattende, uhyrlige og ikke sjældent dødbringende krænkelser af svage og udsatte danskeres MR. Syge, pårørende, voldsramte, trafikramte, børn, gamle, fraskilte mænd, hjemløse, pensionister, små erhvervsdrivende og mange andre grupper svigtes, ignoreres og undertrykkes i hastigt stigende omfang, ofte med knuste og ødelagte menneskeskæbner til følge.

  Hertil kommer en udplyndring og tyrannisering som i hundredtusindvis af tilfælde, direkte eller indirekte, fratager den brede befolkning dens grundlovs-, borger- og menneske-rettigheder. Både mht. den private økonomi, tag over hovedet, familieliv, arbejdspladser, kultur, personlig frihed og personlig tryghed.

  Systemet krænker nu vi danskeres MR i så voldsomt omfang, at vores samfund er på katastrofe-kurs. Millioner af danskere risikerer en grufuld fremtid med græske, spanske og endnu værre tilstande, hvis Borgens udskejelser og systematiske bekrigelse af det danske folks værdier og rettigheder fortsætter som hidtil.

 5. Af Michael Hansen

  -

  Virkelig et par tankevækkende indlæg af JM og Preben Jensen.

  Men trist at samtlige blogs skal skæmmes af Jens Hansens og Søren Sørensens tåbelige udgydelser, der kun spilder læsernes tid.

  Men fint at det nu er kommet frem, hvor stor sympati Lene, Pind, Helle, Vestager og Annette osv., og selv visse “borgerlige”, har for at fremme diktatur-staters magt og indflydelse.

  Noget der egentlig stemmer ganske godt med at både vores folkestyre, frihed og velfærd undergraves uafbrudt.

 6. Af Niels B. Larsen

  -

  Er det politikernes styring af folket, du betegner som “folkestyre”, Michael Hansen?

  Det er nemlig det eneste “folkestyre”, vi har – jvfr. kuppet med Lissabontraktaten. :-( Og set i det lys forstår man kun alt for godt at regering og folketing støtter andre diktaturer.

 7. Af Hans.Jørgen. Nielsen..

  -

  Jakob Mac-Amalgam-Mama fra det sorte Afrika skriver:

  Citat: “hvor hverken blå eller rød blok vil lægge sig fast på en politik om ikke…..” citat slut.

  Det gælder om for wos kultur bærende individer ikke at bruge disse forsimplede termer,- blå og rød b…osv. Selv har jeg naturligvis aldrig brugt dem. Det er et spørgsmål om kultur og viden:

  Folketinget består af mange selvstændige partier, og hvorvidt de er i den ene eller anden”blok” [Sic!] er kun noget som er aktuelt umiddelbart efter valget, når en regering skal dannes og en statsminister udpeges.

  Jeg har en stor interesse for sociologi og antropologi, og er derfor nysgerrig efter hvorfra denne tendens [med opdeling i blokke] kommer fra, som er så meget mere stupid efter ophøret af VKO’s flertal efter valget i september 2011 – hvor der netop var tale om blok-politik.

  Efter moden overvejelse er jeg kommet til resultatet at konceptet er direkte importeret fra USA – hvilket jo er helt til grin i en dansk sammanhæng. Men vi haver toneangivende CEPOS-tilknyttede individer som Pind-svin, Kurre-på-tråden-Klitgaard og Uffe-bindestreg-Jensen, som netop ynder at bogstavelig talt gå forbi [selve opfinderen af det parlamentariske demokrati (som aldrig taler om røde og blå blokke) og grundlæggeren af vores civilisation] England, og kopiere ting og sager fra de på mange måder under udviklede beboere af det nordamerikanske kontinent.

 8. Af Søren sørensen

  -

  Skrevet af Hans.Jørgen. Nielsen.., 18. november 2013 kl. 18:11

  Ja, det er på tide at gå tilbage til ideén om det “pluralistisk demokrati”..Hvor samarbejde med mere variende input er muligt. Idag er centrum højre midten jo fakta uanset hvilken regering sidder på magten. Ihvertfald så længe R sidder på magten for rød og DF for blå.Så der er jo sådan set ikke 2 blokke idag..

  Det er svært at se Enhedslistens politik i meget pånær lidt symbolik småbetalinger til småsager såsom menneskerettigheder mv., som den siddende regering har accepteret. Ihvertfald burde der være 2 pluralistisk blokke der gav mere input til de forskellige partier og ikke som idag hvor reelt R bestemmer alt hos Rød og DF hos blå.

  USA er et skrækeksempel for et demokrati og har kun plutokrati i dens yderste forståelse..England er ikke bedre. 2 og 3(faste!) parti stater har ikke evolverende demokratiske tendenser. Danskerne hvis de var kloge nok kunne da ihvertfald stemme Enhedslisten ind. Men så er vi jo over i marketing og folk kan vindes over af en sød ung mand fra V eller S der lefler med en blomst foran føtex..

 9. Af Kim Olsen

  -

  sørensen,

  Ja, det er søreme en skam men folket har nu en gang bestemt, at enhedsfascisterne skal leve en marginal politisk tilværelse længst ude på venstrefløjen.

  Fortsæt blot dine drømmerier om et samfund uden politi og privat ejendomsret. Sådan er drømmene når man ikke selv ejer noget, og iøvrigt bekender sig til vold når de politiske mål skal opnås.

 10. Af Helge Nørager

  -

  Til alle brokrøve som konstant rakker ned på alt.

  Kom med løsningsforslag………………

  Danmark er et af verdens bedste lande at leve i, selv brokrøve uden taknemmelighed har lov til at kæfte op.

  I morgen kan selv neonazier nyde godt af vores lykkeland, og stadig skal jeg læse lort fra mennesker som lever her, mennesker som konstant rakker ned.

  Aldrig et eneste forslag til forbedring !!!!!!!!!!!!!
  Altid nedrakning, ingen løsninger, intet personligt ansvar, det er samfundets skyld………

  Hr Preben Jensen, de er et pragt eksemplar på et menneske som tror at samfundet skal løse alle problemer, og de er ingen gang socialist.

  Utroligt, og så ham der Nazi Thomas, klip klister, og had, du/de/dem, dem er vist mest korrekt med den multi personligheds sygdom de har.

  Vi har genkendt dig.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  OM AFSPORET POLITIK, OM GØGEREDER DER MISRØGTER PATIENTER, NEDTROMLER DERES MR OG SENDER DEM I DØDEN, etc., etc.

  Helge Nørager……….

  Beklager, men igen vrøvler du. Jeg har tidligere, endda adskellige gange, foreslået løsninger, anvist løsninger på en række samfundsproblemer. Men enten har du ikke læst dem, eller har glemt de indlæg igen.

  Andre gange fremgår løsningen indirekte. Når jeg kritiserer masseindvandringen, så er løsningen selvfølgelig at stoppe den. Det behøver man vel ikke at have forklaret nærmere, hvis man har et par brikker at flytte med.

  Når jeg kritiserer de radiGALE/ nykommunisterne og feministerne samt pladderhumanisterne, så er løsningen selvfølgelig at stoppe al vælgerstøtte til dem. Man behøver vist ikke være noget geni for at regne ud, at det er hvad jeg mener der skal til.

  Du er jo selv et stort brokkehoved, for du skælder ud og bruger meget nedgørende ord ind i mellem.

  Jeg tror aldeles ikke at samfundet/ systemet kan løse alle problemer, for tværtimod bestiller systemet snart ikke andet end at overdænge os alle med problemer, urimeligheder, magtmisbrug, åger, dumheder og krænkelser af vores borger- og MR.

  Mange gange virker det som om du ikke fatter ret meget. Som f.eks. når hospitaler kritiseres. Ja, nogle hospitaler er OK, andre er ikke. Skal hospitaler være hævet over kritik, hvis de behandler mange patienter umenneskeligt og modbydeligt, og SLÅR DEM IHJEL med svigt, sløseri, sjusk og slendrian af værste slags?

  Kan et demokratisk velfærdssamfund eksistere, hvis kritisk debat er forbudt? Skal undergravning af begge forties? Skal folkemords-politik bare forties, accepteres og tages til efterretning?

  Skal system-kritikere og wistle-blowers ikke have ytringsmuligheder? Er det hvad du går ind for, ingen ytringsfrihed til kritiske røster?

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS OM UNØDVENDIG MASSEDØD PÅ HOSPITALERNE:

  Jeg har også givet et par eksempler på hvordan et hospital kan aflive en patient via visse lægers og sygeplejerskers helt fantastiske kynisme og uduelighed. Mange flere eksempler kunne gives. Men så længe næsten ingen reagerer her, så længe aviserne/ medierne ikke er interesseret i at komme til bunds i tingene, så længe patient-foreningerne sløver den hen, så længe vil hospitals- og sundhedsvæsnet vedblive at være præget af hundredvis og tusindvis af unødvendige dødsfald, plus utallige unødige og grufulde lidelser forud.

  Vi har et hospitals-system der diverse steder er så forringet, og med så ringe og ussel en arbejdsmoral, at mange patienter mister livet, selvom de kunne have været helbredt.

  Mit netværk har indsamlet mange eksempler på utrolige svinestreger overfor de syge og overfor de pårørende, men hvad hjælper det at give eksempler hvis ingen hører efter?

  En del kritik er nået frem til offentligheden. Der er Niels Høibys bog om sundhedsvæsnets storhed og fald, der udkom for vist 20 år siden. Der har været artikler i nogle af de store aviser. Der var en forside på eb den 30. oktober, der handlede om “Den sindssyge psykiatri”, og der blev givet eet eksempel på hvordan en patient blev sendt i døden. Og så var der jo tv-udsendelsen “Pigen der ikke ville dø”.

  Men det er kun isbjergets øverste top man har vist os.

  Det er næsten en massakre der er i gang. Eller et euthanasi-program. Der burde tages meget mere fat på de “snedige”, diskrete og nærmest djævelske eller nazistiske metoder og rutiner der bruges i aflivningen af hundredvis/ tusindvis af syge danskere. Unge og ældre som kunne have været helbredt.

  Hele familier drives til fortvivlelse, eller smadres af det svineri der foregår. Både patienterne og de pårørende mishandles og tyranniseres og får deres menneske-rettigheder tromlet ned.

  Vi er mange der undrer os over hvad der foregår. Hvorfor kommer landsforeningen “Bedre psykiatri” ikke på banen? Hvorfor er politiet ikke begyndt at undersøge tingene? Hvorfor lukker så mange journalister og redaktører øjnene??

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  På den korte avis kan man nu læse et læserbrev om at “de psykisk syge lades igen og igen i stikken”. Det handler også om nedskæringer og tomme løfter fra regeringens side.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Sidste PS: Dobbelt-beskatning kan være på vej. Først verdens højeste skatter, og derpå bruger-betaling for velfærd man allerede HAR betalt for via moms, afgifter, skat osv. Både regeringen og oppositionen vil “kigge på” om vi skal til at betale for at besøge lægen eller blive behandlet på skadestuen/ hospitalet osv.

 15. Af Søren sørensen

  -

  Skrevet af ko, 18. november 2013 kl. 21:31

  Ingen i liste Ø har da en drøm om et samfund uden politi og militær! Måske et folke repræsentativt politi og militær af -90%? Er for det…Kun naturligt at landet ledes af dem der lever i det og ikke dem “udenfor” i både tanke, økonomsisk interesse og den borgerlige ejende elite i top 10% der ejer 65% af alt Dansk værdi..Ikke naturligt denne proportion endvidere lønmodtager misbrug..Jeg er for at dele..

  Hilsen liden tue

 16. Af Ulf Timmermann

  -

  It never happened …

  “It never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening it wasn’t happening. It didn’t matter. It was of no interest. The crimes of the United States have been systematic, constant, vicious, remorseless, but very few people have actually talked about them. You have to hand it to America. It has exercised a quite clinical manipulation of power worldwide while masquerading as a force for universal good. It’s a brilliant, even witty, highly successful act of hypnosis.

  I put to you that the United States is without doubt the greatest show on the road. Brutal, indifferent, scornful and ruthless it may be but it is also very clever. As a salesman it is out on its own and its most saleable commodity is self love. It’s a winner. Listen to all American presidents on television say the words, ‘the American people’, as in the sentence, ‘I say to the American people it is time to pray and to defend the rights of the American people and I ask the American people to trust their president in the action he is about to take on behalf of the American people.’

  – Harold Pinter, 2005

 17. Af Arvid Holm

  -

  Med formuleringen ”helt basale menneskerettigheder” er Jacob Mchangama tæt på at indrømme menneskerettighedernes fallit – de smuldrer ved en opdeling i ”helt basale”, der skal respekteres, og mindre basale, der eventuelt kan ignoreres.

  Menneskerettighedernes gyldighed må ikke relativiseres efter forholdene, hvis de skal respekteres.
  De skal have universel status – de skal respekteres i deres helhed i enhver situation.

  Ellers kan de bare tilsidesættes med henvisning til, at det er for stor belastning eller endog selvdestruktivt at følge rettighederne i den givne situation.

  Men en sådan henvisning kan udmærket være berettiget.
  I nogle lande er befolkningen jo desværre polariseret i indbyrdes fjendtlige grupper, der bekæmper hinanden og statsmagten med alle tænkelige midler inklusive varierende grader af guerillakrig.
  Det kan være nødvendigt for statsmagten at overtrumfe de mest militante grupper i brutalitet, da en befolkning støtter den part, der skræmmer mest, som man ser blandt andet i Afghanistan.
  Under sådanne forhold må staten altså fungere som politistat for at muliggøre de mest basale samfundsfunktioner – både diktaturer og demokratier må afværge anarki for enhver pris.

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  MASSEMORD PÅ PSYKISK SYGE DANSKERE, ELLER BARE NOGET DER LIGNER…….??

  Der er nu nedlagt 12-13.000 sengepladser i psykiatrien, og mange alvorligt psykisk syge får kun en mikroskopisk hjælp, eller slet ingen. Eller kaotiske/ groteske/ perverse eller ligefrem forbryderiske former for behandling. Eller hospitalsarbejdet læsses over på de pårørende, med ruin og fortvivlelse til følge.

  Christiansborg mener tilsyneladende, at danskernes MR er komplet ligegyldige. Hvis de ikke selv kan finansiere og skaffe den nødvendige hjælp og behandling, kan de bare lægge sig til at dø.

  Velfærd og sundhed spares væk. Mens astronomiske milliard-beløb bruges på godheds- og indvandringsindustrien, EU/ FN og DR, på afrikanske projekter osv.

  Om de syge får ordentlig hjælp, om familier mister deres kære, om unødvendig død og lidelse hærger på hospitalerne, rager tilsyneladende Borgen og store dele af pressen en fjer.

  Det offentlige psykiatri-system har spillet fallit, men der er ingen andre steder at gå hen for forældre og andre, som ikke ønsker at være passive tilskuere til hvordan deres kære sjofles og mishandles ihjel.

  Læs videre på Den korte avis.dk. Eller se tidligere indlæg.

 19. Af Ole Hansen

  -

  Det er sandelig en hyggelig velfærdsstat vi har fået os, hvad? Et velfærdsmonster der iskoldt marginaliserer danskerne, kører hen over deres menneskerettigheder og sender syge og udsatte i døden. For at spare penge op til andre ting. Virkelig hyggeligt.

 20. Af Hans.Jørgen. Nielsen..

  -

  Kære Ole
  Du kan nok huske det er mig som plejer at kværne om at med en flydende krone ville vi have haft mange flere kroner internt i landet. Jeg har faktisk udelukkende forholdt mig til eksporten, og påpeget hvor mange flere kroner der ville komme ind den vej i takt med at kronen ville være faldet, da krisen begyndte, bringende flere penge ind til virksomhederne for hvert salg de gjorde, og gør det nemmere for dem at fastholde kunder og tage nye ordrer….i konkurrence med firmaer med lande som har….en flydende valuta.

  Her forklarer Lars Christensen forskellen på dansk og svensk monetær politik, men han nedtoner eksportens rolle for hvorfor svenskerne har klaret sig bedre, og fokuserer i stedet på Sveriges monetære frihed, hvor de danske spillere på Sloptsholmen i og med euro-skygningen ikke har haft samme frihed, men tværtimod forværrede situationen ved at stramme op på den mængde penge som flyder i samfundet.

  ———————————

  marketmonetarist.com/2012/08/02/the-luck-of-the-scandies/#comments

  When crisis hit in 2008 both Denmark and Sweden got hit, but Denmark suffered much more than Sweden – not only economically but also in terms of financial sector distress. The key reason for this is that while monetary conditions contracted significantly Sweden did not see any major monetary contraction. What happened was that as investors scrambled for US dollars in the second of 2008 they were selling all other currencies – also the Swedish krona and the Danish krone.

  The reaction from the Danish and the Swedish central banks was, however, very different. As the Danish krone came under selling pressures the Danish central bank acted according to the fixed exchange policy by buying kroner. As a result Denmark saw a sharp contraction in the money supply – a contraction that continued in 2009 and 2010, but the peg survived. The central bank had “won” and defended the peg, but at a high cost. The monetary contraction undoubtedly did a lot to worsen the Danish financial sector crisis and four years later Danish property prices continue to decline. On the other hand when the demand for Swedish krona plunged in 2008-9 the Swedish central bank allowed this to happen and the krona weakened sharply. Said in another way the Swedish money demand dropped relative to the money supply. Swedish monetary conditions eased, while Danish monetary conditions tightened.

  It is often said, that Sweden’s stronger economic performance relative to Denmark in 2008-9 (and 2010-11 for that matter) is a result of the relative improvement in Swedish competitiveness as a result of the sharp depreciation of the Swedish krona. However, this is a wrong analysis of the situation. In fact the major difference between the Swedish economy and the Danish economy has very little to do with the relative export performance. In fact both countries saw a more or less equal drop in exports in 2008-9. The big difference was the performance in domestic demand. While Danish domestic demand collapsed and property prices were in a free fall, domestic demand in Sweden performed strongly and Swedish property prices continued to rise after the crisis hit. The difference obviously is a result of the different monetary policy reactions in the two countries.

  ————-

  Lars Christensen (born 1971) is Chief Analyst, Head of Emerging Markets Research and Cross Asset Allocation at Danske Bank.

 21. Af Hans.Jørgen. Nielsen..

  -

  marketmonetarist.com/lars-christensen/

  Lars‘ blog The Market Monetarist has since it was started in 2011 become one of the leading international blogs on monetary policy. Lars has coined the name Market Monetarism. Market Monetarism is a new school of economic thought that has emerged primarily in the blogosphere. Market Monetarists like Lars advocate that central banks should target the nominal GDP level (NGDP level targeting).

  Lars Christensen is also a Senior Fellow at the Adam Smith Institute.

  Lars is the founder of the Global Monetary Policy Network – an informal network of individuals with interest in monetary policy issues.

  See more on Market Monetarism here:

  en.wikipedia.org/wiki/Market_monetarism

 22. Af Allan Pedersen

  -

  Det er rystende at læse om hvad der sker af talrige krænkelser af danskernes rettigheder. Det er som om politikerne allerede har afskrevet danskerne. Som værende et mindreværdigt folk uden værdi overhovedet, bortset fra at man kan afpresse erhvervslivet, lønmodtagerne, husejerne og bilisterne, så de tilsammen betaler verdens højeste skatter.

  De indlæg hvor de danske patienters situation beskrives, med hårrejsende eksempler i blandt (denne og Mads Holgers blogspalte), viser jo at danskerne er blevet en lavkaste, et proletariat, et 5. rangs folkefærd i deres eget land. Mennesker som de elitære halvstuderede røvere og barbiedukker i de gamle metaltrætte partier, ikke finder det umagen værd at holde liv i, hvis de bliver syge eller gamle, eller hvis de er børn. De midlertidigt uproduktive der ikke her og nu kan være med til at fylde den bundløse statskasse, sender man gerne ud i et euthanasi-forløb, hvis der kan spares lidt skillinger. Det minder meget om hvad der foregik lidt syd for Danmark for ca. 75 år siden.

  Hvis der bare er lidt om hvad der er kommet frem i den senere tid, om hvad der sker bag hospitals-murene, så er Danmark jo sunket ned til at være en totalitær møgstat, hvor menneskeliv er så billige, at vi er tæt på systematisk udryddelse af de svageste og mest forsvarsløse.

  Borgernes, især danskernes, menneskerettigheder synes at være forsvundet, kvalt under tunge læs og blyplader af hykleri og fascisme.

 23. Af P Christesen

  -

  JM glemmer en væsentlig ting i politik.
  Der er ikke tale om diktaturer, når Vesten kan handle
  med dem, herunder når de leverer os råvarer (olie)
  eller billig arbejdskraft (Kina).
  Som den eneste dyrerace besidder vi mennesker
  hykleri. I rigeligt mål endda.
  (Her menes ikke JM)

 24. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Supplerende læsning af Den korte avis.dk kan anbefales.

 25. Af Hans.Jørgen. Nielsen..

  -

  B-R-E-A-K-I-N-G
  [min næse lugtede med det samme at stormagten ved Middelhavets bred ønskede at vise sin…magt, og nægte at modtage ham i Israel, efter at han i Gaza havde sagt at Gaza er at ligne med et fængsel. Det er typisk Israelsk handlemåde i sådan en sag,- og de har faktisk gjort det før. Men nu kører spinnet om at det har noget at gøre med GGGI]

  —–

  “ARE WE POWERFUL OR WHAT”, cont.

  On the 19th. November Danish development minister says Gaza strip is akin to a “prison”,- sacked on the 20th.

  One can imagine the stream of protests in the intervening time from the embassy to the government offices.

  Here is what he said on the 19th:

  »The people in Gaza are locked up – almost like in a prison. It’s depressing to watch how people are suffering. So many well educated, who can’t utilise their skills« the development minister said yesterday, as he went on the first current government’s first official visit to the strip.

  b.dk/globalt/befolkningen-i-gaza-er-spaerret-inde-naermest-som-i-et-faengsel
  ————

  Berlingske Tidende ,20th November:

  Christian Friis Bach cut short his visit to Israel and the Gaza strip yesterday. The development minister did not wish to comment on the reason that he was called home, but said to Berlingske that it was about a “domestic issue”, which suddenly had come up.

  b.dk/politiko/friis-bach-forlader-regeringen-efter-gggi-sag-0

  ——————————-

  Thomas Larsen: Friis Bach-forløb er en farce

  Af Søren Ploug Lilmoes, Berlingske Nyhedsbureau 20. november 2013, 21:34

  Det er fuldstændig farceagtigt, at udviklingsminister Christian Friis Bach (R) onsdag afbrød et vigtigt besøg i Israel for at tage hjem til en politisk sag uden at oplyse, hvad det drejer sig om, mener Berlingskes politiske kommentator.

  »Jeg mener, at det er et helt igennem farceagtigt forløb,« siger Thomas Larsen.

  Sent onsdag aften er der alverdens gisninger om, hvad der har fået Christian Friis Bach til at afbryde sit besøg. Hans kredsformand siger, at udviklingsministeren træder tilbage. Thomas Larsen ønsker ikke at gå ind i de nærmere spekulationer.

  »Som jeg er orienteret, rejser udviklingsministeren fra Israel under stor hast og fortæller, at der er en presserende politisk sag, som han bliver nødt til at tage sig af hjemme i Danmark. Han beder herefter de forsamlede pressefolk i Israel om ikke at skrive om det,« siger Thomas Larsen og uddyber:
  »Det er begyndelsen på et forløb, som efterlader stadig flere mennesker med meget stor undren. Jeg mener, at Christian Friis Bach skylder offentligheden meget snart at give en forklaring på, hvad der sker«.

  —————————-

  »Det var indlysende, at det var alvorligt«

  Af Niels Brandt Petersen, Berlingske Nyhedsbureau, 21. november 2013, 09:42

  Stemningen ændrede sig hurtigt, da udviklingsminister Christian Friis Bach var på officielt besøg i Mellemøsten, fortæller Berlingskes korrespondent.

  Tidligere onsdag var Berlingske-korrespondenten blevet lovet et interview med Christian Friis Bach efter et besøg i Gazastriben. Men på vej tilbage til Jerusalem fik Christian Friis Bach nogle »vigtige telefonsamtaler,« fortæller Uffe Taudal Andersen. Og situationen ændrede sig tydeligt, da kortegen af biler nåede grænsen til Israel.

  »Der kunne jeg se, at nogle i delegation trak hinanden til side og talte sammen. Vi fik at vide, at der var kommet noget op, så interviewet ikke kunne lade sig gøre. Men på det tidspunkt virkede det relativt harmløst. Som minister kan man have mange vigtige sager,« siger Uffe Taudal Andersen.

  Udenrigsministeriet har indkaldt til et pressemøde med ministeren torsdag klokken 13.15.

 26. Af K. Larsen

  -

  Taktisk behov er bestemt af Gundloven, der ved hvor skoen trykker og ikke af Lykkens Galosher.

 27. Af K. Larsen

  -

  Ole Olsens, formanden for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg, kommentar.

  “Valget af de 14 nye medlemmer afspejler, at der blandt FN’s medlemslande er meget delte meninger om beskyttelse af individers og mindretals rettigheder.

  Menneskerettigheder er ikke det man forbinder med nyvalgte lande som Rusland, Kina, Saudi-Arabien m.fl. men man kan håbe, at det er bedre, at de sidder med om bordet – og skal respektere grundlaget for Menneskerettighedsrådet og dets arbejde – end at de er udenfor.

  DET HEDDER, DE KAN SIDDE MED SOM OBSERVATØRER, TIL DE HAR LÆRT OM DE VIL VÆRE MEDLEM ELLER EJ !

 28. Af K. Larsen

  -

  Vi betaler skat til Det Muslimske broderskab gennem Halal-certifikatet, der er forbud mod at forbyde.
  HVEM sidder med ved bordet ?
  Demokratiet forsvandt, sammen med Danske slagteriarbejdere, der ikke må udføre Halal-slagtning ifølge koranen.

Kommentarer er lukket.