Kalendergate og den politiske klasses dobbeltmoral

Af Jacob Mchangama, Justitia 83

For både medier og politikere har det altoverskyggende fokus i ”Kalendergate” været det politiske spil. Ville Enhedslisten endelig sætte magt bag sine uforløste mandater og sende Morten Bødskov på porten sammen med den borgerlige opposition anført af en revanchistisk Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti? Svaret blev ja, og med Annette Vilhelmsens efterfølgende glohede saunatur i samråd, Villy Søvndals pludselige førtidspension og en deraf følgende ministerrokade, fik Danmarks politikos en fuldfed politisk julefrokostbuffet med drama, skandaler, spin og fyringer for snurrende kameraer.

Men midt i det politiske spil blev det også demonstreret (hvis man skulle have været i tvivl), at den politiske klasse i dette land har én holdning til retssikkerhed og principper, når det gælder befolkningen og en helt anden, når det gælder politikerne selv. Særligt Dansk Folkepartis ageren i kalendergate er bemærkelsesværdig. Hidtil er både chefen for PET og landets justitsminister røget på grund af sagen. I torsdags blev det så klart, at der også skal foretages en undersøgelse af den rolle som ledende embedsmænd i Justitsministeriet har spillet, med mulige ansættelsesretlige konsekvenser. Men det er ikke nok for Pia Kjærsgaard, der også kræver, at PET indgår i undersøgelsen. Som jeg skal vende tilbage til, er undersøgelser af og mistillid til PET ikke ligefrem vanlige udmeldinger for DF. Men først om selve sagen.

Hvis PETs chef Jakob Scharf har søgt adgang til Pia Kjærsgårds kalender med henblik på at undgå hendes deltagelse på Retsudvalgets tur til Christiania, som påstået af anonyme PET-medarbejdere, uden at fortælle hende om det, er det selvfølgelig kritisabelt. Det er selvfølgelig også klart uacceptabelt, at justitsministeren lyver overfor Folketingets Retsudvalg om begrundelsen for at flytte turen. Det forhold, at en minister, og Anne Baastrup, der i en årrække var en af Folketingets stærkeste stemmer for retssikkerhed, tyer til at konstruere en løgn for at ”beskytte PET”, viser i hvor høj grad hensynet til efterretningstjenesterne er kommet til at trumfe andre hensyn. Det er udefra svært at se, at hensynet til PET skulle veje så tungt i netop denne sag, der jo ikke ligefrem indebar en risiko for at afsløre danske specialstyrkers forestående aktioner i udlandet. I lyset af heraf udtalte Pia Kjærsgaard ”Det er jo ren bananrepublik, når en chef for en efterretningstjeneste forsøger at forhindre en folkevalgt i at udføre sig arbejde. Jeg ved ikke hvad han bilder sig ind! Det er helt uhørt, det her”.

Selvom der er god grund til at tro, at PET generelt spiller på retsstatens bane, er det ikke første gang, at der har været anklager om urent trav. I en lang artikelserie baseret på interviews med og bl.a. billeder- og lydfiler optaget af den tidligere PET agent Morten Storm, gravede Jyllands-Posten indicier frem, der kunne tyde på, at PET på ulovlig vis havde medvirket til USA’s likvidering af terrorister i udlandet. Uanset de mange artikler afviste et stort flertal i Folketinget at iværksætte en undersøgelse, der kunne klargøre, om der var hold i anklagerne, eller om der var tale om en frustreret tidligere agents grundløse beskyldninger. Da Enhedslisten fremsatte et beslutningsforslag om en undersøgelse af sagen, udtalte DFs Søren Espersen følgende fra Folketingets talerstol:

Jeg tror i og for sig, at det, man kan sige er en slags nøgleord i hele den her debat, er tillid/kontrol…Vi skal have en grundlæggende tillid til vores institutioner. Det er det, det drejer sig om her. Det har Enhedslisten ikke. Enhedslisten har en grundlæggende mistillid til vores institutioner, og det er det, der i mine øjne er forskellen på os og Enhedslisten. Vi stoler på, at vi har et godt og solidt politi. Vi stoler på vores efterretningstjenester. Vi stoler på vores andre statslige institutioner. Og så stoler vi også i langt de fleste tilfælde, når det drejer sig om lov og orden, på den til enhver tid siddende justitsminister, også i det her tilfælde.

Tidligere i år blev der vedtaget ny lovgivning vedrørende kontrollen med bl.a. PET. Men som mange kritikere påpegede, er både den retlige og parlamentariske kontrol stadig  mangelfuld og overfladisk. Dansk Folkeparti stemte dog for loven, og Peter Skaarup udtalte:

“Det er et spørgsmål om, man har tillid til PET. Har man mistillid til PET, så kan man godt hidse sig op. Har man tillid til PET kan behandle de her oplysninger, så er det ikke noget problem.”

I Februar udtalte han om lovforslaget:

» Meningen er netop, at PET skal kunne undersøge ting bag linjerne og skaffe oplysninger, uden at dem, der truer os, ved noget. Det er min opfattelse, at borgerne i Danmark er trygge ved den måde, PET udfører deres arbejde på”.

I dagens Berlingske bliver Peter Skaarup konfronteret med min kritik af Dansk Folkepartis ageren i kalendergate vis-a-vis partiets manglende vilje til at øge kontrollen med PET på grund af partiets grundlæggende tillid til denne institution. Peter Skaarup svarer, at det forhold, at hele sagen er kommet frem via en læk, viser, at systemet virker. Og her må man endnu engang forundres over, at Dansk Folkeparti nu pludselig er blevet fortalere for whistleblowere og ligefrem roser ansatte i efterretningstjenesterne, der bryder deres tavshedspligt, hvilket i den pågældende sag ikke blot er en tjenesteforseelse, men muligvis også strafbart. For det er mildt sagt ikke den linje, DF har lagt for dagen i andre sager. Her er, hvad Pia Kjærsgård sagde om Frank Grevil, der lækkede informationer fra Forsvarets Efterretningstjeneste til Berlingske: ”Han er en sladrehank og en løftebryder, som afslører sit fædrelands sikkerhedsmæssige hemmeligheder” og, han ”gjorde det eneste, en ansat i FE aldrig nogensinde må gøre: fortælle offentligheden om de hemmeligheder, de erfarer i forbindelse med deres ansættelse”.

Under tunesersagen kom tidligere operativ chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen med nogle udtalelser, der spekulerede i, hvorfor PET ikke kunne fremlægge oplysninger om de terrormistænkte tunesere for en dommer. De udtalelser lå klart indenfor lovens rammer. Alligevel krævede Dansk Folkeparti, at justitsministeren gik ind i sagen, og Peter Skaarup udtalte:

Det er underligt, at man har kørt den profil, man har, over for Frank Grevil fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der som ansat fik sagt nogle ting, han ikke skulle have sagt, og givet nogle papirer væk, som han ikke skulle have givet væk, mens en tidligere ansat (Hans Jørgen Bonnichsen, red.), der har haft et lige så betroet job – hvis ikke mere betroet – udtaler sig i tide og utide om forholdsvist konkrete sager, som han har været involveret i

Efter daværende justitsminister Brian Mikkelsen i et folketingssvar kom med en indirekte advarsel til Bonnichsen, fulgte Pia Kjærsgård op med følgende hilsen:

– Jeg opfatter det som en løftet pegefinger. Han bør tage det til efterretning og passe på, når han udtaler sig, at han ikke kommer til at skade sin tidligere arbejdsplads

I forbindelse med Snowden-sagen udtalte DFs Søren Espersen, at ” »Vi er ikke interesserede i den slags. Vi er ikke interesserede i, at det kommer frem… Vi skal slet ikke sidde og tænke i, om noget er godt eller dårligt, at det kom frem. Fordi så overser man det, som er den egentlige historie. Det er netop, at han har forrådt sit eget land«.

Læk af fortrolige oplysninger, der, ifølge PET selv, vedrører arbejdet med folkevalgtes sikkerhed, må altså gerne lækkes, når det drejer sig om en sag, hvor et medlem af Dansk Folkeparti kommer i en retssikkerhedsmæssig klemme. Men en tidligere PET-chefs uskyldige kommentarer og Snowdens læk, der har vist, at den globale digitale overvågning har et massivt omfang og rammer såvel borgere som folkevalgte politikere, bør der slås ned på.  Netop det forhold, at kalendergate blev afsløret af en læk, der så vidt ses ikke var motiveret af bekymringer for retssikkerheden, men modvilje overfor PETs ledelse, viser, at kontrollen med PET er for løs. Havde Justitsministeriets embedsmænd virkelig turde rådgive ministeren om at misinformere Retsudvalget, hvis det ikke netop var fordi, der var tale om oplysninger, der under normale omstændigheder aldrig nogensinde ville kunne komme frem på grund af hensynet til PETs fortrolige arbejdsmetoder og den meget begrænsede kontrol med tjenesten?

Selv hvis justitsministeren skulle være kommet til at afsløre sagen i et møde med Folketingets Kontroludvalg, hvor Pia Kjærsgård er medlem, ville hverken hun eller andre medlemmer kunne bruge det til at gøre et ansvar gældende, da medlemmerne af Kontroludvalget har tavshedspligt (det nye tilsynsorgan der træder i kraft næste år ville dog nok kunne have behandlet kalendergate, men ikke langt mere alvorlige sager om agentvirksomhed, aflytning, overvågning m.v.). Jeg mener ikke på den baggrund som DF, at kalendergate tegner billedet af en ”bananrepublik”. Men hvis PET kan flirte med usaglige hensyn, og et politisk system dække over dette forhold i en så relativ lille sag, så kan det selvfølgelig også ske i andre og måske mere alvorlige sager. Hvordan skal vi på den baggrund blindt kunne stole på, efterretningstjenesternes garantier om, at der ikke er foregået ”ulovlig” aflytning i NSA sagen eller, at alt er forløbet efter reglerne i Morten Storm sagen? Og hvordan kan det være, at det politiske liv lægger sig fladt ned på maven, når det drejer sig almindelige borgere men kræver paladsrevolution, uafhængige undersøgelser og embedsmændshoveder, når det drejer sig om dem selv? Hvis vores politikere mener, at kalendergate har rykket på tilliden til PET og justitsministeriet, er løsningen ikke blot at skifte chef og minister, men at få skabt en tilstrækkelig stærk kontrol med efterretningstjenesterne, så både borgere og politikere i højere grad kan føle sig sikre på, at alt foregår efter bogen.

83 kommentarer RSS

 1. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg Kan sagtens se hvad Axel Eriksen mener, Men du Jenns Hansen Manden over alle mænd, holder dig jo altid sobert til emnet og holder dig for god til person angreb, ØøøøøH dit indlæg klokken 11.50 handlede det om emnet eller om mig.

  Jeg mener da at jeg i 2. halvdel trods alt forsøgte at sætte en debat igang om den offentlige sektors størrelse og koble den til emnet, så kan man være uenig eller enig fint men altså bla bla bla…

  Personalet har ikke mere medicin idag så jeg er ved at miste kontrollen, aaaarggrhhh AAAAArrghh @Arne Ruud, Esbjerg…. Landbetjenten var blæst i havet så måltallene gik i fløjten…. AAAAArggghhh

 2. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Ole Skovgaard, 15. december 2013 kl. 13:19
  “Men du Jenns Hansen Manden over alle mænd, holder dig jo altid sobert til emnet og holder dig for god til person angreb”

  Ja, Ole Skovgaard.
  Undertegnede begår faktisk aldrig personangreb imod andre debattører.
  Med mindre jeg bliver groft tilsvinet.
  Hvilket så også sker ofte.
  Jeg er så heldig, sammen med et par andre, at være mål for personangreb fra et par personer som kun deltager i debatterne for at svine andre til.

  Mit indlæg til dig skyldes dit indlæg 15. december 2013 kl. 10:17.
  Som du åbenbart har skrevet i et frispændt øjeblik.

 3. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, jeg må tilstå – aldrig har jeg skrevet et eneste indlæg, der relaterer sig til debatoplægget!

  Men det er jeg jo ikke ene om – vel, Jens Hansen?

  Du plejer først at læse det efter at have fyret den ene bredside efter den anden af fra automatgeværet!

 4. Af Axel Eriksen

  -

  @ J. Hansen!

  Du må have et kæmpestort ego!

  Ethvert indlæg – uanset til hvem det er rettet – betyder en “personlig tilsvinelse” af dig – du herskeren over alle blogs sammen med din “underkopural” sørensen!

  Hvad mener du i øvrigt om emnet på denne blog?
  Nåh, undskyld – du ved vel ikke endnu, hvad det drejer sig om!

  Til oplysning Ø´s dobbeltmoral m.h.t. “ministerfyringer”!

 5. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  @Ole Skovgaard, 15. december 2013 kl. 13:19. – England og Holland har distriktsbetjente, men der er flere vagtmænd end politibetjente her til lands. Esbjerg Højskole er velbeliggende som gymnastik- og idrætshøjskole for sognebetjente med en cykeltræningsbane på kirkens parkeringsplads.

 6. Af Niels Olesen

  -

  Du har fuldstændig ret Axel Eriksen.
  J Hansen kan skrive alenlange indlæg uden at han har læst debatoplæggene. Fjolset blev smidt ud af Jyllands Posten fordi han aldrig fulgte reglerne for en debat.
  På Politiken var han en af de debattører som fik flest anbefalinger. Selvom han aldrig forholdte sig til debatterne. Og helt åbenlyst aldrig læste bloggene.
  Politiken segmentet beundrede ham. Men selv den avis fik nok af ham.
  Manden er gal. Og han kan hverken stave eller fabulere sig.

 7. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Axel Eriksen, 15. december 2013 kl. 14:19

  Axel Eriksen.
  Er du og Kim Olsen sygeligt fikseret omkring indlæg fra undertegnede og Sørensen?
  I kan jo ikke skrive om andet.
  Selv når vi ikke deltager i debatterne, er vi mål for jeres frustrationer.

  Jeres opmærksomhed er naturligvis smigrende.
  Men er I sikre på at andre som deltager i debatterne deler jeres fobi?

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Vi forholder os til debatterne, men så snart man har skrevet et indlæg med relation til debatten, er der 7 indlæg fra sørensen/Hansen.

  Det er i længden trættende, at I 2 superidioter, Stalinismens drivtømmer skal hærge enhver blog med jeres barnagtigheder, øgenavne osv.

 9. Af Hans Hansen

  -

  “Men midt i det politiske spil blev det også demonstreret (hvis man skulle have været i tvivl), at den politiske klasse i dette land har én holdning til retssikkerhed og principper, når det gælder befolkningen og en helt anden, når det gælder politikerne selv”

  Det er fuldstændigt korrekt. Politikerne er elitære med totalitære tendenser. Magt vil uundgåeligt have mere, og ikke alle kan tåle magten. Lakonisk er det blot konklusionen; at magt korrumpere, og absolut magt korrumpere absolut.

  Prøv at forstå. Politikerne er blot ganske almindelige mennesker på godt og ondt. De er ikke bedre end andre, ikke klogere, ikke mere intelligente, og bestemt ikke ærligere.

  Deres indiskutable manglende erhvervserfaring, og teoretisk uddannede virkelighedopfattelse er deres svaghed. De mangler folkelig kontakt, omgås ikke folket, heller ikke privat, og er derfor elitære. Afstanden til totalitarisme forkortes.

  Som alle andre middelmådige, forsøger politikerne at skabe et sæt regler for sig selv, og et andet sæt for befolkningen.

 10. Af Hans Hansen

  -

  Jens Hansen, 15. december 2013 kl. 16:39

  “Men er I sikre på at andre som deltager i debatterne deler jeres fobi?”

  Ja bestemt, men det er ikke en fobi. I er opfattet som en “forbi”.

 11. Af søren sørensen

  -

  kopuralende Eriksen,hansen og olsen@

  eriksen interessant med din nye sande livsanskuelse mht til dit eget input i debatten..Jo, jeg er enig med dig, du og KO deltager kun for at svine andre til og komme med fiktive v-revisor regnestykker som kun løkkes personlige der også kunne…Debatterne er fredelige indtil i træder ind hver gang og ødelægger dem!. I er tantens tæskehold!

 12. Af Hans Hansen

  -

  Det er jo beklageligt søren sørensen, at du vil opleve hele dit livs politiske anskuelse, som en druknet drøm om proletarens diktatur, uden evne til overlevelse.

  Men du behøver ikke opfatte din livsopfattelse som en total fiasko. Kun at begynde på en frisk ved at reflektere på virkeligheden, men indrømmet, det er et hårdt slag, kun forstærket af din selvforskyldte stædighed.

  Brain Games. Hvorfor oplever nogle virkeligheden alternativt?

 13. Af søren sørensen

  -

  hans hansen@

  Hvorfor ser nogle en ny verden og andre kun status quo?

  Der er ingen fornyelse i borgerlig blok. Status quo er også en gentaget handling med for en forventning om et nyt resultat..tilfældigvis en diagnose på sindssyge..
  Er mange sindssyge i borgerlige blok..

  Næsten alle store kunstnere har været røde og verdens største tænkere ligeledes..Einstein,oppenheimer mv…Borgerlige tænker med tegnebogen og kortsigtet uden idé om anden ekspansion end egen tegnebog..

 14. Af Sjøren Sjørensen

  -

  Til søren sørensen, 15. december 2013 kl. 20:02. Joh, det er da korrekt at de største tænkere har været eller er røde. Iflg. egne instrukser, så betragtede Stalin og Mao sig som verdens største tænkere, medens de slog i millionvis af mennesker ihjel. Tankevækkende , ikk. også?

 15. Af Hans Hansen

  -

  Sørensen

  Det har været nødvendigt med opgøret om blå konservatisme. Nu er det nødvendigt med opgør om den røde konservatisme. Begge er allerede opgjort, men konservative kræfter klamrer sig med neglene til kanten.

  Lad være med at forveksle fortiden med nutiden. Alt er i dynamisk forandring.

  Topic er her; Den politiske klasses dobbeltmoral. Den har begge farver.

  Som jeg har nævnt før, nu på en anden måde, prøv at holde hovedet koldt. Der findes ingen andre metoder.

 16. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Sjøren Sjørensen, 15. december 2013 kl. 20:26

  Karl Marx var ihvertfald en stor tænker, og mener at han også var rød..

  Stalin og Mao vil jeg ikke beskrive som tænkere men praktiske v-håndværkere måske? Altså de opfandt ikke boremaskinen men kan dog trykke på knappen der!….

 17. Af søren sørensen

  -

  hans hansen@

  Den politiske scene er en død konservativ sild. Og kun en fra S kunne kommentere så borgerligt og forældet som du her gør det..Rød blok er blevet mega borgerligt siden Anker Jørgensen tid. Vi har jo ikke haft en socialdemokratisk ledet regering uden den totale magt i de sorte hænder hos det Radikale Venstre siden hvornår? Og Socialdemokratiet har fejlet slemt mht til landets -80% i økonomiske forståelse flertal..

  De er blevet købt op af DI, som havet opkøbt fagforeningerne først som har fejlet endnu mere..Vestager mødte jo som bekendt op d. l may til møde i DI og droppet fælleparken..For deres vælgere ligger ikke i -80%! Top 10% leder også i den nuværende regering..

  “Den politiske klasses dobbelmoral”, fortæller endnu engang blot at der kun er ordentlig politisk repræsentation for folket hos socialisterne.

  Hvor mange fra liste Ø er taget med bukserne nede i statsapparatets kasse under regeringstid? INGEN!

 18. Af Kim Olsen

  -

  sørensen

  “Hvor mange fra liste Ø er taget med bukserne nede i statsapparatets kasse under regeringstid? INGEN!”

  Ingen forhåbentlig. Hvem ville dog lægge bukser i statskassen?

  Ved du godt, at EL aldrig har været i regering?

 19. Af Hans Hansen

  -

  Karl Marx og Friedrich Engels var to gennemførte politiske analfabeter. Deres teorier helt ude i hegnet, nu død og begravet, druknet i socialismens korruption.

  Næste punkt på dagsordenen er demokratiets spilleregler som befolkningernes ideologiske beslutningsret. Hvad der skal til før demokratiet kan stoppe korruption og sikre folkets rettigheder.

  Selv Kina har opgivet det Mao-socialistiske despotiske og økonomiske blålys. De har politisk stadig langt igen, men det kan heller ikke fortsætte. Nu handler i første omgang penge nok til at sikre velfærd.

  Utroligt at nogle stadig ikke forstår essensen af antidemokratisk dysfunktionalitet.

 20. Af søren sørensen

  -

  KO@

  Nu var jeg ellers under forståelse af at du er “en næsten læsere”, så var skuffet da jeg måtte erfare at du ikke kan se forskel på “regeringstid” og “i regeringen”..

  Det er vel derfor du har fået en Fillipiner til at agerer husslave? Altså fået hende gennem et statsbetalt Dansk kursus først, så hun kan læse aviserne for dig mv.?

  Bukserne nede i statskassen var et lille spil på ord, som mht din Au-Pair og dig, og som udtryk for upassende borgerlige adgang til statens finanser som set hos Løkke og andre borgerlige, men især Venstre folk som lader til at være mere korrupte end andre politiske partier der..Brixtofte,loft,Løkke mv. Listen er nu alen lang med V medlemmer taget med bukserne nede og læseproblemer ift “mit eller dit” hrmm!..

 21. Af søren sørensen

  -

  hans hansen@

  Du tager helt fejl..Marx´s teorier er taget op til genovervejelse overalt nu. Hans studier bruges i moderne kapitalisme idag og nærstuderes for hans sunde model der af stor kapitalistiske interesser endda..Så for nylige et par dokumentare om hans ny velansethed fra BBC. Han var før en politisk ideologier en økonomisk ideologier..Forskellen er at indføre hvad der fungerer optimalt for flertallet og ikke som idag mindretallet..Er fornuftens vej!

  Er det virkelig nødvendig at fortælle dig at Kina er neo-liberalistisk endda over USA´s standard..Kina har verdensrekord i hvor verdens rigeste 1% lever..73% ejer denne i Kina..I Danmark er jo kun nr. 3 i den vestlige verden med 34% ejerskab af alle goderne der for top 1%..

 22. Af Hans Hansen

  -

  Sørensen

  “Du tager helt fejl..Marx´s teorier er taget op til genovervejelse overalt nu.”

  Det tror jeg ikke. Der er elementer af socialismens teorier der er brugbare, men ikke i socialismens regi.

  Begrænset kapitalisme, hvor det fuldstændigt liberale element er kontrolleret, vil ikke kunne overvindes. Det handler om velstand, og dermed velfærd, dels for at forhindre oprør, og dels for ikke at lukke økonomierne inde bag en jernmur.

  Sker det, så er det en gentagelse af sovjets fundamentale fejltagelse, en økonomi der ikke kan konkurrere på verdensplan, og politisk, den feudale et-partiers allerstedsenærværende korruption.

  Kapitalismen har sejret. Nu skal den gøres demokratisk. Der er på sigt ingen vej uden om folkestyre, velstand og velfærd. Kommunismen (den statscentraliserede magt i modsætning til begrebets betydning), er forevigt død.

 23. Af Jens Hansen

  -

  Vi forholder os til debatterne, men så snart man har skrevet et indlæg med relation til debatten, er der 7 indlæg fra Eriksen/Olsen.

  Det er i længden trættende, at I 2 superidioter, Nazismens drivtømmer skal hærge enhver blog med jeres barnagtigheder, øgenavne osv.

  Skrevet af Axel Eriksen, 15. december 2013 kl. 17:36

 24. Af søren sørensen

  -

  hans hansen@

  Karl Marx var en historiker og økonomist før en “revolutionær”…

  “History will teach us everything, as sting sang”,

  Økonomi..

  “Moments are the elements of profit”
  Karl Marx

  “Christ represents originally: 1) men before God; 2) God for men; 3) men to man.

  Similarly, money represents originally, in accordance with the idea of money: 1) private property for private property; 2) society for private property; 3) private property for society.

  But Christ is alienated God and alienated man. God has value only insofar as he represents Christ, and man has value only insofar as he represents Christ. It is the same with money.”
  Karl Marx

  “The less you eat, drink and read books; the less you go to the theatre, the dance hall, the public house; the less you think, love, theorize, sing, paint, fence, etc., the more you save-the greater becomes your treasure which neither moths nor dust will devour-your capital. The less you are, the more you have; the less you express your own life, the greater is your alienated life-the greater is the store of your estranged being.”
  Karl Marx

  “The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class are to represent and repress them.”
  Karl Marx

  Get quotes daily
  Join Goodreads
  Karl MarxKarl Marx > Quotes

  Karl Marx quotes (showing 61-90 of 175)
  “Once the inner connection is grasped, all theoretical belief in the permanent necessity of existing conditions collapses before their collapse in practice
  — Letter to Ludwig Kugelmann (July 11, 1868)”
  ? Karl Marx, Selected Letters: The Personal Correspondence 1844-1877
  7 likes like
  “Both for the production on a mass scale of this communist consciousness, and for the success of the cause itself, the alteration of men on a mass scale is necessary, an alteration which can only take place in a practical movement, a revolution; this revolution is necessary, therefore, not only because the ruling class cannot be overthrown in any other way, but also because the class overthrowing it can only in a revolution succeed in ridding itself of all the muck of ages and become fitted to found society anew.”
  ? Karl Marx
  6 likes like
  “Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the past”
  Karl Marx

  The philosophers have only interpreted the world, in various ways: the point, however, is to change it.”
  Karl Marx

  “Your favourite virtue … Simplicity
  Your favourite virtue in man … Strength
  Your favourite virtue in woman … Weakness
  Your chief characteristic … Singleness of purpose
  Your idea of happiness … To fight
  Your idea of misery … Submission
  The vice you excuse most … Gullibility
  The vice you detest most … Servility
  Your aversion … Martin Tupper
  Favourite occupation … Book-worming
  Favourite poet … Shakespeare, Aeschylus, Goethe
  Favourite prose-writer … Diderot
  Favourite hero … Spartacus, Kepler
  Favourite heroine … Gretchen [Heroine of Goethe’s Faust]
  Favourite flower … Daphne
  Favourite colour … Red
  Favourite name … Laura, Jenny
  Favourite dish … Fish
  Favourite maxim … Nihil humani a me alienum puto [Nothing human is alien to me]
  Favourite motto … De omnibus dubitandum [Everything must be doubted].”
  Karl Marx

  “…it is all the more clear what we have to accomplish at present: I am referring to ruthless criticism of all that exists, ruthless both in the sense of not being afraid of the results it arrives at and in the sense of being just as little afraid of conflict with the powers that be.”
  Karl Marx

  “Necessity is blind until it becomes conscious.Freedom is the consciousness of necessity.”
  Karl Marx

  “Sell a man a fish, he eats for a day, teach a man how to fish, you ruin a wonderful business opportunity.”
  Karl Marx

  “History repeats itself, first as tragedy, second as farce.”
  Karl Marx

  “Question everything.”
  Karl Marx

  “The production of too many useful things results in too many useless people.”
  Karl Marx

  “The last capitalist we hang shall be the one who sold us the rope.”
  Karl Marx

  “Accumulate, accumulate! This is Moses and the Prophets!”
  Karl Marx,

  “From each according to his abilities, to each according to his needs.”
  Karl Marx

  “Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”
  Karl Marx

  “Anyone who knows anything of history knows that great social changes are impossible without feminine upheaval. Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex, the ugly ones included.”
  Karl Marx

  “Reason has always existed, but not always in a reasonable form.”
  Karl Marx

  “I am nothing but I must be everything.”
  Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right

  “Let the ruling classes tremble at a Communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite!”
  Karl Marx

  “Democracy is the road to socialism.”
  Karl Marx

  “Social progress can be measured by the social position of the female sex.”
  Karl Marx

  “Last words are for those fools who believe they have not yet said enough…”
  Karl Marx

  “To be radical is to grasp things by the root. ”
  Karl Marx

  “The way people get their living determines their social outlook.”
  Karl Marx

  “All I know is that I am not a Marxist.”
  Karl Marx

  “The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.”
  Karl Marx

  “In proportion therefore, as the repulsiveness of the work increases, the wage decreases.”
  Karl Marx

  “Philosophers have tried to describe the world — the point is to change it,”
  Karl Marx

  “Private property has made us so stupid and one-sided that an object is only ours when we have it.”
  Karl Marx

  “Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.”
  Karl Marx

  “My object in life is to dethrone God and destroy capitalism.”
  Karl Marx

  Anden del ved næste kommentar..

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Søren Kierkegaard sagde, at Karl Marx som Kasket Karl sad uden for sit eget system i en pedelbolig, men vest for Himmelbjerget bor en skoleleder gerne i en pedelbolig og en sognebetjent er pedel med en cykeltræningsbane på kirkens parkeringsplads, hvor skolebibliotekaren Karen i sognehuset har en avisstue med et hobbybibliotek sammensat af bogudvalg i lokale foreninger og socialrådgiver Svend underviser om e-post og indernet i De gamle Hjems Højskole.

 26. Af Jan Petersen

  -

  Vel ikke så underligt endda at de mere “intelligente og smarte” ta’r røven på du mindre ditto :)

 27. Af Balther Jensen

  -

  @ Jacob Mchangama,Cepos.

  Det er kun Forbryderer og anden klasses mennesker som forsoger at holde alting skjult.

 28. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Det er kun jætter og trolde, der holder alting skjuldt.

 29. Af georg christensen

  -

  Rets sikkerhed og politisk dobbelt moral, er to uforenelige begreber, som kun kan forenes i afskaffelsen af de gamle partiers enevældige tanke modeller. I en verden i omvæltning i globaliserings prosessen kan det ikke gå hurtigt nok, den gamle måde at tænke og værdisætte på er ikke længere holdbare.

  Dobbelt moralen kan kun opretholdes så længe lukketheden er tilstede, dermed er ikke sagt at “efterretnings væsner” skal åbnes, vi skal bare kunne være sikre på, hvem de arbejder for, og ikke samfundsbetalt politisk (femtekolonnevirksomhed) i danmark,og her starter tvivlen,da Danmark gik i krig mod “illusioner”, på grund af løgne og dobbel moral.

 30. Af Balther Jensen

  -

  @ Af georg – 20. december 2013

  George!

  Danskerne har mere end dobbeltmoral,de lyver og stjaler ogsaa af helvedet til.

 31. Af søren sørensen

  -

  AF ARNEthe rut, ESBJERG – 18. DECEMBER 2013
  “Det er kun jætter og trolde, der holder alting skjuldt.”

  Kun småfolk har ret til at skjule ders små rigdom….Store har ingen rettigheder dertil for værdierne er opbygget af småfolket-lønmodtageren…Se en borgerlig julenisse for videre interesser imod et små folket…

  AF BALTEZAAAR – 21. DECEMBER 2013
  @ Af georg – 20. december 2013
  George!
  Danskerne har mere en end dobbeltmoral,de lyver og stjaler ogsaa af helvedet til.

  En statistik fra DST eller en personlig bedømmelse? DST er jo ikke sandhed udover borgerskabets interesser…Og den nylig publiceret massive stigning ift borgerlig økonomi kriminelle skattefuskere der forårsager det meste af landets nød, er uden tvivl stærkt underdrejet og repræsenteret efter Industriens pres…En offentlig ansat er jo betalt af en privat og repræsentere ofte en privat, er altså en privat lønmodtager som gør hvad ejeren siger…

 32. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  @ —Axel Eriksen ! –Du har rigtig meget ret – igen – igen ! –Men denne blog. – handler jo om Mangama – Cepos` —–irritation over Pia Kjærgsaard`s – gøren og laden ! —Pia K.`s metièr –er jo, at –vi skal “slippe af med de -Nasse-muslimer” –Der ikke vil “det danske samfund” ! —Og ikke ret meget andet ! —Men – men ! De “gamle danskere ” – Fra før der overhovedet var noget, der hed muslimer i DK.! —De fortjener, at blive “kræset for ” i alderdommen ! —Og det er, hvad der skal koncentreres om fra nu af ! —Ikke sandt – venner !

 33. Af EEG.KORRESPONDENT lONNY fISCHER Fischer Olsen- korrespondent

  -

  p.s.- Fra nu af : er det kun folk, der betaler avisen, der kan blogge ! Saa tror jeg at problemerne med diverse : Hansen – fam. Sørensen ! o.s.v. –løser sig af sig-selv ! –Det vil ogsaa i fremtiden være forbudt : at skrive falske navne !

Kommentarer er lukket.